info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

3 januari 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 3 januari 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Stolpersteinproject nu geheel voltooid

MIDDELHARNIS – Het was de bedoeling geweest om met het leggen van de Stolpersteine de laatste keer, op vrijdag 2 december jl., tot afronding van het Stolpersteinproject Goeree-Overflakkee te komen. Maar doordat één van de straten – de Dirk Bosstraat, waar vijf exemplaren gelegd zouden worden – onverwachts opgebroken bleek, moest er nog een állerlaatste ronde georganiseerd worden. Dat zou binnen niet al te lange tijd plaatsvinden, zo werd 2 december verzekerd, en inmiddels ís het gebeurd.

Door Hans Villerius

Dinsdagmiddag 20 december werden de overgebleven vijf Stolpersteine gelegd vóór de woning Dirk Bosstraat 10, waar de Joodse familie Mesritz heeft gewoond: vader Izaäk Mesritz, moeder Grietje Sara Mesritz-de Winter, dochter Eva en de zonen Elias en Leon. Alle vijf werden ze vanaf Goeree-Overflakkee via kamp Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Vader werd daar op 22 oktober 1942 vermoord en moeder op 13 november datzelfde jaar. Op de steentjes van de kinderen staat 30 september 1942 als overlijdensdatum vermeld. Die datum heeft de Nederlandse regering na de oorlog vastgesteld als officiële overlijdensdatum van de omgekomenen van wie de exacte overlijdensdatum niet vastgesteld kon worden. De werkelijke overlijdensdatum van de drie kinderen zal in werkelijkheid een andere zijn. Mogelijk werden de kinderen tegelijk met vader of moeder omgebracht. Maar door ook voor ieder uit dit gezin een Stolperstein in de stoep voor van hun vroegere woning aan te brengen, kregen ook deze vijf van de in totaal 57 vermoorde Joodse medeburgers van de toenmalige eilandelijke samenleving er hun namen terug. De steenlegging was ditmaal een korte plechtigheid en vond in klein gezelschap plaats. De enkele nabestaanden die de familie Mesritz nog heeft, konden er niet bij zijn. Ook was het ditmaal niet de Duitse beeldend kunstenaar Gunter Demnig die de Stolpersteine in de bestrating aanbracht, maar verzorgde de gemeente Goeree-Overflakkee dit. Het project – van Lionsclub Goeree-Overflakkee en financieel gesteund door het Paul van Hessenfonds en vele sponsoren – is nu geheel voltooid.

Kettingbotsing

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdag 29 november vonden er verschillende ongelukken plaats op de Haringvlietbrug. De combinatie van mist en vorst zorgde voor een spekglad wegdek op de brug. In totaal waren er veertien auto's betrokken bij de botsingen en er zijn zeven mensen gewond geraakt. Eén persoon was ernstig gewond. Na het ongeluk was de burg afgesloten. De politie omschreef het met 'een grote chaos'.

Kreeften vangen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De politie heeft op 30 december twee duikers aangehouden die illegaal kreeften vingen in het Grevelingenmeer. Ze hadden in totaal 15 kreeften in hun netten, geboeid met tie-wraps. De duikuitrusting is in beslag genomen en de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van het tweetal. Aan het einde van de middag werden drie Duitsers aangehouden, die hadden kreeften en oesters in hun koelboxen. De dieren zijn teruggezet in het water en na het betalen van een boete van 600 euro mochten ze hun weg vervolgen.

Nieuwbouw groepswoningen bij Nieuw Rijsenburgh opgeleverd

SOMMELSDIJK - Onlangs is de oplevering geweest van de nieuwe groepswoningen (gebouw E) bij Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. De vier nieuwe woongroepen bieden plaats voor 28 bewoners. Er is een toenemende behoefte aan dementiezorg. De vier groepswoningen zorgen voor extra plaatsen om veilig en beschermd te wonen. Vanaf half februari zullen twee groepen op de eerste etage tijdelijk bewoond worden door cliënten van Sjaloomzorg omdat de locatie Refugium in Sommelsdijk verbouwd wordt. De bouw is voorspoedig verlopen. 163 dagen nadat de eerste paal de grond is ingegaan, vond de overdracht plaats. Locatiemanager Gerda Pulleman over de bouw: "Er is nauwkeurig gewerkt aan een mooi ontwerp. Voor onze toekomstige bewoners is het een solide, veilige woonomgeving. Voor onze enthousiaste medewerkers een ruime werkomgeving die van alle gemakken voorzien is. Alle lof voor de inzet van iedereen die aan deze nieuwbouw gewerkt heeft."

Kerkdienst

HERKINGEN – In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd is er morgen, woensdag 4 januari, geen Bijbellezing bij de Ger. Gem. van Herkingen. Er is wel een kerkdienst waarin ds. J.M.D. de Heer hoopt voor te gaan. Aanvang 19.30 uur.

2 / 22

Agenda

Dinsdag 3 januari

DIRKSLAND – Open repetitieavond van het Dirkslands Mannenkoor, van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkgebouw van de Ger.Gem. aan de Mozartsingel.

Woensdag 4 januari

MELISSANT – Nieuwjaarsreceptie in de Melishof voor bewoners van het dorp, van 19.00 tot 21.00 uur.
OUDDORP – Nieuwjaarsreceptie van de 55+ club, vanaf 14.00 uur in de Dorpstienden.
OUDE-TONGE – Nieuwjaarsreceptie van de Algemene Seniorenvereniging Oostflakkee, vanaf 14.00 uur in de Grutterswei.
SOMMELSDIJK – Bingo van de O-G-O, zaal open vanaf 13.00 uur in De Zwaluw, Sperwer 55.

Donderdag 5 januari

OUDE-TONGE – Nieuwjaarsreceptie van st. ZIJN, vanaf 16.00 uur in het Infocentrum, Bernhardstraat 27.

Vrijdag 6 januari

SOMMELSDIJK – Nieuwjaarsreceptie van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee, van 14.00 tot 17.00 uur in de Zwaluw, Sperwer 55.

Zaterdag 7 januari

MIDDELHARNIS Repair Café Middelharnis van 10.00 tot 12.30 uur in de kringloopwinkel Goed-voor-Goed aan de Simon Stevinweg 49, industrieterrein Middelharnis.
SOMMELSDIJK – Bingo van de O-G-O, vanaf 19.30 uur in De Zwaluw, Sperwer 55.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Nieuwjaarsborrel voor de inwoners van Stad, van 17.00 tot 19.00 uur in 't Trefpunt, Oranjelaan 14.
OUDDORP - Nieuwjaarsconcert De Hoop in de Dorpstienden. Toegang gratis. Aanvang 19.30 uur. www.fanfaredehoop.nl.
OUDDORP – Rommelmarkt, van 9.30 tot 13.00 uur bij bouwbedrijf Van der Linde aan de Zuidweg.

Dinsdag 10 januari

DIRKSLAND – Koffieochtend in 't Reginahof, van 10.00 tot 12.00 uur.

Donderdag 12 Januari

OOLTGENSPLAAT – Breicafé, van 19.30 tot 22.00 uur in 't Centrum.
SOMMELSDIJK – Lezing Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. W.A. Zondag: 'Hoe brengen we de zondag door met ons gezin?'

Vrijdag 13 januari

OUDE-TONGE – Tabletcafé van 13.30 tot 15.00 uur in de bibliotheek, die is gevestigd in Ebbe en Vloed.

Zaterdag 14 januari

SOMMELSDIJK – RealTime-avond. Edudelta 'De Groen. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. J.Th. Pronk over 'Mijn leven voor U'. www.realtimego.nl

Gebiedontwikkeling Noordrand

GOEREE-OVERFLAKKEE - Woensdag 21 december tekenden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee elf (ver)koopovereenkomsten waarbij de gemeente voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) van de provincie kocht. Aansluitend tekenden de gemeente en Natuurmomenten de (ver)koopovereenkomst van de gronden en opstallen van voormalig Blok de Wit.

Deze transacties dragen bij aan de gebiedsontwikkeling Noordrand, gelegen tussen Middelharnis en Stellendam. Hiermee worden de ambities voor dit gebied mogelijk gemaakt zoals; efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw (kavelruil), opwekking van duurzame (wind)energie, aanleg van nieuwe natuur met wandel- fiets- en vaarroutes en innovatieve woningbouw.

Project Noordrand

De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 tekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project. Vervolgens zetten de provincie en gemeente op 6 april 2016 een handtekening onder de vaststellingsovereenkomst grondtransacties. Daarna tekenden op 2 juni agrariërs van de Zuiderdiep-en Halspolder, Natuurmonumenten en de gemeente een intentieovereenkomst, gevolgd door een ondertekening van de grondovereenkomsten Noordrand op 23 november 2016 tussen de gemeente en agrariërs en agrariërs onderling.

(Ver)koopovereenkomsten BBL-gronden

Overeenkomstig de vaststellingsovereenkomst van 6 april 2016 koopt de gemeente gefaseerd 475ha voormalige BBL-gronden van de provincie. Wethouder Daan Markwat en Adrien Maas (namens de provincie), ondertekenden hiervoor op 21 december elf overeenkomsten voor gronden in de Zuiderdiep- en Halspolder, Eerste Bekading en de Van Pallandtpolder. De gemeente verkoopt deze gronden weer door aan partijen om haar ambities op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie te realiseren. Ten behoeve van de agrarische structuurversterking maakten tien agrariërs een vrijwillig kavelruilplan, verkocht de gemeente op 23 november 2016 aan zes agrariërs uit de Zuiderdiep- en Halspolder BBL-gronden en tekenden agrariërs onderling ook ruilovereenkomsten.

(Ver)koopovereenkomst voormalig Blok de Wit

Na de ondertekening van de overeenkomsten BBL-gronden, tekenden Jan Spijkerboer van Natuurmonumenten en wethouder Daan Markwat de (ver)koopovereenkomst van de gronden en opstallen van voormalig Blok de Wit. Natuurmonumenten zal in overleg met de omgeving in de naastgelegen Halspolder de aangekochte gronden als natuurgebied inrichten. De aankoop van deze gronden is mede mogelijk gemaakt vanuit het Droomfondsproject Haringvliet, met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Onlangs ontving het Haringvliet samen met de Biesbosch van de vakjury de titel 'Het Mooiste Natuurgebied van Nederland'. Deze titel geeft een positieve impuls aan de beleefbaarheid en de natuurontwikkeling van het Haringvliet. De ontwikkelingen aan de Noordrand van Goeree-Overflakkee sluiten hier perfect op aan.

Windopgave Zuiderdiep- en Halspolder

Om de windambitie in de Zuiderdiep- en Halspolder te realiseren zijn in de (ver)koopovereenkomsten BBL-gronden en Blok de Wit intentieafspraken vastgelegd, die uitgewerkt zijn in de Samenwerkingsovereenkomst Wind. Van de drie betrokken partijen tekenden de gemeente en Natuurmonumenten op 21 december de Samenwerkingsovereenkomst Wind. De derde betrokken partij is Kroningswind B.V. (in oprichting), waarin de agrariërs van de Zuiderdiep- en Halspolder samenwerken aan de realisatie van de windopgave. Zodra de oprichting van de B.V. is afgerond, tekent ook Kroningswind B.V. voor het eind van dit jaar de overeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Kranse, planeconoom, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: c.kranse@goeree-overflakkee.nl.

Keppie voor oncologieafdeling ziekenhuis

DIRKSLAND - Door een schenking van de Stichting Roparun krijgen 150 patiënten van de oncologieafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een Keppie. Een Keppie is een slaapmuts voor mensen die door een chemokuur het haar (tijdelijk) verliezen.

Het (tijdelijk) verliezen van je haar heeft een behoorlijke impact op je leven. Je ziet er niet alleen anders uit, maar op het moment dat je echt kaal wordt door chemotherapie merk je pas dat haar ook een functie heeft. Haar houdt namelijk je natuurlijke warmte vast. Daarnaast is je huid gevoeliger en je natuurlijke thermometer is van slag. Zaken waar de bedenker van Keppie rekening mee heeft gehouden nadat zij dit zelf aan den lijve ondervond. Voor overdag waren er allerlei oplossingen om het hoofd te bedekken. Voor 's nachts was er echter geen comfortabele oplossing om het hoofd warm te houden. Zo is zij op het idee gekomen om een slaapmuts te maken van zachte ademende fleece en zonder harde randen, zodat je 's nachts comfortabel en warm kunt slapen.

De Oncologieafdeling is blij met de schenking van de Roparun waardoor 150 oncologiepatiënten van het ziekenhuis hopelijk kunnen genieten van een warme en goede nachtrust.

Nieuwjaarsconcert De Hoop

STELLENDAM - Zaterdag 14 januari organiseert fanfareorkest De Hoop uit Stellendam haar traditionele nieuwjaarsconcert. Ook dit jaar zal zowel het jeugdorkest, als het fanfareorkest met de bezoekers toasten op het nieuwe jaar 2017.

Het jeugdorkest staat, na een afwezigheid van een jaar, weer onder leiding van haar vaste dirigente Inge Kegel-Verbraak. Ook dit jaar weer zijn er een aantal jeugdige muzikantjes het jeugdorkest in gestroomd. Mede hierdoor is het orkest behoorlijk gegroeid. Voor het fanfareorkest, inmiddels al 35 jaar onder leiding van dirigent Arie Stolk, vormt het nieuwjaarsconcert een mooi moment om samen met haar achterban het nieuwe jaar muzikaal te openen. Onderliggend thema voor dit jaar zal zijn: Spaanse muziek. Het orkest zal vSpaanse klassiekers spelen, zoals: Granade, Malaguena en enkele paso dobles. Daarnaast zal orkestlid Frans van der Wende een tweetal solowerken voor trombone en fanfareorkest uitvoeren.

Het concert begint om 19.30 uur in De Dorpstienden in Ouddorp, de toegang is gratis. Voor meer informatie, zie: www.fanfaredehoop.nl.

CDA op werkbezoek bij Voedselbank Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - Het CDA Goeree-Overflakkee is op werkbezoek geweest in Middelharnis bij Voedselbank Goeree-Overflakkee. Het CDA is onder de indruk van de vele vrijwilligers, ondernemers, organisaties en kerken die met hun inzet en donaties de voedselbank een warm hart toe dragen. Fractievoorzitter Robert van Papeveld overhandigde op het werkbezoek ook namens het CDA een bijdrage voor de lokale voedselbank.

Op donderdag 22 december jongstleden was de fractie en het bestuur van CDA Goeree-Overflakkee samen met wethouder Arend-Jan van der Vlugt (CDA) te gast in Middelharnis bij Voedselbank Goeree-Overflakkee. Met bestuursleden van Voedselbank Goeree-Overflakkee werd hier gesproken over het werk van deze voedselbank, de inzet en steun vanuit de samenleving en de uitdagingen voor de toekomst. Tot slot kregen de aanwezigen nog een rondleiding.

Fractievoorzitter Robert van Papeveld uit Middelharnis overhandigde tijdens het werkbezoek namens de christendemocratische partij een bijdrage van 500 euro voor Voedselbank Goeree-Overflakkee. Deze financiële steun kan de voedselbank goed gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor brandstofkosten.

Uitvaart met paard en wagen

MIDDELHARNIS - Op donderdag 29 december werd de 76-jarige Arend Vroegindeweij met paard en wagen naar zijn laatste rustplaats gebracht. Hiervoor werd gebruikgemaakt van een zogenoemde oogstwagen met twee Friese paarden. De rit ging van Arends woonhuis in Middelharnis, via zijn geboortehuis aan de Vissersdijk naar de Emmaüskerk waar de afscheidsplechtigheid plaatsvond. Van daaruit volgde een lange stoet te voet achter paard en wagen naar de algemene begraafplaats Vrederust. Arend Vroegindeweij was zijn leven lang groot liefhebber van paarden. Hij overleed op 23 december. In 1983 werd de uitvaart van Arends vader ook met paard en wagen verzorgd.

Oliebollen voor Woonstede het Spectrum

STELLENDAM - Oudjaarsdag kwam Bakker Bleumink de bewoners van Woonstede het Spectrum te Stellendam verrassen met heel veel oliebollen. Iedereen heeft er de hele dag van gesmuld en daarbij natuurlijk verhalen opgehaald over de oud-en-nieuw-vieringen van vroeger. Toen werden er ook oliebollen gebakken, met een borreltje erbij om tijdens het bakken natuurlijk geen kou te krijgen. 's Avonds werden er nog salades e.d door kinderen van bewoners gebracht, Het was weer een gezellige - en lekkere - oudjaarsavond.

Rectificatie

In het artikel over het 65-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Nieuwland-Vroegindeweij, in onze oudejaarseditie, staat een foutieve vermelding. In het artikel wordt ook gesproken over Elco Brinkman en zijn 'Stellendamse' komaf. Dat laatste moest natuurlijk Stad aan 't Haringvliet zijn.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Achthuizen organiseert op woensdag 11 januari een gezellige bingomiddag voor 55- plussers. De middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen.

DIRKSLAND

Open repetitie

Mannen vanaf 15 jaar die van zingen houden zijn welkom op de open repetitieavond van het Dirkslands Mannenkoor. Die is vandaag, op dinsdag 3 januari van 20.00 tot 22.00 uur in de zaal van de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Mozartsingel te Dirksland. Het koor repeteert doorgaans om de week op woensdagavond. Belangstellenden die niet naar de open repetitie kunnen komen worden uitgenodigd om een gewone repetitieavond van het koor bij te wonen. Meer informatie en de data van de oefenavonden staan op de website www.dirkslandsmannenkoor.nl.

Koffieochtend

Op dinsdag 10 januari is er van 10.00 tot 12.00 uur een koffieochtend bij 't Reginahof aan de Reginahof 1 in Dirksland. Bezoekers kunnen onder het genot van een kopje koffie een praatje maken of een spelletje spelen. In overleg kan er iets creatiefs worden gedaan. Belangstellenden kunnen vrijblijvend binnen lopen. Voor de koffie wordt een kleine vergoeding gevraagd.

GOEDEREEDE

Oud papier

De Stichting Oud Papier "Apollo" te Goedereede haalt zaterdag weer oud-papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook huishoudelijk karton kan worden aangeboden. De organisatie verzoekt om het oud-papier voor 08.30 uur goed gebundeld buiten te zetten. Er kan ook oud papier naar de container aan parkeerterrein het Hofje worden gebracht, dit kan tussen 8.00 en 17.00 uur.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Damesrugby

Rugby maakt een stormachtige groei door op Goeree-Flakkee. De senioren spelen nu geregeld hun oefenwedstrijden in de aanloop naar deelname aan de competitie na de zomer. En de jeugd speelt regelmatig een toernooi. Dit heeft geleid tot de vraag van een aantal dames of er ook voor hun de mogelijkheid bestaat om te trainen en eventueel wedstrijden te spelen. Het bestuur van E.F.R.C. Eilanders heeft de handschoen nu opgenomen en organiseert op vrijdag 6 januari een informatieavond waar meiden en vrouwen vanaf 16 jaar uitleg over het spel krijgen en hun vragen kunnen stellen. Bij voldoende belangstelling zal dan volgende week vrijdag de eerste training plaatsvinden, onder leiding van gekwalificeerde trainers. De informatieavond is vrij toegankelijk voor iedereen en begint om 19.30 uur in de kantine van VV SNS in Stad aan 't Haringvliet. Meer informatie over Rugby op Flakkee staat op www.efrceilanders.nl en op de facebookpagina.

Praten over autisme

"Praten over autisme doe je niet overal, je begint er niet zomaar over. De juiste woorden vinden is een hele klus en het onbegrip van de omgeving vaak een behoorlijk obstakel. Anderzijds kan praten over autisme met gelijkgestemden een hele opluchting zijn, weer ruimte in je hoofd opleveren. Je ontdekt dat je de ander wat te bieden hebt met je ervaring en komt zelf ook met nieuwe ideeën thuis." De contactgroep GO wil erkenning en herkenning bieden door persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Binnen de veiligheid van de vertrouwde groep mensen kunnen er diepgaande gesprekken ontstaan, die zorgen voor meer inzicht. Vooraf wordt het onderwerp afgesproken, zodat iedereen er rustig over na kan denken. De contactgroep GO bestaat uit volwassenen, die autisme herkennen bij zichzelf of bij een volwassene in het gezin. De leden delen de behoefte om eerlijk bij zichzelf naar binnen te kijken. Een groep komt maandelijks bij elkaar. Er draait al enkele jaren een groep overdag, het is de bedoeling om dit voorjaar een nieuwe groep op te starten die 's avonds bij elkaar komt. Mensen die belangstelling hebben kunnen via contactgroepGO@gmail.com meer informatie krijgen en aanmelden.

MIDDELHARNIS

Repaircafé

Op zaterdag 7 januari van 10.00 tot 12,30 uur staan de monteurs en naaisters weer klaar om bezoekers te helpen defect geraakte spullen weer gangbaar te maken en te repareren. Het repaircafé is in Kringloopwinkel Goed-voor-Goed, Simon Stevinweg 49, industrieterrein Middelharnis. In de winkel worden allerlei huishoudelijke goederen verkocht, zowel gebruikt als in zeer goede staat. Kijk voor meer informatie op: www.repaircafemiddelharnis.nl.

Landschappen schilderen

Vanaf 7 januari geeft de Melissantse kunstenaar Paul Kalishoek schilderles in het Diekhuus. Paul heeft meer dan 25 jaar wereldwijde ervaring en heeft onder andere schilderingen in het Het Archeon, Duinrell en de grootste muurschildering van de Benelux op zijn naam staan. Daarnaast heeft hij veel ervaring met lesgeven. Tijdens de cursus leren de deelnemers landschappen schilderen, zo leren ze over perspectief, kleuren, compositie en sfeer. Op een eenvoudige manier kan iedereen z'n huis en omgeving schilderen. Tijdens de eerste les zullen er basisschetsen gemaakt worden en worden de eventueel aan te schaffen materialen besproken. De cursus bestaat uit twaalf lessen, de eerste is zaterdag 7 januari van 13.00 tot 15.00 uur. Deelname kost € 16,50 per les, materialen in overleg of zelf meenemen. Aanmelden en meer info: info@fantasticvisions.nl of kijk op www.fantasticvisions.nl

Decoratieve schildertechnieken

Naast de bovengenoemde cursus landschap schilderen is er ook een cursus decoratieve schildertechnieken. Daarbij leren de deelnemers verschillende technieken die kunnen worden gebruikt om het interieur mooier te maken. Bijvoorbeeld om houten planken te schilderen op een gladde ondergrond. Deelnemers kunnen een eigen kastje meenemen die ze tijdens de cursus zelf leren decoreren. De cursus bestaat uit tien lessen, de eerste les is zaterdag 7 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur. De prijs is 16,50 per les, het materiaal kost € 5,00 per les. Kijk om aan te melden en voor meer informatie op: info@fantasticvisions.nl.

OOLTGENSPLAAT

Breicafé

Op donderdag 12 januari is er van 19.30-22.00 uur breicafe in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Deelnemers moeten zelf materialen meenemen. De entree is € 1,50, dat is inclusief koffie/thee. Voor informatie kan er contact worden opgenomen met Ati Verwoerd: 06-40701181.

OUDDORP

Rommelmarkt

Zaterdag 7 januari is er van 9.30 tot 13.00 uur een rommelmarkt in de loods van Bouwbedrijf v/d Linde aan de Zuidweg. Er worden ook grote meubels, koelkasten, wasmachines, enzovoort aangeboden. De grote spullen staan in een aparte ruimte.

Themadienst

Op zondag 8 januari 2017 zal in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp de eerste themadienst van het nieuwe jaar plaatsvinden. Het thema is: Extreme makeover, de dienst begint om 9.30 uur. Het begin van een nieuw jaar biedt de mogelijkheid om verschillende dingen op een nieuwe manier aan te pakken. Misschien tijd voor een extreme makeover! De jaartekst voor 2017 spreekt van een God die alles nieuw kan maken: 'Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven' (Ezechiël 36:26). Dat gaat over een verandering en vernieuwing die niet ophoudt aan de buitenkant, maar die doorwerkt tot in het diepst van ons bestaan. Maar zijn we wel bereid om ons te laten vernieuwen door God? De gemeente wil in de themadiensten op een verrassende en creatieve manier ontdekken wat geloven betekent en stilstaan bij Gods boodschap voor ons leven. De voorganger is ds. Edwin de Jong.

OUDE-TONGE

Nieuwjaarsreceptie

Donderdagmiddag 5 januari van 16.00 tot 17.30 uur is de nieuwjaarsreceptie van stichting Zijn. Iedereen is welkom om de bijeenkomst in het Infocentrum bij te wonen, het adres is Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge.

Kantoor ZIJN verhuist

Met ingang van 16 januari 2017 verhuist het kantoor van Stichting ZIJN in Oude-Tonge en het Vrijwilligerssteunpunt 't Punt naar het Wijkcentrum aan de Doetinchemstraat 27 in Middelharnis. Het telefoonnummer van het kantoor is (0187) 641344 en voor 't Punt: (0187) 640420. De activiteiten van ZIJN blijven gewoon doorgaan in Oude-Tonge en vinden plaats in Infocentrum, Bernhardstraat 27.

Tabletcafé

Vrijdag 13 januari is er van 13.30 tot 15.00 uur een tabletcafé in de Bibliotheek, die is te vinden in Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Alle gebruikers van een iPad of een andere tablet zijn van harte welkom. Bezoekers kunnen ervaringen met elkaar delen en programmatips uitwisselen. Het is handig om een tablet mee te nemen. Ook mensen die overwegen om een tablet aan te schaffen zijn welkom om aan te schuiven. De toegang is gratis.

STELLENDAM

Goedereninzameling

Op vrijdag 6 januari 2017 houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië. De inzameling is van 18.30 – 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Evaluatie van Uw Zorg Onze Zorg aangeboden aan college

MIDDELHARNIS - "Het is een unicum dat we gasten ontvangen in de collegevergadering", zo verwelkomde dinsdag 20 december burgemeester Ada Grootenboer het dagelijks bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. "Het is ook een unicum wat we u willen aanbieden en waarmee we het jaar willen afsluiten" reageerde voorzitter Cor Hameeteman.

Drie decentralisaties hebben veel impact gehad op de burgers. De laatste spreker op de drie avonden die de adviesraad eilandbreed georganiseerd heeft, Erik Dannenberg uit Zwolle, verwoordde de problematiek als volgt. "Zelf heb ik in Den Haag meegedacht in het proces naar de decentralisatie in de Wmo, de jeugdzorg en de participatie. Verandering was nodig, want Nederland was te veel verkokerd. We zijn allemaal geneigd om mensen met eenzelfde problematiek bij elkaar te zetten, maar daarmee laat je ze juist niet participeren in de maatschappij, deelnemen aan de maatschappij, maar frustreer je dat proces juist. Aan de politiek was het vervolgens om te beslissen of de wetten ingevoerd moesten worden. Hoe het in de praktijk zou werken? Wel , ik ben blij dat de adviesraad van Goeree-Overflakkee dat gaat controleren".

Wethouder De Jong was er ook blij mee dat dit gebeurd is en dat het complete verslag daarvan nu op papier is gezet. Kees van Rixoort heeft de toespraken in Middelharnis, Oude Tonge en Ouddorp van achtereenvolgens Mariëtte Teunissen, Astrid Buis en Erik Dannenberg met de verslagen van de discussies tot een prettig leesbaar geheel samengevoegd. Dat alles geïllustreerd met de schitterende cartoons die Bas Köhler voor en bij de bijeenkomsten maakte en die daarmee in beeld prachtig verwoord worden. De adviesraad heeft er tot slot, maar dat is inhoudelijk wel het belangrijkste deel, een lijst met aandachtspunten aan toegevoegd. "Hier kunt u mee aan de slag. Niet als commentaar, maar als aandachtspunten en verbeterpunten." Alle collegeleden kregen na de burgemeester vervolgens het boekje aangeboden en wethouder De Jong maakte van de gelegenheid gebruik om secretaris Wim van der Kamp, die in het nieuwe jaar de Adviesraad gaat verlaten, te bedanken voor zijn jarenlange gedreven inzet voor de samenleving op Goeree-Overflakkee. "Je bent de spil in het geheel, kent alle ins en outs in de politiek, je hebt heel veel gedaan, en daar wil ik je hier en nu alvast hartelijk voor bedanken.

Tenslotte werd nog opgemerkt dat het sociaal domein niet alleen het probleem van de wethouder Zorg is maar de zorg van iedere wethouder, vandaar de aanbieding aan het voltallige college. Het totale verslag is overigens ook digitaal te bekijken op de website van de adviesraad. www.asdgo.nl

Geslaagde Kerstmaaltijd in Wijkcentrum

MIDDELHARNIS - Medewerkers van Buurtzorg en stichting ZIJN hebben Tweede kerstdag weer een maaltijd voor alleenstaanden georganiseerd in het Wijkcentrum van Middelharnis. Mede dankzij de sponsors hebben de bezoekers kunnen genieten van een heerlijke maaltijd. De organisatie bedankt heel Goeree-Overflakkee bakt, Albert Heijn Oude-Tonge, Agrimarkt Middelharnis, poelier en groenteboer van de markt Oude-Tonge, de heren Henk de Boed en Piet Vroegindeweij, een anonieme gever en DBGC Oude-Tonge voor het gebruik van alle warmhoudapparatuur.

Nieuwjaarsconcert

NIEUWE-TONGE - Die Grevelinger Musikanten geven op zaterdag 7 januari een nieuwjaarsconcert. Ieder jaar wordt er een andere vereniging uitgenodigd voor het concert. Dit jaar is de Chaamer Kapel uit Chaam bereidt gevonden om als gastorkest op te treden.

De Chaamer Kapel is een blaaskapel bestaande uit c.a. 20 muzikanten, hoofdzakelijk van harmonie St. Cecilia Chaam. De kapel staat onder leiding van Manuel de Wijs uit Breda. Het repertoire is zeer afwisselend van Egerländer muziek t/m Bert Kämpfert en James Last. De voornaamste doelstelling is om samen gezellig, serieus en op goed niveau te musiceren. Het orkest verzorgt jaarlijks 4 à 5 optredens in binnen- en buitenland.

Bezoekers worden verwelkomd met een glaasje glühwein. Het concert start om 20.00 uur in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14 in Nieuwe-Tonge. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Bij het verlaten van de zaal kunnen bezoekers een vrijwillige bijdrage doen in de koffer, voor de bestrijding van de kosten.

Maaskant Shipyards opent vergrote machinefabriek

Met het inschakelen van een metaalpers zette wethouder Van der Vlugt een scheepshoorn in werking, ter opening van de vergrote fabriek van Maaskant Shipyards. Foto: Hans Villerius

STELLENDAM – Voor Maaskant Shipyards was het vrijdagmiddag 23 december een mooi moment. Voor de medewerkers sowieso, want zij kregen én hun kerstpakket én de eindejaarsborrel werd gehouden. Maar het mooie moment had natuurlijk meer om 't lijf. Als afsluiting van een investeringsprogramma dat enkele jaren in beslag nam, werd deze middag ook de uitbreiding van de scheepsbouwmachinefabriek officieel geopend. En karwei dat wethouder Arend-Jan van der Vlugt graag voor zijn rekening nam.

Door Hans Villerius

"Al vele jaren werd gesproken over fabrieksuitbreiding", zei directeur Frits van Dongen van Maaskant Shipyards vrijdagmiddag. "Al bij de nieuwbouw in 1976 werd er bouwkundig op geanticipeerd dat de fabriek in de toekomst groter zou worden en dat die uitbreiding moeiteloos plaats moest kunnen vinden. En nu het zo ver is, zie je dat het oude en het nieuwe inderdaad naadloos in elkaar overgaan." Over de gehele breedte werd de fabriek tien meter langer. "Op zich niet zo schokkend, maar het is net als een overhemd dat te krap zit, met één maatje groter ben je al geholpen", legde Van Dongen uit. Nadat de vestiging van Maaskant in Bruinisse, waar lieren werden gemaakt, naar de Stellendamse vestiging aan de Deltahaven was overgebracht, werd deze fabriek inderdaad als een te krap overhemd ervaren. "Wij zijn dealer van Caterpillar motoren en dat vraagt al een aparte ruimte. Toen kwam Bruinisse erbij met de productie van lieren en dat vereiste nog meer ruimte. In totaal hebben we nu 85 medewerkers en was het echt te krap geworden", vertelt Van Dongen. "Nu de economie weer op 't goede spoor zit en het in de visserij gelukkig weer goed gaat, werd 't voor ons het moment om weer te gaan investeren. De afmeerpontons hier langs de haven en de toegangspontons bij de doks hebben we vervangen, het terrein hebben we geëgaliseerd en als afsluiting van het investeringsprogramma hebben we nu ook de al jarenlang besproken fabrieksuitbreiding gerealiseerd. Uiteraard met oog voor duurzaamheid: goede isolatie, tochtvrije deuren, dubbel glas en ledverlichting. En ook de bestaande bouw hebben we daarin meegenomen."

Visserij

Maaskant is ontstaan vanuit de visserijsector. Inmiddels is de portefeuille veel breder geworden en werkt de fabriek ook voor de offshore, voor Rijkswaterstaat en voor de kustwachten van de Bahama's en van Jamaica. "Maar de visserij blijft zeker onze corebusiness, waar we ook graag voor meedenken op het gebied van innovatie en verduurzaming. Als je ziet dat 't in de scheepsbouw elders in het land heel niet zo gaat, is 't prachtig om te zien dat het hier in Stellendam wél lukt. We hebben hier een compleet maritiem cluster, met personeel dat van aanpakken weet. Dáárom gaat 't hier wel."

Trots

Dat laatste beaamde wethouder Van der Vlugt volmondig. "Maaskant is ontstaan uit de visserijgemeenschap. Dat zijn aanpakkers met een mentaliteit van ervoor gaan. Diezelfde geest vind je ook hier, zowel in dit bedrijf als in de andere hier gevestigde scheepsbouwbedrijven. En dát maakt dat 't hier, aan de Stellendamse haven, wel goed gaat! Als wethouder ben ik daar trots op, trots op wat we hier hebben, trots op wat hier gebeurt en trots op de ondernemers hier met wie we als gemeente goed samenwerken. Maar trots ben ik ook op Maaskant, die de gedane investeringen weer aandurfde. Het is een signaal dat u vertrouwen in de toekomst heeft."

Opening

Dat gezegd hebbend was het voor de wethouder tijd om de openingshandeling te verrichten. Dat deed hij binnen in de fabriek, op de grens waar oudbouw en nieuwbouw naadloos in elkaar overgingen. Door een hydraulische metaalpers in te schakelen zette hij vervolgens een scheepshoorn in werking die vele decibellen de machinefabriek in blies. Hét signaal dat meteen ook de start van de eindejaarsborrel aangaf. En bij Maaskant gebeurt dat traditiegetrouw met poters en spek…

AB Zuid-Holland: ''Doe maar gewoon, maar ga met de tijd mee''

Bestuursleden AB Zuid-Holland ondertekenen contract met dhr. Beekman van Mysolution.

STELLENDAM - Terwijl veel uitzendorganisaties niet meer gezien willen worden als ''traditionele leveranciers van uitvoerend personeel'', blijft AB Zuid-Holland met beide benen op de grond staan. ''Onze traditionele dienstverlening blijven we koesteren en is vrijwel inherent aan de sector waar we van oorsprong vandaan komen, maar we blijven niet stilstaan en richten ons vizier op de toekomst'', aldus Rens van Nierop, bestuursvoorzitter van AB Zuid-Holland.

''Volgens onze klanten is geen enkele personeelsvoorziener zó geworteld in de agrarische sector als wij. Daar zijn we best trots op. Ook merken we dat bedrijven in de groenvoorziening, bouw, logistiek, offshore en grond-, weg- en waterbouw onze werkmentaliteit en jarenlange ervaring waarderen. Hierdoor doen zij steeds vaker een beroep op de diensten van AB Zuid-Holland en maken zij regelmatig mond-tot-mond reclame, waardoor wij weer bij nieuwe klanten personeel mogen plaatsen. Dat geeft zo'n onwijze kick'', vertelt Marieke Verhoef, medewerker van AB Zuid-Holland, enthousiast.

Na een turbulente periode waarin sprake was van ingrijpende veranderingen, kan geconcludeerd worden dat de medewerkers echte doorpakkers zijn. ''Ze gaan niet bij de pakken neerzitten, hebben hart voor de zaak - en respect voor elkaar!'', meldt Rens van Nierop. Bij deze noodzakelijke veranderingen heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol vervuld en zal deze bij de implementatie blijven vervullen.
Geen papieren urenbriefjes, talloze handmatige handelingen en een hoop administratieve rompslomp, maar wel digitale contracten en een moderne uren-invoer. Dat is vanaf de zomerperiode 2017 bij AB Zuid-Holland realiteit. Op 6 december jl. ondertekende het bestuur van AB Zuid-Holland opnieuw een contract met Mysolution om de overstap te gaan maken naar de nieuwste release (9.03) van Mysolution FLEX; een bekende leverancier van innovatieve software gericht op de markt van flexibele arbeid en zakelijke dienstverlening. Door onze administratieve werkzaamheden grotendeels te automatiseren, kunnen we onze handen vrij maken voor datgeen waar onze leden en klanten voor willen betalen. En dat is het bieden van toegevoegde waarde door vakkundig personeel te leveren en met de ondernemers mee te denken'', aldus Jessica Sol, medewerker van AB Zuid-Holland.

Nieuwe directeur

Naast het investeren in digitalisering, achten de ledenraad en het bestuur van AB Zuid-Holland het verstandig in het nieuwe jaar plaats te maken voor een nieuwe leiding van de organisatie. Dit is mede ingegeven door de uitdagingen waarvoor AB Zuid-Holland zich de komende jaren gesteld ziet en de daarmee gepaard gaande veranderingen. In de tussenliggende periode wordt de organisatie aangestuurd door Interim Manager Peter Versteeg. In samenwerking met een nieuw managementteam zet hij de komende tijd lijnen uit naar de toekomst.
''Als bestuur zijn wij blij dat we met Peter Versteeg een goede invulling hebben gevonden in deze voor de organisatie belangrijke positie", zegt Rens van Nierop. "We hebben er vertrouwen in dat hij de organisatie verder weet uit te bouwen''.

Le Vieux Village in Ouddorp is sfeervolle Thee- en Koffiewinkel

Eigenaresse Jacqueline ter Linden. Foto: Wim van Vossen Fotografie

OUDDORP - Twee jaar geleden liep Jacqueline ter Linden op de Boompjes in Ouddorp de thee- en koffiewinkel Le Vieux Village binnen. Het trok haar aan. Het straalde gezelligheid uit en de eigenaresse had een medewerker nodig. Ze is er sindsdien niet meer weggegaan. Sterker nog. In april van vorig jaar nam zij de winkel over. De eerste indruk presenteert een eilandelijk unieke locatie waar liefst 80 soorten losse thee worden aangeboden. Samen met gemalen- en bonenkoffie, diverse serviesonderdelen van topmerken, handgemaakte biologische chocolade en alle benodigdheden die het drinken van thee en koffie zo aantrekkelijk maken. Reden om eens nader kennis te maken met Jacqueline in haar sfeervolle winkel.

Door Jaap Ruizeveld

Jacqueline (41) is geboren in Goedereede, moeder van twee dochters, gehuwd en wonend in Ouddorp. Terwijl klanten - tussen ons gesprek door - snel en vaardig worden geholpen blijkt ze over een gedegen vakkennis te beschikken. Niet verwonderlijk. Ze volgde een opleiding in België bij Ann van Steenkiste, onder andere bekend van het bestsellerboek "De stille kracht van thee". Voor een buitenstaander brengt Jacqueline je heel snel op de hoogte van alles wat met thee en koffie te maken heeft. Zoals dat thee, getrokken van de theeplant Camelia sinensis alleen het predicaat thee mag voeren. Rooibos, sterrenmix, zoethout, kamille, munt en brandnetel worden als thee gezet maar zijn het in feite dus niet. Het zijn aftreksels van genoemde kruiden. Weet u bijvoorbeeld dat thee een geweldige opmars maakt. De Nederlander drinkt gemiddeld 100 liter thee per jaar en nog elk jaar neemt deze hoeveelheid met 2 procent toe. Daarmee nadert de theeconsumptie al flink die van koffie.

Populaire drank

Ook dat je thee de hele dag kunt drinken, terwijl je het aantal kopjes koffie duidelijk moet doseren. Dat je groene / witte thee niet met kokend water moet mengen. Dat verse thee geen kunstmatige toevoegingen kent en dat thee van losse gedroogde blaadjes zorgt voor echte verse thee. "Thee is het meest populaire drankje ter wereld", benadrukt Jacqueline. In haar winkel aan de Boompjes is er naast de verkoopruimte ook een klein. maar knus zithoekje ingericht om even van een kopje thee of koffie te genieten. Een bezoeker bestelt een cappuccino en hij wordt direct bediend. Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel van Le Vieux Village.

Biologisch

Biologische producten staan toenemend in de belangstelling. En als je het eens uit wilt proberen dan zijn er de "proefzakjes" die je voor één euro al kunt meenemen. Gemiddeld kost een zakje thee van 100 gram rond 4 euro. Aan de wanden staan o.a. prachtige collecties Tokio-design (schaaltjes, bordjes, mokken), Japanse Zero theepotjes, servies van Pip Studio (met komend jaar een nieuwe - kleuren - collectie) en geschilderde producten van Emma Bridgewater opgesteld. Op tafels ligt een ruime sortering handgemaakte chocolade van Arthur Tuybol uit Alblasserdam. Even terugkomend op het biologische element. Le vieux Village wil gezond bezig zijn met haar producten. "Ik laat het klanten allemaal zien. Men kan het ruiken en vervolgens een keuze maken", zegt Jacqueline. Ook vertelt ze graag over de gouden regels van het goede theezetten zoals juiste temperatuur en trektijd en o.a. het belang van direct serveren.

Bekendheid

Een klant meldt zich voor een pak koffie. Even de geëtaleerde aanduidingen langs lopen. Biologisch, gemalen, bonen, espresso en filter. De keuze is vervolgens snel gemaakt. Niet alleen uit de Kop van Goeree maar ook uit de rest van het eiland weten klanten de winkel aan de Boompjes te vinden. Dat geldt ook voor toeristen en recreanten. Niet alleen in het zomerseizoen maar ook nu, bij hun verblijf tijdens de feestdagen in eigen chalet of woning, stappen ze de winkel binnen. En of het nu om een zeefje gaat of om een grotere bestelling, ieder is hartelijk welkom onderstreept Jacqueline haar verhaal. Ze verzorgt ook desgevraagd zendingen per post. "Ik ben blij met de winkel zegt ze, die door bezoekers als sfeervol en origineel wordt aangeduid". Le Vieux Village is in het winterseizoen geopend op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur: info@levieuxvillage.nl

Knuffel-buddy's voor zieke kinderen

DIRKSLAND - Vrijdag 23 december overhandigden Vrienden van Carmen 40 knuffel-buddy's aan de kinderafdeling in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

Carmen kreeg op 21-jarige leeftijd een hersentumor. Op 25-jarige leeftijd is zij in 2015 hieraan overleden. De wens van Carmen om bij zieke kinderen een lach op hun gezicht te krijgen, gaat met de actie van haar ouders in vervulling.
Zij richtten in 2013 de Stichting vrienden van Carmen op. Door het houden van acties en sponsoring ondersteunen ze onder andere het werk van Stichting Stop Hersentumoren. In december deden ze een oproep aan familie, vrienden en bekenden om een kleine donatie te doen in plaats van een kerstkaart. Met deze donatie wilden ze knuffel-buddy's kopen en schenken aan zieke kinderen. Ze hadden gehoopt op 20 knuffels, maar dat werden er 124! Deze zijn geschonken aan kinderen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, Spijkenisse Medisch Centrum en het Maasstad-Brandwondencentrum in Rotterdam.
Carmen's vader en een oom overhandigden de knuffels aan het afdelingshoofd van de kinderafdeling Siemen Goosensen en pedagogisch medewerker Marlies Keijzer. De 4-jarige Matthijs was het eerste zieke kindje met een glimlach op zijn gezicht!
Zeker in de kerstperiode is het niet fijn om in het ziekenhuis te zijn en daarom ontvangen de kinderen een knuffel-buddy. Kinderen hebben met knuffels aak een bijzondere band. De knuffel-buddy kan daarom een grote steun zijn voor een kind. Een maatje, een vriend, die er altijd voor je is, voor groot en klein, thuis of in het ziekenhuis.
De medewerkers van de kinderafdeling in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis zijn Stichting Vrienden van Carmen dankbaar voor dit gebaar.

Onderwijs en Overheid zijn van wezensbelang voor elkaar Delta Netwerk viert eerste lustrum rond thema 'Smart Water en circulaire economie'

Tijdens de vijfde Delta Netwerk bijeenkomst, vorige week in de Prins Maurits school te Middelharnis. Foto's: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Voor het vijfde jaar op rij, en dus het eerste lustrum belevend, werd woensdag 21 december op Goeree-Overflakkee Het Delta Netwerk gehouden. Ditmaal in de aula van de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis, waar tijdens de netwerkbijeenkomst het thema 'Smart Water en circulaire economie' centraal stond. Ruim 150 stakeholders uit de wereld van de drie O's waren er vertegenwoordigd: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Het Delta Netwerk bedoelt deze drie sectoren samen te brengen en te verbinden, om in gezamenlijkheid aan te pakken waar 't de ontwikkeling en vooruitgang betreft van de economie op Goeree-Overflakkee. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. En daar bedoelen de bijeenkomsten van Het Delta Netwerk aan bij te dragen. 'Ga het gesprek aan, investeer in verbindingen, zet het eiland beter op de kaart en benadruk de bijzondere positie van Goeree-Overflakkee', zo is het motto.

Door Hans Villerius

Tijdens het meer formele gedeelte van Het Delta Netwerk staat rondom het thema van de bijeenkomst het gesproken woord centraal. Daarna volgt een informeel deel, bedoelt om te netwerken. Om de economie op het eiland verder te verbeteren hebben de ondernemers, onder regie van de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO), de handen ineen geslagen, onder andere om de verduurzaming van het eiland te versnellen. Hiervoor werd een strategie uitgedacht die de naam 'Smart Water' kreeg. Deze strategie zet in op maximaal gebruik van wat op en rond het eiland volop aanwezig is: water. Door ons omgevingswater een belangrijke(r) rol te gaan laten spelen in het producten- of dienstenaanbod van ondernemers, komt wat de natuur aanreikt de regionale economie ten goede. Een slimme manier van gebruikmaking van het omringende water. Vandaar 'Smart Water'. Ofwel: circulaire economie, een vorm van verduurzaming.

Duurzaam denken en werken

Tijdens haar welkomstwoord van de vijfde Delta Netwerk bijeenkomst sprak burgemeester Ada Grootenboer haar tevredenheid erover uit dat dit ontmoetingsplatform zich steeds verder uitbreidt en dat duurzaamheid inmiddels een prominente rol speelt in het denken op Goeree-Overflakkee. "Een geweldige ontwikkeling. Want we dragen de morele plicht om duurzaam te denken en te werken, om naar een circulaire economie te gaan. We zijn er inmiddels achter dat duurzaam werken geen blok aan ons been is en dat het een gezonde economie niet uitsluit. Integendeel, het zet onze gemeente op voorsprong. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we complexe en moeilijke vraagstukken niet meer alléén, maar sámen moeten oplossen. We hebben elkaar nodig en daarom is het belangrijk om verbindingen met elkaar te leggen. Goeree-Overflakkee heeft een centrale rol in de zuidwestelijke delta. Dat brengt een extra verantwoording met zich mee. En het is belangrijk daar ook de jeugd bij te betrekken. We doen het immers niet voor onszelf, maar voor de generaties na ons. Bovendien kunnen zij niet alleen van ons ouderen leren, maar wij ook van hen en van hun jeugdige, verfrissende ideeën. In de samenleving heeft Het Delta Netwerk zich al bewezen!", aldus de burgemeester.

Ingewikkelde processen

Namens de provincie Zuid-Holland zou gedeputeerde Han Weber het woord voeren, maar wegens ziekte was deze verhinderd en nam provinciaal programmadirecteur Hans Kleij voor hem de honneurs waar. In vogelvlucht liet hij dé grote zaken de revue passeren die op en rond het eiland een groot belang hebben en waaraan in gezamenlijkheid wordt gewerkt. Zoals de ontsluiting van het eiland door de wegen N59 en A29, die steeds meer dichtslibben, visserij, cultuurhistorie en de energietransitie. "Het laatste is een megaopgave", gaf Kleij aan, "maar zoals die hier aangepakt wordt: chapeau! Het getuigt van grote stuurmanskunst!" Dat laatste geldt volgens Kleij ook voor hoe de openstelling van de Haringvlietsluizen en de gevolgen daarvan voor de zoetwatervoorziening worden opgepakt, evenals de ontwikkeling van de noordrand van het eiland en de verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen. "Allemaal ingewikkelde en moeilijke processen die hier in gezamenlijkheid tot stand aan 't komen zijn. En natuurlijk het Smart Water project, ook zo'n voorbeeld voor heel het land: zó moeten de dingen georganiseerd worden!", betoogde Kleij.

1600 nieuwe banen

Als voorzitter van de FOGO en programmamanager van het Smart Water project wees ook Steef Visser op het belang van het gezamenlijk optrekken en aanpakken van de economische belangen van Goeree-Overflakkee door de drie O's. "We waren een krimpregio, maar als eiland wilden we dat niet. Het is mogelijk gebleken krimp om te zetten in groei. Daar maakten we een plan voor, waarbij we in 2025 op verschillende werkgebieden maar liefst 1600 nieuwe hoogwaardige banen op het eiland willen hebben. Dán creëren we groei. Hier wordt inmiddels volop aan gewerkt, op een manier zoals geen enkele andere gemeente dat doet. Het vereist echter wel een nauwe samenwerking tussen de drie O's. Ondernemers, Onderwijs en Overheid zijn van wezensbelang voor elkaar. Alléén kunnen we het niet. Samenwerken is een vorm van willen. De Stuurgroep Smart Water is zojuist gestart, met prominenten uit de provinciale en eilandelijke drie O's. Smart Water is een majeur project maar het móet kunnen. Echter, alléén als we 't met z'n allen doen. Doet u mee…?", zo prikkelde Visser zijn gehoor.

Circulaire economie

Namens Rabobank Nederland schetste Richard Piechocki, programmamanager Circulaire economie bij de bank, een aantal voorbeelden van bedrijven in Nederland die op succesvolle wijze met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan en zo tot nieuwe producten en innovatieve productieprocessen zijn gekomen. Hergebruik van materialen neemt daarbij een belangrijke plaats in, zoals dierlijke urine die op een melkveehouderij wordt gebruikt om daar algen en eendenkroos uit te winnen voor consumptief gebruik. Of een ondernemer die aan de slag is gegaan met een proces 'van plant tot plank', waarbij uit plantaardig materiaal gevelbekleding wordt gemaakt. Of een agrarisch bedrijf dat zich op zilte landbouw is toe gaan leggen en onderzoekt welke landbouwgewassen met zoutwater kunnen groeien.
Rabobank Nederland zelf heeft ook een duurzaamheidsproject. Onder de titel 'Circular Economy Challenge' helpt en begeleidt ze ondernemers om circulaire economie in hun bedrijf toe te passen en te implementeren. Volgend jaar introduceert Rabobank Het Haringvliet dit programma ook in deze regio en kunnen belangstellende ondernemers zich hiervoor aanmelden.
Ook op eilandelijke bodem zijn er trouwens al voorbeelden van circulaire economie. Agrariër Jaap-Jan Ras heeft van de mestproblematiek in de melkveehouderij een kans gemaakt, zo zei hij tijdens de Netwerk Delta bijeenkomst. Uit de mest produceert hij 'groen' gas dat hij aan huishoudens in de omgeving levert. "Maar zonder samenwerking met andere partijen, zoals de gemeente, de bank en energiemaatschappijen, krijg je zoiets niet voor elkaar."

Plasticvissen

En dán was er nog die gastspreker, Marius Smit uit Amsterdam, die op 't idee was gekomen om afvalplastic op te gaan vissen uit de Amsterdamse grachten en om de vangst te hergebruiken voor de bouw van een boot… Een droomidee dat 'ie graag waar wilde maken, zonder te weten hoe of wat. Een proces van zo'n zes jaar volgde, waarin het idee hem zowel financieel aan de grond dreigde te brengen als hem grote bekendheid opleverde als plasticvisser in de grachten van Neêrlands hoofdstad. Alleen door op gegeven moment de juiste personen om zich heen te krijgen, slaagde de Amsterdammer erin z'n idee verwezenlijkt te zien worden. Maar niet de bouw van een boot van plastic afval werd z'n succes, maar het vissen in de plasticsoep van Amsterdam. Het werd en wordt nog steeds ontvangen als een origineel evenement voor groepsuitjes, in alle geledingen van de samenleving en in binnen- en in buitenland. Smits bedrijf geniet inmiddels bekendheid onder de naam Plastic Whale en laat inmiddels, om te kunnen blijven beantwoorden aan de steeds toenemende vraag naar het plasticvissen, zijn achtste boot bouwen – uit de plastic soep natuurlijk.

En nóg zo'n innovatief idee van hem: van de zeer vele plasticdoppen die bij grote evenementen op straat belanden maakt Marius Smit het mogelijk om er ter plekke waste boards van te bakken. Straks ook op meerdere plekken in de wereld, zo is zijn streven. "Totaal nieuwe ideeën, die goed zijn voor circulaire economie én voor duurzaamheid", zo vatte Smit 't samen.

Leerlingenideeën

Maar het zou 't Delta Netwerk niet zijn geweest als daar niet ook de bijdrage was van leerlingen van de Prins Maurits scholengemeenschap. Docent Bartha Moerkerk legde uit dat ook Havo 4-leerlingen op school geprikkeld worden om in groepjes na te denken over initiatieven op het gebied van duurzaamheid, die voor ondernemers op het eiland goed zouden kunnen zijn. Uit alle aangedragen ideeën werden er vijf geselecteerd om tijdens Het Delta Netwerk te presenteren door middel van een 60-seconden-pitch. En een jury, gevormd door burgemeester Grootenboer, Hans Kleij, Steef Visser en Jan Verhage, bepaalde deze avond welk van de vijf ideeën het winnende zou zijn. Dat bleek het initiatief te zijn dat Marije Vroegindeweij namens haar groepje presenteerde: voor een bedrijventerrein een wedstrijd organiseren waarbij de aldaar gevestigde bedrijven uitgedaagd worden zo goed mogelijke energiebesparende maatregelen te bedenken. Het winnende bedrijf krijgt een keurmerk uitgereikt. Voor dit initiatief won de groep een cheque van € 250, die ter plekke in ontvangst genomen werd.

Na het officiële deel van de bijeenkomst was er nog geruime tijd gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken, of, om het motto van Het Delta Netwerk aan te halen: 'het gesprek aan te gaan en te investeren in verbindingen'.

Nieuwjaarsconcert Jong Dameskoor Shira

MIDDELHARNIS - Zaterdag 7 januari geeft het Jong Dameskoor Shira o.l.v. Peter Wildeman een nieuwjaarsconcert in de Hervormde kerk te Middelharnis. Medewerking aan deze avond wordt verleend door het Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik en organist Willem den Boer. Jong Dameskoor Shira telt nu ca. 60 leden en repeteert in Zeeland en op Goeree-Overflakkee. Het driestemmig dameskoor zal psalmen en geestelijke liederen van hun nieuwe CD : 'Glorie aan het Lam' ten gehore brengen. Dit nieuwjaarsconcert is ten bate van Help het doel/vluchtelingen www.helphetdoel.nl. Algehele leiding van deze avond wordt verzorgd door Ds. G.R. Procee. Aanvang van het concert is 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. Kaartverkoop vindt plaats bij de ingang van de kerk of via de website www.peterwildeman.nl. De toegang bedraagt € 7,50 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar, met een gezinsmaximum van € 20,00.

MIDDELHARNIS - Naast de wekelijkse winnaars van de Rosa di Luca decemberactie heeft de De Goudsmid ook iemand blij gemaakt met een My iMenso waardebon t.w.v. € 150,-. Op dinsdagavond 20 december organiseerden De Goudsmid in samenwerking met My iMenso voor de derde keer een ladies night. De bezoekers maakten met hun kassa- of bestelbon kans op de waardebon van My iMenso. Dit keer was Mevrouw Mierop uit Middelharnis de gelukkige winnares! Ze was ontzettend verbaasd en blij met haar waardebon! De Goudsmid feliciteert mevrouw Mierop met haar gewonnen waardebon en wenst haar succes bij het maken van haar keuze, want de My iMenso collectie is erg groot! De winnaar van week 4 van de Rosa di Luca december actie heeft De Goudsmid helaas nog niet kunnen bereiken, deze winnaar zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt worden. De winnaar van afgelopen week en tevens de laatste week zal volgende week in deze krant bekend gemaakt worden. De Goudsmid wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2017!

Vijf generaties vrouwen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met de komst van Yaël waren de vijf generaties compleet. De vandaag, 101 jaar geworden, mevrouw Doorn-den Engelsman, heeft de in november 2016 geboren Yaël van der Velden op schoot. Links op de foto, de moeder van Yaël, Sara van der Velden-Vogelaar. Rechts staat de kleindochter van mevrouw Doorn en de oma van Yaël, Ity den Boer-Jordaan. Uiterst rechts mevrouw Jordaan-Doorn de overgrootmoeder van Yaël. Het bijzondere van deze foto is, dat de vrouwen op de foto allemaal de oudste dochter zijn. Dus vijf generaties vrouwen en oudste dochters.

"Samen eten, dat is laagdrempelig en heel bijbels" Het grootste avontuur is… de Alphacursus

V.l.n.r. Jolanda Gerrits, Davy Hoolwerf en Lidy Mol.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Hij is naar 'het dak van de wereld', de Mount Everest, geklommen en is afgedaald naar de diepten bij Antarctica. Maar het grootste avontuur dat Bear Grylls tot nu toe heeft meegemaakt is de Alphacursus, zegt hij zelf. De Britse avonturier met ruim anderhalf miljard kijkers op tv en internet vond via de cursus "een eenvoudig geloof dat zijn leven versterkt". Hij is het gezicht van de wereldwijde Alpha Campagne, die op 1 september 2016 van start is gegaan en doorgaat tot de laatste dag van 2017. Op Goeree-Overflakkee hebben Alphagroepen van meerdere kerken de handen ineen geslagen om campagne te voeren. "We hebben een mooie boodschap voor het eiland."

Door Kees van Rixoort

Veel mensen zijn op zoek naar antwoorden op (levens)vragen. In Nederland zou het gaan om een kwart van de bevolking. Dat biedt perspectief, moet Alpha gedacht hebben. We gaan nog meer aan de weg timmeren om nog meer mensen op een interactieve en gezellige manier kennis te laten maken met het christelijk geloof. Want dat is de Alphacursus. In ons land volgden al ruim 250.000 mensen de cursus, die interkerkelijk is en dus niet aan één kerk gebonden.

Eén doel

Op Goeree-Overflakkee voeren de Alphagroepen van de hervormde en gereformeerde kerken gezamenlijk in Stellendam, de hervormde kerk in Dirksland en de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Middelharnis campagne. "We vormen samen een platform om zoveel mogelijk mensen te bereiken", zeggen Lidy Mol, Jolanda Gerrits en Davy Hoolwerf. "Alpha is interkerkelijk. We gaan niet in elkaars vaarwater zitten, omdat we maar één doel hebben: vertellen wie Jezus Christus is. We nodigen alle bewoners van Goeree-Overflakkee uit om de Alphacursus te komen volgen. De liefde van Christus dwingt ons."

Op verschillende in het oog vallende locaties verschijnen posters en spandoeken om mensen attent te maken op de Alphacursus, die twintig jaar geleden in een Londense kerk voor het eerst werd gegeven en daarna over de hele wereld is verspreid. Bijna 30 miljoen mensen in 169 landen volgden de cursus, die in 112 talen is vertaald.

Ook op Goeree-Overflakkee is de Alphacursus geen onbekend fenomeen. Bijvoorbeeld in Dirksland loopt de cursus al achttien jaar en hebben tientallen mensen deze laagdrempelige introductie in het christelijk geloof gevolgd. "Sommige zijn lid geworden van onze kerk", zegt Lidy Mol van de hervormde gemeente, "maar er zijn ook deelnemers naar andere kerken doorgestroomd. Alpha is géén wervingsactie voor je eigen kerk."

De basis

Davy Hoolwerf, hervormd predikant in Stellendam en lid van het Alphateam aldaar, raadt iedereen aan de cursus te volgen. Niet in de laatste plaats ook mensen die zich al christen noemen en regelmatig een kerk bezoeken. "Eigenlijk moet je eerst zelf de cursus gevolgd hebben om enthousiast te worden en van daaruit anderen mee te nemen. De cursus is ook voor gelovigen een geweldige verdieping. Je gaat terug tot de basis van het geloof."

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten, meestal bij iemand thuis. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd. "Samen eten, dat is laagdrempelig en heel bijbels", zegt Davy Hoolwerf. Daarna volgt een inspirerend verhaal, de cursusstof, en vervolgens is er alle ruimte om vragen en gedachten te delen in de groep. "De sfeer is open, helemaal niet dwingend. Voor alles wat de deelnemers naar voren willen brengen – vragen, problemen – is volop de ruimte. Het is veilig en gezellig", zegt Jolanda Gerrits van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. "Wij laten zien waar je je kracht vandaan kunt halen, de liefde van Jezus."

90 procent van de deelnemers is via persoonlijk contact in aanraking gekomen met de Alphacursus. De overige 10 procent meldt zich spontaan aan, bijvoorbeeld via de website. Lidy Mol, Jolanda Gerrits en Davy Hoolwerf hopen en bidden dat dit percentage zal stijgen als de posters met Bear Grylls en de spandoeken op het eiland verschijnen. Dat de Alpha Campagne mensen activeert om antwoord te krijgen op hun levensvragen. Om, wie weet, mee te maken wat Bear Grylls het grootste avontuur van zijn leven noemt.

Informatie:

De Alphacursus gaat op 18 januari van start in Dirksland, op 23 januari in Stellendam en op 6 februari in Middelharnis/Sommelsdijk. Meer informatie: www.alphacursus.nl. Daar is ook het verhaal van Bear Grylls te zien.

De contactadressen zijn leomarkwat@hervormddirksland.nl (Dirksland), a.bijl16@chello (Stellendam) en alphacursus.go@gmail.com (Middelharnis/Sommelsdijk).

Speelplaats voor De Nieuwe Gooye

DIRKSLAND - Woonwijk De Nieuwe Gooye is inmiddels uitgegroeid tot een mooie en omvangrijke woonwijk waar veel jonge gezinnen met plezier wonen.

Er ontbrak echter nog een leuke speelplaats voor de kinderen in de buurt. Om de buurt helemaal compleet te maken is er een speeltuin gerealiseerd op de hoek van de Beukenlaan.
Op 21 december is de nieuwe speeltuin officieel geopend door een van de buurtkinderen. Onder het genot van warme chocolademelk en wat lekkers hebben de kinderen meteen gebruik gemaakt van de speeltoestellen.
De verkoop van de nieuwe fase Oostvleugel is ook onlangs van start gegaan. Voor meer informatie en de nog beschikbare woningen www.denieuwegooye.nl.

MIDDELHARNIS – Mevrouw Henny Mastenbroek en de heer Willem Broekhuis zijn de winnaars geworden van de ludieke 15000-actie, die Vitale Kernen Goeree-Overflakkee onlangs hield.

De voorzitter van de lokale partij Vitale Kernen Goeree Overflakke, Berend-Jan Bruggeman, liet speciaal een shirt bedrukken met de tekst 'I Like Vitale Kernen'. Dit om aan te trekken bij het uitreiken van de dinerbonnen naar aanleiding van het 15000ste bezoek aan de website van Vitale Kernen.

Twee prijzen stelde Vitale Kernen beschikbaar. Een voor de daadwerkelijke 15000ste bezoeker, en een voor degene die via verloting de Facebook-pagina deelde. Mevrouw Henny Mastenbroek uit Ouddorp was de 15000ste bezoeker en Willem Broekhuis uit Oude-Tonge was de gelukkige winnaar van de verloting.

Nieuwjaarsreceptie KunstPlus en Nieuwe Impuls in De Overkant

Een zwart-witfoto van Theo Mastenbroek.

OUDDORP – Voor KunstPlus, de vereniging van kunstenaars op Goeree-Overflakkee, is Oud en Nieuw de start van een nieuwe fase. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 12 januari maakt de vereniging bekend hoe ze kunst onder de aandacht wil blijven brengen na het sluiten van de vaste galerie in Oude-Tonge. De nieuwjaarsreceptie is tevens de start van de expositie Nieuwe Impuls.

De nieuwjaarsreceptie begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Overkant, Dijkstelweg 33, Ouddorp. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door Clementine.
De expositie Nieuwe Impuls toont werk van nieuwe KunstPlus-leden. Het gaat om de kunstenaars Jos de Beer, Theo Mastenbroek en Dorien Weltevrede. De expositie is tot en met 12 maart 2017 te zien in De Overkant.
Van Jos de Beer is er abstract ruimtelijk werk te zien. In het leven van autodidact De Beer vormt vormgeving de rode draad. Natuurlijke en organische vormen inspireren hem bij het maken van een sculptuur, die soms mede wordt bepaald door de structuur van de steen (zoals albast, serpentijn en speksteen). De Beer is altijd op zoek naar harmonie in zijn herkenbare en tot de verbeelding sprekende werk, dat uitnodigt om aan te raken.
Fotograaf Theo Mastenbroek is vooral geboeid door het abstracte. Hij vindt dit vaak in details op muren en in landschappen. Mastenbroek noemt zichzelf een 'klassiek fotograaf': hij componeert ter plaatse een foto, het later manipuleren van het beeld spreekt hem minder aan. Door oude technieken te gebruiken, zoals blauwdruk en bruindruk, bewerkstelligt hij een heel andere uitstraling. In De Overkant exposeert Theo Mastenbroek, die ook lid is van De Rarekiek en De Huiskamer, subtiele kleurdrukken en zwart-witfoto's.
Keramiste Dorien Weltevrede draait onder meer serviezen, vazen en schalen op de draaischijf. In opdracht maakt ze ook urnen, receptievazen, handgevormde stukken en sculpturen. Ze ontwikkelt zelf haar glazuren. Ze geeft ook workshops en lessen keramiek. Zelf volgde ze de opleiding keramiek in Gouda en masterclasses van meerdere gerenommeerde pottenbakkers. Zo kwam ze ook in aanraking met technieken als Raku-stoken.

INGEZONDEN: Parkeren Brouwerseiland

Graag wil ik reageren op het prachtige verhaal van de heer Hendriks die natuurlijk koste wat kost zijn project moet verdedigen.
Helaas is de telling die deze firma gedaan heeft niet goed. Weggegooid geld om aan te tonen dat wij daar niet komen.

Ten eerste was het illegaal, er stonden geen borden die aangaven dat wij geteld en gefotografeerd werden. Ten tweede: Een auto zonder imperiaal is geen windsurfer heel dom want een stationwagen of een auto daar kan tegenwoordig een windsurf plank in. Ten derde: Caravan, camper of auto, er zijn veel windsurfers die met meerdere personen komen. Ten vierde: er is maar een jaar geteld en niet 4 of 5 jaar omdat de weersomstandigheden per jaar verschillend zijn. Ik kan u dit aantonen aan mijn windsurfanalyse die ik per jaar maak omdat ik daar al 22 jaar en de laatste 16 jaar elke dag als er wind is aanwezig ben. De laatste windsurfwedstrijd die het Windsurfcentrum georganiseerd heeft was extreem druk maar daar hoor je meneer Hendriks niet over. Volgens tellingen waren er over de vier dagen dat er wind was ruim 12.000 belangstellenden en daaronder zeer veel windsurfers.

De locatie is zo uniek omdat iedereen daar kan varen of je nu leert of kampioen bent het is echt een unieke locatie met gemiddeld 180-210 dagen wind. De redenatie dat het bijna nooit vol is klopt niet en dat iedereen op een vaste plaats staat klopt helemaal niet.
Als je om dit project te realiseren zulke onderzoeken doet, doe ze dan goed en probeer niet de windsurfers een loer te draaien want ik voel me zeker als lokale windsurfer echt in de maling genomen. Wij worden niet gecompenseerd, mede omdat dit niet mogelijk is, maar het project is al 4 maal aangepast en wordt steeds kleiner maar de Middelplaat gewoon laten zoals hij is dat is onmogelijk. Mediator is te duur en het duurt te lang. ja dan weten wij als windsurfers genoeg; want dat verliezen ze natuurlijk en het recht mag natuurlijk niet zegevieren.

Onze petitie opent misschien nog de ogen van de gemeente Schouwen maar dat moeten we afwachten.

Leo v.d. Maas,
Klaverstraat 53, Scharendijke
0111-672046.

PvdA neemt afscheid van Hannie Stuurman

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de algemene leden vergadering in december heeft de afdeling Goeree-Overflakkee van de PvdA afscheid genomen van haar voorzitter Hannie Stuurman.

Hannie Stuurman was voorzitter sinds de oprichting van de afdeling Goeree-Overflakkee in 2012. Zij heeft zich vier jaar ingezet voor de partij en heeft door haar ervaring als Tweede Kamerlid een aantal prominenten naar het eiland weten te halen. Minister Jetta Klijnsma is hier geweest, samen met Loes Ypma en Otwin van Dijk. Daarnaast heeft Partijvoorzitter Hans Spekman met de afdeling gediscussieerd over de kritiek vanuit onze afdeling op het landelijk beleid.
De afdeling is er trots op dat Hannie Stuurman vier jaar haar voorzitter heeft willen zijn en vindt het jammer dat zij ons verlaat, maar begrijpt haar keuze om dichter bij haar werkzaamheden voor o.a. FNV zelfstandigen te willen wonen. Hannie Stuurman gaat samen met haar man Jan van Doorn verhuizen naar de Randstad. "De afdeling wenst hen alle goeds en veel geluk voor de toekomst".

Kerstviering SBO Het Kompas

MIDDELHARNIS - De kerstviering op SBO Het Kompas werd dit jaar anders ingevuld dan andere jaren. Dit jaar werd het dubbelop gevierd. Zo hebben de kinderen op dinsdag 20 december allemaal een kerststuk mogen maken. Bijna alle materialen hiervoor werden door de ouders van de kinderen aangeleverd. Van groen tot kaars en van steekschuim tot kerstballen. Er werden prachtige exemplaren gemaakt van de jongste groep tot de oudste groep. De kinderen mochten hiernaast ook nog kiezen uit een workshop met het thema kerst. De kinderen gingen met mooie creaties naar huis. Op woensdagavond 21 december volgde de kerstviering. Dit jaar werd er gekozen voor een grote viering waarbij elke klas een optreden verzorgde. Het thema van deze avond was: 'Met al onze gaven en talenten maken we de wereld mooier'.