info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

27 mei 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 27 mei 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Eerste paal voor nieuwe Groene Zoom flat

Onder aanwezigheid van o.a. oud-bewoners en toekomstige bewoners werd de eerste paal geslagen, ondanks dat 't de laatste was. Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – "Het is zo ver. De bouwvergunning is onherroepelijk. We kunnen aan de slag!" Die woorden sprak directeur-bestuurder Gert-Jan van der Valk van woningcorporatie FidesWonen donderdagmiddag 21 mei aan de Groene Zoom in Sommelsdijk. Op de plek waar veertig jaar lang een flatgebouw heeft gestaan, maar waar nu één open ruimte gaapt. Vorig jaar werd het complex gesloopt, maar met de bedoeling om op dezelfde plek een nieuw appartementengebouw neer te zetten. En daarvoor ligt er nu een bouwkuil, waarin al heel wat heipalen de grond in zijn gegaan om de nieuw te bouwen Groene Zoom flat straks te stutten. Op één na waren alle palen al geslagen. Maar juist die allerlaatste paal was bewaard om er de officiële eerste paalslag mee te verrichten. Dat gebeurde vorige week donderdagmiddag. Een werkje dat weggelegd was voor Rien Beijer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van FidesWonen.

Door Hans Villerius

Maar Van der Valk noemde het niet vanzelfsprekend dat FidesWonen vandaag laat zien door te gaan met het bouwen van sociale huurwoningen. "De corporatiesector heeft een hectische tijd doorgemaakt, maar de zon breekt door, ondanks de overheid die een forse heffing aan de corporaties oplegt. Ondanks heffingen voor collega corporaties die in problemen zijn gekomen. En ondanks de nieuwe Wongingwet van minister Blok waarin de mogelijkheden voor corporaties beperkt worden. Een wet waarin de minister feitelijk roept dat woningcorporaties terug moeten naar hun kerntaak: alleen voorzien in sociale huurwoningen. "Maar op Goeree-Overflakkee hoeven we helemaal niet terug naar de kerntaak, om de eenvoudige reden dat we daar nooit vandaan gegaan zijn. Gepast trots zijn we er dan ook op dat we hier samen met de collega corporaties nog steeds betaalbare en goed onderhouden huurwoningen kunnen aanbieden. Hoewel het er niet makkelijker op is geworden, blijven we uitdagingen zien, namelijk om vanuit onze missie om woningzekerheid te bieden voor mensen die daar zelf onvoldoende in kunnen voorzien, te zorgen voor betaalbare woningen, die van voldoende kwaliteit zijn en die voor onze woningzoekenden ook beschikbaar zijn."

Mooiste plekje

Van der Valk gaf aan dat het slopen van de voormalige flat heel wat voeten in de aarde heeft gehad. "Al in 2010 werden de eerste gesprekken gevoerd over de toekomst van de flat.

Lees verder op pagina 6

Hogere ozb voor glasvezelkabel

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bij de beantwoording van de algemene beschouwingen van de politieke fracties in de gemeenteraad deed wethouder Trouwborst (VVD) een prikkelende en opvallende suggestie. Bij het verzoek uit de raad om aandacht te schenken aan verbetering van internetverbindingen op het eiland, opperde de wethouder of het aanleggen van een glasvezelkabel wellicht mogelijk zou kunnen worden gefinancierd door een verhoging van de onroerend goedbelasting (ozb). Een ludiek of serieus perspectief? In ieder geval reageerde de VVD-raadsfractie (zelfs non-verbaal) niet enthousiast op deze gedachte.

Illegaal feest

MELISSANT - Bij de Slikken van Flakkee heeft de politie zaterdagavond een illegaal feest beëindigd. Er waren veel feestgangers aanwezig, de politie schat het aantal tussen de vijf- en zeshonderd. Op zondagmorgen moest de politie opnieuw ingrijpen, omdat het feest opnieuw van start was gegaan. Toen zijn de aggregaat en muziekapparatuur in beslag genomen.

Controle extreme sporten

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op Tweede Pinksterdag hebben politieagenten gecontroleerd of extreme sporters zoals kitesurfers zich houden aan de ingestelde zones. Er bevondt zich een aantal kitesurfers buiten het aangewezen gebied. In samenwerking met de reddingsbrigade zijn de watersporters uit het water gehaald en hebben ze een waarschuwing gekregen van de politie.

Duofiets voor Hernesseroord

MIDDELHARNIS - Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst om tenminste vijf dagen per week 30 minuten te bewegen. Omdat niet alle cliënten van Zuidwester even mobiel zijn of in staat zijn om zelfstandig op pad te gaan, komen ze niet altijd aan deze norm. Met een duo-fiets is het voor veel cliënten wel mogelijk om deze norm te halen. Daarom is het goed nieuws dat Zuidwester een een cheque ter waarde van € 4.200,- heeft ontvangen van zorgverzekeraar VGZ. Daarmee is een duofiets aangeschaft. Op de foto staat Aart Kool, voorzitter van de Raad van Advies van VGZ, die samen met een cliënt een rondje fietst met de nieuwe aanwinst.

Rijplaten gevonden

OOLTGENSPLAAT - In de Prunuslaan zijn vorige week rijplaten gevonden. Medewerkers van de gemeente zagen dat de platen afkomstig waren van diefstal. De rijplaten zijn in beslag genomen en er is een onderzoek gestart. Tips zijn welkom en kunnen worden doorgegeven aan de politie. Het telefoonnummer hiervoor is 0900-8844.

Spooknota

GOEREE-OVERFLAKKEE - Politieagent Cor van Heemst meldt op Twitter dat er bij een Ouddorps bedrijf een nota was binnengekomen uit het buitenland voor opname in het BTW-register. Dat is een spooknota. Van Heemst waarschuwt om alert te blijven op vreemde nota's.

Vrijdag 29 mei

OUDDORP – Tabletcafé. Openbare Bibliotheek. Van 18.00 uur tot 20.00 uur. Voor gebruikers van iPad en andere tablets.

Zaterdag 30 mei

DIRKSLAND - Kleinschalige markt van 10.00 tot 15.00 uur. Reginahof 1.
DIRKSLAND - Brocante tuinfair van 11.00 tot 16.00 uur. Paulina van Weellaan 2.
HERKINGEN - Jaarmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente. Van 9.30 tot 14.00 uur.
MELISSANT - Jaarmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente. Van 9.30 tot 15.00 uur.
SOMMELSDIJK - Bingo in de Sperwer. Aanvang 19.30 uur.
SOMMELSDIJK – Jaarmarkt in ring rondom de Hervormde Kerk, van 9.30 tot 15.30 uur.
OUDDORP – Bijeenkomst SGP-jongeren 'Laat Defensie niet schieten'. Legerpredikant ds. Den Boer. Verenigingsgebouw Eben Haëzer, Preekhillaan 3. Aanvang 19.30 uur. www.sgpjgoedereede.spgo.nl

Maandag 1 juni

MIDDELHARNIS – Rabobankzaal Diekhuus. Zendingsavond SCFS over de zending onder zeelieden. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
MIDDELHARNIS - Informatieavond over het werken met verslaafde straatjeugd in Bolivia. Vanaf 20.00 uur in de Emmaüskerk, Kon. Julianaweg 64.

Donderdag 4 juni

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP – De Overkant, Dijkstelweg 33. Concert Trio Tob e Sung. Aanvang 20.00 uur. Kaartverkoop via VVV Goeree-Overflakkee 0187-681789.
STAD AAN 'T HARINGVLIET - Kindervoorstelling door kinderen van de basisscholen. Van 14.00 tot 15.00 uur op het voetbalterrein en bij slecht weer in de gymzaal

Zaterdag 6 juni

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 (elke eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur.
MIDDELHARNIS – Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kringloopcentrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49.
MIDDELHARNIS – Inleveren spullen zomermarkt van Christelijk Gereformeerde Kerk. Iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 9.30 tot 11.00 uur bij de loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. Meer info via activiteitencommissie@cgkmiddelharnis.nl
MIDDELHARNIS – Verkoop tweedehands spullen op Havendag aan de Oostelijke Achterweg van 9.00 tot 15.00 uur.
NIEUWE-TONGE - Zomerzangavond Rehobôthkoor in de Hersteld Hervormde Kerk. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 20 juni

ACHTHUIZEN - Tweedehands kleding verkoop van 10.00 tot 16.00 uur. De opbrengst gaat naar goede doelen: Carina Saarloos in Mali (www.carinainmali.nl) en stichting MMI (www.mmint.nl). Schaapsweg 25 te Achthuizen.

Bezuiniging Molenstichting voorlopig van de baan

De molen van Herkingen.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bezuinigingsplan destijds in een motie aangegeven dat voor de Molenstichting nog bezien moest worden of de bezuiniging niet tot onaanvaardbare problemen zou leiden. Het college werd verzocht indien dit het geval zou zijn, met nadere voorstellen te komen. In een raadsbrief geeft het college aan welke contacten er in de afgelopen periode zijn geweest en tot welke conclusie die heeft geleid. De volksvertegenwoordiging wordt voorgesteld in de ontwerp begroting 2016 en volgende jaren de opgenomen bezuiniging niet verder door te voeren.

Door Jaap Ruizeveld

Het college heeft binnen de begroting in de uitgaven voor cultuureducatie tot en met 2016 dekking gevonden, omdat de uitgaven voor dit onderwerp momenteel lager zijn dan in andere jaren. Daarna wordt gezocht naar andere dekking voor het bedrag dat nu niet zal worden bezuinigd. In de bezuinigingsopgave voor de Molenstichting waren voor 2014 (7.000 euro), voor 2015 (14.000 euro) en voor 2016 een bedrag van 22.000 euro ingeboekt.

Geen subsidiefondsen

Vorig jaar zijn er gesprekken gevoerd met het bestuur van de Molenstichting, wijlen wethouder Koningswoud en de beleidsadviseur. In dat overleg is benadrukt dat de opgelegde bezuiniging niet haalbaar is. Onderzocht moest worden welke financiële bronnen zouden kunnen worden aangewend. Gebleken is dat landelijke subsidiefondsen niet kunnen worden ingezet voor regulier onderhoud, maar uitsluitend voor projecten. Deze weg is dus niet begaanbaar. In dat licht bezien is de bezuiniging voor 2015 niet doorgevoerd, maar uitgesteld.

Hogere uitgaven

Dit jaar zijn de gesprekken voortgezet. De Molenstichting heeft het gemeentebestuur gevraagd de subsidiekorting niet verder door te voeren. Zij ervaart naast het genoemde probleem in haar huidige exploitatie knelpunten, daar zij hogere uitgaven heeft als gevolg van opeenvolgende onderhoudstegenvallers aan molens. De prijs van bouwkundige investeringen stijgt daarbij, in tegenstelling tot de inkomsten, zodat verder bezuinigen op de subsidie onherroepelijk tot problemen bij de stichting zal leiden. Gelet hierop wil het college in de ontwerp begroting 2016 en volgende jaren een zodanige raming opnemen, dat de bezuiniging niet verder behoeft te worden doorgevoerd. Uiteraard is het de bevoegdheid van de raad om de begroting vast te stellen. Het college heeft, zoals gemeld, binnen de begroting tot en met 2016 dekking gevonden. Daarna zal worden gezocht naar andere dekking voor het niet te bereiken ingeboekte bezuinigingsbedrag.

Wethouder Frans Tollenaar treedt in Goedereede in het huwelijk

Rondom de huwelijksvoltrekking van wethouder Tollenaar, afgelopen vrijdag. Foto's: Hans Villerius

GOEDEREEDE – Voor wethouder Frans Tollenaar was het vrijdag 22 mei een bijzondere dag. Nadat een aantal jaren geleden zijn vrouw Corrie overleed en Frans als weduwnaar kinderloos achterbleef, mocht hij vrijdag weer een levensgezellin aan zijn zijde gevoegd zien: Henriëtte Scheele, met wie hij vrijdagmorgen in het huwelijk trad in de Toren van Goedereede. Het huwelijk werd voltrokken door oud-wethouder Ton Admiraal van de voormalige gemeente Goedereede, die later door Frans Tollenaar werd opgevolgd.

Door Hans Villerius

Ook Henriëtte weet wat het is om een echtgenoot te verliezen, zelfs al op jonge leeftijd. Ze bleef met vier kinderen achter. Aan die moeilijke periodes refereerde Admiraal ook toen hij sprak over de stormen die over beider levenszee zijn gegaan. Maar ook dat daarna de lucht opklaarde en de zon weer doorbrak, toen Frans (59) en Henriëtte (51) elkaar mochten vinden. "Groot is Uw trouw, o Heer'", zo citeerde Admiraal daarom toepasselijk de woorden van dit bekende lied.
Blijdschap en geluk straalde het bruidspaar uit, toen ze vrijdagmorgen rond kwart over elf voor de huwelijksvoltrekking arriveerden bij de Toren van Goedereede, waar hoog uit de galmgaten beiaardier Jan Bezuijen de feestelijke klanken van Mendelssohn's bekende Bruiloftsmars vanuit het carillon naar beneden liet dwarrelen, over de daken van het historische en zonovergoten stadje, waar het frisse groen en de zoete geur van bloesems als een sluier rond kerk en toren hingen.
Graag wilde Tollenaar dat hier, in Goedereede, het huwelijk werd voltrokken. "In de tijd rond het overlijden van Corrie heb ik zo veel warme belangstelling en medeleven vanuit Goedereede en vanaf het hele eiland mogen ervaren, dat ik het fijn vind om hier straks de nieuwe huwelijksverbintenis te sluiten", zo vertrouwde Tollenaar ons een aantal maanden geleden al toe. Zo is het dus ook gebeurd. De vier kinderen en twee kleinkinderen van de bruid stonden erbij toen de huwelijksakte werd ondertekend en ook zij mochten hun handtekeningen zetten in het trouwboekje dat het echtpaar mee zou krijgen.

Muzikaal intermezzo

Toen na de huwelijksvoltrekking het bruidspaar en zijn gasten de indrukwekkende benedenruimte van de toren weer verlieten, beierden tientallen meters hoger zowel de grote als de kleine luidklok dat het een lieve lust was. En nauwelijks hielden deze hun galm in, of de beiaardier nam het over en voegde met carillonspel het bruidspaar de zegenbede toe van Psalm 134: 'Dat 's Heeren zegen op u daal'.
Voordat het dagprogramma verder werd afgewerkt, was er nog een muzikaal intermezzo in de Hervormde kerk te Goedereede, waar eerst de kinderen en één van de kleinkinderen het bruidspaar toezongen en daarna Jan Bezuijen, zowel op het orgel als op de piano, een aantal toepasselijke liederen speelde.
De kerkelijke bevestiging van het huwelijk vond plaats in de Gereformeerde Gemeente te Waarde. In deze plaats vestigt het echtpaar Tollenaar zich ook.

Stap op de fiets voor Hospice Calando

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 2, 3 en 4 juni is de Flakkeese Avondfietsdriedaagse. Deelnemers stappen dan op de fiets om geld in te zamelen voor het goede doel. De tocht is geschikt voor het hele gezin en de afstand is ongeveer 25 km. De start is iedere avond om 19.00 uur bij Garage Knöps, Langeweg 115 te Sommelsdijk. Dat is ook het eindpunt van de verschillende routes. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meefietsen, daarboven bedraagt het inschrijfgeld € 5,00. p.p. Dat bedrag kan bij de start worden betaald. Het is ook mogelijk om één of twee keer mee te doen in plaats van alle drie de avonden. De opbrengst is bestemd voor Hospice Calando in Dirksland. Een thuis waar men met zorg en aandacht, kwaliteit wil toevoegen aan de laatste dagen van het leven.

Aanvulling artikel belevingstuin

MIDDELHARNIS - Vorige week stond er een artikel over de nieuwe belevingstuin voor de bewoners van Hernesseroord. Hierop is nog een kleine aanvulling. Plusmarkt Slingerland in Middelharnis heeft verschillende zaken gesponsord, zoals potgrond, bloemen en eten.

OUDDORP - In het meinummer van Over Flakkee staat in de agenda een haakworkshop aangekondigd bij Jorbeau Kreatief. Hierbij staat een foutieve datum vermeld. De eerstvolgende haakworkshop is op donderdag 4 juni. Neem voor meer informatie contact op met Jorbeau Kreatief. Het telefoonnummer is 0187-684002.

5 / 24

MELISSANT - Op zaterdag 30 mei is de jaarmarkt van de hersteld hervormde gemeente van Melissant in de voorstraat. Er is een rommelmarkt en er wordt gebakken vis, kibbeling, patat met frikandellen aangeboden. Bezoekers kunnen ook terecht voor een stukje kaas van Van Schaik en brood of wat anders van de bakker van Harberden. Er wordt ook groente en fruit aangeboden en snoep, ondergoed, sokken, kindermode, zelfgemaakte borden, pakken bakmeel, hobbyartikelen, woondecoratie's, sieraden, tweedehands kleding, hoeden, tweedehands boeken en er is ook een fotograaf aanwezig voor een leuke gezinsfoto. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om prijzen te winnen. De jaarmarkt is van 9.30 tot 15.00 uur. De opbrengst is bestemd voor nieuwe verlichting in de Kerk.

DEN BOMMEL - Afgelopen week werd er in de twee lagere scholen, CBS het Kompas en OBS Ollie B. Bommel in Den Bommel hard gewerkt aan het project Heer Bommelse kunstwerken.

Leerlingen maakten kennis met de stripfiguren uit de verhalen van stripauteur Marten Toonder. Een van die striphelden is de heer Ollie B. Bommel, bekend van het bronzen beeld in het centrum van het dorp Den Bommel. De kennismaking door de schooljeugd met de heer van stand moet leiden tot een informatieve
Heer Ollie B. Bommelwandeling (van ongeveer een klein uurtje) in het dorp. De activiteit is opgezet door de Dorpsraad Den Bommel met steun van Kern met Pit en ondernemers uit het dorp. Zaterdag 30 mei wordt de wandeling in gebruik genomen. Dat gebeurt in het bijzijn van een familielid van Maarten Toonder, de burgemeester, kinderen en andere aanwezigen.
Vanaf 30 mei kan men de route via rode en gele stoeptegels, voorzien van een berenpoot volgen.
Een informatieve flyer en plattegrond zijn in voorbereiding, die zal op een aantal punten bij winkels in het dorp en bij het VVV op het eiland worden uitgegeven.

DEN BOMMEL - Op 30 mei is de braderie in Den Bommel. De Hervormde Kerk is die dag van 10.00 tot 15.00 uur open voor bezichtiging en een moment van bezinning. Het 17e eeuwse kerkje is een bijzonder rijksmonument op ons eiland. Om 11.00 uur is er een Sing-in (Opwekking en Joh. De Heer) en om 13.00 uur zingt het Adolfskoor uit Den Bommel. Mensen die graag een keer op het kerkorgel willen spelen kunnen bellen naar: 06-51015649.

'Een aantal bewoners van de oude flat zal terugkeren in het nieuwe gebouw'

Impressie van het nieuwe gebouw aan de Groene Zoom

Vervolg van de voorpagina

Onderzoek naar wat er voordeliger zou zijn, grootscheepse renovatie of nieuwbouw, wees uit dat de mogelijkheden tot renovatie beperkt waren en 80 procent zou kosten van wat voor nieuwbouw neergelegd moest worden." Daarom werd besloten nieuw te bouwen, waarvoor de Dirkslandse architect Krijn Ratsma het ontwerp mocht maken. Tijdens een bewonersavond konden bewoners aangeven welke wensen of voorkeuren ze hadden, zodat daar bij het ontwerp rekening gehouden kon worden. In goede samenwerking met de gemeente, konden de nieuwbouwplannen worden ingepast in een nieuw bestemmingsplan. Eind 2014 vond een aannemerselectie plaats, waarbij Bouwbedrijf Stout als beste kandidaat naar voren kwam. En eerder in dat jaar vond de sloop plaats van het verouderde gebouw, dat niet meer beantwoordde aan de criteria die vandaag de dag aan seniorenwoningen worden gesteld. Zeker niet als deze geschikt moeten zijn voor zorgbehoevende ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. "Het nieuwe complex krijgt een moderne uitstraling, terwijl comfort, kwaliteit en ruimte in overeenstemming zullen zijn met de vraag. De toewijzing van de appartementen gaat binnenkort van start. Een aantal bewoners van de oude flat zal terugkeren in het nieuwe gebouw. En als onze huurders straks zeggen: 'Ik zit hier op het mooiste plekje van het eiland, dan hebben we het goed gedaan!" zo besloot Van der Valk.

Uitzonderlijk goed bezig

Na hem voerden wethouder Trouwborst namens de gemeente en Arno Hokke namens het bouwbedrijf het woord. De wethouder gaf aan aanwezig te zijn "met een gevoel van weemoed". Ik ben hier als waarnemer van onze overleden wethouder Piet Koningswoud. Ik mis hem nog dagelijks." Desondanks was hij blij met "de mooie ontwikkeling" die Fides op deze locatie in gang gezet heeft. En ook met het feit dat de accountant van de gemeente recentelijk aangaf dat Goeree-Overflakkee een unieke en explosieve situatie kent voor wat betreft het aantrekken van de woningmarkt. "Op het eiland zijn jullie op dit punt uitzonderlijk goed bezig!" luidde het compliment dat Goeree-Overflakkee in ontvangst mocht nemen.

Informatieavond over zending onder zeelieden

MIDDELHARNIS – De Werkgroep Seamen's Christian Friend Society (SCFS) Rotterdam, houdt een informatie- zendingsavond in de Rabobankzaal van Het Diekhuus.

SCFS is een organisatie die de zeelieden op de zeeschepen bezoekt, met als doel het persoonlijke contact met de mensen aan boord.
Naar aanleiding van die contacten staat evangelisatie en het ondersteunen van de christenen aan boord van de schepen centraal. De afgelopen jaren heeft de werkgroep onder leiding van Felix Henrichs uit Dirksland honderden schepen bezocht, die afkomstig waren uit ruim 90 verschillende landen. "Dit werk voorziet in een enorme behoefte, als je bedenkt dat de gemiddelde zeeman 7 tot 10 maanden van huis is en bijna nooit in de gelegenheid is om het schip te verlaten. Over alles wat met dit werk te maken heeft, willen we u graag laten zien en horen wat SCFS doet", aldus de werkgroep.

De bezoekers van de informatieavond zullen uitgebreid geïnformeerd worden over het werk van SCFS onder de zeelui in de havens van Rotterdam. Felix en een aantal van zijn medewerkers zullen, met behulp van beeld en geluid, getuigen van wat God onder de zeelui doet.

Omdat SCFS Rotterdam dit werk alleen kan doen op basis van giften, wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden.

De avond wordt gehouden op maandag 1 juni en de zaal is open vanaf 19.00 uur, de avond begint om 19.30 uur en zal duren tot ongeveer 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid voor een informeel samenzijn, waarin u vragen kunt stellen en de stand bezoeken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee.

Meer info via: 06 1117 8183.

Fracties storten gelden terug

GOEREE-OVERFLAKKEE – In de besluitvormende fase stelde de gemeenteraad donderdag het overzicht vast van fractievergoedingen over 2014. Het betekent gelijk dat de gemeente eenmalig als afrekening van deze vergoedingen 1481,91 euro ontvangt. De terugvordering heeft betrekking op de fracties SGP (525 euro), ChristenUnie (227,86 euro), CDA (339,80 euro) en GOS (326,25 euro). Van VKGO wordt geen bedrag teruggevorderd. Uiteraard vergt deze opsomming een toelichting.

Door Jaap Ruizeveld

De gemeenteraad besloot op 1 januari 2014 te stoppen met het verstrekken van fractievergoedingen. In dat jaar konden de raadsfracties van SGP, CU, CDA, GOS en VKGO op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Goeree-Overflakkee nog gebruik maken van een deel van het niet bestede deel van het fractiebudget 2013. Van genoemde raadsfracties is een verantwoording van de besteding van de kostenvergoeding 2014 ontvangen. Eerder was al afgesproken dat niet gebruikt fractiebudget 2014 aan de gemeente zou worden terugbetaald. De verantwoordingen zijn getoetst aan de verordening. De controle vond plaats door een onderzoekscommissie waarin door het presidium benoemde raadsleden (Van der Boom, Heintjes en Osinga) zitting hadden. Met ingang van dit jaar 2015 kunnen de fracties in het geheel geen aanspraak meer maken op de omschreven vergoeding.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op korte termijn zullen er naast het plein bij het Ouddorpse Raad-en Polderhuis aan de Ring voorzieningen worden aangebracht voor het stallen van fietsen. In het kader van het Verkeerscirculatieplan wordt ook elders in het centrumgebied gekeken naar mogelijkheden om fietsstalling te verruimen. Dit deelt het college van b. en w mee in een raadsbrief naar aanleiding van vragen van de SGP-fractie. Met deze invulling zal er volgens het college voldoende gelegenheid zijn om fietsen te plaatsen van personen die gebruik willen maken van de toekomstige bibliotheekvoorziening in Ouddorp. Over extra parkeerfaciliteit voor auto's wordt niet gesproken in de brief.

Diekhuus

Het dagelijks bestuur antwoordt ook op vragen over invalidenparkeerplaatsen bij het Diekhuus in Middelharnis. Er is thans één gehandicaptenparkeerplaats direct naast het Diekhuus aan het Burgemeester Bouwmanplein. Mocht deze voorziening uitgebreid moeten worden, dan wil het college hiertoe overgaan. Met medewerkers van de bibliotheek wordt contact gehouden over de behoefte aan gehandicaptenparkeerplaatsen, aldus de raadsbrief.

Dit najaar inzicht in mogelijkheden voor renovatie of nieuwbouw Edudelta

Het pand van de Edudelta aan de Schoolstraat.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad een overzicht verstrekt van gemaakte procesafspraken en bijbehorende tijdsplanning met betrekking tot renovatie of nieuwbouw van de Edudelta vestigingslocatie aan de Schoolstraat in Middelharnis. De fracties hadden het college verzocht om inzicht in dit dossier en de stand van zaken. In het overzicht wordt aangegeven dat dit najaar aan de raad een integraal voorstel wordt voorgelegd, omvattend een verkenning van mogelijkheden op de eventuele vrijkomende locatie en waarbij potentiële toekomstige vestigingslocaties zullen zijn geïnventariseerd.

Door Jaap Ruizeveld

Al sinds 2007 is de school met de gemeente in gesprek over nieuwbouw. Edudelta College Middelharnis is ontstaan uit een fusie van de Technische- en de Groene School. Tussen beide opleidingen ontstond steeds meer samenwerking, omdat binnen de school in plaats van het 'vak' steeds meer de vaardigheden en interesses van de leerling centraal kwamen te staan. Daardoor vervaagde de grens tussen beide richtingen en deed de behoefte aan centrale huisvesting zich beleidsmatig steeds meer gelden. Daarnaast is het pand Technische School gedateerd. Een deel van het pand is meer dan 100 jaar oud. Hoewel gedateerd en gebreken vertonend, was nieuwbouw niet noodzakelijk maar wel wenselijk.

Onderzoek

In de beginjaren 2000 zijn landelijk de oppervlaktenormen voor scholen aangepast om de instellingen in staat te stellen onderwijskundige ontwikkelingen te realiseren zoals kleinere groepsruimten voor leerlingen om aan projecten te werken, een ICT-lokaal en gesprekskamers voor individuele begeleiding. Via het gemeentefonds ontvingen gemeenten budget van het rijk om deze aanpassingen te realiseren. Gezien de staat van de Technische School, besloten Edudelta en gemeente toen dit gebouw niet aan te passen, maar eerst de mogelijkheden van nieuwbouw te onderzoeken.

Pas op de plaats

In de jaren 2008-2009 is gewerkt aan een plan voor centrale huisvesting van de school op het bedrijventerrein Zuidelijke Randweg. De totale kosten daarvan werden geraamd op ruim € 20 miljoen waarvan € 11 miljoen voor rekening van de gemeente zou komen en de resterende € 9 miljoen voor rekening van Edudelta. De economische crisis haalde echter een streep door de plannen. Niet alleen door de verslechtering van de financiële positie van de betrokken partijen, maar daarnaast werden de begrote opbrengsten van vrijkomende locaties als kostendragers voor de nieuwe locatie steeds minder realistisch. Partijen restte daarom niets anders dan in ieder geval voorlopig van nieuwbouw af te zien.

Zorg staat onderhoud

Eind 2013 vond een eerste gesprek over het dossier plaats tussen de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee en Edudelta. Bij een werkbezoek van raadsleden in januari 2014 werd door de school opgemerkt dat de staat van de Technische School onverantwoord is en het onderhoud onbetaalbaar. Gemeente en Edudelta spraken af met planvorming te beginnen maar daaraan voorafgaand een beeld te willen krijgen van de onderhoudssituatie van de school en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebouw nu nog in redelijke staat verkeert maar dat de staat van onderhoud in toenemende mate zorgen baart.

Verzoek ingediend

Edudelta heeft in januari 2015 op basis van de onderwijshuisvestingsverordening een verzoek ingediend tot vervangende nieuwbouw. Over dit verzoek moet dit jaar een besluit worden genomen. Daarbij dient te worden beoordeeld of de gemeente juridisch verplicht is te zorgen voor vervangende nieuwbouw. Op basis van de verordening moet dan worden berekend wat de (financiële) gevolgen zullen zijn. Is er geen sprake van een juridische verplichting dan moet op beleidsmatige gronden worden beoordeeld op welke wijze de gemeente met de huisvesting van Edudelta wil omgaan.

Tieleman Keukens opent nieuwe afdeling in High End segment

Tijdens de High End Kitchen Event bij Tieleman Keukens, vorige week woensdagavond. Foto's: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Het was een grandioze belangstelling waarin Tieleman Keukens zich woensdagavond 20 mei mocht verheugen. Naast potentiële keukenkopers ?ook een massa genodigden, ruim driehonderd, die gehoor gaf aan de uitnodiging om er woensdag bij te zijn als Tieleman een High End Kitchen Event hield. Dit in samenwerking met de KennissenClub – een organisatie van grote en middelgrote ondernemingen die op directieniveau als denktank van ondernemend Nederland opereert.

Door Hans Villerius

Regelmatig houdt de KennissenClub een Event, ditmaal (weer) bij Tieleman Keukens, die dit combineerde met de opening van een nieuwe keukenafdeling, in het High End segment. Een topklassement met een bijzonder exclusieve afwerking, zoals een met leer afgewerkte keuken in combinatie met olijfhout, marmer, graniet en koper. Of met een spiegelkastenwand. Of met betonlook kastdeuren in combinatie met hout en steen. Of een compleet roestvrijstalen keuken. Dit alles naar exclusief ontwerp van topdesigner Eric Kant?. Uiteraard was hij was deze avond ook aanwezig, evenals de andere partners: Auto Wüst, Suze Mens, Juwelier Keuvelaar, Paul Schulten en Werelds In-Side Lunchroom & Catering. Het programma omvatte een feestavond met bijzondere modeshows, culinaire hoogstandjes, mooie wijnen, prachtige sieraden, veel muziek en natuurlijk volop gezelligheid en ontmoeting. En wie in de nabijheid van de keukenshowroom woont en zich woensdagavond afvroeg wat het landen en opstijgen van twee helikopters toch te betekenen had: het waren enkele gasten, waaronder tv-presentator Harry Mens, die zich op deze wijze naar en van Tielemans High End Kitchen Event lieten vervoeren.

Ontwikkelingen

Algemeen directeur Wim van Sluis van de KennissenClub loodste deze avond de aanwezigen door het officiële deel van het programma, waarbij al pratend een en ander de revue passeerde over de ontwikkelingen binnen Tieleman Keukens. Zo gaf Jan Tieleman aan dat zijn antwoord op de crisis was "dat je van je naam een merk moet maken". En dat zijn reactie op een razendsnel veranderende retail is "dat je klanten moet entertainen". Dat hij met het oog daarop zeven jaar geleden zijn geheel nieuw en uniek keuken?concept in Middelharnis heeft gerealiseerd, "waarin het kopen van een keuken een belevenis wordt". Maar ook dat in een klimaat waarin in de achterliggende jaren de keukenbranche in Nederland meer dan de helft aan omzet is kwijtgeraakt Tieleman zijn omzet wist vast te houden en inmiddels zelfs een stijging van omzet en marktaandeel heeft geboekt. En dat Tielemans beide zonen Martin en Peter sinds vorig jaar medeaandeelhouder zijn geworden, maar dat Jan zelf nog steeds iedere ochtend met plezier naar z'n keukencentrum gaat. En als laatste ontwikkeling was er de realisering van de afdeling High End keukens, met een viertal keukenopstellingen naar ontwerp van Eric Kant. Met het heffen van een champagneglas door de Tielemannen werd deze afdeling officieel voor geopend verklaard en kon de feestavond worden vervolgd.

Springkussen en aanbiedingen tijdens opening nieuwe 'weekmarkt' Stellendam

STELLENDAM - Donderdagmiddag 28 mei is de opening van de nieuwe weekmarkt op het Raadhuisplein in Stellendam. Met een springkussen voor de kinderen en extra aanbiedingen wordt de verkoop geopend. Er is een slager, een kaasboer, een groente- en fruitkraam en bakkerij 't Stoepje aanwezig. De standplaatsen staan er iedere week op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Door Martijn de Bonte

De standhouders komen uit verschillende plaatsen. De slager en de kaasboer zijn al bekend in de regio, die staan op donderdagmorgen op de markt in Goedereede. Voor de aanbieder van groente en fruit en de franchisenemer van Bakkerij 't Stoepje is het de eerste verkooplocatie op het eiland. Harry van der Ven van Bakkerij 't Stoepje legt uit dat alle producten die worden aangeboden vers zijn. Bijvoorbeeld het brood dat hij verkoopt wordt 's nachts gebakken in Spakenburg.

Voor de marktbezoekers is het handig dat de kramen er op donderdag staan, dan kunnen ze alvast inkopen doen voor het weekend. Voorheen waren er standplaatsen op dinsdagmiddag, maar dat is gestopt en nu wordt er met nieuwe aanbieders een nieuwe start gemaakt op donderdagmiddag. Marktmeester Van Nimwegen legt uit dat er mogelijk ook nog een viskraam bij komt, maar de aanvraag daarvoor loopt nog. Voor meer kramen is er geen ruimte op het Raadhuisplein. Tot slot legt de marktmeester uit dat het officieel standplaatsen zijn in plaats van een weekmarkt. Het is in ieder geval een plek waar mensen voordelig hun verse producten kunnen kopen.

Kraamcentrum DAT adopteert ooievaars

Onder toeziend oog van beide ooievaars presenteren medewerkers van Kraamcentrum DAT hun sponsoring van deze dieren. Foto: Hans Villerius

NIEUWE-TONGE – Kraamcentrum DAT heeft een nieuw sponsorproject. Na vorig jaar de zeehondenopvang in Stellendam te hebben begunstigd, wat trouwens nog steeds gebeurt, krijgt nu ook Fauna Park Flakkee steun van het kraamcentrum. Dit in de vorm van 'adoptie' van de twee ooievaars die het park rijk is. Zaterdagmorgen 23 mei kreeg het Fauna Park hiervoor niet alleen een cheque van € 100 aangeboden, maar werd ook steun in natura toegezegd.

Door Hans Villerius

De link tussen een ooievaar en kraamzorg ligt natuurlijk voor de hand. Al sinds mensenheugenis wordt in de folklore de ooievaar wel in verband gebracht met de komst van een baby. Statistici hebben zelfs met verbazing geconstateerd dat de ooievaarsstand en de geboortecijfers sinds de Tweede Wereldoorlog een vrijwel identiek verloop volgen…

Sponsoring

Hoe het ook zij, kraamcentrum DAT had per definitie al iets met baby's. En als dit nog niet het geval was met ooievaars is dat sinds zaterdagmorgen ook het geval. Geïntrigeerd door het verhaal van kangoeroebaby Japie, die enkele jaren geleden door een mens – Petra Blokker van Fauna Park Flakkee – werd grootgebracht, zag DAT in het faunapark nabij Nieuwe-Tonge een prachtig nieuw project om zich als sponsor aan te verbinden. En zo gebeurde ook. Allereerst voor de verzorging van de ooievaars, waarvoor het kraamcentrum de cheque van € 100 en een voedselpakket overhandigde. Maar in de toekomst wellicht ook door een prijsvraag te organiseren om voor beide ooievaars een naam te bedenken. Maar ook door stroop- en suikerflessen beschikbaar te stellen voor de kinderfeestjes die Fauna Park Flakkee organiseert. Daarnaast verstrekt DAT gedurende het komende seizoen prachtige stevige kleurplaten aan het dierenpark, waarmee twee Fauna Park luncharrangementen te winnen zijn, inclusief midgetgolf en een verrassingscadeau.
De steun die kraamcentrum DAT aan het faunapark geeft, wordt beloond met naamsvermelding op de schuttingwand bij de ingang van het park, waar een bord van het kraamcentrum gehangen zal worden bij de borden van de andere sponsors. Ook bij het verblijf van de ooievaars zal een bordje komen te hangen met daarop de vermelding dat deze vogels door kraamcentrum DAT zijn gesponsord. Zo wordt meteen bereikt dat het kraamcentrum ook op een andere wijze in de samenleving zichtbaar wordt dan alleen met de kantoorvestigingen die het heeft.
Daarnaast heeft DAT nog een aantal kortdurende sponsorprojecten, zoals voor KiKa en voor een jongetje dat aan kanker lijdt. Op deze manier wil het kraamcentrum ook invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Aan de kortdurende sponsorprojecten wordt verder geen publiciteit gegeven. Aan de langer durende projecten wel, zoals nu de ooievaars van Fauna Park Flakkee. Namens het kraamcentrum waren zaterdagmorgen hiervoor onder andere de coördinatoren Jacqueline Leeuwangh en Karin Visbeen aanwezig en kraamverzorgster Gaby de Wit. Op een toepasselijk plekje op het park – bij de geadopteerde ooievaars – werd de cheque overhandigd en de toegezegde steun met een handdruk bezegeld.

Tuintrends voor 2015

De vintage tuin, de verplaatsbare tuin en kamerplanten een frisse neus laten halen. Dat zijn volgens trendvertaler en groenstylist Judith Baehner van het Groenlab enkele voorbeelden van tuintrends voor deze zomer. Ze zijn te zien en te beleven binnen de nieuwe campagne Trending in de Tuin die Mooiwatplantendoen.nl is gestart.

1. Vintage

De vintage tuin: een meer persoonlijke tuin dankzij toevoeging hergebruikte materialen

De vintage tuin is volgens trendvertaler en groenstylist Judith Baehner een van dé tuintrends van 2015. 'Het toevoegen van hergebruikte materialen aan de tuin is erg in. Met materialen uit de schuur, oude spullen van zolder en vintage aanwinsten kunnen mensen hun tuin nog persoonlijker en sfeervoller maken. Bijvoorbeeld met een oude houten trap waar je een verticale tuin met potten van maakt. Zaag daarvoor ronde gaten in de treden waarin de potten precies passen. Of gebruik een afgedankte kapstok om planten aan te hangen. Een houten regenton is een echte blikvanger en ook nog eens handig om water mee op te vangen voor je buitenplanten.'

Tip van Judith: denk ook groter. Met stenen van een oude muur kun je een aardbeientoren maken. We willen toch allemaal creatief zijn in de tuin!

2. Verplaatsbare tuin

De verplaatsbare, eetbare tuin is helemaal trending. Baehner: 'Superleuk en handig. Eetbare planten die je meeneemt naar de barbecue of de keuken in. Je ziet ze steeds meer. En helemaal niet moeilijk om zo'n verplaatsbare tuin te maken. Hang vlak bij je keuken aardbeien of kruiden in potten aan de muur. Kruiden als thijm, basilicum en koriander; ze groeien uit tot grote wolken groen en ze ruiken ook nog eens lekker. Zo heb je altijd alles vers bij de hand. Bovendien halen we op deze manier de eetbare natuur naar ons toe. Zeker in steden hebben we meer gezond groen nodig tussen al die grijze gebouwen.'

Tip van Judith: geef de verplaatsbare tuintjes voldoende water, want door zon en wind kunnen ze erg uitdrogen. Geef ook plantenvoeding of voeding voor klein fruit.

3. Van binnen naar buiten

Kamerplanten hoeven niet het hele jaar in huis te blijven. Vanaf half mei kunnen deze ook buiten gezet worden. Baehner: 'Het is goed voor een plant om even van de buitenlucht te genieten en af en toe een buitje mee te pikken. Vetplanten en cactussen geven meteen een exotisch tintje aan een tuin of balkon. Zet ze gerust in de zon. Daar kunnen ze best tegen, maar zet ze wel even onder een afdak of binnen als het hevig of aanhoudend regent. Teveel water is voor deze dikkerds niet goed. Voor andere planten is het goed om ze eerst even te laten wennen aan de zon of zet ze een beetje beschut neer.'

Tip van Judith: zet kleine planten samen op een schaal op de buitentafel, dan kun je ze makkelijk even binnen zetten als het hard regent.

Martin de Berg, supermarktondernemer van Albert Heijn Ouddorp, overhandigt een actiemok aan Pau Heerschap, voorzitter van het Ouddorpse museum.

OUDDORP - Op dinsdag 26 mei is Albert Heijn Ouddorp gestart met de eerste actie waarmee de klanten het Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis kunnen ondersteunen. Klanten kunnen met een spaaractie in het bezit komen van unieke mokken met oude afbeeldingen. Daarnaast is er een prachtige set met kaarten ontwikkeld. Het is de eerste van een serie acties voor het museum in het centrum.

"Albert Heijn Ouddorp wil graag lokale doelen ondersteunen. Dit jaar hebben we gekozen voor het Ouddorps Raad- en Polderhuis", aldus supermarktondernemer Martin de Berg. "Zo starten we met een aantrekkelijke actie om te sparen voor prachtige mokken met daarop mooie historische plaatjes van zowel Ouddorp, Goedereede als Stellendam. Zes verschillende zijn er; vanuit het museumarchief werden de mooiste afbeeldingen ter beschikking gesteld. Natuurlijk van 't Blaeuwe Huus en bijv. ook een verrassende van de oude haven van Stellendam." Tevens zijn vanaf heden in de verkoop een mooie set ansichtkaarten (zes met envelop) à € 2,99. De helft van dit bedrag gaat rechtstreeks naar het museum.

Museumcollectie

Ter ere van de acties dit seizoen staan bij de entree van de winkel twee mooi ingerichte vitrines met een aantal stukken uit de vaste collectie van het museum. Enerzijds om de klanten opmerkzaam te maken op de acties, maar natuurlijk ook om bezoekers te enthousiasmeren om een bezoekje te brengen aan het museum. De vaste collectie van het museum heeft als thema's de natuurhistorie van en wonen en werken in vroeger tijden op de Kop van Goeree. De thematentoonstelling is dit jaar: Tweede Wereldoorlog op Goeree.

Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis is geopend in mei, juni en september op dinsdag van 10.00-14.00 uur en op donderdag en zaterdag van 14.00-16.30 uur (juli en augustus op donderdag en zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur).

Wine & Food Tasting Goeree in Toren van Goedereede

GOEDEREEDE – Verschillende kwaliteitswijnen en culinaire lekkernijen. Dat zijn de ingrediënten van de Wine & Food Tasting Goeree, die op zaterdag 30 mei november plaatsvindt in de Toren van Goedereede. Aan het evenement doen meerdere eilandelijke aanbieders mee. Een uitgelezen kans om te proeven, ook met het oog op de feestdagen in december.

In Goedereede wordt van alles georganiseerd. Er is het hele jaar door veel te doen. Maar op culinair gebied had het stadje weinig te bieden, afgezien van de horeca dan. Daar komt nu verandering in. Han en Helena Rodenrijs van Portugese Wijnen & Zo namen het initiatief voor de eerste Wine & Food Tasting Goeree. "Goedereede heeft veel te bieden: de locatie, de hele omlijsting. Waar het nog aan ontbrak was een culinair evenement. We hebben ons laten inspireren door wat er op dit gebied gebeurt in plaatsen als Buren en Groesbeek. Dat zijn evenementen die bovendien succesvol zijn."

Han en Helena Rodenrijs wisten verschillende eilandelijke deelnemers te interesseren voor de Wine & Food Tasting Goeree: Vinimperium, De Ketchupfabriek, Van de Velde & Halewijn, Eco oester, Kaasboerderij van Schaik, PortugeseWijnen & Zo en De worstenboer Sluis.
Het aanbod is veelzijdig. Op wijngebied kunnen bezoekers kennismaken met kwaliteitswijnen uit Italië, Frankrijk, Portugal en meerdere landen buiten Europa. Daarnaast: kazen, chocoladetaart en tal van lekkernijen uit de slagerij en de catering. "Wijn en eten horen bij elkaar. Je kunt het nooit los van elkaar zien", vinden Han en Helena Rodenrijs.

Voor de Wine & Food Tasting Goeree – de eerste editie en hopelijk de start van een nieuwe traditie – is een fantastische locatie uitgezocht: de sfeervolle Toren van Goedereede. Een inspirerende omgeving om te komen proeven! Hoe werkt het? Bezoekers kopen bij de ingang een proefglas voor 5 euro. Dat kunnen ze bij de stands laten vullen. Na afloop blijft het glas eigendom van de proever. Er is vrije inloop van 17.00 tot 21.00 uur.

Jumbo Sperling voert actie voor glas scheiden

OUDDORP - Als het aan de ondernemer van Jumbo Ouddorp ligt, gaat er méér glas in de glasbak. Daarom wordt in de winkel op vrijdag 29 mei de campagne 'Glas in 't Bakkie' gevoerd. Ondernemer Coen Sperling: Met deze actie moedigen we onze klanten aan alle glas te scheiden. Want glas hoort in de glasbak. Alleen dan kan het hergebruikt worden."

Gemiddeld gezien staan Nederlanders er in Europa niet slecht op als het gaat om glas scheiden. Jaarlijks zamelen we zo'n 350 miljoen kilo glas in uit huishoudens, dat is bijna 22 kilo per persoon. Maar bij het normale restafval zit ook nog eens 100 miljoen kilo glas. Jammer, want glas is 100% recyclebaar. Voor elke kilo glas uit de glasbak, kan met een minimum aan grondstoffen en energie weer een kilo bruikbaar glas worden gemaakt. Er moet dus méér glas gescheiden worden, vindt ook ondernemer Coen Sperling: "Afval scheiden staat bij ons hoog in het vaandel. Graag betrekken we ook onze klanten daarbij. Zo kunnen zij in onze winkel of net daarbuiten glas, batterijen, plastic afval, frituurolie en spaarlampen kwijt, zodat die niet tussen het 'normale' restafval verdwijnen. Maar we zijn ambitieus, dus we streven altijd naar nog meer afvalscheiding."

Glas in 't Bakkie

Om klanten te stimuleren meer glas in de glasbak te gooien, zal op vrijdag 29 mei Jumbo Ouddorp bevolkt worden door een campagneteam van Glas in 't Bakkie. Dat gaat klanten actief wijzen op het belang en het gemak van glas scheiden. Glas mag namelijk voortaan mét dekseltjes en voedingsrestjes in de glasbak. 'Leeg is schoon genoeg', is het credo. Ook reikt het campagneteam gratis stevige tassen uit, waarmee het glas naar de glasbak vervoerd kan worden.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Voor de tweede keer nu toewerkend naar vaststelling boog de gemeenteraad zich donderdag over de Kadernota 2016. Vorige maand waren vooraf al politieke signalen gegeven. Nu was het moment om in feite beschouwingen te houden en daarbij kon ook de beantwoording van het college van liefst 81 ingediende schriftelijke vragen worden betrokken. Vier fracties, Vitale kernen GO, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en SGP hadden deze vragen ingediend. Onze krant publiceerde eind april al een aantal belangrijke items uit deze nota.

Door Jaap Ruizeveld

Het vaststellen van nieuw beleid en kaders is nodig voor het tijdig kunnen opstellen van de nieuwe begroting (2016) en de daarbij behorende meerjarenbegroting (2016-2019). Het financieel perspectief laat nog geen sluitende begroting zien. Dat betekent een beperking voor nieuwe beleidswensen met financiële consequenties. Het meerjarenoverzicht toont begrotingstekorten van 458.000 euro in 2016, van 837.000 euro in 2017, van 767.000 euro in 2018 tot 790.000 euro in 2019.

Mogelijkheden

Het college geeft in een begeleidende brief aan de raad aan dat naast het begrotingstekort de gemeente ook te maken heeft met resterende taakstellingen op een aantal bezuinigingsdossiers. Vooralsnog gaan B en W er van uit dat het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting tot de mogelijkheden behoort. Dit is mede gebaseerd op informatie over positieve uitkomsten van de tweede herijking groot onderhoud gemeentefonds.

Moties

Bij de behandeling van de Kadernota dienden de fracties van PvdA en Vrije Kernen GO moties in. W. Heijntjes (VKGO) gaf aan dat in de begroting voor het komende jaar en de jaren daarna financiële middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de Rijksoverheid binnen het sociaal domein ook daarvoor gereserveerd moeten worden. Het college werd gevraagd deze gelden in de nota GRIP op middelen dit van aanvullende kaders te voorzien. De motie werd verworpen. J.W. Eijkenduijn (PvdA) vroeg het college de raad te informeren over alle middelen die onder de noemer cultuur en cultureel erfgoed vallen en dit inzichtelijk te maken. Het college wordt gevraagd een cultuur-beleidsplan op te stellen en te activeren. Deze motie kreeg unanieme ondersteuning. Ook wilde de PvdA-fractie inzicht in de ontwikkelingen rond het Accommodatiebeleid; de plannen voor harmonisatie van verenigingsgebouwen, sportzalen en zwembaden en beheer sportvelden en welke plannen er zijn voor de buurthuizen en de voormalige gemeentehuizen. Met een tegenstem van de VVD werd de motie door de overige fracties aanvaard. Nog een motie kwam op tafel en wel over wat soort gemeente Goeree-Overflakkee wil zijn. Het college is gevraagd een discussienota aan te bieden over verschillende typen en vormen van organisatie en de toepasbaarheid. Ook deze motie van de oppositie verwierf alle raadssteun.

Kinderkoor 'Kadosj' presenteert nieuwe CD tijdens jubileumconcert

Kinderkoor 'Kadosj'. (Foto: p.r.)

GOEDEREEDE – Voor Christelijk Kinderkoor 'Kadosj' te Goedereede is dit jaar een jubileumjaar. Het koor bestaat twaalf en een half jaar. En ter gelegenheid daarvan is medio april jl. een CD opgenomen, die binnenkort gepresenteerd zal worden, tijdens een jubileumzangavond op vrijdag 5 juni a.s. in de Doopsgezinde kerk te Ouddorp. Hier werd de CD ook opgenomen.

Door Hans Villerius

Het koor kreeg de Hebreeuwse naam 'Kadosj', wat 'heilig' betekent. Het initiatief om in Goedereede een christelijk kinderkoor op te richten kwam vanuit de kerkelijke gemeente, met als doel om samen op ontspannen wijze liederen te zingen tot Gods eer en om de ingestudeerde liederen een aantal keer per jaar ten gehore te brengen. Maar een koor heeft natuurlijk wel een dirigent nodig. En juist in die tijd kwam Berdien Dekker-van Willigen, die in Zeeland dirigent was van een kinderkoor, naar Goedereede. De oprichters van het Goereese kinderkoor en Berdien wisten elkaar al gauw te vinden, zodat daadwerkelijk van start kon worden gegaan.

Interkerkelijk

Aanvankelijk met twaalf kinderen. In de loop der jaren groeide dit aantal uit tot 70 en nu staat de teller op 56 zanglustige jongeren in de leeftijd vanaf vier jaar. Een maximum leeftijd is niet aan het koorlidmaatschap verbonden, maar in de praktijk stoppen kinderen er nogal eens mee als ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Niettemin is er leuk een aantal tieners dat graag naar Kadosj blijft komen, dus ook nadat ze naar een andere school zijn gegaan. Het geeft alleen maar aan hoe goed ze 't op het koor naar de zin hebben en hoe gezellig het er is. De koorleden komen van de kop van het eiland, zowel van Goedereede als uit Stellendam en Ouddorp, en uit alle kerkelijke gezindte. En het is heerlijk te ervaren hoe kerkmuren hier geen enkele barrière vormen, zo geeft het bestuur aan. De repetities zijn op donderdagavond van 18.30-19.15 uur in gebouw 'De Ark' te Goedereede.

Positieve energie

Enkele kinderen van het koor geven aan dat ze 't heel fijn vinden om op 'Kadosj' te gaan. "Ik zing heel graag", zegt de één. "Er worden hier mooie liederen gezongen", vindt de ander. "Het is hier gewoon heel gezellig", geeft een derde aan. "En we hebben een heel fijne dirigent", vertelt er nog één.
En dirigent Berdien vindt 't ook heel leuk om bij 'Kadosj' te mogen dirigeren. "Het is een stel fantastische kinderen, die supermooi zingen!", zegt ze. "Het is echt heel leuk om te doen. En voor kinderen is het goed om op een koor te gaan. Je merkt gewoon dat ze er positieve energie uit halen."

Unieke combinatie

Een heel aparte combinatie vormt het kinderkoor tijdens uitvoeringen samen met Christelijk Mannenensemble 'Goeree', dat eveneens onder leiding van Berdien staat. "De combi van de heldere kinderstemmen met de warme mannenstemmen is uniek en slaat erg aan." Naast de dirigent is Martin Kolff er de vaste begeleider, die de kinderen muzikaal ondersteunt op de piano.

CD-presentatie

In 2012 verscheen de eerste CD van 'Kadosj', die als titel kreeg 'Mijn God is zo groot'. Ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan werd opnieuw een CD opgenomen. Hieraan werkten naast het kinderkoor ook weer het mannenensemble en de eigen pianist mee, maar ook hoboïst en fluitist Martin van Moort. De jubileum-CD zal voor € 12,50 te koop zijn, voor het eerst tijdens het presentatieconcert van vrijdag 5 juni a.s. in de Doopsgezinde kerk. Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.
Zie voor meer info www.jwgoeree.nl/kadosj.

500 deelnemers lopen het Pinksterpad

Langs de route staan gedichten voor de wandelaars

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op Tweede Pinksterdag werd voor de vijfde keer het Pinksterpad gelopen op Goeree Overflakkee. Dit keer vanaf de Grote kerk te Goedereede naar de Hervormde Kerk te Ouddorp. Het was prachtig weer voor de wandeltocht.

Om twee uur was het dringen voor de kerkdeur om even naar binnen te kunnen en het startmoment mee te maken. De kerk zat vol en er moesten mensen buiten blijven staan. Ondertussen speelde de beiaardier van Goedereede pinksterliederen op het carillon. Er waren zeker rond de 500 mensen die meeliepen. Na het zingen van twee pinksterliederen en een kort praatje moesten de deelnemer allemaal weer naar buiten, daar werden de routes uitgedeeld. De kinderen kregen een rode of witte ballon om op te laten.

Onderweg letters verzamelen

Het startpunt bij de Goereese Toren

De route startte door het mooiste straatje van Goedereede, de Pieterstraat en over de havenmarkt. Er liepen veel gezinnen met (kleine) kinderen mee. Kinderen konden onderweg letters verzamelen om een woordpuzzel te maken. Bij de eerste stopplek aan de rand van de duinen was een springkussen voor de kinderen en werd er drinken en een appel uitgedeeld. Terwijl mensen op het terrasje zaten was er live muziek op piano en drumstel. Voor de kinderen was het nog een klein eindje lopen waarna ze op de huifkar konden met een grote tractor ervoor. Daarmee werden ze naar Ouddorp gebracht.

Borden met gedichten

De andere deelnemers liepen verder door het prachtige duinlandschap en kregen zicht op de stranden en de Noordzee. De borden met gedichten van Jaap Zijlstra aan de kant van de wandelroute werden erg gewaardeerd. Een vrouw zei al direct door het eerste gedicht geraakt te zijn. Ze had last van stress gehad om alles klaar te krijgen om op tijd aan de wandeling deel te kunnen nemen. Het gedicht hielp haar om nu echt van deze wandeling te gaan genieten Het gedicht luidde: Het is goed om ons werk en al onze activiteiten zo te relativeren dat ons werk ook best een dag zonder ons kan.

High Tea

In Ouddorp werd iedereen verwelkomd met een zeer uitgebreide High Tea. Er was van alles gebakken en klaargemaakt. Ondanks dat bij het binnenstromen van de honderden wandelaars sommige mensen wel een half uur in de rij moesten wachten voor hun hapje en drankje, was de stemming erg goed. Voor de kinderen stond er weer een springkussen en de kerk kon worden bezichtigd. Er ontstonden veel mooie ontmoetingen met mensen uit allerlei kerken van het eiland en met mensen van buiten het eiland. Er waren deelnemers uit plaatsen als Amsterdam, Papendrecht, Puttershoek en Nijkerk.

De beide hervormde evangelisatiecommissies van Ouddorp en Goedereede hebben zich geweldig ingezet om dit jaar het Pinksterpad te doen slagen. Verschillende leden van de Eilandelijke Commissie zijn de hele dag bezig geweest om alles klaar te krijgen en weer op te ruimen. De inzet is groot en na deze geslaagde dag wordt er dankbaar terug gekeken op dit Vijfde Pinksterpad op Goeree Overflakkee.

D. Hoolwerf

Huizer Witjes: leverancier van Friese witjes

Het echtpaar Huizer, met op de achtergrond de Friese Witjes.

DIRKSLAND - Eind februari is Huizer Witjes in Dirksland officieel van start gegaan. Het bedrijf is gespecialiseerd in advies, verkoop en het plaatsen van Friese witjes. Friese witjes zijn oud-Hollandse wandtegels die op ambachtelijke wijze worden gebakken. Dat zijn van oudsher wit geglazuurde tegeltjes van ca 13x13 cm. De witjes werden met behulp van een mal gesneden en om te voorkomen dat de mal verschoof, werd de klei vastgezet met kleine spijkertjes. Hierdoor ontstonden de zogenaamde snijgaatjes.Tegenwoordig zijn de witjes ook verkrijgbaar zonder snijgaatjes en met of zonder het kenmerkende craquelé.

Er zijn verschillende kleurenmogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende wittinten die bijvoorbeeld gemixt kunnen worden. De grijstinten zijn momenteel ook erg in trek. De "witjes", zoals de officiële naam is, worden veel gebruikt in wc, badkamer, schouw en keuken, en zijn zowel toepasbaar in modern als in landelijk design. Witjes kunnen ook beschilderd worden. Losse tegelbeschilderingen zoals Oud-Hollandse spelen, oude ambachten, maar ook tableaus zoals kippen op stok, Ot en Sien, schepen en diverse vergezichten zijn een kleine greep uit de mogelijkheden.

De interesse in Friese witjes ontstond bij het ondernemersechtpaar Huizer tijdens de verbouwing van hun woning. "De authentieke uitstraling van Friese witjes paste perfect bij wat we zelf in ons huis wilden. Op die manier is het idee geboren om een eigen zaak in Friese witjes te beginnen". Eind 2014 is er contact gelegd met de Friese tegelfabriek De Albarello. Sinds januari is Huizer Witjes officieel dealer van de Albarello tegelfabriek en atelier. Voorlopig wordt de verkoop vanuit huis gedaan. Klanten kunnen aan de hand van voorbeeldplaten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van tegels, tableaus en afwerkrandjes.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend via e-mail of telefoon een afspraak maken met Adriaan Huizer. Het e-mailadres is info@huizerwitjes.nl, het telefoonnummer is 06-22645533. Kijk voor meer informatie op www.huizerwitjes.nl.

Informatie vergunningverlening bedrijfsvestiging in Ouddorp

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de april-vergadering stelden fracties vragen aan het college over een vergunningverlening rond een bedrijfsvestiging aan het Hoge Pad in Ouddorp. Over dit onderwerp werd toen ook in de raadszitting gebruik gemaakt van het burger-spreekrecht. Naar aanleiding van een principeverzoek, besloot het college medewerking te verlenen aan de vestiging van een winkel in bloemen, planten en aanverwante producten op genoemde locatie. Medewerking kon worden verleend met behulp van een eenvoudige omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan zoals opgenomen in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

Door Jaap Ruizeveld

Het verzoek is niet strijdig met een goede ruimtelijke ordening en door het uitvoeren van de verbouwing wordt de ruimtelijke uitstraling van het pand verbeterd stelt het college. Tevens heeft het plan ook in economische zin voordelen. Door het herbestemmen van de loodsen krijgt het gebied een grotere economische waarde. Ook biedt het clusteren van winkels in het Ouddorpse gebied perspectief voor de toekomst. De aangevraagde omgevingsvergunning werd eind maart aan de initiatiefnemer verzonden.

Eigen risico

Nadat een omgevingsvergunning voor bouwen is verleend, mag de vergunninghouder direct starten met de bouw. Dit is dan wel voor eigen risico, zolang de bezwaarperiode van zes weken loopt. In die periode kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De verleende vergunning is 8 april 2015 door de gemeente gepubliceerd. Voor wat betreft de detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee stelt het college dat in oktober aan de raad een nieuwe detailhandelsvisie wordt aangeboden. De verouderde visie is niet gebruikt als toetsinstrument bij genoemde aanvraag.

Nieuwe CD Christelijk Ouddorps Mannenkoor

De cd wordt overhandigd aan organist Willem den Boer(rechts).

OUDDORP - Het Christelijk Ouddorps Mannenkoor heeft op de jaarvergadering van 13 mei 2015 de nieuwe cd "Dank zij u Heer" gepresenteerd aan de leden. Het koor is de laatste jaren enorm gegroeid, niet alleen in aantal, maar ook in kwaliteit. Allemaal redenen om nu een nieuwe cd op te nemen.

Het koor is op 28 februari met 55 leden naar Hasselt in Overijssel afgereisd om daar de in de grote of Stephanuskerk de cd op te nemen. In de kerk staat het beroemde Rudolph Knol orgel en het gebouw staat bekend om de fenomenale akoestiek. Het koor staat onder leiding van dirigent Dinant Struik, de vaste organist is Willem den Boer. Hij is een jonge organist die het koor op een voortreffelijke wijze begeleid en op de cd ook het solostuk "Wees mijn Leidsman trouwe Heere" speelt. Verder werkten de volgende musici mee aan de cd: Andre van Vliet, op de vleugel, een professioneel pianist, dirigent en organist, die speciaal voor het koor een aantal arrangementen maakte. Bariton-solist Wijnand den Hertog uit Dirksland zong solo- maar ook samen met het koor. Als ondersteuning speelde de Dirkslandse Walter van Harberden op de contrabas, (een groot snaarinstrument). Als laatste werkte Rebecca van Zandvliet mee aan de opname, een jongedame uit Nieuw-Beijerland. Zij is 16 jaar en speelt op een 300 jaar oude viool. De schitterende klank van deze viool en de gevoelvolle wijze waarop Rebecca speelt geven het koor een extra dimensie. De cd bevat 75 minuten gevarieerde muziek. De cd is te koop voor €15,00 via de website www.christelijkouddorpsmannenkoor.nl, of bij de leden van het koor en bij Boekhandel Akershoek in Ouddorp en Boekhandel van der Boom in Sommelsdij.k

Ruim 80 deelnemers eerste fietstocht

SOMMELSDIJK - Woensdag 20 mei was de eerste Eilanden-Nieuws fietstocht. Ruim tachtig deelnemers fietsten onder begeleiding van de gidsen een mooie route over het eiland. Start- en vertrekpunt was deze editie Recreatiecentrum De Staver. In de krant van volgende week een verslag en de route van de volgende fietstocht.

Tankstation Tuns is nu Sakko Tankstation

Het nieuwe Sakko tankstation bij Autoservice Oude-Tonge. Foto: Hans Villerius

OUDE-TONGE - Het voormalige bemande Texaco Tankstation van Tuns aan de Julianastraat in Oude-Tonge is afgelopen dagen omgebouwd en omgekleurd naar een onbemand Sakko Tankstation. Het station is nu een onderdeel van Sakko Tankstations in Bergen op Zoom, één van de snelst groeiende tankstationketens van Nederland.

Met de ombouw en omkleuring van het tankstation heeft het voormalige bedrijf van de familie Tuns aan de Julianastraat - garage en tankstation - een metamorfose ondergaan. Immers, per 1 februari van dit jaar werd Autoservice Oude-Tonge een feit doordat Kees Vlasveld en Christiaan Willemse garage Tuns overnamen.
Sakko Tankstations exploiteert/belevert sinds haar start eind 2010 inmiddels ruim 35 bemande en onbemande tankstations in West Nederland. Eind 2015 zal de teller naar verwachting op ruim 40 locaties staan. De onbemande stations hebben bijna allemaal de Sakko Tankstations huisstijl, terwijl de bemande stations in zowel de eigen Sakko tankstations huisstijl als in de Shell en de BP kleuren worden geëxploiteerd. De klant kan op het station in Oude-Tonge niet alleen tanken met een Sakko Commercial tankpas, maar daarnaast ook met kaarten van DKV, Visa, MTC/Travelcard en natuurlijk ook met de Maestro pas. Eén ding is zeker: de klant staat nooit in de rij bij de kassa en geniet de allerhoogste korting!
Voor dit onbemande Sakko Tankstation in de Julianastraat in Oude-Tonge wordt de brandstof betrokken bij Shell, waarmee de kwaliteit te allen tijde is gegarandeerd. Wat evenzeer dus wordt gegarandeerd is een zeer scherpe prijs, niet alleen in de openingsweken, maar elke dag opnieuw! De snelle groei van Sakko Tankstations is immers gebaseerd op: Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

Achtergrond Sakko

Sakko Tankstations is samen met Sakko Commercial een onderdeel van Sakko Holding en beschikt over een eigen brandstofopslag depot in Bergen op Zoom. Sakko lijkt een relatief nieuwe speler op de tankstation markt, maar het bestaat al meer dan 100 jaar en het voorziet bedrijven in het westen van Nederland sinds jaar en dag van smeerolie, dieselolie en tot voor kort van rode gasolie. Sakko exploiteerde daarnaast ook een netwerk van 88 tankstations in de Avia en Shell kleuren. Dit initiële netwerk is in 2005 verkocht aan Tamoil Nederland. Sakko Tankstations richt zich nu volledig op de exploitatie van een nieuw netwerk van stations met als motto: Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag! Sakko Tankstations heeft zich ten doel gesteld om het retail netwerk in het westen van Nederland in de komende jaren aanzienlijk verder uit te bouwen.

Hypotheek inloopspreekuur op zaterdag 30 mei bij Rabobank Het Haringvliet

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 30 mei aanstaande houdt Rabobank Het Haringvliet een 'Hypotheek Inloopspreekuur' voor iedereen die overweegt een (ander) huis te kopen. Tijdens het Inloopspreekuur geven adviseurs van de Rabobank gratis en vrijblijvend advies en antwoord op woonvragen van (potentiele) klanten. Ze krijgen een kort oriëntatiegesprek, berekening van eventuele woonlasten, informatie over mogelijke verbouwingen of hypotheekaanpassingen en uitleg over het Rabobank Hypotheekdossier. Aan het einde van het gesprek krijgen ze een oriëntatierapport mee naar huis.

'De economen van de Rabobank voorzien de komende twee jaar een verdergaande groei van de woningmarkt in Nederland', aldus Jan de Waard directievoorzitter van Rabobank Het Haringvliet. Vrijdag 15 mei publiceerde Rabobank deze cijfers in het kwartaalbericht Woningmarkt. 'Hoewel de regionale verschillen in ons land groot zijn, zien we alle provincies profiteren van de groei op de woningmarkt. Ook in onze regio. Om die reden houden we wederom een Hypotheek Inloopspreekuur om aan de toenemende vraag tegemoet te komen.'

Thuis voelen

Rabobank is sinds 18 mei met een wonen commercial op TV te zien. De commercial maakt deel uit van een landelijke wonen campagne. Jan de Waard: 'Wij financieren niet alleen je huis, maar hebben een aandeel in de plek waar je je thuisvoelt. Goed advies is daarom erg belangrijk om je ultieme woonwensen te kunnen vervullen'. Rabobank heeft onderzoek gedaan naar wat Nederlanders het liefste doen in hun huis, en waar ze zich het meeste bij thuis voelen. Wat blijkt? Een ruime meerderheid van de Nederlanders (52%) voelt zich het meeste thuis als ze iets eten of drinken met familie of vrienden. Ook zijn ruimte en licht in huis voor driekwart van de Nederlanders het belangrijkste om zich thuis te voelen. 'Vooral 65-plussers voelen zich thuis in hun huis en in hun buurt. Wellicht hebben zij met de jaren hun ultieme woonwensen kunnen vervullen.'

Zonder afspraak

Rabobank Het Haringvliet heeft het Hypotheek Inloopspreekuur op zaterdag 30 mei van 10.00 tot 15.00 uur. Iedereen kan dan zonder afspraak terecht. Maandelijks zijn er extra openstellingen op elke derde maandag van de maand van 17.00 tot 20.00 uur, waar bezoekers zonder afspraak binnen kunnen lopen. Het eerstvolgende Hypotheek Inloopspreekuur op maandag is op 15 juni a.s.

Breien voor De Regenboog

OUDDORP - Op maandag 18 mei overhandigde de breiclub uit zorgcentrum De Vliedberg een cheque van 300 euro aan kinderen van De Regenboog in Middelharnis.

De dames hebben zoveel gebreid dat het bedrag op de cheque uiteindelijk nog hoger uitviel dan van tevoren gedacht. De kinderen van het kinderdagcentrum hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of een meervoudige beperking. Met de opbrengst gaat het kinderdagcentrum aangepaste muziekinstrumenten aanschaffen.

De Regenboog

'De Regenboog' is een kinderdagcentrum in Middelharnis, waar kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of een meervoudige beperking dagbesteding krijgen. De Regenboog heeft drie groepen kinderen. Ieder kind krijgt een plaats in de groep die het beste past bij zijn of haar mogelijkheden, leeftijd en ontwikkelingsniveau. Het kinderdagcentrum is onderdeel van de Gemiva-SVG Groep. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim 4500 mensen. Zij hebben door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig.

Jongeren op werkvakantie naar Servië

MIDDELHARNIS - Op 2 augustus a.s. hoopt een groep van acht jongeren tussen de 16 een 22 jaar, te vertrekken voor een werkvakantie van twee weken naar Servië. De jongeren zullen hulp verlenen in een dorp dat vorig jaar getroffen is door een watersnoodramp. Er is nog veel werk te verzetten in de wederopbouw. De groep gaat naast huizen isoleren, verven en het plaatsen van sanitaire voorzieningen ook voor kinderen diverse activiteiten verzorgen.

Om het benodigde bedrag voor de reis en de uit te voeren werkzaamheden bij elkaar te krijgen, worden sinds maart dit jaar diverse acties gevoerd. Een Bingoavond, verkoop van zelfgebakken taarten en op Moederdag zijn er 123 ontbijtjes bezorgt. Verder komt er nog een aantal leuke en originele acties waarmee men het resterende bedrag hoopt te verdienen. Momenteel loopt de talentveiling. Via de website kunnen diensten worden aangeboden of afgenomen. Op 20 juni is er een Benefietavond met de GJV band, Laud! en Polyhymnia in het Albeda College te Middelharnis. Op 4 juli kunt u meedoen aan een fietspuzzeltocht (ook voor het hele gezin) en aansluitend is er 's avonds een Benefietavond in St. Annaland. Meer informatie is te vinden op: Emmauskerkmiddelharnis.nl, werkvakantie.gjvmiddelharnis.nl, of ga naar de Facebook pagina 'GJV naar Servië'.

Uitvoeringsovereenkomst Gemeente en Stichting Zijn

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het peuterspeelzaalwerk is een van de producten en diensten die de Stichting ZIJN voor de gemeente uitvoert en waarvoor zij subsidie ontvangt. Om uitvoering te kunnen geven aan hetgeen in de uitvoeringsovereenkomst is afgesproken, is in de Subsidieregeling peuterspeelzalen Goeree-Overflakkee opgenomen dat zij voor de betreffende gebieden een bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is gebaseerd op de afspraken hierover in de uitvoeringsovereenkomst. Dit antwoordt het college op raadsvragen van de fractie VKGO om inzicht te krijgen in de vaste bijdrage die de Stichting Zijn krijgt voor haar peuterspeelzaalwerk.

Vorming reserve

Jaarlijks sluit de gemeente een uitvoeringsovereenkomst met de Stichting Zijn. In deze uitvoeringsovereenkomst wordt afgesproken dat er over alle producten en diensten die geleverd worden voor meer jaren onderhoud, deskundigheidsbevordering, inventaris en risico een reserve gevormd mag worden. Met deze reserve moet de stichting respectievelijk onderhoud aan haar gebouwen uitvoeren, zorgdragen voor het bevorderen van de deskundigheid van haar personeel, investeringen in inventaris financieren en financieel (en inhoudelijk) de risico's op in de overeenkomst benoemde terreinen dragen. Aan deze reservevorming zijn bepaalde eisen gesteld die nader uitgewerkt zijn in de uitvoeringsovereenkomst.

Tulpenwandeltocht levert € 4.500,- op voor lokale goede doelen

In De Doele aan de Sint Joris Doelstraat in Sommelsdijk vond op dinsdagavond 19 mei de uitreiking van de cheques aan de goede doelen van de Tulpenwandeltocht 2015 plaats. De opbrengst van de wandeltocht op 18 april was bestemd voor Stichting Inloophuis De Boei, Stichting Vrienden van Jip en Stichting GO Special Kids. Vertegenwoordigers van de drie genoemde lokale goede doelen namen daarop elk het prachtige bedrag van € 1.500 in ontvangst. In totaal werd er dus € 4.500 uitgereikt. Sprekers van de goede doelen gaven aan verheugd te zijn met de gift en deze nuttig te besteden. Het Streekmuseum GO liet weten erg blij te zijn met alle PR als stempelpost van de Tulpenwandeltocht. De organisatie bedankt alle sponsors, vrijwilligers en wandelaars (554) voor het laten slagen van de 4e editie van de Tulpenwandeltocht. Volgend jaar op 16 april 2016 is de vijfde editie van de Tulpenwandeltocht.

Ingezonden: Kunst is een kwestie van smaak

Persoonlijk word ik enorm blij van bewegwijzeringsbordjes. Vooral in natuurlandschappen. Goeree staat er gelukkig vol mee. Liefst zou ik om de tien meter van mijn fiets kunnen stappen, om die kunstzinnige uitingen van informatie te bewonderen. Ik lees waar ik ben, wat ik zie en wat er ooit te zien is geweest. Wat ik niet zie, is wat ik had kunnen zien als het bordje er niet had gestaan. Maar kom bij mij niet aan met het woord horizonvervuiling! Sinds kort liggen er drie! stenen in en om de Westduinen. Het moet niet gekker worden toch?! Ze liggen daar zomaar, zonder nut, mooi te wezen in het landschap. Als je dichterbij komt, zie je gladde vormen op de verder zo natuurlijke brokken natuur. Je zou even je wang ertegenaan willen leggen; zo glad, zo ogenschijnlijk zacht. Is het kunst? Natuurlijk is het kunst, maar wat doet dat er nou toe?! Ze zijn prachtig! Juist daar liggen die bijna ontroerende, oernatuurlijke stenen in perfecte harmonie met de natuur van de Westduinen. Waar overigens dan weer niks natuurlijks aan is, want slechts overwoekerde bunkerparadijzen.
Kunst is een kwestie van smaak, maar als ik een inschatting mag maken van kunst volgens mevrouw Tanis-Tanis: plastic cyclamen in de plastic vensterbank. Zo kunstig gemaakt; niet van echt te onderscheiden! En als u achter die cyclamen zit en u knijpt uw ogen een klein beetje dicht, heeft u perfect uitzicht op die ook al zo kunstig gemaakte zendmasten. Voor zicht op de stenen objecten moet u helaas een paar kilometer fietsen. Volg de bordjes maar.

Marjan Jansen Manenschijn
(Al meer dan 50 jaar gast in Ouddorp)

Jaarmarkt in Herkingen

HERKINGEN - Op zaterdag 30 mei van 9.30-14.00 uur is de jaarlijkse verkoping van de Hersteld Hervormde kerk op het schoolplein aan Deltastraat 13. Er is weer van alles te vinden, zoals: vis, oliebollen, patat, broodje hamburger, boerenkaas, gevulde plantenbakjes, rommelkraam, tweedehands boeken, kleding en speelgoed, snoeprollen, taarten, een terras waar bezoekers kunnen genieten van een bakje koffie of thee met gebak en er is een kraam met zelfgebakken producten. Ook zijn er verschillende verlotingen voor groot en klein. Er zijn verschillende activiteiten zoals buksschieten voor de jeugd, een kleedjesmarkt en knutselactiviteiten.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Kandidaat-notaris mr. P. (Petra) ter Braak-van Straten houdt iedere maand, op een vaste dag van 15.00 tot 17.00 uur, voor de bewoners van de diverse locaties van CuraMare én hun familie gratis spreekuur. Indien u van het spreekuur gebruik wenst te maken, kunt u via de receptie van de betreffende locatie een afspraak maken. Het spreekuur wordt gehouden voor wat betreft de locatie Nieuw Rijsenburgh iedere 1e dinsdag van de maand, locatie De Vliedberg iedere 1e woensdag van de maand, locatie Ebbe en Vloed iedere 2e dinsdag van de maand en locatie Geldershof iedere 2e woensdag van de maand. Op www.njpraktijkgo.nl staat meer informatie over de praktijk. Ook zijn er op de website exacte data met tijden vinden, die staan onder actueel, agenda.

DIRKSLAND - De dagen zijn weer wat langer, de temperatuur stijgt…, hoog tijd voor een knetterend kampvuur. Op vrijdag 29 mei 2015 wordt er speciaal voor mannen een heuse kampvuuravond georganiseerd. Denk aan een lekker groot vuur, een barbecue en een groep mannen die in de buitenlucht onder het genot van een biertje (of wat anders) goede gesprekken met elkaar hebben. De toegang is gratis, consumpties kosten € 1. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig voor de organisatie. Het adres is Philipshoofjesweg 79, Dirksland. Aanvang 19.45 uur. Meer informatie is te vinden op www.buutengeweun.nl.