info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

21 maart 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 21 maart 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

PM-leerlingen leveren "knap stukje werk"

Een deel van de leerlingen, hun docenten, vertegenwoordigers van Woongoed en het aannemersbedrijf én de tevreden bewoner poseren bij de nieuwgebouwde schuur. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – "Een knap stukje werk hebben de jongens geleverd! Ze hebben een schuur gebouwd, die ze helemaal zelf hebben ontworpen, de constructie ervoor hebben bedacht en uitgerekend. En ook de bouw voerden ze compleet uit!" Die trotse en tevreden woorden klonken donderdagmorgen over het werk dat een zevental Pro-leerlingen van Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits (PM) te Middelharnis geleverd heeft in het kader van het praktijkleren.

Door Hans Villerius

Voor dit onderwijs zet de PM zich graag in om de leerlingen een realistische arbeidsomgeving te bieden. Deze jongens en meiden zijn er vooral goed in om met hun handen bezig te zijn. Achter boeken zitten leren, in de klas of thuis, is niet zo hun ding. Leren in de praktijk zo veel te meer. En om zich goed te ontwikkelen en te ontplooien zijn zij vooral gebaat bij deze vorm van onderwijs. Om dit mogelijk te maken is de PM onder andere samenwerking aangegaan met woningcorporatie Woongoed GO, die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen graag bij opknap- en onderhoudswerk aan haar woningbezit leerlingen van het praktijkleren de kans geeft hier de nodige vaardigheden op te doen. Bijvoorbeeld stucwerk, het vervangen van vloeren en het vernieuwen van plafonds. Omdat Woongoed veel van dit werk uit laat voeren door Aannemersbedrijf Wielhouwer te Middelharnis is er als vanzelf een driehoeksamenwerking ontstaan tussen de PM, Woongoed GO en Wielhouwer. En het waren vertegenwoordigers van deze drie partijen die zich donderdagmorgen zo lovend uitlieten over het geleverde werk van de zeven PM-leerlingen. Achter een nieuwe woning van Woongoed, aan de Prinses Margrietstraat in Middelharnis, moest tegen een bestaande houten schuur nóg een schuur worden gebouwd. Aan de leerlingen was de taak om alle processen voor de bouw, weliswaar onder begeleiding, geheel zelf uit te voeren. Van ter plekke de situatie te bekijken en uit te meten tot het uitrekenen van de fundering en het bedenken van de dakconstructie toe, van nadenken over de afvoer van hemelwater, ventilatie en de aanleg van elektriciteit, tot het organiseren en plannen van het hele bouwproces toe. De schuur, met afmetingen van ca. 260x360 cm en zo'n 250 cm hoog, moest perfect aansluiten bij de bestaande bouw, niet alleen esthetisch maar ook fysiek. En daar zijn de leerlingen uitstekend in geslaagd, zo luidde donderdag unaniem het oordeel. Ook de bewoner die de extra schuur bij zijn huis kreeg, was supertevreden en vond 't geweldig hoe de jongelui hun werk deden. Zelf vonden ze 't ook leuk en heel leerzaam om te doen. En daar was het nu juist om begonnen.

2 / 26

Agenda

Woensdag 22 maart

MIDDELHARNIS - Peuterochtend in de bibliotheek. Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Van 9.30 tot 11.00 uur, aanmelden aan de balie van de bibliotheek of via www.leerenbeleef.nl.
OUDE-TONGE – Jeugdmiddag (paasknutselen) voor kinderen van groep 1 t/m 8. Infocentrum Bernhardstraat 27. Info: 0187-642514 of 0187-643622.
OOLTGENSPLAAT – Bingo A.S.V. bij Firma Kroon, Energiebaan 2. Info: 0187-642590.

Donderdag 23 maart

DIRKSLAND - Bingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
DEN BOMMEL – Bingo 55+. Bommelstee. Aanvang 14.00 uur. Stichting ZIJN. Kosten € 4,-.

Vrijdag 24 maart

SOMMELSDIJK – Lampionoptocht De Zwaluw. Vertrek vanaf het gebouw: 19.00 uur.
OUDDORP – Tabletcafé in Bibliotheek Ouddorp van 15.00 tot 16.30 uur.

Zaterdag 25 maart

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 uur tot 12.00 uur.
DIRKSLAND – Verkoping voor de zending. Kerkgebouw Ger. Gemeente, tussen 10.00 en 14.30 uur.

Maandag 27 maart

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in het Buurthuus. Aanvang 13.30 uur. Entreef 4 euro.

Dinsdag 28 maart

GOEDEREEDE – Creatieve avond in Oostdam van 19.00 tot 22.00 uur.

Woensdag 29 maart

DEN BOMMEL - Breicafé in De Bommelstee. Inloop van 19.30 tot 22.00 uur. Info: 0187-611397.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
OUDE-TONGE - Peuterochtend in de bibliotheek. Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Van 9.30 tot 11.00 uur, aanmelden aan de balie van de bibliotheek of via www.leerenbeleef.nl.
STELLENDAM – Kinderkledingbeurs van 13.30 tot 17.00 uur. Inschrijven voor kramen kan via 06-22315726 of 0187-491243.

Vrijdag 31 maart

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
OUDDORP – Galaconcert De Hoop. 20.00 uur in Dorpstienden. Kaarten bestellen via www.fanfaredehoop.nl

Zaterdag 1 april

DIRKSLAND – Voorjaarsmarkt 't Reginahof tussen 10.00 en 15.00 uur.

Voorbereidingen Omloop Goeree-Overflakkee in volle gang

Willem-Jan Kom presenteert het goede doel.

'Feestelijke tocht over 20 km naar Goedereede'

GOEREE-OVERFLAKKEE – Hoewel het weekend van 18 en 19 augustus nog ver vooruit in de tijd ligt zijn de voorbereidingen voor de 28e Omloop Goeree-Overflakkee in volle gang. Vorige week presenteerde het bestuur van de Omloop de komende editie. Niet zoveel veranderingen, maar wel een bijzonder onderdeel. Een tocht van Middelharnis naar Goedereede om daar deze met een feestje af te sluiten.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Organisatoren, sponsoren, en deelnemers aan De Omloop ontmoetten elkaar vorige week in het gebouw van TBP Electronics in Dirksland. Voorzitter Willem-Jan Kom van het bestuur van de organisatie, leidde de presentatie van de 28e Omloop.
Wat betreft de afstanden is dit jaar een aantal kleine wijzigingen in de routes aangebracht en is er één afstand toegevoegd. Zo is de 110 km-afstand die rondom het eiland gaat, de route bij Ouddorp iets aangepast omdat de tocht nu langs Werelds aan het Strand zal gaan. Een andere verandering is dat de Kennedyloop (80 km) niet meer in de late avond zal starten, maar tegelijk met de start van de 110 km, om 19.00 uur. Dit heeft organisatorische redenen en nu kunnen de 80 km-lopers ook de gezelligheid van de massale start van een groot deel van de andere lopers meemaken. Verder is er een 20 km-afstand erbij gekomen. Dit zal een tocht met 'feestelijke afsluiting' zijn. Die tocht start in Middelharnis en eindigt in Goedereede. Aan het eind van de avond zullen de wandelaars in Goedereede in feestelijke sfeer ontvangen worden. Het idee voor deze tocht werd vorig jaar bij de afsluitingsbijeenkomst geboren. Toen waren er enkele Goereeërs, die beloofden dat ze voor honderd deelnemers voor deze tocht zouden zorgen en ook de activiteiten rondom de finish zouden verzorgen. Willem-Jan Kom benadrukte dat dit een test is en hij verwacht veel medewerking van de inwoners van het stadje.
Ook dit jaar worden plaatselijke ondernemers en organisaties opgeroepen om langs de route verschillende activiteiten te ontplooien. Zij kunnen contact opnemen met h.verweij@goeree-overflakkee.nl

Goede doelen

Er is weer een aantal goede doelen vastgesteld. Naast een aantal 'kleine' goede doelen – Zwerfboek, KiKa, Geusjes Stee - is het hoofddoel ook dit jaar weer het Sophia Kinderziekenhuis. Via de Stichting Vrienden van Sophia wordt dit jaar onderzoek naar levensbedreigende hartstoornissen bij kinderen gesteund.
Kindercardioloog Janneke Kammeraad van het Sophia Kinderziekenhuis gaf tijdens de presentatie een toelichting op deze aandoening bij kinderen. Het blijkt dat hartritmestoornissen bij kinderen een groot probleem geeft. Mevrouw Kammeraad vertelde dat tien procent van alle sterfgevallen van kinderen wordt veroorzaakt door een plotseling hartstilstand. Er is veel onderzoek nodig om deze kinderen op te sporen en te behandelen, vooral las het gaat om een erfelijke aandoening. Het leven van kinderen die aan deze ziekte lijden wordt ingrijpend veranderd, tijdens de behandeling en na een geslaagde reanimatie. Dit vergt ook veel van de gezin waar het kind deel van uitmaakt. Men zamelt geld in voor onderzoek, zodat er in de toekomst veel minder kinderen overlijden aan plotse hartdood én minder patiëntjes restschade hebben in de hersenen ten gevolge van een reanimatie.
Tijdens de bijeenkomst kwam ook aan de orde hoe men het beste meer bekendheid aan de Omloop te kunnen geven. Het blijkt nog steeds lastig om vooral voor de lange afstand een groot aantal deelnemers te animeren. Het bestuur onderzoekt verschillende mogelijkheden om De Omloop bij een nog groter publiek onder de aandacht te brengen.

Nieuwe website

Eén dezer dagen zal de nieuwe website van www.dewandeltocht.nl in de lucht komen. Via deze site kan men zich gemakkelijk aanmelden en op de hoogte blijven van alle wederwaardigheden van de Omloop. Ook inschrijven voor sponsoring is eenvoudig via de daaraan gekoppelde site www.sponsordewandeltocht.nl Lopers kunnen hier een persoonlijke pagina aanmaken waarop ook de donaties kunnen worden geplaatst. Op de site staan ook de verschillende vermeld.

Taalmaatjes gezocht op Goeree Overflakkee!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Scalda is een school waar veel vormen van onderwijs gegeven wordt. In Dirksland wordt les gegeven aan mensen van buitenlandse afkomst, die de Nederlandse taal willen leren.

Het lesgeven gebeurt door gekwalificeerde docenten, die met veel passie de taal aan deze studenten willen overdragen. Een positieve aanvulling op deze lessen zijn de "taalmaatjes"! Taalmaatjes zijn mensen, die contact willen onderhouden met de nieuwkomers en hen graag iets willen leren van de Nederlandse taal en cultuur.
Denk aan de Nederlandse gewoonten, normen en waarden en praktische zaken in de omgeving van de student. Het begeleiden van het lezen en schrijven van de Nederlandse taal hoort ook bij de taak.
Eventueel ook het zoeken naar (vrijwilligers)werk. Het spreken in de Nederlandse taal is de hoofdzaak. Door 1 keer per week samen iets te doen en in het Nederlands te praten kan het taalniveau behoorlijk verhoogd worden.

Als taalmaatje kom je in contact met andere culturen en draag je bij aan de integratie van deze nieuwkomers op Goeree Overflakkee. Vele taalmaatjes, die u voorgingen, spreken van een verrijking van hun leven.
De taalmaatjes van Scalda krijgen begeleiding en informatiebijeenkomsten.
Wilt u meer informatie of heeft u interesse, neem dan contact op met Janny de Gier, zij is coördinator van de taalmaatjes van Scalda op Goeree Overflakkee.
E-mail: jvermeulen-degier@salda.nl

Woningen zonder gasaansluiting

GOEREE-OVERFLAKKEE – Mevrouw Both (CDA) wilde in de raadsvergadering van het college van b. en w. weten hoe ingezet wordt op duurzaam energiegebruik binnen de eigen gemeente. Wij hebben hier een voorbeeldfunctie stelde ze. Ook was haar vraag hoe het gaat rond gas-vrije woningbouw op Goeree-Overflakkee. Portefeuillehouder Van der Vlugt gaf aan dat het een flinke opgave is om de doelstelling 2020 energieneutraal te kunnen halen. Dit gelet op het grote aantal gebouwen dat onder de gemeente ressorteert. Wij hebben er nog enige tijd voor nodig.

Door Jaap Ruizeveld

Van der Vlugt noemde voorbeelden van en plannen voor het aanbrengen van zonnepanelen zoals bij het Webego gebouw. Met Stedin is er een overeenkomst gesloten en wij trekken met woningbouwverenigingen en ontwikkelaars in de nieuwbouw op om woningen zonder gasaansluiting te kunnen laten realiseren. Ook in een tweetal dorpskernen wordt initiatief ontwikkeld om in bestaande woningen voorzieningen aan te brengen. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar de start is er. Heintjes (VKGO) was blij met de overeenkomst tussen gemeente en Stedin. Wel waarschuwde hij er voor dat Dorpsraden niet te veel belast worden met communicatie rond het item Slimme energiemeter. Let daarop stelde hij.

Namen inbrekers Goedereede al bekend voor de inbraak


GOEDEREEDE - Buurtpreventie Flakkee en GOalert maakten zaterdag het verschil: twee gewelddadige inbrekers in Goedereede vielen eerder die zaterdag al op in Stellendam via de 'tamtam' van Buurtpreventie. Met het opgeschreven kenteken ging het duo nabij Hellevoetsluis in de boeien.

Het onderbuikgevoel van buurtbewoners in Goedereede bleek juist. Twee mannen in een auto reden zaterdagavond rond 18.50 uur net wat te rustig, maar daarmee extra opvallend, door de straat. Een voordeel van een klein dorp waar iedereen elkaar wel een keer gezien heeft: het was de leden van de buurtpreventie-app GOalert helder dat de mannen niet uit het dorp kwamen.
Ze gaven het kenteken, merk en type door aan de surveillerende agenten. Dat bleek niet voor niks want het kenteken stond op naam van een notoire inbreker uit Maassluis. Met wat gepuzzel ontstond er ook een idee wie zijn bijrijder zou kunnen zijn.
De agenten waren op dat moment in Middelharnis en reden richting Stellendam om uit te kijken naar het duo. Onderweg hoorden ze dat in Goedereede twee inbrekers waren overlopen in de Charbonstraat. Na een gevecht met bewoners, waarbij onder andere een bril van het hoofd werd geslagen, wisten ze te ontkomen En inderdaad: het bleek dezelfde auto die eerder was gezien in Goedereede.
Agenten voorzagen dat de mannen via de N57 zouden vluchten en dat bleek het geval. Ze zagen het duo, maar dat ging er vandoor. Onderweg gooiden ze buit en inbrekersgereedschap uit de auto. De twee mannen uit Maassluis (19 en 24) zitten vast.

Tóch een zwemvlot voor Ouddorp

OUDDORP – De Dorpsraad van Ouddorp laat weten dat er tóch een zwemvlot komt nabij de haven van Ouddorp.

Deze winter is het vlot, dat al jaren aan veel mensen plezier verschaft. Het dreigde dat de jeugd van Ouddorp het zonder vlot zou moeten stellen. Nadat de Dorpsraad dit had vernomen hebben zij stappen ondernomen om 'het drama' te keren.
Na overleg en volledige medewerking van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de Dorpsraad het voor elkaar gekregen een kerngebonden projectsubsidie te verkrijgen, waarmee een nieuw vlot besteld kan worden. De bijgaande foto toont een beeld van een soortgelijk vlot, het vlot voor Ouddorp wordt nog iets groter en van een andere kleur.

"Wij gaan er van uit dat dit nieuwe vlot weer net zo veel plezier zal brengen en wij hopen op goed weer zodat er druk gezwommen kan worden", aldus de Dorpsraad, waarvan het bestuur bestaat uit Ellen Mastenbroek, Bert Meijer, Jan Hameeteman en Matty Akershoek. Graag zou de Dorpsraad "dat iedereen die met ons meeleeft er over na wil denken wat wij nog meer voor elkaar kunnen betekenen".
Een ander project waar zij mee bezig waren is het fietspad aan de noordkant tussen de uitkijktoren en paal 10. Met als resultaat een aangenomen motie tot behoud van dit pad in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Wel moeten nog andere partijen, waaronder Natuurmonumenten nog overtuigd worden. Verder heeft het strandje aan de Punt ook de aandacht van de Dorpsraad.

Activiteiten voor 55+-krant

GOEREE-OVERFLAKKEE – Begin april geeft Eilanden-Nieuws in samenwerking met Stichting ZIJN weer de voorjaarseditie van de 55+-krant uit. In deze uitgave staat ook een uitgebreide agenda. Wie activiteiten heeft voor de periode tussen april en half september van dit jaar, kunnen gestuurd worden naar redactie@eilandennieuws.nl. dit voor 28 maart 2017. Het dienen wel activiteiten te zijn, gericht op de doelgroep.

Rolstoelfiets bij Van der Linde Rommelmarkt?

OUDDORP – Stichting Van der Linde rommelmarkten wil rolstoelfiets met trapondersteuning aanschaffen voor mensen die moeilijk ter been zijn. Die zijn mensen die om welke reden dan ook niet van huis meer kunnen maar graag lekker een rondje door het dorp zouden willen doen. Van der Linde wil graag een fiets aanschaffen, maar wil vooraf weten of hier behoefte aan is. Wie er belangstelling voor heeft, kan bellen naar 06-26032013 of een berichtje sturen naar cwlinde@hetnet.nl. Ook vrijwilligers die met de mensen willen gaan fietsen kunnen contact opnemen, graag voor vrijdag 24 maart.

Inloophuis De Boei

OUDDORP - Dinsdag 28 maart is er weer inloophuis bij De Boei in De Overkant aan de Dijkstelweg in Ouddorp.

Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie, thee of zomaar een praatje, even te ontspannen. Mocht u er behoefte aan hebben dan is er ook ruimte om uw ervaring met anderen te delen of uw verhaal kwijt te kunnen bij de deskundige gastvrouwen.
Mocht u geen vervoer hebben dan staan onze chauffeurs voor u klaar voor het halen en brengen (06 20532899). Blijft u de gehele dag dan kunt u tussen de middag uw zelf mee gebrachte lunch nuttigen.
In de middag wordt er een workshop gegeven door Elly Moerkerke, creatief met kralen.

Bingo OFB

OOLTGENSPLAAT - Op vrijdag 24 maart is er weer de maandelijkse bingo-avond in de kantine van voetbalvereniging OFB. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Er is gratis koffie of thee bij binnenkomst.

Tweede Paasdag Kijk bij de Boer


GOEREE-OVERFLAKKEE - Dit jaar openen negen bedrijven en twee molens op Tweede Paasdag de deuren om belangstellenden te ontvangen.

In de polders van Goeree-Overflakkee staan mooie en interessante bedrijven. Op deze bedrijven wordt iedere dag met zorg en aandacht gewerkt. Bent u benieuwd wat er zoal gedaan wordt op de boerderij, kom dan op 17 april tussen 10 en 16 uur kijken.
Waarom worden de tulpen gekopt? Hoe groeit witlof? Hoeveel water drinkt een koe? Wanneer worden aardappels gepoot? Waarom groeit een agrarisch bedrijf uit tot manege?
De deelnemers geven u graag een kijkje in hun bedrijf, in de werkzaamheden en de zorg waarmee zij dagelijks het werk doen.
In de week vóór Pasen ontvangt u een speciale folder met alle adressen en bijzonderheden. Kunt u zo lang niet wachten, kijk dan op de site www.kijkbijdeboer.nl. Hier staat alle informatie over de bedrijven, de activiteiten, het vervoer en de kleurplatenwedstrijd.

Terugblik op succesvolle Waterpoortloop

OOLTGENSPLAAT – In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart werd de tweede Waterpoortloop gehouden. Op de tocht – waarvan vorige week een verslag van de start stond in Eilanden-Nieuws – kijken we terug met één van de organisatoren: Ton Korteweg.

Door Adri van der Laan

"Het was een zware tocht, maar alles is prima verlopen en de sfeer was perfect", aldus Ton Korteweg. Het weer was ideaal en, zo als verwacht, werd de tocht onder volle maan verlopen. De lange afstanden van 80 en 110 kilometer waren al een tijdje tevoren volgeboekt. Daarom moest een aantal mensen die op de wachtlijst stonden worden teleurgesteld. Voor de kortere tochten van 20 en 40 km bleek gelukkig ook veel belangstelling te zijn. Ruim 40 lopers voor de 40 kilometer en 120 voor de 20. (Per abuis werden, als gevolg van niet bijgewerkte gegevens, vorige week in deze krant veel kleinere aantallen vermeld.

Voor de langeafstandwandelaars was het vorig weekend genieten op de tocht die drie provincies aandeed. "Het is een tocht die voert langs prachtige waterpartijen en open landschappen. Natuurlijk zaten er wel zware stukken in, als de route over natte grasdijken liep". De route liep langs belangrijke cultuurhistorische punten, zoals de forten De Hel, Sabina en Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat.

Vol lof is de organisatie over de nieuwe startplek – 't Centrum in Ooltgensplaat. Dit bleek een uitstekende plaats met goede voorzieningen te zijn.

Op de deelnemerslijst van vooral de lange afstanden prijken niet zoveel namen van deelnemers die van het eiland afkomstig zijn. Ton Korteweg legt uit dat er op het eiland niet zoveel langeafstandlopers te vinden zijn. De wandelaars die aan de Waterpoortloop meededen kwam vanuit het hele land en zelfs daarbuiten er waren Belgen, Duitsers en Engelsen. Dat de inschrijving voor de langere afstanden heel vlot verliep, dankt de organisatie aan het feit dat men heel vroeg in het wandelseizoen zit. Het tweede weekend van maart blijft dan ook de traditionele tijd voor de Waterpoortloop.
Daarnaast is er veel mond-tot-mondreclame omdat langeafstandswandelaars elkaar veel op verschillende evenementen ontmoeten en elkaar tips geven voor mooie tochten en daar valt de Waterpoortloop vast en zeker onder. Voor volgend jaar hoopt de organisatie dat meer wandelaars van het eiland zullen deelnemen. En daar hebben ze best wel vertrouwen in want "ook op wandelgebied mag het eiland er zijn met twee langeafstandstochten binnen hun grenzen".

De foto's bij dit artikel zijn van gemaakt door Steven van der Hoeff.

Educatiedag Visserij

STELLENDAM – vrijdag 12 mei organiseert UFA (United Fish Auctions) in en om de Visafslag Stellendam een unieke educatieve bijeenkomst voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen op Goeree-Overflakkee en de klassen 1 en 2 van de technische opleidingen aan het VMBO. Dit onder de titel 'Visserij en Techniek'. Het evenement start rond 12 uur en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij support van de Gemeente Goeree Overflakkee, Vissersvereniging Zuidwest en John P. de Wit Assurantiën. De jeugd kan die dag zien wat er allemaal mogelijk is als je kiest voor een technische opleiding en dan vooral als je die kennis en kunde gaat inzetten voor onze visserij.

Door Jaap Ruizeveld

UFA en alle meewerkende bedrijven en instellingen op de Stellendamse binnen- en buitenhaven geven op 12 mei de leerlingen uitleg bij de vele activiteiten die er plaatsvinden. Het is van groot belang dat ook in de toekomst visserij en het bedrijfsleven kunnen beschikken over goed opgeleide arbeidskrachten en juist daarom wordt deze educatiedag georganiseerd. Men wil de leerlingen overigens niet alleen laten zien op welke wijze de visserijsector zich heeft ontwikkeld tot een moderne innovatieve bedrijfstak. Ook presenteren de internationaal hoog aangeschreven scheepswerven en toeleverende bedrijven hun bijdrage aan de op één na belangrijkste economische pijler op ons eiland.

In de Mijnzaal

Zelf ook - naast informatie - actief zijn die dag? Natuurlijk zijn daarvoor in het programma mogelijkheden opgenomen. Zoals bijvoorbeeld in de recent gemoderniseerde Mijnzaal. Terwijl in de ochtenduren de beroepshandelaren en kopers de visvangst van de kotters hebben ingekocht, mogen in de middaguren leerlingen dit ludiek zelf naspelen en 'op partijen vis bieden'. De meiden en jongens kunnen aan boord van een van de kotters en daar van vissersmannen horen wat er allemaal gebeurt op zee bij het vangen van vis. Leerzaam, want door toepassing van moderne technieken en technologieën wordt er op heel duurzame wijze gevist.

Veelzijdig

De Visafslag opent 12 mei de deuren van het Visserij-Innovatiecentrum waar ondernemers hun ideeën op schaal kunnen testen in een groot waterbassin om te kijken of deze kans van slagen hebben in de praktijk. Bij Coöperatie Westvoorn werkt de "Nettenman van Europa", Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een visnet. Men is welkom bij Wärtsila SAM Electronis waar een elektronisch zeekaartensysteem wordt getoond. De internationale scheepswerven Maaskant en Padmos laten zien waarom zij vermaard zijn bij bouw en onderhoud van kotters. Zo was Padmos betrokken bij de ontwikkeling en bouw van het zogenaamde MDV-schip, een innovatieve kotter die onlangs de prijs van Schip van het Jaar ontving. Elektro Westhoeve en Van Wijk Installatie voorzien de kotters van vistuigen en zorgen ervoor dat de puls-modules goed werken. Sinds kort is er een nieuw zwemvest voor de vissers dat bij nood een signaal uitzendt dat schepen en de KNRM binnen krijgen. Hoe werkt dat, wat doet de KNRM, hoe ziet hun snelle reddingsboot er uit? En uiteraard presenteert de Visserijschool zich en timmert IJtama aan de inrichting van een kotter. Bij al deze bedrijven zijn de leerlingen welkom. Geen praatjes. Concreet en praktijk gericht. Handen uit de mouwen.

In kader:

Aanmelden: Laat deze unieke kans niet voorbij gaan. Wees er snel bij. Scholen kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met Yvet Lupgens of Mariska van der Linde van UFA op telefoonnummer 0187-491377 of een mailtje sturen naar lupgens@unitedfishauctions.com of vanderlinde@unitedfishauctions.com.

Vernieuwde Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee

GOEREEE-OVERFLAKKEE - Nadat de voormalige WMO raad per 1 september vorig jaar bij Verordening door de gemeenteraad is vastgesteld als Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee moesten er nog enige personele veranderingen doorgevoerd worden, te weten: een drietal nieuwe leden. Per 1 januari heeft het College van Burgemeester en Wethouders op voordracht van de Adviesraad de volgende personen voor een periode van 4 jaar benoemd: Dhr Dennis Graute – Mevr. Marja van Maurik en mevr. Diana Nuij. Op de website van de adviesraad www.asdgo.nl kunt u hun foto en gegevens bekijken en in welke werkgroepen zij zitting hebben genomen. Op 7 februari heeft de secretaris Wim van der Kamp na 8 jaar trouwe dienst afscheid genomen van de adviesraad. Als zijn opvolger werd Jan Oomkes door de Adviesraad gekozen. Op dinsdag 28 maart wordt de openbare vergadering van de Adviesraad gehouden. Deze begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Het Rondeel. Tijdens deze vergadering zal een presentatie worden gegeven door Angelique Reinhard over participatie en ervaringsdeskundigheid.

Sociale Alliantie

GOEREE-OVERFLAKKEE - Keuker (PvdA) stelde in de raad vragen aan het college over de stappen die op Goeree-Overflakkee worden gezet in het kader van de Sociale Alliantie, voor een samenleving zonder armoede. Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld staan vaak nog aan de zijlijn. Zijn geen lid van een vereniging en zitten minder vaak op sport en muziek. Om die achterstand en ongelijkheid weg te werken heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma voor Nederlandse gemeenten in totaal 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor extra activiteiten en voorzieningen voor kinderen uit arme huishoudens. Is er in de gemeente op dit onderwerp al geld ingezet en welke voorzieningen gaat het dan om, wilde het PvdA-lid weten.Wethouder De Jong zei dat onze gemeente een bedrag van 135.000 euro had ontvangen. Er is al ingezet op jeugdsport via het participatiefonds, dat geldt voor gezinnen tot 120% boven het minimumplafond. Verder wordt nagedacht overeen zogenaamd kind-pakket waardoor het mogelijk wordt te kunnen deelnemen aan voorzieningen en de toegang daartoe wordt vergroot. Dit voorjaar zal aan de gemeenteraad de Nota Armoedebeleid worden aangeboden en daarin is dit onderwerp vermeld, stelde de portefeuillehouder. (Jaap Ruizeveld)

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 27 maart a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,-,inclusief koffie of thee.

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 29 maart zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30 tot 22.00 uur. Entree € 1,75 is inclusief 2x kopje koffie/thee. Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Jong en oud zijn van harte welkom. Meer info via: Carla Gebraad (0187) 61 13 97. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Bingo en paasmaaltijd

Het bestuur van Stichting ZIJN 55+ Den Bommel nodigt de 55-plussers uit om op donderdag 6 april a.s. mee te doen met een gezellige bingo met aansluitend een heerlijke Paasmaaltijd. De bingo begint om 13.30 uur en kost € 4,00. De maaltijd begint om 17.00 uur en kost € 10,00. Neemt u deel aan beide activiteiten dan kost het € 14,00. S.v.p. voor deelname maaltijd opgeven bij Janny Kamp (0187) 61 14 53, voor vrijdag 31 maart a.s.

DIRKSLAND

Bingo SVIK

Stichting SVIK organiseert op donderdag 23 maart een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Voorjaarsmarkt 't Reginahof

In het Careyn Activiteitencentrum 't Reginahof' wordt voor zaterdag 1 april een voorjaarsmarkt georganiseerd. Er zijn diverse kramen met o.a. glastechnieken, bloemen, boerenkaas van kaasboerderij De Westplaat, sieraden, kraamcadeaus, Flakkeesche petuten, optidee linnen en kleding, kaarten en lekkere huisgemaakte produkten en meer. Men maakt ook kans op het winnen van een mooi pakket. Tot 13.00 uur kan de bloeddruk gemeten worden. Ook is er iets te eten en te drinken. U bent welkom tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.

GOEDEREEDE

Jaarvergadering IJsclub

Het bestuur van de IJsclub Vooruit Goedereede nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de jaarvergadering. Deze vergadering zal gehouden op vrijdag 7 april in Café Goeree. In tegenstelling tot eerder aangekondigd: De aanvang is 19.00 uur.

Fondue/bingo Oranjevereniging

In Verenigingsgebouw Oostdam is er op 31 maart een Bingo en een fondueavond. De bingo is onder leiding van de Oranjevereniging. De gasten kunnen kiezen uit een kaasfondue of een vleesfondue. Opgeven kan via: Oostdam@SR-GO.nl. Voor inlichtingen 0187-492321.

Goeree Creatief

Op 28 maart is weer de maandelijkse creatieve avond in partycentrum Oostdam te Goedereede. Een ieders is welkom met eigen handwerk tussen 19.00 uur en 22.00 uur. Deze avond wordt het éénjarig bestaan gevierd. De kosten voor deze avond zijn € 1,-. De workshop van deze avond, bloemschikken, is al volgeboekt. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-31000604.

MIDDELHARNIS

Seidermaaltijd

De commissie Vorming en Toerusting van de Emmauskerk nodigt mensen uit voor een avond met een Joodse Seidermaaltijd. Evenals vorige jaren volgt men een bepaalde orde die is afgeleid van de maaltijd aan de vooravond van het Joodse Pascha. "We eten niet om onze honger te stillen, maar krijgen uitleg bij symbolische gerechten, die we ook nuttigen. We maken daarbij steeds uitstapjes naar de christelijke traditie", aldus de organisatie. Er zijn maar weinig kosten aan verbonden: € 5,-. Opgeven via ljl@planet.nl of 0187-482944. De maaltijd wordt gehouden op donderdag 6 april van 20.00 tot – 21.30 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding Ds. Leendert Jan Lingen. Zie www.emmauskerkmiddelharnis.nl

Mandala tekenen

Woensdag 29 maart is er een workshop Mandalatekenen in de bibliotheek. Tijdens deze workshop gaat men met elkaar kijken naar beeld en betekenis. "Je volgt het proces om jouw persoonlijke mandala op te bouwen en deze in te kleuren: inspirerend, gezellig, creatief en betekenisvol", aldus de organisatie. De workshop is van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden: www.leerenbeleef.nl of aan de balie in de Bibliotheek. Prijs: €16,00 | Bibliotheekleden 5% korting

NIEUWE-TONGE

Jaarconcert Apollo

Op zaterdag 8 april zal het jaarconcert van Muziekvereniging Apollo en leerlingen plaatsvinden in samenwerking met Popkoor Just4Fun uit Ooltgensplaat. Het thema voor deze avond is: Italië. Wij verwelkomen u graag vanaf 19.30 uur is 'Ons Dorpshuis' open. Het concert begint om 20.00 uur. De entree is gratis.

OUDDORP

55+club maakt voorjaarsmandje

Op woensdag 29 maart kan er om 14.00 uur een voorjaarsmandje met bloembollen worden gemaakt bij de 55+ club in de Dorpstienden. Tineke zorgt er voor dat u met Pasen gezellige bolletjes op tafel heeft staan. Zelf graag een mandje meenemen met een doorsnede van 30 tot 35 cm en 10 à15 cm hoog. De prijs bedraagt € 10,- inclusief een kopje koffie of thee. Graag van tevoren aanmelden, dit kan tot maandag 27 maart i.v.m. de aanschaf van de materialen. Dit kan bij de 55+ club in de Dorpstienden of bij Joke van Dam tel. 0187 682319. Op 5 april gaat de club bowlen in de Staver in Middelharnis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl

Modeshow 55+

Na het succes van voorgaande jaren, organiseren de vrijwilligers van de 55+ club ook dit jaar weer een modeshow deze keer met voorjaars- en zomermode. Op woensdag 22 maart showen de dames en heren van de 55+ club deze keer kleding van modehuis Buijsse en schoenen van van der Bok. De make-up en het haar worden verzorgd door Marvellous. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden in Ouddorp, de entree bedraagt € 5,- inclusief een kopje koffie met wat lekkers. Het belooft weer een gezellige middag te worden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de 55+ club in de Dorpstienden of bij Joke van Dam tel. 0187 682319. Woensdag 29 maart kunt u een bollenmandje maken bij de club. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 of e-mail c.vermeulen@zijngo.nl

Kiembrood KWF Kankerbestrijding

Echte Bakker Akkershoek verkoopt tot en met 10 juni uniek Kiembrood. Van elk verkocht brood gaat € 0,50 naar KWF Kankerbestrijding. Het geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek. De actie is een samenwerking van KWF, Koopmans Meel en ambachtelijke bakkers. Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Koop je een Kiembrood bij Bakker Akershoek, dan steun je direct KWF.
Kiembrood is smakelijk en zit boordevol tarwekiemen. Het wordt gemaakt van speciaal kiemmeel, ontwikkeld door Koopmans Meel. Van de opbrengst van elke verkochte zak kiemmeel doneert Koopmans Meel ook 25% aan KWF. In juni zal Echte Bakker Akershoek het totaal bedrag van deze actie overhandigen aan Samenloop voor Hoop Nederland.

SOMMELSDIJK

Standhouders gezocht

Op zaterdag 22 april a.s. wordt er in de flat "Den Hoogen Caemer" te Sommelsdijk rommelmarkt gehouden. De organisatie is op zoek naar standhouders die hun spulletjes op de markt willen verkopen. Ook nieuwe of zelfgemaakte spullen zijn van harte welkom. Een standplaats kost € 7,50 en als u er een tafel bij wilt huren komt het op € 12,50. De plaatsen zijn vrij dus u kunt plaatsnemen waar u wilt, dit geldt ook voor de ruimte die u nodig heeft. Opgeven Gerda de Waal 0187 - 484578/486872.

Paasbingo O-G-O

Zaterdag 25 maart is er een Paasbingo van de O-G-O. De bingo begint om 19.30 uur in het wijkgebouw de Zwaluw aan Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie /thee is gratis bij binnenkomst. Er worden 11 rondes gespeeld voor € 6.50. Daarnaast nog 9 gratis prijsjes en in de pauze verkoop van twee extra rondes voor € 1.00 per ronde.

Bingo

Woensdag 29 maart is er een bingo van de O-G-O. Om 13.30 uur. In het wijkgebouw van de Zwaluw Sperwer 55. De zaal is open om 13.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden negen rondes gespeeld voor € 3.50. Daarnaast nog negen gratis prijsjes en in de pauze verkoop van twee extra rondes voor € 1.00 per ronde. Er is ook een verloting.

Jeugddienst Exoduskerk

"Wanneer je datgene wat je nodig hebt om te leven, deelt met anderen, dan wordt Delen Vermenigvuldigen. We hebben meer dan genoeg om te delen, we hebben zoveel ontvangen dat we ook door kunnen geven aan anderen", dit is het thema van de Jeugddienst die gevierd wordt op 26 maart in de Exoduskerk in Sommelsdijk. Rode draad tijdens de dienst is het verhaal waarin Jezus met een heel kleine gift van iemand (een paar broden en een paar vissen) een grote menigte mensen voedt, totdat ze 'meer dan genoeg' hebben. De dienst begint om 10.00 uur. Gospelgroep Desire uit Hellevoetsluis zal medewerking verleden.

STELLENDAM

Paasbroodverkoopactie

Voor zaterdag 1 april organiseert de activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente een verkoop van paasbrood. Dit in samenwerking met Bakkerij Bleumink. De prijzen voor 800 gram paasbrood zijn: € 8,00 voor een paasbrood met spijs en € 7,00 voor een paasbrood zonder spijs. U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven tot en met 29 maart?a.s. tussen 19.00 en 20.00 uur via telefoonnummer 492803 (a.u.b. niet in het weekend). Op zaterdagmorgen?1 april a.s. tussen 9.00 en 10.30 uur kunt u uw bestelling afhalen in de Beth-El Kerk aan de Voorstraat. Als u aangeeft dat u het graag thuisbezorgd wilt hebben, dan zal dit vanaf 9.00 uur gebeuren in Stellendam.

Maaltijd Caleido

Woensdag 22 maart staan de deuren van Inloop Caleido weer vanaf 17.00 uur open voor een warme maaltijd.De aanvang is om 17.30 uur. Er staat dan "heerlijke nasi, bami en saté klaar". De kosten voor de gehele avond, inclusief drankjes zijn slechts € 5.-. Inloop Caleido wordt gehouden in verenigingsgebouw De Rank, Bosschieterstraat 6 in Stellendam.

'Ruim je kast op' voor kinderwerk Roemenië

OUDDORP - Hometeam Speranta onderhoudt de contacten met Jantina Bucur-Mastenbroek. Zij woont in Roemenië en doet daar kinderwerk.

Speranta wil zaterdag 8 april kinderkledingverkoop organiseren. De verkoop wordt gehouden in verenigingsgebouw Eben-Haëzer en is van 9.30 tot 11.30 uur. Voor deze verkoop is men op zoek naar (Merk)kinderkleding liggen "dat nog prima is voor een 2e ronde". Het is de bedoeling dat men zelf kinderkleding gaat verkopen, hierbij is 70% voor de verkoper en 30% voor het werk van Jantina (Paasevangelisatie).

Aanmelden kan tot vrijdag 31 maart via hometeamsperanta@hotmail.com. Wie niet zelf wil verkopen kan toch meedoen aan de actie, want tot vrijdag 31 maart kan schone kinderkleding worden afgegeven bij: familie Mastenbroek, Dijkstelweg 18. (Niet thuis? Zet de spullen in het tuinhuis). Het zal verkocht worden door het Hometeam, de gehele opbrengst is dan voor het kinderevangelisatiewerk in Roemenië. Deze actie gaat alleen door bij voldoende deelname.

Groepscursus Engels in Het Diekhuus

MIDDELHARNIS - Eurotaal start eind maart een groepscursus Engels in het Diekhuus.

Er is nog plaats voor een aantal enthousiaste cursisten. Er zijn twee groepsniveaus: Beginners en beginners met enige ervaring in het converseren.
Eurototaal gaat het niveau verder op- of uitbouwen door veel Engels te spreken.

Bel voor inschrijving of informatie met Laurens 't Hart - 0653 317 615 of stuur een mail via: info@eurotaal.com of bezoek www.eurotaal.com

Hermine Deurloo bij concert Koninklijke fanfare Apollo

GOEDEREEDE - Zaterdag 1 april geeft Koninklijke fanfare Apollo haar jaarlijks concert in Oostdam in Goedereede. De avond begint om 19.30 uur. Zoals inmiddels traditie is begint de avond met de blokfluiters. De jongste telgen uit de Apollo familie hebben hun eerste schreden gezet in de muziekwereld en zullen deze ten gehore brengen. Zij worden gevolgd door het opleidingsorkest. De fanfare wordt dit jaar bijgestaan door Hermine Deurloo op mondharmonica. Gefascineerd door de klank van de chromatische mondharmonica verruilde Hermine Deurloo haar altsaxofoon voor dit kleine instrumentje.De hele avond staat in het teken van filmmuziek en tv tunes. De toegang is gratis.

Goud en brons voor Edudelta op NK Skills Talents

MIDDELHARNIS - Skills Talents zijn vakwedstrijden voor vmbo'ers die hun talenten tonen in verschillende vakrichtingen aan vakjury's. De leerlingen van Edudelta College Middelharnis behaalde op dit Nederlands kampioenschap Skills Talents goud en brons.

Maar liefs 8000 leerlingen door heel Nederland hebben meegedaan aan de Skills Talents. Slechts een selecte groep van 345 vmbo-leerlingen, alle provinciale kampioenen, kregen een startbewijs voor het Nederlands kampioenschap Skills Talents dat op donderdag 16 maart werd gehouden in de RAI Amsterdam.

Edudelta College Middelharnis was met maar liefs zes vakteams vertegenwoordigd op dit kampioenschap. Nog nooit eerder zijn er van één school zoveel vakteams afgevaardigd naar het Nederlands kampioenschap Skills Talents. Dit alleen al is een ware topprestatie van Edudelta College Middelharnis!

De prijsuitreiking bestond uit twee categorieën: 'beste provincieteam' en 'beste school per wedstrijdrichting'. De Edudelta leerlingen van het vakteam 'Horeca' werden naar het podium geroepen en gingen compleet uit hun dak toen ze te horen kregen dat zij goud hadden gewonnen. Zij waren oppermachtig tijdens dit kampioenschap en mogen zich een jaar lang het beste horecateam van Nederland noemen! Ook werden de Edudelta leerlingen van 'Bouwen, Wonen en Interieur' naar het podium geroepen. Zij zijn derde geworden van Nederland en kregen een prachtige bronzen medaille omgehangen.

Als laatste werden de 'beste provincieteams' bekend gemaakt. Alle deelnemers van Edudelta College Middelharnis werden met hun Zuid-Holland Hawks team naar het podium geroepen en zijn derde van Nederland geworden. Een geweldig prestatie! Alle deelnemers namen vol trots hun bronzen medaille in ontvangst van Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ,,Mooi om hier veelbelovend talent uit het hele land te zien. Er zijn hier jongens en meiden van indrukwekkend niveau. Ik voorzie een mooie toekomst voor hen''; aldus Alida Oppers. De provincie Zeeland won zilver en de provincie Brabant pakten het goud!

Ook dit Skills Talents kampioenschap gaat voor Edudelta College Middelharnis weer succesvol de boeken in. Met in totaal 21 bronzen en 3 gouden medailles keerden de Edudelta leerlingen en hun supporters met veel feestvreugden huiswaarts. Het was weer een Skills Talents seizoen om nooit te vergeten! Kijk voor de foto's en filmbeelden op de social media kanalen Instagram, Youtube, Facebook van Edudelta College Middelharnis. www.edudeltacollege.nl

Gratis knuffels voor winkelend publiek

Een voorbijganger krijgt een knuffel van Merel van Haastert (rechts)

MIDDELHARNIS- Afgelopen zaterdag kon het winkelend publiek op 'D'n Diek' een gratis knuffel krijgen. Nee, geen pluizig speelgoedbeestje, maar een spontane, vriendschappelijke omhelzing. Deze actie met de naam "Free Hugs" was een initiatief van Merel van Haastert. Niet vanuit een organisatie of vereniging, maar gewoon vanuit zichzelf had zij dit op touw gezet. Waarom? "Het is zo simpel", legt ze uit. "Gewoon even aandacht voor een ander. Zomaar, een connectie op een losse zaterdag. Een mooie intentie in aanloop op de fijne lente die weer komt".

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Net als vele anderen, is Merel zich ervan bewust, dat mensen steeds individualistischer worden. "Men begroet elkaar steeds minder en er is heel veel verdeeldheid in de wereld", meent ze. "Op Goeree-Overflakkee ook hoor. Bovendien leeft men steeds meer achter een scherm of tussen vier muren. Graag wilde ik een steentje bijdragen aan een positievere wereld. Aan mensen laten zien, dat ze er toe doen en dat we heus niet allemaal langs elkaar heen leven. Juist in het contact tussen twee mensen ontstaat vanzelf een wereld. Een wereld, die wij in liefde willen delen, één knuffel per keer, steeds meer, een wereld waar we allemaal welkom zijn. Ik heb juist deze zaterdag gekozen, omdat we aan het begin van de lente staan. De tijd dat alles weer gaat groeien en bloeien. Dus een mooie tijd om liefde te verspreiden, mensen met elkaar te verbinden en de saamhorigheid te bevorderen. En een gratis knuffel is zo eenvoudig, kost niks, maar onbetaalbaar".

Eigen initiatief

De actie van Merel is puur een eigen initiatief. "Nee hoor, ik hoor nergens bij", lacht ze, "en er zit helemaal niks achter. Het is precies, zoals is het zojuist heb verwoord. Ik wil gewoon vanuit mezelf iets positiefs doen voor de samenleving. Natuurlijk kan dat ook via het vrijwilligerswerk, dat ik doe, maar ik wilde graag nog wat meer doen. In Rotterdam heb ik een aantal jaar geleden ook 'Free Hugs' uitgedeeld en dat werd heel leuk ontvangen. Dus ik dacht, waarom ook niet op Goeree Overflakkee? Via facebook heb ik een oproep gedaan of er mensen waren, die mee wilden doen. En zowaar kreeg ik spontaan een aantal aanmeldingen. Zodoende waren we zaterdag met zes enthousiaste mensen, 'Free Hugs' aan het uitdelen. Fijne knuffels, lang, kort, gezellig, warm, spontaan, vrolijk, maar altijd vanuit ons hart en met een lach. Knuffels voor iedereen: Jong, oud, man, vrouw, blank, gekleurd.

Positieve reacties

Vooraf was Merel wel heel benieuwd hoe het eilandelijke publiek zou reageren, maar ze is positief verrast. "Het is heel wisselend, maar we krijgen veel positieve reacties. Wij dringen ons niet op he. Wij vragen iedereen vriendelijk of ze een knuffel willen. Sommigen kijken je vreemd aan en lopen meteen door, anderen reageren juist heel spontaan, maar de meeste mensen vragen, wat de bedoeling is. Zo ontstond een aantal heel leuke gesprekken, want na de uitleg, waarom we dit doen, reageerde men over het algemeen heel positief en werd er zelfs menigmaal alsnog geknuffeld ten afscheid.
Merel is zeker van plan om deze actie nog eens te doen. "Misschien komende zomer, oppert ze. Maar ik heb eigenlijk nog meer ideetjes in mijn hoofd. Die ga ik verder uitwerken. Men ziet mij beslist nog eens terug ergens op het eiland.

80 jaar bij de EHBO…..

OUDDORP - Op 14 maart 2017 hield de EHBO-vereniging van Ouddorp haar algemene ledenvergadering. Op zo'n avond krijgen, indien van toepassing, ook de jubilerende leden een onderscheiding opgespeld van EHBO Nederland. Dit jaar waren er 2 jubilarissen, die elk 40 jaar hun EHBO diploma op zak mochten hebben. Het betrof het echtpaar D. Flikweert en K. E. A. Flikweert – Aleman. Zij mochten dus samen 80 jaar EHBO hebben, zoals mevr. Flikweert het ook zelf opmerkte. Voorzitter Bolkenbaas sprak de jubilerende leden toe en vroeg of het niet moeilijk was om samen het EHBO diploma te behalen. Immers, toen er examen werd afgelegd, was de familie Flikweert 4 jaar eerder vader en moeder geworden van een drieling. Toch was dat allemaal geen probleem geweest om het diploma te behalen en ook geldig te houden. "Op naar het 50-jarig jubileum", zei dhr. Bolkenbaas, maar dat zal er wel niet meer in zitten vanwege de leeftijd. Door de voorzitter werden na de toespraak de vergulde onderscheidingen opgespeld en kregen de jubilarissen namens de vereniging nog attenties aangeboden.

Jubilarissen bij Sursum Corda

DIRKSLAND - Tijdens de jaarvergadering van Christelijke zangvereniging Sursum Corda die vorige week werd gehouden, werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Sjaan van Wijk (rechts) en Corrie Vogelaar. Voor Sjaan een bijzondere avond. zij was 50 jaar lid van Sursum Corda. Dat komt niet zo vaak voor. Zij was er ook erg dankbaar voor, dat ze 50 jaar lang Gods lof mocht zingen. Een koor waar ze nog steeds met plezier na toe gaat. Corrie Vogelaar was 25 jaar lid Sursum Corda waarvan 10 jaar voorzit(s)ter. We bedankten hun beiden voor hun inzet en hopen op nog veel gezegende zang jaren met elkaar. De secretaresse overhandigde de twee jubilarissen een mooie bos bloemen en een cadeaubon.

Galaconcert De Hoop

Harmonie Grand-Ducale. Foto: © J.M. "Lupo" Ludowicy

STELLENDAM - Vrijdag 31 maart 2017 organiseert fanfareorkest De Hoop in samenwerking met de Zuid-Hollandse muziekbond een galaconcert van de Luxemburgse professionele militaire harmonie Grand-Ducale. Het concert zal aanvangen om 20.00 uur in de Dorpstienden te Ouddorp.

In 2013 nam fanfareorkest De Hoop deel aan een internationaal concours in Luxemburg. Een van de prijzen die het orkest daar won, was een volledig verzorgt optreden door de harmonie Grand-Ducale. Nu muziekvereniging De Hoop haar 120-jarig jubileum viert, is de tijd rijp dit cadeautje uit te pakken.
La Musique Militaire Grand-Ducale behoort tot de Europese top onder de militaire orkesten. Het orkest heeft een rijke militaire traditie die zijn oorsprong vindt halverwege de 19de eeuw. Parades, optochten en wachten behoren tot de kerntaak van dit ensemble. Toch heeft dit orkest zich de afgelopen decennia ontwikkeld als een concertband met een grote internationale faam.
Zaterdag 1 april worden er workshops gegeven door muzikanten van het Grand-Ducale. Deze workshops worden gehouden in het Haagse Huus te Stellendam. De workshops starten om 10:00 uur en zijn afgelopen om 13:00 uur. De volgende instrumenten komen aan bod: trompet/bugel, trombone, groot koper, saxofoons, hoorns en slagwerk. Het minimale niveau voor deelname is diploma B. De kosten voor deze workshops zullen zijn: €10,-. Opgeven kan via: tickets@fanfaredehoop.nl.

Bouwen in Den Bommel

GOEREE-OVERFLAKKEE - Met de vaststelling donderdagavond door de gemeenteraad van het bestemmingsplan Kerklaan in Den Bommel is de weg vrij voor de invulling op het perceel van 4 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en kon nu worden vastgesteld. De gronden aan de Kerklaan bestaan uit garages en schuren. Al geruime tijd waren er plannen om de schuren te slopen en daarvoor in de plaats woningen te realiseren. Daarbij werd gedacht aan een bouwontwikkeling voor 11 rijwoningen. De ontwikkelende partij - Gebroeders Blokland - kwam echter tot de conclusie dat voor die opzet in Den Bommel geen markt zou zijn. Vandaar de gewijzigde insteek voor 4 vrijstaande huizen.

Bestemmingsplan Oosthavendijk

GOEREE-OVERFLAKKEE - Besluitvorming was er over het bestemmingsplan Oosthavendijk 18 in Middelharnis.

De raad had vorige maand al in meerderheid aangegeven in te kunnen stemmen met dit onderwerp. Niettemin was er voor de fractie VKGO aanleiding om het onderwerp nog kort in de oordeelvormende fase terug te brengen. Ook de fractie Maliepaard had aanvullende vragen. Dit alles nadat zich een tweetal insprekers had gemeld. Zij drongen aan om niet akkoord te gaan met het voorstel. Enerzijds niet omdat er niet gereageerd zou zijn op een ingediende zienswijze, anderzijds niet omdat er o.a. 'blunders zouden zijn begaan' door de gemeente bij de afwikkeling van erfpachtproblematiek en goede communicatie achterwege was gebleven. Het gaat hier om een invulling met 6 recreatiewoningen via een project van Wonen op Flakkee. Wethouder Markwat gaf toelichting op de gevolgde procedure die niet in strijd is met het erfpacht-item dat nog in onderhandeling is. Er is en zal maatwerk worden geleverd verzekerde de portefeuillehouder. Van der Meer (VVD) drong aan op duidelijkheid in de communicatie tussen gemeente en betrokken bewoners.

Bosseschool Bowlingteam Nederlands kampioen

MIDDELHARNIS - Op 11 maart werden de Nederlandse kampioenschappen Schoolbowlen gehouden. Uit alle delen van Nederland kwamen de teams die er als beste waren uitgekomen in de regionale voorrondes naar Hoofddorp. Daar gingen 50 team met elkaar de sportieve strijd aan. De beste 20 teams van de eerste ronde speelden de finale. Het waren de 'Kegelknallers' van de Bosseschool die de ballen met grote precisie lanceerden richting de kegels. Met 1155 punten die de Kegelknallers scoorden in de drie finalegames werden zij met afstand Nederlands kampioen. Het team 'De Spare Ribs' van de J.C. van Gent werd tweede. Het derde Flakkeese team, 'De Vliegende Bowlingballen', ook van de Bosseschool, werd 11de. De Nederlands kampioenen Rick de Vos, Lucas de Ligt en Tymo van Nimwegen namen vol trots de enorm grote wisselbeker mee naar Middelharnis.
Maandag 13 maart werd het team uitbundig gehuldigd op het schoolplein van de Bosseschool. Zij werden toegesproken en toegezongen o.a. met het 'Wilhelmus', want dat hoort toch echt bij dit nationaal kampioenschap.

Snel internet in buitengebied

GOEREE-OVERFLAKKEE - Namens de VVD-fractie wees mevrouw Reijerkerk op de urgentie om, zoals in de actielijst van het college is opgenomen, voor de maand april een Plan van Aanpak te ontvangen over snel internet in het buitengebied. Burgers, bedrijven en toeristen zijn ontevreden over de huidige situatie. Wethouder Tollenaar gaf aan dat rond het gebied bij de Ouddorpse vuurtoren er een eerste initiatief is vergund voor draadloos internet. Voor overige buitengebieden op het eiland zegde hij de raad in de komende maand een document toe.
Het VVD-raadslid wilde ook weten wanneer er stappen gezet worden om het strandje bij paviljoen Twins in Ouddorp (De Punt / Grevelingenmeer) aan te pakken en autovrij te maken. Tollenaar gaf bij dit punt aan dat de opstart hier wat langzamer is gegaan dan verwacht. Het recreatieschap is in overleg met gebiedspartijen voor een integrale aanpak. Uitvoering van activiteit voor het schap wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Bij genoemde communicatie wordt ook de dorpsraad betrokken, zei Tollenaar. (Jaap Ruizeveld)

NLDOET bij Scouting Goedereede

STELLENDAM - 11 maart stond in het teken van NLDOET. Ook bij Scouting Goedereede werd er druk geklust. De zeeverkenners hebben de onderkant van alle vletten geschuurd. Er was een aantal vrijwilligers aanwezig en zij hebben de buitenkant van het clubhuis geverfd. Natuurlijk waren de scouts heel blij met de geboden hulp.

Fiori Musicali biedt indrukwekkend en gevarieerd jaarprogramma

GOEREE-OVERFLAKKEE – Vorig seizoen concerteerde kamerkoor Fiori Musicali regelmatig buiten Goeree-Overflakkee. Het eiland moest het met een paar optredens doen, waaronder het traditionele kerstconcert in de Toren van Goedereede. Maar 2017 ziet er heel anders uit. De liefhebber van 'Fiori' en degene die het koor nu eindelijk weleens willen horen, hoeven Goeree-Overflakkee niet af. Het jaarprogramma is namelijk vrijwel in zijn geheel te volgen in Middelharnis (Diekhuus, Grote Kerk en rooms-katholieke kerk) en Goedereede (Toren).

Door Kees van Rixoort

Met een zeer gevarieerd en toegankelijk jaarprogramma treedt Fiori Musicali nadrukkelijk voor het voetlicht op Goeree-Overflakkee. Voor liefhebbers van koormuziek valt er veel te genieten. Nog interessanter is het voor lezers van Eilanden-Nieuws: zij krijgen korting op de entreeprijs. Een kortingsbon staat voorafgaand aan elk concert in de dinsdagkrant (met uitzondering van het eerste concert op 24 maart).

Liturgisch gehalte

"We treden drie keer op met orkest en we hebben twee keer een Bach-programma", vertellen dirigent Sietse van Wijgerden en koorlid Paul Kieviet. "Met ons jaarprogramma zetten we een serie neer, veelal rond de christelijke feestdagen, waarmee de concerten een zeker liturgisch gehalte krijgen. Bijzonder is bijvoorbeeld het Passieconcert dat we op Stille Zaterdag geven. Het programma gaat van donker naar licht; een mooie invulling van de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen. Met ons concert op 30 september sorteren we voor op de reformatieherdenkingen in oktober. Alleen op 24 maart zingen we een seculier programma."

Het jaarprogramma start al snel: op vrijdag 24 maart in het Diekhuus te Middelharnis. Onder het motto 'Een dag uit het leven van een koor' brengt Fiori een muzikaal programma dat het verloop van een dag volgt: ontwaken, het kwetteren van de vogels, ingetogen en wilde natuurtaferelen en de slaap aan het eind van de dag. Dit laatste krijgt klank in het beroemde 'Sleep' van Withacre. Iets nieuws is dat het koor een en ander uitvoert met een theatraal randje. Marjolein Beuning verzorgt de enscenering.

Passieconcert

Wat volgt is een passieconcert op 15 april in de rooms-katholieke kerk te Middelharnis: Music for Passiontide. Er is op deze Stille Zaterdag veel emotionele en sfeervolle muziek te horen, uit verschillende tijdperken. Op het programma staan werken van onder anderen Brittan, Tavener en Poulenc. Het publiek kan ook enkele soli met koor en orgel tegemoet zien.

'Bach in volle vaart' is de naam van het concert dat Fiori geeft op zaterdag 27 mei. Plaats van handeling is dan de Grote Kerk van Middelharnis. Het koor treedt op met een barokorkest en vier solisten, onder wie de jonge talentvolle sopraan Eva Hiltbrunner. Met uitvoeringen van het Himmelfahrtsoratorium, de Missa in A, en de pinkstercantate 'O ewiges Feuer' spat het vuur eraf. Als contrast komt echter ook het meer etherische, spirituele aan bod. Alles draait om Hemelvaart en Pinksteren.

Bach en Luther

In 2017 is het vijfhonderd jaar geleden dat de Reformatie begon. Allerlei herdenkingen staan op het programma en ook Fiori laat zich niet onbetuigd. Op zaterdag 30 september gaat het in de Grote Kerk te Middelharnis om Bach en Luther. Het publiek krijgt verschillende cantates te horen die Bach heeft gecomponeerd rond liederen van de grote kerkhervormer. De bekendste is 'Ein feste Burg'. Ook nu treedt Fiori op met barokorkest en solisten. Bezoekers zullen ongetwijfeld het noeste en onverzettelijke Luther-gevoel krijgen.

'Ein Deutsches Requiem' van Brahms, ook wel het Hooglied van de Troost genoemd, staat centraal tijdens het concert dat Fiori geeft op 25 november, wederom in de Grote Kerk van Middelharnis. Wat het publiek kan verwachten is de kamermuziekversie met kamerorkest en soli voor bas en sopraan. Dit concert komt aan het eind van het kerkelijk jaar en in de maand van het gedenken van hen die ons ontvielen.

Fiori, in 2003 opgericht als jong kamerkoor, is bijna vijftien jaar oud. De bezetting is stabiel, waardoor er een geheel tot stand is gekomen dat goed op elkaar is ingespeeld en onder leiding van dirigent Sietse van Wijgerden een flinke kwalitatieve groei heeft doorgemaakt. "De drang om wat te bereiken is groot, ook als de werken wat ingewikkelder zijn." Het koor bestaat uit een vaste kerngroep van zangers en zangeressen, regelmatig aangevuld met andere vocalisten en musici.

Wie het koor dit jaar wil volgen doet er goed aan de concertdata alvast te noteren in de agenda. Het is verstandig om vervolgens de kortingsbonnen in Eilanden-Nieuws in de gaten te houden.

Open dag op nieuwbouwlocatie aan de Molendijk in Oude-Tonge

OUDE-TONGE – Waar nu nog een vervallen boerderij staat, verrijzen binnen een jaar vier dijkwoningen en vier appartementen. De locatie is Molendijk 71-75 in Oude-Tonge. Wie meer wil weten over dit aantrekkelijke nieuwbouwproject is op vrijdag 24 maart, van 13.00 tot 17.00 uur, welkom op de bouwlocatie. Er zijn dan ook tekeningen te zien van de te bouwen woningen. Opgeven voor de inloop kan via www.molendijkoudetonge.nl

Door Kees van Rixoort

"We hebben ervoor gekozen om kwalitatief zo hoog mogelijk in te zetten", zegt Martijn Klem van projectontwikkelaar AMK. Projectontwikkeling "We bieden de koper een zo compleet mogelijk huis. Je ziet nogal eens bij bouwprojecten dat de meerkosten de pan uit rijzen, maar wij pakken het anders aan. We gaan vooraf met de kopers om de tafel om hun wensen in kaart te brengen. Denk aan de plaats van het toilet en de wandcontactdozen. Door hierover voorafgaand aan de bouw goede afspraken te maken, heb je geen stagnatie tijdens het bouwen en beperk je het meerwerk tot een minimum. Voor de kopers is dat plezierig. Iedereen kan binnen een bepaalde brandbreedte zijn eigen woning samenstellen."
De woningen zijn ontworpen door Partitio Ontwerphuis in Zierikzee. Voor het bouwen wil AMK Projectontwikkeling zoveel mogelijk gebruikmaken van lokale bedrijven, waaronder timmerbedrijf Vervloed. Maar voordat het zover is, zal eerst de vervallen boerderij moeten worden gesloopt. Dat gaat vanaf half april gebeuren. Vervolgens gaat de bouw van de dijkwoningen en de appartementen direct van start. De oplevering is naar verwachting in de eerste maanden van 2018. Op meerdere woningen is al een optie genomen.
De appartementen hebben naast de woonkamer een slaapkamer. De twee bovenste appartementen beschikken over een zolder, waar één of twee extra slaapkamers kunnen worden gerealiseerd. In de dijkwoningen zijn drie slaapkamers, wat deze woningen ook zeer geschikt maakt voor gezinnen.
Volgens Martijn Klem worden de appartementen en woningen gebouwd volgens de modernste eisen, ook als het om energiezuinigheid gaat. "Het is een optie om een warmtepomp te laten installeren. Zonnepanelen zijn standaard toegevoegd, evenals vloerverwarming in alle vertrekken. Aan de zuidzijde, achter de woningen, zijn terrassen op het zuiden. Bij de appartementen hoort een garage en bij de woningen kan men parkeren op eigen grond. Er is ook een berging."
De projectontwikkelaar noemt verder de locatie als voordeel: op loopafstand van het centrum van Oude-Tonge. "Er is hier weinig nieuwbouw. Dit project voorziet in de vraag naar nieuwe woningen en betekent een impuls voor de leefbaarheid en de voorzieningen in het dorp."

Jouw Marktkraam in Ouddorp heropent met flinke uitbreiding

Martin de Berg en Peter Grinwis helpen een handje bij het inrichten van de uitbreiding van Jouw Marktplaats Ouddorp. Foto: Wim van Vossen Fotografie

OUDDORP - Franchisegever Sambrink uit Leeuwarden laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Jouw Marktkraam in Ouddorp is niet alleen de grootste vestiging in ons land in bruto vloeroppervlak, het is ook het meest succesvolle bedrijf op een attractieve toeristische locatie. Voor de tweede keer - sinds de start van dit fenomeen in de eilandelijke badplaats - met één van de kramen uitgekozen tot landelijk winnaar. Franchisenemer Martin de Berg en manager Peter Grinwis zijn trots op de zeer positieve ontwikkeling. En aan deze succesformule wordt op zaterdag 1 april (neen, geen aprilgrap) feestelijk een belangrijke commerciële vervolgstap toegevoegd. Er wordt thans hard gewerkt aan de invulling van een flinke uitbreiding met 450 m2 bvo naar 950 m2 bvo.

Door Jaap Ruizeveld

De flyer-campagne draait op volle toeren. Jouw Marktkraam Ouddorp zet zich opnieuw in de schijnwerper. De heropening van dit fysieke marktverkooppunt gaat met talrijke attracties en een aankoop-attentie gepaard. Als belangstellenden vóór 1 april inschrijven en een kraam huren dan krijgt de huurder bij huur vanaf 4 weken een extra week cadeau. En er is meer. Voor de jeugd komt er een springkussen en wat te denken van meedoen aan of organiseren van een voorjaarsworkshop 'Het schikken met verse bloemen'. Inschrijfkosten 25 euro. Meld je aan bij Jouw Marktkraam Ouddorp: 0187 66 57 74 / ouddorp@jouwmarktkraam.nl.

Beleving

Bij Jouw Marktkraam Ouddorp in het voormalige pand van Albert Heijn aan de Molenblok 6-8 is shoppen een beleving. Waar vind je een zo groot assortiment nieuwe-, gebruikte- , vintage en do-it-yourself producten?. Een unieke combinatie met aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven en creaties van particulieren. Van de Spaanse winkel van Klaas tot schoenen Van der Bok en D & M fashion modeartikelen. Franchisenemer Martin de Berg en manager Peter Grinwis konden in juni 2016 niet bevroeden dat deze invulling van de fysieke marktplaats zich in record tempo zo zou profileren. Inmiddels kon er eind vorig jaar al een tweede vestiging (in Tholen) aan hun management worden toegevoegd. En het valt niet uit te sluiten dat er eilandelijk - vanuit dezelfde aansturing en op termijn - een derde loot kan worden gerealiseerd.

Succesvol concept

"Het concept is fantastisch aangeslagen. Zelfs in deze rustige periode van het jaar, buiten het toeristenseizoen, melden particulieren en bedrijven zich om een kraam te huren. Het is een shop in shop-gedachte die aantrekkelijk blijkt voor kleine ondernemers. Zij kiezen voor deze formule omdat het huren van een pand voor sommigen op termijn economisch- en financieel niet meer is op te brengen", vertellen Martin en Peter." Een andere groep die interesse toont zijn startende ondernemers. Dit alles naast de blijvende aantrekkingskracht voor particulieren om hun spulletjes te presenteren en te laten verkopen. Te noemen valt ook dat een aantal ondernemers deelname aan het marktplaatsconcept als onderdeel beschouwt van hun marketing. Bijvoorbeeld met de presentatie van outletartikelen die uit het assortiment of uit hun winkelcollectie zijn gehaald".

Drive

Je blijvend in de markt zetten. Dat is de drive van franciseondernemer De Berg. Manager Grinwis denkt dat bij het succes in Ouddorp de toeristische impact een rol speelt, naast het feit dat er duidelijk een markt voor dit concept is aangeboord. "Huurders zijn tevreden, komen na bepaalde periodes terug. Sommigen zijn al kraamhuurder vanaf de opening van Jouw Marktplaats in de zomer van 2016. Wij krijgen complimenten over onze service aan beheerders van webshops die artikelen voor verkoop aanbieden. Men kan die artikelen vervolgens bij ons afhalen en ook betalen. Wij zorgen dat kraamhuurders prijsstickers en persoonlijke barcodes krijgen", zegt Peter Grinwis.

Hoe werkt het?

Heb je spullen die je wilt verkopen?. Dan kun je dus jouw eigen marktkraam (1 meter breed en 2 meter hoog) huren en inrichten. Particulieren betalen 25 euro huur per weekcontract. Men is zelf verantwoordelijk voor de gehuurde stand. Voor bedrijven geldt een andere huurprijs. Bij langere contracten zijn er gestaffelde prijzen. De gekochte artikelen worden aan de centrale kassa afgerekend. De volledige verkoopopbrengst is voor de huurder. Binnen 10 dagen na beëindiging van het huurcontract wordt het geld op de account van de huurder gestort. Info op facebook en www.jouwmarktkraamouddorp.nl Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 – 17.00 uur (in de zomer ook op maandag).

Week van het Christelijke Boek bij boekhandel Akershoek

OUDDORP - Van 22 maart tot en met 1 april organiseert boekhandel Akershoek de Week van het Christelijke Boek 2017. In deze periode ontvangt elke consument bij aanschaf van tenminste € 12,50 aan boeken het actieboek Afspraak in Portugal, geschreven door Corien Oranje (Uitgeverij Royal Jongbloed). Boekhandel Akershoek sluit met deze promotiecampagne aan bij de landelijke Boekenweek die jaarlijks wordt georganiseerd. Tijdens de campagne organiseert boekhandel Akershoek Kijk voor meer informatie op www.akershoek.nl
De Week van het Christelijke Boek is een initiatief van de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak (BCB). De campagne stimuleert het schrijven, uitgeven, verkopen en lezen van christelijke boeken.

Veel lof voor boek over scheepsramp

VLAARDINGEN – 'Het lot van de MD3 Anna' overstijgt het belang van de lokale visserijgeschiedenis. Dat kreeg auteur Fons Grasveld te horen tijdens de uitreiking van de Hoogendijkprijs 2016 voor zijn boek. De prijsuitreiking vond vrijdagavond 17 maart plaats in Museum Vlaardingen, dat voorheen bekendstond als het Visserijmuseum.

De Hoogendijkprijs is een prijs die de Vrienden van het Museum één keer per twee jaar uitreiken aan personen of instanties die "de beste publicatie over de Nederlandse zeevisserijgeschiedenis in boekvorm of als tijdschriftartikel" uitbracht. De prijs, die in 1992 is ingesteld, is vernoemd naar de Vlaardingse firma Hoogendijk, die sinds het midden van de achttiende eeuw actief is in de visserij en vishandel.
Nu was de prijs voor Fons Grasveld. Zijn boek 'Het lot van de MD 3 Anna' gaat over een schip uit Middelharnis dat in 1912 verging. Maar de auteur roert veel meer aan dan alleen de scheepsramp. Dat was de jury ook opgevallen. "Dit boek bevindt zich op het kruispunt van een aantal historische onderzoeksvelden, de geschiedenis van scheepsrampen in de zeevisserij, de lokale geschiedenis van dorpsgemeenschappen, de culturele geschiedenis van objecten, de genealogische geschiedenis en de memoriegeschiedenis", aldus professor en jurylid Petra van Dam, die het juryrapport voorlas. "En misschien moeten we dat allemaal wel samenvatten als de geschiedenis van identiteit en herdenkingscultuur. In dit boek worden dus bestaande historische genres met elkaar verbonden, wat tot een bijzonder interessant verhaal leidt, dat veel aspecten van de visserscultuur in beeld brengt, en vernieuwend is ten aanzien van bestaande genre van de geschiedenis van scheepsrampen."
Volgens de jury is het boek "zeer goed geschreven" en is het gebaseerd op "uitstekend onderzoek" naar primair historisch bronnenmateriaal. Antropoloog en documentairemaker Fons Grasveld heeft tijdens zijn onderzoek assistentie gekregen van Jan van de Voort, voormalig wetenschappelijk medewerker van het Visserijmuseum, en Jan Both, streekarchivaris van het Streekarchief Goeree-Overflakkee.

Apotheekhoudende huisartsen tekenen samenwerkingsovereenkomst farmaceutische zorg

De huisartsen van Panacea (praktijken Stad a/h Haringvliet, Den Bommel, Ooltgensplaat, Oude Tonge en Nieuwe Tonge) met de ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen donderdag 9 maart werd ook een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst farmaceutische zorg thuiszorg getekend door de apotheekhoudende huisartsen op Goeree-Overflakkee (de huisartsen van Panacea). In later stadium zal ook nog samen met de huisartsenpraktijk Stellendam een overeenkomst getekend worden.

De vorige overeenkomst was drie jaar geleden opgesteld en getekend maar moest herzien worden. De laatste jaren is er steeds meer nadruk komen te liggen op de grote waarde van medicatieveiligheid in de (ouderen)zorg. Daarin is een goede samenwerking en afstemming tussen de apotheekhoudende huisartsen en de (ouderen) zorg van het grootste belang. Deze samenwerking is beschreven in deze overeenkomst. Alle betrokkenen zijn verheugd dat er weer een actuele overeenkomst is.

Ingezonden:

Waar zijn we mee bezig?

In Nederland heeft de overheid goede zaken gedaan met de Telecomproviders zoals blijkt uit de antenne-convenanten van 2002 en 2010. Daarbij heeft de overheid ruim baan gegeven om hun producten als zendmasten en draadloze apparatuur op zo'n groot mogelijke schaal af te zetten bij gemeenten, scholen, bedrijfsleven en particulieren.
Inmiddels zijn we zo'n 15 jaar verder, is het draadloos communiceren ongekend populair, staan er sinds eind december vorig jaar 43.313 zendmasten in Nederland, hebben we GSM masten, LTE, UMTS, Wifi hotspots, een 3G, een 4G, een 4G+ netwerk en gaan we straks zelfs naar 5G. En zijn er steeds meer apparaten die draadloos bediend kunnen worden. Maar….. er wordt door deze overheid nergens gewezen op de gezondheidsrisico's die deze draadloze techniek met zich mee brengt.
Wist u dat de WHO gebruik van WIFI als mogelijk kankerverwekkend heeft geclassificeerd? In dezelfde categorie als lood, DDT, uitlaatgassen en chloroform?
Wist u dat dezelfde organisatie eind januari van dit jaar door Olga Sheean is aangeklaagd wegens grove nalatigheid om ons, burgers, te beschermen tegen draadloze communicatie?
Wist u dat de Raad van Europa in 2011 een resolutie heeft aangenomen om draadloos internet en mobiele telefoons uit scholen te weren?
Wist u dat in Duitsland de Federale Raad voor Stralingsbescherming opgeroepen heeft om uiterst voorzichtig om te gaan met WIFI? "Omdat de mensen tegenwoordig blootstaan aan EMS straling van veel bronnen, terwijl de resultaten van gezondheid effecten van deze volledige nieuwe WIFI technologie niet eens zijn uitgevoerd"
Wist u dat een groep van 221 vooraanstaande onderzoekers in 2015 een oproep heeft gedaan aan overheden om maatregelen te nemen tegen draadloze communicatie?
Tot voor kort ik (ook) niet. Nu wel, dank zij informatie op het internet. En niet dankzij de overheid. Want van deze overheid hoor je op dit gebied niets. Deze overheid trekt zich niets aan van allerlei onderzoeken, geeft geen voorlichting, neemt geen maatregelen, doet geen pas op de plaats, houdt zich muisstil. Ondanks alle oproepen om maatregelen te nemen en voorlichting te geven. Ook in de publieke debatten van de laatste tijd wordt over dit onderwerp niets gezegd. Onbegrijpelijk!
In allerlei omringende landen worden wél maatregelen genomen om gezondheidsrisico's te beperken, vooral op scholen, maar onze Nederlandse overheid vindt dat niet nodig. En ondertussen? Ondertussen gaat het uitrollen van steeds snellere telefoon netwerken gewoon verder en krijgen steeds meer mensen gezondheidsproblemen zoals bijv. tinnitus, verminderde vruchtbaarheid, hartkloppingen, hoofdpijn, duizeligheid, huiduitslag, slaapproblemen, concentratieproblemen, hoge bloeddruk, cataract, is er een verhoogd risico op kanker, op Altzheimer, schade aan genetisch materiaal en de lijst kan nog verder aangevuld worden.
Het wordt hoog tijd dat we wel informatie van de overheid hierover krijgen, dat we weten welke maatregelen we kunnen nemen om blootstelling aan electro magnetische straling te beperken en dat er beleid gevoerd wordt om blootstelling aan electromagnetische straling te minimaliseren.
Mocht u zolang niet willen wachten en willen weten wat u zelf kunt doen om de straling te beperken kijk dan op www.beperkdestraling.org of www.verminderstraling.nl En voor meer informatie kunt u ook eens kijken op www.stopumts.nl en /of www.kinderenenstraling.nl

Akkie Krouwel
Melissant

Ingezonden:

Vandalisme

Vandalisme is niet het woord dat ik voorsta. Het woord werd gebruikt voor de ravage die ontstaan is bij de inbraak in twee windmasten van windpark Battenoert: deuren ontwricht, schakelkast kapot, twee molens staan stil. Lekker rustig denkt de omgeving nu, alleen jammer dat het Deltawind een hoop geld kost (verzekering?) en dat geld dan niet meer gebruikt kan worden om aan de deelnemers uit te keren of nieuwe molens te bekostigen.
De gedachte kwam bij mij op dat het misschien wel, na de vele verwoording tegen deze obstakels, een reactie is van wat er bij de bevolking heerst. Die dingen horen hier niet en zeker in combinatie met al die uitbreidingen ongewenst.
Waar windmasten komen moeten vaak bomen verdwijnen, vooral de hoge soorten, om geen wedijver met de masten te hoeven doen van welke soort het meeste wind vangt. Kijk maar wat er destijds weggehaald is bij Ooltgensplaat. Dat is ongehoord.
Ook hoge en oudere bomen op diverse dijken en wegen moesten er aan geloven. Als daar molenmasten hadden gestaan was er niets weggehaald, want dat kost natuurlijk het meeste geld. Bomen zijn maar bomen en als die weg zijn hoef je ze niet meer te onderhouden. Bomen mogen ook niet op of in de nabijheid van dijken staan. De wortels zouden de dijken verzwakken door het waaien van de wind. Een windmolen mag, uiteraard, wèl tegen een dijk staan, die trilt het dijklichaam niet los, maar klinkt de grond juist in.
Maar ik dwaal af. Ik had het over Battenoert.
Ik moet bekennen dat ik wel eens heb overwogen om met een ijzerzaag zo'n mast om te zagen. Mijn zaagbeugel was echter iets te klein en waar zou zo'n ding heen gaan vallen. Aan de nu gemaakte schade heb ik nog niet gedacht, het zag er tot nu toe zeer solide uit. Er mag om herhaling te voorkomen wel zware bewaking omheen komen, te weten: hoge hekken, zwaailichten, tanks, honden, diepe gracht, ophaalbrug of gelijkwaardige regelingen.
Het is zo frustrerend dat de gemeente Goeree-Overflakkee en Deltawind de meningen van het overgrote deel der bevolking naast zich neer legt als zijnde niet belangrijk, terwijl dit duidelijk wel van toepassing is. Ze verschuilen zich achter het gegeven dat als zij niet zeggen waar hun objecten moeten komen, de provincie en hoger dit wel doen, dan sta je sterk.
Volgens mij wonen er weinig windbestuursleden in het zichtgebied van al die torenhoge molens en mocht dit wel zo zijn dan hebben ze middelen genoeg om naar een molenzichtvrije plek te verhuizen. Rond Ouddorp mogen ze niet gebouwd worden, omdat de toeristen dit niet leuk vinden, zegt de overheid. Moeten wij allemaal toeristen worden om maar gehoord te worden over onze klachten? Het is toch schandalig dat alleen vakantiegangers op Goeree invloed hebben op regelgeving. Overflakkee is in deze de onbelangrijke helft van het eiland. Daar kun je alles mee doen. Een aantal jaren geleden dreigden we overspoeld te worden door hoge glashuizen (kassen) en nu zijn het nog hogere windmasten.
Is het een mogelijkheid de turbines met luchtankers op te hangen aan de wolken, zodat ze lekker hoog veel windvang hebben en wij de bomen terugkrijgen/behouden. Het nadeel hieraan zou de bekabeling zijn, maar misschien is de techniek al zo ver dat de opgewekte energie naar beneden kan stromen. Het voordeel daaraan is dat er dan geen "Bruut vandalisme op Windpark Battenoert" meer zal plaatsvinden.

Rob van der Meer
Oude-Tonge