info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

3 juli 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 3 juli 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Hakenkruisen in Herkingen

HERKINGEN - Zaterdag werden op verschillende plaatsen in en rond Herkingen hakenkruisen ontdekt op diverse gebouwen. "Juist die dag was de Veteranendag en dan word je als dorp geconfronteerd met zulke verschrikkelijke symbolen. Herkingen is diep verontwaardigd door dit gebeuren. Waar is het respect gebleven?" aldus de Dorpsraad in een bericht. Getuigen worden opgeroepen om zich bij de politie te melden.

2 / 36

Agenda

Woensdag 4 juli

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. 20.30 uur in Aktivia aan de Kerk. Samen danken en bidden met andere christenen voor het dorp.

Donderdag 5 juli

OUDDORP – De Overkant Klassiek OK. Duo Edenwood. Aanvang 20.00 uur. Reserveren via VVV: 0187-681789. De Overkant, Dijkstelweg 33. www.deoverkantouddorp.nl.
OUDDORP - 't Rommelschuurtje, t.b.v. Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede. In de kas aan de Dorpsweg 5, van 9.30 tot 12.30 uur.
OUDDORP – Examenconcert Elles van 't Geloof en Annet van de Woestijne in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Aanvang 17.30 uur.
MIDDELHARNIS – Alheimer Café. Thema 'Bewegen'. Doetinchemsestraat 27. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 7 juli

STELLENDAM – Vlaggetjesdag aan de binnen- en buitenhaven.
STELLENDAM – Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 13.00 uur.
MIDDELHARNIS – Goedereninzameling voor Roemenië aan de Industrieweg 17, tussen 9.30 en 11.30 uur. Meer info: info@oosteuropa-werkgroep.nl of tel.: 0187-484228 of 0187-603051.
MIDDELHARNIS – Repair Café bij Goed voor Goed Kringloopcentrum, Simon Stevinweg 49. Zie ook www.repaircafémiddelharnis.nl.
OUDDORP – Zingen bij de vuurtoren, m.m.v. het koor Deo Cantemus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Missionaire Werkgroep via 06-23107825 of 06-20002405.
DIRKSLAND – Jaarmarkt in en rondom snuffelmarkt 't Lôôsje aan de Spuikolk 6. De begint om 9.30 en eindigt om 15.00 uur.

Donderdag 12 juli

OUDDORP - 't Rommelschuurtje, t.b.v. Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede. In de kas aan de Dorpsweg 5, van 9.30 tot 12.30 uur.
STELLENDAM – Wijnproeverij voor World Servants. Opgeven via: annevanwijngaarden@gmail.com. Adres: Deltageul 7.

Vrijdag 13 juli

OOLTGENSPLAAT – Afsluiting seizoen 55+ Stichting ZIJN met een barbecue. Aanvang 16.00 uur in 't Centrum. Kosten € 12,-. Opgeven voor 6 juli bij Ati Verwoerd: 06-40701181.
OUDE-TONGE – Barbecue A.S.V. Oostflakkee bij Tonnie Buijs aan de Magdalenadijk 9. Opgeven bij h.zonneveld39@hotmail.com of 0187-630098, tussen 19.00 en 21.00 uur.

Zaterdag 14 juli

OUDDORP – Kringloopmarkt in de Ring. Organisatie Doopsgezinde Gemeente.

Donderdag 19 juli

OUDDORP - 't Rommelschuurtje, t.b.v. Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede. In de kas aan de Dorpsweg 5, van 9.30 tot 12.30 uur.

Leren programmeren maakt Westhoek-leerlingen enthousiast

Vervolg van de voorpagina.

STELLENDAM - Het ene groepje – er waren er in totaal zes – had het beter voor elkaar dan het andere, maar in alle gevallen verplaatsten de apparaten zich over het parcours. Soms was een duwtje met de hand nodig om de robot de goede richting op te loodsen of niet van de tafel te laten vallen.

Tekst en foto's: Kees van Rixoort

Een jury bekeek de verrichtingen nauwkeurig en stelde later ook vragen aan de groepjes. Vonden jullie het leuk? Waarom hebben jullie de robot zo gemaakt zoals hij is geworden? Hebben jullie goed samengewerkt en geen onenigheid gehad? Het antwoord op de eerste vraag was in ieder geval steeds bevestigend.

Plastic soup

Naast het bouwen en programmeren van de robot, beoordeelde de jury nog een onderdeel: de ideeën die de groepjes hadden ontwikkeld om de plastic soup in zeeën en andere wateren op te ruimen. De leerlingen presenteerden de meest ingenieuze robots en apparaten om dit actuele probleem op te lossen, tot en met een robothaai die plastic lossnijdt en opeet.

Aan het eind van de afsluitende middag bij Wetec maakte de jury de uitslag bekend. Na het uitreiken van de bekers en certificaten – en het maken van een groepsfoto – stapte het jonge, enthousiaste gezelschap weer op de fiets richting Ouddorp.

Leren programmeren is een initiatief van de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) en een aantal bedrijven op Goeree-Overflakkee: Wetec, Westhoeve Potatoes, TBP, COAS en Adviesgroep De Vogel. De lessen Scratch en Lego Mindstorms zijn ontwikkeld en gegeven door Freek de Vreede van Technieksucces.

De leerlingen op obs De Westhoek waren de eerste deelnemers aan het lesprogramma. Na de pilot volgt een evaluatie en is het de bedoeling om leren programmeren mogelijk te maken op alle basisscholen op Goeree-Overflakkee (groepen 7 en 8). Zo maken de scholieren in een vroeg stadium kennis met techniek en met bedrijven in de regio die actief zijn op het gebied van techniek. Ook met oog op de grote behoefte aan technisch personeel in de nabije toekomst. Met andere woorden: jong geleerd…

<kader> Programmeerkamp

In de zomervakantie houdt Technieksucces twee programmeerkampen: van 16 tot en met 20 juli en van 13 tot en met 17 augustus. In vijf dagen leren de deelnemers (10 tot en met 14 jaar) de beginselen van Scratch en Lego Mindstorms. Meer informatie en aanmelden: www.technieksucces.nl.

Sportieve dag op de Bosseschool

MIDDELHARNIS - Op woensdag 27 juli was er de jaarlijkse sportdag op de Bosseschool.

De kinderen van de groepen 1 en 2 waren sportief bezig op het schoolplein, op soms verrassende manieren. Zo gingen de kinderen trommelen op ballen, onder leiding van een enthousiaste instructeur, er was een skelterrace op een circuit dat was afgeschermd met pakken stro, er stond een groot springkussen en nog veel meer.
In De Staver waren de groepen 3 t/m 8 actief met zwemmen en bowlen. Maar ook kregen de kinderen karateles, speelden hockey en waren bezig met turnoefeningen. Het was een feest om de kinderen zo enthousiast bezig te zien. De oudercommissie heeft een prachtige prestatie geleverd met de organisatie van dit sportfeest voor de 430 kinderen van de Bosseschool, dat foutloos verliep. Iedereen heeft genoten.

Treinfanaat trouwt bij RTM

OUDDORP - Donderdag 28 juni zijn Elbert Emaus uit Urk en Kristel Sperling uit Ouddorp getrouwd. Elbert is dol op treinen, zo bezoekt hij treinbeurzen en maken ze regelmatig samen een treinrit. De trouwkaart was in de vorm van een treinkaartje. Ook de locatie paste naadloos bij het thema treinen: het RTM-museum in Ouddorp. Pal naast een modelspoorbaan gaven ze elkaar het ja-woord, tijdens de huwelijksvoltrekking door Pau Heerschap. De hele dag vond plaats tussen de treinen, alleen de huwelijksbevestiging door dominee Ten Brinke in Goedereede vond buiten de RTM plaats. De vader van de bruidegom is predikant op Urk en overhandigde de trouwbijbel. Hij noemde het een spoorboek voor het leven. Het was de allereerste keer dat de RTM is gebruikt als trouwlocatie. Het kersverse echtpaar woont in Giessenburg, een plek zonder treinstation. (Foto: Anja Dorst Fotografie)

Vrienden steunen Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

GOEREE-OVERFLAKKEE - "Onze stichting Vrienden van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland ondersteunt het ziekenhuis met financiële bijdragen, mede waardoor apparatuur kan worden aangeschaft dat niet geheel uit eigen middelen (budget) kan worden bekostigd. Voorzieningen die ten goede komen aan onze patiënten". Stichtingsvoorzitter Karel Olsthoorn (62), die in 2017 deze functie overnam van Pieter Helmsing, werd bij zijn benoeming in onze krant geportretteerd. Hij is een goede ambassadeur, die zich samen met de bestuursleden Toos Buijs-Vermue en Arna de Wit-Mulder inzet om zoveel mogelijk gelden te verwerven voor het goede doel.

Door Jaap Ruizeveld

Dat betekent vrienden (burgers) te enthousiasmeren, het aantal partners (support van bedrijven) uit te breiden en te wijzen op de mogelijkheid van het verstrekken van legaten en ook van het aanreiken van giften. Niet verwonderlijk dus dat de stichting met instemming kennis nam van het besluit van de activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp om 10% van de netto opbrengst van de jaarlijkse Kringloopmarkt, dit keer op zaterdag 14 juli in de Ring van de badplaats, te zullen overmaken. "Een mooi gebaar en daarvoor komen wij graag die dag naar Ouddorp, om in een stand op die Kringloopmarkt desgevraagd informatie te geven over onze inzet voor het ziekenhuis, folders te verstrekken en wellicht de vriendenkring te kunnen uitbreiden. Dat alles uiteindelijk gericht op financiële support".

Oogheelkunde

Twee keer in het jaar proberen wij een geldelijke bijdrage te overhandigen aan het ziekenhuis. De kosten voor aanschaf van apparatuur zijn hoog. Voor sommige wensen moeten we er wat meer tijd voor nemen om een spaarpotje op te bouwen. Actueel richten wij ons nu om gelden in te zamelen voor een bijdrage voor een Tonometer. Dit is in de oogheelkunde. Het apparaat wordt in de tonometrie gebruikt bij de behandeling van patiënten (bijvoorbeeld bedlegerige- en/of rolstoelpatiënten en voor kinderen) bij wie niet via een andere methode de oogdruk kan worden gemeten (tekst website). Eerder konden wij bijdragen leveren voor apparatuur op de Spoedeisende Hulp en voor het Verloskundig centrum", zegt de stichtingsdirecteur.

Afstemmen

Karel is een bekend gezicht in het Dirkslandse ziekenhuis. Hij was - als analist - 15 jaar werkzaam op het laboratorium. Na zijn vervroegd pensioen wil hij zich, nu bij de Stichting Vrienden van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, samen met zijn medebestuurders, blijven inzetten voor de patiënten. Om hen naast de al zeer goede zorg, waar mogelijk, met extra voorzieningen een thuisgevoel te kunnen geven. Dit alles zorgvuldig afgestemd op en in overleg met de Raad van bestuur (medisch lid dr. Van der Velden) van het ziekenhuis. Hun wensen worden aan ons toegelicht en aangereikt. Wij gaan doorlopend aan de slag om middelen te verwerven. Dat kan zijn door onze partners te benaderen en bijvoorbeeld acties op te zetten om het aantal vrienden in onze kring te vergroten. Met onverwachte giften en/of financiële toezeggingen zijn wij heel blij. Dat willen wij steeds uitstralen. Daarom staan wij, op uitnodiging en verzoek van de activiteitencommissie DGO, ook 14 juli op hun Ouddorpse Kringloopmarkt".

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland: info@vrienden.zhsdirksland.nl, www.vrienden.zhsdirksland.nl. Telefonisch: Marlies Prins, afd. communicatie CuraMare op 0187-607659. Wilt u financieel ondersteunen, dan zijn de gegevens bankrekening: NL62 RABO 0133 3450 33 t.n.v.: Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland.

Refugium wordt De Stove

Burgemeester Grootenboer en Cock Doornhein onthullen de naam van de nieuwe woonlocatie.

SOMMELSDIJK - Onder stralende weersomstandigheden werd vrijdag de totaal nieuwe woonlocatie van Stichting Sjaloom Zorg aan de Stoofhoek geopend. Voordat het officiële moment plaatsvond, was er een bijeenkomst in Het Prieel van De Staver, waarbij werd stilgestaan bij de ingebruikname.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Burgemeester Ada Grootenboer, die vorig jaar een 'eerste' steen voor het nieuwe gebouw aan de Stoofhoek mocht leggen, was de eerste spreker deze middag. Zij vertelde zeer onder de indruk te zijn van het nieuwe gebouw, waarin 29 appartementen zijn gevestigd. In de appartementen wonen nu de bewoners van Refugium en de bewoners van De Beukelaer in Middelharnis. Het gebouw is gebouwd door Woongoed GO en Sjaloom Zorg huurt het gebouw en levert de zorg voor de bewoners. Burgemeester Grootenboer prees de samenwerking van beide organisaties, waarin Woongoed GO weer liet zien een maatschappelijk betrokken onderneming te zijn. Namens de gemeente bracht ze de complimenten voor het resultaat over en ze verwacht dat de bewoners heel vlug zullen wennen in hun nieuwe woonomgeving.

Simon van Nieuwaal, directeur van Woongoed GO en Henk Brinkman, directeur van Stichting Sjaloom Zorg, werden samen geïnterviewd door Bas ter Steege. Samen - vrienden van vroeger uit Melissant - keken zij terug op de goede samenwerking bij de realisatie van de nieuwe locatie, waarbij verschillende vestigingen werden samengevoegd. Henk Brinkman toonde zich een dankbaar man vanwege het resultaat. Uit het interview blijkt dat de realisatie niet 'zomaar' is gegaan. Want er moest ook bij Woongoed GO gerekend worden of het project wel kans van slagen had. Bij de voorbereidingen van de bouw is nauw overleg gevoerd met de bewoners, die één op één zijn benaderd. Verder vond Van Nieuwaal wel dat de voorbereidingen wel wat lang hebben geduurd. Maar ook hij was blij met het resultaat van de voltooiing van de nieuwe woonvoorziening. Wel had hij nog één kritische vraag richting Brinkman. Hij vroeg waarom de Bijbeltekst die voorheen bij de entree stond plaats heeft moeten maken voor een draaiorgel. Henk Brinkman legde uit dat de inrichting veranderd is, maar dat dit niets afdoet aan de grondbeginselen van Sjaloom Zorg.

Vrijwilliger

Tijdens de bijeenkomst in Het Prieel kwam ook een vrijwilliger van Sjaloom Zorg aan het woord. Jaap de Gans reed als buschauffeur van Connexxion door Middelharnis. Hij moest even achter een duofiets blijven rijden. Op de fiets reed een vrijwilliger in gezelschap van één van de bewoners van Refugium. Hij dacht toen: 'Als ik wat meer vrije tijd krijg, dan ga ik ook als vrijwilliger met mensen van Refugium fietsen'. Hij kreeg meer vrije tijd en meldde zich bij Sjaloom Zorg. Doorliep de procedure en sinds die tijd is hij regelmatig met één van de cliënten in de omgeving van Sommelsdijk te vinden. "Het is een feest", zo kon hij zijn gehoor meegeven. De Gans heeft van zijn besluit geen spijt gehad. Hij was onder de indruk gekomen van wat een fietstochtje met de duofiets voor positieve uitwerking heeft op de mensen van Refugium. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen voor vrijwilligers om zich te melden. Graag zou hij ook zien dat er een actie gevoerd werd om tot de aanschaf van een rolstoelfiets met trapondersteuning te komen. Want hier blijkt een grote behoefte aan te zijn.

Naam

Na het officiële gedeelte in De Staver, vertrokken de genodigden richting de Stoofhoek om het nieuwe pand officieel te openen. De openingshandeling - de onthulling van de nieuwe naam - werd verricht door burgemeester Grootenboer en Cock Doornhein, een bewoonster van Refugium. Deze laatste had de prijsvraag gewonnen die was uitgeschreven voor het vinden van een nieuwe naam voor Refugium. De woonlocatie gaat in het vervolg De Stove heten. De naam herinnert aan een boerderij van de familie Mijs die vroeger deze naam droeg.

Zaterdag Jaarmarkt bij 't Lôôsje

DIRKSLAND - Snuffelmarkt 't Lôôsje is weer al twee jaar gevestigd aan de Spuikolk 6 te Dirksland. Op zaterdag 7 juli is de jaarmarkt van 9.30 tot 15.00 uur in en rondom de snuffelmarkt.

"We zijn heel blij met deze grote loods die we tot onze beschikking hebben om de activiteiten in de snuffelmarkt uit te kunnen voeren", aldus de organisatie. "We zijn steeds bezig om dingen te verbeteren, zo zijn er nieuwe kledingrekken en een pashokje gemaakt afgelopen winter. Er is ook een grote zolder gemaakt achter in het Lôôsje. Daar staat nu het sanitair, de kantoormeubelen en het speelgoed uitgestald. Verder kunnen bezoekers bij het Lôôsje terecht voor meubilair, lampen, witgoed, huishoudelijke artikelen, bedden, kampeerartikelen, boeken, tijdchriften, enzovoort. Kortom: te veel om op te noemen. Tegen een vergoeding kunnen spullen worden thuisbezorgd." In het Lôôsje staat de koffie klaar, de openingstijden zijn donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen open van 9.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.tloosje.nl.

Jaarmarkt

Er is kleding voor mannen, vrouwen, baby's en kinderen. Ook worden er tassen, riemen, sjaals, schoenen en stoffen aangeboden. Ook het Flakkeese Hoedenhuis is aanwezig met gebruikte en nieuwe hoeden. Er zijn ook verse producten te koop, zoals: fruit, groenten, aardappelen, gebakken vis (kibbeling), noten, ijs en gebak. Ter plaatse worden er kruukplaetjes gebakken. Op het terras kan genoten worden van koffie met gebak, frites en snacks en diverse broodjes. Er is ook een boekrestaurateur en een professionele slijper aanwezig. Deze slijpt niet alleen messen, maar ook zagen, messen, bijlen, enzovoort. In de reparatieafdeling worden fietsen, huishoudelijke apparatuur, lampen en snoeren gerepareerd. Uw (elektrische) fiets toe aan een schoonmaakbeurt? U krijgt hem weer als nieuw mee! Ook is er een ruime sortering woondecoratie, schoonmaakartikelen, bloemstukjes en sieraden te koop. Voor de jongere kinderen is er een kleedjesmarkt en natuurlijk de grote snuffelmarkt. De opbrengst is bestemd voor diverse goede doelen.

Zomerhits vanaf ponton in haven Middelharnis

MIDDELHARNIS – Op donderdagavond 12 juli presenteren koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo en watersportvereniging Flacquee voor de vijfde keer het openluchtconcert Musica Nautica.

Gezeten op een ponton in de historische haven van Middelharnis, zullen het opleidingsorkest en het fanfareorkest van Sempre, beide onder leiding van dirigent Erik Rozendom, een programma verzorgen dat volledig bestaat uit zomerhits. Naast een aantal recente hits, zoals Despacito en Havana, klinken ook diverse 'gouwe ouwe' zoals de Lambada, de Macarena en een medley van zangeres Gloria Estefan, opnieuw bekend geworden door de succesvolle musical On Your Feet.
Musica Nautica wordt afgesloten met een spetterend optreden van Sir Olivers Band uit Den Bommel, onder leiding van Machiel de Kruijf. Vorig jaar moest hun optreden wegens een grote onweersbui op het allerlaatste moment nog worden afgelast, maar dat wordt dit jaar zeker goedgemaakt!

Musica Nautica is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Licht en geluid zijn wederom in de vertrouwde handen van FrameWave. Let op: bij slechte weersomstandigheden gaat het concert niet door! Kijk voor meer informatie op www.sempremiddelharnis.nl of volg ons op Facebook.

Cheque van Westhoeve Potatoes voor SMA De Wereld Uit

OUDDORP - SMA De Wereld Uit heeft een mooie cheque gekregen van Westhoeve Potatoes Holland. Het bedrijf schonk het bedrag van € 1.380,- ter gelegenheid van hun veertigjarig bestaan. In plaats van cadeaus werd gevraagd om een donatie voor SMA De Wereld Uit.

Mooie opbrengst voor de Cliniclowns

SOMMELSDIJK – Het was een vrolijke boel, afgelopen vrijdagmorgen op de J.C. van Gentschool in Sommelsdijk. Op deze ochtend werd namelijk de jaarlijkse themaweek afgesloten, die deze keer in het teken stond van het circus. De hele week kregen de kinderen les in jongleren, koorddansen en allerlei andere circusacts, die ze voor hun ouders mochten opvoeren. De school zou echter de school niet zijn zonder daar een goed doel aan te verbinden en dat werd, heel toepasselijk, de Cliniclowns. Met de optredens werd maar liefst 850 euro opgehaald.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

"Ieder jaar organiseren we een themaweek", vertelt directrice Sanne Wensink. "Zo'n week geven we graag een cultureel en educatief karakter. Dit jaar werd gekozen voor het thema circus. Door middel van een kerngebonden projectsubsidie was het mogelijk om hiervoor de hulp in te schakelen van CircusKunst. Een organisatie die gespecialiseerd is in het geven van workshops over het circus. Niet alleen de kinderen, ook de leerkrachten kregen les van Jeroen van der Lee, die ons op zeer vakkundige, maar vooral vrolijke wijze tal van acts, trucs en kunstjes aanleerde. Jeroen bracht ook alle spullen mee, die we konden gebruiken voor de voorstelling. Het was echt een geweldige ervaring".

Avondvoorstellingen

"De klassen waren in drie groepen verdeeld, van onderbouw tot en met bovenbouw", vervolgt Sanne. "Iedere groep studeerde acts in, die pasten bij de leeftijdscategorie. In de avonduren gaven de kinderen per categorie een voorstelling voor hun ouders, die hiervoor een toegangskaartje moesten kopen van 1 euro. De opbrengst hiervan was bestemd voor het goede doel. Veel ouders gaven daar graag gehoor aan en de drie avondvoorstellingen waren dan ook meteen geheel uitverkocht. Het was dus maar goed dat we de 300 leerlingen in groepen hadden verdeeld, anders had het nooit allemaal op het schoolplein gepast. We troffen het natuurlijk ook nog eens met het mooie weer. Iedereen was ontzettend enthousiast en heeft enorm genoten. We kunnen dan ook stellen, dat het een zeer geslaagde week was".

Uitreiking cheque

Naast de lessen in circuskunstjes kregen de leerlingen ook wat informatie mee over het werk van de Cliniclowns. Op vrijdagochtend kwam Marion van Wijngaarden, ambassadeur van de Cliniclowns, naar Sommelsdijk om de cheque met de opbrengst in ontvangst te nemen. Op het plein vormden de kinderen uit groep 8 een mooie circustent van rode linten, waarin ze Marion konden ontvangen. Maud uit groep 7 en directrice Sanne, die voor de gelegenheid verkleed was als circusdirecteur, maakten het mooie bedrag van 850 euro bekend. Marion was zeer onder de indruk van het resultaat. "Wat hebben jullie een prachtig bedrag opgehaald", zei ze. "Hiermee steunen jullie de Cliniclowns enorm. Het werk wat zij doen is erg belangrijk. Ze brengen kinderen die in het ziekenhuis liggen en dus meestal niet zo vrolijk zijn, toch weer aan het lachen. Heel veel dank voor jullie steun en inzet". Na dit officiële momentje werd de themaweek afgesloten met het zingen van het themalied.

Adviseurs Rabobank verhuizen van centrum naar Rottenburgseweg

MIDDELHARNIS - Op 1 augustus a.s. verhuizen de adviseurs van Rabobank Het Haringvliet van de locatie aan het Beneden Zandpad 19 in Middelharnis naar het kantoor aan de Rottenburgseweg 25. Richard van Maurik, directeur Particulieren & Private Banking, vertelt waarom.

"Met onze ledenraad is uitgebreid nagedacht over de dienstverlening in Middelharnis, nu we zien dat het aantal bezoekers van de locatie Beneden Zandpad steeds verder blijft dalen. We waren het erover eens dat de beste keuze is om de adviseurs te verhuizen naar de Rottenburgseweg en de locatie aan het Beneden Zandpad om te vormen tot een geldkiosk."

"Als klanten een medewerker van de Rabobank persoonlijk willen spreken over bankzaken, dan zijn zij vanaf 1 augustus welkom op het kantoor aan de Rottenburgseweg. We zijn daar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur geopend. Ook de kluisjes blijven aan de Rottenburgseweg", aldus Richard.
"Sinds vorige week zijn we ons pand aan de Rottenburgseweg bouwkundig wat aan het aanpassen. Zo zorgen we ervoor dat er een mooie entree komt waar onze medewerkers klanten ontvangen. En er komt een ruimte waar klanten hun bankzaken onder begeleiding digitaal kunnen regelen. Zoals ook nu al het geval is, is het mogelijk om vragen over een hypotheek of een zakelijke financiering in de spreekkamers in alle rust te bespreken. We verwachten dat de werkzaamheden op 1 augustus zijn afgerond. Onze excuses voor de overlast die daar wellicht door ontstaat."

Opnemen en storten

"We vinden het belangrijk dat er faciliteiten blijven in Middelharnis waar onze klanten contant geld kunnen opnemen en storten. Daarom verbouwen we het kantoor aan het Beneden Zandpad tot geldkiosk. Deze is vanaf 1 augustus van maandag tot en met zaterdag van 08.00-20.00 uur geopend", vertelt Richard. "De geldautomaat op de Rottenburgseweg blijft ook aanwezig."

Meer informatie over deze verhuizing kan verkregen worden via (0186) 89 10 00 of per mail: info.hhv@rabobank.nl.

34e Bloemfontein Strandloop

OUDDORP - Op vrijdag 3 augustus wordt alweer voor de 34e maal de Bloemfontein Strandloop georganiseerd, een aanrader voor iedereen die van sport en natuur houdt. Dit unieke evenement staat bekend om de schitterende natuur op de Kop van Goeree, de mooie paden door natuurgebied de Kwade Hoek en uiteraard de stukken over het strand.

De start en finish zijn bij Strandpaviljoen De Zeester, ter hoogte van Strand Noord (Oosterweg). Het programma begint om 18.30 uur met de jeugdloop over 500m voor kinderen t/m 9 jaar. Om 18.40 uur is het de beurt aan de jeugd van 10 t/m 15 jaar, zij lopen 1 km. Het inschrijfgeld voor beide jeugdlopen bedraagt € 2,50.

Om 19.30 uur zal het startschot klinken voor de wedstrijd over 10 km en de prestatieloop van 4,5 km. Voor alle deelnemers is er een attentie, de prijsuitreiking is direct na afloop bij de strandtent. Het inschrijfgeld voor de 4,5 km bedraagt € 7,00 en voor de 10 km € 9,00. Voorinschrijven kan t/m 31 juli via www.avflakkee.nl, wie dit doet krijgt € 2,00 korting (uitgezonderd de jeugdlopen). Na-inschrijven kan tot een half uur voor de start, betalen vindt plaats bij het afhalen van de startnummers in de strandtent. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van AV Flakkee.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

'Hartjesspreekuur'

Vanaf 9 juli is zijn er gewijzigde tijden voor het hartjesspreekuur. Je bent iedere maandag en donderdag tussen 16.00-16.30 uur welkom bij het hartjesspreekuur van verloskundig centrum CuraVita in Dirksland. Zeker de eerste periode van de zwangerschap is een spannende periode. In de eerste periode kun je de baby nog niet voelen bewegen en soms vragen zwangere vrouwen zich af of het goed gaat. Tijdens het hartjesspreekuur is het mogelijk om, tussen alle andere controles door, even naar het hartje te luisteren. Een extra service die verloskundig centrum CuraVita biedt. Het neemt de onzekerheid weg en het is leuk om het hart te horen. Het hartjesspreekuur is voor vrouwen die 12 weken of meer zwanger zijn en voor hun zwangerschapsbegeleiding bij CuraVita komen. Het is een inloopspreekuur, een afspraak maken is niet nodig.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding

De collecte van het Epilepsiefonds heeft in de plaatsen Den Bommel, Dirksland, Goedereede, Herkingen, Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Ouddorp, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Stad aan 't Haringvliet en Stellendam totaal € 8.137,53 opgebracht. Een bijzondere prestatie met het oog op het jubileum dat het Epilepsiefonds dit jaar viert. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Oud-leden Eilandenkoor gezocht

Binnenkort viert het Christelijk Gemengd Eilandenkoor haar twintigjarig bestaan. Dit wil het koor niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom worden zij die lid zijn geweest van het koor uitgenodigd om zich aan te melden. Voor zaterdag 13 oktober wordt er een concert georganiseerd met oud-leden in de Oude Kerk van Zierikzee. Verdere informatie volgt via de mail. Aanmelden kan via heijkoop.d@hetnet.nl.

MIDDELHARNIS

Goederen voor Roemenië

Zaterdag 7 juli is er weer de maandelijkse inzamelmorgen van de Stichting Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. De loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis is geopend tussen 9.30 en 11.30 uur. Voor de laatste keer vóór de zomervakantie kunt u uw hulpgoederen afgeven. Er is grote behoefte aan huishoudelijke artikelen, zoals kopjes, schotels, gebruiksvoorwerpen voor de keuken, enz. Speelgoed en schone knuffels zijn ook welkom, de kinderen kijken er naar uit. Ook oude brillen en incontinentiemateriaal kunt u brengen. Er staat er bij de ingang de bekende verkooptafel, en een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. Er is in de maand augustus geen inzamelmorgen. Vragen? Mail dan naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl, of bel 484228 of 603051.

Repaircafé

Op zaterdag 7 juli is het Repaircafé actief op de Locatie Goed voor Goed Kringloopcentrum aan de Simon Stevinweg 49 in Middelharnis, van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt hier terecht met bijna alle kleine (u moet het wel zelf kunnen dragen) huishoudelijke apparaten. De vakkundige monteurs kunnen u helpen met repareren, behalve met mob. telefoons, tablets of PC's. Zie ook www.repaircafémiddelharnis.nl.

Alzheimer Café

In het Alzheimer café van woensdag 4 juli komt het thema 'Bewegen' aan de orde. De bezoekers krijgen uitleg van wandelcoach Jannie van Eck over het belang van in beweging blijven. Er wordt ook geoefend. Dit is de laatste ontmoeting voor de zomerstop. Het Alzheimer Café wordt gehouden aan de Doetinchemsestraat 27, Middelharnis. Programma van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

OOLTGENSPLAAT

Afsluiting seizoen 55+

Nu de zomer weer voor de deur staat, wil de plaatselijke commissie Ooltgensplaat van Stichting ZIJN op 13 juli een gezellige barbecue houden voor alle 55-plussers van Ooltgensplaat. Er zal ook een verloting worden gehouden. U bent welkom op vrijdagmiddag, aanvang 16.00 uur, in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Kosten € 12,00. Opgeven voor 6 juli bij Ati Verwoerd: 06-40701181.

OUDDORP

Opbrengst rommelmarkt

De opbrengst van de rommelmarkt bij de Zomerfair van Zorgcentrum De Vliedberg heeft € 371,45 opgebracht. Een ieder wordt bedankt voor het inleveren en kopen van de spullen.

Kringloopmarkt in de Ring

Zaterdag 14 juli organiseert de activiteitencommissie van de Doopsgezinde Gemeente haar jaarlijkse Kringloopmarkt op de Ring in Ouddorp. Een groot aantal stands wordt opgesteld, waar bezoekers een variatie aan mooie oude artikelen zal aantreffen. Uiteraard is er een hartige hap. Er worden oliebollen gebakken en er is gerookte vis. Bloemen, verloting met fraaie prijzen via het rad. Springkussen en schminken voor de kids. Dat alles op de Hoenderdijk, de Weststraat en op het binnenterrein van de Dorpskerk. Het gospelkoor treedt om 14.00 uur op.

Havendag Ouddorp

Na het grote succes van afgelopen jaar, organiseert de Stichting Havendag Ouddorp op zaterdag 11 augustus de tweede editie van deze Havendag in Ouddorp. Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom. Er is van alles te doen voor jong en oud. Demonstraties van de KNRM, een rondvaart met één van de schepen van de Stichting Behoud Hoogaars, een spectaculaire show van flyboarden, allerlei activiteiten voor de kinderen, diverse oude ambachten en foodtrucks en muzikale optredens van Flakkees Piratenkoor en Ray Martin. Vanaf 18.00 uur is er gelegenheid voor een drankje en barbecue op het clubhuis van WSV Goeree. De avond zal feestelijk worden afgesloten door Ger Vos. Dit alles kan natuurlijk alleen met behulp van sponsors en veel vrijwilligers. Wilt u ook een steentje bijdragen en sponsor worden? Dat kan door een bericht te sturen naar haven@wsvgoeree.nl of te bellen met Judith Oppermann: 06-11717481, of met Jeannet van der Linde-Sinke: 06-51246154.

OUDE-TONGE

Barbecue A.S.V. Oostflakkee

Op vrijdag 13 juli houdt A.S.V. Oostflakkee een barbecue bij Tonnie Buijs aan de Magdalenadijk 9. Opgeven bij Herman op 4 juli van 19.00-21.00 uur. h.zonneveld39@hotmail.com of 0187630098. De aanvang van de barbecue is 17.00 uur.

Gebedssamenkomst

Op woensdag 6 juli zal er van 20.30 tot 21.15 uur de maandelijkse interkerkelijke gebedssamenkomst zijn in Aktivia in Oude-Tonge. Er wordt met elkaar gezongen en gelezen uit de Bijbel en God gedankt, bij Wie ook de noden gebracht kunnen worden.

STELLENDAM

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 6 juli 2018 houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30-19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Kinderdienst

Zondagmorgen 8 juli a.s. wordt er een kinderdienst gehouden in de Hervormde Kerk aan de Bosschieterstraat 4 te Stellendam. De aanvang van de dienst is 10.00 uur en ds. D. Hoolwerf zal voorgaan. Het gaat deze dienst over het Poeriem feest. Het is een vrolijk feest, waar de kinderen verkleed gaan. "Mocht je het leuk vinden, dan mag je deze keer ook verkleed naar de kerk komen. Het Poeriem feest heeft ook een serieuze kant, maar die hoor je tijdens deze dienst," aldus de gemeente. Het is een dienst voor alle kinderen, maar speciaal voor jongens en meiden die binnenkort afscheid nemen van de basisschool. Dus mocht je in groep 8 zitten, je bent van harte welkom.

Eerste zomerconcert op jubilerende beiaard

Wethouder Peter Feller (rechts) overhandigt de tweede Goereese beiaardbundel aan Leo Samama van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.

GOEDEREEDE – In Goedereede strooide stadsbeiaardier Jan Bezuijen zaterdag 30 juni muziek van onder anderen Mozart, Bach, Purcell en Schubert over het stadje uit. Hij deed dat samen met een koperkwintet, wat een sfeervol en oorstrelend geheel opleverde. Het was de opening van de serie zomerconcerten én de viering van een jubileum.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De beiaard bestaat veertig jaar. Op 24 juni 1978 kwamen prinses Beatrix en prins Claus naar Goedereede om het instrument feestelijk in gebruik te stellen. De beiaard bestond toen uit 37 klokken en was geplaatst na een initiatief vanuit de bevolking. Particulieren en het bedrijfsleven zorgden voor de financiering.

In 1999 wist de Stichting Vrienden van de Goereese Beiaard voldoende geld bij elkaar te krijgen om de beiaard uit te breiden met dertien klokken. Later, in 2010, volgde de plaatsing van nog eens twee klokken. Het instrument in de Goereese toren bestaat nu dus uit 52 klokken en geldt volgens Bezuijen als een van de beste beiaards van Nederland. In 2017 is onder aan de toren een luisterplaats gerealiseerd.

In de toren, waar diverse sprekers zaterdag terugblikten op de afgelopen veertig jaar, waren foto's te zien van de ingebruikname door Beatrix in 1978. Het Gulden Klokkenboek, waarin haar handtekening en die van Claus staan en waarin alle donateurs staan vermeld, was er ook. Het had vele jaren in de boekenkast gestaan bij Jerphaas van Oosterom, een van de initiatiefnemers in de jaren zeventig, maar nu vond hij de tijd rijp om het te overhandigen aan wethouder Peter Feller, die het een goede plek zal geven in het streekarchief.

Ter gelegenheid van het jubileum had Jan Bezuijen een tweede Goereese beiaardbundel samengesteld. Het eerste exemplaar ging naar Leo Samama, secretaris van de eveneens jubilerende Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. De vereniging bestaat honderd jaar en is bedoeld om beiaards in stand te houden en te blijven laten klinken in Nederlandse steden en stadjes. Samama omschreef de waarde hiervan als materieel en immaterieel erfgoed. Van Oosterom had iets eerder al gerept over de klank en kleur en het karakter die beiaards geven aan een levensgemeenschap.

Overigens is er volgend jaar weer een jubileum in het stadje. Dan is het vijfhonderd jaar geleden dat de grote luidklok per schip van Mechelen naar Goedereede kwam. Deze Maria-luidklok hangt nog altijd hoog in de toren.

De zomerconcerten zijn elke zaterdag tot en met 25 augustus te beluisteren tussen 14.30 en 15.30 uur.

Medailles voor Floris Tanis en Meyke van Nimwegen tijdens Jaargangfinales

DORDRECHT - Tijdens de Jaargangfinales (lange baan) in Dordrecht voor zwemmers tot 12 jaar hebben Floris Tanis en Meyke van Nimwegen gezorgd voor medailles namens De Schotejil.

Floris Tanis won de 100m vrij (1.07.12) en werd 2e op de 200m wisselslag in een clubrecord (2.47.19). Ook op 100m rugslag (1.19.78) zwom Floris naar een ereplaats (3e), eveneens in een clubrecord. Meyke van Nimwegen eindigde als 2e op de 200m wisselslag (3.00.86) en won zodoende zilver.

Er werd door De Schotejil delegatie van 4 deelnemers prima gezwommen. Zo heeft Meyke van Nimwegen op de 50m vlinderslag (4e in 37.60) eveneens een clubrecord gezwommen. Ook Charlotte Leijnse, een gastzwemster uit de USA en een maandje trainend bij De Schotejil, zwom een Schotejil clubrecord en wel op 100m rugslag (4e in 1.23.66). Verder waren er diverse top-10 noteringen voor De Schotejil deelnemers, waaronder o.a. voor Thalia Meijer, die 7e werd op 100m vrij (1.12.38). Verder zwom Floris Tanis nog naar een 4e plaats op 50m vlinderslag (34.92) en werd Meyke van Nimwegen 7e op 100m rugslag (1.27.47) en 5e op 100m vrij (1.14.37). Charlotte Leijnse eindigde nog als 4e op 100m vrij (1.12.98) en werd 10e op 50m vlinderslag (39.35).

Uiteindelijk werden uit 15 starts maar liefst 4 ereplaatsen behaald en ook eens 8 top-10 noteringen.

Terugblik op de Amaliafair

OUDDORP - Op zaterdag 16 juni werd de fair voor de Chr. Peuterspeelzaal Amalia gehouden. De opbrengst van de dag is € 4518.22

Om 15.00 uur zijn de winnaars van de lootjes getrokken door Heléne v/d Vliet. Hieronder volgen de prijswinnaars: 1. Fam. Pikaart: barbecue; 2. Fam. Hameeteman: boodschappenmand; 3. Fam. Tanis: waardebon Groene Lantaarn; 4. Fam. Breen: zwemkaartjes 5 stuks; 5. Stefanie Hoek: waardebonnen pannenkoekhuis; 6. Fam. Bolkenbaas: RTM kaartjes 5 stuks; 7. Mevr. Van de Sluis: Kapsalon Marvellous bon; 8. Mevr. Tanis: waardebon Lekkerr snackbar; 9: Fam. Bezuijen: zwemkaartjes 5 stuks; 10. Mevr. Kolf: dekbedovertrek. De boodschappenmand van Melkboer Hameeteman is gewonnen door Erika Klepper.
De sponsoren worden hartelijk bedankt. Dit waren: Jumbo Sperling; AH v/d Berg; Bakker Dam; Bloemkwekerij Klepper; Bloemensuper; 't Hoekje; Eterij De Ring; Bouwbedrijf Van der Linde; Apotheek Ouddorp; Installatiebedrijf Van Wijk; Bouwbedrijf Van Koppen; Bouwbedrijf Van der Klooster; Voogd Hoveniers; Jaro B.V.; Meuleman Autoschade; Goemaat Glas; De Branding BV; Mierop; RTM; Zwembad Zuiderdiep.

Zomerfeest bij GO Jongerenavond

GOEREE-OVERFLAKKEE – "Heerlijk, dat zomerse weer! En zeker op 7 juli a.s., want dan houden we een heel leuk feestje aan het strand bij Ouddorp. Het wordt echt gezellig!" Dat zeggen Jaco Wolfert en Leendert van Rossum, de organisatoren van de GO Jongerenavond, die sinds vorig jaar december een trekpleister voor de zaterdagavond is voor tal van jongeren uit de regio. Zaterdagavond 7 juli aanstaande is het weer zo ver, ditmaal met als thema: 'Zomerfeest!'

De GO Jongerenavond is een supergezellige gelegenheid waar christelijke jongeren van 17 tot en met 35 jaar elkaar op een verantwoorde plek, die meteen een toplocatie is, eenmaal in de maand op de zaterdagavond kunnen ontmoeten. In Werelds aan het Strand op De Punt nabij Ouddorp. "Jongeren willen jongeren ontmoeten, op een leuke plek, met sfeer en gezelligheid. Voor christelijke jongeren, die 's zaterdagsavonds liever niet naar een discotheek of naar een kroeg gaan om elkaar te ontmoeten, is er op het eiland niet veel te beleven", zeggen Jaco en Leendert. "Daarom startten we voor de doelgroep de GO Jongerenavond. Mooi, sfeervol, goed bereikbaar en met kwaliteit. Het werd Werelds aan het Strand, waarvan tijdens de jongerenavonden een deel openstaat voor de jongere en oudere jeugd."

Zomersfeer

Nu het volop zomer is, is het bij GO Jongerenavond op 7 juli Zomerfeest. "Heerlijk met elkaar van de zomersfeer genieten, met aangename temperaturen op het terras of romantisch aan het water, aan het Grevelingenmeer, met de zwoele of soms juist wat verkoelende zomeravondwind langs je heen, terwijl je de schemer met kleurige luchten boven het vlakke water ziet neerkomen", zeggen Jaco en Leendert. "Een optimale sfeer om de mooiste ontmoetingen te laten ontstaan!"
Ingrediënten genoeg dus om als jongeren met dezelfde achtergrond elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen, leuke gesprekken te hebben, onder het genot van een bittergarnituurtje, dit alles in de ontspannen sfeer van zó'n locatie. Bovendien is er een meer dan royale parkeervoorziening aanwezig, waar gratis geparkeerd kan worden.
Alle jongeren van 17 tot en met 35 jaar zijn zaterdagavond 7 juli hartelijk welkom tussen 20.30 en 23.30 uur. De entree bedraagt € 5,- per persoon. Zie voor meer info: www.go-jongerenavond.nl of kijk op www.facebook.com/christelijkejongerenavond of op Instagram: gojongerenavond.

Goeree-Overflakkee Mijn Eiland!-artikelen op steeds meer plekken te koop

GOEREE-OVERFLAKKEE – Er is al een ovenwant, naast bijvoorbeeld een keukenschort, een broodtrommel, tassen, een beker en een frisbee. En er komen binnenkort nog kleinere vlaggen, slippers en hamamdoeken bij. Allemaal met het herkenbare logo van Goeree-Overflakkee, Mijn Eiland! De good feeling-producten zijn verkrijgbaar in de webshop én bij een groeiend aantal echte verkooppunten op het eiland.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Eind 2016 ging de webshop van start. Op dat moment was er daarnaast één fysiek verkooppunt: de VVV in het Blaauwe Huus in Ouddorp. Later kwamen er diverse verkooppunten bij. In totaal zijn er nu zeven. In Ouddorp zijn de artikelen ook te koop bij De Mèkkerstee en bij Jouw Marktkraam, in Stellendam bij Landwinkel Keizer, in Middelharnis bij Jouw Marktkraam en in Den Bommel bij Landwinkel 't Zand. Als het aan wethouder Arend-Jan van der Vlugt (eilandmarketing) ligt, komen er nog meer verkooppunten bij.

Trots uitstralen

"We waren in de aanloop naar eilandmarketing Goeree-Overflakkee met tal van ondernemers en andere lokale partijen op Texel", vertelt Van der Vlugt. "Daar zagen we allerlei artikelen om het eiland te promoten. Dat wilden we ook, om onze trotsheid op Goeree-Overflakkee uit te stralen en te delen met anderen. Als ambassadeurs van ons prachtige eiland. De artikelen zijn leuk voor mensen die bij ons op het eiland op vakantie zijn of om weg te geven aan familie, vrienden en – als het om ondernemers gaat – hun klanten of relaties."

Het was nog niet zo eenvoudig om te bepalen welke relatiegeschenken, giveaways en cadeaus er onder de vlag van Goeree-Overflakkee Mijn Eiland! zouden moeten komen. "Belangrijk was dat ze kwaliteit hebben. Goede producten waar je mee voor de dag kunt komen. Laagdrempelige artikelen die je voor een klein prijsje zou willen kopen. We zijn begonnen met acht artikelen. Het assortiment is daarna veranderd, want je moet ook rekening houden met de behoeften. Er is wat verdwenen en er is van alles bijgekomen. Nu zitten we op ruim vijftien artikelen", aldus Arend-Jan van der Vlugt. "En goede ideeën voor nieuwe artikelen zijn welkom."

Na de start in 2016 moest de verkoop wel op gang komen. De wethouder: "Het moest bekend worden, en daar gaat tijd overheen. Maar inmiddels is het goed van de grond gekomen. Je ziet ook betrokkenheid van het bedrijfsleven, dat artikelen als relatiegeschenk wil weggeven, of ze bijvoorbeeld in een kerstpakket wil doen."

Zien doet kopen

Dat de artikelen niet alleen via de digitale snelweg te koop zijn, maar ook op fysieke verkooppunten, vindt Van der Vlugt belangrijk. "Zo zijn we met Goeree-Overflakkee Mijn Eiland! meer zichtbaar. Veel mensen vinden het prettig om een artikel eerst even te zien of vast te houden. Bovendien: zien doet kopen." Hij is zeer te spreken over de samenwerking met de verkooppunten op het eiland. "De samenwerking staat en we gaan enthousiast vooruit."

De VVV ziet dat er veel aandacht is voor de artikelen. "Wij hebben het hele assortiment in de vitrine. De vlag, de handdoek en de sticker gaan het hardst", zegt Marloes Tanis van het Blaauwe Huus. In Landwinkel 't Zand van Corina Lokker zijn het vooral de artikelen als ovenwant en keukenschort die over de toonbank gaan. Artikelen dus die een link hebben met het culinaire.

Peter Grinwis van Jouw Marktkraam heeft de indruk dat de keukenschorten populair zijn nu het barbecueseizoen aan de gang is. "De artikelen passen bij het diverse assortiment van Jouw Marktkraam. Toen we in december in Middelharnis begonnen, hebben we het direct toegevoegd, ook omdat er in Middelharnis nog geen fysiek verkooppunt was. In april zijn we er vervolgens ook bij Jouw Marktkraam in Ouddorp mee gestart."

De webshop is te vinden via www.goeree-overflakkee.shop.

Eerste officiële dierentuin op Goeree-Overflakkee

NIEUWE-TONGE - Sinds donderdag 21 juni 2018 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee officieel een dierentuin op haar grondgebied. Op deze dag ontving Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge namelijk de dierentuinlicentie. Met deze licentie kan het Faunapark zich verder uitbreiden met nieuwe diersoorten. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt bezocht eigenaresse Petra Blokker om haar te feliciteren met de nieuwe dierentuinstatus.

Al sinds 2016 was Faunapark Flakkee bezig met de aanvraag voor de dierentuinvergunning. Deze vergunning is nodig als een dierenpark meer dan zes dagen per jaar open is en meer dan tien wilde diersoorten heeft. Dit is het geval bij Faunapark Flakkee, waardoor de vergunning onder meer nodig was om het voortbestaan van het dierenpark te waarborgen. Op 21 juni 2018 werd alle inzet beloond met het verkrijgen van de dierentuinstatus.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg blij voor Stichting Faunapark Flakkee. "Het behalen van de status 'Dierentuin' is een mooie beloning voor de inzet van de eigenaresse en de vele vrijwilligers die het dierenpark rijk is. Een unieke prestatie, waar ook de gemeente trots op is".

Vergunning

De verkregen vergunning bestaat uit verschillende protocollen voor onder andere diergeneeskunde, schoonmaak en voer. Daarnaast moet een dierenpark voldoen aan allerlei veiligheidsregels voor dieren, mensen en bezoekers en is educatie een belangrijke eis. Verder is meedoen aan een fokprogramma verplicht, om op deze manier (bijna) uitgestorven dieren weer uit te zetten in het wild.

Bijzondere dieren

Met het verkrijgen van de dierentuinstatus is de weg vrij om nieuwe diersoorten naar het Faunapark te halen. Apen en katachtigen staan nog op het wensenlijstje van de eigenaresse. Ook hiervoor zijn speciale papieren en protocollen nodig, maar zonder dierentuinstatus zijn deze stappen niet mogelijk.

Het park heeft momenteel ongeveer vijftig diersoorten, waaronder kangoeroes en flamingo's. Ook zijn er bijzondere diersoorten, die in bijna geen enkele dierentuin te zien zijn. Zo heeft het park hutia's, tayra's en een tijgergenetkat. Er is zelfs een moeraskat, die in de hele Benelux niet is te zien.

Janneke Phylipsen neemt afscheid als 'gymjuf'

Janneke Phylipsen (in het oranje) tussen de kinderen en ouders waarvan ze vorige week afscheid.

STELLENDAM - Vorige week was het een bijzondere week voor Janneke Phylipsen. Er kwam een eind aan haar loopbaan als gymleidster, nadat ze 35 jaar aan jong en oud op verschillenden manieren 'bewegingsonderwijs' heeft gegeven.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Zo nam Janneke Phylipsen vrijdag afscheid van de 'ouder- en kindgym' en ze ging niet met lege handen naar huis. Namens de kinderen en hun ouders kreeg ze verschillende cadeaus overhandigd. Uit de reacties van de kinderen en hun ouders bleek dat ze met gemengde gevoelens werd uitgezwaaid. Ook de kinderen gingen niet met lege handen naar huis, want ze kregen van Janneke een ondertekende strandbal mee.

Janneke geeft als gymnastieklerares van Gymnastiekvereniging Sparta uit Stellendam al 35 jaar les aan verschillende groepen. Zowel jonge kinderen en ouders en 50+-ers behoorden tot hun leerlingen. Ook in Melissant gaf ze aan verschillende groepen les. Janneke gaat nu aan de slag als fulltime buschauffeur, een functie die ze al een aantal uren per week uitoefende.

'Zoek het uit' tijdens de Vakantie Bijbel Club in Oude-Tonge

OUDE-TONGE – In eerste week van de zomervakantie, op dinsdag 17 en woensdag 18 juli, zijn de kinderen weer welkom op de Vakantie Bijbel Club in Oude-Tonge.

"Tijdens de Vakantie Bijbeldagen gaan we op zoek naar informatie over Jezus. Want christenen hebben het altijd over Hem. Maar... waar woont Hij bijvoorbeeld? En wat doet Hij? Wat weet je over Hem? Aan de hand van Bijbelverhalen gaan we van alles uitzoeken over Hem", aldus de organisatie in de uitnodiging.

Nieuwe dingen

"De Vakantie Bijbel Club heeft een aantal nieuwe dingen dit jaar. Zo is er een heuse reporter bij, namelijk Pien Pennenlikker! Zij zoekt alles tot op de bodem uit, stelt vragen en schrijft alles op voor in haar verslag. Ook gaan we echte proefjes doen in de tent, we gaan echt 'uitzoeken' hoe dingen gaan. Ook nieuw is het pyjamaverhaaltje. Op dinsdagavond zijn alle kinderen in pyjama uitgenodigd voor een verhaaltje voor het slapen gaan. Natuurlijk zullen we ook, zoals iedereen gewend is, veel knutselen, spelletjes doen, zingen met elkaar en natuurlijk gezellig pannenkoeken eten!
Heb je er al zin in? Zorg dan dat je het themalied alvast geoefend hebt! Het staat op onze website vbcoudetonge.nl. We hopen dat veel kinderen uit Oude-Tonge en omstreken de tent weer zullen vinden. Op de website zijn ook alle tijden te vinden wanneer de kinderen worden verwacht".

Niet vergeten!

"Doe mee met de wedstrijd. We gaan met hopelijk zoveel mogelijk inzendingen een echte krant maken. De opdracht is om een pagina van een krant te maken/knutselen. Je mag zelf weten over welk onderwerp het gaat: zoek het uit! Je kunt je krantenpagina tijdens de VBC-dagen 's morgens inleveren in de tent. Hij mag best groot zijn, net als een echte krant. De origineelste/mooiste wint een leuke prijs!"

Wie doet mee met de Muskathlon in Tanzania?

GOEREE-OVERFLAKKEE - Overweeg jij om in oktober 2019 de Muskathlon in Tanzania te gaan lopen of fietsen? Dan ben je op donderdagavond 12 juli meer dan welkom bij WebNL creative studios in Stellendam! Vanaf 18.00 uur vindt hier de Muskathlonavond plaats: een informatieve avond voor iedereen die overweegt om mee te doen. De afstanden zijn 21 km, 42 km en 60 km.

Tijdens deze avond wordt door Tiemen Westerduin uitgelegd hoe een Muskathlon in zijn werk gaat, hoe een reisschema eruit ziet en wat deelnemers kunnen doen aan sponsoring. De opbrengst gaat naar Compassion, een internationale christelijke organisatie die projecten in diverse landen heeft opgezet om daar de armoede tegen te gaan. Dankzij deze projecten krijgen kinderen in armoede de kans op een toekomst, doordat zij naar school kunnen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Compassion heeft in Tanzania 423 projecten lopen, waaraan 89.973 kinderen deelnemen!

Tijdens de reis kijken de deelnemers armoede recht in het gezicht. "Je bezoekt bijvoorbeeld een sloppenwijk of steengroeve. Ook ga je langs bij een van de projecten van Compassion. Daarmee breng je hoop op plekken die door velen zijn vergeten en geef je een stem aan kinderen die leven in extreme armoede. Dat maakt de Muskathlon een grensverleggende ervaring!"

Pieter Struik (WebNL): "Ik vind het geweldig dat ik me met zo veel lopers en fietsers mag inzetten voor mensen in armoede. Het zal zwaar worden in Tanzania. Met een veel warmer klimaat en andere omstandigheden dan in Nederland, wordt de marathon een hele uitdaging. Maar met de opbrengst kunnen we veel kinderen, moeders en baby's helpen. Dat is toch geweldig? Graag inspireren we zoveel mogelijk mensen om mee te doen. Des te hoger de opbrengst, des te meer mensen in armoede we met elkaar kunnen helpen!"

Aanmelden

Ook een Muskathlon lopen? Wees welkom bij WebNL om meer te horen over dit mooie project (Deltageul 101, Stellendam). Tijdens de Muskathlonavond serveert WebNL lekkere verse frietjes! Stuur om aan te melden voor de bijeenkomst een bericht naar shannon@webnl.nl.

Dominee Breugem neemt afscheid van Sommelsdijk

SOMMELSDIJK - Aanstaande zondag neemt dominee Breugem afscheid van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk. Hij verhuist met zijn gezin naar Boven-Hardinxveld om daar predikant te worden. Op de foto staat hij met leerlingen van de openbare J.C. van Gentschool in Sommelsdijk. Die heeft hij recent een rondleiding gegeven door de eeuwenoude kerk in de Ring. Over Sommelsdijk zegt hij: "Het dorp is in haar kern een gemoedelijke gemeente, met een inslag van 'doe maar gewoon.' Dat heeft ook invloed op de manier waarop men het geloof beleeft en uit." In de krant van aanstaande vrijdag een uitgebreid interview.

Meedenken over werkwijze politie

MIDDELHARNIS – Sacha Houtman van de politie heet de aanwezigen welkom bij de bijeenkomst over 'vernieuwend werken' in het Prieel bij De Staver. Zij is blij dat ondanks het mooie weer de zaal toch nog redelijk gevuld is. Vrijwel alle wijkagenten zijn deze avond aanwezig. "Als je kwaad in de zin hebt, moet je het nú doen'', grapt iemand. Een verslag van de avond.

Tekst en foto's: Erwin Guijt

Annet de Jonge, teamchef Haringvliet, vertelt hoe de huidige werkwijze van de politie vorm heeft gekregen. "Drie à vier jaar geleden kwam de Nationale Politie, waarmee alles tot één geheel werd gemaakt. Het politieteam Haringvliet had dan ook een behoorlijk groot gebied dat onder hun verantwoordelijkheid viel. Het team moest de aandacht verdelen over Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Goeree-Overflakkee. Dit maakte dat we niet zo efficiënt konden werken en dat de reistijden vaak erg lang waren.''

Dominee en loodgieter

"Daarom hebben we ons na een paar jaar afgevraagd of dit nu echt was wat we wilden. Veel werd nu top-down bepaald, dus van boven naar beneden in de organisatie. Wij wilden hier van afwijken; mijn collega's en ik wilden terug naar kleinere ploegen. Dat is de reden dat we vorig jaar burgers uit ons gebied hebben uitgenodigd om te kijken hoe zij de politie zagen, welke ideeën zij hadden en wat ze graag van ons zouden zien. Dat waren hele verschillende mensen; van dominee tot loodgieter. Enkele van die burgers waren van het eiland afkomstig. Deze gesprekken leverden hele interessante informatie voor ons op. Er kwam naar voren dat mensen weer politie dichtbij wilden hebben, dienders die ze persoonlijk kennen. Een soort buurtagent dus.''

"Van daaruit zijn we het verder uit gaan werken. We hebben het grote team opgesplitst in vier kleinere ploegen, waarvan er eentje verantwoordelijk is voor Goeree-Overflakkee. Die blijven op het eiland, zodat heen en weer reizen niet meer nodig is. Eigenlijk kun je vernieuwend werken dus samenvatten met dat we terug wilden naar de bedoeling. Met blije burgers, leiding, dienders, ketenpartners en bestuurders. En naar een politie die zichtbaar en herkenbaar functioneert en de focus naar buiten heeft.''

Hangjeugd en uitbuiting

"In januari zijn we gestart met alles op z'n kop te gooien en daarbij ook de ruimte te geven voor nieuwe initiatieven. We zijn de tweede van Nederland die dit op deze manier aanpakt, en daar mogen we best trots op zijn. Wel vergt dit een cultuuromslag binnen de organisatie.'' Het verhaal van De Jonge wordt afgesloten met het kijken van een filmpje waarin de aanloop naar de nieuwe manier van werken zichtbaar gemaakt wordt. Hoe houden we een eiland met 49.000 inwoners en met 1 miljoen overnachtingen per jaar met 34 agenten veilig en leefbaar?

Na haar komen er nog verschillende sprekers vanuit de politie aan het woord. Benadrukt wordt dat de capaciteit van de politie een zorg blijft. "Maar hoe kunnen we ondanks dat dingen beter maken? De maatschappij is veranderd, maar de bedoeling van ons als politie is hetzelfde gebleven. Wij werden én worden gedreven vanuit een intrinsieke motivatie om recht te doen. Dat vindt zowel zichtbaar als relatief onzichtbaar plaats. Denk bij zichtbaar aan overvallen, hangjeugd en ongelukken. Op relatief onzichtbaar gebied zijn dat bijvoorbeeld ondermijning, uitbuiting en huiselijk geweld.''

Een van de sprekers vertelt het figuurlijk geboeide publiek dat de politie gaat experimenteren met WIN, Wijk Individu Naleving. "Dan wordt er meer aandacht dan gebruikelijk geschonken aan een individu dat (vooralsnog) een verkeersovertreding overgaat. Dat gaat diegene in eerste instantie niet leuk vinden, maar we hopen dat het helpt bij de bewustwording van de ernst van verkeersovertredingen.''

Burgers en dienders

Na de pauze is het tijd voor het publiek om mee te denken met de politie. Voorafgaand worden alle wijkagenten voorgesteld. "Wij willen weten wat er speelt in de wijken en horen wat burgers belangrijk vinden.'' Er staan verschillende tafels opgesteld met daarop de namen van de verschillende kernen op het eiland. De bezoekers, waaronder veel dorpsraadleden, buurtpreventieteams en verschillende raadsleden, verdelen zich over de tafels en gaan met agenten in gesprek over hun wijk. Verschillende mensen hebben – zoals verzocht – foto's meegenomen van wat zij als gevaarlijke situatie zien in hun dorp en waarover ze het graag zouden willen hebben.

Na iets meer dan een halfuur in gesprek geweest te zijn, vindt er nog een kleine terugkoppeling plaats. Verschillende dingen worden meegenomen. Van de overlast rondom arbeidsmigranten in Achthuizen tot de gevaarlijke Molendijk in Nieuwe-Tonge. Telefoonnummers worden uitgewisseld en de verdere aanpak besproken. De eer is aan burgemeester Grootenboer, die de hele avond aanwezig is geweest, om de afsluitende woorden te spreken. "Het gaat op het gebied van veiligheid goed op het eiland, maar het kan altijd nog beter. Dit is een goede stap in die richting.''

Eerste examens voor kandidaten uit de regio

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag hebben bij hapkidovereniging Jinmu Kwan Nederland de allereerste examens plaatsgevonden.

Een eerste keer is uiteraard al een mijlpaal op zich. Dat was ook bij het eerste examen. Voor de meeste kandidaten was het ook het eerste examen, waardoor de spanning wel aanwezig was.
Voordat het examen werd afgenomen, hebben Grootmeester Lim Chae Kwan en ChiefMaster Todd Miller vanuit Zuid-Korea de kandidaten een hart onder de riem gestoken.

Onder toeziend oog van enkele vrienden, familieleden en andere toeschouwers, hebben de kandidaten een goed examen laten zien. Er werd gezwoegd, gepuft, gezweet (ook mede door het warme weer) en mentaal afgezien. Het examen begon met een fysieke test, die allen glansrijk hebben doorstaan. Daarna moesten de studenten enkele trap- en stoottechnieken laten zien. De harde klappen op de trapzakken moeten buiten de sportschool TotalBody Health Center te horen zijn geweest!

Vervolgens moesten enkele valbreektechnieken worden uitgevoerd. Deze technieken werden op een dergelijke wijze uitgevoerd dat, wanneer het erop aankomt, men de val kan breken zonder de belangrijke delen van het lichaam (o.a. hoofd en de organen) te beschadigen.

Het examen werd afgesloten met het technische gedeelte, de zelfverdedigingstechnieken. Het ging er hier en daar hard aan toe, bijna nietsontziend, echter wel met respect.

Op het examen hebben alle kandidaten laten zien in welke mate zij progressie hebben geboekt in de afgelopen periode. Dat verschil is enorm. De basis is gelegd. "Komend jaar gaan we werken aan de verdieping van de voor hun bekende technieken, aangevuld met nieuw materiaal", aldus de organisatie. "We zijn trots op het feit dat alle studenten zijn geslaagd voor het examen! Alice Troost heeft de blauwe band behaald. De volgende studenten zijn geslaagd voor de groene band: Jordy van Gils, Jan van Eck, Wim Middelkoop, John van Es en Floris Tanis".

Eerste Flakkeese Haringvaatje geveild tijdens Haringevent Kiwanis

STELLENDAM - Woensdag 27 juni werd er volop haring gehapt tijdens het Haringevent van Kiwanis. Op de locatie van hoofdsponsor JARO Groep werd het eerste vaatje Flakkeese haring geveild, dat bracht € 11.600,- op.

Verder konden de bezoekers loten aanschaffen van € 25,- voor de grote loterij, waarbij er onder andere een dagje cabrio rijden, overhemd op maat en een rondvlucht boven het eiland werd verloot. In totaal bracht het evenement € 24.125,- op voor de stichting Vrienden van het Sophia. De vis werd verzorgd door de andere hoofdsponsor Visspecialist Hameeteman.

Het geld wordt door het Sophia Kinderziekenhuis gebruikt om de functie van de placenta op een nieuwe manier te meten. Wanneer de placenta niet goed werkt, kan dat leiden tot ernstige vroeggeboorte en zelfs overlijden in de baarmoeder. Daarom is het belangrijk om problemen met de placenta vroegtijdig op te sporen.

Maar er is een nieuwe veelbelovende techniek om de placentafunctie direct te beoordelen: Blood Oxygen Level-Dependent. Dit is een MRI scan waarbij gebruik wordt gemaakt van het transport van zuurstof over de placenta van moeder naar kind. Dit is een goed middel om de placentafunctie te meten: hoe beter het zuurstoftransport, hoe beter de werking van de placenta. Het geld wordt gebruikt om een project op te zetten met deze nieuwe techniek. Het doel is om in de toekomst vroeggeboorte en levenslange problemen bij kinderen te voorkomen.

Vlaggetjesdag Stellendam 2018
Ontmoet de visser, Proef de Zee, Beleef de Visserij

STELLENDAM - "Vlak nadat we waren gestart met de organisatie van Vlaggetjesdag Stellendam 2018 viel het besluit in Brussel over de puls. Aanleiding voor ons om nog meer in te gaan zetten op het informeren van het publiek over de visserij, de technieken en het product vis", aldus Yvet Lupgens van het comité dat Vlaggetjesdag 2018 voorbereidt.

Het comité, bestaande uit het bestuur van Vissersvereniging Zuidwest en aangevuld met Willem van Sighem vanuit Gemeente Goeree Overflakkee en Yvet Lupgens, heeft een breed en boeiend programma opgezet om het verhaal van de visserij in alle facetten onder de aandacht te gaan brengen. De verschillende werkvelden die bij zo'n groot evenement komen kijken zijn verdeeld onder de leden van het comité. Alle lijntjes komen bij Lupgens weer bij elkaar. Zij stemt alle activiteiten met elkaar af, coördineert en organiseert de overkoepelende faciliteiten en regelgeving.

Passie

De verschillende activiteiten worden georganiseerd vanuit de thema's Ontmoeten, Proeven en Beleven. De visser kan als geen ander vanuit zijn passie vertellen over zijn werk en product. Hij staat dan ook centraal. Publiek is de hele dag welkom op de GO37, OD3, GO1 en TH16 waar ze gastvrij worden onthaald, rondleidingen kunnen krijgen, in gesprek gaan met de vissers en informatie krijgen over de verschillende visserijtechnieken. De kotters liggen aan de loswal waar de bedrijven uit de visserij zich presenteren. Padmos, Coöperatie Westvoorn, Visserij-Innovatiecentrum, Promac, Pon Power, IJtama, Verduijn Elektrotechniek, Maaskant, Wetec, Van Wijk Installaties en Van Gemert Schoreven ontvangen in de paviljoens hun relaties, klanten en belangstellenden. De nieuwste technieken waar de Goereese vloot mee werkt zijn hier te bekijken; pulsmodules, geavanceerde koelinstallaties, sorteerlijnen, nieuw netten, schroeven, schone motoren, verbeterde vistuigen en nog veel meer. Innovaties tot stand gekomen in een proces waarbij technische kennis en nieuwe ontwikkelingen zijn gecombineerd met ervaring en vakmanschap.

Niet vanzelfsprekend

Een baan in en ten behoeve van de visserij is voor de schooljeugd niet meer zo vanzelfsprekend. En dat is jammer, want de sector heeft zich in korte tijd door toepassing van moderne technieken en technologieën aan boord van de schepen ontwikkeld tot een moderne bedrijfstak. In tal van beroepen kun je terecht in de sector en speciaal voor de jeugd van 10 tot 14 jaar is er op de Binnenhaven en in de Visserijschool dan ook van alles te doen. "Door schooljeugd al op jonge leeftijd in contact te brengen met techniekonderwijs en ze te vertellen over beroepen in de visserij, hopen we dat we ze zich zo aangesproken voelen dat ze voor een vervolgopleiding in de techniek, en het liefst in de visserij, kiezen", vertelt Lupgens enthousiast. "En dat doen we niet door ze erover te vertellen of een folder mee te geven. Ze moeten de mouwen opstropen en zelf aan de slag gaan met bijvoorbeeld een hydraulische pers, met een hamer en boor, een elektrotechnisch circuit of ze kunnen van een stuk metaal een pennenbakje maken. En wat gebeurt er op een afslag, hoe werkt het veilsysteem, wat kan ik als IT-er toevoegen?. Allemaal voorbeeld hoe leuk techniek is en wat er allemaal mogelijk is als je kiest voor een toekomst in de visserij".
Verschillende organisaties nauw betrokken bij de visserij of de haven zijn aanwezig om te vertellen over de wijze waarop ze samen met de visserij blijven werken aan een nog duurzamere sector en schonere zee, zoals de projecten gepresenteerd tijdens Vishack, het in opdracht van WWF ontwikkelde topless garnalennet, de alternatieven voor Vispluiskeurmerken, Green Deal, Bo-Ac of MSC. Voor informatie over de verschillende opleidingen kun je terecht bij ProSea en het STC. En natuurlijk ontbreken de nationale organisaties, PO's en EMK niet.
En uiteraard is er vis, heel veel vis te zien en te proeven. Op de vistafel liggen een selectie van de soorten die de vloot iedere week weer aan land brengt. Je kunt vis leren bereiden in een workshop visfileren of garnalen leren pellen. Proef de zee in de ter plekke bereide mosselen of eet eens een stukje zeewier. Speciaal voor Vlaggetjesdag Stellendam is de scholkibbeling ontwikkeld door Vishandel Sperling. Tijdens Vlaggetjesdag Stellendam in 2011 kon deze voor het eerst geproefd worden en ook dit jaar trakteert de Vissersvereniging Zuidwest op deze zeer smakelijke variant.

Mosselkotters

En terwijl op de kade het shantykoor-festival doorgaat, het evenemententerrein vanuit een helikopter kan worden gadegeslagen en de bezoekers de verschillende activiteiten kunnen blijven bezoeken of wat kunnen eten bij de verschillende foodtrucks, vaart de vloot om 14.30 uur uit. Onder aanvoering van het Vlaggenschip GO23 van Fa De Vogel varen 31 kotters in formatie een rondje over het Haringvliet waarbij belangstellenden van harte welkom zijn om mee te varen. Bijzonder is dat er ook een aantal mosselkotters meevaren waardoor veel publiek in de gelegenheid wordt gesteld even het water onder de benen te voelen. Vlootadmiraal mevrouw Ada Grootenboer, burgemeester Gemeente Goeree Overflakkee, zal de Vlootschouw afnemen.
"Zo proberen we een compleet beeld over te brengen aan het publiek over de sector. Wat speelt er, welke innovaties worden toegepast, waar wordt hard aan gewerkt. En dat alles gericht op informeren van het brede publiek. Samen met alle organisaties en vrijwilligers die zich allen belangeloos inzetten hopen we een leuke, interessante en inspirerende dag neer te zetten voor jong en oud".

"De Omloop is een gek virus"

De start van de Omloop in 2017. Foto: Jaap Peeman

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 24 en 25 augustus is de Omloop. Dit jaar is de 29ste editie van het wandelevenement. Na het succes van vorig jaar is er nu voor de tweede keer een wandeltocht van twintig kilometer van Middelharnis naar Goedereede. Met een nieuwe naam: de lichtjestocht. Deelnemers wordt gevraagd om zich uit te dossen met lichtjes.

Het 'Koningsnummer' van de Omloop is de 110 kilometer. Waarbij de deelnemers letterlijk het hele eiland rond lopen. De tocht van 110 kilometer kan ook in estafetteverband worden gelopen. Daarbij wisselt een team van drie lopers elkaar regelmatig af. De Kennedymars is 80 kilometer. Deze afstand is vernoemd naar de Amerikaanse president Kennedy, die zich afvroeg of de leden van zijn staf 50 mijl zouden kunnen lopen in twintig uur. Zijn broer Robert ging de uitdaging aan en liep de afstand ongetraind uit, terwijl het zes graden vroor.

Nieuwe route 5 km

De resterende afstanden voor volwassenen zijn 55, 30 en 15 kilometer. Ook kinderen kunnen meedoen aan de Omloop, er zijn twee afstanden. De 5 kilometer voor kinderen van groep 1 t/m 5 en de 15 kilometer voor groep 5 t/m 8. Dit jaar is er een nieuwe route voor de kinderen die de vijf kilometer lopen.

Ook mensen die in een scootmobiel rijden kunnen meedoen met de Omloop. Voor hen is er in samenwerking met PGGO een tocht georganiseerd. Bij de start en finish op het Diekhuusplein zijn er allerlei activiteiten voor lopers en bezoekers. Ook in Goedereede wacht een warm welkom voor de lopers. Het stadje wordt door sommige lopers wel 'Klein Nijmegen' genoemd, vanwege de drukte en gezelligheid. Ook langs de route is er van alles te beleven in verschillende dorpen.

Geld inzamelen via website

Via de website www.dewandeltocht.nl kunnen deelnemers zich eenvoudig laten sponsoren voor het goede doel. Dat is dit jaar opnieuw het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Met het geld dat de wandelaars bij elkaar lopen wordt er gewerkt aan het snel mobiliseren van zieke kinderen, bijvoorbeeld door middel van bedfietsen. Uit onderzoek blijkt dat dit het genezingsproces bevordert. De teller van online donaties gaat nu al richting de vijfduizend euro.

De Omloop start over ruim zeven weken, dat betekent dat deelnemers nog even de tijd hebben om te trainen en in te schrijven voor het wandelevenement. Veel wandelaars die één keer hebben meegedaan komen ieder jaar terug. Of zoals iemand op Facebook schrijft: "Het is een gek virus."

Ga voor meer informatie en om aan te melden naar www.dewandeltocht.nl of like 'De Omloop GO' op Facebook.

TV Menheerse bestaat 50 jaar "Een kakclub werd het genoemd"

Op deze archieffoto opent burgemeester Van Es het onderkomen voor de Tennisvereniging. Dit was in april 1970.

MIDDELHARNIS - "Een kakclub werd Tennisvereniging Menheerse genoemd ten tijde van de oprichting", zegt Marijke van Amerongen, tennislid van het eerste uur. "En eerlijk gezegd was dat het destijds ook wel. Vooral dokters en advocaten tennisten. Het was echt een gesloten eliteclubje."

In de jaren '60 was er zelfs een ballotagecommissie. Je werd voorgedragen en als je niet voldeed, werd je afgewezen. "Je moest een bepaalde status hebben, een timmerman werd niet geaccepteerd," licht Lau Almekinders (79 jaar) toe. Hoe anders is dat nu. Marijke van Amerongen en Lau Almekinders waren vanaf de oprichting bij TV Menheerse betrokken en hebben de tennissport in de afgelopen vijftig jaar zien veranderen.
In 1968 kwam een aantal enthousiaste mensen, waaronder Marijke van Amerongen, op het idee een tennisvereniging op te richten. Het heeft enige tijd geduurd voordat de gemeente akkoord was, vooral in verband met de zondagrust. Afgesproken werd dat de vereniging er alleen mocht komen als er niet op zondag getennist zou worden en als er een groenvoorziening werd aangebracht 'teneinde de spelers aan het oog van de voorbijgangers te onttrekken', zoals destijds door de gemeenteraad verwoord. "Dat was omdat de dames in korte tennisrokjes liepen. Dat mochten voorbijgangers niet zien", lacht Marijke.

De oprichters gingen akkoord en al snel kon de eerste bal geslagen worden. Er werden twee tennisbanen aangelegd en een houten keetje diende als clubhuis. Een douche ontbrak: "Wanneer we competitiewedstrijden speelden, lieten we onze tegenstanders na afloop bij ons thuis douchen", zegt Marijke. In 1970 mocht er toch op zondag getennist worden, maar wanneer de kerk aan ging, moesten tennisspelers het racket neerleggen en van de baan af.
Nog geen acht jaar na de oprichting groeide het ledenaantal zo hard, dat er al snel werd uitgebreid naar zes tennisbanen. Niet lang daarna was er zelfs een ledenstop, de vereniging schoot door de 400 leden. Het imago van 'eliteclub' vervaagde ook langzaam. Al snel werden alle lagen van de bevolking lid. Dit had vooral te maken met het feit dat het economisch beter ging.
Marijke merkt op dat er toch wel veel veranderd is de afgelopen vijftig jaar in het tennis. "Vroeger moest je het juiste gedrag tonen op de baan, als je met je racket gooide of je zei een lelijk woord, werd je direct geschorst en streng toegesproken bij de voorzitter thuis. Hoewel je je tegenwoordig nog steeds 'normaal' dient te gedragen op de baan, is het niet meer zo strikt als toen."
Ook werd je de baan af gestuurd als je niet in gepaste, witte tenniskleding verscheen. Dat is tegenwoordig heel anders. "Je ziet alle kleuren voorbijkomen op de baan, ik vind het alleen maar leuk en de kleding is nog steeds wel gepast. Vroeger was er niet eens tenniskleding te koop in de buurt, er was nog geen sportzaak. Wanneer we wedstrijden 'aan de overkant' speelden, doken we een sportzaak in en kwamen we altijd wel met nieuwe tenniskleding terug", zegt Marijke. Ook tennisrackets werden in Den Haag ingekocht door de tennisleraar, waardoor vrijwel ieder lid met hetzelfde racket speelde.
"Mooie, gezellige tennistijden," blikt Lau terug. "Er was een actief verenigingsleven, iedereen was bereid te helpen en er werden diverse toernooien georganiseerd." Een toernooi wat altijd veel bekijks trok op het eiland, was het kampioenschap van Flakkee. "Ja, dat was een hoogtepunt, iedereen kende elkaar en kwam kijken. Om de beurt moest een Flakkeese tennisvereniging het finaleweekend organiseren. Jammer dat dit toernooi er niet meer is", zegt Lau.
Lau Almekinders en Marijke van Amerongen hebben de afgelopen vijftig jaar veel betekend voor de vereniging. Deze actieve leden stonden bijvoorbeeld aan de wieg van diverse toernooien, zoals de Dubbelvisie, het Veteranentoernooi en het Open Toernooi, die nu nog steeds georganiseerd worden. En of ze nog steeds tennissen? "Ja zeker, met veel plezier", zegt Lau. "Tennis is een van de weinige sporten die je van kinds af aan tot op hoge leeftijd kunt beoefenen." "Zolang we nog kunnen, gaan we door", vult Marijke aan.

Op zaterdag 7 juli 2018 viert TV Menheerse het 50-jarig bestaan. Tussen 16.00 en 19.00 uur zijn alle leden en oud-leden van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje op de vereniging. O.a. in verband met de nieuwe privacywet, is het niet mogelijk om alle oud-leden een persoonlijke uitnodiging te versturen.

Eerste woningen Havenstadt klaar voor bewoners

STAD AAN 'T HARINGVLIET - "Het ontwerp, de bouwkwaliteit, scherpe prijs en ruimtelijke ligging," dat is volgens makelaar Alwin van Alphen de verklaring voor het succes van nieuwbouwwijk Havenstadt. Afgelopen woensdag werden de sleutels van de eerste huizen overhandigd. Wat opvalt is dat tachtig procent van de kopers van buiten het eiland komt.

Tekst en foto: Martijn de Bonte

In totaal worden er op dit moment ruim zestig woningen gebouwd in het gebied achter de Molendijk. Ongeveer tachtig procent van de kopers komt van buiten Goeree-Overflakkee. Wethouder Markwat is er blij mee: "Er is in Stad aan 't Haringvliet misschien wel 30 jaar geen grootschalige nieuwbouw geweest. Dit is ontzettend goed voor de leefbaarheid in het dorp. Denk aan het voortbestaan van de scholen, daarvoor is het ontzettend belangrijk dat er hier in de wijk nieuwe gezinnen komen wonen. Daarnaast zorgen de nieuwkomers voor een mix van oude en jonge bewoners, dat is goed voor de sociale cohesie."

Directeur Van Nieuwaal vertelt dat Woongoed GO vier woningen heeft gekocht in Havenstadt. Deze week ontvangen de huurders de sleutel. In de woningen komen huurders die nu in een oudere huurwoning in het dorp wonen, zodat die woningen gerenoveerd kunnen worden. Na een ronde door één van de nieuwbouwwoningen is zijn conclusie: "Het ziet er keurig uit."

De bouw van de wijk is opgedeeld in verschillende fases. Fase 1 en 2 zijn helemaal verkocht, op vier twee-onder-een-kapwoningen na die later aan fase 2 zijn toegevoegd. Makelaar Van Alphen vertelt dat er nu al mensen op de wachtlijst staan voor fase 3. Na de zomer start de verkoop. De insteek van projectontwikkelaar Wonen op Flakkee is om mensen uit de regio Rotterdam te verleiden om voor een nieuwbouwwoning op Goeree-Overflakkee te kiezen. De pluspunten? De betaalbaarheid, korte reistijd naar Rotterdam en het deelautoproject.

Met het deelautoproject kreeg Havenstadt volop aandacht van de landelijke pers. Het concept is simpel. Door middel van een app, kunnen de nieuwe bewoners van de wijk één van de twee elektrische BMW's reserveren. Voor zes euro per uur kunnen ze de weg op. Dat is inclusief verzekering, belasting en stroomverbruik. Projectontwikkelaar Jean-Paul Scheurleer legt uit dat de deelauto's vooral bedoeld zijn als vervanging van een tweede auto. "Die kost gemiddeld rond de vijfduizend euro per jaar en staat negentig procent van de tijd stil. Door de deelauto te gebruiken om de kinderen naar school te brengen en de boodschappen te doen, kunnen mensen veel geld besparen. Daarnaast zorgt het voor minder 'blik' op straat."

Het concept slaat aan, de nieuwe bewoners van de wijk zijn er enthousiast over. Scheurleer: "Kom niet aan de deelauto's, want dan vallen ze over je heen." Bij het nieuwbouwproject Havenkade van Wonen op Flakkee in Middelharnis komen er ook deelauto's en daarnaast ook elektrische deelfietsen. De gedreven ondernemer heeft daarnaast MobiliteitsMeesters opgezet, waarmee hij projectontwikkelaars elders in het land adviseert over mobiliteit. Ook vernieuwend is het huis van de toekomst, waarin de modernste technologie wordt toegepast. De bouw start later dit jaar.

De nieuwbouw in Stad is een succes volgens de betrokkenen: de huizen worden snel verkocht en de bouw verloopt ondanks het schreeuwend tekort aan personeel volgens planning. Volgens Scheurleer komt dat doordat zijn bedrijf al vanaf de start voor ieder project samenwerkt met Bouwonderneming Stout. "Dat betaalt zich nu uit, wij staan nu vooraan." Wethouder Markwat hoopt dat er meer nieuwbouwprojecten komen in de kleine kernen aan de oostkant van het eiland. "Havenstadt is het bewijs dat het kan. Wij geloven als gemeente in groei, dus we faciliteren projectontwikkelaars graag. En dan kan het snel gaan, dat zie je hier in Stad aan 't Haringvliet."

Koninklijke Onderscheiding voor brandweerman Van Loon

OUDE-TONGE - Op vrijdagavond 29 juni is de heer Marinus van Loon benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Berend Jan Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

32 jaar geleden begon Marinus van Loon bij blusgroep Oude-Tonge, waar hij de laatste 15 jaar de functie van coördinerend bevelvoerder vervulde. Op 29 juni nam hij afscheid van het brandweerkorps van Oude-Tonge.
De wijze waarop hij zijn brandweertaken uitvoerde was een voorbeeld voor zijn collega's. Hij was een trouwe bezoeker van de oefenavonden, en of dit nu als oefenleider was of dat hij mee kon doen aan een oefening als bevelvoerder of manschap, hij was er altijd.
Door zijn lange staat van dienst heeft hij veel betekend voor de bevolking van Oude-Tonge, maar ook daarbuiten, als hij werd ingezet voor assistentie elders in de regio.

'Fiets mee over-Flakkee' tijdens de Flakkeese Molendag

NIEUWE-TONGE - Op zaterdag 14 juli is het de Flakkeese Molendag. Rond dit thema wil Ons Dorpshuis die dag een fietstocht uitzetten met behulp van de knooppuntenkaart van Goeree-Overflakkee.

Het idee is om rond 9 uur te verzamelen in Ons Dorpshuis, waar koffie met een kruukplaetje klaar staan. Daar worden dan de routes uitgedeeld.
Het eerste gedeelte zal over Oost Flakkee gaan en dan weer terug leiden naar Ons Dorpshuis.
Daar zal een lunchbuffet klaar staan met natuurlijk een Flakkeese bolus, broodjes ham/kaas en melk en koffie/thee. Dan kan men kiezen voor een tweede ronde die richting Herkingen, Dirksland en Middelharnis gaat.
De molens zullen deze dag open zijn en daarnaast leidt de route over de mooiste plekjes van Flakkee.
De tocht kan op eigen tempo gefietst worden en gelukkig zijn er onderweg voldoende rustpunten om even lekker te zitten en uit te rusten en van het mooie uitzicht te genieten. En daarbij kunt u natuurlijk niet om die mooie molens heen deze dag.
Men vraagt van de deelnemers € 10,00 p.p voor de koffie en de lunch en een flesje water voor onderweg en een gedeelte sponsoring.
Stichting Ons Dorpshuis vond het leuk om aan deze fietstocht een sponsordoel te hangen.
Ze hebben gekozen voor woongroep 54 van 't Getij in Oude-Tonge. Zij willen graag groene brievenbussen aanschaffen om de post persoonlijk bij de voordeuren van de cliënten uit te kunnen delen.
(Ei)landelijke doelen worden al vaak gesponsord en daar merken de mensen zelf vaak niet zo veel van. Vandaar dat gekozen is voor een sponsordoel wat gelijk de bewoners van deze groep ten goede komt. 20% van de opbrengst van deze fietstocht zal aan dit doel gegeven worden. Deelname is voor eigen risico. Opgeven kan tot woensdag 11 juli opgeven via info@onsdorpshuisnieuwetonge.nl of bij Ciska Koole: tel.nr.: 06-22083036.

Column

Eerste Duik! in Stad is een succes

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Afgelopen zaterdag namen veel inwoners van Stad en daarbuiten een kijkje bij het evenement Duik! in Stad. Een nieuw evenement in en rondom de haven. Kinderen konden zich uitleven op de stormbaan, boogschieten, suppen en nog veel meer. Ouders streken neer op het terras voor een praatje en een drankje. Vier teams namen het tegen elkaar op, de Snorkels kwamen als winnaar uit de bus. De organisatie is enthousiast. Wilma van Bergen, van Ons Trefpunt Stad, de organisatie achter Duik! in Stad: "Het was ontzettend fijn om te zien hoe iedereen van jong tot oud genoot. Bedankt voor de steun uit allerlei hoeken. Stad is misschien klein, maar de feesten zijn groot." Kijk voor meer informatie en foto's op de Facebookpagina @duikinstad.

Ingestuurd

Uitbundige zomer

Strakblauwe luchten, dartelende vlinders en de eerste combines op het land. Het is op dit moment volop zomer op Goeree-Overflakkee. De foto is gemaakt door Klaasje van den Nieuwendijk.

Piet in 't Veld uit Ooltgensplaat
viert honderdste verjaardag

Scholieren debatteren in raadszaal Geen steun voor vliegveld bij Stellendam