info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

15 december 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 15 december 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Handtekening onder prestatieafspraken

De prestatieafspraken worden in gezamenlijkheid ondertekend. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – "Een heuglijk moment!", zo noemde wethouder Daan Markwat de bijeenkomst die vorige week woensdagmiddag in bestuurscentrum Het Rondeel werd gehouden, "niet alleen op Goeree-Overflakkee, maar misschien ook wel in Nederland." Als één van de eersten in het land ondertekenden de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen op Goeree-Overflakkee prestatieafspraken, waarin invulling wordt gegeven aan de collectieve verantwoordelijkheid voor sociale volkshuisvesting op het eiland.

Door Hans Villerius

In de achterliggende tijd hebben hiervoor de gemeente, de corporaties Woongoed GO, FidesWonen, Beter Wonen Goedereede en Beter Wonen Ooltgensplaat, alsmede de huurderverenigingen Goedereede, Woonbelang en Uw Belang Ons Belang de prestatieafspraken gemaakt. Ieder jaar zullen de afspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.

Uniek

De prestatieafspraken zijn een gevolg van de nieuwe Woningwet. Die stelt eisen aan alle partijen die met sociale huisvesting bezig zijn. Corporaties, huurdersverenigingen en gemeente kunnen aan die eisen voldoen als zij optimaal samenwerken en in een document vastleggen waaraan ze daarbij zich zullen houden. Het gaat om realiseerbare en concrete afspraken over uiteenlopende zaken die de sociale volkshuisvesting raken. Nieuwbouwplannen, levensloopbestendig bouwen, de betaalbaarheid van zowel de nieuwbouwplannen als van de huurprijzen, beleid met betrekking tot het verkopen van woningen, energiebesparing, verduurzaming van het woningbezit, toekomstbestendigheid, huisvesting voor specifieke doelgroepen. Over al deze thema's zijn harde afspraken gemaakt, waarop de betrokken partijen aangesproken kunnen worden. "Het is uniek dat we zover met elkaar zijn gekomen", zo gaf Markwat aan, "en het is zeker niet vanzelfsprekend dat gemeente, corporaties en huurdersverenigingen aan tafel gaan om afspraken te maken over wat ze het komende jaar gezamenlijk zullen gaan realiseren. Terugziend op het proces dat we hiervoor doorlopen hebben, kunnen we alleen maar zeggen dat het in een heel positieve sfeer gegaan is, waardoor we nu dit heuglijke moment kunnen hebben. Daar mogen we trots op zijn!"

Eigen belang ondergeschikt

Als voorzitter van de Woningfederatie Goeree-Overflakkee noemde Simon van Nieuwaal de samenwerking "pure winst" en ook hij gaf aan dat het hele traject om tot de prestatieafspraken te komen "liep als een trein". "Maar we zijn er nog niet, dit is slechts een begin", zo gaf hij aan. Daarbij riep hij richting de andere partijen op om in de verdere samenwerking nóg meer oog te hebben voor het belang van de sociale huisvesting. Mogelijke eigen belangen dienen hieraan ondergeschikt te blijven, zo benadrukte hij.

Sterkere eenheid

Namens de huurdersverenigingen op het eiland voerde Maarten van der Klooster het woord. Hij wees erop dat het belangrijk is om te werken aan een goede leefbaarheid van de woonkernen, maar ook aan verduurzaming van de huurwoningen op het eiland. "Door de nieuwe Woningwet zullen ook de huurdersverenigingen meepraten over besluitvorming en uitvoering. Daarmee vormen we met elkaar een sterkere eenheid met kennis van zaken, die bijdraagt aan goed wonen op Goeree-Overflakkee!"

Na de gesproken woorden ondertekenden de partijen de prestatieafspraken voor 2016. Deze zijn na te lezen op de gemeentelijke website: www.goeree-overflakkee.nl/prestatieafspraken.

Nieuwe R-Net bussen op het eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Maandag 13 december is de nieuwe dienstregeling van Connexxion van start gegaan. De grootste verandering is de komst van de nieuwe R-netlijn 436 tussen Dirksland en Rotterdam Zuidplein.

Deze nieuwe buslijn rijdt in de spits ten minste om de tien minuten en vervangt de lijnen 130, 136 en 396. Tijdens de daluren rijden de bussen ieder kwartier. De route komt grotendeels overeen met de huidige route. Naast de reguliere R-net dienst rijdt in de spits twee keer per uur een R-net sneldienst die niet in Oude-Tonge en Den Bommel stopt. In de R-net bus geldt het gebruikelijke vervoerbewijs, reizigers kunnen dus reizen met hun OV-chipkaart. Zij betalen hetzelfde tarief als op de huidige buslijnen.

De afgelopen maanden heeft de provincie Zuid-Holland diverse haltes in Dirksland, Middelharnis, Sommelsdijk en langs de A29 bij Numansdorp vernieuwd. Enkele bushokjes zijn vervangen door R-net bushokjes met duurzaam meubilair. Ook zijn bij een aantal haltes nieuwe overkapte en/of extra fietsenstallingen geplaatst. Voor een comfortabele gelijkvloerse instap in de bus en optimale toegankelijkheid zijn enkele perrons verhoogd. Bij alle haltes staan digitale reisinformatie-panelen. De haltes Achthuizen N59 Schaapsweg en Nieuwe-Tonge Provinciale Weg N215 (bij de kruising met de Molendijk) worden later aangepast, tegelijkertijd met reconstructies van deze kruisingen.

Nieuwe bushaltes

De nieuwe halte Sommelsdijk Zuid op de Koningin Julianaweg in Middelharnis vervangt de huidige haltes Samaritaan aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis en de halte Dorpsweg in Sommelsdijk. Vanuit Goeree-Overflakkee worden de haltes Heinenoord Busstation en Rotterdam Vaanweg niet meer aangedaan door de R-net bussen, wel door andere lijnen. De halte Oude-Tonge Stationsweg vervalt. Daarnaast zijn de namen van een aantal haltes gewijzigd in Den Bommel N59 P+R (was Achthuizen N59 Schaapsweg), Sommelsdijk Noord (was Sommelsdijk Krakeelstraat) en Dirksland Dorp (was Dirksland Schelpenpad). Informatie over de dienstregeling is te vinden op www.connexxion.nl

Verschijning Eilanden-Nieuws Kerst/jaarwisseling

In de komende twee weken van Kerst en jaarwisseling verschijnt Eilanden-Nieuws op afwijkende dagen. De huis-aan-huiskrant en de abonneekrant die respectievelijk dinsdag 22 en vrijdag 25 december zouden verschijnen worden samengevoegd tot één huis-aan-huiskrant, die op woensdag 23 december verschijnt. Ook in de week van de jaarwisseling een samenvoeging en verschijnt er maar één krant en wel op woensdag 30 december (huis-aan-huis).

Voor deze uitgaven gelden de volgende sluitingstijden:

Kerstkrant

Huis-aan-huis, woensdag 23 dec.:
Afsluittijd advertenties maandag 21 december 14.00 uur.
Familieberichten kunnen tot dinsdag 22 december 17.00 uur worden aangeleverd.

Oudejaarskrant

Huis-aan-huis, woensdag 30 dec.:
Afsluittijd advertenties maandag 28 december 14.00 uur.
Familieberichten kunnen tot dinsdag 29 december 17.00 uur worden aangeleverd.

Dinsdag 5 en vrijdag 8 januari verschijnen weer de reguliere edities.

Getuigenoproep

MIDDELHARNIS - Op zondag 13 december is er ingebroken in een woning aan de J.W. Frisostraat in Middelharnis. De inbraak heeft plaatsgevonden tussen 15.00 en 20.00 uur. Mensen die iets verdachts hebben gezien worden verzocht om dit door te geven. Hiervoor kan worden gebeld naar 0900-8844.

2 / 20

Agenda

Woensdag 16 december

DEN BOMMEL - Breicafé in de Bommelstee, inloop van 19.30 tot 22.00 uur. Entree is € 1,50, incl. koffie of thee.
SOMMELSDIJK – Knutselmiddag voor kinderen van 4-12 jaar in De Zwaluw. Van 14.00 tot 15.30 uur gaan de kinderen aan de slag met thema kerst. Deelname kost € 2,-.

Donderdag 17 december

STELLENDAM – Inloop vanaf 10.00 tot 16.00 uur in verenigingsgebouw De Rank, Bosschieterstraat 6. Bezoekers kunnen een kerststukje maken, de kosten hiervoor zijn € 2,50.

Vrijdag 18 december

OUDDORP – Kerstconcert Brassband Concordia in de Dorpstienden in Ouddorp. Start om 20.00 uur, deuren open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Zaterdag 19 december

DIRKSLAND – Kerstzangavond met Meisjeskoor Hamaaloth, kinderkoor Iuventa en het Dirkslands mannenkoor. Aanvang 19.00 uur in de Ger.Gem. aan de Mozartsingel in Dirksland.
OUDDORP - Samen Kerstliederen zingen in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, van 19.30 tot 20.30 uur.
OOLTGENSPLAAT - Repaircafe Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 14.30 uur. Locatie: Dorpshuis het Centrum, Weesmolenstraat 12.
GOEDEREEDE – Goereese Toren – Kerstconcerten Kamerkoor Fiori Musicali, o.l.v. Sietse van Wijgerden. Aanvang 19.00 en 21.00 uur.
HERKINGEN – Kerstmarkt in Ons Huis, van 10.00 tot 15.00 uur. Gratis toegang.
SOMMELSDIJK – Hervormde Kerk Sommelsdijk. Kerstconcert De Jonge Lofstem. Aanvang 19.00 uur.
SOMMELSDIJK – Familiezwemdag van Schotejil in De Staver. Er is een programma met allerlei activiteiten van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
NIEUWE-TONGE – Volkskerstzangavond. Ned Hervormde Kerk. M.m.v. Muziekvereniging Apollo. Orgel Huibert Knops, harp: Miranda Janse. Aanvang 19.00 uur.
NIEUWE-TONGE - Schuurverkoop met artikelen uit Grootmoeders tijd. Gratis koffie/thee. Groeneweg 35. Meer info: 0187-651638.

Maandag 21 december

MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk aan de Ring. Kerstconcert Jong Dameskoor Shira en kinderkoor Kadosj.

Dinsdag 22 december

DIRKSLAND – Marathonbingo Stichting SVIK. In de Victoriahal. De aanvang is 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
DIRKSLAND – Koffieochtend in de Reginahof, van 10.00 tot 12.00 uur.

Donderdag 24 december

DIRKSLAND – Kerstnachtdienst in de Hervormde kerk aan de Ring. Aanvang 21.00 uur, deuren open vanaf 20.30 uur.
MIDDELHARNIS – Kerstnachtdienst in de Emmaüskerk. Het thema is 'Breaking News'. Aanvang 22.00 uur.
MIDDELHARNIS – Kerstzangavond van Chr. Gem. Koor Jeduthun in de Hervormde Kerk aan de Ring. De avond start om 19.30 uur, deuren open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, er is wel een collecte.
OUDDORP – Hervormde Kerk. Kerstzangavond met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Obadja o.l.v. Jan Bezuijen en het Flakkees flute choir o.l.v. Cecilia McColl. Aanvang 20.00 uur.
OUDDORP - Hersteld Hervormde Eben-Haezerkerk – Kerstzangavond met het Christelijk Ouddorps Mannenkoor en het Delta Mannen Ensemble, beiden o.l.v. Dinant Struik. Orgel: Willem den Boer en Jan Rozendaal. Meditatie: ds. Zoet. Entree: gratis. Aanvang: 19.30 uur.
OUDE-TONGE – Kerstavond in Hervormde Kerk. Met medewerking van praiseband The Bridge. Toegang is gratis. Aanvang 22.00 uur. Om 21.30 uur is er inloop met warme chocomel.
OUDE-TONGE – Lichtjestocht van de Vakantie Bijbel Club voor kinderen. Start vanaf 19.00 uur vanuit Diakonia.
SOMMELSDIJK – Kerstnachtdienst in de Exoduskerk, aanvang 22.00 uur. M.m.v. een ensemble van Sempre Crescendo en Piet Westhoeve.

Steunpunt Eigenz heeft nieuw onderkomen

(Vlnr) Gerard Kroon, manager Eigenz, Jannetien Reedijk, aanspreekpunt Steunpunt en Mark Edewaard, bezoeker en ervaringsdeskundige van Zuidwester.

MIDDELHARIS- Vorige week is het Steunpunt van Eigenz, te vinden in de winkel van Goed Gekeurd aan het Beneden Zandpad 11A in Middelharnis, officieel geopend. Een mooie centrale, maar vooral gezellige laagdrempelige locatie, waar mensen met een licht verstandelijke beperking iedere donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur vrijblijvend kunnen binnenlopen voor een praatje of een bakkie. Op donderdag 3 december was de officiële opening, die werd verricht door Mark Edewaard, bezoeker van het steunpunt en ervaringsdeskundige van Zuidwester.

Door Mirjam Terhoeve

Eigenz is de afdeling van Stichting Zuidwester, die hulp en begeleiding biedt aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die zelfstandig of nog bij hun ouders wonen. De begeleiders van Eigenz signaleerden al enige tijd, dat deze groep mensen zich best vaak eenzaam voelt buiten het werk of dagbesteding om en dat er behoefte was aan wat persoonlijke aandacht en wat meer contacten. De medewerkers van Eigenz kunnen deze hulp bieden. Zij helpen op het gebied van zelfredzaamheid, maar ook om de kwaliteit van leven te verbeteren. De zorg, die wordt verleend is dus geheel individueel. "Wij spreken af, wanneer het onze cliënten het best uitkomt", vertelt Jannetien Reedijk, individueel begeleider en medewerkster van het Steunpunt. "Ons team van begeleiders is heel flexibel. De vraag van de cliënt staat altijd centraal. Het Steunpunt daarentegen is, naast onze persoonlijke begeleiding, bedoeld als extra mogelijkheid voor onze doelgroep om ook zonder afspraak gewoon even langs te komen voor een praatje, een bakje koffie, om vragen te stellen en vooral ook om andere mensen te ontmoeten. Het Steunpunt is dus niet alleen open voor onze eigen cliënten, maar ook cliënten van Hernesseroord en mensen van andere zorginstellingen lopen regelmatig binnen".

Laagdrempelig

Het Steunpunt werd in 2014 gestart in het wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat en was in eerste instantie alleen 's middags geopend. "Maar juist omdat veel van onze cliënten na werktijd langs wilden komen hebben we op de nieuwe locatie gekozen voor een openingstijd van 16.00 tot 20.00 uur is. We zijn dan ook heel blij, dat we in de winkel Goed Gekeurd van Cees de Knegt terecht konden. Het is een gezellige centraal gelegen locatie, die vooral ook heel laagdrempelig is. Iedereen kan er immers binnenlopen".

De hulp, die Eigenz biedt is echter niet gericht op zomaar een praatje maken. "Absoluut niet", zegt Jannetien. "Wij proberen de cliënten echt vooruit te helpen. De vragen, die we krijgen zijn heel divers. Ze kunnen gaan over hulp bij het huiswerk of over de relatieve sfeer. Over persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding, puberteit, sociale vaardigheden, geldzaken enzovoort. Wij helpen de mensen met het opstellen van hun doelen en we bekijken samen hoe we die doelen kunnen behalen. We maken afspraken en beloven van beide kanten, die afspraken na te komen".

Speciale bijeenkomsten

Naast de vaste inloop op donderdag, willen de medewerkers ook een aantal gezellige bijeenkomsten organiseren. "Onlangs hebben we een zogenaamde 'soepavond' gehouden", zegt Jannetien, "en die was heel erg geslaagd. Je merkt dan dat sommige cliënten elkaar toch wel kennen. Er werden zelfs afspraken gemaakt om samen eens wat te gaan doen. Zo kunnen er mooie vriendschappen ontstaan en tja, daar doen we het voor hè. We zijn dan ook van plan om maandelijks een thema- of gezellige avond te organiseren. De eerstvolgende is op 7 januari, we hebben dan een nieuwjaarsreceptie met uiteraard weer soep en broodjes. Voor eind januari staat er een thema-avond gepland in samenwerking met de projectgroep Mijn Eigenz Geldzaken over het beheren van huishoudgeld en de geldmap die de projectgroep ontwikkelt heeft. Daarnaast willen we ook iedere maand een ervaringsdeskundige uitnodigen. Dat zijn cliënten, die hier speciaal voor zijn opgeleid. Hoe goed ons team ook ons best doet, soms praten cliënten gewoon net wat makkelijker met iemand met dezelfde ervaring als zijzelf".

Meer weten?

Mochten er mensen zijn, die meer willen weten over Eigenz en de activiteiten, dan kunnen ze kijken op de facebookpagina www.facebook.com/steunpunteigenz. Of men kan contact opnemen met Jannetien Reedijk via j.reedijk@zuidwester.org of 06-19277143. Natuurlijk kan men altijd binnenlopen op de donderdag. Het Steunpunt is echter gesloten van 17 december tot 6 januari. Op 7 januari is iedereen weer van harte welkom.

Thema-avond ChristenUnie: Barmhartigheid en rechtvaardigheid in vluchelingenproblematiek

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 10 december 2015 organiseerde de ChristenUnie Goeree-Overflakkee een thema-avond met als spreker Europarlementariër Peter van Dalen. De avond begint met een introductie op het thema door Peter van Dalen. Kort schetst Peter de situatie in Europa en in het Midden-Oosten, de slechte situaties in de kampen, waar men gemiddeld leeft op een reep chocola per dag, en de groeperingen in Syrië.

De speerpunten van de fractie Europese Conservatieven en Hervormers, waar Peter van Dalen namens de ChristenUnie in zit, pleit sterk voor de verbetering van de regionale kampen.

Rechtvaardigheid

In lijn hiermee ligt de controle op de mensen die Europa binnenkomen. Twee woorden staan bij hierbij centraal, namelijk 'barmhartig' en 'rechtvaardig'. Barmhartig, want we hebben te maken met mensen die vluchten voor oorlogsgeweld en mensen die moeten vluchten vanwege hun geloof. De nadruk lijkt de laatste tijd te liggen op 'barmhartigheid', zeker als we bijvoorbeeld kijken naar de woorden die Angela Merkel heeft gesproken. Peter pleit ervoor om de nadruk iets meer te verschuiven richting 'rechtvaardigheid'.

Hiermee doelt hij op de controle aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Momenteel is Europa bezig met het bouwen van 'entry points'. Bij deze punten zal er meer gecontroleerd worden en zullen de antwoorden die de mensen geven gecheckt worden, door bijvoorbeeld gegevens van de mobiele telefoon uit te lezen. Na een intrigerend verhaal is er tijd en ruimte voor vragen en discussie.

Gevaarlijke Syriëgangers

Het onderwerp 'terrorisme' wordt aangesneden. Peter geeft aan dat men in Nederland niet heel bang is voor terroristen tussen de vluchtelingen. Gevaarlijker zijn de teruggekeerde Syriëgangers, maar gelukkig hebben wij, in tegenstelling tot andere Europese landen, wijkagenten en andere wijkwerkers die de wijken goed in de smiezen houden. Hierdoor kunnen eventuele problemen vroeg worden gesignaleerd.

Ook de situatie in Nederland komt aan bod. Vluchtelingen worden vaak verplaatst, ook de gemeente Goeree-Overflakkee heeft al zorg gedragen voor noodopvang.

Twintig verplaatsingen

Tegenwoordig worden vluchtelingen al voorbereid op een twintigtal verplaatsingen. Daarin moet volgens de leden van de ChristenUnie Goeree-Overflakkee nog winst te behalen zijn, dat moet beter kunnen. We hebben er immers nog geen boterham minder om gegeten, aldus één van de leden.

Veel bezoekers op kerstmarkt Ebbe en Vloed

OUDE-TONGE - De kerstmarkt bij Ebbe en Vloed op woensdag 9 december is goed bezocht door bewoners en omwonenden. Lokale ondernemers hadden streekproducten en kerstartikelen in de aanbieding. Vanuit de gedachte dat 'kerst voor ons samen is', waren er ook kramen die goede doelen steunden. Voor vertier was er onder andere een rad van fortuin, ballen gooien en enveloppen trekken. De oliebollen die buiten vers gebakken werden, waren erg in trek. De kerstmarkt werd gecombineerd met een tentoonstelling van diverse kerststallen. De kerststallen waren tijdelijk te bewonderen. Door het organiseren van diverse activiteiten, de vestiging van de bibliotheek en het restaurant heeft Ebbe en Vloed meer en meer een centrale maatschappelijke functie in Oude-Tonge. Zij zorgt voor verbinding tussen wonen, zorg, cliënten en omwonenden.

Kerstconcert 'Concordia' Ouddorp

OUDDORP - Vrijdag 18 december is het jaarlijkse kerstconcert van Brassband 'Concordia' in de Dorpstienden in Ouddorp. De brassband staat onder leiding van Gert v.d. Weide en biedt een heel afwisselend programma. Traditionele kerstmuziek als 'Stille nacht' en 'Komt allen tezamen', maar ook het vrolijke 'Frosty, de Snowman' krijgen bezoekers te horen. Ook de Concordia Kids, zelfs de jongste blokfluiters, spelen een kerstliedje. Ook het jeugdorkestje is van de partij. Van leerlingen die net begonnen zijn, maar ook die al een paar jaar op les zitten. Samen klinkt het al als een echt orkest. Zo kunt u genieten van 'Komt allen te samen' of 'In de stad van Koning David', maar ook durven ze als solist of duo op te treden.

De uitvoering begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar wel staat er een instrumentenspaarpot bij de deur. De zaal is open vanaf 19.30 uur en vanaf die tijd spelen de blokfluiters bij de ingang van de zaal om bezoekers welkom te heten. Er staat ook een verkooptafel met kerststerren, arretjescake en andere lekkernijen, de opbrengst is bestemd voor 'Concordia'.

Unieke golfattractie op Melissantse golfbaan

Ewoud Gebraad demonstreert een van de golfsimulatoren.

MELISSANT - Altijd al eens willen oefenen of een wedstrijdje willen spelen op een van de mooiste golfbanen in de wereld? Bijvoorbeeld op een fameuze baan in Abu Dhabi? Sinds kort is het mogelijk. En dat dichtbij huis. Het kan met de indoorgolf met drie simulatoren op de golfbaan Catharinenburg aan de Bouwdijk in Melissant. Geen vlieg- of andere reiskosten. Gewoon op het eiland. Een unieke attractie op deze golfbaan, tevens de thuisbasis van golfclub Roxenisse. Officieel wordt deze indoorgolf-faciliteit in januari/februari 2016 geopend, maar nu is er al een mogelijkheid te spelen gedurende een introductieperiode. Ewoud Gebraad, penningmeester van golfclub Roxenisse, geeft een rondleiding.

Door Jaap Ruizeveld

Zelf heeft Gebraad - thuis in Nieuwe-Tonge - een golfsimulator. Als geen ander kent hij dus de aantrekkelijkheid van deze indoormogelijkheid. Hij was het ook die Jan Leen Mijnders, eigenaar van golfbaan Catharinenburg in Melissant attent maakte op de mogelijkheid die een bedrijf bood om een aantal golfsimulatoren op het eiland te plaatsen. In één van de schuurruimten op het terrein, waarin ook leden van de gc.Roxenisse hun clubs kunnen opbergen, was daarvoor een prima mogelijkheid. De baaneigenaar kan helaas de voorbereidingen tot de openingshandeling niet begeleiden. Hij liep dit najaar zwaar lichamelijk letsel op bij een ongeluk met een grasmaaier. Na operaties volgt voor hem vermoedelijk nog een lange revalidatieperiode.

Verplicht aanmelden                                                                                                                

Vanuit de golfclub Roxenisse probeert Ewoud Gebraad in deze fase, als een tijdelijke plaatsvervanger, het baanproject nu vaste vorm te geven en lopende zaken te regelen. Voor heel veel golfspelers is een indoorsimulator een bekend fenomeen, maar voor anderen is of kan het een nieuwtje zijn. Dat vereist dus assistentie als je er gebruik van wilt maken. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat men zich tijdig aanmeldt om te willen spelen. Dit kan via 0187 605060 (keuze 1) en of via info@catharinenburg.nl. In de shop (golfwinkel) bij het restaurant op de baan noteert Marian Troost of een vervangster, de aanmeldingen en wordt de registratie ingevuld. Indoorgolf is gedurende een introductieperiode dagelijks mogelijk tussen 09.00 en 18.00 uur. De kosten zijn dan vooralsnog 10 euro per uur. Voor begeleiding van een speler of maximaal 4 spelers per baan is een pro beschikbaar. Eventueel is er assistentie (mentor) vanuit golfclub Roxenisse.

Computer                                                                                                                                

Na het instellen van de computer, het gewenste (oefen)programma, het maken van een baankeuze, harde of zachte baan, weersgesteldheid en talrijke andere condities kan de speler of kunnen de spelers aan de slag. De computer noteert en toont alle slagen, de afstanden, de afwijkingen, of er hoog of laag moet worden geslagen, welke club gebruikt kan worden en noem maar op. Een mega aan informatie die als leidraad functioneert voor de speler(s). Behendig demonstreert Ewoud Gebraad een slag op, inderdaad de baan van Abu Dhabi die uw verslaggever had uitgekozen. Nauwelijks een afwijking van de rechte lijn. Een ervaren rot, dat is duidelijk.

Bedrijfsuitje                                                                                                                                 

Deze indoor golfmogelijkheid is stellig een attractie. Ook te benutten als regen of winterweer het spelen op de grote 18-holesbaan Catharinenburg niet mogelijk maakt. Wat te denken als onderdeel van een bedrijfsuitje? Of voor startende golfspelers, die nog even gecoacht willen worden voor zij kun capaciteiten gaan uitproberen op de inmiddels gekwalificeerde en zeer populaire Par-3 baan. Voor zover bekend is de indoor golfvoorziening met drie simulatoren uniek in onze regio. Golfclub Roxenisse is ook blij met deze aanvullende voorziening. De club, onder leiding van de nieuwe voorzitter Hans Lagendaal, opvolger van Willem Meijer, ziet het voor baan en club als een extra eilandelijke trekpleister. En om alle informatie dan volledig te maken, in de recente jaarvergadering werd naast de verkiezing van de nieuwe voorzitter ook - op voorstel van het bestuur - Ruud Klip benoemd tot lid van verdienste. Meer dan 25 jaar was hij actief in de baancommissie, tijdelijk in het bestuur en bij het attractieve balletje-balletje.

OUDDORP - Op Kerstavond 24 december wordt weer een Kerstmusical opgevoerd door een groep enthousiaste kinderen in de Gereformeerde Kerk Ouddorp aan de Dorpstienden.

Dit jaar is gekozen voor de musical 'Michiel en de houtsnijder'. Deze musical gaat over een jongen, Michiel, die op zoek is naar een bestemming in zijn leven. Hij ontmoet Johan, de houtsnijder, die figuren snijdt voor de Kerststal. Johan maakt Michiel ook na in hout. Michiel blijft een nachtje slapen bij Johan. Dat is het begin van een bijzonder avontuur..

De zaal gaat om 18.00 uur open. De aanvang is 18.30 uur. De entree is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden voor het goede doel: De Stichting Ambulance.

SOMMELSDIJK - Zaterdag 19 december organiseert het Streekmuseum van 11.00 tot 17.00 uur de Winterdag in het mooiste straatje van Sommelsdijk.

Het Kerkstraatje zal worden omgetoverd in een winterse sfeer anno 1900. Een ieder kan binnen op de foto in de antieke arrenslee of kan poseren met de veldwachter die door de straat zal lopen. Het Streekmuseum opent, evenals vorig jaar, weer zijn deuren. Binnen is er de mogelijkheid uzelf, uw kinderen of het hele gezin te laten fotograferen in de oude Flakkeese arrenslee of met mensen in klederdracht. Leden van Ensemble Eeuwkant is gevraagd in traditionele Flakkeese klederdracht uit die tijd aanwezig te zijn; Pau Heerschap zal in klederdracht enkele voordrachten houden in het dialect. Tevens worden diverse muzikale klanken ten gehore gebracht in het Streekmuseum en in het Kerkstraatje. Blazers, zangers en instrumenten zijn die dag aanwezig en zullen op diverse tijden en op diverse locaties hun klanken laten horen. Voor het beheren en presenteren van het erfgoed van Goeree-Overflakkee kunnen bezoekers het Streekmuseum steunen middels een vrijwillige bijdrage. Ook kan men lid worden van het Streekmuseum. Het lidmaatschap geeft, bij een jaarlijkse bijdrage van € 20,- vrije toegang tot het Streekmuseum tijdens de openingstijden. Het Streekmuseum is te vinden op Facebook: www.facebook.com/streekmuseumGoereeOverflakkee.

Themadienst: 'Wie verwacht je nu eigenlijk?'

GOEDEREEDE - Aanstaande zondag 20 december 2015 zal er een themadienst worden gehouden in de Hervormde Kerk te Goedereede, Kerkpad 2. De dienst zal worden geleid door Arjen ten Brinke uit Den Haag. Het thema op deze vierde adventszondag is: 'Wie verwacht je nu eigenlijk?' De kerkdienst start om 18.30 uur. Een ieder is van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen.

Kerstzang "Hij is nabij" door Chr. Mannenkoor DEV

STELLENDAM - In de adventtijd is iedereen druk met de voorbereidingen van het aanstaande kerstfeest. Het stilstaan bij de komst van de Heiland naar deze wereld mag zeker onze aandacht hebben in deze tijd. Om dat met elkaar te doen zal er op dinsdag 22 december een kerstzangavond worden gehouden. Het thema van deze avond is "Hij is nabij".

Het Christelijk Mannenkoor Door Eendracht Verbonden nodigt een ieder uit om deze avond aanwezig te zijn en zo met elkaar het kerstevangelie te bezingen en te beluisteren. Deze avond zal ook het koor Joyfull Voices onder leiding van Jan van Seters medewerking verlenen. De meditatie wordt door Ds. D. Hoolwerf verricht. Het orgel en pianospel zal door Marian van Oostenbrugge en Jabin de Geus worden verzorgt. In het programma is zeker aandacht voor het samen zingen van kerstliederen opgenomen. De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Corné de Geus. De kerstzangavond vindt plaats in de Hervormde kerk van Stellendam. De aanvang is 19.30 uur. Er is geen entree maar er zal wel een collecte worden gehouden.

Kledinginzameling Ouddorp

OUDDORP - Dagelijks zijn er berichten over vluchtelingen in verschillende delen van de wereld. Veel mensen zetten zich in om de nood te ledigen. Ds. Blankers is een van de velen die hierbij betrokken is. Regelmatig reist hij naar Turkije om daar vluchtelingen uit Syrië te helpen. Voor opvang wordt in Turkije maar in beperkte mate voorzien. Daardoor verblijven veel vluchtelingen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Ds. Blankers is daarom een inzameling van warme kleding en dekens begonnen die daar nu heel hard nodig zijn. Hij hoopt in januari zelf het transport en de verdeling te begeleiden. Ds. Blankers vraagt om daarbij te helpen door kleding in te leveren. Warme kleding en dekens kunnen schoon en opgevouwen worden ingeleverd bij Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3 in Ouddorp. De inlevermomenten zijn op zaterdag 19 december tussen 9.00 en 11.30 uur en dinsdag 22 december tussen 9.00 en 11.30 uur.

Een uurtje kerstliederen zingen

OUDDORP - Een uurtje samen kerstliederen zingen op zaterdag 19 december in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Van 19.30 tot 20.30 uur.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 16 december zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in de Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30 - 22.00 uur. Entree € 1,50 is inclusief 2x kopje koffie/thee. Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Jong en oud zijn van harte welkom! Meer info bij Carla Gebraad 611397. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

DIRKSLAND

Opbrengst collecte Alzheimer

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Dirksland in de week van 9 t/m 14 november € 2004,24 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten. "Samen gaan we de strijd aan, voor een toekomst zonder dementie". Alzheimer Nederland roept mensen die een paar uur tijd over hebben op om volgend jaar ook mee helpen als collectant. Opgeven kan bij: Ella de Wit Tel: 0187-602416 of email: elladewit@gmail.com of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of via tel.: 033-303 26 61.

Kerstnachtdienst Hervormde Kerk

Op kerstavond vindt in de kerk aan de Ring in Dirksland de jaarlijkse Kerstnachtdienst plaats. De organisatie is in handen van de Hervormde Gemeente Dirksland. Medewerking wordt verleend door de plaatselijke Muziekvereniging Amicitia, dominee Pleizier en Andrea Stribos, die een eigen gedicht zal voordragen. Ook is er een bijzondere gast die deze avond komt zingen; Saskia Dian, bekend van onder andere Hollands got talent! Voor meer info zie: www.saskiadian.nl. De kerstnachtdienst is op donderdag 24 december om 21.00 uur, de kerk is open vanaf 20.30 uur.

Koffieochtend Reginahof

Op dinsdag 22 december is er een koffieochtend in de Reginahof. Iedereen is welkom, om andere mensen te ontmoeten, om een spelletje te doen of creatief aan de slag te gaan. De ochtend is van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de koffie wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Start to swim

Vanaf 9 januari gaat "Start to Swim" beginnen voor mensen die beter borstcrawl willen zwemmen. Bijvoorbeeld voor triatleten die met het zwemonderdeel nog veel tijd verliezen. Het zijn 10 trainingen op zaterdagochtend van 07.30 uur tot 08.30 uur in zwembad De Gooye te Dirksland. De week na de laatste training kun je gratis deelnemen aan de zwemloop van Dirksland, waarbij je individueel of met een duo 500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen aflegt. De kosten voor de 10 trainingen bedragen € 40,-. Maximaal 20 deelnemers. Meer informatie en inschrijving via zwemloopdirksland@gmail.com.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Champions League op de radio

Op de laatste dagen van het jaar vindt in De Staver in Sommelsdijk het jaarlijkse zaalvoetbalevenement de Champions League plaats. Zoals ieder jaar verzorgt Radio Superstar een live-verslag van de wedstrijden die gespeeld worden. Op 22, 23, 28 en 29 december start de uitzending om 18.00 uur. Op de laatste wedstrijddag, 30 december start de uitzending om 13.30 uur. Radio Superstar is te beluisteren via www.radiosuperstar.nl.

HERKINGEN

Kerstmarkt Ons Huis

Op zaterdag 19 december is er van 10.00 tot 15.00 uur een kerstmarkt in Ons Huis. De toegang is gratis. Er zijn ruim 35 tafels met allerhande kerstartikelen, kerststukken, leuke cadeaus,kruudplaetjes en andere lekkernijen, tweedehands boeken en nog veel meer. Kom gerust een kijkje nemen in het Verenigingsgebouw Ons Huis, Kaaidijk 26 te Herkingen. Meer informatie staat op www.onshuisherkingen.nl. Er kan ook contact worden opgenomen met Yvonne Mol tel.06-23187838 of mail info@onshuisherkingen.nl.

MIDDELHARNIS

Kerstdiensten Emmauskerk

Op donderdag 24 en vrijdag 25 december worden de kerstdiensten van de Emmauskerk te Middelharnis weer gehouden om respectievelijk 22.00 uur en 10.00 uur. Het thema van de kerstnachtdienst is: 'Breaking News!' En voor de kerstmorgen: 'Met de herders op kraambezoek! In de kerstnachtdienst is er medewerking van de Cantorij o.l.v. Emmy Lingen-van Veen en organist Peter Jordaan. In de Kerstmorgendienst is er begeleiding door het combo van de Emmauskerk. De commissie eredienst en verschillende jongere en oudere gemeenteleden dragen hun steentje bij op velerlei wijzen. Voorganger in beide diensten is Ds. Leen Jan Lingen. Wees op tijd aanwezig! Zie voor meer info: www.emmauskerkmiddelharnis.nl

PC-Cursus ANBO

Op woensdag 6 januari 2016 gaat weer de PC-Cursus van de ANBO van start. 'Ouderen achter de PC'. Deze keer is het een vervolg op de basiscursus. Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met ANBO M & W Flakkee, Rabobank Het Haringvliet en het Seniorweb. Deze cursus wordt gegeven in het leercentrum van het Seniorweb op de Rabobank, Rottenburgseweg 25, 3241XD te Middelharnis. Duur van de cursus is 9 weken van 14.00 tot 16:30 uur. De kosten bedragen voor leden van de ANBO € 55 en voor niet leden € 75. Voor nader informatie of deelname kunt u bellen naar 06 2063 1663. De volgende cursus start op woensdag 6 april 2016, ditmaal met een basiscursus. Deze basis cursus is bedoeld voor mensen die weinig of niets van de computer afweten. Als u wilt deelnemen wacht dan niet te lang dat voorkomt teleurstelling, Voor nadere informatie of deelname kunt u bellen naar 06 2063 1663.

NIEUWE-TONGE

Wijziging kaartverkoop driekorenconcert

Door omstandigheden is het kaartverkoopadres voor Nieuwe-Tonge voor het kerstconcert met Apollo; Excelsior en Ons Koor gewijzigd in: familie Christa Graafland, Zuidelijke Achterweg 10 te Nieuwe-Tonge; tel.nr. 652075. U kunt dus hier uw kaarten afhalen € 2,-.

Nazomer schuurverkoop

Zaterdag 19 december is er een 'nazomer schuurverkoop'. Men kan 10.00 tot 16.00 uur terecht aan de Groeneweg 35 te Nieuwe-Tonge. Er zijn veel voorwerpen uit grootmoederstijd, zoals emaille, b.v. Emaille bv: zand-zeep-soda; lepelrekken; petroleumstellen; enz. Verder is er boerenbont, zinken voorwerpen voor in de tuin, kruidenkastjes, (buiten)kachels; Keulse potten, enz… Tevens: Diverse snuffelkramen, met eigengemaakte jam en kruiden, wenskaarten en kerstattributen, kruudplaetjes en Brocante spullen, kaarten, keramiek en tuinartikelen van EMCO handelsonderneming. Ook taxatie en in/en verkoop van bankbiljetten en munten. Hardhouten woonaccessoires en er is een speciale kraam, met artikelen voor KiKa. Voor de koffie/thee en wintersoep wordt een donatie voor KiKa gevraagd. Er zal ook een palingroker aanwezig zijn. Er is ruime parkeergelegenheid en de toegang is gratis. Inlichtingen: Jan Nijssen, 0187-651638.

OOLTGENSPLAAT

Repaircafé Ooltgensplaat

Op zaterdag 19 december is het Repaircafe Ooltgensplaat weer open, van 10.00 tot 13.30 uur. Het repaircafé is op de nieuwe locatie, Dorpshuis het Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Zaterdag 19 december staat geheel in het teken van de kerstversieringen. Iedereen die kapotte kerstversiering heeft kan terecht bij de vrijwilligers om het na te laten kijken. Er is ook een vrijwilliger in het team die kapotte kleding kan herstellen. De organisatie is nog op zoek naar mensen die het team willen versterken. Zo wordt er gezocht naar mensen die goed zijn in het repareren van elektrische apparaten, mensen die kleding kunnen herstellen en gastvrouwen en gastheren.

OUDDORP

Flessenactie

De gezamenlijke verenigingen van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp willen net als in de afgelopen jaren tussen Kerst en Oudejaarsdag een 'lege-flessenactie' organiseren. Dit houdt in dat lege statiegeldflessen huis-aan-huis opgehaald worden. Deze statiegeldflessen zullen bij de supermarkten van Ouddorp ingeleverd worden. De opbrengst van deze actie zal dit jaar bestemd zijn voor de 'SDOK', een christelijke organisatie die zich inzet voor de vele vervolgde christenen. Op maandag 28 december hoopt men tussen 9.00 en ongeveer 12.00 uur langs de huizen te gaan om de flessen op te halen.

Kerstzangavond Eben Haëzer Kerk

Op donderdag 24 december houdt het Christelijk Ouddorps Mannenkoor weer de inmiddels traditionele Kerstzangavond. Ook het Delta Mannen Ensemble zal een aantal liederen ten gehore brengen. Beide koren staan onder leiding van dirigent Dinant Struik. Het orgel wordt bespeeld door Willem den Boer en Jan Rozendaal. Ook is er gelegenheid voor samenzang. De meditatie zal verzorgd worden door de eigen predikant Ds. D. Zoet. De deuren van de Eben Haëzerkerk aan de Diependorst 18a zijn vanaf 19.00 uur geopend. De avond begint om 19.30 uur. Er zal een collecte worden gehouden voor het fonds Kerkbouw. Op 4 januari 2016 start om 20.00 uur de eerste repetitieavond van het nieuwe seizoen in de Christelijk school, Margrietweg Ouddorp. Geïnteresseerden zijn welkom.

OUDE-TONGE

Lichtjestocht op Kerstavond

Op kerstavond, 24 december, organiseert de Vakantie Bijbel Club een lichtjestocht voor de kinderen van Oude Tonge. Vanaf 19.00 uur start de tocht in kleine groepjes (kinderen met ouders) met de tocht vanuit Diakonia. De tocht brengt de kinderen langs een met kaarsen verlicht pad bij allerlei figuren die een stukje van het kerstverhaal vertellen. Deelnemers ontmoeten onder andere Jozef en Maria, de herders, wijzen en zelfs een paar Romeinen! De tocht duurt niet lang, dus ook de kleinste kinderen zijn welkom. Na de tocht kan er warme chocolademelk worden gedronken met elkaar.

SOMMELSDIJK

Familiezwemdag Schotejil

Op zaterdag 19 december organiseert zwemclub de Schotejil een familiezwemdag in de Staver. Het zwembad van de Staver wordt op die dag omgetoverd tot een zwemsport- en spelhal. Het programma ziet er als volgt uit: Op de terrassen 13.00 uur tot 17.00 uur: Oud-Hollandse spelletjes met oa. koekhappen, ringwerpen, stokvangen enz. en niet te vergeten sjoelen om het kampioenschap van Goeree-Overflakkee, met als hoofdprijs een mooie wisselbeker. In het zwembad 13.00 uur: Estafettezwemmen voor teams van 4 personen. Inschrijven via: schotejil1972@hotmail.com is mogelijk voor scholen, vrienden en vriendinnen groepen, bedrijven, verenigingen enz. De afstand die gezwommen wordt is 4 keer 50 meter. Voor de winnaars zijn er mooie prijzen. 14.00 uur: Zwem-spel programma door Sportteam GO; 15.30 uur: Vrij zwemmen; 17.00 uur: Einde middagprogramma. Toegang en deelname aan de activiteiten zijn gratis.

Knutselmiddag

Woensdagmiddag 16 december is er knutselmiddag voor kinderen van 4-12 jaar bij Wijkvereniging de Zwaluw in Sommelsdijk. Het thema van deze middag is 'Kerst'. Wat er precies gemaakt gaat worden is volgens de leiding nog een verrassing, "het wordt geen saai kerststukje". De middag begint om 14.00 uur en is om 15.30 uur afgelopen. De kosten zijn € 2,- inclusief drinken en wat lekkers.

Bingo

Zaterdagavond 19 december is er bingo bij Wijkvereniging de Zwaluw in Sommelsdijk. Er zijn leuke prijzen te winnen. De zaal gaat om 19.30 uur open en de bingo start 20.00 uur.

Breien en haken voor kinderen

Op de woensdagmiddagen 13 en 27 januari is er een creamiddag voor de jeugd van 8-12 jaar. Onder begeleiding van Breiclub de Zwaluw kan de jeugd leren breien en haken. Het begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Kosten voor de deze middag zijn € 2,- inclusief drinken en materialen.

Kerstuitvoering Den Hoogen Caemer

Woensdag 16 december, 19.45 uur zal het gemengd koor Excelsior uit Dirksland een Kerstuitvoering geven in het sfeervolle ingerichte Atrium van het appartementencomplex "Den Hoogen Caemer", gelegen aan de Sperwer. Hierbij is een ieder uitgenodigd. Toegang is gratis.

Bijzondere diensten Exoduskerk

In de Exoduskerk is een kerstnachtdienst op donderdag 24 december. De dienst start om 22.00 uur, met medewerking van een ensemble van Sempre Crescendo en Piet Westhoeve (organist en pianist). Op zondag 27 december wordt er een jeugddienst gehouden onder de naam Top 2000. Een dienst waarin jongeren en hun muziek een grote rol spelen. Jongeren hebben liederen uitgekozen en nagedacht over de inhoud van de teksten, zij willen hun gedachten graag met u delen.

STELLENDAM

Kerststukje maken bij Caleido

Op donderdag 17 december bent u van 10.00 tot 16.00 uur welkom bij Inloop Caleido voor het maken van een kerststukje. De kosten zijn € 2,50. De Inloop wordt gehouden aan de Bosschieterstraat 6 (verenigingsgebouw De Rank). Tevens kan men zich opgeven voor Eerste kerstdag, om geheel gratis Kerstfeest te vieren. De deuren van de Rank zullen vanaf half 12 voor staan evt. kunt u om 10.00 uur de kerkdienst meebeleven in de herv. kerk te Stellendam. Opgeven kan via inloopcaleido@gmail.com of tel: 06-23506507.

Sinterklaas terug naar Middelharnis voor lancering TOF uitgave 2

Dankzij Sinterklaas en YouTuber Gio kon de lancering van de tweede uitgave van TOF toch doorgaan. Foto's: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Het lijkt misschien nog maar pas geleden, maar toch zijn er al weer negen maanden voorbij nadat het allereerste TOF magazine gelanceerd werd, eind maart dit jaar. TOF, drie letters zijn 't slechts, maar ze spreken boekdelen: Trots op Flakkee! Hiervan vormt TOF de afkorting, als naam van het team dat tweejaarlijks de TOF uitgeeft en tegelijk ook als naam van deze uitgave. Maar trots zijn op Flakkee is meteen ook de drijfveer waaróm het TOF team het magazine uitgeeft. Allemaal tof dus: een tof eiland, met toffe mensen, die toffe dingen doen, waarover een tof magazine uitgegeven kan worden en dat daarom niet voor niets de naam TOF kreeg. Na de lancering van de allereerste editie op 27 maart jl. bleek het magazine zo'n succes dat een tweede editie niet uit kon blijven. En die werd afgelopen donderdagmiddag gepresenteerd in Brasserie 't Vingerling te Middelharnis.

Door Hans Villerius

Het werd een gebeurtenis waarvoor Sinterklaas zelfs nog even van zijn residentie in Spanje terugkeerde. Maar ook degene die de cover van de nieuwe TOF siert speelde er een prominente rol in: de landelijk bekende YouTuber Gio uit Oude-Tonge.

Onmisbare zak

De presentatie in 't Vingerling begon met een zak die Sinterklaas op 5 december daar achtergelaten zou hebben, maar die spoorloos bleek. Alleen, zónder die zak zou de lancering van TOF2 onmogelijk zijn. Op het moment dat daarom in de brasserie een zoekactie werd gestart, ging daar voor het flinke gezelschap genodigden ook een filmpje van start waarin YouTuber Gio verscheen, aan het havenhoofd van Middelharnis. Daar kwam hij bij de oude beugsloep MD 10 terecht, waarin hij door een gat in de bodem zich naar binnen wist te werken. Een niet ongevaarlijke verkenningstocht over de schuit deed Gio op een merkwaardige zak stuiten, met daaraan een label met het mobiele telefoonnummer van Sint erop. Gio besloot het nummer te bellen, kreeg daadwerkelijk Sint aan de lijn en maakte gewag van de gevonden zak. Als door een wesp gestoken veerde Sint in het verre land overeind om zonder aarzelen terug te keren naar Nederland, naar Middelharnis, want hij wist 't: zonder déze zak kon TOF2 niet worden gelanceerd. Met een supersnelle speculaasboot zou Sint onverwijld de terugtocht aanvaarden, zo liet hij Gio door de telefoon weten. Die moest maar even op het havenhoofd blijven wachten, want Sint zou er binnen de kortste keren arriveren. En Gio geloofde z'n ogen niet toen na slechts enkele minuten inderdaad een door een stevige Zwarte Piet bestuurde RIB vanaf het Haringvliet binnen kwam stormen, met aan boord Sinterklaas, die door de vaarwind maar net z'n mijter op 't hoofd wist te houden. Met een paar sprongen stond de oude maar o zo lenige kindervriend op de wal en zette hij het op een draf, over de fietsbrug boven het sluizencomplex, over het jaagpad langs de haven, over de Wilhelminabrug, om hijgend stil te houden voor Brasserie 't Vingerling, want dáár moest hij zijn, wist 'ie. Gio had intussen geen keus, maar moest rénnen om Sint bij te houden en ook hij kwam buiten adem bij 't Vingerling aan. De film liet 't allemaal zien, op de bovenverdieping van de brasserie. En juist op dát moment stapten ze daar werkelijk in levenden lijve binnen: Sint en Gio, mét de zak die kwijt was, zodat de lancering van TOF2 tóch door kon gaan. Om er verder niet te veel tijd meer aan verloren te laten gaan deed Sint een greep in de zak, niet om een handvol pepernoten of strooigoed eruit te halen, maar…: aflevering twee van Trots op Flakkee! Meteen knalden twee confettikanonnetjes hun blinkend dwarrelende inhoud over de plaats van handeling heen en zo zag TOF2 het levenslicht.

Toffe verhalen

In deze prachtig verzorgde uitgave staan weer tal van toffe verhalen en bijdragen over mensen van, activiteiten op en wetenswaardigheden over Goeree-Overflakkee. Over toffe uutdruksels, in dialect natuurlijk. Interviews met YouTuber Giovanni Latooy, met de mensen van de Dierenambulance, met Simon Groen alias De Kuif over z'n liefde voor historische fietsen, met kitesurflegende Youri Zoon en met enkele andere sporters dan wel oud-sporters. Maar ook bijdragen over de 'duustere kant' van Goeree-Overflakkee: de mooie wonderen van het heelal. Over kunst in het openbaar. Over de vuurtoren van Ouddorp, over Gelein Ruts die goochelen kan. Dit en nog meer tofs is allemaal te vinden in TOF2, waarvan de totale oplage van 5000 exemplaren op geselecteerde plaatsen op het eiland gratis verkrijgbaar is (zie www.trotsopflakkee.nl). Natuurlijk zo lang de voorraad strekt.

Sponsoring

En wie TOF zo'n tof initiatief vindt dat hij/zij 't tof vindt dat het blad blijft bestaan, die wordt helemaal achterin het magazine uitgenodigd zich aan te melden als sponsor. Dat kan via e-mail: info@trotsopflakkee.nl. "Je maakt onze dag onwijs tof als je ons met een financiële bijdrage wilt helpen", zo luidt de allerlaatste zin op de allerlaatste bladzijde. "Naemens TOF en alle maensen van Goeree-Overflakkee alvast buutegeweun bedankt!"

Careyn en Serviceflat Vroonlande ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

DIRKSLAND - Op vrijdag 11 december hebben zorgorganisatie Careyn en serviceflat Vroonlande, vanwege de actuele veranderingen in de zorg, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties werken al jarenlang goed samen op het gebied van de zorgverlening voor de bewoners van Vroonlande.

De samenwerking houdt in dat de 23 professionele zorgmedewerkers die in dienst zijn van Vroonlande alle zorg en verpleging aanbieden aan de bewoners die hiervoor een indicatie hebben ontvangen van de wijkverpleegkundige van Careyn. Dit kan hulp zijn bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, geven van injecties, plaatsen van katheters, advies bij hulpmiddelen, medicijngebruik en het leren omgaan met een ziekte of handicap.

Vroonlande verleent dus zorg aan haar bewoners in opdracht van Careyn. De zorgmedewerkers van Vroonlande voeren de zorg uit conform de kwaliteitseisen en zorgprotocollen van Careyn. Vroonlande ontvangt hiervoor een vergoeding van Careyn conform de nieuwe Zorgverzekeringswet. Careyn is een grote landelijke zorgorganisatie die ook op Goeree-Overflakkee actief is in het aan-bieden van wijkverpleging, persoonlijke verzorging, dagactiviteiten- en behandeling, advies en begeleiding, ergotherapie en mantelzorg ondersteuning. Buiten Goeree-Overflakkee heeft Careyn ook een groot aantal verzorgings-en verpleeghuizen.

Serviceflat Vroonlande is gelegen in een mooie en goed onderhouden parkachtige tuin met een grote vijver en terrassen. Naast de 24 uurs zorggarantie biedt Vroonlande dus alle service om zo lang mogelijk zelfstandig en gerieflijk te wonen. Wekelijks zijn er activiteiten zoals, koffiedrinken, borreluur, sjoelen, bingo, biljart en spelmiddagen. De bakker, kruidenier en wasserij komen aan huis en de bewoners kunnen naar wens gebruik maken van een (warme)maaltijdvoorziening, een kapsalon, de schoonheidsspecialiste en pedicure. Zie voor nadere informatie de website: www.vroonlande.nl. of www.careyn.nl

Wim Ras zegt de aardappelen vaarwel

Wim Ras, twee uren voordat hij met pensioen ging. Foto: Hans Villerius

OOLTGENSPLAAT – 't Was een ochtend met dubbele gevoelens voor Wim Ras, vorige week dinsdag. Na 48 jaren hard en met hart gewerkt te hebben bij Aardappelhandel Meijer te Ooltgensplaat was dinsdagmiddag 12.00 uur het moment daar dat hij, inmiddels 65, z'n arbeidzame leven neerlegde.

Door Hans Villerius

Vergroeid met het bedrijf en verknocht aan z'n werk, was 't voor Wim een hele stap toen hij vorige week voor 't laatst als werknemer g'ndag zei, de deur achter zich dichtdeed en naar huis reed. In september 1968, op z'n 18e, is hij er begonnen, bij de oprichter van het bedrijf, Leen Meijer. Het bedrijfspand stond toen aan de Lindenlaan in Ooltgensplaat. Al het werk gebeurde nog handmatig: aardappelzakken vullen, de dan 75 kilo wegende zakken op de wagen laden, het zorgde voor een stevige spiermassa aan 't lijf. In die tijd ging Wim op het eiland de boer op met tractor en flinke aanhanger. Zo heeft hij heel wat polderweggetjes doorkruist en is hij op tal van boerderijen geweest. Ter plaatse keurde hij de kwaliteit van de aardappelen en als die in orde was, kon hij in de boerderij de aardappelcellen leegscheppen en de lading – verdeeld over meerdere ritten – naar de aardappelhandel rijden.

Mechanisatie

Vanzelf gebeurt dit zo niet meer. Nu komen, van boeren uit het hele land, vrachtwagens vol naar de aardappelhandel toe, waar het product meteen wordt gekeurd en gelost. Het keurwerk is Wim altijd blijven doen, zij het niet meer 'buitenshuis' maar in het eigen bedrijf. Ook droeg hij zorg voor de ontvangst van de nieuwe aanvoer en dat die in de schuren meteen op de juiste plek terecht kwam.
De grootste verandering die hij in de achterliggende 48 jaar heeft meegemaakt, is de mechanisatie die ook in het bedrijf z'n intrede deed. Het sorteren op maat, het aardappeltransport door de schuren heen, het vullen en dichten van de aardappelzakken, er komt geen handwerk meer aan te pas en de capaciteit waarmee nu alles wordt verwerkt, daar kan geen leger werknemers meer tegenaan.

Missen

"Ik heb hier drie generaties bazen meegemaakt en met alle drie heb ik heerlijk gewerkt!", zegt Wim als hij op z'n laatste werkdag terugkijkt op bijna een halve eeuw werken bij aardappelhandel Meijer. "Eerst werkte ik bij Leen, daarna bij z'n zoon Henk en nu bij kleinzoon Leen. En diens zoon, hij is nog maar twaalf, heb ik intussen ook van alles geleerd in 't bedrijf. Tja, ik zal 't zeker missen hier. Het was altijd hard werken en lange dagen maken, maar ik deed 't gewoon vreselijk graag. In de toekomst zullen ze me hier vast nóg wel 'ns een paar keer zien, denk ik, en als 't eens echt nodig is, kunnen ze ook nog wel een beroep op me doen…" Maar ook aardappelhandel Meijer zal Wim missen. "Iemand die al zo lang bij je werkt en alle ins en outs van het bedrijf kent, die vormt natuurlijk een soort pijler in de organisatie. Bovendien was Wim er altijd en heeft hij zich voor tweehonderd procent aan het bedrijf gegeven. Ook wij zullen 'm zeker missen", zeggen Henk en Leen Meijer.

Genieten

Wat Wim nú gaat doen, zonder aardappelen om hem heen? "'k Weet 't nog niet…", zegt 'ie, "genieten!" Van 't voorjaar tot het najaar zal dat geen probleem zijn, want hij heeft vorig jaar in Ouddorp een stacaravan gekocht waar hij 't heerlijk vindt om te verblijven en daarvandaan te fietsen, samen met z'n vrouw. Wat hij in de winterperiode gaat doen, daar zal hij nog even over na moeten denken, maar daar heeft 'ie nu alle tijd voor.

Svik doneert aan Voedselbank en Vluchtelingenwerk

De overhandiging van de cheques met: Leo Soldaat (Svik), Marion Kieviet (Voedselbank Goeree-Overflakkee), Korrie de Waard (La Poubelle)  en Annie van Ree (Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee).

DIRKSLAND - Het was druk op de winterfair in de Victoriahal in Dirksland, maar er werd wel ruimte gemaakt om zowel de Voedselbank Goeree Overflakkee als Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee elk een cheque van € 500,- aan te bieden.

De vrijwilligers van de Svik, die leuke activiteiten organiseren, zijn zich er van bewust dat er ook vrijwilligers actief zijn met noodzakelijke hulpverlening. Hiervoor is de Derdewereld Werkgroep die zich inspant om jaarlijks een bedrag te kunnen doneren aan derde wereld projecten, eerst in Mali en later in Burkina Faso. Maar men vond ook dat in de nabije omgeving projecten uitgevoerd worden die de nodige steun verdienen. De verleden jaar opgestarte activiteit La Poubelle organiseert maandelijks een fair in de Vic. Mensen kunnen een kraam huren en spullen (kunstnijverheid, tweede hands, enz.) verkopen. De opbrengst hiervan, de kraamhuur minus de zaalhuur, wordt eens per jaar geschonken aan projecten op Goeree-Overflakkee. Dit jaar is de opbrengst, afgerond € 1000,-, verdeeld tussen de Voedselbank Goeree Overflakkee en Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee.

Opfriscursus Verkeer in Ouddorp

OUDDORP – Voor januari 2016 organiseert Veilig Verkeer Nederland, afdeling Ouddorp, weer een Opfriscursus Verkeer.

De cursus bestaat uit twee avonden waarin de heer J. de Zeeuw, adviseur verkeersonderwijs, voorlichting geeft over verkeerstekens en -regels.
De avonden worden gehouden in Dorpstienden, beginnen om 19.30 uur en worden om 22.00 uur afgesloten.
Het doel van de afdeling Ouddorp van VVN is "om de verkeersveiligheid van allen die aan het verkeer deelnemen te verhogen en daarnaast natuurlijk de vaardigheid van de cursisten in het verkeer te verbeteren".

De avonden worden gehouden op de dinsdagen 12 en 19 januari. De kosten zijn € 12,50 per persoon, inclusief koffie of thee.
Opgeven dient zo vlug mogelijk te gebeuren, omdat er een maximum aan het aantal deelnemers is gesteld.
Opgeven kan bij K. Hameeteman: 0187-682824, J. Hollaar: 0187-681816 of A. van Huizen: 0187-682427.

Opbrengst MS collecteweek

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is er in verschillende dorpen op het eiland gecollecteerd. De volgende bedragen zijn ingezameld: € 591 in Dirksland, € 619 in Goedereede en Stellendam, € 388 in Herkingen, € 535 in Melissant, € 877 in Nieuwe-Tonge, € 1.009 in Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Achthuizen en Den Bommel, € 1.985 in Ouddorp, € 2.448 in Sommelsdijk en Middelharnis en € 508 in Stad aan 't Haringvliet. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. De organisatie bedankt alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan. Mensen die de collectant hebben gemist kunnen een bijdrage overmaken op het gironummer 5057 te Rotterdam! Mensen die volgend jaar willen collecteren kunnen contact opnemen met het Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl.

Eerste winnaar decemberactie De Goudsmid

MIDDELHARNIS - De eerste prijswinnaar van de decemberactie van De Goudsmid is bekend. Mevrouw Maan uit Middelharnis is de gelukkige winnaar. Ze kon haar oren niet geloven toen De Goudsmid haar belde om te vertellen dat zij, het door haar uitgekozen sieraad, gewonnen had. De Goudsmid reikte in de winkel de gewonnen prijs aan haar uit en die werd met dank door haar in ontvangst genomen! Om ook kans te maken op zo'n mooi sieraad kan de advertentie in deze krant worden ingevuld en voor 22 december worden ingeleverd bij De Goudsmid.

Zes turnmedailles voor Sparta/Olympia

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 12 december waren de toestelfinales van de turncompetitie in Hellevoetsluis. Tijdens de meerkampwedstrijden van Voorne-Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee konden de beste turnsters zich kwalificeren voor een toestelfinale. Er werd bij de dames geturnd op sprong, brug, balk en vloer. De selectieturnsters van Sparta Stellendam en Olympia Dirksland hadden in totaal 36 finaleplekken behaald.

In de categorie instap pakte Emmalie Wu het goud op brug en Nienke van Veen goud op balk. Op balk bleken de turnsters in meerdere categorieën sterk te turnen, zowel Hannah-Grethe van Zoest bij de jeugd als Cindy van der Stel bij de junioren wonnen ook de gouden medaille. Fien Rotteveel won bij de pupillen zilver op vloer en Anne Sloekers werd verrast met de zilveren medaille voor brug. In totaal namen de turnsters 4 gouden en 2 zilveren medailles mee naar Goeree-Overflakkee, een knappe prestatie.