info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

15 januari 2019

Dinsdag Eilanden-Nieuws 15 januari 2019


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Restauratie RK kerk in Oude-Tonge gestart

OUDE-TONGE – De voorgevel van de rooms-katholieke kerk in Oude-Tonge staat in de steigers. Dit om de verroeste ijzeren ramen en het aangetaste metsel- en voegwerk te kunnen vernieuwen. Op het programma staat ook het onder handen nemen van de beschadigde glas-in-loodramen.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De rooms-katholieke kerk in Oude-Tonge is in 1898 gebouwd als pseudo-basiliek. Het is een ruim kerkgebouw in Middeleeuwse stijl met meer dan vijfhonderd zitplaatsen. Enkele jaren geleden is al een rij ramen aan de zuidkant van dit Rijksmonument vernieuwd. Iets eerder was geconstateerd dat er tussen de grote ramen in de kerkzaal horizontale scheuren waren ontstaan.
De in de muur ingemetselde kettingankers zijn daarvan de oorzaak. Die zijn gaan roesten. Bij de restauratie die nu begonnen is, is verwijdering van de kettingankers de hoofdmoot van de werkzaamheden. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig de muur rondom aan de binnenzijde open te maken.
Het Rijk subsidieert 70 procent van de restauratiekosten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 1 juli klaar.

VVV Goeree-Overflakkee gaat weer jaareditie van de Blauwe Stapper uitgeven

OUDDORP - In 2018 werd gekozen om niet één, maar drie edities van de Blauwe Stapper, verspreid over het jaar, uit te geven.

Na een uitgebreide evaluatie is de conclusie dat de 1e editie, oftewel de jaareditie, de belangrijkste uitgave is. Deze wordt het beste bewaard en moet gewoon alle grote en kleine evenementen/activiteiten bevatten die het hele jaar door plaatsvinden. Deze jaareditie gaat VVV Goeree-Overflakkee weer uitgeven en huis-aan-huis verspreiden op heel Goeree-Overflakkee.
Het hele jaar verzamelt de VVV informatie over evenementen en activiteiten op Goeree-Overflakkee. Via de eigen VVV-website(s), maar ook via evenementenkalenders van andere (online-)middelen/uitgaven, zal er altijd actuele, nieuwe of gewijzigde informatie beschikbaar zijn/blijven. De online evenementenkalender is te bekijken via www.vvvgoeree-overflakkee.nl.
De nieuwe Blauwe Stapper verschijnt dit jaar vóór Pasen en daarom vraagt men om uiterlijk 1 februari a.s. de evenementeninformatie aan te leveren. Organisatoren waarvan al eerder evenementen en activiteiten via de VVV werden vermeld, hebben de mailing met een verzoek tot aanleveren reeds ontvangen.

Zit je nog niet in het mailingbestand of weet je niet of jouw evenement of activiteit voor een gratis vermelding en promotie in aanmerking komt, neem dan contact op met de medewerkers van de VVV Goeree-Overflakkee via 0187-681789 of info@vvvgoeree-overflakkee.nl.

Administratieve last sportverenigingen

GOEREE-OVERFLAKKEE – De gemeente heeft geen voornemen de volledige administratieve last van sportverenigingen over te nemen.

Er zal op vragen voor ondersteuning op dit vlak altijd gekeken worden of er support mogelijk is. Overigens er is tot nu toe geen enkel ondersteuningsverzoek aan de gemeente gericht. Dit is samengevat de reactie van het college van b. en w. op vragen van de CDA-raadsfractie over het onderwerp Subsidie sportclubs.

Informatie

Informatief wordt in een raadsbrief meegedeeld dat de gemeente najaar 2018 in gesprek is geweest met vertegenwoordigers van een dertigtal sportverenigingen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over verruiming van btw-sportvrijstelling. In dat gesprek is informatie aangereikt over de nieuwe subsidieregeling van het ministerie ten aanzien van regels voor bouw en onderhoud van accommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Getuigen gezocht

MELISSANT - In de nacht van vrijdag op zaterdag 12 januari, rond 3:30 uur, werd de politie gealarmeerd door een oplettende voorbijganger. Deze reed onderweg naar huis over de N215 ter hoogte van het hectometerpaaltje 14.1. Hier wordt een nieuwe weg aangelegd. De melder zag dat er, aan de ander kant van de zandberg die er nu ligt, een graafmachine in brand stond. De brandweer heeft het vuur weten te blussen met behulp van schuim. De graafmachine is compleet verwoest. De schade is dus groot.
Weet u iets over dit incident, bel dan met 0900-8844 of vertel wat u weet via Anoniem, tel. 0800-7000, aldus Politie Goeree-Overflakkee.

Cees van Dam uit Dirksland Koninklijk onderscheiden

DIRKSLAND - Donderdag 10 januari werd de heer Cees van Dam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in restaurant Zoet of Zout, waar hij zijn verjaardag vierde.

De heer Van Dam is 20 jaar vrijwilliger voor Calando. Naast zijn professionele inbreng voor de inrichting met de juiste apparatuur, heeft hij vele malen op vrijwillige basis de verpleegkundigen en vrijwilligers geïnstrueerd voor het juiste gebruik van deze apparatuur. Tweewekelijks traint hij bij De Kriekel in Ouddorp de 40+ mannen en de vergoeding die hij hiervoor krijgt, komt geheel ten goede aan Calando.

Daarnaast is hij vanaf 1998 secretaris/president van de Lionsclub Goeree-Overflakkee. Hierin was hij ook een aantal jaren actief voor de Omloop Goeree-Overflakkee, als deelnemer en organisator van een aantal deelnemers van de Lions. Tevens is hij actief in de landelijke Lionsorganisatie, waar hij zonevoorzitter is.
Ook was de heer Van Dam vanaf 2004 trainer/leider van voetbalvereniging DVV '09. Daarnaast ondersteunt hij de vereniging nog steeds financieel als sponsor.
Voor het vakantiepark L'accolade was de heer Van Dam tien jaar voorzitter. Vakantiepark L'accolade is een vakantiepark voor mensen met een lichamelijke beperking. Bovendien heeft hij met zijn bedrijf Lopital een aanzienlijke sponsorbijdrage geleverd.
En dan was hij ook nog ouderling kerkenraad en voorzitter van de jaarmarkt. Hij heeft zorg gedragen voor de fondsen voor de renovatie van het verenigingsgebouw 'Onder de wiek' en een jaarlijkse bijdrage geleverd aan de zendingswerkers, welke door de Hervormde Gemeente worden ondersteund. Ook was hij lid van de kerkenraad als pastorale ouderling.

Tijdens zijn verjaardag werd hij verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, die hem de Koninklijke onderscheiding uitreikte.

Uitzenddienst van familie Breen

MIDDELHARNIS - Momenteel tellen Sjaak en Paulina Breen en hun kinderen de dagen af, want ze hopen dinsdag 22 januari te vertrekken naar Suriname, waar Sjaak als base-manager zal gaan werken voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Zondag is de uitzenddienst.

Als ze in Suriname zijn, is voor Paulina in eerste instantie de zorg voor het gezin prioriteit. Daarnaast zijn er ook voor haar talloze mogelijkheden om dienstbaar te zijn. De kinderen Jesse, Lucas en Ezra gaan naar een basisschool in de hoofdstad Paramaribo. Dit is ook de plaats waar het gezin gaat wonen.
Begin december 2018 zijn ze teruggekomen van de Bijbelschool in Epe. Bijna vier maanden hebben ze daar intern gewoond en een discipelschapstraining gevolgd. "Deze Bijbelschoolperiode is een bijzonder leerzame tijd geweest, waarin we zijn toegerust om 'uit te gaan'", aldus het echtpaar.
Afgelopen weken zijn ze vooral bezig geweest met de laatste voorbereidingen en talloze bezoekjes. Bezoekjes aan familie en vrienden, maar ook de tandarts, opticien, dokter, ziekenhuis en kapper stonden nog op het programma. Nu zijn ze in voorbereiding op het afscheid van families en vrienden en zien uit naar de uitzenddienst, die plaats zal vinden op 20 januari om 14.30 uur. De dienst wordt gehouden in de Hersteld Hervormde Rehobôthkerk van Middelharnis/Sommelsdijk. Twee dagen later hopen ze te vertrekken. Elke twee jaar komen ze ongeveer twee maanden terug naar Nederland voor verlof.
"We ervaren het als een voorrecht dit werk te mogen gaan doen. En ja, de verandering zal groot zijn voor ons en onze kinderen, en het zal niet altijd even makkelijk zijn, maar tegelijk weten we dat God overal Dezelfde is. Hij, Die ons voor dit werk geroepen heeft, is onze 'Werkgever'! Een betere werkgever dan God, Die hemel en aarde met alles daar op en in geschapen heeft en onderhoudt, kunnen we ons niet voorstellen!"

Vertraging document rond recreatieparken

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het is het college van b. en w. niet gelukt om de toezegging aan de raad om eind 2018 een inventarisatie ter besluitvorming aan te bieden over het onderwerp recreatieparken.

Door Jaap Ruizeveld

De gemeenteraad stelde vorig jaar de 'Kadernota revitalisering van recreatieparken met onrechtmatige bewoning' vast. Daarbij is ingestemd met de te volgen aanpak. Inhoudend de afronding van gesprekken met de provincie en de (eigenaren van de) betreffende recreatieparken. Het inventarisatietraject blijkt meer tijd te vergen dan was ingeschat.
Dit heeft ook te maken met de beschikbare ambtelijke capaciteit. Het gaat hier om een belangrijke fase in het traject. Uit praktijkervaringen op andere plaatsen in het land, waar met name de aanpak op de Veluwe een voorlopersrol heeft, is duidelijk dat de basis (de inventarisatie) goed op orde moet zijn om succesvol overige stappen te kunnen zetten. In een raadsbrief stelt het college (portefeuillehouder) dat deze maand de inventarisatie dient te worden afgerond, inclusief bestuurlijk overleg met de provincie over dit dossier. Na afronding van de inventarisatie zijn er in februari contacten met de betreffende recreatieparken.
Alle gegevens worden vervolgens verwerkt. In de vergadering van 11 april wordt het document (de advisering) dan aan de gemeenteraad aangeboden.

Kerkdienst Herkingen

HERKINGEN - Donderdagavond 17 januari gaat ds. L. Blok voor in een kerkdienst van de Gereformeerde Gemeente. De aanvangstijd van deze dienst is 19.30 uur en niet 19.00 uur, zoals elders is aangekondigd.

VVO bezoekt twee orgels in Nieuw-Beijerland

REGIO - De Vereniging Van Orgelvrienden Goeree-Overflakkee hoopt zaterdagmiddag 26 januari twee orgels in Nieuw-Beijerland te bezoeken en te bespelen.

Om 14.00 uur is de ontvangst in 'De Kandelaar', het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Dorpsgaard 1. Na de opening aldaar is er gelegenheid om het Gradussen orgel te bezichtigen en bespelen. Het orgel heeft 25 stemmen en is gebouwd in 1878. De firma Adema heeft het orgel gerestaureerd, uitgebreid en geplaatst in de nieuwe kerk.
De helft van de aanwezigen wandelt naar de Dorpskerk om daar het eveneens recent geplaatste en uitgebreide orgel uit 1913 van de gebr. Van Dam (17 stemmen) te zien, te horen en te bespelen. Orgelbouwer Rini Wimmenhove uit Hogeveen heeft daar mooi werk geleverd. Na ongeveer een uur wisselen de groepen en wordt gezamenlijk om 17.00 uur afgesloten in De Kandelaar. Ook belangstellenden zijn welkom.

Aanvangstijd Poëzie als Zeewind

SOMMELSDIJK - Vorige week plaatsten wij de aankondiging van de eerste middag 'Poëzie als Zeewind', die op zaterdag 26 januari wordt gehouden in Het Diekhuus. In het artikel stond een verkeerde aanvangstijd vermeld. De inloop is vanaf 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur.

De Boei een middag klinkende klanken

OUDDORP - Op dinsdag 22 januari kunt u bij De Boei kennismaken met de klinkende klanken van oer-instrumenten o.a. Klankschalen.

Sound; men kent dit woord voornamelijk als het Engelse woord voor geluid. Dit woord staat echter ook voor welbevinding en gezondheid, als in 'I feel safe and sound'. Voelen en horen zijn de eerste zintuigen die men in het leven ontwikkelt, al in de baarmoeder nog ver voordat onze verstandelijke vermogens na de geboorte, via opvoeding worden ontwikkelt. Het geluid van de oer-instrumenten 'de sound' worden door veel mensen fysiek als kabbelende golfjes ervaren. Een innerlijke rust, stilte, verwondering en weldadig als de eerste zonnestraaltjes bij het ochtendgloren.
Freddy en Samu van Natural Healings zullen om 13.00 uur in de Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp beginnen met de Workshop Sound. De middag eindigt om 16.00 uur.

Vanaf 10.00 uur bent u welkom in Inloophuis de Boei, de gastvrouwen staan klaar met een kopje koffie of thee en een versnapering. Wilt u de hele dag blijven dan is het raadzaam om uw eigen lunch mee te nemen. Er wordt rond het middaguur geluncht.

De grond zakt onder je voeten vandaan als je te horen krijgt dat je kanker hebt. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de naaste omgeving. Onderzoek en behandeling beheersen aanvankelijk je leven. Als alle medische behandelingen achter de rug zijn, wil je als patiënt het 'gewone' leven weer oppakken. Pas dan blijkt hoe groot de impact van de ziekte is. Niets is meer vanzelfsprekend. Er is vaak sprake van vermoeidheid en andere lichamelijke ongemakken. Ook onmacht en onbegrip van je omgeving kunnen je alledaagse leven verstoren.
Inloophuis de Boei geeft je handvatten om verder te gaan. bieden een luisterend oor, deskundige begeleiding en vele activiteiten. (H)erkenning van wat er in het huidige moment speelt zal een belangrijk onderdeel vormen van de ondersteuning die vanuit het Inloophuis geven kan worden. Je krijgt alle vrijheid om datgene te te vragen waar je op dat moment behoefte aan hebt. Het Inloophuis is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Ook als de behandeling alweer enige tijd geleden is. Verwerking vraagt immers tijd.

Bezoek aan het inloophuis is gratis, een verwijsbrief niet nodig een afspraak maken evenmin. Mocht de afstand naar Ouddorp een probleem zijn; u kunt gebruik maken van onze gratis chauffeursdienst; wel graag van te voren bellen met 06 22111572 of mailen: info@deboeigo.nl

Doppen voor Geleidehonden DCN

OUDDORP - Anneke en Piet Grinwis sparen plastic doppen, ijzerendoppen, cartridges, en oude mobiele telefoons.

Dit is niet alleen goed voor het milieu maar u steunt er ook het goede doel mee. De opbrengst komt ten goede van de opleiding van de geleidehonden. Een opleiding kost ongeveer € 5.000,00 en een kilo doppen of ijzeren doppen levert € 0,15 op. Anneke en Piet hebben in 2018 5.950 kg plasticdoppen opgehaald. In 2017 4.364 kg ijzeren doppen 1382 kg in 2017 513 kg cartridges 398 in 2017 in 2018 582 en 100 oude mobielen Spaart u mee? De opbrengst komt ten goede van de blinde geleidescholen in Nederland. De opbrengst van heel Nederland was 86000 kg plasticdopen door konden zes honden voor opgeleid worden.
Welke doppen mogen er allemaal gespaard worden? Mineraal of spuitwater frisdrankflessen ook als er statiegeld op zit (Jumbo en Albert Heijn), melk- en yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrankdoppen, pindakaasdoppen, wasbollen en doppen van de flessen zeep en shampo, tandpasta, sausen, medicatie als het maar hard rondplastic is. Graag wel even afspoelen. Ijzeren deksels en doppen zoals van babyvoeding en potten groenten, bier en frisdrankdoppen drankflesdoppen en lipjes van blikjes (geen lege blikjes).
Ook lege cartridges en oude mobiele telefoons zijn welkom. Voor cartridges maak het niet uit wat voor merk en hoe groot ze zijn, alles is welkom. U kunt de doppen inleveren bij Fam. P. Grinwis, Rustburg 17, 3253VK Ouddorp 0187-681390 of email pietgrinwis@hetnet.nl of bij de Jumbo aan de Molenweg in Ouddorp de bak staat bij de flessenautomaat. Graag de plasticdoppen en ijzerendoppen in aparte zakken in leveren.

Open week SOPOGO-scholen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De SOPOGO-scholen houden van 22 tot 29 januari een open week. Pieter Verbrugh, bestuurder SOPOGO, vertelt over de twaalf basisscholen en één school voor speciaal onderwijs op het eiland en wat daar allemaal mogelijk is.

"Kijken naar elk kind als uniek mens met tal van mogelijkheden, dat is wat we doen", vertelt Pieter Verbrugh, bestuurder van SOPOGO. "Heel belangrijk om hier vanaf het begin ouders bij te betrekken. Wat kan het kind en hoe helpen we het samen verder?"

"Om leerlingen voor te bereiden op 'de wereld' van straks, bieden we 'onderzoekend en ontwerpend' leren. We maken lessen uitdagend en leuk, voor iedereen passend in zijn/haar eigen tempo. We werken interactief vanaf digiborden. Op alle scholen is kunst- en cultuureducatie geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Er zijn locaties waar robotica en printen in 3-D onderdeel is van de les. Zo leuk om samen met kinderen kennis te maken met de toekomst".

Moderne technieken

"Individueel werken leerlingen steeds meer op chromebooks. Onze scholen draaien allemaal onder Google G-suite. Dit geeft de mogelijkheid om opdrachten met elkaar te delen, net als in het werkveld tegenwoordig. De leerling moet op school niet zien hoe het vroeger werkte, maar kennismaken met moderne techniek. Ik ben blij dat we leerlingen deze werkwijze al vroeg mee kunnen geven. Dit is ook een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs".


Bekijk het zelf


Ik nodig ouders en kinderen van harte uit om bij ons te komen kijken. Onze scholen zijn voor iedereen, er is een vrije keuze voor godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs. Op veel van onze scholen wordt kinderopvang en voor- en naschoolse opvang geboden. Op SOPOGO.nl/openweek staat meer info.

Week van gebed 2019

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Dit jaar is de week van gebed van 20 tot 27 januari. Het doel van deze week is dat christenen zich met elkaar verbonden weten en zich verootmoedigen.

Door de GKV van Middelharnis, de Hervormde kerk van Middelharnis en de Hervormde kerk van Sommelsdijk is een samenkomst voorbereid voor woensdag 23 januari van 19.30 tot 20.30 uur in de Hervormde kerk van Middelharnis.
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het thema 'Eénheid' met als motto: 'Gescheiden maakt bescheiden' n.a.v. Romeinen 12.
Naast samenzang en meditatie zal het gebed voor en met elkaar een belangrijke plaats innemen. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten achter in de kerk onder het genot van koffie/thee.
De drie organiserende kerken zijn ervan doordrongen "dat we elkaar als christenen steeds meer nodig hebben en roepen jong en oud op met elkaar te bidden voor éénheid. Eénheid waarom Jezus Christus zelf ook bidt in Johannes 17: 'Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt'", aldus de organiserende kerken.

Voorbereiding Kunstveiling Lionsclub succesvol

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 11 mei a.s. organiseert Lionsclub Goeree-Overflakkee een veiling van beeldende kunst.

De opbrengst is bestemd voor de goede doelen van de club: het cultureel steunfonds Paul van Hessen en de Stichting Vakantiewoning voor gehandicapten. De aanbieder ontvangt het aangegeven basisbedrag, de waarde hierboven is, mede dankzij vele sponsors, volledig bestemd voor het goede doel.
De leden van de club zijn op zoek gegaan naar interessante te veilen kunstwerken en de eerste aanbreng van de kunstwerken is nu al boven alle verwachting! Naast eilandelijke kunstenaars, zoals Hans Dolieslager en Harald Jassoy, worden er werken aangeboden van Roy Liechtenstein, Corneille en Heyboer. Onlangs zijn daar nog drie zeer bijzonder schetsen aan toegevoegd van schilders van de Haagsche school, met als topstuk twee schetsen van Anthon Mauve.
De opzet van de veiling zal in ieder geval zo zijn dat er voor iedere kunstliefhebber, met grote of kleine beurs, werken zullen worden aangeboden.
Als u geïnteresseerd bent in de catalogus of ook te veilen werken wenst in te brengen, kunt u contact opnemen via: goeree.overflakkee@lions.nl.

Zonnebloem start 70-jarig jubileum met Week van het Bezoekwerk

REGIO - Op donderdag 17 januari bestaat de Zonnebloem 70 jaar. Daarom roept de vrijwilligersorganisatie de Week van het Bezoekwerk in het leven. Die vindt in heel Nederland plaats van donderdag 17 tot en met vrijdag 25 januari. Een dikke week lang leggen Zonnebloemvrijwilligers zoveel mogelijk huisbezoeken af bij mensen met een lichamelijke beperking.

Natuurlijk doen ook de vrijwilligers van de Zonnebloem regio Goeree-Overflakkee mee. Zij bezoeken het hele jaar mensen in alle plaatsen op Goeree-Overflakkee. Zij doen er alles aan om zoveel mogelijk van hen tijdens de Week van het Bezoekwerk met een extra feestelijk bezoek te vereren.

Vriendschappen

De Zonnebloem is vooral bekend van de vele dagjes uit en aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar veruit het belangrijkste werk zijn de 1,2 miljoen bezoeken aan huis bij mensen. Veel mensen met een lichamelijke beperking zijn namelijk vaker alleen thuis dan hen lief is. Door het gebrek aan persoonlijke hulp en door medische zorg kunnen zij moeilijk de deur uit. Daarom doen tienduizenden Zonnebloemvrijwilligers bezoekwerk. Dat varieert van gezellig een kopje koffie drinken tot een wandeling maken. Ook komt het voor dat vrijwilligers en de persoon die zij bezoeken samen een hobby oppakken, naar de film gaan of winkelen. Er ontstonden in de voorbije 70 jaar al vele vriendschappen.

Jubileumjaar

In 2019 bestaat de Zonnebloem 70 jaar. De vereniging laat deze mijlpaal uiteraard niet zomaar voorbij gaan. Het 70-jarig jubileum viert de organisatie samen met haar 38.000 vrijwilligers en 112.000 activiteiten- en vakantiedeelnemers. Daarom start de Zonnebloem met de Week van het Bezoekwerk in januari en viert het de 70 zorgeloze Zonnebloemdagen in het voorjaar. Begin september staat het vakantieschip van de Zonnebloem tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam in de belangstelling. De vereniging sluit het jubileumjaar af op de Nationale Vrijwilligersdag in december. Ook krijgen veel reguliere Zonnebloemactiviteiten een jubileumsausje.
Naast het bezoekwerk organiseert de Zonnebloem Goeree-Overflakkee activiteiten voor onze gasten. Dat zijn bijvoorbeeld: optredens van artiesten of koren, bingo's, bezoek aan een museum, gezellige maaltijden en de invulling van individuele wensen. Het regiobestuur organiseert jaarlijks een bootreis, een 6-daagse vakantie en een gezellige middag met optreden van een artiest in Alcazar. Hiervoor zijn altijd vrijwilligers nodig die b.v. graag een paar uurtjes in de maand een bijdrage willen geven aan het bezoekwerk en/of een activiteit. U doet daarmee een groot aantal zeer dankbare gasten met een lichamelijke beperking een groot plezier.
Voor meer informatie zie: https://www.zonnebloem.nl/hoeksche-waard-en-flakkee.

Raad krijgt informatie over prestatieafspraken SRGO

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad wordt in dit eerste kwartaal ingelicht over de prestatieafspraken 2019 die er zijn gemaakt met de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO). Dit deelt het college mee in een raadsbrief over het financieel inzicht dat door de politici was gevraagd.

Door Jaap Ruizeveld

Wel wordt een beschouwing gegeven over de ontwikkeling van SRGO vanaf 2017, het jaar dat de gemeente en de stichting Sportcomplex De Gooye de exploitaties van zwembad 't Zuiderdiep en het complex De Gooye overdroegen aan de nieuwe stichting, waaronder ook de multifunctionele accommodatie De Staver valt.
Vanaf januari 2017 is SRGO huurder en exploitant van de drie zwembaden op het eiland, met aanvullende accommodatie en faciliteiten. Hiervoor is een vijfjarige verbintenis aangegaan.
Daarnaast zijn de exploitaties van twee grote multifunctionele accommodaties (Grutterswei in Oude-Tonge en Dorpstienden in Ouddorp) en van twee buurtaccommodaties (Oostdam in Goedereede en 't Haegse Huus in Stellendam) ook door de gemeente bij SRGO ondergebracht. Hiervoor werd aanvankelijk een éénjarige verbintenis aangegaan, die op basis van een evaluatie verlengd is met vier jaar.

Doelstelling

De overeengekomen beheeropgave voor SRGO is te zorgen voor het efficiënt beheren en exploiteren van deze zeven accommodaties. Doel van SRGO is maatschappelijk rendement te bereiken voor de opdrachtgever, met resultaat op onder andere een vitale en gezonde samenleving, sociale cohesie en een effectief gebruik van maatschappelijk vastgoed.
SRGO was in 2017 nog onvoldoende in de gelegenheid de gewenste ontwikkeling door te maken op het terrein van (sport) stimuleren, innoveren en verbinden, zo schrijft het college.

Financieel

De verleende prestatiesubsidie 2017 was voor huur accommodaties, onderhoudsvoorziening en realiseren maatschappelijke doelen in totaal € 2.670.266,-. De jaarrekening van de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee sloot met een nadelig saldo van € 17.769,-. In deze jaarrekening is verwerkt de afspraak dat de gemeente extra subsidie beschikbaar stelt als de taakstelling van € 25.000,- op zowel de exploitatie van Dorpstienden als die van de Grutterswei niet haalbaar blijkt. Dit was voor Dorpstienden het geval, zodat de gemeente aanvullend € 25.000,- moest verstrekken. Daarnaast zijn in 2017 diverse wijzigingen doorgevoerd. In de subsidiëring in verband met nadere concretisering van financiële afspraken, waaronder het gebruik van de diverse accommodaties voor gymlessen van scholen.

Bijstelling

Een deel van het nadelig saldo in de jaarrekening 2017, dan gaat het om € 11.000,-, komt doordat het onderhoudsbudget voor 't Zuiderdiep in vergelijking met de werkelijke kosten te laag is.
Dit bedrag dient de gemeente aanvullend te subsidiëren. Uiteindelijk resteert dan nog een tekort van € 6.769,- dat ten laste komt van het eigen vermogen van SRGO. Dit alles verwerkende in de jaarrekening 2017 dient de subsidie te worden vastgesteld op € 2.632.904,-. In de begroting is beschikbaar € 2.599.766,-, zodat een bijstelling nodig is met € 33.138,-.

Schotejil actief in Nationale Zwemcompetitie

MIDDELHARNIS - Zaterdag 12 januari heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis de tweede wedstrijd gezwommen van de Nationale Zwemcompetitie in het 8 banenbad (25m) te Alblasserdam.

De Schotejil zwemt inmiddels voor het 3e jaar in de landelijke A-competitie en behoort daarmee tot de 40 sterkste zwemclubs van Nederland. Afgelopen zaterdag werden prima resultaten neergezet. Zo waren er o.a. clubrecords te vieren voor Lotte Tillema op 400m vrij (4.50.03) en de dames estafette op 4x50m vrij (1.55.80) met Manon Middelbos, Nienke Mierop, Lotte Middelbos en Lotte Tillema. Behalve ruim 30 ereplaatsen waren er ook vermeldenswaardige persoonlijke tijden voor de zwemmers van de Schotejil.

David Kievit zette bij de senioren een knappe tijd neer op 400m wisselslag (4.57.69). Op 400m vrij zwom Lieske Zijlstra eveneens een snelle 4.50.26. Bij de jongens zwom ook Xander Vis naar een dik p.r. tijd op de 400m vrij (4.43.91). Op 100m vlinderslag zwom Aron Paasse een persoonlijk record (1.03.63). In de schaduw estafette 4x50m vrij bij de dames zwommen Danica Koedoot (29.25), Lyke Buscop, Maron van Kempen en Lieske Zijlstra eveneens een knappe eindtijd (1.59.95).
In de junioren categorie zwom o.a. Eva v.d. Slik verrassende tijden op 100m vlinderslag in de estafette (1.23.00), op 200m wisselslag (2.57.32) en tenslotte op 100m vrij (1.10.79). Ook Dominique Overduin zwom naar persoonlijke records op 200m wisselslag (2.59.19) en 100m vrij (1.13.27). Christian Kalle kwam tot een ruim p.r. op 200m rugslag (2.48.65).
In de miniorengroep waren er succesvolle optredens op 100m rugslag van o.a. Meyke v. Nimwegen (1.22.63) en Sophie Franzen (1.45.99). Erik Korpershoek zwom een ruim p.r. op 100m rugslag (1.45.83).

SeniorWeb Middelharnis verzorgt een Inloopmiddag

MIDDELHARNIS - Voor woensdagmiddag 23 januari organiseert Stichting SeniorWeb Middelharnis een Inloopmiddag. Van 14.00-16.00 uur is iedereen van harte welkom.
Tijdens deze Inloopmiddag presenteert men het leslokaal en de apparatuur. Ook worden de belangstellenden geïnformeerd over de inhoud van de Basiscursus en de cursus Vervolg op de Basis. Tevens bestaat de mogelijkheid om zich op te geven voor een van deze twee cursussen.

Cursus Prerafaëlieten

SOMMELSDIJK- De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) organiseert vanaf 1 februari een driedelige ochtendcursus over de Engelse kunstenaarsbeweging de Prerafaëlieten. Esther Kranendonk is de docente.

Deze driedelige cursus van de KCE behandelt de schilderkunst van de Engelse kunstenaarsbeweging uit de 19e eeuw. Deze kunstenaarsbeweging, die in de kern bestond uit een groep vrienden, was de Broederschap van de Prerafaëlieten. De naam duidt op de kunst van vóór Rafael. Dat was, in de opvatting van de broederschap, zuivere, oprechte kunst. Daarna, met de grote renaissancekunstenaars als Rafael en Michelangelo, werd het naar hun idee te gekunsteld en theatraal.

Terwijl halverwege de 19e eeuw in Frankrijk de grote bekendere kunststromingen zich ontwikkelden zoals o.a. het Realisme en het Impressionisme, was er in Engeland iets totaal anders en zeer verrassends gaande. De Pre-Raphaelite Brotherhood werd in 1848 opgericht en 1856 wordt gezien als het einde van de beweging. Het prachtige vervolg ziet men in de Asthaetic Movement die een kruisbestuiving aanging met een sociaal gerichte beweging: de Arts-and-Crafts Movement van William Morris.

Morris idealiseerde het middeleeuwse vakmanschap en verbond de "kunst met een grote k" met toegepaste kunst. Het resultaat is een romantische, haast sprookjesachtige schilderkunst, tot in het extreme gedetailleerd en met thema's teruggrijpend op de jonge geschiedenis en de Engelse literatuur. Denkt u aan de legende van koning Arthur en de werken van Shakespeare en Tennyson.

Enkele namen die in de cursus aan bod komen, zijn: John Everett Millais, William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti, John William Waterhouse, Edward Burne-Jones en Ford Madox Brown. Hoe kort het hoogtepunt van deze broederschap ook is geweest, de invloed op de volgende generatie was groot en is bijvoorbeeld bij Nederlandse kunstenaars te herkennen in het werk van Aldema-Tadema, Matthijs Maris en Jan Toorop.

De kostprijs van deze cursus bedraagt slechts € 37,50. De cursus bestaat uit drie vrijdagochtenden van 10:00-12:00 uur en wordt gehouden in de Voorstraat 35 van Sommelsdijk. De cursusdata zijn: 1, 8 en 15 februari en de docente is Esther Koetsier.
Aanmelden en betalen kan via de website www.kcego.nl of telefonisch: 06-45104961.

,

Leer fotograferen en foto's bewerken tijdens een gerichte cursus

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het nieuwe jaar is weer begonnen, dus tijd voor nieuwe uitdagingen. Misschien een basiscursus fotografie?

Heeft u een digitale spiegelreflexcamera, systeemcamera (of een andere camera die handmatig ingesteld kan worden) en heeft u het idee dat er meer uit gehaald kan worden? Fotografeert u altijd op de automatische stand maar zou u graag meer controle willen hebben over het eindresultaat? Dan is de basiscursus fotografie wat voor u.
In deze cursus worden de basisbegrippen van de fotografie aangeleerd. Er wordt aandacht besteedt aan onder andere diafragma, sluitertijd, iso, scherpstelling en compositie. Deze cursus is geschikt voor de beginnende fotograaf. Er wordt gestart met een theoretisch gedeelte en daarna wordt het geleerde in de praktijk gebracht. Doordat het maximale aantal deelnemers 9 personen is, is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Er is keuze uit de volgende data: 26 januari, 9 maart en 18 mei. De cursussen worden gegeven in het Wijkcentrum in Middelharnis gegeven. De cursusdag is van 9.00 uur tot 15.30 uur.

Cursus avondfotografie

Misschien ben je al een stapje verder in de fotografie en klaar voor nieuwe technieken. Overdag fotograferen bij voldoende licht lukt vaak wel, maar zodra het donker is wordt het lastiger. Wat voor instellingen heb je nodig om 's avonds en 's nachts goede foto's te maken? Hoe voorkom je bewogen en onscherpe foto's? Dit alles leer je tijdens de cursusavond fotografie in Middelharnis op 21 maart. Voor deze cursus is het van belang om de basis te beheersen. Een camera die handmatig ingesteld kan worden (bij voorkeur een spiegelreflex of systeemcamera) is noodzakelijk.

Cursus Lightroom

Je hebt een aantal prachtige foto's gemaakt en ze staan nog op de camera. Maar wat doe je er dan mee? Hoe hou je overzicht over al je foto's? Hoe maak je de foto net wat mooier dan hij al is? Het programma Adobe Photoshop Lightroom Classic CC helpt je hierbij. Leer alles over het organiseren en bewerken van je foto's tijdens de cursus Lightroom Classic CC, georganiseerd in het Wijkcentrum in Middelharnis. Deze cursus is verdeeld over twee ochtenden, 16 en 23 februari.
Kijk voor meer informatie op de website. Inschrijven kan via de website www.el-foto.nl.

Gemeentebestuur ondertekent in februari bestuursovereenkomst Getij Grevelingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van b. en w. Goeree-Overflakkee is van plan volgende maand (februari) over te gaan tot het ondertekenen van de bestuursovereenkomst Getij Grevelingen. Daarin wordt voortgebouwd op het ontwikkelperspectief uit het ontwerp van de rijksstructuurvisie en worden afspraken vastgelegd over het afronden van de Verkenningsfase, de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase van het project Getij Grevelingen.

Door Jaap Ruizeveld

In de bestuursovereenkomst is rekening gehouden met de voorwaarden die de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland in mei 2016 gezamenlijk hebben gesteld aan het ter beschikking stellen van hun bijdrage van elk 1 miljoen euro voor de benodigde maatregelen in de Grevelingen.
Ook staat het college achter de andere bepalingen van de overeenkomst, die in overleg met de deelnemende partijen tot stand zijn gekomen. Dat zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat, de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en Staatsbosbeheer als eigenaar van de buitendijkse gronden in de Grevelingen.
Voor de beide gemeenten zijn de voorwaarden het realiseren van een getijdencentrale in de doorlaat en maatregelen voor het behoud van het strand aan de zeezijde van de Brouwersdam. Deze (rand)voorwaarden zijn, zoals gemeld, in de bestuursovereenkomst opgenomen.

Getijdencentrale

In een raadsbrief stelt het college dat het project primair gaat om de verbetering van de waterkwaliteit door middel van het terugbrengen van gedempt getij op de Grevelingen via een doorlaat in de Brouwersdam. Een getijdencentrale kan mogelijk worden gerealiseerd, maar de meerkosten vallen buiten het budget en zijn voor rekening van marktpartijen. Ook de maatregelen voor het behoud van het strand aan de zeezijde van de Brouwersdam vallen buiten het budget als deze niet nodig zijn om negatieve effecten van het project te voorkomen of tegen te gaan (compenserende maatregelen).

Voortraject

Rijk en regio zijn al jaren bezig met de planvorming rond verbetering van de waterkwaliteit in de Grevelingen. Dat is mogelijk door het maken van een doorlaat in de Brouwersdam, waardoor beperkt getij kan worden gerealiseerd en integrale natuurverbetering op lange termijn mogelijk is.
Deze verbetering is een voorwaarde voor de verdere duurzame ontwikkeling van (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie. De plannen om beperkt getij terug te brengen op de Grevelingen kregen afgelopen voorjaar een nieuwe impuls. Toen maakten de ministers van I en W en LNV bekend € 75 miljoen extra ter beschikking te stellen om de natuur- en waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren. Daarmee werd tevens de koppeling vanuit de Rijksstructuurvisie tussen Grevelingen en Volkerak-Zoommeer losgelaten.

Extra investeerder project voormalig gemeentehuis

GOEREE-OVERFLAKKEE - Invulling van het perceel voormalig gemeentehuis in Oude-Tonge is weer een stap dichter bijgekomen, nu naast Woongoed GO zich een partij heeft gemeld die bereid is te investeren in appartementen met lichte zorg.

Door Jaap Ruizeveld

Woongoed heeft al eerder kenbaar gemaakt in het perceel 25 tot 30 seniorenappartementen te willen realiseren. Deze toevoeging acht het college van b. en w. van meerwaarde voor het oostelijk deel van het eiland. Met name voor de woonkern Oude-Tonge.
Dit meldt het dagelijks bestuur in een informatieve brief aan de gemeenteraad. Uit onderzoek van Woongoed GO en signalen vanuit de dorpsraad in Oude-Tonge kwam al eerder naar voren dat er behoefte is aan kwalitatief goede seniorenappartementen in de sociale huursector. Omdat deze insteek in opbrengst lager uitvalt dan bij verkoop aan een commerciële partij, was het belangrijk nog een extra partij te vinden voor een aanvullend zorgconcept. Dit geeft dan immers een hogere opbrengst voor het perceel. Met Woongoed GO is een intentieovereenkomst getekend om het project in samenspraak met de gemeente en de externe partij nu verder uit te werken. Bouw van de seniorenappartementen en de appartementen met lichte zorg betekent dat een herziening van het bestemmingsplan nodig is.

SGP doet met enthousiast team mee in Waterschap Hollandse Delta

REGIO - Op woensdag 20 maart mag Nederland weer naar de stembus. Niet alleen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de Waterschappen.

De SGP zal in het gebied van Waterschap Hollandse Delta weer meedoen met een ervaren en enthousiast team. De SGP zet zich al jaren in voor een gezond en solide financieel beleid. Dat is nodig om de kerntaken van het waterschap naar behoren uit te voeren. Vanuit de regio Goeree-Overflakkee staan 5 kandidaten op de lijst: Peter Grinwis (Ouddorp), Adri Houweling (Oude-Tonge), Aren-Jan Kardux (Dirksland), Adrie van Gurp (Ooltgensplaat), Marco Born (Sommelsdijk).

Programma

De fractie heeft zich de afgelopen periode vooral ingezet op het gebied van de financiën en maatregelen tegen klimaatveranderingen. Droge voeten voor iedereen en voldoende water op het juiste tijdstip is van belang voor het gehele gebied. Dat heeft het afgelopen jaar wel laten zien. Een uitdaging die het nieuwe team graag aangaat. Het verkiezingsprogramma zal binnenkort te lezen zijn op wshd.sgp.nl. Daar vindt u ook andere actuele informatie over het werk van de fractie binnen het Waterschap.

Op kraamvisite bij de lammetjes

OUDDORP – De uitnodiging om op kraamvisite langs te komen was afgelopen weekeind al breed verspreid en ingevuld. Een groot aantal belangstellenden, vooral gezinnen met kinderen en vergezeld door opa en oma, maakte hun opwachting om een glimp op te vangen van de eerste lammetjes die vrijdag en zaterdag op de geitenboerderij De Mekkerstee in Ouddorp waren geboren. Verzorger Lauran had zaterdagmorgen nog acht vrolijk dartelende dieren onder zijn hoede, maar inmiddels is dit aantal al flink uitgebreid. 'Je hoeft geen cadeau mee te brengen naar het kraambezoek' luidde de welkomstboodschap van Piet den Hertog en zijn team. De Mekkerstee aan de Hofdijksweg is dagelijks (van dinsdag tot en met zaterdag) geopend van 09.00 tot 17.00 uur. (Tekst en foto: Jaap Ruizeveld)

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie organiseert voor alle 55- plussers van Achthuizen op woensdag 16 januari een gezellige bingomiddag. De middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10.

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 28 januari a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00, inclusief koffie of thee.

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 23 januari a.s is het weer zover, dan zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in Bommelstee, Schaapsweg 34, Den Bommel. Inloop van 19.30-22.00 uur. Entree € 1,75. Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Jong en oud zijn van harte welkom! Voor informatie kun je terecht bij Carla Gebraad: 06-20 10 40 65.
Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Koppelklaverjassen

De Plaatselijke commissie Den Bommel (Stichting ZIJN) organiseert op donderdag 24 januari a.s. een koppelklaverjasavond in Bommelstee, Schaapsweg 34 in Den Bommel. De avond is van 19.30 tot 22.30 uur. De entree voor deze avond is € 1,75 per persoon. Voor verdere info: Carla Gebraad, telefoon: 06-20 10 40 65.

DIRKSLAND

Bingoavond Victoriahal

Donderdag 17 januari is weer de bingoavond in de Victoriahal. Onder het genot van een hapje kan er gespeeld worden voor mooie geldprijzen. De zaal gaat om 18.45 uur open en de ballen worden gestart om 19.30 uur. De Victoriahal is te vinden aan de Philipshoofjesweg 57a.

Rummikubmiddag

Op vrijdagmiddag 25 januari is er gelegenheid om met elkaar Rummikub te spelen in 't Reginahof. Het bekende spel wordt door velen gespeeld. Het vergt inzicht, concentratie en een beetje bluf. Bijdrage is € 2,- inclusief koffie of thee met iets lekkers. Lijkt het u gezellig aan deze activiteit mee te doen, dan bent u van harte welkom vanaf 13.30 uur in 't Reginahof te Dirksland. 't Reginahof is te vinden achter de apotheek. Aanmelden zou fijn zijn, dit kan via de mail: joke.vandijk@careyn.nl of bel 06-53861647. Natuurlijk kunt u ook gezellig binnenlopen.

Open been

Donderdag 24 januari wordt een patiëntenbijeenkomst gehouden in het restaurant van het ziekenhuis. De bijeenkomst gaat over 'Onze zorg voor een open been'. Een open been (ulcus cruris) is niet prettig. Daarom houden de wondverpleegkundigen van het ziekenhuis deze bijeenkomst, waarbij de bezoekers horen wat zij voor de patiënten kunnen doen. Ook kunnen er informatiekramen bezocht worden. Het restaurant is open vanaf 18.30 uur. De aanvang is 19.00 uur. Aanmelden kan telefonisch via de doktersassistentes: 0187 60 71 00 of via www.vanweelbethesda.nl/informatieavondopenbeen.

GOEDEREEDE

Goeree Creatief

Op dinsdag 22 januari is er in Verenigingsgebouw Oostdam weer 'Goeree Creatief'. Een ieder is welkom met breisel, haakwerk of wat voor handwerk dan ook tussen 19.00 en 22.00 uur. Er is deze avond een workshop Handletteren o.l.v. Carmen Tanis. Verdere informatie kunt u vinden op de Facebookpagina van Oostdam. Opgeven is verplicht en dat mag via oostdam@sr-go.nl, bel 0187-492321 of stuur een app naar 06-31000604.

Opbrengst verkoopkar

Ook het afgelopen jaar stond er in de polder tussen Goedereede en Stellendam een verkoopkar. Passanten konden hier onder andere zelfgemaakte jam, aardbeien op sap, zelfgebakken cake en koekjes kopen. De verkoop heeft € 3.000,- opgebracht. Het bedrag wordt geschonken aan Hospice Calando, Oase te Ouddorp en aan Eleos. Dit jaar waren er ook tweedehands artikelen op de tafel uitgestald. Deze hebben het mooie bedrag van € 1.000,- opgebracht. Dit bedrag komt geheel ten goede voor de MAF. Ook het komende seizoen hoopt men weer een verkooptafel te plaatsen. Alle kopers worden namens de stichtingen bedankt.

C.V.B. Goeree

Donderdag 17 januari houdt mevrouw C. van Dieren een lezing/workshop voor de CVB over 'organiseren in huis'. De bijeenkomst is in verenigingsgebouw Oostdam, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Meer info via 0187-683223.

'Goedereede van vroeger tot nu!'

Zaterdag 19 januari is er een filmavond in verenigingsgebouw Oostdam. Gert van Koppen presenteert: 'Goedereede van vroeger tot nu!' Aanvang 20.00 uur, gratis toegang. Iedereen is welkom.

MELISSANT

Stamppotmaaltijd 55+

Donderdag 31 januari is er weer een heerlijke maaltijd in de Melishof. Deze keer wordt er stamppot klaargemaakt: hutspot, boerenkool en zuurkool met worst en spekjes. Wilt u ook hieraan deelnemen, dan kunt u zich opgeven bij Dirk en Elly Spahr v.d. Hoek, tel.: 602411 (liefst na 18.00 uur), mobiel: 06-51074048 / 06-38927456. Dit kan t/m 26 januari. De aanvang van de maaltijd is 17.30 uur, de zaal is open vanaf 17.15 uur. De kosten zijn € 6,- p.p.

MIDDELHARNIS

Koffie-theebijeenkomst PGGO

Het PGGO (Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee) organiseert een koffie-theebijeenkomst op woensdag 23 januari a.s. om 10.00 uur in Brasserie Dok 16, Westerschelde 16a. Het is altijd gezellig om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten maken. Zo vroeg in het jaar mogen ook de beste wensen voor het nieuwe jaar nog wel uitgewisseld worden. Het bestuur vertelt over ontwikkelingen van het afgelopen seizoen en men hoort graag de ervaringen van de bezoekers. Er is ook ruimte om te praten over de dingen van alledag. Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers. Partners, mantelzorgers en begeleiders zijn welkom. De eigen bijdrage is € 4,00 per persoon. U kunt zich opgeven via het secretariaat: PGGOinfo@pggo.nl of bij Jennie Anker, telefoon: 0187-601559/06-22213962.

Hoeksteenlezing

In het kader van de Hoeksteenlezing/Cursus Geestelijke Vorming, spreekt op maandag 21 januari i.v.m. afzegging andere spreker, nu de heer K. van Walsem over 'Vader Cats, Godsdienstige vorming via prenten en gedichten'. Aanvang 20.00 uur. Voordat de avond begint, is er gelegenheid om koffie te drinken.

Hachee in het Wijkcentrum

Stichting ZIJN organiseert maandelijks een etentje in het Wijkcentrum. Donderdag 7 februari bereidt Gert Vinke hachee met rode kool en aardappelpuree, een toetje en koffie toe. Om 17.00 uur bent u van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De prijs voor deze gezellige avond bedraagt € 11,00. Opgeven vóór 28 januari bij het Wijkcentrum, tel.: 0187- 483366 (toets 1) of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

Sjoelen

Stichting ZIJN wil in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 starten met een sjoelclub. Naast het sport- en spelelement staat gezelligheid en een praatje voorop. Iedereen die het leuk vindt om een potje te sjoelen is welkom op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur of donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Per maand kost het € 5,50 incl. koffie of thee. Graag aanmelden bij Stichting ZIJN, telefoonnummer: 0187-483366 (toets 1) of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

NIEUWE-TONGE

Bingo-avond

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge organiseert voor vrijdag 18 januari a.s. een bingo-avond in 'Ons Dorpshuis'. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Er worden tien rondes en één superronde gespeeld. De zaal gaat om 19.00 uur open. De bingo begint om 19.30 uur.

OUDE-TONGE

Rommelmarktspullen

Er wordt weer een grote rommelmarkt georganiseerd in Oude-Tonge, voor zaterdag 18 mei. Zaterdag 19 januari is de eerste mogelijkheid om hiervoor spullen in te leveren. Kijkt u eens op de zolder, in uw kasten of in de schuur, er staan vast spullen die u niet meer gebruikt. Boeken, cd's, kleding, gereedschap, huishoudelijke artikelen, glaswerk, speelgoed, elektrische apparaten, kleine meubelen, enz. De organisatie kan het (als het van goede kwaliteit is) zeker gebruiken. Ook met goede spullen uit grootmoeders tijd of antiek is men blij. DE- en Perlapunten zijn ook van harte welkom. U kunt spullen inleveren op zaterdagmorgen 19 januari van 9.30 tot 11.30 uur in de schuur aan de Capelleweg 48. De andere inleverdata zijn: 16 februari, 16 maart en 20 april.

Inzameling goederen

Zaterdag 19 januari is er een goedereninzameling van de Hervormde Kerk voor de zustergemeente in Uzon. Spullen kunnen van 9.30 tot 11.30 uur worden ingeleverd op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Twijfelt u aan de bruikbaarheid ervan of moet er iets opgehaald worden, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor een (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

Bingo A.S.V.

A.S.V. Oostflakkee organiseert een grote bingo op vrijdag 25 januari. De bingo wordt gehouden in het infocentrum van Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 25. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de bingo start om 19.30 uur. De kosten voor deelname zijn € 7,-, met gratis een kopje koffie of thee. Er worden negen ronden, plus één extra ronde voor € 1,- gespeeld.

SOMMELSDIJK

Ouderwetse knutselmiddag

Woensdag 16 januari kunnen kinderen komen knutselen bij Wijkvereniging De Zwaluw in Sommelsdijk. De kinderen kunnen hun fantasie laten gaan en een leuke creatie maken. Iedereen is welkom van 4 t/m 12 jaar. Entree € 2,50, inclusief drinken en een snoepje. Aanvang 14.00 uur, einde 15.30 uur.

Bingo

Zaterdag 19 januari is er bingo bij Wijkvereniging De Zwaluw in Sommelsdijk. Er worden elf rondjes gespeeld. Leuke prijzen zijn weer ingekocht. De geldronde wordt zeker niet overgeslagen. Laatste nummer wordt uitgekeerd in €. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Nieuwe zanggroep

Een aantal enthousiaste mensen hebben het plan opgevat om een zanggroep te starten. Men is op zoek naar mede-zanglustigen. Met deze zanggroep worden uitsluitend mooie, ontroerende en leuke bekende Hollandstalige liedjes gezongen, waarbij ontspanning en gezelligheid de boventoon voeren.
Op dinsdag 22 januari 2019 hoopt men een inloopavond te organiseren, daar voorafgaand vinden repetities plaats in het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. De kosten bedragen € 2,75 per persoon per avond, inclusief 1 gratis kopje koffie/thee.
Ter compensatie van de gemaakte kosten wordt er € 10,- per kalenderjaar* per persoon/lid in rekening gebracht.
Zaal open vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur.

STELLENDAM

Jaarvergadering V.O.S.

Dinsdag 22 januari houdt de Vereniging Oranjefeest Stellendam haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt het afgelopen jaar besproken en een vooruitblik gemaakt voor het komend jaar. De vergadering zal gehouden worden in de bedrijfskantine van Taxi Donkersloot, Mr. Iman Caustraat 55. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur. "Graag willen wij de sponsoren en vrijwilligers bedanken die onze vereniging in 2018 gesteund hebben. Zonder uw inzet was het ons niet gelukt om onze evenementen te organiseren!" aldus het bestuur van de V.O.S.

Bijeenkomst PCOB over 'Zorg'

MIDDELHARNIS - PCOB-GO zal op 21 januari 2019 een bijeenkomst organiseren met het onderwerp Zorg.

De gasten zijn deze keer medewerkers van Zorggroep Haringvliet. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Tijdens de bijeenkomst zullen diverse zorgverleners (onder andere een huisarts, praktijkondersteuner, casemanager dementie, medewerker van Stichting Zijn) aan het woord komen. De verschillende zorgverleners gaan een korte presentatie geven, waarbij zij uitleg geven over wat zij doen als zorgverlener met en voor ouderen.
In het tweede deel van de bijeenkomst staat een paneldiscussie gepland waarin graag met de aanwezigen in gesprek wordt gegaan.
De zaal is open om 13.00 uur. Om 14.00 uur zal gestart worden met een Bijbellezing en gebed door de voorzitter. De zorgverleners starten om 14.15 uur en zijn tot 15.00 uur aan het woord. Vervolgens zal er een pauze zijn, waarna om 15.20 uur het tweede deel van de middag zal beginnen met een panel discussie. De sluiting zal door de voorzitter om 16.00 uur plaatsvinden.
Het bestuur van PCOB-GO hoopt op een grote opkomst van haar leden en eventuele gasten die belangstelling hebben voor de vereniging en overwegen lid te willen worden. Entree € 2,-.

Warme maaltijd voor mensen die alleen ZIJN

MIDDELHARNIS - Stichting ZIJN nodigt mensen uit om op maandagavond 4 februari aan te schuiven voor een warme maaltijd in het Wijkcentrum.

Lekker eten, verzorgd door Teun Koote en zijn leerlingen van de RGO in Middelharnis. "Gezellig ongedwongen samen ZIJN met andere mensen, want samen eten verbindt", aldus de mensen van ZIJN.
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf als je weer beter in je vel zit. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Dan kan een negatieve spiraal ontstaan. Iemand is pas eenzaam als hij het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat diegene alleen zelf kan voelen.
Op maandagavond 4 februari gaat de zaal aan de Doetinchemsestraat 27 om 17.00 uur open. Er zal een driegangenmenu worden gereserveerd, inclusief een drankje, koffie en thee.
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen.
"Heeft u zin in gezelligheid én een goede maaltijd, maar vindt u het best eng om alleen naar onze maaltijd te komen? Neem dan iemand mee waar u zich fijn bij voelt, die u de drempel over kan helpen, zoals een zoon/dochter, buurvrouw, vrijwilliger, mantelzorger, enz. Ook deze persoon mag gezellig mee eten", zo luidt de uitnodiging.
Komt u erbij? Graag z.s.m. opgeven bij Tanja Nieuwpoort: t.nieuwpoort@zijngo.nl of Annemarie Hogenbirk: a.hogenbirk@zijngo.nl of bel (0187) 48 33 66, toets 2. Opgeven kan t/m 3 februari. We vragen een onkostenvergoeding van 3 euro per persoon.

Samenzangavond Engelse Hymns

SOMMELSDIJK - Misschien kent u het bijzondere verhaal van John Newton. Hij leefde in de 18e eeuw en was kapitein van een slavenschip. Na zijn bekering werd hij een bewogen prediker van het Evangelie.

Niet alleen met gesproken woorden getuigde hij van zijn Koning. Hij had ook dichterlijke gaven. Van zijn hand is het prachtige Amazing grace, een lied waar ook zijn eigen levensverhaal op ontroerende wijze in doorklinkt.
Onder andere deze Hymn maakt deel van het programma van een samenzangavond die op zaterdag 26 januari in de Rehobôthkerk in Sommelsdijk gehouden zal worden. Het programma voor deze avond bestaat namelijk uit bekende Engelse Hymnes. Deze Hymns kenmerken zich door prachtige melodieën en een rijke inhoud. Naast Amazing grace maken ook Rock of ages en Abide with me deel uit van het programma.
De te zingen Hymns worden ingeleid en toegelicht door dr. P.C. Hoek. Organist deze avond is J.C. van Wijk. De Hymns worden deels in het Engels, deels in het Nederlands gezongen. De Engelse tekst is van een vertaling voorzien.
De toegang voor deze avond is vrij. Er zal een collecte worden gehouden voor de Spaanse Evangelische Zending.

Alpha-Cursus in Stellendam

STELLENDAM - In Stellendam gaat op 22 januari een 'Alpha' van start. Verschillende mensen hebben zich al opgegeven. Wie nog mee wil doen is welkom en kan zich aanmelden.

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18.30 tot 21.45 uur in verenigingsgebouw De Rank (Bosschieterstraat 6) te Stellendam. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl, website van de Hervormde/Gereformeerde kerk, of neem contact op met Jessica Zwinkels: 06 13203885/ j.zwinkels@outlook.com.

God, Nederland en Oranje Blijvend actueel??

MIDDELHARNIS - Op vrijdag 25 januari organiseren de SGP-jongeren Flakkee hun tweede avond voor dit jaar.

De heer G. Slootweg, jarenlang docent geschiedenis aan de CSG Prins Maurits en tevens voormalig wethouder en raadslid voor de SGP in de gemeenten Middelharnis en Goeree-Overflakkee, hoopt een lezing te geven over het bekende adagium "God, Nederland en Oranje". Jarenlang waren zij sterk met elkaar verbonden. Willem van Oranje had immers zelf een verbond gesloten met de Potentaat der Potentaten, en zijn nazaten stonden in die traditie. Nederland kon niet zonder God en Oranje.

Tijden veranderd?

Nu lijken de tijden echter veranderd te zijn; voor God en de Bijbelse waarden is in onze huidige samenleving geen plaats meer, en de positie en invloed van de Oranjes is ook niet meer wat het geweest is. Om een voorbeeld te noemen is de rol van de koning in de kabinetsformatie geschrapt, en het verbod op majesteitsschennis wordt ook uit ons wetboek verwijderd. En hoe zit het momenteel met dat verbond, tussen God en Oranje? Is Nederland Nederland nog wel, zonder de andere twee? Met andere woorden, kan ons land afhankelijk van God en Oranje voortbestaan? Of is het geschetste beeld te negatief, en is er wel degelijk, hoewel minder goed te zien, nog een plaats voor God en Oranje in onze huidige tijd?

De lezing zal plaatsvinden in de Rehobôthkerk te Sommelsdijk (Olympiaweg 44), en begint om 19.45 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur.

Documentaire over Maria Callas in De Overkant

OUDDORP - Ruim 40 jaar na haar dood krijgen de fans van Maria Callas een mooi geschenk: in Maria by Callas voel je hoe enorm haar succes was en hoe breekbaar de mens achter de mythe bleek.

Als je iemands volledige levensloop kan reconstrueren met uitsluitend bestaande beelden, zoals regisseur Tom Volf doet in Maria by Callas, dan zegt dat veel over de buitenmaatse bekendheid van het onderwerp. Maria Callas was meer dan een operazangeres: ze was een wereldster die bij elke stap gefilmd en gefotografeerd werd – nog een geluk dat er in haar tijd geen smartphones bestonden, of ze had de hele tijd moeten poseren voor selfies met fans.
Voor wie Callas niet (goed) kent, is deze documentaire een mooie introductie. Maar ook voor echte fans is het een geschenk.
Deze documentaire wordt vertoond in De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp, op donderdag 24 januari. Aanvang voorstelling 19.30 uur. De Overkant is open vanaf 19.00 uur. Kaarten via VVV, telefoon: 0187-681789. Toegang € 7,50. De koffie en thee zijn gratis.

Camping De Lage Werf wint Zoover Award

DEN BOMMEL - Camping De Lage Werf behoort tot de beste accommodatie van het land. Dit werd bekendgemaakt op de vakantiebeurs in Utrecht.

Daar werden de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Gedurende het hele jaar 2018 zijn er 104 reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.
De consument beoordeelde Camping De Lage Werf met een waarderingscijfer 9.2.
"We zijn ontzettend blij met deze hoge waardering van onze gasten. We doen ons uiterste best elke dag om de beste service en kwaliteit te bieden en dan is het natuurlijk geweldig dat dit beloond wordt met een Gouden Zoover Award. Dit is immers waar we het voor doen, tevreden gasten" aldus Miranda Buys.

Uniek orgelconcert: The Art of Ard

MIDDELHARNIS – Een bijzonder orgelconcert zal binnenkort worden gegeven. Op het grootste orgel van Goeree-Overflakkee, in de Grote of St. Michaëlskerk te Middelharnis, hoopt zaterdagavond 26 januari a.s. Ard van der Linden plaats te nemen op de orgelbank, om het publiek te trakteren op een improvisatieconcert. Inderdaad: trakteren, want de entree is gratis!

Het is al weer even geleden dat Ard op Goeree-Overflakkee concerteerde. Studie aan het Conservatorium in Tilburg en andere activiteiten zorgden ervoor dat het een poosje stil was rondom deze jonge (18) getalenteerde musicus.
Tijdens zijn studie aan het conservatorium werd steeds duidelijker dat Ard's visuele beperking het vrijwel onmogelijk maakt om zich verder te bekwamen in literatuurspel. Enerzijds vindt hij dat jammer, anderzijds is het een gegeven dat slechtziende organisten dikwijls juist grote improvisatoren zijn. En dat is precies waar Ard zich nu meer en meer op aan 't toeleggen is. Én waarnaar iedereen op 26 januari naar kan komen luisteren.
Die zaterdagavond geeft Ard een orgelconcert met als titel 'The Art of Ard'. 'Art' is het Engelse woord voor 'kunst'. De titel van het concert wil dus zeggen: 'De kunsten van Ard'. Het concert wordt gevormd door een 'wereldreis' door allerlei muziekstijlen en -vormen, afkomstig uit diverse landen. Voor elk wat wils. Improvisaties en eigen bewerkingen die teruggrijpen op de Hollandse koraaltraditie, de Franse romantiek, de Duitse barok, maar ook een Russische Dans, een Zuid-Amerikaans Adagio en diverse andere muzikale creaties zullen te beluisteren zijn. Daarnaast zal Ard improviseren op verzoek. En omdat hij zijn publiek graag in de watten legt, zorgt Ard er ook voor dat beneden in de kerk van begin tot eind te zien is hoe hij boven, aan de speeltafel van het drieklaviersorgel, aan het werk is om een verscheidenheid aan klanken uit de ruim vierduizend pijpen van dit instrument te halen. Bovendien zal er deze avond een special guest aanwezig zijn. Wie dat is, houdt Ard tot aan het concert geheim. Wel staat nu al vast dat deze tijdens het concert in het zonnetje gezet zal worden. Al met al een avond vol verrassingen.
Het concert duurt ongeveer een uur en begint om 19.30 uur. Na afloop zal een collecte worden gehouden. Natuurlijk is iedereen hartelijk welkom.

Themadag over 'Vrouw naar Gods bedoeling...'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Evenals vorig jaar organiseert de Hervormde Vrouwenbond een Themadag voor alle vrouwen van Goeree-Overflakkee en daarbuiten. De themadag wordt gehouden in Het Prieel van De Staver op dinsdag 29 januari. Het thema van deze bijeenkomst is: 'Vrouw naar Gods bedoeling, leven voor God – leven in verbondenheid aan elkaar'.

Vanuit de Bijbel (Romeinen 12) wil men luisteren, hoe de eigen belangen mogen loslaten. En hoe vrouwen in deze tijd invulling mogen geven aan de roeping om 'Vrouw naar Gods bedoeling' te zijn op de plaats die God geeft. Hoe kan je als vrouw in je gezin, in de gemeente en in de samenleving bijdragen aan het present stellen van de Naam van God?
"God roept ons tot toewijding aan Hem en aan elkaar. Hoe mag ik met mijn gaven gericht zijn op het welzijn van mijn medemens? En welke verschillende genadegaven deelt de Heilige Geest uit aan de leden van het lichaam, waarmee wij ons Hoofd, de Heere Jezus, mogen eren en grootmaken?", aldus de organisatie.

Naast een bijbels-pastorale lezing in de morgenbijeenkomst door Ds. P. Nobel uit Garderen, zal 's middags zijn echtgenoot mevr. E. Nobel-Buijs dit onderwerp psychologisch benaderen.
De dag begint om 10.15 uur, inloop vanaf 9.30 uur en is om 14.30 uur afgelopen.
De toegang is gratis, voor koffie of thee wordt gezorgd; wel uw eigen lunchpakket meenemen. Er is een collecte voor de onkosten van deze dag. Verplichte opgave uiterlijk tot 24 januari 2019. Voor informatie en aanmelding: www.hervormdevrouwenbond.nl/bijeenkomsten

Twee junior assistenten geslaagd bij Turn2Move

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 12 januari hebben Marije de Ronde en Ailynn Lodder hun junior assistentendiploma behaald bij turnclub Turn2Move in Sommelsdijk.

De afgelopen maanden hebben de junior assistenten een opleiding gevolgd om te mogen assisteren. In de lessen bij Turn2Move moesten zij 19 opdrachten uitvoeren onder begeleiding van een niveau 3 lesgever, om op die manier de kneepjes van het vak in de praktijk te leren. Deze praktijkopleiding is geschikt voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar die leuk met kinderen om kunnen gaan en het fijn vinden om met kinderen te werken. Vanaf 14 jaar kunnen deze assistenten een niveau 2 assistentenopleiding volgen en vanaf 16 jaar een niveau 3 opleiding, waarmee ze de bevoegdheid krijgen om zelfstandig gym- en turnles te geven.

Verantwoord bewegen

Door alleen te werken met gediplomeerde leiding wil Turn2Move op een verantwoorde wijze gym- en turnlessen verzorgen. Op die manier zorgen ze er voor dat kinderen op de juiste manier aangestuurd worden, maar dat er ook efficiënt onderdelen aangeleerd worden, zoals handstand, radslag, borstwaartsom en nog veel meer.

Peuter- en kleuterles

Voor de peuters en de kleuters zijn er aparte lessen. De peuters gymmen op woensdag van 16.00 tot 16.45 uur en de kleuters gymmen van 16.45 tot 17.45 uur in zaal 6 van De Staver.
Op donderdag zijn er 2 actieve lessen voor jongens. De jongens zijn in de les vooral bezig met klimmen, klauteren, rennen en vooral springen, dit gebeurt uiteraard veilig door goed materiaal en gediplomeerde lesgevers.
Kinderen die een keertje mee willen doen mogen een gratis proefles volgen, daarna kan men lid worden van de club door zich aan te melden. Net als bij alle andere sportclubs heeft deze turnclub hun eigen clubkleding. Voor meisjes is dit een turnpakje, turnbroekje en turnschoentjes. Voor jongens zijn dit alleen turnschoentjes. Deze kleding kan voor of na de les gepast en gelijk gedragen worden.

Informatie

Meer informatie over turnclub Turn2Move kunt u vinden op hun website: www.turn2move.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@turn2move.nl of bellen naar 06-30383580.

Winterwandeling De Koploper met soep in de duinen van Goeree

OUDDORP - Wandel zaterdag 26 januari mee met deze stevige winterwandeling dwars door duinen en langs het strand.

Ook in de winter valt er nog genoeg te ontdekken in dit gebied. Met als beloning een warme kop soep! Meld je wel vooraf aan op www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda.

Tijdens deze wandeling kom je langs de Westhoofdvallei, maak je een uitstapje door het Volgerland en wandel je vervolgens door de Springertduinen naar het strand. Een ervaren gids van Natuurmonumenten vertelt je meer over het bijzondere landschap en de vogels die hier overwinteren. Het is een stevige wandeling, dus een goede conditie is vereist.

Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda. De wandeling start om 9.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de vuurtoren in Ouddorp. De wandeling duurt ongeveer 3 uren, waarna afgesloten wordt met een kom soep bij strandtent Iloon. De wandeling inclusief kop soep is € 17,50 en voor leden € 12,50. Kinderen vanaf 12 jaar zijn ook welkom. Kijk voor meer informatie op de website.

Alain Verhey gast in Exoduskerk

SOMMELSDIJK - Dinsdagavond 22 januari is Alain Verhey te gast in het gebouw van de Exoduskerk aan de Dorpsweg in Sommelsdijk.

Ds. Jan de Visser zal met de schrijver in gesprek gaan over zijn onlangs verschenen boek 'God en ik'. Verhey is bekend door zijn theologische bijdragen aan de rubriek 'Theologisch elftal' in dagblad Trouw. In zijn boek schrijft hij persoonlijk en kritisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Het boek kan een religieuze biografie worden genoemd. Een ieder wordt hartelijk uitgenodigd voor deze avond en vooral om ook deel te nemen aan het gesprek. Het gesprek begint om 19.30 uur.

Informatiemiddag van Veilig Verkeer Nederland

OUDDORP - Woensdag 23 januari heeft de 55+ club in Ouddorp VVN uitgenodigd voor een infomiddag.

Een medewerker van Veilig verkeer Nederland komt u onder andere iets vertellen over nieuwe verkeersregels en rotondes. Tevens geeft hij advies over het gebruik van de elektrische fiets en de scootmobiel. Hij informeert dus hoe je veilig deel kan nemen aan het verkeer.
De prijs van deze interessante middag bedraagt € 3,- inclusief een kopje koffie. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam, tel.: 0187-682319, of Stichting ZIJN: 0187-483366, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl.
Woensdag 30 januari is er een presentatie van Vishandel Hameeteman.

Jubilarissen bij de postduivenvereniging 'De Reisduif' uit Sommelsdijk

SOMMELSDIJK - In het clubgebouw aan de Van Gorcumstraat 5 hield postduivenvereniging 'De Reisduif" haar nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze bijeenkomst werden de leden Hans Vis van Heemst en Peter van den Boogert in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange lidmaatschap, respectievelijk 70 en 50 jaar.

Het is uitzonderlijk te noemen wanneer men zo lang en onafgebroken lid is van een vereniging. Ook Cor Kleijn, die zich al jaren verdienstelijk maakt als IT-man van de vereniging en Jaap Troost waren beiden dit jaar 25 lid van de vereniging.
De jubilarissen werden op ludieke wijze binnengehaald door de leden en de genodigden. Dezen vormden een erehaag waarin de jeugdleden verkeersborden omhoog hielden die de jaren van het lidmaatschap aangaven. Een oldtimer Bentley zorgde dat de jubilarissen comfortabel bij het inkorflokaal arriveerden. Daarna begon de drukbezochte receptie in het inkorflokaal.

Oudste

De Reisduif is de oudste, in haar oorspronkelijke vorm opgerichte, postduivenvereniging van Goeree-Overflakkee. Toen in 1936 De Reisduif werd opgericht waren er landelijk diverse bonden werkzaam, doch in deze regio waren het er twee, namelijk de NAvP (de Nederlandse Algemene bond van Postduivenhouders) en de NBvZ (de Nederlandse Bond van Zaterdagvliegers).
Uit veelal principiële overwegingen werd gekozen voor aansluiting bij de NBvZ. Zo ook besloot De Reisduif zich hierbij aan te sluiten. Deze keuze wordt nog steeds gerespecteerd en is er een apart kampioenschap voor de vluchten die uitsluitend op zaterdag worden gevlogen.

Van den Boogert

Op 11-jarige leeftijd begon Peter van den Boogert met duiven, nog niet als actief lid, maar in de schuur achter het ouderlijke huis. Zo vond hij een drinkbak en een voerbak op de zolder van de voormalige werkplaats van zijn vader, achtergelaten door zijn oudere broer Goris. Deze moest zijn dienstplicht gaan vervullen en zo verdwenen de duiven. Op de basisschool was Jan Polder een klasgenoot. De vader van Jan, Cor Polder had postduiven. Daarvan kreeg Peter zijn eerste duiven.
In 1968 werd Peter, zonder thuis te overleggen, lid van de vereniging. Toen hij zijn handelswijze moest bekennen, had zijn moeder wel gezien welk een plezier hij in het verzorgen van zijn duiven had. Daarom mocht hij lid blijven. Ronduit spectaculair was de uitslag van één van zijn eerste vluchten. Er werd direct met de prijzen 1 en 5 van het gehele eiland begonnen. Zijn enthousiasme stak ook andere jongens aan en dit leidde tot de aanwas van een aantal jeugdige liefhebbers.
Door persoonlijk omstandigheden heeft hij tot zijn huwelijk op diverse adressen gewoond. Gelukkig voor Peter kon hij altijd de duivensport blijven uitoefenen. In het dagelijkse leven runt Peter nu met zijn zoon een aannemingsbedrijf. Ook op bestuurlijk niveau gaat hij het werk niet uit de weg. Zo was hij een tijdlang secretaris van de vereniging. De Reisduif is ook een zogenaamd Nationaal Inkorfcentrum. Hiervan is hij nog steeds de centrumleider.
Al met al een lid waar De Reisduif blij mee is.

Vis van Heemst

Hans Vis van Heemst is geboren op de boerderij aan de Rijzenburgseweg te Sommelsdijk en woont daar nog steeds. Zijn bedrijf hield zich hoofdzakelijk met de landbouw en de fruitteelt bezig.
Op de leeftijd van 10 jaar werd Hans door zijn vader lid gemaakt van De Reisduif. Later kreeg Hans zijn vader twijfels of dit toch wel een goede keus was geweest, immers het boerenbedrijf vraagt veel tijd en inzet, maar dat vraagt de duivensport ook. De eerste duiven kwamen van Toon Schuurman.
De landelijk gelegen boerderij, omgeven door bomen, is een uitstekende locatie om de duivensport te beoefenen. Echter ook de roofvogels mogen er graag wonen. Veel postduiven worden het slachtoffer van hun aanvallen. Het is een bekend landelijk probleem en ook Hans ondervindt hiervan veel hinder. Tijdens de ramp van 1953 kwamen de hokken gedeeltelijk onder water te staan en de helft van de duiven is toen verdronken.

Rustig karakter

Hans is een liefhebber van de langeafstandswedstrijden en dat past wel bij zijn rustige karakter, immers het is vaak lang wachten van dergelijke vluchten. Als bestuurder heeft hij een indrukwekkende staat van dienst achter de rug. Toen hij op 20-jarige leeftijd zijn dienstplicht had vervuld, werd hij secretaris van De Reisduif en later voorzitter. Toen hij ook nog tot bestuurder van de afdeling West,(onderdeel van de NBvZ) werd verkozen heeft hij de taken op verenigingsniveau afgestoten. Ook had hij zitting in het bestuur van de FCC (Flakkeese Concours Combinatie).
Omdat hij als agrariër veel met weersomstandigheden te maken had, en uit dien hoofde bovengemiddeld kennis had vergaard, werd hem in 1981 verzocht om lossing-coördinator te worden. Als lossing-coördinator werk je in een team en beslis je of het verantwoord is of de duiven van een wedstrijd los kunnen. Later strekte deze functie zich uit tot het sectoraal gebied Noord- en Zuid-Holland en daarna zelfs tot de Nationale vluchten.
Ondanks dat hij al een 80-er is, korft hij vrijwel voor iedere wedstrijd nog in. Ook in de vereniging steekt hij waar mogelijk een helpende hand toe. We hopen dat hij nog lang van zijn duiven kan genieten. Een verenigingsman waar een voorbeeld aan kan worden genomen.
De jubilarissen werden door de voorzitter toegesproken en ze kregen uiteraard een geschenk.
Daarna bedankte nestor Hans Vis van Heemst allen voor de geweldige opkomst en gaf aan dat hij al jaren van de duivensport en het verenigingsleven geniet. Ook van de zusterverenigingen uit het regionale spelverband waren afgevaardigden op de receptie.

Goede sfeer

Tenslotte sprak ook de voorzitter van het Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden de aanwezigen toe. Hij legde er vooral de nadruk op dat een goede sfeer in de vereniging zo belangrijk is. We zijn het van harte met hem eens. Vooral omdat door de vergrijzing de landelijke terugloop van postduivenhouders zich manifesteert. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de hogere bestuursorganisaties zich beijveren om de beoefening van de sport "economisch rendabel "te maken. Met als negatief resultaat dat in een korte periode de verenigingen in Stad aan het Haringvliet, Stellendam, Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge zich moesten opheffen. Een grijze tachtiger zat aan de keukentafel te huilen toen hij gedwongen werd tot stoppen en zijn duifjes van de hand moest doen omdat zijn vereniging niet meer aan de moderne eisen kon voldoen. Ach laat hem nu maar zei zijn vrouw ( die had hij gelukkig nog). Hij komt er wel overheen.
Onder het genot van een drankje en hapje en veel gezellig gepraat sloten we deze gedenkwaardig receptie na enkele uren af.
(Tekst en foto's: Activiteitencommissie van P.V. De Reisduif)

Lezing van WO2GO voor De Motte over Arman Peterson

REGIO - Op maandag 21 januari vindt de eerste lezing van het winterprogramma van Historische Vereniging De Motte plaats.

Het onderwerp van deze avond zou de inundatie van Flakkee zijn, maar deze ingrijpende gebeurtenis voor ons eiland komt al tijdens een andere lezing van WO2GO in dezelfde week aan bod. Daarom heeft WO2GO gekozen voor een ander onderwerp, namelijk de 28-jarige kolonel van de Amerikaanse luchtmacht genaamd Arman Peterson. Deze jongeman raakte gedurende de Tweede Wereldoorlog verstrikt in een gevecht in het luchtruim boven Goeree-Overflakkee.

Even voor de klok van vier op donderdagmiddag 1 juli 1943 was het een drukte van jewelste boven de kop van het eiland. Een groep piloten van de 78th Fighter Group raakte op die zomerse middag in gevecht met Duitse jagers, die zojuist van Schiphol waren opgestegen om de Amerikanen te onderscheppen. De gevechten speelden zich op grote hoogte af, maar op een gegeven moment was er duidelijk een parachute te zien die langzaam afdaalde richting Goedereede. Het was Arman Peterson die tijdens het luchtgevecht zijn toestel had moeten verlaten en nu krijgsgevangene dreigde te worden genomen. Het liep echter anders af…Tijdens deze lezing zal Dennis Notenboom, voorzitter van de stichting WO2GO, het verhaal van Arman Peterson vertellen. Wat speelde er zich precies af die bewuste 1 juli 1943 in de lucht boven Goeree? Hoe kwam deze jonge Amerikaan uit Arizona überhaupt boven ons eiland terecht? En hoe liep het af voor hem?

Locatie: bibliotheek Middelharnis, Kerkepad 11 Middelharnis. Tijdstip: inloop vanaf 19:30 uur, aanvang lezing 20:00 uur.

Een sportcampus op Goeree-Overflakkee in 2020?

De ondertekening van het verenigingsondersteuningscontract. Martijn Blok (Rotterdam Sportsupport), Diederik Duijser (Interim Voorzitter HCGO) en Wim Nobel (Directeur Rabobank Het Haringvliet).

MIDDELHARNIS - Al langer was er de behoefte bij Hockeyclub Goeree-Overflakkee (HCGO) om een eigen clubhuis te hebben. Een huiskamer waar de leden, toeschouwers, sponsoren en belangstellenden zich thuis voelen. Elke sport heeft namelijk zijn eigen cultuur, gewoontes en tradities. Het is alweer meer dan één jaar geleden dat besloten werd de wens te concretiseren.

Als eerste club op Goeree-Overflakkee en als één van de zes sportverenigingen in de provincie Zuid-Holland, kreeg HCGO de kans door deelname aan een provinciaal programma "De Groene Club" een energiescan uit te voeren waarbij energieverbruik en besparingen in kaart werden gebracht. Dit resulteerde onder andere in het feit dat Agri Snellaad een laadpunt voor elektrische en hybride auto's heeft gerealiseerd, een unicum bij sportcomplexen.

Nadat HCGO de kans kreeg om een pitch in te dienen bij de Rabobank om in aanmerking te komen voor twee jaar verenigingsondersteuning (een idee van landelijke sportkoepel NOC-NSF) is deze kans met beide handen aangegrepen. De Gemeente Goeree-Overflakkee en hoofdsponsor Rabobank "Het Haringvliet" hebben de ingediende pitch van HCGO gekozen. Rotterdam sportsupport begeleidt HCGO nu.
Om te kunnen hockeyen op Goeree-Overflakkee is soms een reis met de auto vanuit Ouddorp of Ooltgensplaat noodzakelijk om te komen trainen.
Een reguliere busverbinding met halte bij het sportcomplex en bijvoorbeeld Recreatiecentrum "De Staver" zou niet misstaan. Sporters kunnen dan met het Openbaar vervoer vanuit de gehele Gemeente Goeree-Overflakkee komen hockeyen, korfballen, Atletiek bedrijven, Rugbyen of voetballen. HCGO wil de afstand naar het sportcomplex verkleinen door faciliteiten naar de sport te brengen en tijd terug te geven aan gezinnen.

Onder de noemer "Het verhaal van HCGO" wordt gewerkt om faciliteiten als bijvoorbeeld een sport buitenschoolse opvang, huiswerkfaciliteiten, flexplekken voor ouders, een radio en TV studio, leslokalen als ook op termijn een sport blessure revalidatie studio op het sportcomplex te krijgen, uiteraard in een duurzaam gebouw. Met diverse partners waaronder onder andere: RGO Middelharnis, Kibeo, huiswerk bureau de Vreede, RTV-Slogo, sportteam GO, Rabobank, Gemeente Goeree-Overflakkee, KNHB en de SRGO wordt gesproken om het sportcomplex weer maatschappelijk bestendig te maken. Dit is een innovatief concept dat nog nergens in Nederland is tegenkomen.
Het coalitieakkoord en de begroting van de Gemeente Goeree Overflakkee maken melding van het bevorderen van het multifunctionele gebruik van de aanwezige sportaccommodaties op Goeree-Overflakkee, een totale herschikking van de reeds aanwezige faciliteiten valt hierbij niet uit te sluiten.
De projectgroep gaat nu schetsen, tekenen, en rekenen om de plannen zeer binnenkort uitgebreid te presenteren en zodoende het sportcomplex van de Gemeente Goeree-Overflakkee van een nieuwe gezonde impuls te voorzien.

Denkt uw vereniging of organisatie ook van meerwaarde te zijn? Stuur dan een mail naar voorzitter@hcgo.nl

Mooi begin volleybalseizoen voor Intermezzo MB1

MIDDELHARNIS - Zaterdag speelden de jeugdteams van VC Intermezzo hun eerste wedstrijden van de 2e seizoenshelft. Intermezzo MB1 kreeg Sliedrecht Sport MB3 op bezoek. Het werd een spannende wedstrijd, waar het team uit Middelharnis liet zien over een flinke dosis doorzettingsvermogen te beschikken en daarmee een mooie overwinning haalde.

Intermezzo begon slecht aan de wedstrijd. Het team stond vast, de combinaties liepen niet en er werden te veel fouten gemaakt. Sliedrecht Sport pakte daardoor al snel een grote voorsprong en liep zelfs uit naar 0-11. Intermezzo kwam nog even terug in de wedstrijd en verkleinde de achterstand, maar dat bleek van korte duur. De eerste set werd dik verloren met maar liefst 11-25.
In de tweede set zette Intermezzo de schouders er onder en kwam beter in de wedstrijd. De service en de aanval ging beter lopen, waardoor Sliedrecht Sport onder druk kwam te staan. De score ging gelijk op tot 24-24, toen 2 mooie services van Intermezzo de doorslag gaf. Met 26-24 ging de tweede set naar Intermezzo en stond het weer 1-1 gelijk.
In de derde en de vierde set wisten de meiden van Intermezzo de stijgende lijn vast te houden. In beide sets deden de teams niet veel voor elkaar onder, maar was het Intermezzo dat de tegenstander net iets beter onder druk wist te zetten. Met 25-21 en 25-19 werden beide sets gewonnen en was de 3-1 winst van Intermezzo een feit.

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Zaterdag waren er weer dressuurwedstrijden in Manege Oost. Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210.

Groep 1. Aerin Sewell, Gabanna, 241 pnt; Yoëlle Rommens, Doddle, 235 pnt; Laura Kreuk, Storm, 234 pnt; Marieke de Baar, Gabanna, 234 pnt; Dominika Matuszewska, Sonja, 234 pnt; Marjet v. Zielst, Sonja, 230 pnt; Melanie Voorwinden, Noortje, 228 pnt; Lieke Spee, Noortje, 227 pnt; Roos Metske, Kelly, 226 pnt; Lotte de Ruijter, Spiky, 224 pnt; Miley Bakker, Sproet, 219 pnt; Jolisa Kalle, Tinka, 215 pnt.
Groep 2. Wes Zwackhalen, Isaroola, 233 pnt; Guusje Scholts, Spiky, 233 pnt; Puck de Jong, Sonja, 229 pnt; Femke v.d. Doel, Fay, 226 pnt; Rosa Gerrits, Ricky, 223 pnt; Vera v. biert, Sproet, 220 pnt; Marin de Baat, Miss Mee, 218 pnt; Sophie Jongeneel, Pearl, 216 pnt; Nina Hanenberg, Zoë, 214 pnt; Lieke Hanenberg, Zoë, 212 pnt; Peter Witvliet, Doddle, 211 pnt.

Open Dag Visserijschool

STELLENDAM - Zaterdag 19 januari organiseert STC Stellendam een Open Dag. Tussen 10.00 en 14.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom aan de Deltahaven 4 in Stellendam.

De van oorsprong – en beter bekend als - visserijschool is naast de opleiding zeevisvaart ook gespecialiseerd in de opleiding zeevaart. Tijdens de Open dag zijn alle faciliteiten binnen de school zoals brug- en machinekamersimulator te bezoeken. In de lokalen is lesmateriaal in te zien, worden demonstraties vis fileren en visnetten maken / repareren getoond door (oud-)leerlingen. Ook wordt er vis gebakken.

Opleidingen

Docenten en leerlingen vertellen graag over de opleidingen op hun school en is er een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven. Er zijn stands van de Nederlandse Vissersbond, van Wartsilia SAM en van Gemert en Zoon. Het Visserij innovatiecentrum en Quotter zullen zich ook presenteren. "We vinden het belangrijk dat jongeren kennismaken met de maritieme sector en daar enthousiast voor worden gemaakt. De aanwas voor visserij-opleidingen neemt de laatste jaren af. Daar zien we graag weer een stijgende lijn in", geeft de Nederlandse Vissersbond aan.

Column

Gelukkig het nieuwe jaar in

Goede voornemens, wie heeft ze niet gemaakt? De meeste Nederlanders maken ze. Bijvoorbeeld om meer te gaan sporten, meer te doen voor een ander of te gaan afvallen. Mijn voornemen is om meer aan mezelf te denken. Dit klinkt misschien heel raar. Voor mij in ieder geval wel. Vaak sta ik klaar voor een ander. En zoals de meesten die dit doen, betekent dit dat je zelf op de laatste plaats komt. Mijn motto voor 2019 is dan ook: 'Zit je zelf goed in je vel, dan merken de mensen om je heen dit ook wel'. En natuurlijk mogen er ook wat kilootjes af en wat conditie bij, maar dat is voor latere zorg.
Hoe vinden we een mooie middenweg in ons toch al veel te drukke leven, ons gezin en de mensen om ons heen? We hebben steeds meer ballen hoog te houden. Tegenwoordig best moeilijk, toch?

Keuzes maken is de beste oplossing. Wat zijn de drie dingen die het belangrijkst zijn? Als je niet weet wat je het belangrijkst vindt, is alles even belangrijk. En is onrust een van je de dagelijkse dingen waar je tegenop loopt.
Een mens is niet gemaakt om te haasten. Het is niet gezond voor je lichaam en al helemaal niet voor je geest. Pak je rust. Kijk om je heen. Geniet van het leven en je geliefden.
Maar hoe dan? Er zijn zoveel adviezen, regels en goede bedoelingen die je de goede weg op moeten wijzen. Door de bomen zie je het bos niet meer. Waarschijnlijk is uitzoeken wat het beste bij jouw past het handigst. Als dit niet alleen lukt, zoek dan iemand die je kan helpen. Mi mekaore is fijner en lukt het vast beter.
Kijk wat voor jou het belangrijkste is, maar vergeet zeker jezelf niet.
Voor nu was het weer haasten om deze column te schrijven, dus de planning was niet helemaal goed ;). Beginnen met mijn eerste goede voornemen dan maar; beter plannen.
Gelukkig, gezond en gezegend 2019 gewenst.


Deze column is geschreven door Nicole Gierman.

Ingestuurd

Laagste zonsondergang

Janneke Troost stuurde deze foto van "bijna de laagste zonsondergang van 2018 op 17 december 2018, bij de bekende watertoren van Dirksland."

Vrijdag in de krant

Oud & Wijs: Jansje Westdijk

Van Flakkee naar Canada