info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

21 februari 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 21 februari 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

"Schitterend evenement dat geld heeft gekost"

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het NK Wielrennen vorig jaar heeft de gemeente in totaal zeker vier ton gekost. Donderdagavond buigt de gemeenteraad zich over de evaluatie van de burgemeester en wethouders. Die blikken positief terug op het wielerevenement: Het evenement heeft geld gekost, maar ook gezorgd voor veel publiciteit. "Het eiland heeft zich met het NK Wielrennen verder op de kaart gezet." In de evaluatie staan ook verbeterpunten: Er is te veel ad-hoc gewerkt en voor een grootschalig evenement is meer voorbereidingstijd nodig.

Lees meer in het artikel op pagina 3.

Met veel pk's het huwelijk in

MIDDELHARNIS – Luid toeterend, met oranje zwaailichten en alle overige lampen aan, zó arriveerde vrijdagmiddag tegen enen het bruidspaar Fieke Steenhuis en Levi Kooman in een grote landbouwtractor bij het Oude Raadhuis in Middelharnis, voor de voltrekking van hun huwelijk.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Fieke (21) komt uit Dirksland en is opticien op D'n Diek in Middelharnis. Levi (23) is afkomstig uit Zierikzee en uit de manier waarop hij zichzelf en z'n bruid naar de burgerlijke stand bracht, is wel duidelijk dat hij agrariër is. Hij werkt zowel voor een baas als thuis in het agrarisch- en kraanverhuurbedrijf van z'n vader, waarvan hij medefirmant is en dat hij mettertijd over hoopt te nemen. Met een prachtige witte strik voorop én de Zeeuwse vlag achterop en daaronder een bordje 'Pas getrouwd' bleek de John Deere tractor een prima middel om niet alleen in 't dagelijks gebruik mee over blubberige akkers te gaan, maar zo nodig ook plaats te bieden aan een mooie bruidegom en een – vanzelf – nóg mooiere bruid! Die Zeeuwse vlag achterop was mogelijk een stille boodschap dat Levi beslist niet van plan is z'n afkomst prijs te geven. Hij en Fieke gaan namelijk in Nieuwerkerk samen verder.

Nieuwe toga

Vermeldenswaard is natuurlijk ook het feit dat het huwelijk van Fieke en Levi het eerste is dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand voltrokken werd in nieuwe toga gestoken, nu met het wapen van de gemeente Goeree-Overflakkee aan de zijkanten en op de borst een witte plissé bef met witte strik erboven. Aan ambtenaar Dick Koppenol was de eer om deze nieuwe outfit voor 't eerst gebruiken, en voor Fieke en Levi om voor 't eerst als bruidspaar zo'n mooie trouwambtenaar te hebben…

Alcoholcontrole

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen weekend heeft de politie verkeerscontroles uitgevoerd op het eiland. Vier bestuurders werden aangehouden omdat ze teveel alcohol op hadden. Bij drie van hen was het alcoholpercentage zo hoog dat ze direct hun rijbewijs moesten inleveren.

55+ krant

GOEREE-OVERFLAKKEE – Dinsdag 4 april verschijnt de 55+-krant. Deze krant geeft Eilanden-Nieuws samen met Stichting ZIJN uit. Organisaties of verenigingen die activiteiten hebben die gericht zijn op de lezers van de 55+ krant kunnen informatie voor deze agenda insturen naar redactie@eilandennieuws.nl onder vermelding van 'agenda 55+krant'. Doe dit voor woensdag 29 maart. Het gaat om activiteiten die plaatsvinden tussen 4 april en half oktober 2017, want dan verschijnt de najaarseditie van de 55+ krant.

2 / 26

Agenda

Woensdag 22 februari

DEN BOMMEL – Breicafé in De Bommelstee. Van 19.30 tot 22.00 uur. Info: 0187-611397.
MIDDELHARNIS – Bidstond voor Israël in de Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan, sprekers: ds. K. Visser en kand. R.J. Jansen. Aanvang 19.30 uur.
MIDDELHARNIS – Bingo, start om 13.30 uur in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat.
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 11.30 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
OUDDORP – Snertmaaltijd 55+ vanaf 17.00 in Dorpstienden. Opgave in Dorpstienden of bij Joke van Dam: 0187-682319.
STELLENDAM – Bingo in De Rank aan de Bosschieterstraat, van 19.00 tot 21.00 uur. Gratis deelname.

Donderdag 23 februari

DEN BOMMEL – Bingo 55+ Aanvang 14.00 in De Bommelstee. Stichting ZIJN.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
DIRKSLAND - Bingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 15.00 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
MIDDELHARNIS – Sionkerk, Landbouwweg. SGP-bijeenkomst. Spreker: A. Weggeman over 'Politiek in de eindtijd'. Aanvang 20.30 uur (na de ledenvergadering).
SOMMELSDIJK – Proeverij met wijn en hapjes. Vanaf 14.00 uur in de Zwaluw, Sperwer 55. € 12,50 voor leden van de ouderenvereniging, € 17,50 voor niet-leden. Aanmelden via 06-5028 5629, of via info@o-g-o.nl.

Vrijdag 24 februari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
GOEDEREEDE – Goeree Creatief, tussen 19.00 en 22.00 uur. Kosten € 1,-. Meer info: 06-31000604.
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 11.30 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O in Wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. Vanaf 19.00 uur.
STELLENDAM – Verkoping door de vrouwenvereniging van Herst. Hervormde kerk, de opbrengst is bestemd voor de nieuwbouw. Van 13.30 tot 19.00 uur aan de Voorstraat 69.

Zaterdag 25 februari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS – Vriendjes- en vriendinnetjestraining, gratis voetbaltraining voor kinderen van 4-6 jaar. Van 11.00 tot 12.00 uur bij V.V. Flakkee. Meer informatie staat op www.msvenavflakkee.nl.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Maandag 27 februari

ACHTHUIZEN – Sjoelen in 't Buurthuus. Aanvang 13.30 uur. Entren € 4,-. Stichting ZIJN.

Mediawaarde NK Wielrennen wordt geschat op 1,2 miljoen

GOEREE-OVERFLAKKEE – " Het NK wielrennen dat in juni 2016 gedurende 4 dagenop het eiland is gehouden, was een schitterend evenement met geweldige winnaars. Het kostte grote inzet van organisatie en vrijwilligers om dit mogelijk te maken. Als gemeente Goeree-Overflakkee hebben wij daarvoor diepe bewondering. Het is een evenement dat de gemeente geld heeft gekost. Daartegenover bracht het grote publiciteit en naamsbekendheid met zich, waarmee het eiland zich verder op de kaart heeft gezet". Dit is de eindconclusie van burgemeester en wethouders in het evaluatiedocument met financiële informatie dat donderdagavond 23 februari in de gemeenteraad zal worden besproken.

Door Jaap Ruizeveld.

Als alle posten die betrekking hebben op het evenement NK Wielrennen 2016, inclusief activiteiten, die direct en indirect aan gemeente zijn en kunnen worden gekoppeld, dan gaat het om een bijdrage van zeker 400.000 euro. Extra ambtelijke kosten bij inzet zouden dit bedrag wellicht nog kunnen verhogen. De gemeenteraad heeft in de loop van het traject met alle genoemde kredieten ingestemd.

Cijfers

Een evaluatie-document dat naast win-win projecten ook tekortkomingen aanstipt. Het leidt uiteraard snel naar de financiële paragraaf. Imponerende cijfers die bij dit grootschalige evenement moesten worden ingeboekt. De begroting van de Stichting NK Wielrennen Goeree-Overflakkee liep onder andere door diverse meerkosten op een drietal locaties op naar 900.000 euro. Het lokale bedrijfsleven bracht - zonder hoofdsponsor - ruim 600.000 euro op om het wielergebeuren haalbaar te maken. Op verzoek van Veero is, bij raadsbesluit, een bedrag van 75.000 euro beschikbaar gesteld. Dit uit de reserve toeristenbelasting. Dat in de tekst van het evaluatiedocument nu 17 maart 2017 staat is overigens slordig.

Imagoschade

In december 2015 werd door de gemeente een startsubsidie van 10.000 euro verstrekt. aan de Stichting. Het bedrag was bestemd voor de voorbereidingskosten van de organisatie. Aan het evenement te linken Eilandmarketing, promotie met de sloganGO Mijn Eiland, staat voor 31.250 euro geregistreerd. In mei 2016 was er een kritisch moment. De organisatie had direct geld nodig om aangegane verplichtingen te kunnen betalen.

Aarzeling

Met de 'nodige' aarzeling besloot het college van b. en w. toen een subsidie van 170.000 euro te verstrekken. Dit met de kanttekening dat dit geld geheel of gedeeltelijk terug vorderbaar zou zijn als de inkomsten van het NK dat mogelijk maakten. Het college informeerde de raad over haar besluit. Gaf daarbij aan dat als deze subsidie (deel of geheel) niet kon worden terugbetaald dit niet zou opwegen tegen de risico's en imagoschade die geleden zou worden bij het eventueel afblazen van het NK Wielrennen. Duidelijk is inmiddels dat de subsidie van 170.000 euro totaal niet wordt terug ontvangen. Deze financiële tegenvaller zal onderdeel uitmaken van het rekeningresultaat 2016. In de jaarstukken zal dit worden toegelicht, stelt het college.

Andere gelden

Vanuit de gemeente zijn naast genoemde bedragen ook financiële middelen verstrekt voor: Verenigingsvergoeding inzet vrijwilligers 23.500 euro; Festiviteiten voor kinderen beleefpleinen 21.200 euro en voor beveiliging van parcours en aanpassing wegen nog 40.300 euro. Ondersteuning communicatie en representatiekosten samen rond 24.000 euro. Kritische leer- en verbeterpunten staan ook in het evaluatiedossier. Zo is er te veel ad-hoc gewerkt. Met goede draaiboeken en projectplannen zou e.e.a. efficiënter zijn verlopen. Ook de onderlinge afstemming kan worden verbeterd door de rollen van organisatie en gemeente vooraf goed vast te leggen. En dat voor een grootschalig evenement een ruimere voorbereidingstijd nodig is.

Mediawaarde

Zoals gemeld worden in het evaluatiestuk de win-win onderdelen voor eiland en gemeente van dit NK Wielrennen opvallend met superlatieven benadrukt. De mediawaarde van het evenement wordt ingeschat op 1,2 miljoen euro. Communicatiebureau Dietz heeft dit bepaald door het kwalificeren van aandacht op tv, landelijke en regionale kranten en wielertijdschriften. De rol van de gemeente richting de organisatie was vooral faciliterend geeft het college aan. De gemeente benutte het festijn door activiteiten op te zetten die aansluiting hadden met gerichte gemeentelijke thema's. Voorbeelden: Een woon- een duurzaamheids- en een beleefplein en de campagne 'Helden dragen helmen'. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de evaluatie NK Wielrennen voor kennisgeving aan te nemen en het ongedekte financiële deel op genoemde wijze te verwerken.

Eerste Kids Care beurs trekt drommen bezoekers

SOMMELSDIJK – Een overweldigend succes is bijna nog te zwak uitgedrukt voor de eerste Kids Care beurs die afgelopen vrijdagavond in 't Prieel van Recreatiecentrum De Staver werd gehouden en die een belangstelling trok die voor het organiserende Kids Care team de stoutste verwachtingen overtrof. Datzelfde ervoer ook de massa bezoekers die vanwege de enorme toestroom niet eens allemaal tegelijk naar binnen mochten.

Tekst en foto: Hans Villerius

Tweedehands kinderkleding en speelgoed, tafels vol en op grote hopen, dat was 't wat deze mensenstroom naar 't Prieel bracht. In totaal 240 particulieren hadden 't in de dagen ervoor in wezen leveren in De Staver, Keijzer Schoenen te Middelharnis doneerde zo'n tachtig paar kinderschoenen om te verkopen en Lico's Shop, eveneens te Middelharnis, schonk een hoeveelheid kinderkleding, terwijl tal van ondernemers diverse artikelen sponsorden voor een loterij waaraan deze avond ook meegedaan kon worden. Dit alles voor het goede doel: de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Daar gaat vijftig procent van de opbrengst van de Kids Care beurs naartoe, als blijk van waardering dat we op Goeree-Overflakkee een ziekenhuis en een kinderafdeling hebben. Vandaar ook de naam die de beurs kreeg: door de verkoop van kinderspullen wordt de zorg voor kinderen gesteund. Bovendien gaat niet-verkochte kleding die de inbrengers niet terug hoeven naar de kledingbieb, waar mensen die met minder geld rond moeten komen aan gratis kleding geholpen worden. Wellicht dat dit concept en het goede doel dat door de beurs gesteund wordt ervoor zorgden dat dit initiatief zo breed gedragen wordt. Ook De Staver was spontaan bereid om 't Prieel hiervoor beschikbaar te stellen, terwijl vele handen van vrijwilligers licht werk maakten en ook de scholen voor voortgezet onderwijs in Middelharnis vonden het uitstekend dat leerlingen hier maatschappelijke stage vervulden. Het idee om de Kids Care beurs te houden komt voort uit de tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs die al een aantal jaren twee keer in het jaar werd gehouden voor Peuterspeelzaal De Kolibri, in het gebouw van wijkgroep De Zwaluw te Sommelsdijk. Deze ruimte werd echter te klein om er de beurs te blijven houden. Daarom werd uitgekeken naar een grotere plek en dat werd 't Prieel. Daarbij werd meteen een nieuw concept aan de beurs gegeven en een goed doel eraan verbonden, waarvan de organisatie verwachtte dat dit breed gedragen zou worden. Dat 't in een paar uur tijd drommen bezoekers naar 't Prieel zou trekken, dat had niemand kunnen denken. Blij verrast werd daarom vrijdagavond meteen besloten om van de Kids Care beurs een jaarlijks terugkerend fenomeen te maken. Op later tijdstip zal bekend worden gemaakt hoeveel deze eerste keer heeft opgebracht. Zie ook www.kidscarebeurs.nl.

Uitverkochte Overkant voor 'Op de bres tegen MS'

OUDDORP - Piet Westhoeve gaf vrijdag een benefietconcert in de Overkant voor het initiatief op de bres tegen MS. Zie: http://www.opdebrestegenms.nl/ Voor de pauze een Spaanse programmering met ontroerende composities. Na de pauze een doorlopende programmering met beroemde filmmuziek. Aan dit onderdeel was een quiz verbonden waaraan enthousiast werd meegedaan. Na het concert was er een gezellig samenzijn met een wijntje en hapjes. "Een geslaagde avond voor dit initiatief met een mooie opbrengst", aldus de organisatie.

MSV&AV Flakkee vervangt kunstgrasveld

MIDDELHARNIS - Het bestuur van MSV&AV Flakkee heeft kennis genomen van de inmiddels voortdurende maatschappelijke onrust die is ontstaan over de mogelijke risico's die verbonden zouden zijn aan het gebruik van rubbergranulaat als opvulling voor kunstgras en heeft J&E Sports uit Oss opdracht gegeven het rubber granulaat te vervangen door een alternatieve infill.

Voorzitter Bert Zwanenburg: "Sinds 2007 is onze vereniging in bezit van een kunstgras trapveldje voor de jeugd tot en met 14 jaar, waarvan dagelijks gebruik wordt gemaakt. Ten tijde van de aanleg is er kennisgenomen van de bevindingen van de KNVB en het RIVM als het gaat om het gebruik van de infill.
Wij hebben als bestuur vertrouwen in de expertise van "ons eigen" RIVM. Immers bij uitbraak van epidemieën geldt hun expertise als leidraad voor nationaal handelen.
Echter als bestuur zijn wij geen specialist en zien wel de ontstane onrust door de aanhoudende publicaties van m.n. Zembla, waarbij bij ons het beeld ontstaat dat het lang gaat duren voordat er uiteindelijk duidelijkheid komt, als deze er al komt voor het rubbergranulaat als infill.
Reden voor ons om géén enkele onduidelijkheid te willen laten bestaan omtrent de mogelijke gezondheidsrisico's voor onze (jeugd)leden en hebben besloten te investeren in een nieuwe infill. Welke dit wordt hangt af van de onderhandelingen met J&E Sports hierover. Wij hebben ons trapveldje daarom tot nader orde gesloten".

CDA brengt werkbezoek aan CuraMare

DIRKSLAND – In het kader van de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen brachten verkiezingskandidaten van het CDA, samen met afgevaardigden van het CDA van de provincie Zuid-Holland en van de gemeente Goeree-Overflakkee, afgelopen vrijdagmorgen een werkbezoek aan CuraMare. Plaats van samenkomst was zorgcentrum Geldershof te Dirksland, waar in een viertal presentaties aandacht van de politici werd gevraagd voor prangende knelpunten waar de zorg dagelijks op stuit en die het verlenen van zorg zoals het zou moeten zelfs vrijwel onmogelijk maakt, zo viel vrijdag te beluisteren. Maar ook werd aangegeven hoe op Goeree-Overflakkee momenteel hard gewerkt wordt om voor de toekomst te zorgen voor een gezond en vitaal eiland. Lees het volledige artikel in onze (abonnee-)editie van a.s. vrijdag 24 februari. (Tekst: Hans Villerius)

Natuuronderhoud in Ouddorp door de NLGO

OUDDORP - Op zaterdag 25 februari worden er weer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan natuurelementen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep terrein­be­heer van de vereni­ging.

De activiteiten zijn ook deze keer in Ouddorp en vinden plaats in "de Enden" aan de Oosterweg, eigendom van Natuurmonumenten. Dit is een nieuw natuurgebied wat tussen de buitenduinen en de Middelduinen ligt. Voorheen werden hier aardappelen en uien verbouwd. De bedoeling is zaterdag de opslag van els hier te verwijderen.

Op deze actiedag van de Vereniging kan men weer veel hulp ge­bruiken. Een ieder die iets voor het behoud van de natuur­elementen wil doen of eens lekker buiten bezig wil zijn, kan daar zaterdag bij helpen. Handgereedschap en motorzaag zijn aanwezig. Er wordt om 8.30 uur gestart en men probeert rond 13.00 uur weer te stoppen.

De Enden zijn te bereiken via de provinciale weg rich­ting Ouddorp, afslag 'Stranden' de Oosterweg uitrijden tot het grote parkeerterrein bij het strand.
Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij: Kees van t Zelfde 485566 of Cees Appel 681105 en op www.nlgo.nl.

.

Rugbyen tegen MS

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 4 maart komt een team van de politie rugbyen tegen de Eerste Flakkeese Rugby Club Eilanders. De wedstrijd zal in het teken staan van de strijd die eilander Robbert Westdijk voert tegen Multiple Sclerose. Robbert kan alleen in het buitenland behandelt worden tegen deze slopende ziekte. Daar is veel geld voor nodig en ook de Eilanders willen daaraan hun steentje bijdragen.

Rond de wedstrijd zullen een aantal zaken georganiseerd worden waarmee we zo veel mogelijk geld willen ophalen voor de stichting 'Op de bres tegen MS' die Robbert financieel in staat moet stellen zijn droom waar te maken. De tegenstander bestaat uit (rugby)spelers die werkzaam zijn bij de politie en als politieteam regelmatig aan toernooien meedoen en vriendschappelijke wedstrijden spelen. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark Den Berg aan de Vrouwtjesweg 42 in Stad aan 't Haringvliet en begint om 13:00 uur.
De entree is gratis, maar aan alle bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die naar het goede doel gaat. Men hoopt dus op veel toeschouwers op zaterdag 4 maart.

Voorjaarsmarkt Nieuw Rijsenburgh

SOMMELSDIJK – Woensdag 1 maart is er weer de voorjaarsmarkt in woonzorgcentrum Nieuw Rijsenburgh. De markt wordt gehouden in de hal bij de hoofdingang.

Er zijn deze dag 13 kramen met een diversiteit aan artikelen waaronder: Handwerkgroep van Nieuw Rijsenburgh met eigen gemaakte artikelen; Bibliotheek verkoop van boeken voor aankoop nieuwe boeken; Kaasboerderij "De Westplaat" met kaas en diverse andere zuivelproducten; Handelonderneming Emco met plantjes en allerlei leuke snuisterijen; Kees Witte met Kika beren; Sieraden en tassen, Marian Verkaart; Eigen gemaakte jam, appelmoes enz. Ina Groendijk; Fruitkraam van Pieter Struijk; Handgemaakte producten uit Thailand fam. v Heiningen; Schilderclub NRB met workshop en schilderijen; Tweedehandskleding t.g.v.kinderfonds; Dagbehandeling met verkoop van kaarten en overige spullen; Er is ook een koffiekraam en er is erwtensoep te koop. De markt is van 10.00 tot 15.30 uur.

"Heel ons leefgebied wordt verpest!"

OUDE-TONGE – Nu concreter gaat worden wát de impact is van het aanwijzen van bepaalde gedeelten van Goeree-Overflakkee als concentratiegebied voor windenergie, krijgen veel inwoners er pas een beeld bij hoe zeer hun leefomgeving daardoor veranderen zal. En hoe ontzettend onaangenaam ze die verandering vinden. Vooral de bewoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge raakt het dat hun dorpen straks liggen ingeklemd tussen drie windparken. Uit de twee dorpen heeft zich een groep verontruste bewoners gevormd die, ondanks dat de voorbereidende procedures al hebben plaatsgehad, zich er graag toch nog voor inzetten dat de soep straks minder heet wordt opgediend.

Met bedenkelijke gezichten tonen Ies Hartog (l.) en Kees Lambert hoe volgens hen vanuit de dorpen het uitzicht op Windpark Krammer zal zijn.

Tekst en foto: Hans Villerius

"De procedures kunnen correct gegaan zijn, toch krijgen we er een heel onaangenaam gevoel bij", zegt Ies Hartog. Hij is één van de leden van de groep verontruste burgers. "Het is niet pas van de laatste tijd dat we ons bezighouden met de komst van veel meer windmolens", licht hij toe. "We zijn er al langere tijd mee bezig en zijn er ook meermaals over in gesprek geweest met de gemeente, met de wethouder, met ambtenaren. En altijd weer kregen we de indruk dat onze inbreng positief werd opgevat en kregen we er opmerkingen over te horen als 'ja, daar hebben jullie goed over nagedacht, dat ziet er goed uit, dat nemen we zeker mee' en 'wacht maar af, u hoort van ons'. In werkelijkheid kregen we echter niets te horen, totdat we op gegeven moment begrepen dat besluiten intussen genomen waren. Dat voelt heel onaangenaam", zegt Hartog.

Kwestie van willen

Ook Kees Lambert heeft zitting in de verontruste burgergroep en ventileert waarom ze "geen goed gevoel" erbij hebben. "Tijdens een bespreking die we met de wethouder hadden, gaf hij aan dat we wel met alternatieven mochten komen als 't gaat om toekomstige plaatsingsgebieden. Toen we inderdaad met alternatieve plannen naar het gemeentehuis gingen, vroeg hij ons echter wie er gezegd had dat we met alternatieven moesten komen… Op dat moment zakt je broek echt af! Je krijgt heel sterk het gevoel dat er beleid achter zit dat eenmaal genomen besluiten hoegenaamd onaantastbaar zijn en nu erdoorheen gedrukt moeten worden. Maar zo lang er nog geen opdracht gegeven is de turbines te bouwen, kun je deze plannen natuurlijk altijd nog veranderen. Nú staan ze er nog niet, dus nú kunnen we er nog wat aan doen. Het is gewoon een kwestie van wíllen of níet willen. In Den Bommel hebben de inwoners flink tegengas gegeven toen daar de turbines dreigden te komen. Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge hebben niet meteen krachtig met de vuist op tafel geslagen. Het resultaat is dat wij er nu mee opgezadeld worden."

34 Euromasten

Dat Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge niet eerder een duidelijke stem lieten horen tegen de komst van maar liefst bijna 60 turbines in hun directe omgeving, komt omdat hen pas in laat stadium duidelijk werd wat de impact ervan is. Tijdens een bewonersinformatieavond, nog niet zo lang geleden, begrepen ze pas dat 't niet alleen ging om een windpark aan de noordkant en een aan de zuidkant van de N59 tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge plus een park ten oosten van Oude-Tonge, in de Anna Wilhelminapolder, maar dat er ook 34 turbines komen in de Krammer, aan de zuidkant van beide dorpen. "Met een totale hoogte, inclusief rotorbladen, van zo'n 185 meter krijgen we daar dus 34 'Euromasten', deels voorzien van rode knipperlichten, waar we vanuit onze dorpen op kijken", zeggen Hartog en Lambert. "Een gebied van rust, ruimte en natuur wordt in één klap een industriegebied gelijk. Kijken we straks naar rechts, zien we turbines. Kijken we straks naar links, zien we turbines. Kijken we straks van ons af, zien we een compleet bos van windmolens. Heel ons leefgebied wordt verpest. Welk weldenkend mens kan medemensen zoiets aandoen? En welke gemeente wil dít voor haar burgers?"

Neergaande spiraal

"Beseft de gemeente dat dergelijke besluiten dodelijk zijn voor de samenleving in de dorpen die door zulk soort plannen getroffen worden?", vervolgt Lambert. "Het stagneert de groei van de woonkernen, want er is niemand die zich hier straks nog wil vestigen. Dat vermindert de waarde van onze huizen en de economie in onze dorpen gaat erdoor achteruit. Onze recreatieparken, gericht op en met zicht op de Grevelingen en de Krammer, kunnen het schudden, want naar een windmolenindustriegebied ga je niet op vakantie. Het wordt één neergaande spiraal. Dat willen wij niet, daar hebben wij ook niet om gevraagd en daar hebben we zeker ons best niet voor gedaan om wat economie betreft hier op te bouwen wát er is. Het moet toch niet zo zijn dat wij als burgers zelf naar de provincie hoeven om onze belangen te bewaken? Daar hebben we toch een gemeente voor? Zelf zijn we dagelijks druk met ons werk, met ons bedrijf, met ons vrijwilligerswerk, of wat dan ook. Misschien volgen we daardoor wel te weinig wat zich aan ontwikkelingen rond ons afspeelt. Maar 't moet toch niet nodig zijn dat wij ons als burgers bezighouden met wat een gemeente hoort te doen: het opnemen tegen plannen die het welzijn en het wonen van je burgers schaden en die slecht zijn voor de economie in de dorpen?"

Ontbrekende visualisering

"Waarom wij nu pas wél hard van ons laten horen, heeft in belangrijke mate ook te maken met het feit dat het zo lang aan visualisering van de windmolenplannen heeft ontbroken", geven Hartog en Lambert aan. "Verschillende malen hebben wij daar wel om gevraagd. Ter illustratie kregen we hooguit een plattegrondje los, waarop met stippen is aangeven waar turbines gepland zijn. Maar nooit verscheen er een 3D-perspectief, dat tegenwoordig zo goed te maken is en dat zo'n duidelijk beeld geeft van hoe de dingen eruit komen te zien. Pas laatst lukte het ons aan zo'n perspectief te komen van windpark Krammer. We zijn ons wild geschrokken en beseften tóen pas wat er op ons afkomt."

Alternatieve plannen

"Wat de geplande windparken Blaakweg en Suyderlandt betreft", vervolgen Hartog en Lambert, "daarvan weten we dat er een negatief advies ligt om deze te realiseren. Maar tóch wil men 't zo gaan doen. Als alternatief dachten wij aan plaatsing van de turbines langs de Hellegatsdam. Zo'n plan bleek er zelfs al te zijn en eigenlijk ook als geschikter te zijn beoordeeld. Dit gebied is echter te kwetsbaar zijn, onder andere vanwege vogels. Het belang van vogels weegt kennelijk zwaarder dan het belang van mensen. Alsof er in het Krammergebied geen vogels zitten trouwens. Het is eenzelfde natuurgebied als langs de Hellegatsdam. Ook ligt er plan Diederik als alternatief. Het heeft de MER-procedure zelfs doorlopen. Maar het wordt dichtgelaten."

Onevenredig zwaar

"Wat je nu ziet gebeuren is dat op ons woongebied een onevenredig zware druk komt te staan", zeggen de twee mannen namens de verontruste inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. "Wij vinden dat de gemeente niet weg moet kruipen achter wat de provincie wil, maar de moed op zou moeten durven brengen om te zeggen: ja, het wordt daar inderdaad te zwaar belast, het moet herijkt worden. Ook gemeenteraadsleden bekennen achteraf dat ze zich niet of onvoldoende gerealiseerd hebben wat er op ons woongebied afkomt. En áls de turbines er eenmaal staan, zeggen we met z'n allen: hadden we 't maar niet gedaan. En daarom: nú moeten we er nog wat aan doen!"

Reactie gemeente

In een reactie geeft de gemeente desgevraagd aan liever in een afzonderlijk artikel toelichting te geven op de windopgave voor Goeree-Overflakkee. Er komt dus een vervolg op het artikel in de editie van vandaag.
Wel gaf de gemeente aan dat wat gesteld wordt over plan Diederik niet klopt. "Dit plan is geen panklaar alternatief. Dit gebied is in een vroeg stadium al afgevallen. Het valt onder de plaatsingsvisie 'kleine clusters' en door de gemeenteraad is gekozen voor de plaatsingsvisie 'grote clusters'. Deze grote clusters zijn opgenomen in de structuurvisie. Het plan Diederik is daarom ook niet meegenomen in het vervolgproces voor het aanwijzen van plaatsingsgebieden in de structuurvisie."

Burgerinitiatief OKRR werkt aan bijdrage Recreatievisie

OUDDORP – In de Nieuwsbrief van deze maand geeft Burgerinitiatief OKRR (Ouddorp Kust Ruimte Rust) een actueel overzicht van haar activiteiten. In de brief kan men lezen hoe OKRR aankijkt tegen de Recreatievisie, wat men vindt van minicampings, dat het loont om bezwaar te maken en hoe Natuurmonumenten kijkt tegen de toekomstplannen voor de kust. Aandacht wordt ook besteed aan de splitsing die binnen OKRR heeft plaatsgevonden en er is een oproep om, als protest tegen verdere kunstbebouwing, op 4 maart deel te nemen aan een manifestatie van natuurorganisaties op de Brouwersdam (Middelplaat).

Door Jaap Ruizeveld

Verduidelijking wordt gegeven over publicaties van het Burgerinitiatief Ouddorp Natuur-lijk. De personen achter dit burgerinitiatief zijn onder meer Hans Klijn, Piet Grinwis en Cees Grinwis.
In december 2016 zijn zij uit OKRR gestapt. Een verschil van mening over de te volgen koers lag hieraan ten grondslag. Vooral de insteek om te vragen om een totale bouwstop van alle recreatieprojecten, tot de verkiezingen van 2018, gaat OKRR te ver. Beide groepen hebben afgesproken ook in de toekomst constructief met elkaar te zullen samenwerken en elkaars doelstelling en methode te respecteren. Ouddorp Natuur-lijk is dus een andere groep dan OKRR.

Recreatievisie

De gemeente zal in samenwerking met de recreatiesector en andere stakeholders de aangekondigde Recreatievisie opstellen. OKRR is gevraagd haar inbreng te leveren over deze visie. Hiervoor is een visie opgesteld onder het motto: Beleef het duurzame Goeree Overflakkee.
Het idee is dat alle sectoren (Recreatie, Watersport, Horeca, Landbouw, Visserij) allemaal mee gaan profiteren van de recreatie. Dit doen zij door zich duurzaam te ontwikkelen en deze ontwikkeling ook open te stellen voor de recreant. Het idee van ecotoerisme waarbij iedere recreant op het eiland in aanraking komt met de lokale duurzaamheid in al haar facetten.
OKRR werkt haar visie nu verder uit in samenwerking met Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, NLGO en de eigen achterban. http://www.ouddorpkustruimterust.nl/onzevisie.php
Commentaar en reactie kunnen belangstellenden geven op info@ouddorpkustruimterust.nl

Zuivel voor de Voedselbank Goeree Overflakkee

SOMMELSDIJK - Ingeklemd tussen de nieuwbouw van Sommelsdijk en het Haringvliet ligt aan de Heuvelweg 15, het veeteeltbedrijf annex kaasboerderij "de Westplaat" van fam. van Schaik

Sinds acht jaar mag Voedselbank GO wekelijks de transportbus laten voorrijden voor melk, yoghurt en kaas. Het toevoegen van zuivelproducten aan de pakketten is een zeer welkome en gezonde verrijking. "Ondanks de economische verbeteringen is de armoede in ons land niet afgenomen, dit is ook op ons eiland merkbaar. Momenteel geven we meer pakketten uit dan voorheen. Naast particulier initiatief zijn ook diverse bedrijven en supermarkten bereidt een aandeel te nemen in het ondersteunen van de minder draagkrachtigen binnen onze samenleving. Mocht u nog mogelijkheden zien, schroom niet om contact op te nemen", aldus de mensen van de Voedselbank GO. Zij laten weten, de familie Van Schaik dankbaar te zijn voor reeds jarenlange samenwerking.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Bingo SVIK

Stichting SVIK organiseert op donderdag 23 februari een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Blaeuwe Stapper

De VVV van Goeree-Overflakkee is gestart met het verzamelen van informatie voor De Blaeuwe Stapper. Meld nu al uw evenementen/activiteiten op Goeree-Overflakkee voor het (zomer)seizoen 2017 aan. In mei zal een nieuwe uitgave van de jaarlijkse VVV-evenementenkrant, "de Blaeuwe Stapper" verschijnen in een oplage van ruim 50.000 exemplaren. Deze zal wederom huis-aan-huis worden bezorgd op het gehele eiland en natuurlijk verkrijgbaar zijn bij recepties van recreatiebedrijven. Daarnaast wil de VVV de activiteiten en evenementen graag vermelden op de toeristische websites van Goeree-Overflakkee. Aanleveren kan via: info@vvvgoeree-overflakkee.nl of bel het VVV-kantoor in Ouddorp voor uitgebreide informatie: 0187-681789.

MIDDELHARNIS

Open dag Genealogisch Centrum

Op zaterdag 4 maart organiseert het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee in samenwerking met het Streekarchief een open dag waar stamboomonderzoek centraal staat. Met hulp van vrijwilligers en medewerkers leert u uw weg te vinden naar voorouders, met behulp van bevolkingsregisters, burgerlijke stand en doop/trouwboeken. Ook kunt u zich opgeven voor een workshop 'Stamboom opzetten met behulp van internet'. Toegang en deelname zijn gratis. Voor informatie en aanmelden workshop contact opnemen via info@genealogieflakkee.nl Het Streekarchief is te vinden aan de Dwarsweg 40 en de open dag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

The Psalm Project

Op zaterdag 11 maart aanstaande geeft The Psalm Project een concert in de grote kerk van Middelharnis. Al eeuwenlang worden de psalmen gezongen. Liederen die je meenemen door de diepe dalen van het leven, maar ook psalmen die het uitzingen van vreugde. The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefse Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige melodieën en bekende melodieën van het Geneefs Psalter. Het thema van dit concert is P(s)alm Pasen. Dit concert wordt georganiseerd door 'Zingen in de Kerk', een initiatief van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Tickets zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl.

Vriendjes- en vriendinnetjestraining

Iedere zaterdagochtend staan de 16 mini-pupillen van vv Flakkee te trappelen om het veld op te gaan. Onder leiding van enthousiaste trainers maken de allerkleinsten kennis met de balsport. Door middel van spelvormen die aansluiten op de leeftijd en belevingswereld van de kinderen leren ze hoe leuk het is om te sporten. "Plezier maken, samen lachen en lol hebben is het aller belangrijkste. Daarnaast is het fantastisch dat kinderen ook naast hun klasgenootjes nieuwe vrienden kunnen maken. Een voetbalfamilie waar ze wellicht hun hele leven plezier van hebben", aldus de organisatie. Op zaterdag 25 februari is er een vriendjes- en vriendinnetjestraining waaraan alle kinderen van 4 t/m 6 jaar oud aan deel mogen nemen. Men start om 11.00 uur en om 12.00 uur is de gezamenlijke afsluiting in de kantine. Het eerste seizoen is bij vv Flakkee geheel gratis. Voor een trainingspak en een tas wordt gezorgd. Voor meer informatie en vragen: www.msvenavflakkee.nl

Regioavond Hervormde Vrouwenverenigingen

Alle leden van de vrouwenverenigingen op Goeree-Overflakkee, maar ook belangstellenden, worden uitgenodigd om de jaarlijkse regio-avond bij te wonen. Dit jaar is het thema van de avond "Vrouw en Vreemdeling". Spreekster is Andrea Stribos. Dit thema is gekozen omdat de verenigingen dit jaar bezig geweest zijn met de Bijbelstudie over het boek Esther. De avond wordt gehouden op woensdag 22 maart in de Hervormde Kerk van Middelharnis aan de Ring. De aanvang is 19.30 uur en de kerk is open om 19.00 uur. Opgave - voor 15 maart - kan via Anneke de Keizer, via telefoon of email: Telefoon: 0187-483620, email: keizeran@planet.nl De kosten zijn € 5,00 p.p. (u kunt dit betalen bij binnenkomst in de kerk).

OOLTGENSPLAAT

Bingoavond OFB

Vrijdag 24 februari is er weer de maandelijkse bingoavond in de kantine van VV OFB. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Rommelmarktspullen

Snuffelschuur Alles Wisselt is op zoek naar rommelmarktspullen. Gaat u opruiming houden, de zolder opruimen of schoonmaken en heeft u iets overtolligs? Denk dan aan de Snuffelschuur. Het wordt na een telefoontjes opgehaald: Tel. 06-3000 2105 (Wim de Bonte). De openingstijden van Alles Wisselt zijn: Elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. En zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Alles Wisselt is te vinden aan de Van Weelstraat 1, tegenover slagerij Buth, rechts naast het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente.

OUDDORP

Presentatieavond zending

Woensdagavond 1 maart hopen de Zendingscommissie 'Onderwijst al de volken' en de Evangelisatiecommissie 'De Vuurtoren' van de Hersteld Hervormde Kerk te Ouddorp een gezamenlijke avond te houden. Tijdens deze avond zal er een presentatie worden gehouden door Mw. Strik-van Lenten. Zij is vorig jaar samen met haar man naar Mbuma (Stichting Mbuma-Zending) geweest in Zimbabwe om voor een periode van zen weken vrijwilligerswerk te verrichten. Zij zal aan de hand van foto's en video-opnamen, wat van hun vele indrukken en werkzaamheden laten zien, tijdens hun verblijf in Mbuma. Tevens zal er deze avond worden gecollecteerd voor het zonnepanelenproject t.b.v. het ziekenhuis in Mbuma. De aanvang is om 19.30 uur in het verenigingsgebouw "Eben-Haëzer".

't Ouddurpse Springfeessie

Kom ook gezellig in de voorjaarsvakantie naar 't Ouddurpse Springfeessie in de Dorpstienden. Woensdag 28 februari, donderdag 1 maart en vrijdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur staat de Dorpstienden vol met springkussens, Oud-Hollandse spelletjes en een echte stormbaan. Kosten toegang: (1-18 jaar): € 2,50 p.p.p.d. en € 5,-- p.p. voor 3 dagen.

Clinic Ethiopia bij 55+-club

Woensdag 1 maart verzorgt Corrie 't Mannetje om 14.00 uur een presentatie over Clinic Hidi Ethiopia bij de 55+ club in de Dorpstienden in Ouddorp. De afgelopen maanden hebben de bezoekers van de club babyomslagdoeken gebreid en gehaakt, u kunt deze middag zien waar ze terecht komen. Clinic Hidi in Ethiopië is een polikliniek die is uitgegroeid tot een belangrijke hulppost voor mensen uit de omgeving van Hidi. Jacomijn van Haar, verpleegkundige, werkt hier samen met Ethiopische zorgverleners. Ze bieden o.a. verloskundige hulp. Voor de pasgeboren baby's kunnen ze de doeken goed gebruiken. Deze middag worden de omslagdoeken overhandigd aan Corrie. Heeft u nog babykleertjes voor de baby'tjes in Ethiopië dan kunt u deze ook inleveren, ze zijn daar erg blij mee. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Joke van Dam tel. 0187 682319. Woensdag 8 maart is er geen activiteit i.v.m. biddag en 15 maart is er een chineesbuffet. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl.

Inloophuis De Boei

Stichting inloophuis de Boei Goeree-Overflakkee organiseert iedere tweede en vierde dinsdag van de maand een inloop met activiteit voor mensen die persoonlijk of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Bezoekers kunnen binnenlopen vanaf 10.00 uur, koffie/thee drinken en in gesprek gaan over alle mogelijke onderwerpen met de gastvrouwen en de andere gasten. Tussen de middag kan de eigen lunch gebruikt worden en vanaf 13.30 uur is er een activiteit. De volgende inloopdag is op 28 februari er is dan een opkikkerdag voor de gasten. Er zijn diverse specialismen aanwezig zoals een schoonheidsspecialist, een pedicure enz. Ook is er een massagematras. Inloopdagen vinden plaats in "De Overkant" Dijkstelweg 33 Ouddorp. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via email info@deboei.nl of telefoon 06 22111572. Meer informatie is te vinden via www.deboeigo.nl of facebookpagina www.facebook.com/deboeigo.

OUDE-TONGE

Jaarlijkse eindtijdbijbelstudie

Ondersteund door honderden indringende beamer-beelden zal Frank Ouweneel stilstaan bij de precisie waarmee de Bijbel over de actualiteit spreekt. De schijnwerpers zijn gericht op de jaren 2016 en 2017 met het oog op de in de Bijbel beschreven toekomstige gebeurtenissen. Deze studie zal worden gehouden in Evangelie Gemeente Flakkee op dinsdag 7 maart vanaf 19.30 uur – zaal open vanaf 19.00 uur. Emmastraat 24a in Toegang gratis.

Themamiddag Rode Kruis

Woensdag 1 maart houdt A.S.V.Oostflakkee een themamiddag van het Rode Kruis. Bezoekers kunnen vanaf 12.00 uur aan de erwtensoep. Daarna is er een presentatie van het Rode Kruis over Zelfredzaamheid en een workshop 'Risico's in en om het huis'. Deze workshop is voor iedereen die (beter) voorbereid wil zijn op mogelijke kleine (en grotere) rampen in en om het huis. Aan het eind van de bijeenkomst "ben je bewust wat er mis kan gaan? Heb je op een rijtje hoe je je daarop kan voor bereiden? Kun je een persoonlijk noodplan opstellen?" Drie dames van het Rode Kruis geven deze middag voorlichting. De kosten van de middag zijn € 5,-. Locatie Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 25 in Oude Tonge. Opgeven kan bij Lenie tel 642590 of per mail kees.lenie@telfort.nl

Bingoavond

De OSV Oostflakkee houdt vrijdag 24 februari weer de maandelijkse bingoavond bij Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 25. Aanvang 19.30 uur. Kosten: € 7,- met gratis koffie.

SOMMELSDIJK

Bingo O-O-GO

Zaterdag 4 maart is er een bingo van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. Om 19.30 in het wijkgebouw de Zwaluw Sperwer 55 te Sommelsdijk. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie /thee is gratis bij binnenkomst. Er worden 11 rondes gespeeld voor € 6.50 per ronde. Daarnaast nog negen gratis prijsjes en in de pauze verkoop van twee extra rondes voor € 1.- per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STELLENDAM

Bingo Caleido

Inloop Caleido organiseert voor woensdag 22 februari een bingo in De Rank, aan de Bosschieterstraat. De aanvang is 19.00 uur en de bingo zal om ongeveer 21.00 uur worden afgesloten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond. Er zijn ook twee prachtige prijzen te verloten. Inwoners van Stellendam en omgeving zijn van harte welkom. "Breng gerust iemand mee om zo op een ontspannen manier kennis te maken met onze gezellige avondactiviteiten". De avondactiviteit wordt één keer per maand georganiseerd op de woensdagavond. Elke dinsdag en donderdag staan de deuren overdag open: dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Wie vervoersproblemen heeft kan contact opnemen via: 06-23506507.

Verkoping Vrouwenvereniging

Vrijdag 24 februari hoopt de Hersteld Hervormde Vrouwenvereniging 'Onderzoekt de Schriften' een verkoping te houden ten bate van de nieuwbouw van de kerk. De verkoping, die begint om 13.30 uur en duurt tot 19.00 uur zal gehouden worden in de Beth-El kerk aan de Voorstraat 69. Er is van alles te koop, zoals opgemaakte bakjes met bloembolletjes, sokken, haakwerk, handdoeken, knuffels, kraamcadeautjes, rollen snoep, kaarten en dergelijke. Ook worden er zelfgemaakte cakes, advocaat, taarten, kruukplaetjes,bonbons en boterkoeken verkocht. U kunt hier tevens terecht voor appels, peren, sinaasappels, mandarijnen, witlof en eieren. Ook de overheerlijke puddingbroodjes en worstenbroodjes zijn weer te verkrijgen. Daarbij is er 'enveloppen trekken' voor jong en oud en zijn er verschillende boodschappenmanden te winnen. Ook aan de kinderen is gedacht. Verder is er gelegenheid om gezellig een kopje koffie of thee te blijven drinken met iets lekkers erbij.

Rabobank sponsort honkbalvereniging The Islanders

OUDE-TONGE - Deze week is Rabobank Het Haringvliet een sponsorcontract aangegaan met honk- en softbalvereniging The Islanders uit Oude-Tonge. De overeenkomst werd onder winterse omstandigheden getekend bovenop de pitcherheuvel van het honkbalveld op sportpark De Koepel.

Ondanks haar hoge hakken deinsde Lenny van Lenten, en haar collega Annelie Kornet van de Rabobank, er niet voor terug de besneeuwde pitcherheuvel te bestijgen. ,,Nee joh, dat lukt wel. Wat een ontzettend leuk idee dit. Zo hebben we nog nooit een sponsorcontract ondertekend,'' lachte Lenny uitbundig. Terwijl op de achtergrond de jongens en meisjes van The Islanders enthousiast met handschoen, bal en knuppel aan de slag gingen.
Ook The Islanders-voorzitter Richard Blokland glom van tevredenheid. ,,We zijn ontzettend blij met de bijdrage van de Rabobank. Het geld wordt gebruikt voor één van onze belangrijkste projecten, namelijk het jaarlijkse Scholenhonkbalproject voor de basisscholen. Vroeger kwamen de financiën nog van de honkbalbond, maar de laatste jaren moeten we dit als vereniging helemaal zelf bekostigen."
De Rabobank staat midden in de samenleving, en wil deze graag versterken, op onder meer het gebied van vitaliteit, jeugd en gezondheid. ,,En daarom past de sponsoring van dit Scholenhonkbalproject van de honkbalvereniging perfect in dit plaatje," licht Lenny van Lenten nog toe.
Binnenkort gaan de uitnodigingen voor het Rabobank Scholenhonkbalproject weer naar de basisscholen op Goeree-Overflakkee. Het project wordt afgerond met twee toernooimiddagen voor de deelnemende scholen op woensdag 17 en 24 mei.

Steek de handen uit de mouwen op de Landelijke Opschoondag

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 25 maart 2017 is het weer Landelijke Opschoondag. Tijdens de Landelijke Opschoondag vinden er door heel het land opschoonacties plaats om samen de buurt, het speelplein of het sportterrein schoon te houden. De gemeente Goeree-Overflakkee doet actief mee aan dit initiatief van Nederland Schoon en roept inwoners op om ook deel te nemen.

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt een schone leefomgeving belangrijk. "In een gemeente zonder zwerfafval is het namelijk prettig leven, het zorgt voor meer woongenot en het voelt veiliger", aldus wethouder Daan Markwat. Inwoners die een bijdrage willen leveren, kunnen zich aanmelden als Supporter van Schoon via de website www.supportervanschoon.nl. Organiseer een opschoonactie en meld hem aan via de website. Deelnemers kunnen na aanmelding (gratis) materialen bestellen. Op Goeree-Overflakkee nemen meerdere basisscholen op woensdagochtend 22 of 29 maart deel aan de actie door gezamenlijk de omgeving rond school schoon te maken. Ook dorpsraden organiseren diverse opschoonacties op het eiland. Medewerkers van de gemeentelijke buitendienst helpen mee en stellen handschoenen, veiligheidshesjes, vuilniszakken en opruimknijpers beschikbaar.

De medewerker Kern- en buurtgericht werken van de gemeente Goeree-Overflakkee, Lilian Kreemer, kan inwoners ondersteunen bij het bedenken van opschoonacties of helpen bij de uitwerking ervan. Zij is voor meer informatie of advies bereikbaar via de e-mail, l.kreemer@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Succesvolle snertwandeling

MELISSANT - Omdat het weer toch altijd een belangrijke rol speelt om wel of niet mee te doen aan een wandeling werd door de organisatie van de snertwandeling, de weersverwachting van te voren nauwlettend in de gaten gehouden. Op de avond voor het evenement werd de organisatie verrast door een laagje sneeuw en dat laagje sneeuw was de volgende ochtend, de dag van de snertwandeling, zelfs nog iets dikker geworden.

Gelukkig bleek dat nauwelijks van invloed op het enthousiasme om deel te nemen aan de snertwandeling. In totaal hebben er 314 deelnemers deelgenomen waarvan 59 deelnemers zich hebben gewaagd aan de 31 km. Respect! En dat totale aantal was maar iets lager dan het aantal van vorig jaar. De organisatie is dan ook zeer tevreden en vind het geweldig dat er zoveel mensen hebben deelgenomen.
Het weer bleef wat bewolkt die dag, maar heel koud was het niet. De sneeuw op de wegen en het land zorgden voor mooie plaatjes. Wel was het voor de deelnemers wat lastiger te lopen omdat het hier en daar wel wat glad geworden was. Maar iedereen heeft de finish gehaald en kon genieten van de kop snert die door het winterse weer extra goed smaakte.
De organisatie dankt de sponsoren: Poppies uit Melissant, die weer voor heerlijke soesjes heeft gezorgd, aan Coop van den Houten voor de lekkere appeltjes, aan van Nimwegen voor de leuke stickers, KCM voor de stempelkaartjes en Annalies voor de soep.
Dank ook aan de particulieren die hun schuur belangeloos beschikbaar stelden om als post te mogen fungeren. "Natuurlijk ook dank aan de vrijwilligers die hun tijd en energie om niet beschikbaar hebben gesteld en zonder wie deze snertwandeling niet had kunnen plaatsvinden. Met elkaar hebben we er weer een geslaagde dag van gemaakt!"

Nieuw project van Goed voor Goed en Jomar Car Cleaning
Auto's poetsen en fietsen opknappen als dagbesteding

OUDE-TONGE – Danny de Kovel is de verbindende schakel. Hij werkte zowel bij Goed voor Goed als bij Jomar Car Cleaning en heeft er in feite voor gezorgd dat beide bedrijven nu met een nieuw initiatief aan de dag treden: Jomar Car Cleaning/Goed voor Goed Wielen. De start was op 1 januari 2017. Na het pand aan de Boezemweg 3 in Oude-Tonge gebruiksklaar gemaakt te hebben, is het poetsen van auto's en opknappen van fietsen nu goed van de grond gekomen.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Jomar Car Cleaning/Goed voor Goed Wielen beschikt over een ruime bedrijfshal met aparte hoeken voor de rijwielen en de auto's. Achter de hal staat, behalve een imposante hoeveelheid fietsen, een grote retro-caravan die schreeuwt om een opknapbeurt. Het personeel, dat binnenkomt via Goed voor Goed, kan zich erop uitleven. Tussen het auto's poetsen en fietsen opkalefateren door.
Volgens Marco van Driel, die jaren geleden al met Jomar Car Cleaning begon in Ooltgensplaat, en Björn Noordzij van Goed voor Goed in Oude-Tonge is het nieuwe initiatief een uitkomst voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag technisch werk doen. Op dat gebied had Goed voor Goed tot voor kort weinig te bieden, al werd ook daar wel eens een fiets onder handen genomen en een nieuw leven gegund.

Stoere dingen

Het nieuwe initiatief in Oude-Tonge is dus een mooie aanvulling op de werkzaamheden en dagbestedingsactiviteiten die Goed voor Goed al te bieden heeft. Een gat in de markt waarvoor cliënten van Goed voor Goed veel belangstelling hebben. Volgens Joost van Welsenis van Goed voor Goed zijn er voor een nieuw project nog nooit zoveel aanmeldingen binnengekomen. "Mensen die zich beter thuis voelen in de techniek dan in de kringloop of op een zorgboerderij, bijvoorbeeld. Dit voorziet in een behoefte. Hier gebeuren de meer stoere dingen: leren lassen, omgaan met elektrische apparaten, trailers onderhouden. Op de foto met een Bentley of een Jaguar die je net hebt gepoetst – wat wil je nog meer. Maar dit is ook heel belangrijk voor het opbouwen van een sociaal netwerk." Van Welsenis en Noordzij zien tot hun genoegen dat dit vrij goed lukt, mede door de ontspanningsruimte die aan de werkplaats is toegevoegd.

De werving en selectie van Goed voor Goed-cliënten voor het nieuwe project is deels nog aan de gang. Het is de bedoeling dat er bij het autopoets- en fietsenopknapbedrijf dagelijks een man of zes aan het werk zijn, zonder veel werkdruk, met de nodige begeleiding en in een veilige, vertrouwde omgeving. Tussen de mannen loopt overigens ook een meisje rond, dat zich in de werkplaats als een vis in het water voelt. "Het hele idee erachter is om mensen weer op de rails te krijgen en een werkzaam leven terug te geven. Wat wij bieden is een opstapje naar de arbeidsmarkt", aldus Björn Noordzij.

"De fietsen komen binnen via de kringloop van Goed voor Goed. Die knappen we hier op. Soms maken we van drie fietsen één nieuwe. Ze zijn hier te koop. Mensen met een klein budget kunnen bij ons een goede fiets kopen. Daarnaast doen we wat simpele reparaties", vertelt Marco van Driel. "Nee, de auto's komen niet binnen via de kringloop. Die krijgen we via andere kanalen. We kijken ze na, knappen ze op en verkopen ze weer."

Danny de Kovel staat hard te poetsen op een auto. Hij geniet van het werk. En hij is dé man die Jomar Car Cleaning, waar hij ook magazijnmeester is, en Goed voor Goed, waar hij chauffeur is, heeft samengebracht. Dat moet een goed gevoel geven.

Het kader van De Jonge Spartaan voorzien van nieuwe kleding

MIDDELHARNIS - Het kader van voetbalvereniging De Jonge Spartaan is door de sponsoren De Vogel Adviesgroep, Honda Jan van Dijk en Kitvoegen.nl voorzien van nieuwe polo's, trainingspakken en coachjassen. Deze sponsoren zijn geen onbekende voor De Jonge Spartaan.

Zo is De Vogel Adviesgroep al jaren hoofdsponsor. De Vogel biedt alle particulieren en bedrijven van Goeree en Overflakkee de zekerheid van passende financiële oplossingen tegen concurrerende prijzen: van de eenvoudigste jeugdspaarrekening of bromfiets-verzekering tot de meest complexe oudedagsvoorziening, woningfinanciering of bedrijfsadvies.

Honda Jan van Dijk is al geruime tijd Gouden Sponsor bij De Jonge Spartaan. Dit bedrijf sierde de afgelopen jaren al op de kleding van het kader en is wederom bereid gevonden haar bedrijfsnaam hieraan te geven. Van Dijk is een dienstverlenende organisatie die zich richt op het verzorgen van mobiliteit aan particulieren en het bedrijfsleven. Bij Honda Jan van Dijk geldt: afspraak is afspraak en service op de eerste plaats.

Kitvoegen.nl is jeugdhoofdsponsor bij De Jonge Spartaan. Kitvoegen.nl is al meer dan 20 jaar een begrip in Nederland als het aankomt op het uitvoeren van kitwerk. Zij leveren kwalitatief hoogstaande en duurzame werkzaamheden. Al de medewerkers zijn vakbekwaam en gedreven. Hierdoor bent u zeker van de hoogste kwaliteit. Zij geven u daarom met het grootste gemak 10 jaar garantie op al het door hun uitgevoerde kitwerk.

René van der Groef van de sponsorcommissie van De Jonge Spartaan is blij met de bijdrage van de drie bedrijven. "Als vereniging zijn we ontzettend trots dat we de komende jaren in prachtige outfits de wedstrijden van onze jeugd mogen begeleiden. Onze oprechte dank naar deze fantastische sponsoren."

Nieuwe hoofdredacteur Eilanden-Nieuws

Adri van der Laan (links) draagt zijn functie als hoofdredacteur over aan Martijn de Bonte.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Adri van der Laan (links) heeft zijn functie als hoofdredacteur overgedragen aan Martijn de Bonte. Martijn is al een aantal jaar werkzaam bij uitgeverij Eilanden-Nieuws. Hij is vanaf heden verantwoordelijk voor de dinsdag- en vrijdageditie en overige uitgaven van het Eilanden-Nieuws. Adri van der Laan gaat zich - op eigen verzoek - weer richten op het schrijven van (nieuws)artikelen.

Bij Brasserie Molenzicht eten voor KiKa

OUDDORP – Lekker uit eten en dan tegelijkertijd iets doen voor KiKa. Wie wil dat niet? De gehele maand maart biedt Brasserie Molenzicht deze mogelijkheid aan. Aan het eind van de maand wordt de actie afgesloten met een feestelijke avond.
Kees Huisman, eigenaar van Brasserie Molenzicht wilde graag wat doen voor KiKa en nam contact op met Kees Witte, de KiKa-ambassadeur. Die kan zo'n actie erg waarderen. "Een heel leuk initiatief, waar ik natuurlijk ook mijn medewerking aan wil verlenen." De maand maart gaat van elk menu 10% van het bedrag naar Kika. De actie betreft de gehele menukaart, zowel de gewone kaart als de tapaskaart. En niet alleen de Brasserie, maar ook alle leveranciers van Brasserie Molenzicht laten zich niet onbetuigd voor KiKa.
Deze maand die bij Molenzicht in het teken staat van KiKa, wordt feestelijk afgesloten op 31 maart. "Een gezellige avond met natuurlijk ook een muzikaal optreden" zegt Witte. Huisman vult aan: "Dan wordt de opbrengst bekend gemaakt en overhandigen wij een symbolische cheque aan Kees".
Brasserie Molenzicht aan de Molenweg 15 in Ouddorp, is een brasserie met een mediterraan tintje. De openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 16.00 tot 23.00 uur. Tel: 06-19888863 of 0187- 665782. Er is parkeergelegenheid voor de deur. Meer informatie: http://molenzicht.wixsite.com/molenzicht

Tankstation gaat in Ouddorp onbemand verder
Van Poortvliet zestig jaar veelzijdige onderneming

Cees van Poortvliet aan het werk bij zijn tankstation aan de Broekweg.

OUDDORP - Voor Cees van Poortvliet (bijna 73) valt op 1 maart het doek voor het tankstation, dat hij, met support van vrouw en familie, tientallen jaren runde aan de Broekweg. Hij heeft het er moeilijk mee, maar de stap is onvermijdelijk. Zijn gezondheid noopt hem dit ingrijpende besluit te nemen. Na zestig jaar eindigt zo opnieuw een gerenommeerd Ouddorps bedrijf. Na een aantal contacten en gesprekken wordt het benzinestation met wasserette, nu nog onder de vlag van Texaco, verhuurd aan Esso/De Haan Expres. Het wordt een onbemand tankstation. De huidige shop wordt gesloten.

Door Jaap Ruizeveld

Voor Cees van Poortvliet was zijn werk zijn hobby. Van de vroege morgen tot de late avond. Zes dagen per week. Altijd paraat. Hij was aanspreekpunt. Aan de pomp werden de Ouddorpse dorpsnieuwtjes gedeeld. Cees bouwde een band op met zijn klanten. Dat is iets dat hij nu gaat missen. Met pijn in het hart. Maar het kan niet anders. Naast de verkoop van benzine en diesel kon je bij het station aan de Broekweg ook tabaksartikelen, telefoonkaarten, snoep en kleine attributen krijgen. Bovendien was het een informatiepost voor toeristen die Ouddorp binnenreden. Het tankstation is altijd bemand geweest. Zeker in de beginjaren moest Cees of één van de gezinsleden steeds naar buiten voor afwikkelingen aan de pomp. "Binnen hield hij zelfs zijn jas aan om maar snel service te kunnen verlenen", vertelt zijn vrouw.

Succesvol

Van Poortvliet was een breed georiënteerd bedrijf. Naast het tankstation werd vele jaren een succesvolle (internationale) transporttak gerund. Vader Jaap van Poortvliet kocht in 1936 zijn eerste (Ford) auto die werd omgebouwd tot vrachtwagen. Dat was toen aan de Dirkdoensweg in Ouddorp. Niet dat er in die tijd al veel landbouwproducten werden vervoerd. De transporten liepen destijds voor een groot deel per schip. Maar als éénmansbedrijf legde Van Poortvliet sr. met zijn eerste vrachtjes toen wel de basis voor het latere succesvolle internationale transportbedrijf, dat zou uitgroeien tot een onderneming met twaalf chauffeurs en met de meest moderne transportcombinaties. Cees reed zelf ook een aantal jaren in het bedrijf van zijn vader. Trots in één van deze wagens met het logo van Poortvliets Transportbedrijf Ouddorp. Nadat zijn vader na een ongeluk in de garage de bedrijfsvoering moest neerleggen, zorgde Cees voor de logistieke invulling. Het vervoer van landbouwproducten nam toe. Witlof, wortelen, ook groenten, fruit en o.a. bloemzaden werden vanuit diverse locaties vanaf het eiland en vanuit het Westland vervoerd naar afnemers in eigen land en naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië.

Ambulance

De betekenis van de ondernemende familie Van Poortvliet bleef in de afgelopen 60 jaar niet beperkt tot tankstation en transportbedrijf. Al is het goed eerst dat deel informatief af te ronden. In 1957 werd het Caltex-tankstation aan de Broekweg gestart. Later onder de naam Chevron en daarna onder de vlag van Texaco. Cees van Poortvliet stond vanaf 1977 aan het roer bij het bedrijf. In de garage aan de Broekweg stond vele jaren ook de eerste 'Ouddorpse' ambulance gestald. Van Poortvliet sr. was vanaf de beginperiode de vaste chauffeur op deze ambulance die patiënten vervoerde naar het ziekenhuis in Dirksland. Hier was toen goede communicatieve samenwerking nodig tussen toenmalig huisarts Ruizeveld en Van Poortvliet. Als de dokter het nodig oordeelde een patiënt op te laten nemen belde hij naar Van Poortvliet met het verzoek om aan het ziekenhuis te melden dat de ambulance met een patiënt er aan kwam. Moderne communicatiemiddelen waren er niet. Je had een enkele telefoon, mobilofoons en bij de dokter een semafoon. Dat was het wel. Cees vertelt dat hij slechts enkele keren zijn vader als chauffeur op de ambulance heeft vervangen.

Brandweer

En dan de brandweer. Vader Jaap van Poortvliet was 55 jaar bij de vrijwillige brandweer betrokken. Voeg daarbij zijn verdiensten als chauffeur op de ambulance en die inzet was aanleiding hem een koninklijke onderscheiding toe te kennen. (Ridder in de Orde van Oranje Nassau). Een uitruk van de Ouddorpse brandweer vond lange tijd plaats vanaf de Dorpsring. Het voertuig stond toen namelijk geruime tijd onder de toren.
Terug naar zoon Cees. Vanaf zijn jongste jaren was hij gefocust op de inzet van de vrijwillige brandweer in zijn dorp. Die voorliefde was stellig door zijn vader overgedragen. Cees reed altijd mee met de brandweerwagen. Zijn enthousiasme ging wel heel ver. In die beginjaren gaf een sirene nog het brandalarmsignaal. In de klas, op de christelijke basisschool van 'hoofd' Spuijbroek, hoorde scholier Cees dan de sirene. Dat was het moment dat hij uit steevast uit de klas liep naar het vertrekpunt van de brandweerwagen. De straf die hij voor dit 'verzuim' opliep nam hij op de koop toe.

Thuis, te midden van vrouw en familieleden, heb ik hem opgezocht en blikt hij terug op een gevarieerd leven. Hij is dankbaar dat het allemaal mogelijk is geweest. Het Esso-tankstation gaat vanaf volgende week, onbemand verder. Cees is dan nog niet geheel uit beeld. Hij blijft op de achtergrond - met een toeziend oog en met kleine klussen – voorlopig nog betrokken bij de verhuurde vestiging.

Familiedag 'Atletiek, ook voor jou!'

MIDDELHARNIS - Woensdag 1 maart wordt er bij Atletiekvereniging AV Flakkee een familiedag georganiseerd voor kinderen van de SBO scholen De Wegwijzer, Het Kompas en voor kinderen van ZMLK De Ark.

Tijdens de familiedag, die van 10.00 tot 12.00 uur duurt, kunnen kinderen van eerder genoemde scholen samen met hun ouder(s)/verzorger(s), broertjes en of zusjes komen sporten. Tijdens deze ochtend wordt er een leuk en uitdagend circuit aangeboden met onderdelen van de sport atletiek. Opgeven kan via atletiekookvoorjou@avflakkee.nl. "Ben jij in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar en volg jij speciaal basisonderwijs of ZMLK, maar volg je dit niet op Goeree Overflakkee, dan kun jij je natuurlijk ook opgeven en mee doen. Met het project "Atletiek, ook voor jou!" willen we de sport- & beweegparticipatie en -intensiteit van mensen met een verstandelijke beperking vanaf 6 jaar op Goeree-Overflakkee structureel verhogen. Ook willen we kinderen met ontwikkelingsachterstand en of gedragsproblemen de mogelijkheid bieden om een sport te gaan beoefenen binnen de atletiekvereniging", aldus de organisatie.

Reünie Oranje Nassauschool

NIEUWE-TONGE – Een aantal leerlingen heeft onlangs een reünie gehouden van de Oranje Nassauschool in Nieuwe-Tonge. Er is in 30 jaar tijd veel veranderd.

Het begon in oktober met een foto op Facebook. Daar heeft een aantal mensen op gereageerd en iedereen in getagd. Zodoende werd de groep vanzelf compleet. Er werd een commissie ingesteld en het resultaat was een gezellig resultaat: "We hebben heerlijk gepraat en verhalen uitgewisseld. We hadden een tijd van 13.30 ontvangst en 14 uur aanvang met champagne", aldus de organisatie. Van de school is alle medewerking verkregen en daar zijn de mensen van de reünie heel blij mee.

Love Letters: 'creatieve Bijbeloverdenkingen' door Mirjam Looij en Carlyn Verwijs Handletteren: 'gewoon aan de slag gaan'

De handletterillustratie van week 27, gemaakt door Carlyn Verwijs.

DIRKSLAND – Handletteren is een creatieve uiting die het afgelopen jaar bekend is geworden. In de afgelopen tijd hebben veel creatievelingen – vooral vrouwen – deze vorm van schrijven ontdekt. Dit geldt ook voor Mirjam Looij uit Dirksland en Carlyn Verwijs uit Tholen. Vorige week verscheen hun boek 'Loveletters', waarin zowel creatieve als meditatieve uitingen elkaar hebben gevonden.

Tekst Adri van der Laan

Je komt het steeds meer tegen: 'handletteren' een vorm van schrijven of tekenen waarbij naast de geschreven tekst ook de vorm van die tekst een functie heeft. Mirjam Looij en haar vriendin Carlyn Verwijs presenteren met enige trots hun eerste boek, 'Loveletters'. In het boek staan 52 bijbeloverdenkingen, handletterillustraties en bijpassende handletteropdrachten. Mirjam zorgde in het boek voor de overdenkingen, opdrachten en enkele illustraties. Het overgrote deel van de handgeletterde teksten werden gemaakt door Carlyn.

Mirjam Looij links en Carlyn Verwijs. Foto: Linda Kooiman Linn Fotografie)

Het handletteren is nog niet zo lang bekend in ons land, maar het laatste jaar heeft deze techniek meer bekendheid gekregen en worden er tal van activiteiten, zoals workshops en beurzen rondom het handletteren georganiseerd. Mirjam legt uit dat handletteren eigenlijk hedendaags kalligraferen is. Door strakke en sierlijke letters te schrijven en of tekenen wordt een woord of een tekst op een creatieve manier vormgegeven. Het vergt behoorlijk wat tijd om een tekst te letteren waardoor je de tekst goed tot je door kunt laten dringen. Door betekenisvolle teksten te letteren kunnen deze in de week die volgt dienen als herinnering, bemoediging en inspiratie. Voor Mirjam en Carlyn was dit één van de redenen om het boek Loveletters te schrijven. In het boek is voor iedere week een inspirerende overdenking te vinden ondersteunt met een mooie geletterde tekst. Als rode draad door de overdenkingen loopt 'Gods liefde, naastenliefde en zelfacceptatie', waardevolle thema's die vooral de vrouwelijke lezers aan zullen spreken. Carlyn en Mirjam willen vrouwen aanmoedigen en enthousiasmeren om hun stille tijd een combinatie te laten zijn van bidden, lezen en letteren. De creatieve handletteropdrachten in het boek helpen vrouwen hierbij.

Mirjam legt uit dat in dezelfde stijl van het boek ook een speciaal letterblok en fineliners verkrijgbaar zijn. Hiermee kunnen de lezers direct aan de slag. Volgens Mirjam is letteren niet moeilijk. Bij handletteren zijn er geen regels en dat is fijn. Je kunt verschillende lettertypes door elkaar gebruiken en je inspiratie van Pinterest, Instagram, Youtube of andere websites halen. Ze raadt aan om als beginner een fineliner te kopen 'gewoon' lekker aan de slag te gaan. Geef je geletterde tekst als je klaar bent een mooie plaats en geniet in de week die volgt van je gemaakte creatie.

Binnenkort wordt er in onze abonnementskrant op vrijdag uitgebreid aandacht besteed aan het handletteren.

Volg Loveletters via Instagram of Facebook via @loveletters_lettering

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kost € 12,95, het bijbehorende posterblok kost € 7,50 en de set fineliners: € 12,50.

Naast het letteren van de teksten in het boek Loveletters heeft Carlyn de afgelopen periode posters en kaarten ontworpen, muurschilderingen gemaakt en workshops handletteren gegeven. Haar liefde voor het verbeelden van woorden heeft ertoe geleid dat ze nu ook werkzaam is als freelancer met haar eigen onderneming FontWonders. Binnenkort gaat de website online en ze is te vinden op Facebook en Instagram #fontwonders.

Kantklosgroep Oude-Tonge viert jubileum

OUDE-TONGE – De linnenslag, de netslag, de speldslag, het zijn termen waar de meeste mensen nog nooit of nauwelijks van gehoord hebben. Voor de dames van de kantklosgroep is het echter gesneden koek. Vooral de eerste twee genoemde slagen worden heel vaak gebruikt bij het kantklossen. In Oude-Tonge komt tweewekelijks een achttal dames bij elkaar in het wijkgebouw van de Stichting Zijn. Samen maken ze onder het genot van een bakje koffie allerhande prachtige werkjes. En dat al twaalf en half jaar lang.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Afgelopen woensdag was er, vanwege het jubileum, gebak bij de koffie, afkomstig van de Stichting ZIJN, waar de kantklosgroep onderdeel van is. Mien Pollemans richtte de groep, op verzoek van de stichting, destijds op. "Jaren geleden ben ik op cursus geweest", vertelt ze. "Dit omdat ik een handwerkwinkel had en weleens vragen kreeg. Na die lessen heb ik het een tijd niet meer gedaan, maar toen vroegen de mensen van de SWO of ik een kantklosgroep wilde beginnen als onderdeel van de handwerkgroep. Ik heb toen toegezegd, dat ik vijf lessen wilde verzorgen en daarna niet meer. We zijn gestart met vijf dames. Maar ja, van het een komt het ander en nu twaalf en halfjaar later ben ik er nog steeds en de groep bestaat momenteel uit acht dames. Binnenkort komt er zelfs weer iemand bij".

Naast Mien Pollemans is ook de andere aanwezige Mien al vanaf het begin lid van de groep. De overige dames zijn er in de loop der jaren bijgekomen. "Een aantal dames kon al kantklossen', weet Mien, "maar vond het gewoon gezellig om met een groep bezig te zijn. Anderen hebben het hier geleerd. In het begin moet iedereen eerst alle technieken onder de knie krijgen, pas daarna kan men zelfstandig een werkje maken. In principe kan iedereen het leren, maar je moet wel een beetje geduld hebben. Het is best een priegelwerkje. Eigenlijk is het een ambachtelijk vak. Je ziet wel eens mensen demonstraties geven tijdens markten of braderieën".

Eigen werk

Tijdens de kantklosochtend op woensdag nemen alle dames hun eigen werk mee. De meesten hebben een zelfgemaakt kussen, waarop het werkje gespeld is. "Er zijn wel officiële kussens", legt Mien uit. "Die zijn rond en lopen iets af aan de buitenkant. Je kunt er zelfs een standaard voor kopen, zodat je alleen je stoel bij je kussen hoeft te schuiven. Sommigen vinden het ideaal, anderen vinden het niks. Iedereen neemt ook de eigen klosjes en garen mee. Het meest gebruikte garen is linnen, maar ook wordt er wel gewerkt met Egyptisch katoen. De klosjes zijn helaas moeilijk te krijgen. Daarvoor moet je echt op een beurs zijn. In België ligt dat anders. In Brugge en Brussel bijvoorbeeld vind je heel veel winkels, waar je de benodigdheden kunt kopen. Om te beginnen met kantklossen heb je zo'n tien tot twaalf klosjes nodig. Ze kosten twee euro per stuk, dus het is even investeren als je gaat starten. Pas als je wat meer ervaren bent en moeilijkere werkjes wilt maken, kun je met meer klosjes aan de gang. Er zijn zelfs mensen, die er wel 200 tegelijk gebruiken. Maar niet in deze groep hoor".

Een rondje langs de aanwezige dames leert, dat kantklossen echt niet alleen geschikt is voor het maken van witte tafelkleedjes. Hoewel er een paar hele mooie in de maak zijn, wordt er onder andere ook gewerkt aan een kleurige dolfijn, een kinderwagentje en zelfs de landkaart van Nederland. "Als deze klaar is, gaan de speldjes er uit, wordt het gesteven en vervolgens in een lijstje geplakt", vertelt een van de dames. "Dat doen we bijvoorbeeld ook met de randjes die we maken. Deze plakken we onder elkaar en zo heb je een leuke originele decoratie. Natuurlijk kun je niet alles zelf houden. Er wordt ook heel wat gemaakt om cadeau te doen".

Stoffig

De dames vinden het jammer, dat kantklossen een beetje een stoffig image heeft. "Dat is het helemaal niet", laten ze eensgezind weten. "Zoals gezegd is het een mooi ambachtelijk vak, wat vast en zeker weer helemaal terugkomt. Verder is het hier altijd heel erg gezellig. Wij hebben een leuke groep en regelmatig neemt iemand wat lekkers mee". De meeste dames zijn dan ook van plan om nog lang lid te blijven. Maar ook nieuwkomers zijn welkom. "Iedereen wordt meteen opgenomen in de groep", laten de dames tot slot weten. "Dus kom gerust een keertje kijken. Om de week op woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in het wijkgebouw aan de Bernhardstraat 27".

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de Stichting 'Zijn' via de site www.zijngo.nl of telefonisch via (0187) 641344. Mailen kan ook: m.vanderwelle@zijngo.nl

Viering Internationale Vrouwendag op Goeree-Overflakkee

De deelnemers nemen heerlijke schotels eten mee uit hun eigen streek voor het internationale buffet. Foto: Margreet Zuidwijk.

MIDDELHARNIS – Samen met Bibliotheek Zuid Hollandse Delta heeft het '8Maartteam GO' de organisatie van de Vrouwendag op het eiland weer ter hand genomen. Op 8 maart is er in de bibliotheek Kerkepad 11, een netwerkontbijt voor genodigden, zijn er 's middags workshops voor moeders met kind(eren) en 's avonds is er een internationaal buffet, lezing, workshop en een optreden van Balletstudio Dirksland.

Wereldwijd wordt op 8 maart de internationale Vrouwendag gevierd. Het is een dag om de strijdbaarheid van vrouwen te vieren en solidair te zijn met elkaar. In Rusland geven de mannen hun vrouw deze dag bloemen of nemen haar mee uit eten. In sommige landen en steden is het gewoon een uiting van appreciatie en respect voor vrouwen. Anderen associëren 8 maart nog met de originele politieke betekenis van de strijd om gelijke rechten voor de vrouw. In Nederland wordt in de meeste grote steden een viering gehouden. Ook op Goeree-Overflakkee worden in de Bibliotheek van Middelharnis meerdere activiteiten rond dit thema georganiseerd.

"Samen eten, praten, zingen en dansen brengt mensen van verschillende culturele achtergrond wat dichter bij elkaar" stelt de organsatie. "Wij zijn erg blij met de samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Het stelt ons in staat om veel vrouwen te bereiken. Er is in het 8Maartteam een goede samenwerking met meerdere partijen, waaronder ook Vluchtelingenwerk." Meer informatie over het middagprogramma en aanmelden voor het avondprogramma kan via de website www.leerenbeleef.nl Op Facebook: Internationale Vrouwendag GO

Ingrid de Bondt voorgedragen als nieuwe dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

BARENDRECHT - De vertrouwenscommissie heeft bekendgemaakt Ingrid de Bondt aan te bevelen als opvolger van dijkgraaf Jan Geluk.

De aanbeveling van de vertrouwenscommissie wordt in maart besproken in de Verenigde Vergadering. Dit is de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta die de aanbeveling dient te bekrachtigen. Vervolgens dient De Kroon mevrouw de Bondt officieel te benoemen. De vertrouwenscommissie bestaat uit een vijftal leden uit de Verenigde Vergadering.

Namens de vertrouwenscommissie zegt Cok Sas, loco dijkgraaf en voorzitter van de commissie, dat het waterschap met mevrouw de Bondt een vernieuwend boegbeeld krijgt: "De vertrouwenscommissie is er van overtuigd dat Ingrid de Bondt bruggen weet te slaan en weet te verbinden. Zij zal een inspirerende en verfrissende impuls geven aan het waterschap zelf en aan de positie van het waterschap in de regio en landelijk. Gelet op haar ervaring als wethouder en gedeputeerde brengt zij een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen mee. En als Delftse ingenieur weet ze op inhoud waar ze het over heeft".

Ingrid de Bondt wordt na haar benoeming de opvolger van Jan Geluk. Hij was 12 jaar dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta en kondigde vorig jaar zijn vertrek per 1 juli 2017 aan om te gaan genieten van zijn pensioen.

Van Alphen Makelaardij presenteert nieuwe website

Makelaar Alwin van Alphen (tweede van links) met het projectteam van WebNL. V.l.n.r. Frank (programmeur), Alwin (makelaar), Jose (content marketeer), Jaap (projectleider), Manon (designer) en Pieter (eigenaar). (Foto: WebNL)

MIDDELHARNIS - "We zijn ontzettend blij met onze nieuwe website." Makelaar Alwin van Alphen presenteert trots de fonkelnieuwe website van Van Alphen Makelaardij. "Het zoekt makkelijker en het ziet er beter uit. Dat is belangrijk, want de website is het verlengstuk van je bedrijf."

"Op dit moment is de woningmarkt op Goeree-Overflakkee het hartstikke goed. Momenteel verkopen we ook veel woningen aan mensen die van buiten het eiland komen. Die vallen voor de lage prijzen in combinatie met de mooie omgeving. En de ontsluiting naar bijvoorbeeld Breda, Rotterdam en Antwerpen is niet slecht vanaf het eiland."

Blijven knokken

Dat er meerdere makelaars zijn op Goeree-Overflakkee vindt Van Alphen geen probleem: "Iedereen heeft z'n eigen specialiteit en het zorgt ervoor dat je altijd moet blijven knokken. Een nieuwe website hoort daarbij. Op de website worden de woningen gepresenteerd met professionele foto's en een plattegrond. De nieuwe website is gemaakt door WebNL uit Stellendam. Van Alphen "We werken graag samen met lokale bedrijven. En WebNL is een plaatselijke partij met landelijke bekendheid."

Collega-ondernemer

Pieter Struik, eigenaar van WebNL: "Een groot deel van onze klanten is buiten 'ons eiland' gevestigd. Een klein deel zelfs buiten Nederland. Maar een collega-ondernemer op het eiland helpen is én blijft een hele eer. Het geeft zeker ook een kick om voor lokale spelers online het verschil te kunnen maken. Bij WebNL is iedereen uniek!"

Pieter Struik geeft uitleg over de site: "De nieuwe website van Alphen Makelaardij heeft een minimalistisch design. Daardoor staat de content, het aanbod van objecten, centraal. De website is geschikt voor alle apparaten: mobiel, tablet en desktop. Het woningaanbod wordt automatisch aangevuld vanuit een centraal systeem. Zo heeft de klant daar geen werk aan en is het aanbod altijd actueel. We zijn trots op de samenwerking met deze energieke ondernemer en zijn team. Zijn makelaardij bloeit op en daar hoort een goede site bij!"

140 panden

Naast bestaande woningen biedt Van Alphen makelaardij ook nieuwbouwwoningen aan. Bijvoorbeeld het project Havenkade in Middelharnis en Havenstad in Stad aan 't Haringvliet. "Het project Havenstad gaat als een speer, van de eerste fase zijn er al twintig woningen verkocht. We hebben op dit moment ongeveer 140 panden in de verkoop, van Ooltgensplaat tot Stellendam. Er valt genoeg te kiezen op het eiland."

Tanis Goeree bouwt diensten uit met uitzendbureau

STELLENDAM - Goeree Uitzendbureau is de nieuwe loot aan de stam van het bedrijf Tanis Goeree. Het bedrijf in Stellendam is onder meer actief met grondwerk, bouw, sloop- en hovenierswerk. Martin Tanis en Jovelle van der Leeuw geven aan dat een uitzendbureau naadloos aansluit bij de andere activiteiten van het bedrijf.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Martin Tanis, directeur van Tanis Goeree, bevestigt dat het bedrijf de afgelopen jaren een forse groei heeft doorgemaakt. Begonnen met het aanleggen van bestratingen en tuinaanleg heeft men in de afgelopen jaren de activiteiten steeds verder uitgebreid. Zo is men enige tijd geleden begonnen met het bouw- en renovatiewerk. Ook kan het bedrijf veel klussen klaren op het gebied van grondverzet. Vorig jaar was het bedrijf op zoek naar een mogelijkheid om een eigen magazijn te creëren en werd er een bouwmarkt in Ouddorp overgenomen. Doordat het bedrijf in de afgelopen jaar enorm gegroeid is was er natuurlijk ook behoefte aan vakkundig personeel. Hierdoor moest men meermalen een beroep op een uitzendbureau doen. En, zoals een goed ondernemer betaamt, kwam de gedachte naar boven of "we zelf geen uitzendbureau zouden kunnen starten". Hier bleek een markt voor te zijn.

Breed scala

Jovelle van der Leeuw coördineert de activiteiten van Goeree Uitzendbureau. Zij legt uit dat het uitzendbureau mensen kan leveren voor een breed scala van activiteiten. Zoals timmerlieden, metselaars, bouwbegeleiders, machinisten voor verschillende werktuigen. Maar ook de horeca die in deze regio seizoensgebonden is heeft behoefte aan deskundige krachten: hier kan Goeree Uitzendbureau ook voor zorgen. Daarnaast kan men bemiddelen voor bedrijven die op zoek zijn naar schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers, monteurs, chauffeurs en zo nog veel meer.

Volgens de mensen van Goeree Uitzendbureau heeft hun bedrijf meerwaarde boven andere bedrijven in de uitzendsector. Zo zijn de uitzendkrachten professioneel uitgerust. "Het is bij ons niet zo dat er twee timmerlieden op gympies in een eigen auto naar een klus komen. Wij zorgen er voor dat er een volledig met gereedschap, werkkleding en beschermingsmiddelen uitgeruste bedrijfswagen klaar staat. Daar komt nog bij dat, als de mensen vakkundig genoeg zijn en dit willen, ze bij ons in vaste dienst kunnen komen. Dit is een groot verschil met andere uitzendbureaus".

Wie meer inlichtingen wenst over de diensten van Goeree Uitzendbureau of wil werken bij de organisatie kan contact opnemen met Jovelle van der Leeuw, 06-46313163 of jovelle@goereeuitzendbureau.nl Meer informatie is te vinden op www.goereeuitzendbureau.nl

Begin van hockeycarrière

MIDDELHARNIS - vrijdagavond 10 februari was het zover, de laatste training in de zaal voor de jongste jeugd van Hockey Club Goeree-Overflakkee. Sommige jongens en meisjes vonden het best spannend: laten zien wat je geleerd hebt van je trainer in de zaal! Dit alles onder grote publieke belangstelling van de op de tribune toekijkende familieleden.

Zo'n 30 jongens en meisjes traden feestelijk uitgedost aan in recreatiecentrum "de Staver". Onder begeleiding van de HCGO trainers liepen de jongste leden van HCGO alle leuke oefeningen af. Deze waren best moeilijk, maar alle HCGO kids hebben allemaal enorm hun best gedaan! Tussen de Hockeyoefeningen door werd er een kleine pauze ingelast, want anderhalf uur zaalhockeyen, dat is best zwaar. Diverse HCGO vrijwilligers zorgden dat iedereen (ook de trainers en begeleiders!) van de nodige energie werden voorzien. De Hockeyoefeningen werden door diverse HCGO jeugdleden uitgelegd en voorgedaan. HCGO keepster Loes van Oosten en veldspelers Duco en Eleonoor ter Braak, Siebe Willebrand, Matthijs Roos, Joy van der Welle en Tess Kieviet legden de oefeningen zo goed uit, dat ieder F'je dit spetterend nadeed.

Het toegestroomde publiek moedigde de kinderen ook aan, waardoor iedereen zijn en haar beste beentje voorzette. Na overleg met alle begeleiders en trainers, konden we gelukkig iedereen een mooi diploma en een medaille uitreiken. Het was een zeer geslaagde avond voor iedereen en HCGO feliciteert alle F'jes! Op naar een mooie hockey-carrière!

Hockey ook iets voor uw kinderen? Het buitenseizoen wordt binnenkort hervat. Kijk op HCGO.nl voor meer informatie, de eerste twee trainingen zijn volledig vrijblijvend. Eerst gezellig even kijken op de thuisbasis "de Pallandt" in Middelharnis kan ook.

Goedereede DOET

GOEDEREEDE - De Stadsraad Goedereede roept burgers van de stad Goedereede op om deel te nemen aan de activiteiten die ondernomen worden in het kader van NL DOET op 10 en 11 maart.

Het volgende is er te doen:

De vrouwenverenigingen in Goedereede serveren gezamenlijk een high tea voor alle 70 plussers uit de stad in "Woonzorgcomplex Westvoorne". DOET u mee?
Het oude aankondigingenbord naast de rode brievenbus op de markt heeft een opknapbeurt nodig. DOET u mee?
De kruidentuin bij de toren wil men samen opknappen. De Stadsraad zoekt mensen met groene vingers om die tuin weer in oude glorie te herstellen. DOET u mee?
Het speeltuintje aan de Jongkoenstraat wil men we onderhanden nemen en o.a. voorzien van prullenbakken. DOET u mee?
Aanmelden kan bij de Stadsraad: info@stadsraadgoeree.nl
In Goedereede wordt huis-aan-huis een aanmeldformulier verspreid, hiermee kan men zich ook opgeven. Dit formulier kan ingeleverd worden bij verenigingsgebouw Oostdam of bij Onze Supermarkt Klaas van Heest.

Extra activiteiten voorjaarsvakantie Watersnoodmuseum

OUWERKERK - Tijdens de voorjaarsvakantie, in de periode van 25 februari tot en met 5 maart, zijn er in het Watersnoodmuseum extra activiteiten te beleven. Zo kan men met het hele gezin deelnemen aan één van de familierondleidingen, zijn er voor kinderen knutsel workshops en wordt de toneelvoorstelling Stormkracht meerdere keren opgevoerd. Het museum is in de voorjaarsvakantie elke dag geopend, dus ook op maandag. De extra activiteiten zijn gratis bij een museumbezoek.

Maandag 27, dinsdag 28 februari, woensdag 1 en donderdag 2 maart: om 11.00 en 13.00 uur.
De familierondingen zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Een gids vertelt het verhaal van de watersnoodramp van 1 februari 1953 op een wijze die geschikt is voor kinderen. Voor kinderen die kunnen lezen is er een bijpassende speurtocht. Kinderen die nog niet kunnen lezen kunnen een foto-speurtocht maken.

Dinsdag 28 februari en woensdag 1 maart, van 11.30 tot 16.00 uur.
Kinderen kunnen tijdens de knutselworkshops een werkje maken onder leiding van Marlies Verda, gerelateerd aan het thema water. Na afloop mogen ze dit werkje mee naar huis nemen. Het is een inloop workshop, dus geen vaste tijden, behalve aanvang en afronding.

Schotejil actief op lange baan in Regiocompetitie

MIDDELHARNIS - Zaterdag heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis de vierde wedstrijd gezwommen in de A-poule van de KNZB Regio-West-Competitie (lange baan) in Dordrecht. Er werden 6 ereplaatsen verdiend en 2 clubrecords verbeterd. Xander Vis verbeterde het clubrecord op 50m schoolslag (35.91) en de meisjes estafette ploeg met Lotte Middelbos, Nienke Mierop, Lotte Tillema en Odette Holster werd 3e in een clubrecord op 4x50m vrij (1.59.23).

Jorian Tanis zwom naar een 2e plaats op 400m vrij (4.20.54) en werd 3e op 100m vrij (57.53). Op 100m rugslag werden Julien Tanis en Xander Vis resp. 2e en 3e in 1.14.11 en 1.15.96. Xander Vis werd verder ook nog 2e op 50m vrij (29.08). Tenslotte waren er ook nog persoonlijke records op zowel de korte als lange baan voor Rien Mackloet op 50m vrij (43.47) en 100m rugslag (1.44.80), Tamara de Ruiter op 50m vlinderslag (33.13), David Kievit op 50m vlinderslag (29.09), Christan Kalle op 50m vrij (32.66) en Lyke Buscop op 100m rugslag (1.25.71).