info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

16 september 2014

Dinsdag Eilanden-Nieuws 16 september 2014


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450
Terwijl Simon van Nieuwaal, Wim Driesse en Joost van de Putte toekeken, sloeg Piet Diepenhorst de 'eerste paal' van het te bouwen woonzorgcomplex. Foto: Hans Villerius

STAD AAN 'T HARINGVLIET – "Een stip aan de horizon!" "Lang naar uitgekeken!" "Blij dat Stad niet vergeten blijkt!" "Dit plan geeft weer hoop voor de toekomst!" Allemaal uitroepen die vorige week donderdagmiddag te horen vielen in Stad aan 't Haringvliet. Het dorp dat zich als kleinschalige woonkern al jarenlang achteruitgezet voelt doordat er voor de bouw van nieuwe woningen in het dorp maar geen ruimte of medewerking mogelijk bleek. Terwijl uitbreiding van het inwonersaantal juist noodzakelijk is om weer voorzieningen in het dorp te krijgen, de leefbaarheid op z'n minst in stand te houden en liefst ook te vergroten. Jarenlang leek het vergeefse moeite. Maar donderdag kwam daar verandering in: na vele, vele jaren klonken er weer heislagen in Stad! En daarom klonk het deze middag ook: "Deze heipaal is een mijlpaal!"

Door Hans Villerius

Aan de Molendijk te Stad aan 't Haringvliet, op de plek waar vroeger 'het koelhuis' stond, laat Woongoed GO een woonzorgcomplex verrijzen. Het is een uitvloeisel van het in 2007 gesloten Pact van Goeree-Overflakkee, waarin zorginstellingen en woningcorporaties op het eiland afspraken de ouderenzorg in het gebied op een nieuwe leest te schoeien. Ouderen, ook als ze zorg nodig hebben of krijgen, blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen dorp. En de nodige zorg krijgen ze – tenzij het echt niet anders kan – thuis aangeboden. Het traditionele verzorgingshuis had daarmee zijn langste tijd gehad. Maar de woningen waarin mensen thuis zorg zullen ontvangen, moeten daar wel op zijn afgestemd. De woningbouwcorporaties namen de taak op zich om hierin te voorzien. Zo verschenen al in diverse dorpen op het eiland woonzorgcomplexen. "In dit opzicht kan menige gemeente of streek in Nederland zelfs jaloers zijn op Goeree-Overflakkee", zo gaf directeur-bestuurder Simon van Nieuwaal donderdagmiddag aan. "Alleen in Stad aan 't Haringvliet verrees maar niets, ondanks dat men het erover eens was dat ook dit dorp zo'n voorziening verdient. Er is bijna tien jaar overheen gegaan voordat vandaag de eerste paal de grond in kan. Veel inwoners hadden dan ook de moed al opgegeven. Woongoed heeft echter altijd volgehouden dat het er toch van zou komen en gelukkig hebben we gelijk gekregen! En daarom: Stad aan 't Haringvliet, van harte gefeliciteerd met deze historische gebeurtenis. Er wordt weer gebouwd op Stad!"

Tweede centrum

Het bouwproject omvat vooralsnog elf appartementen, een atrium, een huisartsenpraktijk (met apotheek) van huisarts Joost van de Putte en een wijkzorgsteunpunt en behandelruimte van CuraMare. Ook zal er een betaalautomaat van de Rabobank komen. Voor de toekomst wordt de mogelijkheid opengelaten dat er nog eens elf appartementen bijgebouwd worden, afhankelijk van de daadwerkelijke vraag ernaar, nu er inmiddels zóveel jaren verstreken zijn nadat de eerste plannen waren gemaakt. Het nieuwe complex bedoelt tevens een plek te worden waar dorpsgenoten elkaar zomer en winter kunnen ontmoeten of waar zelfs Stadse activiteiten worden gehouden. "Het moet een levendig tweede centrum van het dorp worden", aldus Van Nieuwaal.
Op die woorden haakte huisarts Van de Putte graag ook even in en hij zei dat Stad "voldoende fundament heeft om een leefbare gemeenschap te hebben".
Namens CuraMare voerde Wim Driesse kort het woord. Hij gaf aan het fijn te vinden "strategische partner van Woongoed GO te zijn en er trots op te zijn dat CuraMare mag participeren in de nieuw te bouwen voorziening in Stad".

Nummer één

Als voorzitter van de dorpsraad van Stad aan 't Haringvliet zet Piet Diepenhorst zich al jaren in voor behoud van de leefbaarheid in 'zijn' dorp. Het is dan ook niet voor niets dat hij wel als de 'burgemeester van Stad' wordt aangeduid. En aan hem was de eer om donderdagmiddag de 'eerste paal' van het bouwproject te slaan.
"De wens van nieuwbouw in ons dorp staat al jaren op nummer één", zo liet hij daarbij weten. "Meer inwoners zijn broodnodig om de leefbaarheid in stand te houden en al jaren zijn we daarvoor bezig. We zijn echter afhankelijk van andere partijen. Heel blij waren we dan ook met het nieuws dat in Stad dit woonzorgcomplex gebouwd zou worden. En toen kwam de crisis… Daarom is vanmiddag deze heipaal een mijlpaal. Dit plan geeft weer hoop voor de toekomst en voor de leefbaarheid van ons dorp. Ik hoop dat dit het begin mag zijn van nóg meer nieuwbouw op Stad!"
Voor het te bouwen woonzorgcomplex maakte architect Paulus de Jager van Studio Architecture het ontwerp. Aannemer is Boeter Bouwbedrijf. Naar verwachting kan het project over een jaar worden opgeleverd.

Weer brand op Hernesseroord terrein

MIDDELHARNIS – Bij een uitslaande brand in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 september is een flinke opslagruimte op het terrein van Hernesseroord te Middelharnis geheel in vlammen opgegaan. Rond vijf over half twee werd de brandweer van Middelharnis gealarmeerd voor een buitenbrand aldaar, maar al gauw bleek het menens te zijn. Een houten opslagloods, in de buurt van de Industrieweg gelegen, stond in lichterlaaie. Erbinnen zouden onder meer een vervoermiddel zijn gestald en zich gasflessen bevonden hebben. De laatste zorgden voor de nodige explosies, terwijl de hele opslag zich pal tegen het bosgebied bevond. Er werd opgeschaald naar 'Grote brand', waarop veel brandweermaterieel naar Middelharnis kwam. Het vuur was snel onder controle. Voor zo ver bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Brandstichting valt niet uit te sluiten. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Gemeenteraad

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdagavond 18 september komt de gemeenteraad om 19.30 uur bijeen in bestuurscentrum Het Rondeel voor een 12 punten tellende agenda. In de beeldvormende fase buigen de politici zich over de Woonvisie 2014-2018 en de vaststelling algemeen belang Wet markt en overheid. In de oordeelvormende fase wordt het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge opnieuw ter tafel gebracht en kunnen de leden zich uitspreken over de motie Kinderpardon. Een verslag van de raadsvergadering staat in onze vrijdag-editie van Eilanden Nieuws.

SGP Tijdrede

OOLTGENPLAAT - In het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Ooltgensplaat wordt woensdag 17 september een SGP tijdrede gehouden. Ds. H. de Greef, Hersteld Hervormd predikant te Nieuwe-Tonge, hoopt te spreken. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 17 september

OUDDORP – Bezoek de expositieruimte het museum en de remise van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), G.C. Schellingerweg 2. Geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 18 september

OUDDORP – Twee thematentoonstelling: 75 jaar 'Ouddorpse Negotie' en 'Ouddorpers in den vreemde' in Museum 'Ouddorps Raad- en Polderhuis', Raadhuisstraat 4 van 10.00 tot 14.00 uur.

Vrijdag 19 september

STELLENDAM – Rondleiding visafslag en Stellendamse haven van 7.30 tot 10.00 uur. Vooraf reserveren is verplicht, kaarten zijn verkrijgbaar bij VVV Ouddorp aan Zee, 0187-681789.

Zaterdag 20 september

GOEDEREEDE – Toren beklimmen van 13.30 tot 16.30 uur aan Kerkpad 9.
GOEDEREEDE – Open atelier 'Expositie lanschappen van Goeree-Overflakkee' Hans Holieslager van 10.300 tot 17.300 uur, Pieterstraat 22. Ook op afspraak geopend.
MELISSANT - Verkoping t.b.v. Gehandicaptenorganisatie De Schutse. Van 9.30 tot 14.30 uur in Melishof te Melissant van half 10 tot half 3. Er is een rommelmarkt met kramen binnen en buiten met voor ieder wat wils.
MELISSANT – Boot- en doorstapexcursie Veermansplaat vanaf 9.00 uur. Vertrekpunt steiger Slikken van Flakkee, (einde Bieningenweg). Aanmeldenn verplicht bij VVV Ouddorp aan Zee, 0187-681789.
MIDDELHARNIS – 11e Tieleman Keukens Run voor iedereen! 5 en 10 km. Inschrijven vanaf 9.00 uur. www.avflakkee.nl.
OUDDORP – Expositie van mevrouw Santifort in 't Blaeuwe Huus, Bosweg 2 van 9.00 tot 16.00 uur.
OUDDORP – Bezoek de expositieruimte het museum en de remise van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), G.C. Schellingerweg 2. Geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
OUDDORP – Twee thematentoonstelling: 75 jaar 'Ouddorpse Negotie' en 'Ouddorpers in den vreemde' in Museum 'Ouddorps Raad- en Polderhuis', Raadhuisstraat 4 van 14.00 tot 16.30 uur.
OUDDORP – Theetuin, excursie naar 'de Kleistee' en bezichtigen van Francis Mean & Clemens Briels in 'de Overkant, Dijkstelweg 22 van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.
OUDDORP – Open werkplaats/galerie 'Parels van Goeree' van 13.00 tot 17.00 uur aan Westduinweg 11.
OUDDORP – Bingo op camping De Magneet, Klarebeekweg 11 van 20.00 tot 23.00 uur.
OUDDORP – Workshop natuurfotografie herfstverkleuring op de Slikken van Flakkee van 8.30 tot 12.30 uur door Jan Baks. Meer informatie www.janbaks.nl.
OUDDORP – Najaarsfair door St. Adullam Gehandicaptenzorg op parkeerplaats Dorpstiende van 9.30 tot 15.30 uur. Toegang is gratis.
STELLENDAM – Vrijmarkt van 9.00 tot 16.00 uur in Expo Evenementenhal, Harningvlietplein 3. Toegang is gratis.

Maandag 22 september

ACHTHUIZEN - Buurt-Huus, Kloosterstraat 10. Rooms Katholieke Vrouwenbond Achthuizen. Spelletjes quizavond. Aanvang 19.30 uur. Meer info: 0187-642613.
GOEDEREEDE – Nordic walken is het mogelijk onder begleiding door de prachtige natuur van Goeree van 10.30 tot 11.30 uur, Hondsweg 13. Deelname uitsluitend mogelijk na aanmelding, 0187-498555 of info@therapie-goeree.nl.
MIDDELHARNIS - Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker dr. A.A. Teeuw over 'Rondom het levenseinde'. Aanvang 19.45 uur. De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4,-.
OUDDORP – Expositie van mevrouw Santifort in 't Blaeuwe Huus, Bosweg 2 van 9.00 tot 17.00 uur.
OUDDORP – Expositie in Galerie-atelier ''t Ooilam' (J. Van Damme-Acryle&Aquarel), uitgang parkeerterrein Dorpstiende. Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur.

Dinsdag 23 september

GOEDEREEDE – Bezichtig de 300 jaar oude Dorpskerk van de Hervormde Gemeente, Kerkpad 3. Dit kan de gehele maand op maandag t/m zaterdag tussen 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag 11.00 tot 16.30 uur.
OUDDORP – Geitenboerderij de Mekkerstee open van dinsdag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur, Hofdijksweg 34. Om 15.30 uur worden de geiten gemolken (Leuk om te zien!).
OUDDORP - Weekmarkt in centrum (ring) van Ouddorp van 8.30 tot 15.00 uur.
OUDDORP – Twee thematentoonstelling: 75 jaar 'Ouddorpse Negotie' en 'Ouddorpers in den vreemde' in Museum 'Ouddorps Raad- en Polderhuis', Raadhuisstraat 4 van 10.00 tot 14.00 uur.

Woendag 24 september

OUDDORP – Bezoek de expositieruimte het museum en de remise van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), G.C. Schellingerweg 2. Geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 25 september

OUDDORP – Twee thematentoonstelling: 75 jaar 'Ouddorpse Negotie' en 'Ouddorpers in den vreemde' in Museum 'Ouddorps Raad- en Polderhuis', Raadhuisstraat 4 van 10.00 tot 14.00 uur.

Vrijdag 26 september

OUDDORP – Oefen-marathonwedstrijd met paard en wagen vanaf 10.00 uur. Meer info vierineen@gmail.com.
OUDDORP – Demodag kaarten maken met nieuwste materialen van 10.00 tot 16.00 uur bij Jorbeau Kreatief, Weststraat 9.
STELLENDAM – Rondleiding visafslag en Stellendamse haven van 7.30 tot 10.00 uur. Vooraf reserveren is verplicht, kaarten zijn verkrijgbaar bij VVV Ouddorp aan Zee, 0187-681789.

3 / 20

Het echtpaar Meijer-de Geus, met locoburgemeester Trouwborst in het midden. Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – Het is niet veel echtparen gegeven het 70-jarig huwelijksjubileum te mogen vieren, maar Jaap en Arjaantje Meijer-de Geus wel: zondag 7 september hadden ze het platina jubileum. En ter ere daarvan bracht, bij verhindering van de burgemeester zelf, locoburgemeester Marnix Trouwborst het echtpaar vorige week dinsdagmiddag een felicitatiebezoek namens het gemeentebestuur. Ook lagen er brieven met gelukwensen van het Koningspaar en van de Commissaris van de Koning. Maar het mooiste is en blijft: "we zijn er nog en we hebben elkaar nog!", zoals mevrouw Meijer het dinsdag onder woorden bracht.

Door Hans Villerius

De bruidegom is inmiddels 95 jaar en de bruid 90. En hoewel ze in het leven genoeg met ziekte en andere lichamelijke ongemakken te kampen hebben gehad, is hun gezondheid momenteel best redelijk te noemen, zegt mevrouw Meijer. Ze wonen nu in Nieuw Rijsenburgh, waar ze vanuit De Goede Ree naartoe zijn gegaan, meteen toen het nieuwe zorgcomplex in gebruik werd genomen. En ze hebben het er prima naar de zin: "een mooie woonruimte en prima verzorging, nee, we hebben niks te klagen".

Werk en inkomen

De bruidegom komt uit Melissant. Hij werd er geboren, groeide er op en is er, op een enkele onderbreking na, altijd blijven wonen. Zijn bruid werd in Ouddorp geboren en woonde hier tot haar vierde. Daarna ging het gezin naar Stellendam, waar Arjaantje verder opgroeide.
Zij ging na de lagere school thuis werken, waar haar hulp hard nodig was. Jaap wilde na de lagere school graag naar de technische school, maar er moest geld in het laatje komen dus was werken het devies. Hij kwam bij een boer terecht, waar hij de koeien moest verzorgen. Later heeft hij bij diverse andere boeren gewerkt, ook op de dorsmachine en later op de combine. Na de watersnoodramp is hij bij Mijnders in Melissant chauffeur geworden op een veewagen. Hier heeft hij jaren gewerkt. En nog later werd hij, zoals veel mannen in die tijd deden, werkzaam in de aanleg van de deltawerken, waarin een stuk meer te verdienen viel.

Goede daad

Jaap en Arjaantje leerden elkaar kennen op het ijs. Toen zij met één schaats in een scheur in het ijs raakte en daarbij pijnlijk ten val kwam, was het Jaap die zich over haar ontfermde, haar naar de kant hielp en ervoor zorgde dat ze geholpen werd. Hij bracht haar zelfs tot aan de achterdeur thuis. En onder zoveel lieve zorg smolt Arjaantjes hart weg... Ze kreeg Jaap lief. En wellicht had Jaap al een oogje op haar laten vallen, want het was op zijn voorstel dat hij een rondje met haar zou schaatsen. Achteraf kan natuurlijk worden gezegd dat hij zonder die onfortuinlijke val tijdens het schaatsen nooit z'n zorgzame kant aan Arjaantje had kunnen laten zien. "Da's een heel goeie daad van 'm geweest", zei z'n bruid dinsdagmiddag. "Hij zegt ook altijd dat hij er nooit spijt van heeft gehad...", voegt ze er lachend aan toe. "En die zorgzaamheid is hij heel z'n leven blijven hebben".

Tram uit de rails

Arjaantje was 17 toen ze verkering kregen en Jaap 22. Drie jaar later trouwden ze. 's Avonds was het kennelijk nogal onstuimig weer. Toen Arjaantjes moeder redelijk op tijd terug naar huis wilde, had vader daar nog niet zo'n zin. "Naar huis? Dat wordt niks: de tram is uit de rails gewaaid...!", grapte hij. Wie schetst echter ieders verbazing toen dit werkelijk het geval bleek! Bij een hevige windvlaag wás de tram ook van de baan geblazen, zodat ze daar inderdaad niet mee naar huis konden. Met een bus werd voor alternatief vervoer gezorgd.

Opgepakt

Ze waren nog maar vier maanden getrouwd toen Jaap bij een razzia werd opgepakt en in Duitsland tewerk werd gesteld. Een half jaar heeft hij er gezeten en broodmager en met een baard kwam hij terug. Arjaantje herkende 'm aanvankelijk niet eens toen hij weer voor 't tuinhek stond... Daarna is hij ontzettend ziek geworden.

Kwijt

De eerste vijf jaar van hun huwelijk, tot aan de watersnoodramp, woonde het jonge echtpaar in bij haar ouders, in Stellendam, waarvoor Arjaantje de zorg in de huishouding en voor haar moeder op zich bleef nemen. Tijdens de watersnoodramp is ze Jaap en hun dochtertje van vijf kwijt geweest. Andersom natuurlijk ook, en voor het ergste werd gevreesd. Vanwege de zorgelijke situatie vlak voordat de dijken braken, achtte Jaap het goed om voor hun dochtertje een veiliger plek te zoeken, in Melissant. Onderweg bleek hij echter niet verder te kunnen omdat de dijken al gebroken waren. Voor het naderende water kon hij nog een veilig heenkomen zoeken op de stee van Biemond, tussen Stellendam en Melissant. Daarvandaan werden ze geëvacueerd naar Den Briel, maar Arjaantje wist van niets. Toen ze korte tijd later hoorde dat Jaap niet in Melissant was aangekomen, stonden hij en hun dochtertje dan ook als vermist te boek... Pas later, toen Arjaantje in Utrecht geëvacueerd zat, hoorde ze dat Jaap en kindlief toch nog in leven waren en waar ze verbleven. Een hereniging liet niet lang op zich wachten. "Ik kan je niet vertellen wat er in die tijd allemaal door me heen is gegaan. Daar moet ik ook niet te lang bij stil blijven staan", zegt Arjaantje nu nog, " dat gaat gewoon niet..."

Dankbaar

Des te dankbaarder gevoelens hebben ze dan ook dat ze elkaar nog hebben. Het echtpaar kreeg twee dochters, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Regelmatig komen ze op bezoek. En afgelopen zaterdag hebben ze met elkaar wat uitgebreider stilgestaan bij het platina huwelijksjubileum.

Corina van Antwerpen in haar veel grotere winkel aan de Nieuwstraat. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS - Voor wie op zoek is naar leuke baby- en kinderkleding zal daarvoor op het eiland al gauw terecht komen bij Lico's Shop in Middelharnis. Zo'n vier jaar geleden is Corina van Antwerpen met deze winkel gestart, samen met haar moeder Lia. Uit de eerste twee letters van beider voornamen is de winkelnaam ook bedacht. Inmiddels is de winkel van Corina alleen en sinds twee weken zit ze niet meer óp D'n Diek maar 'eronder', aan de Nieuwstraat, in de winkel waar voorheen Clarisse Mode gevestigd was. Op 3 september opende ze hier de deuren.

Door Hans Villerius

Verhuizing naar een grotere ruimte, daar was Corina hard aan toe. Wie nu haar winkel binnenstapt kan zich niet voorstellen dat dezelfde hoeveelheid kleding tot twee weken geleden nog in een ruimte van 32 vierkante meter hing, tegenover de ca. 80 vierkante meter waarin alles nu uitgestald is. Een verademing is het, zowel voor Corina als voor de klanten die nu makkelijk met een kinder- of wandelwagen naar binnen en tussen de rekken door kunnen, in een winkelruimte die niet alleen vele malen ruimer is, maar waar ook royaal daglicht naar binnen valt. Corina heeft dan ook al heel wat positieve reacties van klanten ontvangen. Daarnaast heeft ze nu meer magazijn- en kantoorruimte tot haar beschikking. En met het grote parkeerterrein aan de Nieuwstraat voor de deur verwacht ze niet dat ze op haar nieuwe plekje erg uit de loop van het winkelend publiek zit.
Lico's Shop verkoopt alleen merkkleding. Retour, Mim-pi, Petrol, Lief! en Babyface zijn enkele bekende namen die er over de toonbank gaan, voor jongens en voor meiden en dat vanaf de kleinste maatjes tot en met maat 176. En zowel bovenkleding als ondergoed.
Naast haar 'stenen winkel' heeft Corina ook een webshop: www.licos-shop.nl. Hier is hetzelfde assortiment verkrijgbaar, en tegen dezelfde prijzen, als in de winkel aan de Nieuwstraat. Uit het hele land vandaan krijgt ze bestellingen, uit Groningen en al, opmerkelijk veel daarvandaan zelfs. Als één van de weinige webshops neemt Corina de verzendkosten voor haar rekening. Alleen van retourzendingen moeten klanten zelf de verzendkosten betalen.
Lico's Shop is open op dinsdag t/m vrijdag van 9.30-12.00 en van 13.00-17.00 uur, met op vrijdag koopavond tot 21.00 uur. 's Zaterdags staan de deuren onafgebroken van 9.30-17.00 uur open en op maandag is de winkel gesloten. Zie voor meer informatie www.licos-shop.nl of bel 0187 470200.

Zwartbol Food: een winkel vol kaas, delicatessen én streekproducten

Florus Zwartbol (l.), bedrijfsleidster Jeanne en verhuurder André Koudstaal, tevens de man achter De Smaak van Flakkee, in de nieuwe winkel op D'n Diek. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS - Wie het over de kaaswinkel heeft die 'achteraan' op D'n Diek in Middelharnis is gevestigd, neemt al gauw de naam 'Kaashal' in de mond. Zo heette immers de eerste kaaswinkel die zich, al in 1978, in dit pand vestigde en jarenlang zo heette. Eigenaar van het pand is nog steeds de man van de vroegere Kaashal, André Koudstaal, en voor de verhuur van deze winkelruimte ziet hij nog steeds graag een kaaswinkel op deze plek gevestigd. Toen de vorige kaashandelaar ermee stopte was Koudstaal dan ook blij dat hij, via de grossier, in contact kwam met Florus Zwartbol. Een energieke jonge ondernemer, die in de kaaswereld ook een klinkende naam heeft. Koudstaal en Zwartbol wisten elkaar te vinden en op 4 september jl. opende laatstgenoemde in Middelharnis een nieuwe vestiging van zijn kaashandel, dat met meerdere speciaalzaken in Papendrecht daar al 25 jaar lang een familiebedrijf is.

Door Hans Villerius

Nu dus ook een vestiging in Middelharnis. We doen de winkel echter te kort als we 't simpelweg over een kaaswinkel hebben. Natuurlijk, een uitgebreid assortiment kazen, met ook veel exclusieve soorten, siert het winkelinterieur. Maar ook vleeswaren, noten, salades, wijnen, tapas, belegde broodjes, kant-en-klare maaltijden, streekproducten, seizoenproducten en noviteiten uit het vakgebied zijn smaakvol in de winkel uitgestald. Daarom noemt Florus Zwartbol zijn winkel in Middelharnis niet Zwartbol Kaas, maar Zwartbol Food, waarbij hij duidelijk mikt op het hogere, luxere segment. Uitsluitend kwaliteitsproducten en vers, en dat proef je. Daarnaast staan 'streekproducten', 'duurzaam', biologisch', '100% natuurlijk', 'caloriebewust' en nog een aantal kernwaarden als iconen op de etalageruit voor wat de klant daarachter verwachten kan.

De Smaak van Flakkee

Vermeldenswaard is ook dat Florus Zwartbol, als wellicht de nieuwste ondernemer op Goeree-Overflakkee, meedoet aan het promoten van het eilandelijke streekproduct. En in dat verband dient opnieuw de naam van André Koudstaal te worden vermeld. Die is namelijk hier nauw bij betrokken en opent binnenkort in Dirksland een fabriek waar uitsluitend hoogwaardige maaltijdoplossingen en andere smaakvolle foodspecialiteiten worden gefabriceerd en waarin zo veel mogelijk met grondstoffen uit de nabije omgeving of van producenten uit de streek wordt gewerkt. De gerechten uit de fabriek van Koudstaal zullen, mede in het kader van de Eilandmarketing, onder de merknaam 'De Smaak van Flakkee' worden gepresenteerd in de Markthal die op 1 oktober in Rotterdam open gaat. Daarmee is Koudstaal één van de ca. 45 eilandelijke ondernemers die zich hebben aangesloten bij de recent opgerichte Coöperatie Buutengeweun, die als doel heeft Goeree-Overflakkee en haar streekproducten goed op de kaart te zetten, zodat van buitenaf veel meer mensen het eiland en zijn verscheidenheid aan producten zal weten te vinden. Maar natuurlijk is het ook de bedoeling dat op het eiland zelf klanten veel meer het eigen streekproduct zullen kopen. Hieraan geeft Zwartbol invulling door een wekelijks wisselend productenaanbod van 'De Smaak van Flakkee' in zijn winkel te hebben, waaronder zes kant-en-klare warme maaltijden. Daarnaast ook jerseykaas van de 'Jerseyhoeve' en geitenkaas van 'de Mèkkerstee'.

Persoonlijke aandacht

In de winkel komen veel klanten die niet alleen een stuk kaas meenemen, maar dikwijls ook meteen nootjes in laten pakken, vleeswaren bestellen en een aantal ingrediënten meenemen om een lekkere maar gezonde maaltijd mee samen te stellen. Ten slotte gaan ze met een tas vol tevreden de winkel uit, zo geeft hij aan. Verder vindt Zwartbol het belangrijk om persoonlijke aandacht voor zijn klanten te hebben en met hen mee te leven. Zelf zal hij de eerste maanden in zijn Middelharnisse winkel aanwezig zijn, maar medewerkster Jeanne, die ook al jaren 'in de kaas zit', zal hier als bedrijfsleidster uiteindelijk het gezicht bepalen van deze jongste Zwartbolvestiging. Deze heeft, na een vier weken durende verbouwing in augustus, een warme smaakvolle uitstraling gekregen en met het rijke assortiment hoopt Florus ook hier, en samen met zijn klanten, een goede toekomst te hebben.

Politie kan norm aanrijtijd prioriteiten moeilijk halen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Bij een Prioriteit 1 is de norm dat de politie binnen 15 minuten ter plaatse van de aanvraag aanwezig moet zijn. "Maar gelet op de grote afstanden op het eiland Goeree-Overflakkee is dat uiterst moeilijk te halen", vertelde Jan de Vos donderdagavond aan de leden van de gemeenteraad tijdens de informatie en toelichting op en over het Regionaal beleidsplan politie. "Ook in de zomermaanden met drukte door het grote aantal toeristen halen we het niet". "Kan de norm dan niet worden aangepast?", vroeg Tuk (CU). Maar dat zit er niet in.

Door Jaap Ruizeveld

Er moet op allerlei terreinen flinke inzet worden gegeven. Iedere burger heeft immers recht op veiligheid. Op het eiland werken 39 politiemensen die, voor specialistische taken en onderwerpen, support krijgen van collega's uit andere teams en die soms ook extra kunnen worden 'íngevlogen'. Het bureau in Sommelsdijk is drie ochtenden geopend. "Wij zouden best meer willen", verklaarde De Vos. "Dat zou alleen kunnen door met taken te schuiven". Hij verwacht overigens dat met de effectuering van de basisteams verbeteringen kunnen worden bereikt.

Waardering

Grote waardering uitte De Vos over de inzet van de buurtpreventieteams in diverse dorpskernen. Ook de rol van de zeven wijkagenten vond hij uitermate belangrijk. "Zij zijn de aanspreekpunten, kennen de situaties en dat zit wel goed". Samen met zijn collega Marja Keijzer presenteerde de politiefunctionaris cijfers over inbraken (148 in 2013), de inzet bij huiselijk geweld en o.a. voertuigcriminaliteit. Op het eiland blijkt vooral diefstal van brandstof bij het criminele gilde in trek. Het aantal hennepkwekerijen dat wordt getraceerd is stijgend. Keuker (PvdA) maakt zich zorgen dat de bezettingsgraad bij de politie in het bureau laag zou zijn. De Vos stelde dat de politiemensen niet te veel in het bureau moeten werken maar juist buiten/op straat dienen te functioneren.
Burgemeester Grootenboer sloot af met de opmerking dat het plan Integrale Veiligheid door de gemeente thans wordt voorbereid en daarna in de raad kan worden besproken om prioriteiten te bepalen.

Brons op NK pony's voor Eveline en Coelenhage's Las Vegas Z1/DE

paard

OUDE-TONGE - Op het mooie hoofdterrein van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo vond op 30 augustus de Hippiade, het Nederlands Kampioenschap outdoor voor dressuur pony's plaats.

Na regionale selecties behaalde Eveline Dees (Oude Tonge) en haar Coelenhage's Las Vegas in de voorronde een mooie 2e plaats waardoor ze in de finale kwamen. De spanning nam toe, een podiumplaats was nu het doel voor deze combinatie maar zoals Eveline nuchter zegt: "Ik ben er klaar voor, we hebben er alles aan gedaan en de jury beslist." Als 7e kwamen ze aan start in de finale. Evenline reed zeer gedurfd en bij het afgroeten was ze helemaal tevreden. Eveline had een heerlijk gevoel maar moest nog even afwachten tot alle combinaties hadden gereden. De eindscore op het scorebord nummer 3, brons.
Ondanks de flinke regenbuien die verdeeld over de dag voorbijkwamen was er ook veel ruimte voor de zon, wat zorgde voor een schitterende dag met veel blije gezichten, veel toeschouwers en vooral mooie sport. Alle ponyruiters zetten hun beste beentje voor en streden voor wat ze waard waren voor die felbegeerde KNHS-titels.
Eveline traint met Coelenhage's las Vegas dagelijks bij Remito Dressage, Carola Kulik-Paauwe is haar trainster. Sinds mei 2014 is deze combinatie opgenomen in het KNHS TalentenTrainingsCentrum Zuid-Holland die als doel hebben jonge talentvolle dressuurruiters te begeleiden en verbeteren. In September neemt ze deel aan de Rabotalentendag in Ermelo. Eveline hoopt hier opnieuw te worden gescout voor eventuele plaatsing in het Rabotalentenplan.

KERNACTIVITEITEN

GOEREE-OVERFLAKKEE

Met Groei & Bloei op reis

Op zaterdag 11 oktober organiseert Groei & Bloei een reis naar "de Tuindagen van Beervelde" in België. Op een grafelijk kasteeldomein is Beervelde, met zijn 25 jaar ervaring en zijn 220 exposanten, de belangrijkste en zo goed als zeker de oudste tuinbeurs van België. Naast een uitgelezen keuze van de meest veeleisende plantenliefhebbers heeft Beervelde ook een uniek aanbod van antiek en decoraties die met de tuin te maken hebben. De kosten voor deze dag zijn € 39,95 voor Groei & Bloei leden, voor niet leden € 45,00. Dit is inclusief busreis en de entree van het park. Opgeven bij Cees van de Graaf, tel. 0187 681027 of 06 40112917, of per e-mail: discograaf@hetnet.nl.

Jubileumconcert Excelsior

Het gemengd koor Excelsior uit Dirksland en Harmonie Apollo uit Nieuwe-Tonge hebben hun muziekstukken weer opgepakt, maar het is niet zonder reden dat zij nu al begonnen zijn. Het koor Excelsior bestaat in 2014 105 jaar; opgericht op 26 november 1909, en Apollo 90 jaar; opgericht 24 mei 1924. Aloude verenigingen binnen het culturele leven van Goeree-Overflakkee. Heel wat generaties zijn al lid geweest van dergelijke verenigingen. En daarom hebben de besturen van beide verenigingen besloten om samen een jubileumconcert te geven op zaterdag 1 november 2014 in De Schakel te Dirksland. Naast een afzonderlijk optreden zullen de jubilerende verenigingen ook gezamenlijk optreden. Over enkele weken volgt er meer berichtgeving.

GOEDEREEDE

Vanavond: Artsen Zonder Grenzen bij VVRG

Bij de 'Vereniging Vrouwen Rondom Goeree' gaat het nieuwe seizoen weer van start. Vanavond, dinsdag 16 september, is de eerste avond. Spreekster is mevr. Atty Hammer van Artsen zonder Grenzen. Dit is een onafhankelijke medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Door eigen teams te sturen (artsen, verpleegkundigen en andere specialisten) kan Artsen zonder Grenzen zo snel en effectief mogelijk handelen. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven zij ter plaatse directe steun aan de bevolking. De avond zal op 16 september wordt gehouden in Partycentrum 'Oostdam' te Goedereede. Aanvang 20.00 uur. Niet-leden zijn ook van harte welkom. Zij betalen € 5 p.p. entree. Meer informatie over deze avond of verdere avonden van de vereniging is telefonisch te verkrijgen bij (0187) 493205 of 494256.

MS Lotgenotenconctact

Het Lotgenotencontact MS Goeree-Overflakkee komt weer bijeen. Dinsdag 23 september van 14.00-16.00 uur in het Wijkcentrum, Doetichemsestraat 27 in Middelharnis. MS is een chronische ziekte waar nog steeds niet het juiste medicijn voor gevonden is om de ziekte te stoppen. Een middel om "beter" met MS om te gaan is om met lotgenoten in contact te zijn en ervaringen over en weer uit te wisselen. Het is prettig om met lotgenoten te praten en snel herkenning van de gedeelde problematiek te ervaren. Er is over MS nog veel onbegrip, Mensen met MS zien er vaak (gelukkig) nog zo goed uit, het lijkt of er niks aan de hand is. Maar iemand met MS weet (helaas) wel beter. Om dan onderling even met elkaar in gesprek te raken is fijn. Mevr. Marga Jansen is WMO consulent en geeft deze middag voorlichting over de WMO. Het is niet de bedoeling om persoonlijke zaken te bespreken tijdens deze middag, maar het gaat om een algeheel beeld over de WMO in de gemeente Goeree-Overflakkee. MS-patienten, mantelzorgers, hulpverleners en mensen met betrokkenheid tot MS zijn van harte welkom op deze middag. Toegang is gratis, wel aanmelden van te voren! (beperkte plaats). Dat kan bij m.vermeulen592@upcmail.nl. Zie ook www.msvereniging.nl/zeeland.

Scootmobieltocht rondom Middelharnis

Dinsdag 23 september 2014 organiseert het PGGO een scootmobieltocht. Start en Finish is bij parkeerplaats van Tieleman keukens in Middelharnis. Het met elkaar rijden van een scootmobieltocht maakt het rijden per scootmobiel leuker! Je komt op plekken waar je niet altijd komt. Door gezamenlijk te rijden hoor je nog eens tips over het gebruik van een scootmobiel. Deze keer is de route uitgezet door twee enthousiaste scootmobielrijders die regelmatig de paden in en rondom Middelharnis berijden met de scootmobiel. De start van de tocht is om 13.30 uur. Onderweg is er een stop met versnapering. De terugkomst is rond 16.30 uur, bij de startplaats. Deelname is geheel voor eigen risico. Deelname kost € 2,50, ter plekke te voldoen en graag gepast betalen. Zorg voor goed opgeladen accu's en een flesje water voor onderweg. Graag van te voren opgeven bij: PGGOinfo@gmail.com of telefonisch bij Wil Noteboom: 0187 485256. Zie ook www.toegankelijkflakkee.nl.

Verkoop tweedehands kleding

In het centrum van Middelharnis wordt vrijdag 19 september vanuit een schuur aan de Oostelijke Achterweg tweedehands kleding verkocht ten behoeve van de Exoduskerk PKN. Omdat de kleding in groten getale wordt aangeleverd, zal naast de Ontmoetingsdagen van vrijdagavond 31 oktober en zaterdag 1 november in de Exoduskerk aan de Dorpsweg van Sommelsdijk nu ook al kleding verkocht worden. De kleding is gesorteerd, gewassen en gestreken, zodat de koper voor een leuke prijs hier zijn slag kan slaan. De schuur bevindt zich aan de Oostelijke Achterweg en is op een steenworp afstand van de Grote Kerk van Middelharnis in het verlengde van de Steneweg. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan Exoduskerk PKN. Men kan er tussen 9.00 en 15.00 uur terecht.

Goederen inzamelen voor Uzon

De Werkgroep Uzon van de Hervormde gemeente houdt zaterdag 20 september weer een inzameling van goederen. Dit voor haar zustergemeente in Uzon. De inzameling vindt plaats aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30-11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare kleding in ontvangst te nemen. Wie twijfelt aan de bruikbaarheid van de spullen of als er iets moet worden opgehaald, kan contact opnemen met A. Klem, tel. 0187 641304 (op donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur). Er staat een collectebusje voor een (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

Herfstmarkt Apolo

Muziekvereniging Apollo in Nieuwe-Tonge bestaat dit jaar 90 jaar. Mede in het kader daarvan organiseert Apollo op zaterdag 4 oktober een herfstmarkt in Ons Dorpshuis, van 10.00-15.30 uur. De gehele herfstmarkt zal omlijst worden door muziek, waarbij de markt geopend zal worden met een optreden van de harmonie. Ook de slagwerkgroep van Apollo verleent haar medewerking. De gehele dag zullen verschillende muzikanten een optreden verzorgen. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals een boeken- en spelletjesmarkt, loterij en het maken van je eigen muziekinstrumenten. Verder zijn diverse zaken te koop en is er genoeg gelegenheid om de innerlijke mens te versterken, zoals kruukplaatjes, oliebollen, suikersspin, etc. De toegang is gratis.

Scoutfair

Zaterdag 20 september van 10.00-15.00 uur organiseert Scouting Jan Joosten uit Ouddorp weer de jaarlijkse scoutsfair. Er is een dagvullend programma gemaakt. Men kan er klimmen en klauteren, boogschieten, houtbranden, schilderen, sleutelhangers knopen en broodbakken boven het kampvuur. Op het terras is er plaats voor een lekker bakje koffie, thee of limonade, patat met snacks of een lekker vers gebakken visje. Verder worden er allerlei dingen verkocht, zoals decoraties, bloemstukjes, (foto)kaarten, cake, koekjes en jam. Er is een grabbelton en een rommelhoek met bruikbare spulletjes. Ook is er een verloting. De fair wordt gehouden bij het scoutinggebouw aan de Hofdijksweg 44 in Ouddorp en is bereikbaar via het parkeerterrein van voetbalvereniging WFB.

Najaarsfair Adullam

Zaterdag 20 september hoopt comité Adullam een verkoping te houden rondom de ring van het dorp van 9.30-15.30 uur. Men verkoopt o.a. echte Ouddorpse honing, groente en fruit, snoep, kruidencake, chocolade bonbons, bloemen, kalebassen, noten, boerenkaas, boeken, enz. Ook kunt u puddingbroodjes en gevulde croissants bestellen en dan ophalen op de verkoping. Voor de kinderen is er weer een kleedjesmarkt. Daar kunt u tot 19 september voor bellen. Ook kunt u er koffie, thee en fris kopen. Er wordt frites en snacks gebakken. De croissants en de puddingbroodjes kunt u bellen voor 17 september naar Bep Tanis, tel. 0187 682904 of 06 13833956. De fietstocht van 5 augustus heeft € 2074,27 opgebracht.

Kinderkoor Iuventa

Kinderen die graag willen zingen zijn welkom bij kinderkoor Iuventa in Dirksland. Het is een kinderkoor met 60 enthousiaste leden. Kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn welkom om eens te komen kijken op één van de repetitieavonden. Er wordt één keer per twee weken gerepeteerd in de zaal van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland, Mozartsingel 2. Er zijn ook regelmatig uitvoeringen en er is een leuke verrassing aan het begin en einde van het seizoen. De eerste avond is op 19 september, deze avond wordt begonnen met een verrassing. Aanvang is deze keer 17.15 uur. De tweede avond is op 3 oktober.

MIDDELHARNIS

Dr. A.A. Teeuw bij Cursus Geestelijke Vorming

MIDDELHARNIS - Volgende week maandag 22 september is weer de eerste cursusavond van de Cursus Geestelijke Vorming voor het seizoen 2014/2015. De bijeenkomst wordt gehouden in De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis en begint om 19.45 uur. De kosten per avond bedragen € 4 (inclusief koffie). Dr. A.A.Teeuw uit Ridderkerk (PKN) zal spreken over het thema 'Levenseinde'. Dr. Teeuw is verpleeghuisarts in Salem te Ridderkerk.

NIEUWE-TONGE

Nazomer Schuurverkoop

Grote Nazomer Schuurverkoop op zaterdag 20 september a.s aan het adres Groeneweg 35 te Nieuwe-Tonge. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. Naast veel artikelen uit grootmoeders tijd, zoals emaille, zink, Keulse potten en fornuizen zijn er kramen met oude ambachten, zoals die vroeger nog voorkwamen. Verder plantjes en tuinartikelen van EMCO. Ook de Landwinkel zal aanwezig zijn, evenals enkele snuffelkramen en een schminkkraam voor de jeugd. Heeft u nog oude munten en/of bankbiljetten dan zult u ook hiervoor een kraam aantreffen, zowel inkoop als verkoop. Koffie, thee en herfstsoep gratis. Inlichtingen: Jan Nijssen, 0187 651638.

Crea-club bij 55+ club

Op woensdag 17 september is er weer soos bij de 55+ club. Tijd voor een kopje koffie een praatje of een spelletje. Ook de crea-club gaat weer van start. Onder begeleiding van mevrouw Pikaart kunt u een fles met touw omwikkelen en decoreren. U kunt zich opgeven bij Joke van Dam, tel. 0187 682319. Ook het koersballen gaat weer van start, komt u eens vrijblijvend kijken of het misschien iets voor u is. Woensdag 24 september is er een fietstocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187 483366.

Avond over pubers

Het pastoraal team van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp organiseert samen met de stichting Agathos op 18 september een avond over pubers. Een medewerker van Agathos geeft een korte lezing over de leefwereld van pubers; hoe tieners denken in de puberleeftijd, met welke situaties ze te maken kunnen krijgen, hoe ouders en leiders met hen wel en niet kunnen omgaan, enz. Na de lezing is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te zijn en vragen te stellen. Een avond voor ouders, verzorgers, tienerleiders in de gemeente en andere geïnteresseerden. De avond begint om 19.30 uur. Adres: Dorpstienden 3 te Ouddorp. De toegang is gratis.

DIRKSLAND

Burgje's Brocante

Zaterdag 27 september is er van 11.00 tot 16.00 uur een schuurverkoop aan Paulina van Weellaan 2 te Dirksland: Burgje's Brocante.

OUDDORP

Zaterdagavondzang

Zaterdagavond 20 september kan er weer een uurtje gezongen worden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Aanvang 19.30 uur.

10 / 20

Familiebedrijf van het Jaar
M. van Zanten Zand- en Grindhandel, Middelharnis

Zand erover. Dat is de slogan van M. van Zanten Zand- en Grindhandel. "Niet te veel praten, gewoon doen", legt Machiel van Zanten uit. Hij is de vierde generatie in het familiebedrijf in Middelharnis. Dat gold ook voor Marius die de slogan heeft verzonnen, maar op jonge leeftijd is overleden. Zo is 'zand erover' een begrip ter nagedachtenis aan Marius geworden. Machiel runt het bedrijf samen met zijn vrouw Cindy, zijn vader Piet en zijn moeder Loes. De vijfde generatie is er ook al, zoon Masz, drie maanden oud.
M. van Zanten Zand- en Grindhandel is een bedrijf met historie. Het bestaat volgend jaar 90 jaar. Het is in 1925 opgericht door Machiels overgrootvader: Krijn van Zanten. Een binnenvaartschipper die ook in zand en grind ging handelen, aan de wal in Den Bommel. Daar was het bedrijf meer dan tachtig jaar gevestigd. In 2006 volgde de verhuizing naar Middelharnis. Een centraler punt op het eiland, meer ruimte, een eigen terrein en dicht bij de gemeenteloswal aan de haven van Middelharnis.
Van Zanten is een begrip op Goeree-Overflakkee. Het bedrijf was en is betrokken bij tal van bouwprojecten en, vooral na de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp, bij de aanleg van vrijwel alle eilandelijke wegen.
Grind, ophoogzand en metselzand – dat waren jarenlang de producten. Maar er is veel veranderd. Het assortiment is anno 2014 enorm gevarieerd. Particulieren, aannemers, hoveniers, overheden en andere klanten hebben veel keus. Daarnaast heeft het bedrijf de activiteiten de laatste jaren uitgebreid. Na de overname van een overslagbedrijf in Breskens is Van Zanten twee keer zo groot geworden. Het bedrijf beschikt over zes mobiele overslagkranen, die in allerlei havens worden ingezet voor de overslag van zand, grind, graan, kunstmest, diervoeders etc. Ook derden maken gebruik van deze dienst. Het bedrijf telt zes vrachtwagens, waaronder kippers en diepladers, om alle producten, maar ook de eigen kranen en allerlei machines voor derden, te kunnen vervoeren.
Vorig jaar zijn de sterk gegroeide activiteiten gesplitst in de zand- en grindhandel en transport en overslag. Piet van Zanten houdt zich vooral bezig met zand en grind, zijn zoon Machiel met transport en overslag. De vrouwen van beide Van Zantens, Loes en Cindy, hebben de boekhouding onder hun hoede. In totaal werken er ongeveer vijftien mensen.
De derde en vierde generatie Van Zanten treedt in de voetsporen van stichter Krijn en zijn zoon Machiel. Elke generatie heeft bijgedragen aan het familiebedrijf dat er nu is: een betrouwbaar, flexibel, duurzaam en toekomstgericht bedrijf.

Geslaagde 'notarismiddag' bij RegioBank Stellendam

Volle bak bij RegioBank Stellendam tijdens de lezing van notaris Benschop van Schuring & Benschop Netwerk Notarissen.

STELLENDAM – Erven, schenken, volmachten, verhuizen naar een AWBZ-instelling, het nut van een testament. Dit alles kwam aan de orde tijdens de bijeenkomst die RegioBank Stellendam en Schuring & Benschop Netwerk Notarissen hadden georganiseerd voor de klanten van RegioBank. De interessante bijeenkomst, die meer dan tachtig mensen trok, vond op woensdag 10 september plaats in het kantoor van John P. de Wit assurantiën/RegioBank in Stellendam.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Notaris Benschop had zijn lezing 'Zorgen om de zorgbijdrage' genoemd. Dat er zorgen zijn, is duidelijk. Per 1 januari 2013 is de bijdrage voor mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis gaan wonen flink verhoogd. Van 4 tot 12 procent van het vermogen in box 3, tot een maximum van bijna 2250 euro per maand. "Dat was even schrikken", aldus de notaris.
Gelukkig zijn er mogelijkheden om de pijn te verzachten. Ook die noemde Benschop. Een goed voorbeeld is het verlagen van het vermogen, bijvoorbeeld door een schenking te doen aan de kinderen of kleinkinderen. Zit het vermogen vast in onroerende zaken of effecten, dan is 'schenken op papier' slim, zo maakte de notaris duidelijk. "U erkent dat u een bedrag schuldig bent aan uw kinderen. Zij hebben een vordering op u, die pas is op te eisen op een door u bepaald tijdstip. Met deze schenking op papier verlaagt u uw box 3-vermogen, maar kunt u wel over uw vermogen blijven beschikken. U betaalt alleen rente."
Het schenken met voorwaarden kwam ook aan de orde, zoals de uitsluitingsclausule, de mogelijkheid te herroepen en de optie van een tweetrapsschenking. De notaris ging er gedetailleerd op in en kreeg diverse vragen van het geïnteresseerde publiek. Hij raadde af het huis op naam van de kinderen te zetten. "Niet doen", luidde het advies.
Wel doen, aldus Benschop: zoveel mogelijk regelen in een testament. En/of een levenstestament voor de periode dat iemand niet langer in staat is zelf beslissingen te nemen over bijvoorbeeld financiën, het huis, medische handelingen of opname in een verzorgingshuis. "Het is een voordeel voor de familie als er een volmacht ligt."
Voor alle bezoekers was er wat te drinken en een tasje met onder andere meer informatie over deze geslaagde middag.

Meer bijeenkomsten

RegioBank Stellendam had klanten van 55 jaar en ouder uitgenodigd voor de bijeenkomst. Ongeveer 85 klanten hadden zich aangemeld. Ze kregen ook de kans om het nieuwe kantoor van RegioBank en John P. de Wit assurantiën te bekijken.
RegioBank Stellendam gaat vaker van dit soort bijeenkomsten organiseren. Voor alle relaties, zowel particulieren als ondernemers. Het informeren over relevante zaken behoort immers tot de service die de bank wil bieden. Ook op deze manier toont RegioBank Stellendam aan een moderne en professionele organisatie te zijn, mét de oude vertrouwde service waaraan veel mensen behoefte hebben.

Presentatie boek over veerboot Prinses Beatrix.

Auteurs Diepenhorst en Huizer overhandigen met een act het eerst exemplaar aan burgemeester Grootenboer. Foto: Jaap Ruizeveld

DEN BOMMEL – "Het is goed dat ook de jeugd bij dit evenement aanwezig is en zo betrokken wordt bij de geschiedenis. Op deze wijze leeft het voort", stelde burgemeester Grootenboer. "Woonkern Den Bommel heeft er een monument bij", zei voorzitter Bakelaar van de Dorpsraad. Gloedvolle woorden en complimenten gericht aan de auteurs van het herinneringsboek Prinses Beatrix, een veerboot met karakter. dat zaterdagmiddag in een overvol hervormd verenigingsgebouw aan de Voorstraat in Den Bommel werd gepresenteerd. Twee jaar hebben Peter Diepenhorst en Jaap Huizer intensief samengewerkt aan het 80 pagina's tellende herinneringsboek dat - kort voor de officiële plechtigheid - in een eerste oplage van 330 exemplaren bij drukkerij De Waal van de pers rolde.

Door Jaap Ruizeveld

"Alle waardering voor uw inzet. Er is vooraf al veel over geschreven. Het is duidelijk dat – precies 50 jaar nadat de veerboot in 1964 verdween – er ook nu nog steeds veel over wordt gesproken. Daarom is het verschijnen van dit boekwerk een bijdrage aan het levend houden van de historie op het eiland. Met de komst van de vaste oeververbindingen werden de drie veerdiensten overbodig. Flakkee was uit het isolement gehaald", zei de eerste burger. Zij was ook bijzonder gecharmeerd van het optreden van het 25-leden tellende chantykoor St. Adolf dat passend bij het thema 'op reis' van Monumentendag 2014 een vocale en muzikale trip maakte van de Zuiderzee naar Mexico om uiteindelijk het eiland Flakkee te promoten. De eerste twee tekstregels: "Hoe mooi is ons eiland, ons prachtig Flakkee. Je woont er nog rustig, je bent hier tevree", zouden bij elke eilandmarketing al indruk maken.

Miniatuur

Behalve het chantykoor waren er nog meer activiteiten ingezet rondom de boekpresentatie. Zo hadden de leerlingen van de basisscholen fraaie kleurplaten van de voormalige veerboot gemaakt en die versierden de wand van het verenigingsgebouw. Schrijver Huizer had samen met de burgemeester als kritische juryleden de inzendingen beoordeeld en uiteindelijk Jan Willem Hage als eindwinnaar aangewezen. Om de kennis van de bezoekers te testen werd ook nog een korte kennisquiz gehouden voordat Peter Diepenhorst (zoon van een oud-kapitein) en Jaap Huizer (oud-tankerkapitein) het eerste exemplaar van hun boek aan burgemeester Grootenboer overhandigden. Dat gebeurde met een act waarbij een miniatuur van de Prinses Beatrix , voorzien met het boek als deklading, richting de eerste burger werd "gevaren".

Speurwerk

Met de veerboot "Prinses Beatrix" onderhield rederij Van der Schuyt tussen 1938 en 1964 een veerdienst tussen Den Bommel op Goeree-Overflakkee en Numansdorp in de Hoeksche Waard. Het was, zoals gemeld, in die periode één van de drie belangrijke verbindingen van het eiland met de vaste wal. De opening van de Haringvlietbrug, als onderdeel van het Deltaplan, betekende het einde van de veerdienst. Afgewisseld met historische gegevens en veel foto's, biedt het boek een aantrekkelijk inzicht in de historie van de Bommelse boot. De auteurs hebben zich bij hun speurwerk laten leiden door de vraag: Waar is de boot gebleven? En dat viel niet mee. Was de boot gesloopt, nadat het vaartuig eerder in verschillende handen was doorverkocht? Pas vorig jaar viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats.

Anekdote

Het staat allemaal in het naslagwerk dat ook een lezenswaardige uitleg geeft over de concurrentiestrijd die tussen de veerdiensten heeft gewoed. En dat bij mistig weer de veerboot zelfs een huwelijksnacht verstoorde is een anekdote die op de lachspieren werkt. Ook de vele herinneringen die eilanders aan de veerboot hebben bewaard, zijn hoogtepuntjes. Kortom, het oeuvre van Diepenhorst en Huizer zal zijn weg wel weten te vinden. Zaterdagmiddag hadden de auteurs al hun handen vol om de eerste exemplaren te signeren. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk.

Het team van Websites Nederland (i.v.m. vakantie niet volledig). Foto: BEELDKRACHT

STELLENDAM - "Wel dezelfde doelstellingen hebben, maar niet meer dezelfde dingen doen." Het is één van de manieren waarop Pieter Struik, directeur van Websites Nederland, de tien jaar typeert dat zijn succesvolle bedrijf bestaat. En hij laat er meteen op volgen: "dat vraagt veel flexibiliteit maar ook talenten van onze medewerkers, waardoor we op het eiland een bijzonder bedrijf zijn". "Online succesvol zijn." Het is nóg zo'n manier waarmee Pieter de activiteiten van zijn bedrijf omschrijft. En waarmee hij niet alleen iets bedoelt te zeggen over de resultaten die hij zelf met zijn onderneming boekt, maar die hij ook andere ondernemers wil laten bereiken met online activiteiten. In de meest brede zin van het woord. Van het ontlasten van een telefonische verkoopafdeling tot het 'live' presenteren van een zelfstandig beroepsuitoefenaar en zijn activiteiten. Tijdens een gesprek met Pieter Struik laat hij zien een gedreven mens te zijn.

Door Hans Villerius

Het is deze maand precies tien jaar geleden dat Pieter, als jonge ambitieuze ondernemer, het 'internetbureau' Websites Nederland startte. Op de zolderkamer van het ouderlijk huis. En met de gedachte: 'Het wordt nog eens wat met dat web'. Dat hij 't met dat laatste bij het rechte eind had, tien jaar geleden, heeft de praktijk inmiddels bewezen. Websites Nederland is uitgegroeid tot een enthousiaste club van 25 medewerkers en met zo'n zeshonderd actieve klanten in zowel binnen- als buitenland. Klanten voor wie een gepassioneerd team internetprofessionals dagelijks met veel plezier werkt aan online succes of oplossingen.

Ontwikkeling

"Het is mooi om de impact van "online" in het achterliggende decennium te analyseren", zegt Pieter. "In tien jaar tijd is internet nu overal en besteden we in Nederland al ruim 11 miljard euro online. Die PC met (kraak)modem in verhouding tot gemiddeld vijf beeldschermen per huishouden, allemaal verbonden met het internet. Smartphones en tablets, Facebook, Instagram en Twitter, 4G en WiFi… allemaal in tien jaar! En natuurlijk vind ik het daarbij fantastisch om te zien hoe Websites Nederland zich heeft ontwikkeld."

Toekomst website

Begon Pieter tien jaar geleden met het bouwen van websites en webshops, het ontwerpen van huisstijlen en het maken van logo's, inmiddels heeft Websites Nederland zich ook toegelegd op het ontwikkelen van websites die met big data analyse en het koppelen van systemen intelligente berekeningen kunnen maken, aan de hand waarvan een ondernemer zijn bedrijfsvoering bij kan stellen. "Dit heeft echt meerwaarde voor een bedrijf", legt Pieter uit, "en ik zie dít als de toekomst van het web. Het groeit snel en wij willen dit nog verder uit gaan bouwen. Dat vraagt natuurlijk wel om een heel ander type website én om de nodige expertise. Maar wij hebben het allemaal in huis. Het is een heus vak geworden en al onze medewerkers zijn gekwalificeerd en waar mogelijk gecertificeerd."

Klanten verrassen

"Voor ons allemaal geldt eigenlijk wel dat we er plezier in hebben om onze klanten te verrassen met het ontwikkelen van oplossingen die de klant – die daarvoor dikwijls al professionals in eigen huis heeft – zelf niet wist te bedenken. Dankzij een breed scala aan medewerkers lukt ons dit steeds weer". Tot die verrassingen hoort onder andere het gebruik maken van video's en animaties op websites, die in korte tijd en op aansprekende wijze 'vertellen' wat anders in een forse hoeveelheid tekst uitgelegd zou moeten worden. Video's ook met interactie, die reageren op muisklikken van de websitebezoeker. Slimme websites, die voor veel meer 'beleving' zorgen.

Scouten

Over zijn personeel laat Pieter zich trouwens duidelijk positief uit. "Als ondernemer kun je 't niet alleen, je hebt je medewerkers gewoon nodig. En graag haal ik bij hen het allerbeste naar boven. Door ze als het ware te scouten en zo veel mogelijk te faciliteren, bloeien ze maximaal op. Ook daarin onderscheidt ons bedrijf zich. Zowel voor de medewerker als voor het bedrijf is het super als iemand dátgene doet waar hij goed in is en dat helemaal bij hem of haar past."

Huisvesting

Qua huisvesting is Websites Nederland in de achterliggende jaren ook sterk gegroeid. De zolderkamer heeft plaats gemaakt voor een goed geoutilleerde bedrijfsruimte aan de Deltageul te Stellendam. En een verhuizing naar een markante historische boerderij, inspirerend gelegen in het weidse polderland, staat op stapel. Daarnaast werd in Middelburg een tweede vestiging in gebruik genomen.

Beeldproducties

Bovendien heeft Websites Nederland met het overnemen van het bedrijf BEELDKRACHT er nog een heel andere tak bij gekregen: beeldproducties. Fotografie en het produceren van video. Veelal bedrijfsfilms voor online gebruik, maar ook patiëntinformatiefilms voor ziekenhuizen, beeldmateriaal voor televisieprogramma's en vastlegging van bijzondere gebeurtenissen – recent bijvoorbeeld Koningin Maxima – en zo'n zestig trouwfilms per jaar. Dit alles geproduceerd door cameramannen en motiondesigners van topniveau.

Ambitie

Samenvattend zegt Pieter: "Van het volgen van de technologische ontwikkelingen anticipeert ons bedrijf nu geheel en al op wat er komen gaat. Met een dedicated team internet marketeers sinds 2010, visie voor (online) video en context-based data presentatie. Voor de toekomst hebben we alle ambitie om bij díe bureaus te blijven horen die nieuwsgierig zijn en blíjven vernieuwen. Daar hebben we ons altijd al mee willen onderscheiden. En zo blijven we innoveren en ons wagen aan visie en voorspellingen. Maximaal klantgericht en vanuit een goed georganiseerde en vitale onderneming."

Op 1 oktober heeft Websites Nederland nog meer nieuws. Het lijkt erop dat ze ermee gaan stoppen, maar wat er nu echt aan de hand is, vertellen we u dán wel...

Kampvuuravonden Buutengeweun

GOEREE-OVERFLAKKEE - Stichting Buutengeweun organiseert voor aanstaande vrijdag een kampvuuravond. "Een lekker groot vuur, een barbecue en een groep mannen die in de buitenlucht onder het genot van een biertje (of wat anders) goede gesprekken met elkaar hebben", aldus de mannen van Buutengeweun.

"De activiteiten die we als Buutengeweun organiseren, hebben over het algemeen genomen een actief karakter. Niet iedereen vindt het leuk om een hele dag actief bezig te zijn in de buitenlucht. We hopen met de kampvuuravonden op een laagdrempelige manier meer, maar ook andere mannen te trekken". Tijdens de avonden van Buutengeweun staat gezelligheid en ontmoeting centraal. Er is bewust voor gekozen om geen programma neer te zetten. "Geen druk, gewoon lekker ontspannen samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje."
De eerste kampvuuravond staat gepland op aanstaande vrijdag 19 september. Inloop vanaf 19.45 uur aan het adres Philipshoofjesweg 79 te Dirksland. De toegang is gratis, consumpties dienen contant betaald te worden.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst en kan op website van Stichting Buutengeweun: http://www.buutengeweun.nl. Hier kan men zich ook aanmelden voor andere activiteiten, zoals de mannendag van 1 november.

Wedstrijd Kern met Pit met eilandelijk project

GOEREE-OVERFLAKKEE – Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert ook dit najaar de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit (editie 2015). Wil je graag zelf iets aan je leefomgeving verbeteren, schrijf dan in voor deze wedstrijd en doe mee. Aanmelden kan tot en met 31 oktober 2014. Dit keer is één project op Goeree-Overflakkee toegelaten en wel de Social sofa te Melissant. Januari 2015 wordt beslist of aan de voorwaarden is voldaan en wordt ook beslist of een prijs wordt uitgereikt.

Door Jaap Ruizeveld

Die beslissing ligt bij een regionale jury, die de projecten bezoekt en beoordeelt. Zo nodig wordt ook geadviseerd, hoe projecten kunnen worden gerealiseerd, welke vergunningen nodig zijn en bijvoorbeeld met wie overleg moet worden gevoerd. In de zes-hoofdige jury voor Zuid-Holland zijn twee eilandbewoners opgenomen en wel mevrouw Van Peperstraten uit Oude-Tonge en oud-wethouder en raadslid van de voormalige gemeente Oostflakkee, de heer Van de Ree uit Ooltgensplaat.

Voorbeelden

Kern met Pit wordt gedragen door een 70-tal mensen op vrijwillige basis. Al sinds 1978 organiseert de KNHM de wedstrijd Kern met Pit. Meer dan 2000 bewonersgroepen hebben de afgelopen edities aan de wedstrijd deelgenomen. Samen met de ervaring van andere deelnemers en KNHM kan je proberen je project te laten realiseren. Voorbeelden zijn er genoeg. Het maken van een mobiele moestuin, het opknappen van een dorpshuis of het organiseren van een musical waar dorpsbewoners aan mee doen. Kern met Pit brengt bewoners dichter bij elkaar.

Wie binnen een jaar zijn of haar idee voor de omgeving gerealiseerd heeft, ontvangt het predicaat Kern met Pit en liefst 1000 euro. Daarnaast is er in elke provincie een trofee en een extra prijs van 500 euro. Als klap op de vuurpijl dingen de 12 provinciale trofeewinnaars in maart 2015 mee naar de nationale tittel Gouden Pit van Nederland en daarvoor ligt voor de winnaar zelfs een bedrag van 3000 euro te wachten. Wil je meer informatie: www.kernmetpit.nl en schrijf je in.

Een sportmaatje helpt

SOMMELSDIJK - Het sportbeleid in gemeenten is in ontwikkeling, zo ook die van Goeree Overflakkee. Vroeger waren sportverenigingen veel meer op zichzelf georganiseerd, nu zie je dat sport steeds breder wordt ingezet. De relatie met de school, de buurt en de accommodaties wordt belangrijker. Lesly Wolters, manager van De Staver geeft een overzicht.

"Sportaccommodaties krijgen in het heden en in de toekomst meer en meer een multifunctioneel karakter waar niet alleen sportverenigingen een onderkomen hebben, maar ook een opvang voor kinderen die er na school kunnen voetballen en rennen.
Sport en bewegen is enorm belangrijk voor het fysieke en geestelijke welzijn. Er wordt veel nagedacht over hoe de sport in de breedte ingevuld moet worden. Gemeenten en sportbonden zijn er dagelijks mee bezig. Het stimuleren en faciliteren van sport is een taak van de overheid. Prestatief aanbod, recreatief en preventief m.b.t. het voorkomen van ziekte en t.b.v. het begeleiden bij ziekte. Een grote groep mensen sport regelmatig. De een doet dat gezonder dan de ander, maar er is ook een grote groep mensen die niet tot weinig in beweging komt. Er ligt, zoals gezegd, een verantwoordelijkheid bij de overheid, overgewicht, obesitas ligt op de loer en allerlei aanverwante klachten, zelfs psychisch.
Maar de echte keuze maakt uzelf. We willen vaak wel, maar we doen het niet. Het is zo herkenbaar. Maar hoe stimuleer je jezelf nu tot een hogere frequentie? Of beter… hoe begin je?
Het is niet eenvoudig om een sport te vinden wanneer je niet een directe intrinsieke motivatie hebt. Hardlopen, fietsen, wandelen en zwemmen zijn feitelijk de meest laagdrempelige sporten of bewegingsactiviteiten. Het is eenvoudig om hieraan te beginnen. Er is eigenlijk geen drempel, deze is vaak psychisch.
We kennen het allemaal: geen tijd, te druk, komt effe niet uit, 't is koud, 't is warm, het regent of ik ga morgen wel. Sport en bewegen vraagt enige discipline, da's een echte drempel.
Dit is op zich eenvoudig op te lossen, zoek een maatje? Een echt sportmaatje laat je niet in de steek. Het klinkt raar, maar het helpt echt. Afspreken met een ander persoon op een vast moment geeft een natuurlijke drempel om juist niet verstek te laten gaan. Anders staat je maatje alleen.
Vanaf het moment dat je commitment hebt gelegd is het zaak iets te gaan doen wat je leuk vindt. Sportverenigingen bieden uitkomst, of de bekende sportaccommodaties en sportscholen.
Wat kan sport je geven? Als je regelmatig sport voel je dat je fitter wordt, dat is werkelijk een heerlijk gevoel. Het heeft echt een zeer positieve invloed op je totale welzijn, maar er schuilt natuurlijk gevaar, overbelasting en blessures want dat wil je niet en werpt je terug. Dus als je gaat sporten laat je dan wel goed voorlichten. Begin niet te snel en bouw het rustig op. Let ook op je voeding.
Sport is investeren in jezelf. Je lichaam is prachtig en van jou, je woont er als het ware in. Dit vraagt structureel onderhoud. Eten en drinken lukt ons wel, zij het niet altijd even gezond, maar bewegen dat doen we collectief te weinig. Voel je je aangesproken? Zoek dan vandaag een sportmaatje. Doen!"

Prijswinnaars puzzelbijlage

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor de zomervakantie trakteerde Eilanden-Nieuws haar abonnees op een zomerse puzzelkrant. Met de puzzels waren allerlei leuke prijzen te winnen. Er kwamen heel veel inzendingen binnen. Alle inzenders: bedankt voor jullie deelname. Vandaag maken we de winnaars bekend.

Puzzelnummer 01:

P.J. Bakelaar
Mariniersweg 40
Oude-Tonge

Nelly Steketee
Donkereweg 11
Middelharnis

Honda Jan van Dijk
2x dagje Happen en Trappen
Authentiek Ouddorp of Tongstrelend Toeren

Puzzelnummer 02:

A. Bos
Julianastraat 24
Ooltgensplaat

John P. de Wit Assurantiën
Een VVV-bon twv € 50,-

Puzzelnummer 03:

M.A. Melissant
Zweosplein 9
Herkingen

Struijk & Struijk
Een High Tea voor 2 personen bij 't Majoortje

Puzzelnummer 04:

L.B. Biemond
Plaatweg 3
Stellendam

Jumbo Sperling
Een boodschappenpakket twv € 50,-

Puzzelnummer 05:

G. Tanis-Tanis
Duinkerkerweg 30
Ouddorp

Het Binnenhuis
Een restyle-bon twv € 50,-

Puzzelnummer 06:

N.J. Kievit
Oostmoersedijk 2
Stad a/h Haringvliet

Van Kooten
Een Buitenhaard Londen t.w.v. € 225,-

Puzzelnummer 07:

F. van Oostenbrugge
Hoogaars 27
Stellendam

Ford Iriks

Een Ford Champions Gift Box

Puzzelnummer 08:

C. Wolfert
Beneden Oostdijk 46
Den Bommel

Van der Boom

Boekenpakket nummer 11 (Dreigende Duisternis en Wanhopig Verzet)

Puzzelnummer 09:

F. van Moort
Steneweg 42
Middelharnis

Van der Boom

Boekenpakket nummer 13 (Geheimen van lancaster country 3 delen)

Puzzelnummer 10:

Riet Both-Meijer
Marijkeweg 3
Ouddorp

Totaalbouw Zeeland

2 flessen wijn

Puzzelnummer 11:

Corry van Kranenburg
Oranjestraat 19
Nieuwe-Tonge

Prins Heerlijk
Een waardebon om met twee personen bij Prins Heerlijk te komen eten t.w.v. € 50,-

Puzzelnummer 12:

Edith 't Mannetje
Bernhardstraat 33
Melissant

Slagerij Floresteyn

Een waardebon voor vlees

Puzzelnummer 13:

Miranda Witte
Schansweg 31
Ouddorp

Tieleman Keukens
Een Riverdale pakket

Puzzelnummer 14:

Karin Naberman-Troost
Noordzijde Haven 31
Goedereede

NXXT
3 gratis rijlessen

Puzzelnummer 15:

Anne-Linde Donselaar
Fabiusstraat 100
Melissant

Duivelands Meubelhuis
Een Onderhoudspakket en een cadeaubon van € 25,-.

Puzzelnummer 16:

B. van Leeuwen
Philipshoofjesweg 47
Dirksland

Van Haaften
Een tegoedbon twv € 75,- op Garden Lights

Puzzelnummer 17:

J.M. van Brussel
Winterstraat 8
Dirksland

Landwinkel Keizer
High Tea voor 2 personen twv € 35,-

Met de PCOB naar de invasiestranden in Normandië

Eén van de intact gebleven verdedigingswerken: Batterie de Longues-sur-Mer.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een 50-tal PCOB-ers ging vorige week op reis voor een vijfdaagse reis naar Bretagne en Normandië. Hieronder een verslag van deze reis, opgetekend door één van de deelnemers de heer J. van Hoorn. Het gezelschap bezocht plaatsen, waar op 6 juni 1944 duizenden en duizenden jonge mensen, Amerikanen, Engelsen en Canadezen, vaders en zonen van en uit gezinnen, hun leven hebben gegeven voor de vrijheid.

We hebben ze gezien, de vaak steile kusten waartegen de soldaten moesten opklauteren om aan land te komen. Velen hebben de kust niet eens bereikt, omdat ze werden weggemaaid door een spervuur vanuit de Duitse bunkers. We waren getuige van de onafzienbare rijen gedenktekens op de perfect onderhouden begraafplaatsen, kruisjes voor de Amerikanen - sommige met een Davidsster, platte steentjes voor de Duitsers, op de veel soberder rustplaatsen. Maar ieder kruisje en ieder steentje was eens een leven.
Onvoorstelbaar moeten de maandenlange voorbereidingen voor deze invasie zijn geweest. Niets kon aan het toeval worden overgelaten. Alleen de wind hadden de geallieerden niet in de hand, en die zat tegen.

Grootste militaire operatie

De Tanissen uit het reisgezelschap bij het dorpje Tanis.

In het Museum van Arromanches, waar enkele weken geleden verschillende regeringsleiders en ook ons vorstenpaar nog zijn geweest, werden we o.a. door een film nog eens geconfronteerd met de werkelijkheid van deze grootste militaire operatie uit de wereldgeschiedenis.
Maar dit waren niet de enige plaatsen waar we zijn geweest. Ons prima hotel stond in Pontorson (Bretagne). Nog voor we daar aankwamen, hadden we Honfleur, een schilderachtig havenplaatsje al aangedaan. Eén van de hoogtepunten was het bezoek aan Mont Saint Michel, een hoog oprijzend kloosterstadje op een eiland, bij hoogtij geïsoleerd van het vasteland. Het was een hele klim, langs allerhande soorten huisjes, winkeltjes en restaurantjes, om boven te komen, maar meer dan de moeite waard. We bezochten pittoreske stadjes uit oude tijden. In het Bretonse Dinan schoten de dames op een enorme markt af, en liet een treintje dat door de straten van het stadje reed ons de meest saillante plekjes zien.
Vermeldenswaard is ook nog ons bezoek aan Kaap Fréhel, een 70 meter boven zee uitstekende rots, die ons een fantastisch mooi uitzicht bood op de Bretonse kust.

Tanissen

Verrassend was de ontdekking van het dorpje Tanis in Bretagne. Natuurlijk moest daar van alle Tanissen binnen de groep een foto gemaakt worden. Daarnaast bevond zich binnen ons gezelschap ook nog een oud-leraar met vier van zijn oud-leerlingen.
Het was een geweldige reis onder de eminente leiding van onze voorzitter Jan van Gurp en onze onovertroffen chauffeur/organist Kees van Veen. Ja, onze chauffeur begeleidde het zingen tijdens de avondsluitingen. Daarbij kwam nog dat we alle vijf dagen zon hadden met temperaturen boven de 20°. Nog even maakten we als extraatje een ommetje naar de machtige kathedraal van Amiens, de enige Gotische kerk van Europa.
Op het afscheidsdiner in Hoogerheide bleek pas echt, hoe goed de sfeer kan zijn tussen mensen van verschillende Flakkeese dorpen en kerken.
Er zijn best nog wat mensen op ons eiland die de bijeenkomsten – een keer per maand op maandagmiddag tussen 14 en 16 uur – willen bezoeken en leuke reisjes en reizen willen meemaken. Bent U de 50 gepasseerd , doe dan even een telefoontje naar mevrouw Grootenboer, tel. 0187 491046, en zij zorgt voor de rest".

Duif van Kees van de Bos wint Grote Prijs Café Overbeeke

DEN BOMMEL - De laatste overnachtvlucht is traditioneel vanuit Limoges in Zuid-Frankrijk. Een aantal lange afstandsduiven krijgen dan nogmaals een kans om te laten zien dat ze uit het goede hout zijn gesneden.

De animo hiervoor wordt elk jaar hoger, waarschijnlijk ook wel omdat op deze vlucht een groot aantal prijzen te winnen is. De meeste deelnemers komen van Flakkee, maar ook uit de Randstad, Brabant en Zeeland komen ze naar Middelharnis om deel te nemen aan deze afsluitende wedstrijd. Op de dag van de prijsuitreiking kunnen ze dan genieten van gratis gebakken vis en de meesten mogen een mooie prijs mee naar huis nemen voor moeder de vrouw. Maar de duiven moeten het eerst wel doen. Vrijdagmiddag om twee uur werden ruim 500 duiven gelost bij een lekker zonnetje en een licht briesje uit westelijke richtingen. In de nacht kwam er echter bewolking opzetten. Zaterdagochtend was het zwaar bewolkt en hier en daar zelfs mistig. Voor de duiven moeilijke omstandigheden om de thuisreis te vervolgen. Het lukte dan ook geen enkele duif om 's ochtends het thuishonk te bereiken. Kees van den Bos uit Middelharnis zat zaterdagmiddag nog lekker aan de lunch toen hij een duif op het hok zag vallen. Uiteraard direct naar het hok gelopen en de duif verzorgd. Er waren op dat moment nog geen andere aankomsten gemeld, dus dat zag er goed uit. Een uurtje later bleken er op verdere afstand nog geen duiven thuis gekomen te zijn, dus de duif van Kees had de wedstrijd gewonnen. Naast een paar mooie geldprijzen won deze duif een LCD-tv en ook de Grote Prijs van Café Overbeeke uit Den Bommel. Uiteraard werd Kees van harte geluk gewenst met deze overwinning door dhr. Overbeeke.

Wedvlucht PV De Reisduif

SOMMELSDIJK - J37 Wedvlucht Sens 13-09-2014; gelost:10.15 uur; Deelnemers: 9; Duiven: 308; Weer: noord noord oost; Vliegafstand 400 km; massale lossing sector 2-lossing.

J. van Alphen (10/47) 1 32 34 35 39 50 51 52 53 65; P.van Moort (19/36) 2 3 5 6 7 9 14 15 16 19 23 25 26 29 40 49 55 57 62; Cor en Yvonne Kleijn (10/33) 4 11 24 28 38 41 44 48 71 75; Yvonne en Cor kleijn (14/35) 8 12 13 21 22 27 33 37 43 56 66 70 72 77; M.A. van Nimwegen (5/8) 10 18 20 30 31; Appel Vis van Heemst (7/40) 17 42 46 47 58 59 67; P.G.van den Boogert (8/51) 36 54 60 63 64 69 74 76; H.Rosmolen (4/48) 45 61 68 73.

Winnaar Boretti buitenkeuken bij Bakkerij Koese

SOMMELSDIJK - Bij Bakkerij Koese in Sommelsdijk en Oude-Tonge vond afgelopen weken een actie plaats waarbij een Boretti buitenkeuken te winnen viel. De winnaar van deze actie is de heer F. Dirkx uit Oude-Tonge. Onder de inzendingen zijn ook nog vijf taarten verloot, die gewonnen zijn door: M. van Nieuwenhuyzen, fam. De Waal en H. Poot uit Oude-Tonge en R. van Lente en A.P. Troost uit Sommelsdijk. Op de foto overhandigt Bakker Koese de buitenkeuken aan de heer Dirkx.

SGP Goeree-Overflakkee deelt Prinsjesdagbodes uit op eilandelijke basisscholen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De derde dinsdag in september is een belangrijke dag voor (politiek) Nederland. De plannen van het Kabinet worden dan bekend gemaakt. De publiciteitscommissie van SGP Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat jongeren zich al vroeg kunnen oriënteren op deze zaken. Bijna 400 leerlingen van diverse basisscholen ontvingen onlangs een lesbrief hierover.

'De lesbrief wordt inmiddels al voor het derde jaar aangeboden aan alle basisscholen op Goeree-Overflakkee en past uitstekend in ons educatief programma', aldus Peter Grinwis, voorzitter van de commissie publiciteit SGP Goeree-Overflakkee. 'Elk jaar zien we het aantal scholen die mee willen doen toenemen. Het jaar 2014 is een bijzonder jaar. Het is namelijk precies 200 jaar geleden dat de eerste Troonrede werd voorgelezen'. De lesbrief gaat in op diverse aspecten van Prinsjesdag. Zo kunnen leerlingen invullen wie de ministers zijn en moeten ze ontdekken wie staatsecretaris is.

Politieke praktijk

Kamerlid Bisschop van de SGP legt in de lesbrief uit hoe de SGP haar Bijbelse uitgangspunten vertaald naar de politieke praktijk. De voormalige geschiedenisdocent went nooit aan de eindeloze, oeverloze vergaderingen in de Tweede Kamer, zo zegt hij in het interview. Verder wordt op een speelse wijze uitgelegd hoe je een begroting maakt.
De Prinsjesdagbode is een initiatief van het Reformatorisch Dagblad. Kinderen krijgen ook de papieren versie van deze krant. Daarnaast zal ook de jongerensite van deze krant, www.puntuit.nl, aandacht besteden aan Prinsjesdag.