info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

7 november 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 7 november 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Wie beschermt leegstaande gebouwen?

OUDDORP - Al ruim 10 jaar staat boerderij Welgelegen aan de Havenweg leeg. Het pand is prooi geworden van vernielingen en vandalisme. Er is onder andere een historisch tegeltableau beschadigd in de kelder. Mevrouw Breen, die er tot 2006 woonde, is er diep door geraakt. "Ik hoop dat er nog een aantal tegels gered kunnen worden." De gemeente zet zich in voor de verpaupering van beeldbepalende panden, daar komt Welgelegen voor in aanmerking, maar in de praktijk heeft dit geval niet gewerkt. "Het pand is van binnen helemaal geruïneerd. Correspondent Jaap Ruizeveld dook in de kwestie, het artikel staat op pagina 3.

SRV-wagen leeggeroofd

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Vorige week is er in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in de SRV-wagen, die geparkeerd stond in een loods aan de Zeedijk. Er is onder andere wasmiddel, sigaretten en koffie gestolen. Er is ook ingebroken in een aantal andere schuren in de omgeving. De politie doet een getuigenoproep. Mensen die iets verdachts hebben gezien kunnen contact opnemen via 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Protest tegen smientenjacht

REGIO - In het nieuwe faunabeheerplan van de provincie staat dat er jaarlijks maximaal 6.500 smienten (ook wel fluiteend) geschoten mogen worden om schade op akkers tegen te gaan. Natuurorganisaties deden een oproep om tegen de maatregel te protesteren. Ze geven aan dat afschot een groot risico vormt voor de smientenpopulatie. Ruim 2.500 mensen verzonden een protestmail, met als boodschap 'Laat de smient niet schieten'. Het faunabeheerplan wordt woensdag 8 november door de leden van Provinciale Staten besproken.

2 / 26

Agenda

Woensdag 8 november

HERKINGEN – Inwonersavond Dorpsraad in Ons Huis. De aanvang is om 19.30 uur. Vragen via dorpsraadherkingen@hotmail.com.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Thuisverkoop bij KnutsEls, Molendijk 50, van 9.00 tot 21.00 uur.
SOMMELSDIJK – Verkoping vrouwenvereniging Liefde vindt Werk van 10.00 tot 14.00 uur in Vita Nova, Van Aerssenstraat 5.

Donderdag 9 november

STELLENDAM – Erwtensoepmaaltijd voor 55+. Haegse Huus. Organisatie Stichting ZIJN. Aanvang 17.00 uur. Opgeven via 0187 491653 of 602411. Kosten € 5,-.
DIRKSLAND - Breicafé Klein Parijs van 10.00 tot 12.00 uur aan de Reginahof 1.

Vrijdag 10 november

BRUINISSE – Winterfair Magnolia bloemen en woonaccessoires van 9.30 tot 21.30 uur. Molenstraat 48. www.magnolia-bruinisse.nl.


Zaterdag 11 november

STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
HERKINGEN – Aankomst Sinterklaas in de haven om 11.00 uur. Na de kinderen van Herkingen een bezoek aan de kinderen van Dirksland.
BRUINISSE – Winterfair Magnolia bloemen en woonaccessoires van 9.30 tot 17.00 uur. Molenstraat 48. www.magnolia-bruinisse.nl.
DIRKSLAND - Hervormde Kerk. Najaarsconcert Vocaal Ensemble Magnificat o.l.v. Rinus Verhage. Orgel: Wim Diepenhorst. Aanvang 20.00 uur. Vrije toegang, wel collecte.
OUDDORP – Dorpskerk. Concert door het Delta Mannen Ensemble o.l.v. Dinant Struik. Orgel: Jan Rozendaal. Viool : Rebecca van Zandwijk. Opening en sluiting: ds. C. van den Berg. Toegang gratis, collecte.

Dinsdag 14 november

DIRKSLAND - Koffieochtend 't Reginahof. Alle ruimte voor ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.
OUDE-TONGE – Mosselavond in De Grutterswei. Aanvang 18.00 uur. Entree voor leden € 20,-, niet-leden € 25,-. Aanmelden op dinsdag 7 november van 18.00 tot 21.00 uur via 630098, of h.zonneveld39@upcmail.nl.
OUDE-TONGE – Middag met klassieke muziek. Ebbe en Vloed. Aanvang 14.30 uur. Aanmelden op dinsdag 7 november van 18.00 tot 21.00 uur via 630098 of h.zonneveld39@upcmail.nl.
MIDDELHARNIS – Thema-avond 'dementie', met de film 'Het doet zo zeer' van Heleen van Royen. Aanvang 19.30 uur. Aanmelden via www.leerenbeleef.nl. Toegang vijf euro.

Woensdag 15 november

OUDDORP – Winterfair in De Vliedberg van 10.00 tot 17.00 uur.
OUDDORP – Bingo 55+ club, vanaf 14.00 uur in Dorpstienden.
OUDE-TONGE – Kinderbingo voor de kinderen van groep 3 en 4 in Aktivia aan de Kerkring van 13.45 tot 15.15 uur.
GOEDEREEDE – Verkoping Vrouwenvereniging Bidt en Werkt van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur in Verenigingsgebouw De Ark (Kerkpad 2).

Best Buddies brengt jongeren met en zonder beperking dichter bij elkaar

Michael de Boer en Léonie van der Spaan, beide enthousiast over Best Buddies. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Wat knappen ze ervan op, in velerlei opzicht! Eenvoudigweg door een maatje te hebben om met enige regelmaat samen iets mee te doen. Boodschappen doen, uit eten gaan, een rondje wandelen of fietsen, thuis of waar dan ook een spelletje doen, of gewoon een goed gesprek hebben, het kan natuurlijk allemaal. Maar dan moet je wél zo'n maatje hebben! Want op de woongroep is eigenlijk niet zo veel individuele aandacht voor de bewoners. Daar is geen tijd en geld voor leuke dingen. Daarom wil Best Buddies hier wat aan doen. Op Goeree-Overflakkee niet zonder succes. Maar het zou best succesvoller kunnen…

Door Hans Villerius

We hebben het over mensen met een beperking. Ze hebben even goed behoefte aan aandacht en sociale omgang dan wie dan ook. Misschien juist wel meer. Want de praktijk laat het duidelijk zien: worden ze uit hun hoekje, uit hun isolement geholpen, dan bloeien hun sterke kanten op. Ze worden zelfstandiger, krijgen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen een sterkere persoonlijkheid; heel hun persoonlijke functioneren groeit, dankzij het duwtje in de rug dat ze ondervinden wanneer ze een maatje, een buddy hebben die regelmatig met hen optrekt en met wie ze hiervoor een 'koppeltje' vormen. En daar zet Best Buddies Nederland zich voor in, dat er veel van die 'koppeltjes' ontstaan.

Vrijwilligers

Ook Goeree-Overflakkee kent een afdeling van Best Buddies en op het eiland zijn inmiddels zo'n twaalf koppeltjes gevormd. Maar veel mensen met een beperking lukt het niet om in de samenleving zelf een maatje te vinden. Daarom wordt geprobeerd om vrijwilligers te vinden, vooral scholieren en studenten, die er best iets in zien om deze mensen op een gezellige manier te helpen. Maar ook ouderen zijn welkom als buddy.
Op het eiland worden veel scholen benaderd of zelfs opgezocht en mensen die al een buddy hebben vertellen daar uit eigen ervaring hoeveel dit voor hen betekent. Eén van hen is Michael de Boer. Hij is 29 jaar jong en woont in Middelharnis, in Zuidwester. Al jarenlang heeft hij een buddy en dankzij zijn maatje is hij een heel andere Michael geworden, die inmiddels zo ver is dat hij erover nadenkt of zelfstandig wonen voor hem niet tot de mogelijkheden behoort, zo vertelt hij.
Léonie van der Spaan is regiocoördinator Zuid-Holland van Best Buddies Nederland en beaamt wat Michael aangeeft. Ze legt uit dat er altijd naar gekeken wordt dat de interesses van vrijwilligers die zich als buddy aanmelden overeenkomen met die van degene aan wie ze mogelijk worden gekoppeld, zodat er echt een match is. Aan het eind van het jaar is er een gezellige bijenkomst van de gezamenlijke koppeltjes. En inmiddels kan ook vanuit Best Buddies aan de Omloop Goeree-Overflakkee worden deelgenomen.

Sponsors

Maar natuurlijk, alles kost geld. Daarom is Best Buddies steeds ook op zoek naar sponsors die met een geldelijke bijdrage hun activiteiten willen steunen. Dankbaar is Best Buddies Goeree-Overflakkee dan ook dat de Agrimarkt in Middelharnis ruim een maand geleden een bedrag van € 250 doneerde, zijnde de opbrengst van het statiegeld over de twee maanden ervoor dat klanten vrijwillig afstonden. Iedere twee maanden bedenkt de Agrimarkt een eilandelijk goed doel om dit op deze manier te steunen en zo iets voor de samenleving terug te doen. Dat was de laatste keer dus Best Buddies Goeree-Overflakkee.

Meer info

Wie meer wil weten of zich als vrijwilliger aan wil melden, kan contact opnemen met Léonie van der Spaan, tel. 06-20070167, e-mail leonie.vanderspaan@bestbuddies.nl. En wie iets wil zien het werk van Best Buddies kan op YouTube hierover een filmpje bekijken in het programma Kanjers van Goud. En natuurlijk zijn er de websites www.bestbuddies.nl en www.govoorelkaar.nl.

Verpauperde boerderijwoning is doelwit van ernstige vernielingen

De oude wagenschuur.

OUDDORP - In de tweede helft van deze maand wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, waarin opgenomen de ontwikkeling van het perceel voorheen boerderij Welgelegen aan de Havenweg/Hazersweg in Ouddorp. De voorbereiding voor de ter inzage legging wordt afgerond, zo meldt de gemeente desgevraagd. Op de locatie wordt een een plan van Bouwbedrijf De Langen & Van den Berg uit Bergambacht gerealiseerd. Dit in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, de architect van het project is Richard van Tiggele (Gouda). Het doel is om woningen te realiseren en zo een eind te maken aan de totaal verloederde bouwval die de voormalige boerderij Welgelegen en opstallen al vele jaren kenmerkt en het unieke pand in luister te kunnen herstellen. Helaas blijkt het complex intern ten prooi te zijn gevallen aan vernielzucht en grof vandalisme.

Door Jaap Ruizeveld

Verpauperen

Zijgevel van de boerderijwoning.

Het voorkomen van (verdere) verpaupering van enkele beeldbepalende historische panden op het eiland is een activiteit waarvoor de gemeente Goeree-Overflakkee (portefeuillehouder Markwat) zich inzet. De voormalige boerderij/woonhuis is één van de daarvoor in aanmerking komende projecten. Dat langdurige leegstand tot ongewenste activiteiten kan leiden, blijkt uit het feit dat in de afgelopen periode er binnen in het pand vernielingen zijn geconstateerd. Zowel de projectontwikkelaar als de makelaar (Bezuijen Bemiddeling Ouddorp) hebben dit een aantal keren rechtstreeks en in overlegronden bij politie en de gemeente gemeld. Het zou gaan om beschadiging/vernieling van natuurstenen elementen in de schoorsteenmantel, vernieling van sanitaire voorzieningen in de keuken en beschadiging en vernieling van een historisch (bruin) tegeltableau in de kelder.

Pijn in het hart

Mevrouw Ma Breen, de laatste bewoner van de boerderijwoning, bracht ruim een halve eeuw door in dit destijds zo beeldbepalende pand aan de rand van de Ouddorpse dorpskern. Met groot verdriet en teleurstelling heeft zij, na haar vertrek in 2006, de externe teloorgang aanschouwt. Pijn in het hart bij het horen van mededelingen over interne vernielingen. Vooral de onzekerheid over - al dan niet gehele - beschadiging van het tegelplateau in de kelder raakt haar diep. Rondom de keldermuren waren er bruine tegeltjes aangebracht. Op een aantal daarvan stonden Bijbelteksten. Sommige waren ook figuratief. Zij hoopt dat er toch nog een aantal exemplaren 'gered' kunnen worden. "Cultureel erfgoed", verzucht Ma Breen.

Triest

Jan Bezuijen noemt het gebeuren heel triest. Het pand is door de lange fase van leegstand (sinds 2006) in een verpauperde staat beland. Met het dichtmaken van ramen en deuren zou - volgens mededeling van de gemeente - een verdere aantasting van het interne deel van het pand niet meer mogelijk zijn. Bezuijen meldt echter dat veelvuldig is gebleken dat in de loop van de tijd aangebrachte afsluitingen zijn opengebroken en dat ongewenste personen zich toegang tot het pand verschaften. Dit met vernielingen tot gevolg. Diverse keren dat dit is geconstateerd zijn er direct nieuwe maatregelen getroffen en zijn de incidenten bij politie c.q. gemeente gemeld. Dit heeft in de afgelopen periode - teleurstellend - niet tot een gewenst positief resultaat geleid. Zijn verhaal wordt onderstreept met opmerkingen van de projectontwikkelaar: bouwbedrijf De Langen & Van den Berg. Bram Smits zegt de tegeltjesschade zelf niet te hebben gezien, omdat er bij zijn laatste bezoek water in het keldervlak stond. Maar de vernieling in het pand zelf noemt hij immens. "Helemaal geruïneerd," kenschetst hij het beeld.

Ontwikkeling

Boerderij Welgelegen dateert uit 1774. Na een brand in 1920 is het woonhuis herbouwd. In 2006 werd voor dit complex een sloopvergunning aangevraagd. De toenmalige gemeente Goedereede willigde dit verzoek niet in. In het ontwikkelingsplan van bouwbedrijf De Langen & Van den Berg uit Bergambacht wordt ingezet op renovatie van de boerderijwoning alsmede het terugbrengen van de oorspronkelijke uitstraling van het wagenhuis. Met woningbouw (vooralsnog ingevuld met schuur- en zogenaamde lintwoningen alsmede enkele levensloopbestendige huizen) op het perceel zou ontwikkeling/renovatie van dit oorspronkelijk beeldbepalende pand financieel tot de mogelijkheid behoren. Medio 2018 zou een startmoment kunnen zijn.

Kampvuuravond voor jongeren

DIRKSLAND - Kampvuuravonden voor mannen en vrouwen zijn al een aantal keren met groot succes georganiseerd. Nu staat er een kampvuuravond voor jongeren op het programma.

Het blijkt dat de kampvuuravonden voor volwassenen in een behoefte voorzien. De jongerenorganisatie Brotherhood Flakkee heeft daarom besloten om ook een kampvuuravond te organiseren op het terrein bij de boerderij aan de Philipshoofjesweg 79 in Dirksland.
De avond wordt gehouden op vrijdag 10 november en jongens en jonge mannen van 15 tot 25 jaar zijn van harte welkom vanaf 19.45 uur.
Wat kan men verwachten van deze kampvuuravond? Natuurlijk is er een groot vuur waar rondom heen een barbecue wordt gehouden. Verder kan er een biertje (of wat anders) gedronken worden en is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten en een goed gesprek aan te gaan.
Volg Brotherhood Flakkee via de Facebookpagina: https://www.facebook.com/BrotherhoodFlakkee/.

Nieuwe medewerker bij Beter Horen

MIDDELHARNIS - De winkel van Beter Horen in Middelharnis bestaat vier jaar, er werken drie mensen. Audicien Manuel de Wijs, senior audicien Nelleke Groeneveld en audicien in opleiding Tinasih Keeven vormen samen het team in de winkel. In dit artikel stellen ze zichzelf voor.

Manuel de Wijs is heeft eerst analytische chemie gestudeerd, maar na die opleiding is hij al gauw als beroepsmusicus aan het werk gegaan. Hij heeft een aantal jaren in een orkest van defensie gespeeld en hij heeft op meerdere plekken op de wereldbol gespeeld. Muziek is nog steeds zijn passie en dat combineert uitstekend met het vak audicien. Manuel dirigeert nu een paar orkesten en speelt zelf trombone. Manuel dirigeert niet alleen orkesten, maar als mentor, ook de nieuwkomers in de regio bij Beter Horen. Hij is technisch zeer sterk onderlegd en hij combineert dit met een hartelijke Brabantse tongval.

Tinasih Keeven is nieuw in het team, ze heeft vele plekken van de wereld gezien in haar voormalige werkverleden als stuurvrouw op de zeevaart en op luxe jachten. Service is haar tweede natuur en haar vak bracht haar al veel technische kennis die nu van pas komt in haar rol als audicien in opleiding. Tinasih is vooral veel ingezet in het verleden bij renovaties van schepen op werven en daarom is zij zeer bekend met de problematiek die gehoorschade oplevert.

Nelleke Groeneveld, de senior audicien, viert feest dit jaar. 1 Oktober dit jaar zit zij precies 20 jaar in het vak. Nelleke heeft een bijzonder veelzijdig verleden. Zo heeft zij, voordat ze audicien was, op haar 19e al een succesvolle bloemenzaak gehad in Spijkenisse. Toen daar de plannen voor een nieuw winkelcentrum kwamen, heeft zij haar zaak verkocht en zij is niet veel later de opleiding tandarts- assistente gaan volgen. Ze heeft dit vak ook uitgeoefend, maar al gauw koos ze voor het mooie vak audicien. In de loop der jaren heeft Nelleke zich ontwikkeld als een zeer ervaren Audicien met een aantal belangrijke specialisaties. Vanuit haar ondernemersverleden is zij een klantvriendelijke, geduldige en begripvolle persoonlijkheid.

Leerlingenconcert piano en dwarsfluit Muziekgebouw GO

MIDDELHARNIS - Het nieuwe cursusjaar bij het Muziekgebouw GO is in volle gang, dus de hoogste tijd voor een eerste uitvoering. Het is voor de leerlingen van het muziekgebouw een prachtige gelegenheid om een concert te geven voor publiek.

Op dinsdagavond 14 november is het de beurt aan de piano- en dwarsfluitleerlingen van de docenten Piet Westhoeve en Lisette van den Broek in de prachtige Rabobankzaal van het Diekhuus.
Op deze avond een gevarieerde programma met solisten en ensembles, hier een selectie van dit programma:
Op de piano zullen zeven leerlingen zich laten horen, waaronder Daniëlle Grootenboer (zij speelt ook in het fluitensemble!) die de prachtige muziek van Yann Tiersen uit de film 'Amélie' speelt. Ook Gerson van den Boogert speelt een groot stuk, Nuvole Bianche van Einaudi en Bart-Jan Boot met een prachtige Arabesque van Debussy. Verder zijn van de partij enkele super leuke stukjes uit de methodes, kortom een breed scala aan piano muziek!

Er zijn negen dwarsfluitoptredens, waaronder twee ensembles. Zeer gevarieerd in niveau en stijl. Piet Westhoeve zal vijf dwarsfluitoptedens begeleiden op de piano.
Zo hoort u onder andere Mathilde van der Veer met het vrolijke stukje Flappie Flamingo. Inge de Ronde en Naomi v.d. Boogert spelen het levendige stuk Deux Pappilons van Kronke, waarin u de vlinders om elkaar heen hoort buitelen en als het ware elkaar ziet achtervolgen. Dit keer een flink aandeel met invloeden vanuit de volksmuziek. Zo speelt Geke de Geus twee traditionele volksliedjes uit Schotland en uit Mexico, maar hoort u ook Rinke de Groot die het eerste deel speelt van de Sonate van Martinu, waarin invloeden van de volksmuziek duidelijk doorklinken.
Een compleet nieuw ensemble speelt twee delen uit een prachtig trio van Zempleni, een Hongaarse componist, waarin de opzwepende ritmes uit de volksmuziek doorklinken, als ook de dromerige verstilling van het Hongaarse platteland.
Het dwarsfluitkwintet speelt een bijzondere bewerking voor piccolo, fluit, altfluit en basfluit van een deel uit Midzomernachtsdroom. Het beroemde orkestwerk van Mendelssohn.
"We hopen dat u enthousiast bent geworden en dat we u dinsdag 14 november a.s. kunnen begroeten in de Rabobankzaal van Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis", aldus de organisatie.
www.facebook.com/muziekgebouwgo

Open dag Seniorweb

MIDDELHARNIS - Woensdag 15 november wordt in het kantoor van de Rabobank aan de Rottenburgseweg 25 een open dag gehouden.
Men kan kennismaken met de cursus 'Ouderen achter de PC' die uit de volgende onderdelen bestaat: basiscursussen en vervolg op de basiscursus. De cursusduur is negen weken. Aan de orde komen Windows 10'; Microsoft Office 2016, Powerpoint, Word, emailen, websites bezoeken, e.d. De open dag is vanaf 14.00 uur. Meer info: M. van Balen, 06-20631663.

13e Visionbeurs succesvol afgesloten

Coen Sperling (links) en Bert Tuk betreden als eerste de Visionbeurs.

OUDDORP - Vrijdag en zaterdag werd in Zalencentrum Dorpstienden de jaarlijkse Vision Consumentenbeurs gehouden. Ook deze keer wisten weer veel mensen de weg naar de beurs te vinden.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

Aan Coen Sperling van de Jumbo supermarkt in Ouddorp, en deelnemer aan de Visionbeurs, was de eer om deze 13e Vision te openen. Voordat hij dit deed, richtte de voorzitter van het Visionbestuur, Bert Tuk, zich tot de verzamelde deelnemers. Hij dankte een ieder die aan de organisatie en het deelnemen aan de beurs een bijdrage had geleverd. Tuk verzekerde dat ook dit jaar de beurs weer verrassende elementen had. Natuurlijk gaat het bij de deelnemers er vooral om de bezoekers voor hun producten te interesseren, maar daarnaast is de Vision bij uitstek een gelegenheid om te netwerken tussen de collega-ondernemers. Het Visionbestuur heeft er alles aan gedaan om een mix te krijgen van commerciële en niet-commerciële deelnemers.

Nieuwe bedrijven

"Het is goed om te zien dat dit jaar weer nieuwe bedrijven aan de Visionbeurs deelnemen", zo stelde Coen Sperling in zijn openingswoord. Hij noemde de beurs een mooi podium voor startende ondernemers. Het deed hem goed dat de beurs steeds meer in de belangstelling komt te staan van ondernemers van buiten de kop van het eiland. Hiermee wordt het economisch belang van het westelijk deel van het eiland onderstreept. Sperling maakte van de gelegenheid gebruik om juist de ondernemers van buiten op te roepen om ook eens te denken om zich in Ouddorp te vestigen. "Er staat nog een aantal panden leeg", aldus de suggestie van Coen Sperling, die vervolgens samen met Bert Tuk als eerste de beursvloer betrad. Er zouden nog veel bezoekers volgen.

Succes

De bezoekers van de beurs worden niet geteld, maar na een korte evaluatie kon het bestuur gisteren melden dat de beurs door 3.000 mensen was bezocht. "Naar ons idee iets meer dan vorig jaar", aldus een tevreden Visionvoorzitter. Volgens hem waren ook de nieuwe deelnemers heel tevreden en een flink aantal van hen, maar ook van de andere ondernemers, heeft goede zaken kunnen doen. "Een bewijs dat onze formule nog steeds werkt", benadrukt Bert Tuk. Hij geeft verder aan dat de beurs zonder wanklank is verlopen en dat geeft weer moed bij het voorbereiden van de veertiende Visionbeurs in november 2018.

Kerkdiensten Dankdag woensdag 8 november

OUDDORP
Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J. Schipper.
MELISSANT
Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. J.W. Verweij - Ger. Gem. in Ned. 15.30 uur ds. A. Schulting
DIRKSLAND
Ger. Gem. 10.00 en 19.00 uur ds. K. Boeder
HERKINGEN
Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. D.W. Tuinier
MIDDELHARNIS
Ger. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. S. Maljaars, 19.00 uur ds. G. van Manen (bed. H. Doop)
NIEUWE-TONGE
Ger. Gem. 14.30 uur ds. D. de Wit en 19.00 uur ds. J.M.D. de Heer
OUDE-TONGE
Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. G. Pater.
OOLTGENSPLAAT - Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. Verschuure

Mannendag Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE – Zaterdag 3 februari 2018 vindt de jaarlijkse Mannendag Goeree-Overflakkee plaats.

Traditiegetrouw wordt de Mannendag gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden.
Spreker is ds. Ron van der Spoel. Hij zal samen met de aanwezigen nadenken over het thema 'Het wonder van…' Iedere man, kerkelijk of onkerkelijk, gelovig of ongelovig is welkom.
De dag begint om 9.30 uur en wordt afgesloten met een lunch om 12.30 uur. Voor meer info en opgave kan men terecht op www.mcgo.nl of op Facebook.

Aangepaste openingstijden Bibliotheekvestiging Ouddorp

OUDDORP - Bibliotheekvestiging Ouddorp werkt met zomer- en winteropeningstijden. De zomerperiode (april t/m oktober) is ten einde.

Vanaf 1 november zijn de winteropeningstijden van kracht. Op verzoek van klanten en gebruikers van Bibliotheekvestiging Ouddorp, is de zaterdagmorgen toegevoegd aan de openingstijden.
U bent dus in de komende periode (november 2017 t/m maart 2018) van harte welkom in de Bibliotheek in het Raad- en Polderhuis op: dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00-17.00 uur; Zaterdag van 10.00-12.00 uur.

SGP Tweede Kamerlid Van der Staaij in Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT - Op vrijdag 10 november zal de fractieleider van de SGP, mr. C.G. van der Staaij, spreken in Ooltgensplaat. Deze interactieve openbare avond zal in het teken staan van actuele politiek. Niet alleen in de Den Haag, maar ook op Goeree-Overflakkee.

De bijdrage van Tweede Kamerlid Van der Staaij zal voor een groot deel in het teken staan van de achterliggende kabinetsformatie en het aantreden van een nieuwe regering. Wat betekenen nu deze plannen voor de begroting en in de praktijk van alledag? Daarnaast zal er een impressie gegeven worden over ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee, maar waar de landelijke overheid ook – soms letterlijk – een duit in het zakje moet doen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de aanpak van de N59 en de getijdencentrale. Ook is er gelegenheid om te spreken over initiatieven van het 'Smart Water'-concept en 'Paulina.nu'. Naast het Tweede Kamerlid, zullen ook leden van de SGP-fractie van Goeree-Overflakkee aanwezig zijn om uw vragen te behandelen.

De Oostflakkeese afdeling van de SGP nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn in 'Het Centrum', Weesmolenstraat 12 te Ooltgensplaat. Inloop vanaf 19.30 uur. Officiële start van de bijeenkomst om 20.00 uur.

Foto's van Belgische mannen

OUDDORP - Co Grinwis uit Ouddorp is op zoek naar foto's van de gevluchte Belgische mannen die van juni 1916 tot december 1918 in Ouddorp hebben gewoond en gewerkt. Ze werkten op de boerderijen 'Welgelegen' en 'De Brakken'. Wie deze foto's heeft, kan contact opnemen met: 0187-682878.

Jeugdevent: Muziekkeuze en je relatie met God

GOEREE-OVERFLAKKEE - Jongeren (de jeugd) een luisterend oor bieden. Gelegenheid geven om samen in gesprek te gaan over actuele onderwerpen. Dit keer met als thema muziek. Waar luister je naar? Wat betekent muziek in je leven? Een open discussie. Niet een éénrichtingbenadering. Een bijeenkomst waar jouw inbreng, jouw mening belangrijk wordt gevonden. Durf je de uitdaging aan om daarover van gedachten te wisselen? Kom dan vrijdag 10 november aanstaande naar de muziekavond die wordt georganiseerd in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp aan de Dorpstienden.

Door Jaap Ruizeveld

De muziekkeuze en je relatie met God staan daarin centraal. Een bijeenkomst waar jongeren eilandbreed voor worden uitgenodigd. Ook ouderen die met dit onderwerp binding hebben of gevoelens koesteren, zijn van harte welkom. In alle openheid praten over dit thema. Je kan je verhaal kwijt. Er wordt respectvol naar je geluisterd. Anderzijds kun je luisteren naar een lezing van een vertegenwoordiger van de landelijke evangelisatiestichting 'Naar House'. De stichting die werkzaam is bij house-evenementen in uitgaansgebieden, bij discotheken en in winkelcentra. De inzet van 'Naar House' is ook in onze regio bekend. In het zomerseizoen voert de stichting met medewerkers en in een eigen partytent een evangelisatiecampagne in Renesse op buureiland Schouwen-Duiveland.

Openheid

Ds. Van Wijngaarden van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp benadrukt de openheid van deze bijeenkomst. "Iedereen is van harte welkom. Het gaat niet om één richting die hier benadrukt wordt. Wel om een platform te bieden aan jongeren die vragen hebben en die daar, zo is uit gesprekken gebleken, antwoorden op willen hebben. Daarbij hun eigen mening kunnen geven. Een eigen muziekkeuze, dat in relatie met God. Via themabijeenkomsten willen wij ons inzetten voor de jeugd. Zorg bieden. Een handreiking hoe om te gaan met actuele aspecten die in een zo sterke mate in een voortdurend en snel veranderende maatschappij op ons afkomen. Samen optrekken om onderwerpen te bespreken. Niet vanuit één kerkelijke richting. Dat is mijn drive", geeft de predikant aan.

Zorg voor jeugd

Waarom deze insteek, deze uitnodiging voor de muziekavond? "In onze samenleving moeten ook jongeren zich kunnen uitspreken. Het is een goed moment om dat mogelijk te maken. Muziek is een beleving. Maar wil je (wel) naar alles luisteren wat er in woord en beeld op en in allerlei 'social media' en internet wordt gepresenteerd? Met open vizier willen wij dat bespreekbaar maken. Met uitleg, met ruimte voor reacties. Komend vanuit het onderwijs stelt ds. Van Wijngaarden dat hij vindt dat kerken hier een rol in dienen te vervullen. Waar het echt om gaat is geen monoloogbenadering maar juist kiezen voor een dialoog. Dat onderwijs is beperkt en verdient extra inzet. Zorg voor de jeugd. Keuze maken in je relatie met God".

Informatie                                                                                                                        

Muziekavond: vrijdag 10 november in kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente Ouddorp, Dorpstienden. Aanvang 20.00 uur. Inloop koffie/thee/fris vanaf 19.30 uur. Jongeren van het gehele eiland zijn, evenals belangstellende ouders/verzorgers, van harte uitgenodigd. Stichting 'Naar House' is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting, werkzaam bij House-evenementen in uitgaansgebieden en winkelcentra, om het evangelie van de redding van Jezus Christus te verkondigen. Ook wil 'Naar House' mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de house-muziekscene. Het voorlichten over (house)muziek en de scene door het verzorgen van presentaties, via internet en via verspreiding van (video)materiaal. En het verlenen van nazorg aan mensen naar aanleiding van de acties en de voorlichting.

Ekoshop doet mee met actie 'Geen btw op bio'

SOMMELSDIJK - Samen met andere biologische speciaalzaken in Nederland brengt de Ekoshop in Sommelsdijk op vrijdag 10 en zaterdag 11 november haar klanten de 6% btw op voeding niet in rekening. De Ekoshop is mede-initiatiefnemer van de campagne 'Geen btw op bio'. Met deze actie willen de biowinkeliers aan de kaak stellen dat biologische voeding onterecht extra wordt belast en het nieuwe kabinet ertoe bewegen de btw op biologische voeding te verlagen naar 0%. Klanten kunnen een petitie ondertekenen bij de kassa van de Ekoshop of op www.geenbtwopbio.nl. Het doel is om minimaal 40.000 handtekeningen op te halen van betrokken burgers. De petitie wordt begin 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

De campagne 'Geen btw op bio' is een initiatief van de Biowinkelvereniging, waarin onder andere de biologische speciaalzaken van Ekoplaza, Natuurwinkel, Odin en Gimsel samenwerken. Met een petitie willen ze de oneerlijke prijsvorming op voeding bij de Tweede Kamer aan de kaak stellen. "Want zolang de kosten van milieuvernietiging, zoals de massale insectensterfte, niet worden afgewenteld op de vervuiler maar op de belastingbetaler, is de prijs van biologisch geproduceerde voeding relatief te hoog. Het is de taak van de overheid om drinkwaterbronnen, klimaat, biodiversiteit, bodem en gezondheid te beschermen en te behouden voor huidige en toekomstige generaties. De milieuvriendelijke biologische landbouw is daarin een brede en effectieve maatregel en zou volgens hen daarom vrijgesteld moeten worden van btw."

De echte prijs van eten

De eerste handtekening op de petitie is op 3 november gezet door Volkert Engelsman, die afgelopen maand door Trouw is uitgeroepen tot meest invloedrijke duurzame Nederlander van 2017. Afgelopen jaren heeft Engelsman vanuit zijn handelsbedrijf Eosta gewerkt om de echte kosten van voeding in kaart te brengen. Uit het onderzoeksrapport True Cost of Food, dat hij samen met de FAO heeft laten uitvoeren, blijkt dat de echte prijs van biologische voeding lager is dan gangbare voeding als je de maatschappelijke kosten voor milieu en leefomgeving meerekent. "Biologische voeding is niet te duur, maar gangbaar voedsel is te goedkoop," concludeert Engelsman.

RealTime avond

MIDDELHARNIS - RealTime organiseert alweer de tweede jongerenavond van het seizoen. Deze keer hoopt ds. G.A. van den Brink uit Rotterdam stil te staan bij het thema: 'Gods genade is er voor iedereen'.

Ds. Van den Brink: "In de Bijbel en de kerk gaat het over genade. Wat is dat, genade? Belangrijke woorden kunnen uitgesleten raken… We luisteren naar het Woord van God, om te horen dat er ook voor jou genade is. En wat wordt er van jou gevraagd als God aan jou Zijn genade aanbiedt?"
De avonden worden gehouden in het Edudelta College (Groen) aan de Langeweg 107. De aanvang is 19.45 uur.

Havoleerlingen organiseren 'wedstrijd duurzaamheid' tussen bedrijventerreinen

De drie Havo-leerlingen die de duurzaamheidswedstrijd voor bedrijven organiseren. V.l.n.r.: Marije Vroegindeweij, Carmijn Padmos en Mirjam Klepper.

GOEREE-OVERFLAKKEE - 'Duurzaamheid' een term die veel wordt gebruikt in het land en vooral ook op het eiland. Bedrijven, instellingen en ook burgers streven er naar om zo duurzaam mogelijk te werken. Drie leerlingen van de CSG Prins Maurits willen een handje helpen om bedrijven op het eiland duurzamer te maken. Zij schrijven een wedstrijd voor bedrijventerreinen uit.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Tijdens een bijeenkomst rondom 'Duurzaamheid' van het Delta Netwerk, bijna een jaar geleden, waren er verschillende sprekers. De bijeenkomst werd gehouden in de Prins Mauritsscholengemeenschap. Havo 4-leerlingen van die school werden geprikkeld om in groepjes na te denken over initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de netwerkbijeenkomst konden vijf groepjes van leerlingen in 60-seconden-pitches hun plannen presenteren. Het groepje, gevormd door Marije Vroegindeweij, Carmijn Padmos en Mirjam Klepper, werd door een jury als winnend gekozen. Ze hadden geopperd om een wedstrijd te organiseren tussen bedrijventerreinen op het eiland, waarbij het erom gaat om zo goed mogelijke energiebesparende maatregelen te bedenken en uit te laten voeren. Het winnende bedrijfsterrein krijgt een keurmerk uitgereikt. De groep won hiermee een cheque van € 250,-, die door de sponsors beschikbaar werd gesteld.

Ondertussen zitten de leerlingen in Havo 5 en staan ze aan de vooravond om hun plan te verwezenlijken. Samen met hun docent Bartha Moerkerk hebben ze een plan ontwikkeld dat binnenkort wordt uitgevoerd. Hierbij worden ze geassisteerd door hun coach Jan Verhage, adviseur coöperatie & duurzaamheid van Rabobank Het Haringvliet en Erik Roeland, programmamanager duurzaamheid & innovatie en Cindy Hakkenbrak, bedrijfscontactpersoon, beiden bij de Gemeente Goeree-Overflakkee.

Aanvankelijk wilden ze een stichting oprichten, maar dit bleek niet zo eenvoudig. Ze zullen nu onder naam GO Green Energy Challenge te werk gaan en het is de bedoeling dat deze maand de uitnodiging voor deelname aan hun project naar de verschillende bedrijventerreinen uitgaat. De meiden hopen dat veel deelnemers aan hun initiatief mee zullen doen.
Erik Roeland geeft aan dat de gemeente graag meewerkt aan het initiatief van de leerlingen, omdat het prima past binnen het streven van de gemeente om in 2020 'energieneutraal' te zullen zijn.

Over een jaar

De bedrijventerreinen hebben een jaar de tijd om hun plannen te presenteren en te realiseren. Marije, Carmijn en Mirjam, die nu in hun examenjaar zitten, zullen dan niet meer aan de Prins Maurits verbonden zijn, maar ze hopen wel bij de afronding van hun initiatief betrokken te zijn.

Winnaar

De initiatieven zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. De initiatiefnemers verwachten een goede respons, omdat ze al verschillende positieve reacties van ondernemers op hun plan hebben ontvangen. Naast het keurmerk voor bedrijventerreinen is er ook een prijs voor een bedrijf dat zich heeft onderscheiden in het streven naar duurzaamheid.
Jan Verhage van Rabobank Het Haringvliet, die voor het groepje leerlingen als coach optreedt, legt uit dat het project prima past binnen 'de drie O's' als het om duurzaam ondernemen gaat. Deze drie O's staan voor Ondernemen, Onderwijs en Overheid. Als de uitnodiging voor deelname wordt verstuurd, dan gaat het erom dat er veel positieve reactie komen van ondernemers. En dit is niet alleen voor de leerlingen interessant, maar ook voor de bedrijven zelf, omdat zij door het meedoen aan de wedstrijd meer zicht kunnen krijgen over de duurzaamheid van hun bedrijf. Bij de deelnemende bedrijven zal een nulmeting worden verricht en dan zal na een jaar worden gekeken welke bedrijven er in zijn geslaagd om het energieverbruik naar beneden bij te stellen. Geprobeerd wordt om de winnaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee in januari 2019 bekend te maken.
Volgens Verhage is het een hele klus om een goed plan op te stellen en ook de contacten te onderhouden met de deelnemende bedrijventerreinen. Daarom is het voor de leerlingen een goede 'oefening' als het gaat om het organiseren van een dergelijk evenement. Jan Verhage hoopt dan ook dat de ondernemers de drie leerlingen ter wille zullen zijn, zodat hun project geslaagd kan worden genoemd.
Meer informatie kan men verkrijgen via stichtinggogreen@outlook.com.

De Klup zet vertrekkende vrijwilligers in het zonnetje

Van links naar rechts: Drewes Boerema, Nel Verbiest en Cor Zandwijk.

MIDDELHARNIS – Tijdens de jaarvergadering van De Klup nam Nel Verbiest afscheid als vrijwilligster van het eerste uur. Ze heeft zich bijna dertig jaar met hart en ziel ingespannen voor de stichting die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking op Goeree-Overflakkee. Naast Nel Verbiest wuifde De Klup nog twee vrijwilligers uit: Cor Zandwijk en Drewes Boerema.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De Klup is in 1988 opgericht om mensen met een verstandelijke beperking gezellige en sportieve activiteiten aan te bieden. De deelnemers, die cliënt zijn van zorgorganisaties als Zuidwester en Sjaloom Zorg of thuis wonen, kunnen bijvoorbeeld wandelen, bowlen, koken en computeren. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de wandelklup, de bowlingklup, de kookklup, de komputerklup en de soos.

De Klup telt momenteel in totaal 86 deelnemers. Zij betalen een bijdrage voor de activiteiten. De Klup, die verder inkomsten heeft uit sponsoring, doet een beroep op vrijwilligers die de bijeenkomsten begeleiden. Dat waren er 28, maar door het vertrek van Nel Verbiest, Cor Zandwijk en Drewes Boerema zijn er met ingang van volgend jaar nog 25. Verbiest zette zich vooral in voor de wandelklup, Zandwijk en Boerema hadden de komputerklup onder hun hoede.

Tijdens de jaarvergadering van de stichting, in Entree te Middelharnis, sprak Klup-voorzitter Marissa Tanis de scheidende vrijwilligers toe. "De deelnemers hebben genoten van uw aanwezigheid", kreeg Nel Verbiest te horen. "Bedankt voor al die jaren, het is niet in woorden te vatten." Voor haar en de eveneens vertrekkende heren had De Klup een boeket, een cadeaubon en een warm applaus in petto. "Zeer verdiend. We gaan jullie ontzettend missen."

Volgend jaar bestaat De Klup dertig jaar. Dat laat de stichting niet ongemerkt voorbijgaan. Op het programma staat een feestavond om deze verjaardag luister bij te zetten. De avond is op 14 april 2018 op camping De Grevelingen.

De Klup kan goed nieuwe vrijwilligers gebruiken, zeker nu er drie zijn gestopt. Wie dit mooie werk voor mensen met een verstandelijke beperking wil doen, kan zich melden bij voorzitter Marissa Tanis, telefoon 06 46340845.

Jan Verhage (links) tijdens de presentatie in het Oude Raadhuis van Middelharnis.

Rabobank Het Haringvliet

Banking for Food

Rabobank Het Haringvliet is één van de partners van het Energy Island congres. Jan Verhage, adviseur coöperatie & duurzaamheid van deze bank, vertelt dat 'Banking for Food' het thema is dat centraal zal staan tijdens de dagen.
Rabobank organiseert veel activiteiten in het kader van 'Banking for Food'. Volgens Jan Verhage past dit thema uitstekend bij de afkomst van de Rabobank als 'Boerenleenbank' en bij de huidige Food & Agri bank. "Wij zijn de leidende Food & Agri bank in de wereld".

Er is voor dit thema gekozen omdat de Rabobank zich realiseert dat er in 2050 - naar schatting - negen miljard mensen op aarde zullen wonen. "De vraag is of er dan nog voldoende gezond voedsel is om deze mensen te voeden en of onze aarde die productie aankan. "Daarnaast is het zo dat momenteel 800 miljoen mensen honger hebben en dat er 1,4 miljard mensen overgewicht hebben".
De Rabobank wil een bijdrage leveren aan het duurzamer voeden van de wereld. De bank doet dit in Nederland door duurzame voedselproductie te stimuleren en wereldwijd voorlichting te geven via de Rabobank Foundation. Men geeft praktische hulp en stimuleert boeren en tuinders via microkredieten om efficiënter en meer duurzaam te werken en duurzaam.

Tijdens het congres en de markt zal Rabobank Het Haringvliet aanwezig zijn en 'Banking for Food' op verschillende manieren presenteren. Zo wordt er in het gebouw aan de Rottenburgseweg op vrijdag 8 december een drieluik geboden. Evides geeft een presentatie over een efficiënt gebruik van drinkwater en de schaarste van zoetwater. Stichting Diverzio gaat in op de mogelijkheden om gezond en lokaal voedsel in te zeten voor de zorgketen. Verhage noemt een voorbeeld: "Op het eiland worden aardappelen geteeld. Na het rooien gaan ze bijvoorbeeld naar Apeldoorn en komen dan weer ingepakt en wel, om vervolgens te worden gebruikt in de keukens van verzorgingshuizen. Dit moet natuurlijk anders kunnen".
Tijdens de beurs wordt ook het boek 'Roots' gepresenteerd. Dit boek is geschreven door Rabobank Het Haringvliet. Het zijn verhalen van agrariërs/telers van Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, gecombineerd met boeren uit landen waar Rabobank Foundation actief is. Dit boek geeft een goed overzicht van wat er gebeurt op het gebied van voedselproductie wereldwijd. Naast verhalen vindt men in het boek recepten van lokale producten die door een kok uit Goeree-Overflakkee zijn bedacht.
Tijdens de beurs in De Staver kan men het 'Roots' boek kopen. De opbrengst hiervan is bestemd voor de Voedselbanken op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. Het idee is verder dat we tijdens de beurs de gerechten uit het 'Roots-boek' laten proeven.
Daarnaast krijgt het publiek voorlichting over bijvoorbeeld het goed indelen van de koelkast en is er het kidsrootsboek verkrijgbaar.
"Er is genoeg voedsel op de wereld, maar we verspillen een derde van het geproduceerde voedsel en het is niet voor iedereen bereikbaar", aldus Jan Verhage. Op de beurs Energy Island wil de Rabobank deze problematiek onder de aandacht van een breed publiek brengen.

Auto Hoogenboom
Elektrische mobiliteit heeft de toekomst

Thomas Soederhuijsen van Auto Hoogenboom.

Een van de deelnemers van Energy Island (8 en 9 december) is Auto Hoogenboom. Marketingmanager Thomas Soederhuijsen vertelt waarom.

Is duurzaamheid een belangrijk thema voor Auto Hoogenboom? Waarom en hoe komt dat concreet tot uiting?

"De mobiliteitssector is meer in verandering dan ooit. Dat zien we terug aan ontwikkelingen in alternatieve brandstoffen, maar ook aan de manier waarop we ons oriënteren op een auto en zelfs hoe we rijden. Die trends en ontwikkelingen vragen om een andere aanpak. Duurzaamheid is voor ons dus erg belangrijk. Zo wil Volkswagen in 2030 alle modellen enkel van een elektrische motor voorzien. Maar dit vindt nu al plaats met de e-tron modellen van Audi en inmiddels ook de volledig elektrische e-Up! en e-Golf van Volkswagen.

Als dealer zijn we zelf ook steeds meer op zoek naar duurzame en efficiënte oplossingen voor mobiliteit. Dat zit 'm niet alleen in de modellen die we aanbieden, maar ook in de manier waarop. Auto Hoogenboom is bijvoorbeeld de eerste dealer ter wereld met een Mobile Sales Consultant. Een consultant die langskomt, wanneer de geïnteresseerde dat schikt. Hiermee verschuift de oriëntatie op een auto van een bezoek aan de showroom naar een complete beleving bij mensen thuis of op 't werk."

Waarom doen jullie mee aan Energy Island?

"Juist omdat duurzaamheid hoog op de agenda staat in de mobiliteitssector, en daarmee ook op onze eigen agenda, vinden we het belangrijk om te laten zien dat we hier volop mee aan de slag zijn. Door hierin voorop te lopen, kunnen we iedereen adviseren en ondersteunen. En dat doen we graag ook binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. 2030 lijkt nog ver weg, maar onze elektrische modellen winnen steeds meer terrein. Het lijkt ons dan ook fantastisch om op termijn het hele eiland van elektrische mobiliteit te voorzien. En laat dat nou mooi aansluiten op de duurzame visie van Goeree-Overflakkee."

Wat kunnen we tijdens Energy Island van Auto Hoogenboom verwachten?

"Om iedereen al kennis te laten maken met elektrisch rijden, stellen wij tijdens Energy Island een E-Golf ter beschikking om een proefrit mee te maken. De E-Golf is de vertrouwde Volkswagen Golf, maar dan volledig elektrisch. Dit is aantrekkelijk voor je portemonnee én beter voor het milieu. Je bespaart hiermee namelijk tot 50 procent op brandstofkosten én je rijdt CO2-neutraal. Zo kunnen de bezoekers van het evenement feeling krijgen met duurzaam rijden. En helpen we hen, letterlijk en figuurlijk, op weg!"

(Door: Kees van Rixoort)

Nieuwe Goeree-Overflakkee kalender

Watertoren Dirksland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Deze week is de verkoop van de nieuwe Goeree-Overflakkee kalender weer van start gaan. De kalender is geïllustreerd met dorpsgezichten en landschapsfoto's van ons eiland. De foto's zijn gemaakt door de bekende fotografen Bram van Broekhoven uit Dirksland en Jaap Peeman uit Sommelsdijk.

Het unieke van de kalender is, dat naast de recent gemaakte foto's oude foto's zijn afgebeeld, die de nieuwe foto's in een historisch perspectief plaatsen. Naast de beide foto's is op ieder blad ruimte beschikbaar voor het maken van afspraken en aantekeningen. Uiteraard zijn ook alle feestdagen op de kalender vermeld.
Opnieuw is een ouderwetse rijksdaalder van iedere verkochte kalender bestemd voor hospice 'Calando' te Dirksland. Calando is voor haar voortbestaan nog deels afhankelijk van subsidies, giften en legaten. U koopt dus niet alleen een kalender voor uzelf, maar u draagt tevens een steentje bij aan Calando!
De kalender wordt in Melissant, Dirksland en een deel van Middelharnis en Sommelsdijk huis aan huis te koop aangeboden. Tevens is de kalender o.a. te vinden bij boekhandel Van der Boom, Bruna (Ouddorp, Middelharnis, Oude-Tonge) en boekhandel Akershoek.
Mocht u de kalender telefonisch willen bestellen, dan kan dat natuurlijk ook: tel. (0187) 483071 of (0187) 483465. De prijs van de kalender bedraagt 7,50 euro en dat is echt niet veel voor zo'n exclusieve kalender en goed doel!

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Winter Fair

Zaterdag 18 november wordt in Achthuizen voor de eerste keer een Winter Fair gehouden. Met veel kramen en een ijsbaan voor de jeugd. Niet alleen kramen waar een consumptie of een lekkere hap kan worden verkregen, ook kramen die aansluiten rond de verjaardag van Sinterklaas, Kerstmis en natuurlijk het thema Winter. Stond het optreden van Katsie E en Marcel S al op het programma, nu komt ook Zeemanskoor De Kreekrakkers uit Stampersgat naar de Achthuizense Winter Fair. Rond 16.00 uur zullen zij optreden. Katsie E en Marcel S treden vanaf 19.00 uur op. Deze eerste Achhuizense Winter Fair begint om 15.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Locatie: Aan de H'Oranjeweg. Informatie via contactpersoon mevrouw Corrie de Waal tel. 06-12832995

DIRKSLAND

Breicafé Klein Parijs

Op donderdag 9 november staan de deuren weer open van het breicafé. Breng u eigen brei- of haakwerkje mee en kom genieten van de gezelligheid en de creativiteit van mede-breisters en -haaksters. Van 10.00 tot 12.00 uur staan de deuren open aan de Reginahof 1 te Dirksland.

HERKINGEN

Postduivententoonstelling

P.V. de Luchtbode organiseert voor 17 en 18 november weer haar jaarlijkse grote tentoonstelling voor vlieg- en showpostduiven. Ook draait het rad van Avontuur met mooie prijzen.Er is ook een bonnenverkoop van kampioenen uit de regio. De bonnen staan op www.Toppigeons.nl De tentoonstelling is in het clubgebouw aan de Scharloodijk 32. De zaal is open vanaf 19 uur. De toegang is gratis. Inlichtingen bij: C. Logmans 0187-669762, c.logmans@hetnet.nl

MIDDELHARNIS

Thema-avond dementie

Op dinsdagavond 14 november vindt in de bibliotheek in Middelharnis een thema-avond over dementie plaats. Dan wordt onder andere de film 'Het doet zo zeer' van Heleen van Royen vertoond. In 'Het doet zo zeer' schetst Heleen van Royen een portret van haar moeder, bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Het is een portret van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera grotendeels zelf. In een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed. Aanmelden voor deze avond kan via www.leerenbeleef.nl. Aanvang 19.30 uur. Toegang € 5,00.

NIEUWE-TONGE

Bingo Ons Dorpshuis

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op vrijdag 17 november a.s. een bingoavond in 'Ons Dorpshuis', waarbij een ieder van harte welkom is. Er worden tien rondes en een superronde gespeeld. De zaal gaat om 19.00 uur open en de bingo begint om 19.30 uur.

OUDDORP

Gevraagd: rommelmarktspullen

Woensdag 15 november hoopt Van der Linde rommelmarkten op de winterfair van Zorgcentrum De Vliedberg aanwezig te zijn, daarom kunt u vanaf 6 november t/m 11 november spullen inleveren bij Van der Linde, Marijkeweg 1. Al wat overblijft wordt niet in de container gegooid, maar zal een plekje krijgen bij de rommelmarkten in de loods van Van der Linde, waar de deuren in december weer hopen open te gaan. Voor vragen kunt u bellen naar: 06-26032013.

Winterfair Vliedberg

Op woensdag 15 november vindt er van 10.00 tot 17.00 uur een Winterfair plaats in De Vliedberg. Er is van alles te kopen en te zien.
Iedereen is van harte welkom.

Bingo bij de 55+ club

Woensdag 15 november, organiseren de vrijwilligers van de 55+ club weer een bingo. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden in Ouddorp. Het belooft een gezellige middag te worden en er zijn weer mooie prijzen te winnen. De kosten bedragen € 6,- inclusief een kopje koffie of thee. Woensdag 22 november is er een sjoelcompetitie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam, tel.0187 682319 of Stichting ZIJN, tel. 0187 483366 e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl.

OUDE-TONGE

Kinderbingo

Voor de kinderen van groep 3 en 4 wordt op woensdag 15 november een bingo gehouden in Aktivia aan de Kerkring 18. De bingo is van 13.45 tot 15.15 uur. Verder wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld en kan er gezellig wat gedronken. Meer info via Juf Carine, 06- 29873723 of Juf Tanja, 06-18121253

SOMMELSDIJK

Verkoping Vrouwenvereniging

Morgen, woensdag 8 november, is er van 10.00-14.00 uur de jaarlijkse verkoping van vrouwenvereniging 'Liefde vindt werk'. Er is van alles te koop, o.a. kruukplaetjes, kaas, groente en fruit, oliebollen, advocaat, etc. Erwtensoep is te koop of u kunt dit bestellen (tel. 603297). U kunt inschrijven op mooie prijzen. Voor de kinderen zijn er leuke spulletjes/cadeautjes te koop vanaf € 1,-. Gezellig koffie/fris drinken met iets lekkers erbij. De opbrengst van deze dag wordt verdeeld over een aantal doelen: St. Ontmoeting, Werkgroep Oost-Europa en Hospice Calando.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Intocht Sinterklaas

Zaterdag 18 november is de intocht van Sinterklaas. Hij komt om 13.30 uur aan in de haven van Stad aan 't Haringvliet. Na een tochtje door het dorp komt hij aan in het Trefpunt, waar tot 16.30 uur een feestje gevierd wordt. Kaarten zijn te koop vanaf 30 oktober tot 10 november bij de Knusse Schuur.
Kosten: € 2,50. Kaarten na 10 november aan de deur bij 't Trefpunt. Kosten: € 3,00.

Lezing vleesetende planten

GOEDEREEDE - Op dinsdag 14 november geeft Gert Hoogestrijd voor Groei & Bloei een lezing met als titel 'Vleesetende planten'.

Tijdens deze bijzonder interessante lezing zal een presentatie worden vertoond over de bijzondere wereld van vleesetende planten. Met hun ongewone tot spectaculaire verschijning kunnen deze planten verschillende prooien lokken, vangen en uiteindelijk verteren. De vaak felgekleurde planten hebben verschillende manieren ontwikkeld om insecten te kunnen vangen en op te eten.
Na de lezing worden planten aangeboden worden tegen een schappelijke prijs.
De lezing vindt plaats in 'Oostdam' in Goedereede, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis voor Groei & Bloei leden, niet-leden € 3,50.

Verenigingsconcert Sempre Crescendo

MIDDELHARNIS - Na een roerige tijd met een dirigentenwisseling en brand in het verenigingsgebouw De Notenkraker, kunnen de muzikanten van Sempre Crescendo uit Middelharnis-Sommelsdijk zich weer volledig focussen op wat ze graag doen, en dat is muziek maken.

Op zaterdag 11 november a.s. treden het opleidingsorkest en het fanfareorkest van Sempre voor u op in zaal Het Prieel van De Staver te Sommelsdijk tijdens het jaarlijkse Verenigingsconcert.
Op het Havenconcert, vlak voor de zomervakantie, kon voor het eerst kennisgemaakt worden met de nieuwe dirigent van Sempre, Erik Rozendom. Erik is druk doende om zijn muzikale visie op het orkest over te brengen en dat gaat hem prima af. Luistert u deze avond bijvoorbeeld naar het prachtige werk 'Glimpses of a Life' van Harrie Jansen. Geniet ook van de interactie tussen dirigent en het opleidingsorkest. Er moet muzikaal gewerkt worden, maar samenspelen mag ook een feestje zijn!
Het Verenigingsconcert begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. De zaal van Het Prieel gaat om 19.00 uur open.

Inzamelen boodschappen bij PLUS Slingerland

MIDDELHARNIS - Zoals de afgelopen jaren wil de stichting Oost-Europa werkgroep weer een inzameling van voedsel houden op vrijdag 10 en zaterdag 11 november bij PLUS Slingerland, Kerkepad 7 te Middelharnis.

De organisatie doet dit voor de arme mensen in de dorpen Uioara, Lunca Muresului, Cisteiu en Taureni, allen onder de rook van de grote stad Cluj-Napoca, om deze mensen met de Kerst een kerstpakket te kunnen geven. Van deze mensen, in een van de armste streken van Roemenië, heeft het merendeel geen werk, dus ook geen inkomen. Stijgende voedsel- en energieprijzen drijven veel arme gezinnen tot wanhoop. En binnenkort wordt het weer winter, een angstige en onzekere tijd, want winter betekent extreme kou, honger lijden en hopen dat er niemand ziek wordt. De bange vraag van deze mensen: "Kunnen wij de wintermaanden overleven?" Zij voelen zich volledig afhankelijk van God en van de mensen die hulp bieden.
"Bij binnenkomst in de winkel krijgt u een kleine folder met daarop wat wij inzamelen. U koopt van het gevraagde op de lijst, rekent af en geeft het gekochte aan een van onze medewerkers bij de uitgang, die het van u in ontvangst neemt. Wij hopen dat u bewogen bent met het lot van deze arme mensen, dat wij hen met Kerst kunnen verrassen met een kerstpakket, geschonken door mensen uit Nederland. Wat zullen die mensen u in de genoemde plaatsen, maar ook de leden van de werkgroep, u daar dankbaar voor zijn", aldus de mensen van de Oost-Europa werkgroep.

Kerkdienst met Joods-Messiasbelijdende voorganger ds. Ben Zvi uit Jeruzalem

STELLENDAM - Op 12 november gaat ds. J. Ben Zvi voor in de dienst van 17.00 uur van de Hervormde Kerk van Stellendam. Na de dienst is er koffiedrinken in De Rank en een verdere ontmoeting met ds. Ben Zvi en zijn vrouw.

Hij zal vertellen over de Joods-Messiaanse gemeenten in Jeruzalem/Israël. De dienst en het samenzijn in De Rank is vrij toegankelijk voor iedereen die zich verbonden weet met het Joodse volk. De dienst wordt geleid door ds. D. Hoolwerf en de verkondiging doet ds. J.Ben Zvi. Zijn vrouw vertaalt hem in het Nederlands.

De Hervormde Gemeente heeft als jaarthema 'Sjema Israël – Hoor Israel!' waarbij ze in prediking, gemeenteavonden en Bijbelkringen stilstaan bij de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk/Israël. Naast aandacht voor de Joodse feesten, gebruiken en gebeden van het Jodendom, is er ook aandacht voor de Messiasbelijdende Joden en hun gemeenschappen. Jossi Ben Zvi is geboren in 1952 in de Roemeense hoofdstad Boekarest, als zoon van Joodse ouders. Zijn grootouders waren vrome, zeer orthodoxe Joden, maar zijn ouders kwamen onder de prediking van de bekende ds. Richard Wurmbrand (overleden 2001) tot geloof in Jezus als de Messias. Hij emigreerde op 8-jarige leeftijd naar Israël, samen met zijn ouders, broers en zusters. Sinds 1994 is Ben Zvi predikant van de onafhankelijke Messiasbelijdende Gemeente 'Bat Tsion' (Dochter van Sion). Deze gemeente komt sinds 2003 samen in het pand Jaffastraat 17, dat met steun van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden is aangekocht, gerenoveerd en ingericht. Hier spreekt hij ook regelmatig voor groepen toeristen uit heel de wereld.

Kent u de Hebreeuwse taal?

OUDDORP - Op de maandagen 13 en 27 november worden er weer lessen Hebreeuwse taal gegeven bij Boekhandel Akershoek.

Tijdens de eerste lesavond is er een woord voor woord uitleg van Jesaja 53:1 en 2 vanuit de oorspronkelijke, Hebreeuwse tekst. Tijdens de tweede avond wordt Jesaja 53:3 behandeld. Wie wil deelnemen aan deze avonden, kan zich tot a.s. zaterdag opgeven. De aanvang is 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. De kosten zijn € 5,- per avond. Boekhandel Akershoek is te vinden aan de Hoenderdijk 9, telefoon: 0187 684267.

Geslaagde ontwerpsessie toekomstige getijdenspeelplaats Middelharnis

MIDDELHARNIS - Woensdag 1 november vond in Middelharnis, pal naast het recreatiestrandje aan het Haringvliet, een ontwerpsessie plaats voor de toekomstige getijdenspeelplaats op die plek. Zo'n dertig volwassenen en kinderen in de leeftijd van zes tot elf jaar – onder andere van BSO Kibeo – dachten mee over de wijze waarop hun favoriete speelplek aan de oever van het Haringvliet eruit moet gaan zien.

Kinderen zijn creatief. Daarom betrok ARK Natuurontwikkeling, één van de zes organisaties in het Droomfondsproject Haringvliet, ze graag bij het ontwerp van 'hun' getijdenspeelplaats aan de oevers van het Haringvliet. Na een inleiding over de achtergrond van het Droomfondsproject en de toekomstige deltanatuur liepen de 30 ontwerpers in spé een verkennend rondje over het speelterrein. Eerst 'even achter de bosjes kijken…'. De ideeën kwamen vlot los. Er werden allerlei manieren bedacht om de sloot over te steken, boomhutten ontdekt met meerdere 'kamers' en de hoge bult - een uitstulping in de dijk – bleek een fantastische uitkijkplek. Wel eentje die je niet met droge voeten kan bereiken; maar daar hadden de kinderen een oplossing voor: een slingertouw of een evenwichtstouwbrug. Een spannende tipi, een Indianentent compleet met zachte vachtjes en een kampvuur, bood aan het eind van de ontwerpsessie onderdak en iets te eten en drinken.

Zomer 2018

De ideeën van de kinderen worden verwerkt in een voorlopig ontwerp van Sigrun Lobst van Bureau Aardrijk (de ontwerpster van onder andere de natuurspeelplaats op Tiengemeten), waarna diverse procedures van start gaan: het aanvragen van vergunningen, het toetsen van de bedachte speelelementen op veiligheid, en wet- en regelgeving rond het graven in de nabijheid van een waterkering. Als aan alle wettelijke eisen is voldaan, kan een aannemer aan de slag met de aanleg. De verwachting is dat in juni 2018 de getijdenspeelplaats feestelijk kan worden geopend.

Met het oog op de toekomst

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Zoet, zout en brak water zullen een grotere rol gaan spelen in het Haringvliet en allerlei natuurlijke processen die van oudsher in de delta thuishoren, krijgen weer een kans. Net als trekvissen, die een open verbinding met zee nodig hebben om zich voort te planten. Op de getijdenspeelplaats kunnen kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met de veranderingen in en rond het Haringvliet en haar oevers.

Droomfondsproject Haringvliet

In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties aan de ontwikkeling van het Haringvliet. Nu de Haringvlietsluizen op een kier gaan, komt er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij slaan de zes natuurorganisaties de handen ineen voor herstel van de unieke deltanatuur die het Haringvliet ooit rijk was en voor een florerende regionale economie. De natuur waar zij aan werken, biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek-) vissen en vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten. Op steenworp afstand van Rotterdam kan de regionale economie daar zijn voordeel mee doen. Het Droomfondsproject Haringvliet bereidt deze enorme verandering voor. Dankzij dit project ontstaat een beweging: een waar walhalla voor vissen en vogels, een boost voor de recreatie, een versterking van de regionale economie en een gebied waar omwonenden en bezoekers mee verbonden willen zijn. Zodat we het samen blijven beschermen, ontwikkelen en bewaken in de toekomst.

Met z'n drieën 90 jaar in het onderwijs

Tijdens de jubileumviering van de drie juffen, vorige week donderdag op de Koningin Beatrixschool.

OUDDORP – Feest was het, vorige week donderdagmiddag op de Koningin Beatrixschool te Ouddorp. Drie juffen vierden een jubileum. Juf Schoe omdat ze 40 jaar bij het onderwijs werkt, al die jaren op de Koningin Beatrixschool. Voor juf Soeteman geldt hetzelfde, weliswaar geen 40 maar 25 jaar. En ook juf Van Damme zit 25 jaar in het onderwijs, waarvan 10 op een school in Goudswaard en 15 in Ouddorp. En dríe jubilerende juffen, daarbij stond donderdagmiddag de hele school stil: alle kinderen, meesters, juffen en natuurlijk de jubilarissen zelf.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Terwijl alle, ruim 300, kinderen in de hal van de school bijeen waren met hun meesters en juffen, werden de jubilarissen binnengebracht, over de rode loper, naar een plekje op het podium. Onderweg hierheen zorgden de kinderen ervoor dat de feestjuffen door een wolk van bellenblaas heen moesten en zongen ze een ingestudeerd jubileumlied op het drietal. Juf Schoe heeft in 40 jaar aan ruim 1000 kinderen lesgegeven, wist directeur meester Ruit te vertellen, en de twee andere juffen elk aan meer dan 500. En niet alleen lesgegeven, maar ook Gods Woord aan ze doorgegeven. "Van het vele werk dat ze al die jaren hebben gedaan geldt: Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen," aldus Ruit. Het is de Bijbeltekst Prediker 11 vers 6, die ook te lezen is in de hal van de school.

Feestmiddag

Tijdens het samenzijn in de hal kregen de 'jarige' juffen een quiz voorgeschoteld met allerlei vragen, over de school, over zichzelf, over hun hobby's, en wie van hen het snelst het goede antwoord gaf, verdiende daar punten mee. En natuurlijk, wie het hoogste puntental haalde, díe was de winnaar! Maar er viel geen winnaar aan te wijzen, want de juffen Schoe en Van Damme scoorden even hoog.
Na het feest in de schoolhal gingen de kinderen naar de klassen terug, waar ze aan allerlei workshops meededen. Er was zelfs een gezelschap in Zeeuwse klederdracht te gast dat een heleboel wist te vertellen over de bijzondere kleding en sieraden die ze droegen. En natuurlijk wachtte de kinderen in de klas wat lekkers. Want het was een heuse feestmiddag.

Veranderd

Alle drie de juffen hebben het heel erg naar hun zin op de Koningin Beatrixschool, vertellen ze. Ze zijn blij dat ze er werken. Juf Schoe heeft de meeste veranderingen zich zien voltrekken. "Vroeger had je alleen schriften en overtrekpapier, en een schoolbord met een krijtje", herinnert ze zich. "Werkboeken had je in 't geheel niet. Een kopieermachine ook niet. En als de kinderen klaar waren, konden ze met de armen over elkaar stil gaan zitten. Dat kun je je nu niet meer voorstellen."
Op de vraag of op school de kinderen ook zijn veranderd zijn de jubilarissen het met elkaar eens dat dit níet zo is. "Kinderen blijven gewoon kinderen. Vroeger haalden ze kattenkwaad uit, dat doen ze nog. Vroeger pestten ze elkaar, da's nog zo. Maar ze blijven puur en onbevangen. Ze zijn alleen wel kinderen van déze tijd en dóen dan ook zo. Dat verschil is er wel."

Mooi beroep

Waarom de drie schooljuf zijn geworden, geven er twee hetzelfde antwoord. "Als meisje ging je óf het onderwijs óf de zorg in. Veel meer had je eigenlijk niet te kiezen. En omdat ik niks met zorg had, werd 't onderwijs", vertellen de twee zilveren jubilarissen. Voor juf Schoe was het een bewustere keus. Ze wilde iets met kinderen doen. En in navolging van haar zus ging ze het onderwijs in.
Alle drie zijn ze ervan overtuigd dat ze "een mooi beroep hebben", zoals ze 't verwoorden, en dat ze "op een heel fijne school werken, met een goede sfeer, een goede relatie met de kinderen en hun ouders en fijne collega's. Voor de drie springt de Koningin Beatrixschool er, in positieve zin dus, best wel uit. "Als leerkrachten leren wij trouwens ook wel van onze leerlingen. Onbewust houden ze je best wel eens een spiegeltje voor… Maar het mooiste is om de kinderen te vertellen over de Heere Jezus. Daarmee geef je ze iets mee waarmee ze niet alleen dóór, maar straks ook úit het leven kunnen!"

Tv-ploeg op bezoek bij De Nobelaer

OUDE-TONGE- Het was een spannende schooldag vorige week woensdag voor de leerlingen van De Nobelaer. Het gebeurt immers niet elke dag, dat er een heuse tv-ploeg langskomt om opnames te maken. De Nobelaer was samen met twee andere scholen uitgekozen voor medewerking aan het programma 'Voor wie steek jij een kaarsje aan?' van de KRO/NCRV. De uitzending heeft inmiddels al plaatsgevonden, maar de opnames zullen ook worden gebruikt voor de social media van de omroep.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Cielke Sijben, normaal gesproken presentatrice op Radio 2, was gekomen om deze keer de tv-opnames aan elkaar te praten en dat ging haar prima af. Heel ontspannen ging ze met de kinderen in gesprek. "En nee", vertelde ze, "daar heb ik geen opleiding voor gehad of ervaring mee, maar ik vind kinderen wel heel erg leuk." Ze vroeg de leerlingen voor wie ze een kaarsje wilden opsteken. "Dat kan zijn voor een familielid of vriend, die overleden is, of voor je overleden huisdier. Het kan ook iemand zijn die ziek is of ver weg woont en die je weinig ziet. Met het opsteken van het kaarsje wil je zeggen dat je aan ze blijft denken, dat je ze niet vergeten bent, ook al zie je ze niet meer of niet zo vaak."
In de centrale hal mochten Riva, Sven, Kevin, Daphne en de jarige Ivy samen met Cielke een kaarsje opsteken en vertellen voor wie ze dat deden. Daarna gingen alle leerlingen in hun eigen lokaal aan de slag om een fotolijstje te maken voor de persoon of het dier, voor wie ze een kaarsje wilden opsteken. Cielke en haar cameraploeg gingen overal even langs en kregen prachtige verhalen te horen van de kinderen. De een stak een kaarsje op voor een overleden opa, een ander voor een overleden katje, maar ook werd er geknutseld voor een zieke neef of oma. Zowel Cielke als de kinderen hadden een hele leuke ochtend.

Zoals vermeld is de uitzending al geweest, maar wie het gemist heeft, kan een kijkje nemen op de site van NPO2 of op de Facebookpagina van De Nobelaer. Daar zijn de foto's en een filmpje te vinden.

Boekbespreking in De Boei

OUDDORP - 'De vrouw met de sleutel', een boek van Vonne van der Meer, gaat over de onstilbare honger van de mens naar verhalen en wat verhalen in onze levens teweeg brengen.

Dit boek zal dinsdag 14 november besproken worden tijdens de eerste Boeidag van de maand november, aanvang 13.30 uur.
Natuurlijk bent u al vanaf 10.00 uur welkom aan De Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp. U kunt er ook uw zelf meegebrachte lunch nuttigen, mocht u de hele dag blijven.
Kanker kan je leven totaal op zijn kop zetten, als je zelf de diagnose krijgt of iemand die je lief is. Dan merk je hoe moeilijk het is om opnieuw zin te geven aan je leven.
Inloophuis De Boei wil er voor je zijn, door een fijne plek te creëren, een ongedwongen ontmoetingsplek waar je kunt praten of zwijgen, huilen of lachen. Waar je mag zijn wie je bent, een plek om binnen te lopen naar eigen behoefte.
Mocht de afstand naar Ouddorp met openbaar vervoer te ver zijn, kunt u de kracht niet opbrengen om zelf te rijden, of heeft u geen vervoer, maakt u dan alstublieft gebruik van de chauffeursdienst. Dit kan via info@deboeigo.nl of 06-22111572.

Verkoping vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' Goedereede

GOEDEREEDE - Op woensdag 15 november wordt de jaarlijkse verkoping gehouden van de vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt'.

Ook dit jaar zijn de tafels weer goed gevuld. De handwerktafel met eigengemaakte spullen, leuke brocante spullen, eigengemaakte jam, enveloppen trekken en een grabbelton. Ook is kaasboer Van Schaik er en hebben we plantjes. Voor de poppenmoeders hebben we een tafel met Babyborn kleertjes. In de hal vindt u heerlijke oliebollen en grote speculazen van bakkerij Koese.
In de bovenzaal vind u boeken van Boekhandel Akershoek. Romans, dagboeken, jeugdboeken, cd's, enz. Ook kunt u boven een workshop volgen van Handlettering! Voor € 5,- kunt u een pakketje kopen en zal zij uitleg geven over de technieken. Ook voor de kinderen is er 's middags een knutselhoek waar ze aan de slag kunnen.
De opbrengst van deze dag wordt besteed aan de gemeente (kerkgebouwen en De Ark) en goede doelen, zoals o.a. zending en vluchtelingenhulp.
We heten u allen welkom op woensdag 15 november van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur in het verengingsgebouw 'De Ark' (Kerkpad 2) tegenover de Hervormde Kerk.

Ouderen in beweging met koersbal in Geldershof

DIRKSLAND - Sinds september genieten de bewoners van Geldershof van de gezelligheid rondom het balspel koersbal. De Koersbalvereniging, opgezet door Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee, speelt elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de recreatiezaal van Geldershof in Dirksland.

Bewegen is gezond en goed voor iedereen, en vooral ook leuk. CuraMare waardeert alle initiatieven om ouderen op de woonzorglocaties in beweging te krijgen. Dat OGO als locatie De Geldershof gekozen heeft, is daarom geweldig: bewoners zien beweging, kunnen zelf meedoen, maar hebben vooral een leuke en gezellige ochtend met mensen van buitenaf.

Koersbal

Koersbal is een van oorsprong Australische sport en lijkt het op het bekende Jeu de boule. Het is een balspel dat binnen wordt gespeeld, op een mat van 8 bij 2 meter. Twee teams van twee personen spelen tegen elkaar. De ballen moeten zo dicht mogelijk bij de jack, het witte doelballetje, rollen. Omdat het zwaartepunt van een koersbal niet in het midden zit, rollen de ballen niet in een rechte baan. Dat maakt het spel in het begin moeilijk, maar vooral leuk. Iedereen kan het leren en ervaart al snel dat koersbal een gezellig en verrassend spel is, waar geen kracht voor nodig is.

Lid worden

Lijkt koersbal ook iets voor u? Kom vrijblijvend een kopje koffie drinken in Geldershof op donderdagochtend en beleef koersbal mee. U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap bij Jan Verboom, bereikbaar via 0187 60 30 89 of 06 498 699 66 of Claudia de Bruine via c.debruine@curamare.nl of 06 225 926 63

'Ongekend wat je allemaal met zeiltjes kan doen'

DIRKSLAND – Bij Zeilmakerij Zeiltjes & Zo staat alleen een computer om e-mails te ontvangen. Aan het maken van onder meer zeilen, tenten, overkappingen en schermen komt geen computer te pas. Alles is handwerk bij de zeilmakerij van Rik van Dalen in Dirksland. "Ambachtelijk van A tot Z."

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Van Dalen is net druk bezig met een lastent, een tent van vlamvertragend pvc-doek waarin lassers wind- en stofvrij stukken pijpleiding aan elkaar gaan monteren. De eerste tent is bijna klaar. Op een van de twee gigantische werktafels van de zeilmakerij in Dirksland – met een werkoppervlak van zes bij drie meter – ligt de laatste zijwand onder de naaimachine. Daarna volgen nog een paar van die tenten, want te opdrachtgever heeft er vier besteld. Van storm en wind hebben deze pvc-bouwsels nauwelijks iets te duchten, want Rik van Dalen heeft ze zo geconstrueerd dat het doek meebeweegt.

Klein wonder

Dat het goed gaat met Zeiltjes & Zo mag een klein wonder heten. Het bedrijf, dat tien jaar geleden door de vader van Rik is gestart, kreeg in mei 2017 een zware domper te verwerken. Het pand aan de Stationsweg in Oude-Tonge, waarin meerdere bedrijven waren gehuisvest, brandde af. "Het heeft me bijna de nek gekost", zegt de 31-jarige zeilmaker. "We waren wel verzekerd en we kregen een bedrag van de verzekeringsmaatschappij, maar dat was lager dan de waarde van wat er verloren is gegaan. Er lagen in het pand ook werken waar we mee bezig waren. En we hebben tweeënhalve maand niets kunnen doen."

Een ander bedrijfspand vond Van Dalen in Dirksland. Het is een nieuwe loods in de Spuikolk, die per 1 augustus in gebruik is genomen. "Een stofvrije ruimte is een must, want het is niet goed voor de naaimachines als er zand naar binnen waait." Er staan drie naaimachines, waaronder één zigzag: het belangrijkste gereedschap van de zeilmaker.

Na de brand en de verhuizing is het werk bij Zeiltjes & Zo weer goed op gang gekomen. Heel goed. "We hebben een trouwe klantenkring", vertelt Van Dalen die regelmatig lange dagen maakt om de opdrachten te kunnen verwerken. De zeilmakerij is een eenmansbedrijf, met nu en dan wat ondersteuning van Riks vader.

De klantenkring bestaat voor ongeveer een kwart uit eigenaren van zeilboten, afkomstig uit een grote kring rond Goeree-Overflakkee, tot Duitsland, België en Frankrijk toe. Die schakelen Zeiltjes & Zo in om een nieuw zeil te laten maken of een bestaand zeil te laten repareren of renoveren. "Wij doen alles, behalve tuigage." Andere opdrachtgevers, vooral op Goeree-Overflakkee, weten de zeilmakerij te vinden om bijvoorbeeld terrasschermen, tenten, kappen, een aanbouw en afdekhoezen te laten maken.

Multifunctioneel

Rik van Dalen: "We zijn behoorlijk multifunctioneel en werken altijd op maat. Terrasschermen maken we voor thuis, maar ook voor bedrijven en bijvoorbeeld de voetbalvereniging in Oude-Tonge. Een aanbouw kan een hele verrijking zijn: je creëert een tweede huiskamer. De agrarische sector weet ons ook te vinden. Daar leveren we stootkussens aan voor in aardappeltrailers. De tenten waar ik nu mee bezig ben zijn voor een lasbedrijf. Maar in de industriële sector werken we bijvoorbeeld ook voor Maître André: onder andere afdekhoezen voor voedselmachines. Daarvoor gebruiken we doek dat hygiënisch is en gemakkelijk schoon te maken. En vergeet de campingwereld niet: tenten repareren is ook iets wat we regelmatig doen." De zeilmakerij werkt met pvc en voor de schepen met acryl en canvas.

"Het werk is heel divers, geen dag is hier hetzelfde. Het is ongekend wat je allemaal met zeiltjes kan doen", zegt Van Dalen, die eraan toevoegt dat het niet alleen creatief maar ook zwaar werk is. "Kijk, mijn onderarmen zijn flink gegroeid; je moet soms veel kracht zetten als je twee stukken aan elkaar stikt. Maar ik heb er veel schik in, ik ga altijd fluitend naar mijn werk."

IJs uit Stellendam verkrijgbaar in heel Nederland

STELLENDAM - Happy Mrs. Jersey Ice Cream is een nieuw Hollands premium roomijs, bereidt met volle verse biologische jerseymelk. Het bijzondere roomijs wordt handgemaakt in de ijsfabriek van de broers Arjen, Peter en Don Koudstaal.

De Jersey koe is een mooi, intelligent bruin koetje. Ze staat er om bekend hele bijzondere melk te geven, die lekker vol en romig van smaak is. Bij Happy mrs. Jersey weten we dit als geen ander en noemen we deze bijzondere melk niet voor niets het 'Jerseys Gold'! Het bijzondere roomijs wordt verrijkt met eigengemaakte sauzen, fudges en allerlei andere lekkere toevoegingen. Door de hoogwaardige ingrediënten, traditionele ijsbereiding, verse melk en zachte pasteurisatie wordt er een echt premium ijs gemaakt, waarbij de smaak van het zuivel behouden blijft. Echte ijsliefhebbers waarderen dit.

Biologisch

Happy mrs. Jersey gaat terug naar de bron en kiest heel bewust voor biologisch. Het is immers beter voor mens, dier en milieu. Biologische boeren werken niet ten koste van, maar samen mét de natuur. Ze gebruiken b.v. geen pesticiden en geen kunstmest. Dit spreekt ons erg aan. We werken intensief samen met onze boeren; Piet en Janneke, Sjaak en Suzanne en hebben de hele keten transparant. De koeien grazen heerlijk buiten in prachtige Nederlandse weide- en natuurgebieden. Dit is beter voor de koe, beter voor de melk en beter voor het ijs.

Verkrijgbaarheid

Nieuwsgierig hoe dit bijzondere ijs smaakt? Happy mrs. Jersey is o.a. verkrijgbaar bij circa 400 Albert Heijn filialen in Nederland. Kijk op www.happymrsjersey.com voor meer informatie. De samaken zijn: Nuts about Pistachio, Chunky dark Chocolate en Sea Salted Caramel.

Winnaars RegioBank kinderspaarweek

OOLTGENSPLAAT - Afgelopen herfstvakantie was het weer zo ver, de RegioBank kinderspaarweek bij De Vos financiële diensten in Ooltgensplaat. Kinderen die tijdens de kinderspaarweek kwamen sparen, mochten meteen een leuk cadeautje uitzoeken en konden daarnaast meedoen aan de traditionele kleurwedstrijd. Ook dit jaar werden er weer veel mooie kleurplaten ingeleverd! De 3e prijs werd gewonnen door Niek Esselink, terwijl de 2e prijs werd gewonnen door Sara Meijer. De 1e prijs werd gewonnen door Olivia van den Bos (niet op de foto). RegioBank wenst de winnaars veel plezier met hun cadeaus.

KNO-arts Van Hasselt neemt afscheid

Na ruim 37 jaar en bijna 200.000 consulten nam KNO-arts Van Hasselt op 1 november afscheid van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Naast zijn werk als arts was hij zeer betrokken bij het verbeteren van de patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Daarom stond het symposium dat ter ere van zijn afscheid werd georganiseerd in het teken van kwaliteit, patiëntveiligheid en de medisch specialist. Na een aantal sprekers over dit onderwerp, werd de avond afgesloten met een drukbezochte receptie, waarbij ook patiënten in de gelegenheid waren om afscheid te nemen.

Korte cursus ensemble zingen bij het Muziekgebouw GO

MIDDELHARNIS - In de aanloop naar de feestdagen samen zingen en oefeningen doen om de hectiek van de dag even te vergeten? Speciaal voor de liefhebbers van zang, waar er heel veel van zijn op ons muzikale eiland, organiseert Het Muziekgebouw een korte cursus ensemble zingen.

Marijke Nieuwenweg is al jarenlang een vertrouwd gezicht op Goeree-Overflakkee als zangdocente, maar ook haar lessen stemvorming bij de verschillende koren zijn van hoog niveau. Onder haar enthousiaste en vakkundige leiding wordt er gewerkt aan de basiselementen van het zingen. In deze korte cursus wordt de nieuw opgedane kennis meteen in praktijk gebracht door het (2-stemmig) instuderen van kerstliederen. Op de slotavond, op 21 december om 20.15 uur, brengen we het resultaat ten gehore voor familie en vrienden en andere belangstellenden in het Diekhuus te Middelharnis.
Ervaring met (koor)zang is niet nodig. Iedereen is welkom. Wie weet komt u erachter dat zingen in een koor of zangles iets voor u is!

Deze cursus bestaat in totaal uit 6 avonden.
De data zijn: donderdag 16 november, 23 november, 30 november, 7 december en 14 december van 20.15 tot 21.15 uur.
Plaats: Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis
Kosten gehele cursus: € 25,-
Aantal deelnemers: 10-20

U bent van harte welkom om het zangtalent in uzelf te ontdekken en kunt u aanmelden voor 6 november met een mail naar: algemeen@muziekgebouwgo.nl.

Cursus over historische romans

SOMMELSDIJK - De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) organiseert diverse cursussen, lezingen en concertreizen. Maandagavond 13 november start de KCE een avondcursus over historische romans in de bibliotheek van Middelharnis.

In deze cursus van slechts twee avonden wordt de ontstaansgeschiedenis, de onderwerpkeuze en het spanningsveld tussen feit en fictie van dit genre behandeld.
Het paard van Troje, de verovering van de zilvervloot, de ontdekking van Amerika, de eerste keer dat vrouwen in ons land mochten stemmen. Soms zouden we willen dat we er zelf bij hadden kunnen zijn. De schrijver van historische fictie kan dat - al is het maar voor even - voor ons bewerkstelligen. Hij of zij neemt de lezer mee naar de grote momenten uit de geschiedenis en laat ons en passant ook het kleine leven van alledag uit die tijd ervaren.
Historische romans ontstonden in de 19e eeuw en zijn sindsdien mateloos populair. Bekende namen als Thea Beckman, Hella Haasse, Arthur Japin en Louis Couperus hebben zich aan het genre en de bijbehorende uitdagingen gewaagd. Het schrijven van historische verhalen is namelijk laveren tussen feit en fictie. Het verhaal moet meeslepend zijn, maar mag geen onwaarheden bevatten.
Let op: de locatie voor deze twee avonden is de bibliotheek in Middelharnis aan het Kerkepad. De kosten van de cursus bedragen slechts € 25,00. De cursus bestaat uit twee maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. De cursusdata zijn 13 en 20 november.
Bent u geïnteresseerd in deze cursus of wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de KCE, zoals cursussen, lezingen en muziekavonden, kijkt u dan op onze website www.kcego.nl of mail naar infokcego@gmail.com. Inschrijven en betalen is ook mogelijk via www.leerenbeleef.nl.

Cultuurreis naar Israël

GOEREE-OVERFLAKKEE - Reisleider Jaap Mackloet van Beter-uit heeft weer een mooie negendaagse Israëlreis op het programma staan voor Beter-uit, met vertrek 9 april 2018.

Jaap vertelt: "Deze reis is speciaal samengesteld voor degene die het land Israël met al haar prachtige plaatsen en bezienswaardigheden niet alleen wil zien, maar het Beloofde Land ook wil beleven! De hoogtepunten als de Oude en Nieuwe Stad in Jeruzalem, de Dode Zee, het Meer van Galilea, Bethlehem, Massada en Kapernaüm staan uiteraard op het programma. Maar je maakt ook kennis met de inwoners van Israël en hun gebruiken. Zo overnacht je in een Bedoeïenenkamp en bezoek je een olijfoliefabriek. In Yad Vashem luister je naar het indrukwekkende verhaal van een oorlogsoverlevende en tijdens het begin de Shabbat krijgen we uitleg over de gebruiken en gewoontes van het Jodendom".
Het volledige programma en de prijzen zijn te vinden op www.beter-uit.nl, of neem contact op met Jaap Mackloet: jmackloet1@kpnplanet.nl, 06-51641871.