info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

12 september 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 12 september 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Marine-zendstation verdwijnt uit Ouddorp

GOEREE-OVERFLAKKEE - Na jarenlange onduidelijkheid over de positie van het Marine-zendstation in de Westduinen in Ouddorp is er nu een definitief antwoord. Uiterlijk in 2020 verdwijnt het station op deze locatie. Tot genoemde termijn blijft het station volledig operationeel in gebruik en zullen er ook noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit heeft het Ministerie van Defensie meegedeeld aan het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee, naar aanleiding van eerdere vraagstelling over dit onderwerp door de raadsfractie VKGO.

Door Jaap Ruizeveld

Het Marine-zendstation in Ouddorp is het grootste korte golf zendstation van Defensie voor het verzorgen van radioverbindingen met marineschepen, zowel voor Nationale- als NATO eenheden. Het Ministerie van Defensie heeft in 2012 het kortegolfzendstation "Flevo" in Zeewolde aangekocht. Dit zendstation was tot eind 2007 in gebruik als korte golf zendstation voor Radio Nederland Wereldomroep. Het zendstation wordt nu door Defensie heringericht als kortegolfzendstation en gaat daarmee de taak van het Marine-zendstation in Ouddorp overnemen.

Beveiligd

Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak moet het Ministerie van Defensie in 2020 de locatie in de Westduinen te Ouddorp hebben verlaten. Defensie heeft de intentie en streeft er naar om deze termijn daadwerkelijk te realiseren en dan ook geheel weg te zijn uit de Westduinen. Het zendstation dateert uit 1949 en beschikt over een ondergronds zendstation en een uitgebreid bovengronds antennepark in het natuurgebied Westduinen dat in beheer is bij het Zuid-Hollands Landschap. De toegang tot het zendstation is via de Klarebeekweg. Er is tot nu toe nauwelijks enige informatie over de exacte functie van het zendstation naar buiten gebracht. Het complex is stevig beveiligd en 24/7 bemand.

Recht uit het hart

STAD AAN't HARINGVLIET - Dat boeren niet romantisch zijn is een fabeltje. Dat blijkt wel uit de actie van landbouwer Eric Wagner uit Stad aan 't Haringvliet. In het veld met gele mosterd ploegde hij een groot hart voor zijn Elizabeth. Vanaf de grond is het niet zo goed te zien, maar vanuit de lucht valt het hart gelijk op. Het metersgrote hart is een symbool voor liefde, boerenliefde om precies te zijn. (Foto: Herman Maas)

Kitesurfers in de problemen

OUDDORP - Afgelopen weekend waren er veel kitesurfers op het water, allemaal gelokt door de harde wind. Toen aan het einde van de middag plotseling de wind wegviel waren er meerdere kitesurfers die niet meer terug op het strand konden komen. De vrijwilligers van de reddingsbrigade en de KNRM gingen eropuit om de surfers en hun materiaal veilig naar de kant te brengen. Toen er een losse kite werd gevonden gingen de hulpverleners op zoek naar de kitesurfer. Die bleek uiteindelijk zelf naar de kant gezwommen, dus toen kon de zoektocht worden gestaakt. In totaal werden er 11 kitesurfers geholpen.

2 / 22

Agenda

Dinsdag 12 september

DIRKSLAND - Koffieochtend 't Reginahof. Alle ruimte voor ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.
MIDDELHARNIS - Ervaringen uitwisselen over autisme bij volwassenen, van 19.30 - 21.00 uur. Wilt u meepraten? Meld u aan via autismeGO@gmail.com en verdere gegevens worden toegezonden.
OUDDORP – Inloophuis De Boei in de Overkant, Dijkstelweg 33. Geopend van 10 tot 16.00 uur. 13.00 uur lezing van diëtiste Lilly Heijnen. Heeft u geen vervoer bel 06-22111572 op 11 september.

Woensdag 13 september

ACHTHUIZEN – Bingomiddag 55+. Buurthuus, Kloodsterstraat 10. Aanvang 13.30 uur.
OUDE-TONGE - Breicafé in Infocentrum Bernhardstraat 27. Van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info: 0187-641344 of m.vanderwelle@zijngo.nl
MIDDELHARNIS – Tabletcafé in de Bibliohteek, van 10.00 tot 11.30 uur.
OUDDORP – Rommelmarkt in de Loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3, van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP – Start 55+ club in Dorpstienden. Aanvang 14.00 uur. Meer info 0187-682319 of Stichting ZIJN 0187 483366 of email: c.vermeulen@zijngo.nl
SOMMELSDIJK – Bingo van Ouderen Vereniging Goeree-Overflakkee. Aanvang 13.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw.

Donderdag 14 september

OUDE-TONGE – Scootmobieltocht. Vertrekt vanaf de carpoolplaats. Opgeven bij Elly Sonneveld elly1947@hotmail.nl of tel. 0187-845077 na 18.00 uur. Of bij het secretariaat PGGOinfo@gmail.com

Vrijdag 15 september

NIEUWE-TONGE – Bingoavond in Ons Dorpshuis. Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 16 september

STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
MIDDELHARNIS - Zaterdag 16 september wordt in de kerk van de Geref. Gemeente te Middelharnis een koor- en samenzangavond gehouden tbv ZGG. Medewerking verlenen het Dirkslands Mannenkoor en het Thools Mannenkoor Rehoboth. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND - Breicafé Klein Parijs. Reginahof 1. van 10.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP – Samen zingen van 19.30 tot 20.30 uur in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden.
OUDDORP – Najaarsfair Adullam van 9.00 tot 15.00 uur in het centrum van Ouddorp.
OUDDORP – Rommelmarkt in de Loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3, van 9.00 tot 12.00 uur.
NIEUWE-TONGE – Schuurverkoop emaille, e.d. Groeneweg 35. Info: 0187-651638.
SOMMELSDIJK – Bingo Wijkcentrum De Zwaluw aan de Sperwer. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 18 september

MIDDELHARNIS – De Hoeksteen bij de Hervormde Kerk. Cursus Geestelijke vorming. Aanvang 19.45 uur. Spreker dr. H. Klink uit Hoornaar.
MIDDELHARNIS – Inloopavond Moedige Moeders GO, JAC Molenweg 28 van 19.30 tot 21.30 uur. Info: www.moedigemoedersgo.nl of www.ik-fullness.nl

Afzien tijdens de GO-Classic

GOEREE-OVERFLAKKEE – Naast de vele activiteiten die in de regio werden gehouden stond het centrum van Middelharnis zaterdag in het teken van de wielersport, want de vijfde GO-Classic werd verreden.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Het weer zat de organisatie en de deelnemers aan de GO-Classic niet mee. Na een natte vrijdag was ook een buiige zaterdag voorspeld en daarom waren er maar 600 inschrijvingen. Dit was een behoorlijk aantal minder deelnemers dan de vorige editie toen ruim 1000 deelnemers bij de start verschenen.

Rotary

GO-Classic is een initiatief van de Rotaryclub Goeree-Overflakkee, in samenwerking met de Leontien Foundation van oud-wielrenster Leontien Zijlaard-van Moorsel. Deze sportvrouw zou ook medewerking geven aan de GO-Classic van zaterdag. Maar vanwege publicaties in de pers moest zij deze keer verstek laten gaan. Aan Renata Brabander, directeur van hoofdsponsor Rabobank Het Haringvliet was de eer om het startschot te geven. Dit gebeurde nadat de deelnemers zich hadden ingeschreven in de locatie Schoolstraat van het Edu Delta College. Hier kreeg men ook een ontbijt aangeboden.

Voedselbank

Bij de voorbereidingen van het evenement had de organisatie natuurlijk rekening gehouden met een minstens even grote opkomst als vorig jaar. Daarom was er nu veel eten over, dat gelukkig aan de Voedselbank kon worden geschonken. Toch vielen de weersomstandigheden in de middag mee, alleen kregen de deelnemers in de ochtenduren wel een flinke bui over zich heen "en daarmee was dit de barste toch ooit", verzekert Jan Verhage van het organiserend comité. Maar ondanks de weersomstandigheden is de tocht goed verlopen en werd het uiteindelijk, eveneens volgens Verhage, toch een "hele keurige editie".

Nu velen zich hadden afgemeld bleven "de kanjers over" en daar had organisatie veel waardering voor. Het viel op dat er veel banden lek werden gereden. Jan Verhage legt uit dat dit kwam omdat juist op de fietspaden langs de buitendijken van het eiland door de regen de kleine steentjes los kwamen te liggen. Deze steentjes zijn scherp. Lekke banden zijn dan het gevolg. Sommigen moesten na drie lekke banden toch in de bezemwagen plaatsnemen. De mobiele fietsenmaker in Herkingen had zijn handen vol en was aan het eind van de dag door al zijn banden heen.

Vooraf heeft de organisatie er alles aan gedaan om het parcours van de verschillende afstanden goed schoon te maken door enkele keren te vegen. De gevreesde valpartijen beleven uit. Voor zover bekend waren er maar twee kleine valpartijtjes. Het was mede daardoor dat het organisatiecomité tevreden terug kon kijken op deze vijfde editie van de GO-Classic. De zesde editie wordt gehouden op zaterdag 8 september 2018.

8 vragen over windpark Battenoord

Er komen volgens de plannen aan beide kanten van de N59 drie windmolens.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Deze week buigt de gemeenteraad zich over het veelbesproken plan om windturbines te plaatsen tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Negen vragen en antwoorden over de kwestie.

1. Wat zijn de plannen?

Zes windturbines bouwen tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Drie aan beide kanten van de N59

2. Wat is de stand van zaken?

Donderdagavond staat windlocatie Battenoord op de agenda van de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. Als de meerderheid van de raad daarmee instemt staat het licht op groen om de zes windturbines te bouwen.

3. Wat vinden de tegenstanders?

Tegenstanders vinden dat er in de omgeving van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge te veel windturbines komen. Momenteel zijn de eerste contouren van windpark Krammer zichtbaar. Rondom de Krammersluizen worden 34 windturbines gebouwd, die staan ruim drie kilometer van beide dorpen.

4. Wat zeggen de voorstanders?

Dat er rekening is gehouden met de wensen van de bewoners. Er stonden eerst acht turbines op de planning, daarvan zijn er twee geschrapt om bewoners tegemoet te komen. Daarnaast benadrukken voorstanders dat de turbines ongeveer 1300 meter van de bebouwde kom af staan, dat is meer dan wettelijk verplicht. Daarnaast wordt er jaarlijks ongeveer vijfduizend euro per turbine afgedragen aan het windfonds.

5. Is plaatsing langs de N59 een optie?

Bewoners kwamen met het alternatief om de molens langs de N59 te plaatsen ter hoogte van de Hellegatplaten. Wethouder Tollenaar heeft dit laten onderzoeken. De conclusie van de 'quickscan' is dat het hoogst onzeker is of er op die locatie windturbines gerealiseerd kunnen worden.

6. Zijn er andere alternatieve locaties?

Tegenstanders noemen verschillende alternatieve locaties. Het merendeel van deze locaties moet nog wel onderzocht worden, pas dan is zeker of ze echt in aanmerking komen voor de plaatsing van windturbines. Dat is een langdurig proces. Het is niet zo dat de windturbines binnen een paar weken of maanden op een andere plek gebouwd kunnen worden.

7. Wat als de gemeenteraad 'ja' zegt?

Dan gaan de betrokken partijen (Eneco, Deltawind en Peijnenburg) aan de slag met de voorbereidingen om de windturbines te bouwen. De tegenstanders zouden naar de rechter kunnen stappen om bezwaar te maken.

8. Wat als de gemeenteraad 'nee' zegt?

Dan verstrekt de gemeente geen vergunning voor de realisatie van de windturbines. Maar het is niet uitgesloten dat de turbines er dan alsnog komen, want de provincie Zuid Holland kan het besluit van de gemeente(raad) 'overrulen'. De provincie kan besluiten om na een 'nee' van de gemeente alsnog toestemming te geven om windturbines te plaatsen. De gemeente heeft dan geen zeggenschap meer over de plannen.

Pompen na regenval

GOEREE-OVERFLAKKEE - Na de forse regenval vorige week zette het Waterschap Hollandse Delta bij Ouddorp en Goedereede extra pompen in om het waterpeil te verlagen. Er viel ongeveer 85 millimeter regen, daarom werd er vanaf vriijdagnacht water met noodpompen naar het Zuiderdiep gepompt, vanuit het Zuiderdiep wordt het water naar het Haringvliet gemaald.

Goeree-Overflakkee wederom schoonste strand van Zuid-Holland

GOEREE-OVERFLAKKEE – De gemeente Goeree-Overflakkee ontving donderdag 7 september bij de Brouwersdam vier sterren in de Schoonste Stranden Verkiezing. Het strand van Ouddorp valt in de categorie zeer schoon en is daarmee voor het tweede jaar op rij het schoonste strand van de provincie Zuid-Holland.

De Schoonste Stranden Verkiezing is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon. ANWB-inspecteurs en strandbezoekers bepalen samen welk strand het schoonste van Nederland is. Schone stranden ontvangen een driesterren- en zeer schone stranden een viersterrenwaardering. Het doel van de verkiezing is om beheerders, gemeenten en strandpaviljoenhouders te stimuleren hun gastvrijheid en betrokkenheid te tonen door de stranden goed schoon te houden. Op een schoon strand is immers fijner zonnen, sporten, zwemmen, wandelen en werken!

Het strand van Ouddorp gooide wederom hoge ogen bij de Schoonste Stranden Verkiezing en werd net als vorig jaar het schoonste strand van Zuid-Holland! De afgelopen jaren behaalde Goeree-Overflakkee iedere keer de hoogste waardering, namelijk vier sterren.


(Inter)nationale waardering

De stranden van Goeree-Overflakkee zijn niet alleen de schoonste stranden van Zuid-Holland, maar krijgen ook (inter)nationale waardering. In mei 2017 werden de stranden bij Ouddorp en diverse jachthavens namelijk bekroond negen blauwe vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Aansluitend ontving Goeree-Overflakkee in juli 2017 de Platina QualityCoast Award; dit is de hoogst haalbare onderscheiding voor groene en duurzame toeristische bestemmingen. Binnen de QualityCoast zijn er wereldwijd maar vier gebieden die het platina keurmerk mogen voeren, waarvan Goeree-Overflakkee er één is.

Feestelijke uitreiking

Tijdens de feestelijke uitreiking op 7 september bij Beachclub Perry's nam wethouder Arend-Jan van der Vlugt, die verantwoordelijk is voor onder andere strandbeheer en EilandMarketing, samen met de verantwoordelijke buitendienstmedewerker de viersterrenplaquette in ontvangst. "Het is fantastisch dat we met elkaar voor de tweede maal op rij zo'n schitterende prestatie neer hebben gezet. Ons eiland heeft wederom de schoonste stranden van Zuid-Holland waar het heerlijk recreëren en verblijven is. Onze buitendienstmedewerkers, strandpaviljoenhouders en aannemers hebben met elkaar dit voortreffelijke resultaat gehaald. Dit verdient een grote pluim en ik wil betrokkenen dan ook hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage!"

Goedereede heeft Spar Supermarkt

Moeder Marja van Pieter rijdt de winkel samen met kleindochter Misha open.

GOEDEREEDE – Het leek of gisteravond heel Goedereede was uitgelopen om de heropening van de supermarkt aan de Doelweg mee te maken. Het was dan ook onder grote belangstelling dat Klaas van Heest - van voorheen Onze Supermarkt – de sleutel overhandigde aan Pieter den Eerzamen de nieuwe uitbater van de, eveneens nieuwe, Spar Supermarkt.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Voor de familie Van Heest bleek onlangs de tijd gekomen om een punt te zetten achter hun activiteiten in hun supermarkt aan de Doelweg. Men was op zoek gegaan naar iemand die de supermarkt over zou kunnen nemen. Eerst zocht men te ver want uiteindelijk bleek dat er iemand geïnteresseerd was die wel heel dichtbij woonde. De geboren Goereeër Pieter den Eerzamen leek het wel iets om een vernieuwde supermarkt over te nemen.

Dubbel gevoel

Voor Klaas van Heest en zijn familie was het een dubbel gevoel: aan de ene kant was er blijdschap omdat de supermarkt behouden kon blijven en dat een goede opvolger het stokje overnam. Anderzijds was er weemoed omdat er eind is gekomen aan een 'levenswerk' waarmee zijn vader al was begonnen. Eerst alleen de verkoop van melk 'langs de deur' later ging zijn vader – Frans – met een breder assortiment op pad en kreeg een eigen winkel in de Pieterstraat. Ten slotte werd Klaas eigenaar van de huidige supermarkt aan de Doelweg. In een korte toespraak voor de heropening van de winkel verzekerde Klaas dat dit een moeilijk moment was, maar dat hij blij was dat er in Pieter en Marjan den Eerzamen goede opvolgers zijn gevonden. Voor de deur van de Spar Supermarkt riep hij de verzamelde Goereeërs op "gebruik te maken van deze supermarkt", omdat dit de leefbaarheid van het stadje ten goede komt. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn vader – de bijna 90-jarige Frans van Heest die ook aanwezig was -, zijn gezin en zijn (oud)medewerkers te bedanken voor de goede tijd die er is geweest. "Een tijd van een lach en soms van een traan".
Zoon Klaas Jan van Heest opgegroeid in het gezin waar de winkel altijd centraal stond bedankt zijn ouders en in het bijzonder het personeel. Hij noemde Ella Lokker die al heel lang aan het bedrijf gebonden is geweest en ook in de Spar Supermarkt aanwezig blijft.

Dochtertje

Na een inspirerende toespraken van onder meer de vader van de nieuwe supermarkt eigenaar Kees den Eerzamen die verzekerde trots te zijn dat zijn zoon de uitbater van de Spar Supermarkt wordt en een kort dankwoord van Pieter zelf was het zover dat het dochtertje van Pieter en Marjan gezeten in een winkelwagentje de deur opende. De honderden Goereeërs kregen toen de gelegenheid om 'hun' winkel te bewonderen en de nieuwe eigenaar te feliciteren met de prachtige winkel.

Christelijke Jenaplan School 't Kompas ontvangt Jenaplanlogo

DEN BOMMEL - Voor het derde achtereenvolgende jaar volgt het enthousiaste team van CJS t Kompas den Bommel een studietraject op maat om in alle facetten een Jenaplan school te zijn van hoge kwaliteit.

De school is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging en het regionale netwerk rondom Rotterdam, zodoende groeit de kennis en het netwerk van scholen en collega's.
Al een aantal jaren wordt op de Jenaplanschool gewerkt vanuit thema's. De onderwerpen worden aangedragen door de juf maar ook door de leerlingen. Kinderen bedenken rondom de thema's hun eigen leervragen en deze leervragen worden gekoppeld aan de leerdoelen van de kinderen passend bij hun niveau.
De verwerking en de uitwerking van de thema's gebeurt op velerlei manier. Ook hierbij is de leerling in zijn groepje eigenaar van het leerproces en mag ook mede bepalen op welke manier de leerstof verwerkt wordt. Het is begrijpelijk dat kinderen hierbij dan veel creativiteit laten zien. Op de computer maar ook met knutselmaterialen en in schriften en boeken.
De leerstof wordt in het Jenaplan onderwijs altijd gekoppeld aan een betekenisvolle context. Kinderen leren al op jonge leeftijd dat zij bij hun gezin, de school en dorp horen en dat samen werken heel belangrijk is.
Het is ook heel belangrijk dat kinderen leren van de natuur; buiten in de natuur spelen is heel gezond en ontwikkelt liefde voor de natuur en de omgeving. Kinderen komen tot creatief spel.
De school spaart nu dan ook hard voor een natuurlijk groen speelplein waar kinderen ontdekkend kunnen spelen en leren.
Kinderen op de Jenaplan school leren en werken altijd samen in verschillende leeftijdsgroepen; zoals dit ook in een gezin het geval is. De fijne en veilige sfeer zijn altijd een voorwaarde. Zij leren door te onderzoeken; zij leren spelend en zijn trots op hun werk. Samen vieren hoort daarbij. Daarom ontbreekt vind je in een Jenaplan school ook een kring, waar de kinderen elkaar ontmoeten, en een podium om op te presenteren.
Den Bommel is heel goed op weg en ontving daarom deze week het officiële Jenaplan school logo. Voldoende reden voor deze kleine dorpsschool om trots te zijn op mooie onderwijskundige ontwikkelingen.
Met een gezellig kampvuur, barbecue en presentaties van de kinderen op het splinternieuwe podium was het nieuwe LOGO een kroon op het werk.
Belangstellenden zijn van harte welkom contact met de school op te nemen of een van de open dagen te bezoeken.

Tweede Kika-dag zeer succesvol

MIDDELHARNIS - Op woensdagmiddag 9 september was het tijd voor alweer de tweede Kika-dag bij cafetaria 't Hoad in Middelharnis.

Een dag die in het teken staat om geld op te halen voor Kika door middel van veel gezelligheid, schminken en heerlijke patat met snacks van William de Leeuw van cafetaria 't Hoad. "Het was weer een leuke en gezellige dag, ondanks dat het weer niet zo echt mee werkte. Het was daardoor in de middag heel rustig, maar tegen etenstijd aan het einde van de middag kwamen de bestellingen binnen en was het druk met bezoekers," vertelt Kika-ambassadeur Kees Witte trots.
Met deze tweede Kika-dag is dan ook weer een prachtig bedrag opgehaald voor de stichting, namelijk € 1103,45. "We zijn echt enorm trots op deze opbrengst en ik wil alle Kika-smurfen en alle gasten bedanken en natuurlijk in het bijzonder ook nog even William de Leeuw en Conny Ploos-Van Amstel. William zorgde voor het heerlijke eten en de goede locatie, we zijn heel blij met zijn inbreng van vandaag en Conny heeft als een held meegewerkt toen het te druk werd met de bestellingen. Bedankt ook namens Kika en alle kinderen voor wie we het doen!" aldus Kees

RGO staat stil bij honderdjarig bestaan

De schrijvers van het nieuwe jubileumboek schonken de eerste exemplaren ervan aan de auteurs van de vorige jubileumuitgave. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Eén van de drie scholen voor voorgezet onderwijs op het eiland vierde vorige week haar eeuwfeest: Rijksscholengemeenschap Goeree-Overflakkee, in de volksmond meestal 'RGO' genoemd. In september 1917 gestart als Rijks Hoogere Burgerschool kon na honderd jaar erbij worden stilgestaan dat door alle veranderingen heen, en nu dus 'RGO' hetend, de school nog altijd bestaat en zelfs "springlevend is", zo viel te beluisteren tijdens de officiële jubileumbijeenkomst die vorige week vrijdagmiddag in de aula van het schoolgebouw werd gehouden.

Door Hans Villerius

Eerder in de week waren er speciale activiteiten voor de leerlingen, zaterdag was er een reünie voor oud-leerlingen en de bijeenkomst van vrijdagmiddag was alleen voor genodigden. Een samenzijn waarin een flink aantal sprekers het woord voerde, afgewisseld door een muzikaal intermezzo en cadeauoverhandigingen.

Investeren

Als eerste spreker verscheen rector Arie Covée achter de microfoon. Met het oog op de vorming van een nieuwe regering gaf hij aan dat die er goed aan zal doen om het spoor van de voormalige liberaal Thorbecke te volgen, namelijk flink in het onderwijs investeren. "Onmisbaar voor goed onderwijs, met de beste leraren, in een mooi gebouw en waar de leerling centraal staat!", aldus Covée.

Icoon

Namens de Raad van Toezicht prees voorzitter Stella Braber zich gelukkig met de RGO, die ze "een icoon op Goeree-Overflakkee voor goed onderwijs" noemde. "Een veilige omgeving voor leerlingen en een toekomstgerichte school, waar leerlingen met een open blik de wereld in leren kijken. Ik heb er alle vertrouwen in dat over nog eens honderd jaar de RGO er nog steeds is, in welke constellatie dan ook…"

Eenvoudig

Vervolgens was het Swier Garst, die als oud-leerling en inmiddels doorwinterd docent aan de RGO tal van persoonlijke herinneringen opdiepte uit zijn leven op deze school, om terugdenkend aan de toen nog weinig complexe tijd in onderwijsland met enige hoorbare weemoed vast te stellen: "hoe eenvoudig kan de wereld zijn…?"

Ontwikkelen

Na hem was het de ambitieuze leerling Vincent Kruit, uit het laatste atheneumleerjaar, die het heden en de toekomst schetste van de RGO. Daarbij prees hij zijn school als "plek waar je niet alleen kennis vergaart, maar waar ook je persoonlijkheid wordt ontwikkeld en waar je de kans krijgt nieuwe vaardigheden op te doen. Een school die motiveert en interesseert, en waar leerlingen ruimte krijgen hun mening te laten horen." Met het oog op de toekomst ziet hij de steeds verdergaande digitalisering binnen de school als heel positieve ontwikkeling. "Een modernisering en investering in de toekomst."

Samenwerking

Namens het Edudelta college voerde rector Adrie Krielaart het woord. Hij memoreerde de goede samenwerking die de drie vlak bij elkaar gevestigde voortgezet onderwijsscholen kennen en wees op het vele goede dat daaruit voortgekomen is en nog zal komen, "misschien wel een campus voor de RGO, de PM en het Edudelta", zo droomde hij vooruit.
Ook rector Adam van Heest van Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits, zelf ook oud-leerling van de RGO, benadrukte het belang van samenwerking tussen de drie scholen voor voortgezet onderwijs. "Naar aard en inhoud mogen we als scholen verschillen, maar we hebben elkaar weten te vinden en werken nu constructief samen, met als dure plicht onderwijs van hoog niveau neer te zetten op ons goede eiland. Samenwerking en krachtenbundeling maakt sterker. Daardoor hadden we op Goeree-Overflakkee het Passend onderwijs al geregeld voordat de minister daarover begon en hebben we inmiddels een samenwerkingsverband Primair en Voortgezet onderwijs. Met volledige transparantie, vertrouwen in elkaar, respect voor elkaars verschillen en met in de eerste plaats het belang van de leerling op het oog en niet dat van de school, werken we er met z'n drieën aan iets duurzaams op ons eiland achter te laten, uit zorg voor de generaties na ons, namelijk onderwijs van topkwaliteit. Ik snap dan ook werkelijk niet dat er op het eiland nog altijd ouders zijn die hun kinderen naar Hellevoetsluis sturen om naar school te gaan...!" Die laatste opmerking maakte een enthousiast applaus los.

Kolenschop

Als laatste spreker diepte ook oud-conrector Sjoerd Bangma verscheidene persoonlijke herinneringen op uit zijn carrière aan de RGO, waar hij in 1969 op sollicitatiegesprek kwam. Ook herinneringen aan oud-collega's passeerden de revue. "Het waren andere tijden toen. Het onderwijs stond wel centraal, maar niet de leerling", zo eindigde hij zijn verhaal. "En onderwijsvernieuwingen? Ze zijn in wezen niet anders dan bezuinigingen. Daarom is het goed het heft in eigen hand te nemen!" Dat gezegd hebbende overhandigde hij rector Covée een kolenschop uit de jaren zestig van de vorige eeuw, nog afkomstig uit het oude schoolgebouw en dat Bangma op het laatste moment had weten te redden toen het ding bij het oud vuil zou worden gezet. "Ik vond dat zonde en heb 'm toen mee naar huis genomen", bekende hij. Maar na hem al die jaren heel goed bewaard te hebben kreeg de school hem nu dus weer terug…

Jubileumboek

Een markant moment tijdens de jubileumbijeenkomst vormde de overhandiging van een lijvig jubileumboek. De eerste twee exemplaren werden overhandigd aan de twee auteurs van een eerder verschenen jubileumboek, bij het 75-jarig bestaan van de school. De redactie van het nieuwe boek kreeg toestemming het vorige exemplaar te gebruiken om daaruit te putten voor het nieuwe jubileumboek en uit erkentelijkheid daarvoor mochten de auteurs van toen de eerste exemplaren van het boek van nu in ontvangst nemen.

Vraag een mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Heeft u een mantelzorger die u trouw terzijde staat? Dan kunt u, zoals elk jaar, nu weer een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee.

Onder 'mantelzorg' wordt alle extra zorg en hulp verstaan die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan iemand gegeven wordt. Het gaat hier om vaardigheden en activiteiten die de ander niet (goed) meer zelf kan doen of nooit zal kunnen doen.
De gemeente waardeert deze vorm van zorg zeer en stelt hier een mooi gebaar tegenover. Wel zijn er wat voorwaarden aan de aanvraag verbonden:
uw mantelzorger staat geregistreerd bij de Stichting ZIJN. Als dat nog niet het geval is, moet de mantelzorger zich laten registreren vóórdat deze aanvraag wordt ingediend. Dat kan eenvoudig via www.zijngo.nl/mantelzorg/inschrijfformulier-mantelzorger of door contact op te nemen met Stichting ZIJN, via telefoonnummer (0187) 48 24 00 (optie 1 in het keuzemenu) of via een e-mail aan receptie@zijngo.nl.
uw mantelzorger verricht meer dan acht uur per week ongebruikelijke zorg, voor een periode van drie maanden of langer. Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen.
u mag maar één mantelzorgcompliment weggeven per jaar en u moet een inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.

Aanvragen

U kunt deze waardering over het jaar 2017 tot maandag 16 oktober 2017 digitaal aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is (alleen) tijdens de aanvraagtermijn te vinden op de website www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment. Mocht het invullen van dit E-formulier niet lukken, dan kunt u bellen naar de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187. Het formulier moet worden ingevuld uit naam van de zorgvrager.

Toekenning

Bij toekenning van het mantelzorgcompliment, krijgt uw mantelzorger na 15 oktober een brief toegezonden. Dit jaar is het vermelden van een bankrekeningnummer niet nodig, omdat de waardering wordt toegekend in de vorm van VVV-cadeaubonnen.
De daadwerkelijke uitreiking van de VVV-cadeaubonnen vindt plaats via het mobiele service kantoor van de gemeente. Meer informatie hierover wordt vermeld in de toekenningsbrief.

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 (keuze 1). U kunt ook e-mailen naar info@goeree-overflakkee.nl.

Meijer Theater blijft behouden, restauratie is eind 2018 klaar

MIDDELHARNIS – Lange tijd zag het ernaar uit dat het Meijer Theater zou worden gesloopt. De sloopvergunning voor het pand aan de Vissersdijk in Middelharnis was afgegeven. "Theoretisch had het Meijer Theater al gesloopt kunnen zijn", zegt projectontwikkelaar Jean-Paul Scheurleer van Wonen op Flakkee. Maar hij heeft goed nieuws voor iedereen die warme herinneringen heeft aan het pand: "We gaan het laten restaureren."

Door Kees van Rixoort

Het Meijer Theater is een begrip. Veel bewoners van Middelharnis en uit de wijde omgeving kwamen hier tot het laatste kwart van de vorige eeuw om films te kijken en toneel- en andere voorstellingen mee te maken, maar ook om bijvoorbeeld gymnastiekuitvoeringen te zien. Scheurleer: "Het bijzondere van het Meijer Theater is dat wie je er ook over spreekt een verhaal te vertellen heeft. Hier ging je naartoe om een film te bekijken met je eerste vriendje of vriendinnetje." Jan Verbiest beaamt dat: "Veel mensen gingen iedere week naar de Vissersdijk om de filmplaten achter de vensters te bekijken. Welke film draait er?"

Verbiest is actief voor de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht en de Stichting Juunrenne, stichtingen die zich inspannen voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed op het eiland. Jean-Paul Scheurleer kwam algauw met ze in contact nadat hij zich het lot van het Meijer Theater had aangetrokken en het besluit had genomen het pand te redden door het in de oude glorie te herstellen en het een woonbestemming te geven. "We hebben de handen ineengeslagen", zeggen Verbiest en Scheurleer in koor.

Wat heeft de projectontwikkelaar doen besluiten om het Meijer Theater een nieuwe toekomst te geven? "Het gebouw heeft een enorme maatschappelijke waarde, ondanks het feit dat het geen enkele status heeft en er bouwkundig gezien bovendien bar slecht aan toe is. Als projectontwikkelaar bouwen wij nieuwbouwwijken, maar wij hebben ook oog voor dit soort waardevolle panden. Die willen we graag behouden."

Scheurleer heeft de gemeente aan zijn zijde. Het lokale bestuur is blij met de plannen en het behoud van deze Flakkeese icoon. Het gaat om een ingrijpende restauratie. In feite blijven alleen de vier muren van het pand uit het begin van de vorige eeuw staan, inclusief de Jugendstil-gevel aan de linkerzijde en de glas-in-lood-vensters. Als alles volgens planning verloopt, is het gerestaureerde Meijer Theater eind 2018 klaar.

'Vrij-Vreugde'

Het voornemen is om ook de muurschildering 'Vrij-Vreugde' te laten restaureren. De schildering is net na de Tweede Wereldoorlog door een onbekende aangebracht om uiting te geven aan de vreugde over het einde van de bezetting en om de viering van Koninginnedag op 31 augustus, de eerste na vijf jaar, luister bij te zetten.

De schildering (2.60 meter hoog en 1.70 meter breed) wordt uit de muur gesneden en vervolgens in een metalen frame in een opslag bewaard. Na deze zekerstelling zal een beeld van de benodigde restauratiewerkzaamheden moeten ontstaan, waarna de Stichting Juunrenne fondsen gaat werven om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Na de klus krijgt het hernieuwde 'Vrij-Vreugde' weer een plaats op de locatie waar de schildering ruim zeventig jaar geleden is aangebracht. Overigens bevindt de muurschildering zich, gezien de leeftijd, in redelijke staat.

'Flakkees erfgoed is het waard om landelijk te etaleren'

ACHTHUIZEN – Goeree-Overflakkee heeft veel cultuurhistorisch erfgoed te bieden, en dat verdient bredere aandacht in de rest van het land. Voor wethouder Gerrit de Jong is dat reden genoeg om te pogen Goeree-Overflakkee tijdens Open Monumentendag 2019 in de landelijke schijnwerpers te zetten.

Door Kees van Rixoort

Dat maakte de wethouder zaterdag 9 september bekend tijdens de officiële opening van Open Monumentendag 2017. "Wat wij hier op Goeree-Overflakkee aan mooi erfgoed hebben is het waard om breder te etaleren. We willen ons eiland leidend maken met het oog op Open Monumentendag 2019, bijvoorbeeld wat betreft het thema, en zullen dat idee neerleggen bij de landelijke commissie die deze dag organiseert. Zo kunnen we ons erfgoed nog meer uitventen en een groter podium bieden", aldus De Jong. Wie weet vindt de landelijke opening van Open Monumentendag dan wel plaats in het dan gerestaureerde raadhuis van Ooltgensplaat…

Tijdens de opening van 2017, die plaatsvond op de Ouwe Stee van de familie Ras, benadrukte de wethouder ook dat cultuureducatie voor de jeugd van groot belang is. "Om de liefde voor het erfgoed door te geven."

De opening werd opgeluisterd door een groot gezelschap in streekdracht. Een flink aandeel kwam voor rekening van de familie Guijt, die met drie generaties vertegenwoordigd was. Hans Bruggeman van Sociëteit Rethorica vertelde over de geschiedenis van de stee aan de Schaapsweg (gebouwd in de achttiende eeuw en in 1970 uitgeroepen tot Rijksmonument), het landschap en overige historisch waardevolle boerderijen op Goeree-Overflakkee. Vanuit Stad aan 't Haringvliet was er muziek en de Ouwe Stee zelf was open voor bezichtiging. Smyrna op tafel, een bakelieten telefoon aan de muur, weckpotten in een kastje, een granieten aanrecht: echt een blik terug in de tijd.

In gesprek met raadsleden op Dag van de Democratie

MIDDELHARNIS – Zaterdag was de Dag van de Democratie. Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee werden in de gelegenheid gesteld om in gesprek te gaan met gemeenteraadsleden. Het Oude Raadhuis van Middelharnis aan de Voorstraat was opengesteld en door de dag heen werd er redelijk gebruik van de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met raadsleden. Daarnaast konden bezoekers tegelijk een kijkje nemen in het monumentale pand dat onlangs een opknapbeurt heeft ondergaan. In de voormalige raadszaal was een tafel ingericht waar men foldermateriaal e.d. van de gemeente kon krijgen. Het was de bedoeling dat de uitslag van de fotowedstrijd zou worden bekendgemaakt, maar dit is nog tot een nader te bepalen moment uitgesteld. (Tekst en foto: Adri van der Laan)

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 25 september a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus aan de Kloosterstraat 10. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,-, inclusief koffie of thee.

DIRKSLAND

Bingo in 't Reginahof

Het Dag Activiteiten Centrum 't Reginahof organiseert een bingo tijdens de koffieochtend op dinsdag 19 september. Er worden vijf ronden gespeeld met kans op een leuke prijs. De kosten zijn € 5,-. De koffieochtend is van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden aan de Reginahof 1. Meer info via: 06- 538 616 47.

Bijeenkomst Longpunt

Door het Longfonds (voorheen Astma Fonds) wordt in samenwerking met Zorggroep Haringvliet op donderdag 5 oktober opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen met een longziekte. Het onderwerp deze middag is: 'Heeft wat ik eet invloed op mijn longziekte?' Voor een informatieve middag kan men terecht bij het Longpunt, de ontmoetingsplek voor longpatiënten en hun familie, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Diëtist Willie Bennik verzorgt deze middag de voorlichting over voeding in relatie tot longziekte. Door ervaringen op te doen en met elkaar te delen, leer je hoe je met voeding je longziekte positief kunt beïnvloeden. De bijeenkomst van Longpunt Haringvliet vindt plaats op donderdag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in Verenigingsgebouw Onder de Wiek, Ring 57 te Dirksland. Deelname is gratis, ook voor niet-leden. Mail voor meer informatie naar haringvliet@longpunt.longfonds.nl

Mossels eten 't Reginahof

Op woensdag 27 september is men weer welkom op het Activiteitencentrum 't Reginahof. Er kan dan worden genoten van heerlijke Zeeuwse mossels en alles wat daarbij hoort. De avond begint om 18.00 uur en de kosten zijn € 12,50 p.p. Wie hier aan wil deelnemen kan zich aanmelden tot woensdag 20 september via de mail: joke.vandijk@careyn.nl of telefonisch: 06 538 616 47. Er kan ook een briefje door de brievenbus worden gedaan bij 't Reginahof. Dit onder vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen. Reginahof 1 is te vinden achter de apotheek.

GOEDEREEDE

Vrouwen rondom Goeree

Het nieuwe seizoen gaat weer van start bij de Vrouwen Rondom Goeree. Op de eerste avond die op dinsdag 19 september wordt gehouden staat een bingo op het programma. De aanvang is 20.00 uur. De agenda t/m de kerst is als volgt: 17 oktober theater; 14 november bioscoopavond; 12 december de kerstavond. Niet-leden zijn ook van harte welkom, zij betalen € 5,- p.p. Voor informatie over deze avonden kunt u bellen naar Riet van Ommeren: 0187-493205.

HERKINGEN

Voorlichting AED

Nu er een paar AED's buiten hangen is het zeker belangrijk dat men er ook mee om kan gaan. Daarom wordt een informatieavond georganiseerd. Woensdag 20 september geeft Irene Drenth van BeCare uit Middelharnis i.s.m. de EHBO Vereniging Herkingen en de Dorpsraad Herkingen een voorlichting over het gebruik van een AED. Tijdens deze voorlichting, die ongeveer 1,5 uur duurt, krijgt u bv uitleg over wat precies een AED is en wat u nog meer nodig heeft om een leven te redden. Het is een korte introductie die u meer bewust zal maken v.w.b. het gebruik van het apparaat. Bij de EHBO Vereniging Herkingen kunt u deze avond meer informatie krijgen over cursussen die levensreddend zijn. Wellicht goed om te vermelden dat deze cursussen over het algemeen geheel of grotendeels door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De avond begint om 19.30 uur in Ons Huis en de toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

MIDDELHARNIS

Koor- en samenzangavond

Op zaterdag 16 september is er een koor- en samenzangavond in de Sionkerk aan de Landbouwweg in Middelharnis. Zowel het Dirkslands mannenkoor onder leiding van Frans Cornet als het Thools Mannenkoor Rehoboth, onder leiding van Marien Stouten verlenen hun medewerking aan de avond. De toegang is gratis, de opbrengst van de collectie is bestemd voor de Zending Gereformeerde Gemeente. De heer A . Elshout van het zendingsbureau spreekt over zending in Oost-Azië. De avond start om 19.30 uur, de deuren zijn open vanaf 19.00 uur. Na afloop zijn er cd's van beide koren te koop bij de verkooptafels.

Maaltijd in Wijkcentrum

Het Lokaal ouderenwerk van Stichting ZIJN organiseert maandelijks een etentje in het Wijkcentrum van Middelharnis. Op donderdag 21 september bereidt Gert Vinke soep, kipfilet met gebakken aardappeltjes en groenten. Daarna krijgt u een toetje en koffie. Om 17.00 uur bent u van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De prijs voor deze gezellige avond bedraagt € 11,-, opgeven voor 15 september bij het Wijkcentrum tel. 0187- 483366 of e-mail m.kieviet@zijngo.nl

Presentatie Zendingswerk Thailand

Namens de Hervormde gemeente Middelharnis (PKN) zijn Reinout en Arenda van Heiningen en hun kinderen uitgezonden naar Thailand (door GZB i.s.m. OMF) voor zendingswerk. Momenteel zijn ze op verlof in Nederland. Op woensdag 27 september en dinsdag 3 oktober houden zij een presentatieavond over het zendingswerk in Thailand. Beide avonden zullen dezelfde invulling hebben. Locatie: De Hoeksteen, Ring 13 te Middelharnis. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee. Aanvang 19:45 uur. Afsluiting rond 21:45 uur. Er zijn verkooptafels aanwezig en er zal een collecte gehouden worden.

NIEUWE-TONGE

Schuurverkoop

Op zaterdag 16 september is er een grote schuurverkoop. Wie iets zoekt van email, zink of andere voorwerpen uit grootmoederstijd, kan zaterdag terecht tussen 10.00 en 16.00 uur aan de Groeneweg 35. Toegang is gratis, evenals koffie of thee. Er is ruime parkeergelegenheid. Inlichtingen: Jan Nijssen 0187-651638.

OOLTGENSPLAAT

Repaircafe weer van start

Op zaterdag 16 september gaat het repaircafe Ooltgensplaat weer van start. De vrijwilligers zijn weer uitgerust en staan vanaf die datum weer iedere derde zaterdag van de maand klaar om uw kapotte huisraad te repareren. Zowel de openingstijden als het adres zijn het zelfde gebleven. Het café wordt gehouden in 't Centrum, Weesmolenstraat, Ooltgensplaat. Geopend van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur. Vrijwilligers kan men nog gebruiken. Aanmelden via: repaircafeooltgensplaat@gmail.com

Start seizoen Gymvereniging

Gymvereniging DOS uit Ooltgensplaat startte vanaf maandag 4 september het seizoen 2017-2018 in MFC 't Centrum. Het lesaanbod bestaat uit: Kindergym, Kleutergym, Ouder & kindgym, Damesfit, Aerobics/bodyfit, DosYoga, Dance4Girls, Cool4Boys en Fit4Men.
Ervaar de lessen zelf en doe gratis twee keer mee. Voor meer informatie over lestijden en contributie bezoek de website www.gymverenigingdos.nl.

OUDDORP

Samen zingen

Zaterdag 23 september, kan er van 19.30 tot 20.30 uur weer een uurtje samen gezongen worden. Het gaat om Psalmen en Johannes de Heer liederen en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden.

Start nieuw seizoen 55+-club

Woensdag 13 september gaat de 55+-club weer van start in de Dorpstienden in Ouddorp. Van september t/m mei zijn 55-plussers elke woensdagmiddag welkom, voor een kopje koffie een praatje en koersbal. Elke week is er een activiteit zoals een maaltijd, een lezing of iets creatiefs. De eerste middag van het seizoen begint met een toelichting op de activiteiten die er allemaal op de agenda staan, u kunt ook een overzicht van het hele seizoen meenemen. Hierna verzorgt de KNRM een presentatie over het reddingswerk. Toegang is gratis, maar een kleine bijdrage voor de KNRM wordt op prijs geteld. Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur. Donderdag 14 september kunt u gratis met de MuseumPlusBus mee, aanmelden bij Joke van Dam. Natuurlijk kan er ook weer gekoersbald worden. Woensdag 20 september staat er een fietstocht op het programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam tel. 0187 682319 of Stichting ZIJN tel. 0187 483366 of e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl

Najaarsfair Adullam

Op zaterdag 16 september hoopt men weer een najaarsfair te houden voor Adullam gehandicapten zorg van 9.00 tot 15.00 uur in het centrum van Ouddorp. In de verkoop zijn o.a. kruiden, rollen en zakjes snoep, koekjes, bolussen, bonbons, kaarten speelgoed. Artikelen van honderd procent Ouddorp zoals sieraden en sjaals. Snijbloemen, bloemstukjes, planten enz. Ook word er patat en snacks gebakken, koffie, thee en fris verkocht. Er wordt op de verkoping ook mooie kinder- en tienerkleding verkocht.Voor de kinderen is er weer een kleedjesmarkt, opgeven hiervoor kan bij Bep Tanis 0187-682904 of per mail wtanis@solcon.nl voor 15 september.

Youth Event

Het normale leven is ondertussen weer begonnen en daarom wordt er weer een Youth Event georganiseerd. Een ieder is van harte uitgenodigd om op zondag 17 september de dienst van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden 3 bij te wonen. Het thema van deze dienst is: 'Een leven van Jezus met handen en voeten'. De spreker op deze avond is Bianca Boender en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door United4all. De dienst begint om 18.30 uur.

OUDE-TONGE

Goederen voor Uzon

Zaterdag 16 september is er weer goedereninzameling de zustergemeente van de Hervormde Gemeente te Oude-Tonge, in Uzon op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Komende vanaf de rotonde is het de laatste loods aan uw linkerhand waar het bord aan de weg staat. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staat wij klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van de spullen of moet er iets opgehaald worden, neem dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

Tabletcafé

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé in haar vestigingen. Op vrijdag 22 september vindt de volgende bijeenkomst plaats in de Bibliotheek (Ebbe en Vloed) in Oude-Tonge. Wilt u meer uit uw tablet halen? Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u e-books kunt lezen op uw tablet? Bent u op zoek naar leuke apps, tips & trucs van andere tabletgebruikers? Kom langs in het tabletcafé. Het tabletcafé is op vrijdag 22 september van 13.30 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

Bingo 55+ Oude-Tonge

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge van de Stichting ZIJN organiseert voor alle 55- plussers van Oude- Tonge op woensdag 20 september een gezellige bingomiddag met leuke prijzen. De middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 3,50 per persoon. De middag wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge.

SOMMELSDIJK

Bingo

Zaterdagavond 16 september is er bingo bij Wijkvereniging de Zwaluw aan de Sperwer in Sommelsdijk. Er worden in totaal elf rondjes gedraaid en de prijzen zijn leuk! Om het seizoen goed te beginnen krijgt u op deze avond één kopje koffie of thee gratis. Zaal open 19.30 en aanvang 20.00 uur.

Knutselmiddag

Woensdagmiddag 20 september kan je komen knutselen bij Wijkvereniging de Zwaluw van 14.00 tot 15.30 uur. Het is voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar en kost € 2,- inclusief limonade en een snoepje.

Expositie

In de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat van Sommelsdijk wordt van 10 september tot en met 1 november een expositie van Marian Kortekaas gehouden. 35 te Sommelsdijk van 10 september t/m 1 november 2017. In deze expositie, 'één met de natuur' komen de 4 jaargetijden bij elkaar en spelen naast kunst haar gedichten een aanvullend rol hierbij. Ook zal er keramiek te bezichtigen zijn van haar hand en eigen ontwerpen waarbij er o.a. urnen zijn tentoongesteld. Bezoekers zijn welkom van harte welkom bij deze expositie na de kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur.

STELLENDAM

Vaartocht voor 55+

De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN organiseert op woensdag middag 20 september een vaartocht over het Grevelingenmeer. De afvaart is vanuit Den Osse om 13.30 UUR. Het vertrek is vanuit Stellendam om 12.30 uur vanaf het Haegse Huus per auto. Opgeven graag voor 18 september bij: Mevr. M. v. Oostenbrugge, tel.: 491653; of bij Mevr. E.S. Spahr vd Hoek, tel: 602411.
Indien u ook eventueel kunt rijden, geeft u dit ook gelijk door bij opgave. De kosten bedragen: € 10,- pp. Ook belangstellenden van buiten Stellendam zijn ook van harte welkom om mee te gaan.

Goereese ondernemers hadden de wind in de zeilen

OUDDORP – Voor Ondernemersvereniging Goedereede was het donderdag 7 september weer tijd voor haar jaarlijkse zeildag. Watersport staat bij de meeste Goereese ondernemers hoog in het vaandel. En inderdaad, hoe heerlijk is het om buitengaats te gaan, het wijde weidse water op dat voor je ligt en het land met z'n claims en beslommeringen achter je latend. Zeker met het weer van vorige week donderdagmiddag, met enerzijds een afwisseling van zon en grijzende wolken en anderzijds een stevige wind die de zeilen boven je laat bollen. En in het vooruitzicht een heerlijk diner van mosselen of kipsaté, nadat weer vaste voet aan wal is gezet. In 't begin van de middag werd uitgevaren vanaf Ouddorp Haven voor een zeilwedstrijd op het Grevelingenmeer. En wie niet zo van zeilen houdt maar toch graag mee het water op wilde, kon meevaren met een motorboot. Omdat er meer wind stond dan aanvankelijk werd gedacht, liepen de boten wat eerder weer de haven binnen en kon het culinaire genot beginnen. De Goereese ondernemers kijken weer terug op een geslaagd evenement met elkaar. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Groep 6A van de J.C. van Gent beleeft 'de Gouden Eeuw'

SOMMELSDIJK - Onder het mom van cultuureducatie heeft groep 6A samen met meester Wouter van de J.C. van Gent afgelopen week het Rijksmuseum in Amsterdam bezocht. Tijdens deze dag kwamen de geschiedenislessen over 'de Gouden Eeuw' tot leven. De kinderen hebben genoten van de rondleiding door het prachtige museum. Het was een onvergetelijke ervaring.

Spullen voor Kringloopwinkel Woord en Daad

MIDDELHARNIS - Voor de nieuw op te richten kringloopwinkel van Woord en Daad is men nog op zoek naar verkoopbare spullen. Er is al heel veel binnen, maar er is nog ruimte genoeg.

"Dus heeft u spullen staan waar u vanaf wilt, dan houden we ons aanbevolen. Helaas kunnen we geen wandmeubels, matrassen en grote televisies gebruiken", aldus de organisatie. Op dit moment is men iedere dag met een enthousiaste groep vrijwilligers bezig om er een mooie winkel van te maken. De medewerkers zijn er dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Op die tijden kan men spullen brengen. De kringloopwinkel is te vinden aan de Zernikeweg 43 in Middelharnis. Dit is op het industriegebied van Middelharnis. U rijdt vanaf de rotonde de Industrieweg op en rijdt door tot de fietsenzaak van Fits daar gaat u rechtsaf de Zernikeweg in. Bijna aan het eind is kringloopwinkel aan de linkerkant. Als het moeilijk is om de spullen te komen brengen kunnen ze ook opgehaald worden. Belt u dan even met één van de onderstaande nummers: Lia 0187-484806 of Carien 0187-486479.

Baron J. van Knobelsdorff 100 jaar

GOEDEREEDE - Zondag 17 september hoopt de oud-burgemeester van Goedereede en erevoorzitter van de Koninklijke fanfare Apollo Baron J. van Knobelsdorff zijn 100e verjaardag te vieren. Nadat hij uit Goedereede is vertrokken is hij nog steeds nauw betrokken bij Apollo. Dirigent, bestuur en (ere)leden van de fanfare wensen hem een fijne en gezellige dag toe. In het archief van Eilanden-Nieuws werd deze foto gevonden, die werd gemaakt ter gelegenheid van het tienjarig ambtsjubileum van Van Knobelsdorff (midden) in 1957. Apollo leverde hieraan een muzikale bijdrage.

Flakkeese dartseizoen gaat weer van start

GOEREE-OVERFLAKKEE - Woensdag 13 september zal het Flakkeese dartseizoen weer van start gaan met de competitie.

De Flakkeese Dart Federatie heeft dit seizoen veertien ingeschreven teams verdeeld over een Eredivisie en Eerste Divisie. Alle teams zullen weer strijden om de titels en zullen ook deelnemen aan de bekertoernooien, genaamd de Flakkee Cup en Cor de Geus Bokaal. Deze veertien teams zijn verdeeld over tien locaties op eiland en dit loopt dan ook over het hele eiland van Ooltgensplaat tot Ouddorp. Mocht u het eens leuk vinden om een kijkje te komen nemen, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. De speelavonden zijn op woensdag, donderdag of vrijdag. Voor de speeldata kunt u een kijkje nemen op de website van de Flakkeese Dart Federatie: www.flakkeedarts.nl
Omdat de Flakkeese Dart Federatie zoveel mogelijk recreatief darts wil promoten, organiseren ze ook dit jaar weer een rankingcyclus van negen toernooien op Goeree-Overflakkee. Degene die nummer een van de ranglijst is geworden mag zich aan het einde van het seizoen Flakkees kampioen noemen.
Voor meer informatie over het darten op Goeree-Overflakkee, kan men terecht op de website van de Flakkeese Dart Federatie: www.flakkeedarts.nl

Onweer boven het eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Maandagavond trokken er stevige buien over het eiland heen. Er viel niet alleen veel regen in korte tijd, er was ook veel onweer. Het mag dan officieel nog zomer wezen, het weerbeeld van de afgelopen dagen past meer bij de herfst. Fotograaf Ellen van den Doel trok er gisteren op uit om het onweer vast te leggen. Deze foto maakte ze in de buurt van Oude-Tonge. (Foto: Ellen van den Doel)

Het paard als personal coach voor jongeren

Equitherapeute Ingrid van Veen (r.) samen met Marielle Desiré Huizer van de rijstal waar Ingrid haar praktijk heeft.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Al eens gehoord van Equitherapie? Vermoedelijk niet. Op Goeree-Overflakkee werd het in ieder geval nog niet gegeven. Maar sinds kort wel. Therapeute Ingrid van Veen (25) uit Stellendam is ervoor afgestudeerd en geeft het met veel succes aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die te maken hebben met psychische en pedagogische problemen. Onlangs startte ze op het eiland haar praktijk, dat de toepasselijke naam 'Het Helpend Hoefje' kreeg.

Tekst en foto: Hans Villerius

Equitherapie wil letterlijk zeggen: iemand met behulp van het paard beter maken. Equitherapie is een lichaamsgerichte therapie, waarbij kinderen in hun ontwikkeling worden gestimuleerd door contact met het paard. Het paard nodigt het kind uit om samen te werken. En de equitherapeut helpt het kind de ervaringen tijdens de therapie te vertalen naar het dagelijks leven.
Equitherapie blijkt dikwijls heilzaam te zijn voor jongeren met autisme, ADHD, het Syndroom van Down, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, hechtingsproblemen, angsten, leermoeilijkheden of met communicatieve problemen. Door het omgaan met paarden leren ze veelal emoties te herkennen en te reguleren, sociaal vaardiger te worden, steviger in hun schoenen te staan, op te komen voor zichzelf, zich beter te concentreren, samen te werken, (faal)angst te verminderen en te ontspannen.

Spiegel

In de praktijk blijkt dikwijls dat wanneer veel andere therapieën niet hebben geholpen equitherapie wel aanslaat, weet Ingrid van Veen, en ze legt uit welke werking daarachter schuilgaat. "Als je goed met een paard om leert gaan, geeft dat voldoende zelfvertrouwen om in de samenleving ook met anderen goed om te gaan. Als een kind niet zichzelf is of 't dat niet durft te zijn, merkt een paard dat feilloos op en reageert daarop door bijvoorbeeld te blokkeren of weg te lopen. Voor het kind is er dan niets meer mee te beginnen. Pas als het kind z'n innerlijke belemmering loslaat voelt het paard dat het kind puur is zoals het dan tegenover het dier staat en wordt samenwerking tussen die twee mogelijk. Indirect houdt het paard het kind dus een spiegel voor en leert het kind daarvan", legt Ingrid uit. "Daarnaast blijkt dikwijls dat het omgaan met paarden voor kinderen erg ontspannend werkt doordat het in de hersens van kinderen Oxytocine vrijmaakt, een stof die voor ontspanning zorgt en de aanmaak van het stresshormoon doet afnemen. Dan kunnen kinderen ook beter leren."

Natuurlijk

Al op jonge leeftijd was Ingrid gepassioneerd door paarden en graag wilde ze later werk waarin ook haar liefde voor paarden een plaats kon krijgen. Ze volgde de HBO-opleiding Pedagogiek en in Gent de Post HBO-opleiding Equine Assisted Therapy. In Etten-Leur ging ze als jeugdhulpverlener aan de slag in een centrum waarbij in de hulpverlening dieren een belangrijke rol spelen. Daar maken soms ook scholen gebruik van equitherapie.
Voor haar praktijk Het Helpend Hoefje maakt Ingrid gebruik van rijstal 'Natuurlijk met je Paard' van Mariëlle Desiré Huizer, aan de Westdijk tussen Melissant en Herkingen. "Niet iedere manege is geschikt om equitherapie te geven", vertelt Ingrid. "Belangrijk is dat de paarden er niet een individueel hok als verblijf hebben, maar dat ze er in groepsverband leven, dus in een zo natuurlijk mogelijke setting. De dieren zijn dan beter geschikt om equitherapie mee te geven, omdat ze dan dichter bij hun instinct blijven. In lang niet alle paardenverblijven wonen de dieren in groepsverband, maar bij Mariëlle Desiré wel."
"Vandaar ook de naam 'Natuurlijk met je Paard', met in dit verband even de nadruk op natúúrlijk", vult Mariëlle Desiré aan. "Maar ook besteden wij belangrijk aandacht aan de beleving van het dier en staat dus niet alleen de beleving van de ruiter centraal. Sinds april 2015 runt Mariëlle Desiré haar rijstal aan de Westdijk en ze vindt het mooi dat die nu ook gebruik wordt voor het geven van equitherapie.

Visie

"En ik geniet op deze plek enorm van mijn werk", zegt Ingrid. "Kinderen een stapje verder helpen in hun ontwikkeling zie ik als een uitdaging. Ik werk vanuit een christelijke visie, waarbij ik iedere cliënt als waardevol schepsel zie met eigen kwaliteiten. Niemand wordt per ongeluk geboren! Ik wil daarom een plaats creëren waar iedereen zich welkom en veilig voelt!"

Meer informatie

Equitherapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven en kinderen hoeven niet eerst al ervaring met paarden te hebben opgedaan. Wie meer wil weten over 'Het Helpend hoefje' kan kijken op www.helpendhoefje.nl, mailen naar info@helpendhoefje.nl of bellen naar 06 43187683. En voor wie meer wil weten over 'Natuurlijk met je Paard' is er de website www.natuurlijkmetjepaard.nl.

Met Watersnoodambassadeur op stap in Stellendam, Oude- en Nieuwe-Tonge

GOEREE-OVERFLAKKEE – Sinds kort leiden Watersnoodambassadeurs belangstellenden rond in Stellendam, Nieuwe-Tonge/Battenoord en Oude-Tonge, de dorpen die in 1953 het hardst zijn getroffen. Ook tijdens Open Monumentendag, zaterdag 9 september, was het mogelijk een wandeling te maken.

Door Kees van Rixoort

De Watersnoodambassadeurs hebben een cursus gevolgd om het verhaal over de Ramp goed over te brengen op een groep wandelende mensen. In totaal zijn er ongeveer vijftien ambassadeurs, verdeeld over de drie locaties. Een wandeling neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

In Nieuwe-Tonge en Stellendam zijn de wandelingen niet helemaal nieuw. Nieuwe-Tonge in Bloei nam eerder al het initiatief om belangstellenden langs locaties die herinneren aan de Ramp te leiden. En in Stellendam waren er afgelopen zomer al rondleidingen door het dorp in samenwerking met Het Wapen van Stellendam.

Naast de wandelingen zoomen de gratis app 'Naar Toen' met bijbehorende boekjes en het magazine 'de Ramp op Goeree-Overflakkee, van toen naar nu' in op de Watersnood van 1953. Boekjes en magazine zijn te koop bij de VVV, het Streekmuseum en de bibliotheekvestigingen. In Stellendam en Ooltgensplaat zijn bovendien Kunstkruimelroutes te lopen, die ook voor kinderen interessant zijn. Een en ander is gerealiseerd in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee en mogelijk gemaakt door onder andere de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Herinneren

Aanmelden voor een wandeling onder leiding van een Watersnoodambassadeur kan via de VVV Goeree-Overflakkee. "Het is een beetje moeilijk om hier promotie voor te maken", zegt Mirna Bogert van de VVV. "Het is belangrijk om te herdenken en te herinneren. Onze gasten hebben daar behoefte aan en ook aan informatie en verhalen over de Ramp. Geen sensatie, maar juist de persoonlijke verhalen die de Watersnoodambassadeurs kunnen vertellen."

Volgens Mirna Bogert is er behoefte aan die soort wandelingen met een gids. Ze ziet het ook aan de stadswandelingen door Goedereede, die al jaren een succes zijn, de populaire torenbeklimmingen in Ouddorp en de excursies naar de visafslag, die in het seizoen soms ruim veertig mensen trekken. Op 30 september is er ook voor het eerst een dorpswandeling door Sommelsdijk.

De wandelingen met Watersnoodambassadeur promoot de VVV door deze op te nemen in de activiteitenkalender en bekend te maken via de recreatiebedrijven. Er is ook een flyer in de maak. De wandelingen zijn interessant voor de bewoners van Goeree-Overflakkee, maar "zeker ook voor toeristen", aldus Mirna Bogert.

Autoroute

De VVV heeft vijftien jaar geleden, toen de vijftigste herdenking van de Ramp plaatsvond, een Watersnoodramp Autoroute uitgegeven. Daar was veel vraag naar, met als gevolg dat er geen exemplaar meer in voorraad is. Daarom gaat de VVV, met het oog op de vijfenzestigste herdenking in 2018, deze autoroute opnieuw uitgeven.

Aan de bak voor een plasticvrij Haringvliet

GOEREE-OVERFLAKKEE - De mens vervuilt de kust en de zee. Dat zwerfafval bracht Matthijs Lievaart, afkomstig van Goedereede Havenhoofd, op het idee om langs de kust jutbakken te plaatsen. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam, maakten kinderen twintig bakken van de pallets van Van Oostenburgge Pallets uit Stellendam. De bakken zijn bestemd voor plaatsing langs het Haringvliet.

Langs de Nederlandse kust staan al 100 jutkisten naar het idee van Matthijs Lievaart (Verlosdezee.nl ) Een heel succesvol initiatief dat veel navolging krijgt. Ook andere organisaties wilden er mee aan de slag. Een van die partijen is het overleg Landschapstafel Haringvliet, waarin veel partijen samenwerken waaronder Rijkswaterstaat. Het hieruit ontstane project Haringvliet Plastic Vrij, is onderdeel van een breed landelijk netwerk en ambitie: Schone Rivieren.

Tijdens de Wereldhavendagen liet een team van Rijkswaterstaat de bezoekers zien en horen over de problemen met zwerfafval en plastic in de zee en rivieren. De huidige samenwerking via 'AAN DE BAK' wordt getoond. En bezoekers wordt gevraagd mee te werken. Dat kunnen zij doen door afval in te zamelen bij inzamelactiviteiten langs de rivieren. "Daarvoor willen we zoveel mogelijk burgers en inwoners langs het Haringvliet bewuster en in een actie-modus krijgen om plastic afval te verminderen en zwerfafval te voorkomen", aldus Karen van Burg (RWS) namens de gezamenlijke organisaties, waarin ook de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf betrokken zijn.

De jutbakken die gemaakt worden tijdens de Wereldhavendagen zijn weer door Marc van Oostenbrugge opgehaald in Rotterdam. Ze zijn voorlopig bij de opslag van RWS bij de Goereese sluis geplaatst. In het Haringvlietweekend op 29-30-31 september wordt er breed aandacht aan besteed. Ze zijn onderdeel van excursies in het Haringvliet. Zie link. https://www.ivn.nl/haringvlietweekend

Tekst: Maria Evers

Lekker Nazomeren in De Overkant

OUDDORP - Op zaterdag 16 september organiseert de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee het evenement 'Lekker Nazomeren'. Tussen 15.00 en 19.00 uur is iedereen welkom in tuincafé 'De Overkant' in Ouddorp.

In de tuin kan men onder het genot van hapjes, tapas en een drankje genieten van verschillende liveoptredens. Speciale gast op deze middag is Miss Clementine. Miss Clementine is singer-songwriter en zingt Ierse Folksongs. Ze stond deze zomer onder meer op het foodtruckfestival 'Smaak aan Zee'. Binnenkort komt er een nieuw album van haar uit.
Verder treedt deze middag het gelegenheidsduo Slice of Life op. Henrico Klem en Erik ter Braak spelen samen pop- en hardrockmuziek, maar ook folk en Nederlandstalige nummers.
Verder zijn er optredens van Caroline (met songs van Abba tot Claudia de Breij) en Jorinde achter de vleugel met covers uiteenlopend van acoustic soul tot bluegrass. Voor de afwisseling klinken de swingende klanken van Sax'a'Holic. Vijf enthousiaste dames op saxofoon die met veel plezier easy-listening muziek spelen.
De opbrengst uit de kaartverkoop gaat naar het landelijke project van de Soroptimisten, School for Justice. Samen met de Nederlandse organisatie 'Free a girl' zetten de Soroptimisten zich in voor de financiering van het universiteitsproject 'School for Justice' in India. Met dit project wordt geïnvesteerd in meisjes die zijn bevrijd uit kinderprostitutie. Door hen op te leiden tot advocaten en officieren van justitie wordt kinderprostitutie structureel aangepakt: door de Indiase samenleving van deze misstanden bewust te maken én door de slachtoffers een stem te geven. Deze stem kunnen zij gaan gebruiken om het systeem te veranderen en daders te veroordelen.

De afgelopen 8 jaar heeft 'Free a Girl' bijgedragen aan de bevrijding van meer dan 4.000 meisjes uit bordelen in Azië. Arjan Erkel en Yolanthe Sneijder Cabau zijn oprichters en ambassadeurs van 'Free a girl'.
Lekker Nazomeren wordt mede mogelijk dankzij de sponsoring door De 3 Linden Makelaardij, WEA Deltaland, Willy de Vos Hypotheken, Axxi Auto, Kranse Printwrx, JURinfoD, Rozima, AMK GWW, Diekmeesters en Hans Hoek Mode in Wonen.
U bent van harte uitgenodigd om ons evenement te komen bezoeken. Entreebewijzen kosten 5 euro per persoon. Kaarten kunt u bestellen via: aanmelding.soroptimistGO@gmail.com of kijk op de facebookpagina www.facebook.com/Soroptimistclub-Goeree-Overflakkee.

Adres De Overkant: Dijkstelweg 33, 3253 TA Ouddorp

Gemeente beloont basisscholen project 'Cycling4School'

STELLENDAM - Meer mensen vaker op de fiets of te voet en daarmee het autogebruik rondom scholen terugdringen. Ofwel: Een schonere en veiligere schoolomgeving. Dat is het doel van het project 'Cycling4School' dat bij wijze van proef op vier basisscholen op Goeree-Overflakkee draaide. Uit de proef bleek dat het autogebruik rond de deelnemende scholen met ongeveer 25 procent afnam. De gemeente beloont hen daarom met een waardecheque voor het inkopen van verkeers(veiligheids)materialen.

Het idee achter 'Cycling4School' is dat de leerlingen als ambassadeurs hun ouders stimuleren om hen vaker te voet of per fiets naar school te brengen. Hiermee sparen ze samen voor punten, waarmee de scholen verkeers(veiligheids)materialen kunnen verdienen. De materialen kunnen de scholen inzetten of gebruiken tijdens verkeerslessen. De spaaractie zorgde er voor dat het autogebruik rond de deelnemende basisscholen op Goeree-Overflakkee met ongeveer 25 procent afnam.

Waardecheque als beloning

Als beloning voor het resultaat ontvangen de deelnemende scholen, O.B.S. De Pannebakker uit Nieuwe-Tonge, O.B.S. J.C. van Gent uit Sommelsdijk, Daltonschool De Vliegers uit Middelharnis en C.N.S. Zomerland uit Stellendam een waardecheque. De cheque kunnen de scholen gebruiken voor zelfgekozen verkeers(veiligheids)materialen. Wethouder Peter Feller was op woensdag 6 september 2017 bij C.N.S. Zomerland om de cheque met het hoogste bedrag persoonlijk uit te reiken. Deze basisschool verzamelde namelijk de meeste punten.

Wethouder Peter Feller: "We zijn supertrots op de leerlingen van deze scholen. Zij moesten voor de zomervakantie hun ouders zo ver zien te krijgen hen te voet of per fiets naar school te brengen. Veel ouders hebben daar gehoor aan gegeven. Daar zijn we enorm blij mee. De leerlingen hebben de punten terecht verdiend. Het is nu aan scholen om te bepalen welke verkeersmaterialen ze voor de kinderen willen aanschaffen."

'Cycling4School'

'Cycling4school' is één van de campagnes waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee zich inzet om de verkeersveiligheid rondom (basis)scholen te vergroten. Vanwege het positieve resultaat van de pilot, bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een vervolg in 2018.

Kijk voor meer informatie over de spaaractie 'Cycling4School' op www.cycling4school.nl.

Moedige Moeders werkt samen met !k-Fulnness

GOEREE-OVERFLAKKEE - Moedige Moeders GO is een samenwerking aangegaan met Arina de Groot van !k-Fullness. "Arina neemt ons mee in een workshop die anders is dan anders en waarin de drama driehoek centraal zal staan", aldus MMGO.

Arina gaat de maandelijkse inloopavonden begeleiden en is zelf ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving. Voor wie zijn deze inloopavonden bedoeld?
Voor iedereen die te maken heeft met afhankelijkheid, verslaving, gebruikersproblematiek maar zeker ook voor ouders die het moeilijk vinden met hun puber om te gaan en goede handvatten kunnen gebruiken om te voorkomen dat zij in de problemen komen.
Dus: voor partner/ouders/kinderen (16+), familie/vrienden/collega's enz.;
Wanneer je durft te kiezen voor jezelf en voor je naaste;
Wanneer je niet meer weet wat je kunt doen en wel wat ondersteuning kunt gebruiken;
Wanneer je je afvraagt: hoe ik om met mijn verslaafde dierbare?;

De 1e inloopavond is op maandag 18 september van 19.30 tot 21.30 uur in het JAC. Molenweg 28 te Middelharnis. De toegang is geheel gratis.
De volgende inloopavonden zullen zijn op: maandag 16/10, 20/11 en 18/12. Bij voldoende belangstelling zullen we doorgaan in 2018.
Voor meer info: www.moedigemoedersgo.nl www.ik-fullness.nl

Advendo huldigt 87-jarig lid

Uitreiking van de gouden muziek sleutel, de oorkonde en de bloemen.

OOLTGENSPLAAT - Maandag 4 september werd op de wekelijkse repetitieavond aandacht gevraagd voor een heuglijk feit.

Een van de oudste leden van de verenging was 50 jaar lid van de vereniging. Wekelijks zingt zij haar partij nog volop mee en zij heeft er nog steeds veel plezier in. Bij Dina Kik-de Vos komt het ouder worden met enige probleempjes, maar die zijn alleen maar lichamelijk, want geestelijk weet zij nog altijd geconcentreerd de aandacht bij haar tenorpartij te houden.
Voorzitter Gerrit Poortvliet schonk op zijn bekende wijze aandacht aan dit jubileum, maar zeker ook aan het feit dat zij nog steeds in staat is wekelijks de repetities te bezoeken en veelal nog mee kan doen aan de concerten.

Hij overhandigde de gouden muzieksleutel en de oorkonde en vervolgens werd de jubilaris in de bloemetjes gezet. Mevrouw Kik heeft in haar actieve periode bij Advendo verschillende dirigenten meegemaakt. Een opsomming werd door de voorzitter gegeven. De repetitie werd vervolgens voortgezet en tijdens de pauze werd de jubilaris door alle leden geluk gewenst.

"Een lid waarop Advendo trots kan zijn en het lid kan blij zijn dat zij bij een groep zangers hoort die wekelijks hieraan veel plezier beleven. Wilt u ook ervaren hoe het is om te zingen in een koor, kom dan op maandagavond gezellig meedoen op onze repetitieavond in 't Centrum aan de Weesmolenstraat 12 te Ooltgensplaat", aldus het bestuur.

'Buurtpreventie' bij PCOB

MIDDELHARNIS – PCOB Goeree-Overflakkee start op maandag 18 september het nieuwe seizoen voor haar leden en eventueel toekomstige leden. Wijkagent Arjan Aarnoudse praat de aanwwezigen dan bij over 'buurtpreventie'.

De middag begint om 14:00 uur in de Hoeksteen te Middelharnis. Entree € 2,-.
Al sinds haar oprichting in 2007 worden deze middagen, met gevarieerde onderwerpen, door de PCOB-GO voor senioren georganiseerd met als doel ouderen en eenzamen een fijne middag te bezorgen en met elkaar in contact te brengen. Wellicht kunnen de middagen er ook toe dienen nieuwe leden te interesseren voor de vereniging.
Deze middag zal voor de wijkagent in het teken staan van het in contact komen met de oudere inwoner van Goeree-Overflakkee.
Het thema zal zijn: 'hoe bereik ik de politie in voorkomende gevallen en hoe kom ik in contact met mijn wijkagent'.
De volgende vragen rijzen op: 'Wat gebeurt er als ik 112 bel en wanneer bel ik nu 112'? 'Wie/wat zit er achter het telefoonnummer 0900-8844 en wanneer gebruik ik het'? Verder wil de wijkagent graag van u weten hoe u tegen de politie aankijkt en hoe u de bereikbaarheid ervaart en wat zijn volgens u zaken waar de politie zich mee bezig moeten houden? Uiteraard wordt ook graag gehoord als de zaken al wel goed gedaan worden en is er nieuwsgierigheid naar ervaringen van u, als aanwezigen, met politie en/of eventuele misdrijven.

Pelgrims onderweg anno 2017

Is het u wel eens opgevallen, dat als je door het dichtbevolkte Nederland fietst of loopt er bijna altijd wel een kerktoren te zien is. Sommige mensen gebruiken de kerk om het centrum te vinden, om de kerk heen zijn drukbezochte en gezellige winkels, terrasjes en cafeetjes. De kerk zelf trekt steeds minder bezoekers. Alhoewel de mens constant op zoek is naar spiritualiteit en rituelen, al dan niet als groepsbeleving, vinden steeds meer mensen dit niet meer in de kerk. Dat de mens toch zoekend is naar enige vorm van spiritualiteit blijkt uit het feit dat dit jaar bijna 500.000 pelgrims (waaronder 3.500 Nederlanders) lopend of fietsend, de camino (de weg) naar Santiago de Compostela afleggen.

Santiago de Compostela is een stad in Noordwest Spanje, waar volgens de overlevering het graf van Sint Jacob ligt. Dat werd door kluizenaar Pelayo in 813 hervonden in een, volgens de kluizenaar, veld van sterren. Zo ontstond de naam 'Compostela' afgeleid van 'Campus Stellae' (=veld van sterren). Sinds het jaar 813 lopen er vanuit heel Europa verschillende caminos (wegen) naar Compostela. Pelgrimstochten zijn trouwens niet typisch christelijk, je vindt ze in alle godsdiensten terug, denk maar aan het ongelooflijk aantal moslims die jaarlijks Mekka bezoeken.

Ik hoop tijdens onze tocht met mede-pelgrims onderweg eens te kunnen praten over de leegloop van de kerk versus de ongelooflijke hedendaagse belangstelling voor het pelgrimeren. Voor iedereen kan de beleving van een pelgrimstocht anders zijn: een spirituele of therapeutische tocht, een natuurbeleving of een prestatietocht. Een pelgrimstocht, de geschiedenis van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela begint eeuwen geleden, is hoe dan ook een stap uit het normale patroon. Daardoor krijgt men een gevoel van vrijheid en verbondenheid met andere pelgrims en met de natuur. Ikzelf heb een gedeelte van de tocht zeventien jaren geleden al eens gedaan en wil dit nu samen met mijn vrouw Rina en onze vrienden Bep en Henk Maliepaard nog eens herbeleven. De komende drie weken willen wij graag onze belevenissen delen in de krant en u op de hoogte houden van de vorderingen van onze tocht.

Jac Schoutens

Ps. Reacties zijn van harte welkom op het e-mailadres j.schoutens@upcmail.nl.

Jongerenbijeenkomst

OUDE-TONGE - Ben jij tussen de 18 en 30 jaar? Woon je op Goeree of in de Hoeksche Waard? Ben jij geïnteresseerd in geloof of er nieuwsgierig naar?

Ben jij katholiek, protestant, twijfel je of ben je je geloof misschien een beetje kwijt geraakt?
Praat je wel eens met leeftijdsgenoten over je geloof? Nee….dan kan daar verandering in komen!
Er wordt op donderdagavond 14 september een ontmoeting organiseren voor en door jongeren met als thema: "Hoe houd je je geloof in stand in een ongelovige wereld"
Jongeren kunnen ervaringen uitwisselen, discussiëren en - als het bevalt – wordt er nagedacht over een volgende bijeenkomst en een volgend thema. Je kunt gerust een vriend of vriendin meenemen van buiten de parochie en in verband met de inkopen even laten weten als je wilt komt (06-31901126 of lizzybeenhakker@gmail.com)
Donderdagavond 14 september 2017; Pastorie RK Parochie, Voorstraat 15, Oude-Tonge; Van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Japanse professor op Tiengemeten

TIENGEMETEN - Deze week bracht professor Kenji Kamigawara uit Japan een bezoek aan het natuureiland Tiengemeten. Zijn bijzondere aandacht ging uit naar de bestrijding van de Kleine waterteunisbloem door Natuurmonumenten op Tiengemeten. Hoewel de problematiek van deze exoot op Tiengemeten een stuk kleiner is dan in lake Biwa in Japan, was de professor zeer onder de indruk van de genomen maatregelen.

Op Tiengemeten gaat het om de Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploïdes). In Japan is er sprake van Gewone of grote waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora). De groeiwijze en problematiek is wel grotendeels vergelijkbaar. De plant woekert snel waardoor andere planten geen kans krijgen en uiteindelijk verdwijnen. Natuurmonumenten werkt al een aantal jaren aan het verwijderen van de plant op Tiengemeten. Dit doet zij met een team van vrijwilligers, die de groeiplaatsen van de plant in kaart brengen en deze handmatig en machinaal uit het gebied verwijderen.

Professor Kenji verzorgde vorige week een presentatie bij het European Environmental Law Forum in Kopenhagen, en vloog maandagavond door naar een congres in Engeland. Hij was op de hoogte van de aanpak op Tiengemeten en wilde daarom graag de kans benutten om hier te kijken. De invasie in lake Biwa is wel even op een andere schaal, aangezien het meer een omvang heeft van 20 bij 100 kilometer. De bestrijding van de plant in Japan kost de Japanse overheid veel geld en mankracht en wordt volledig uitbesteed. De bestrijding bestaat uit het maaien en verbranden van het maaisel en monitoren van het gebied.

Al lopende door het kommoeras van de Weelde op Tiengemeten kreeg professor Kenji een goed beeld van de aanpak. Hij kreeg toelichting van twee actieve vrijwilligers die zich al een aantal jaren hard inzetten voor het verwijderen van de kleine waterteunisbloem. "Ik heb veel bewondering voor de aanpak van Natuurmonumenten en vooral voor de gedrevenheid van de vrijwilligers. Zo bijzonder om te zien hoe dit gezamenlijk wordt opgepakt op een eiland als Tiengemeten", aldus professor Kenji.

Hoewel de taalbarrière soms parten speelde, was het een zeer leuke en nuttige ontmoeting. Over en weer kon kennis en ervaring worden uitgewisseld. Daarnaast was het bijzonder dat zaken die rondom het Haringvliet spelen ook herkenning oproepen bij dr. Kenji, zoals een gereguleerd waterpeil en veiligheid tegenover een dynamisch peil en meer natuurwaarde.

Dammis Vroegindeweij wint Grote Prijs Goed voor Goed

MIDDELHARNIS - De wedstrijden met de postduiven zijn voor dit jaar bijna afgelopen. In de komende maanden gaan ze hun verenkleed vernieuwen. Het was een moeilijk en zwaar vliegseizoen. Vaak waren de weersomstandigheden niet helemaal optimaal, af en toe moest het lossen zelfs uitgesteld worden naar de volgende dag. Maar de duiven hebben zich er goed door heen geslagen.

Ook bij Dammis Vroegindeweij uit Nieuwe-Tonge. Hij heeft echter ook nog een ander probleem. Omdat zijn hokken zijn omringd door een flink aantal hoge bomen heeft hij erg veel last van aanvallen van roofvogels. In deze tijd wordt er bijna dagelijks een duif gepakt door een roofvogel, heel erg vervelend. Hierdoor kunnen de duiven bijna niet normaal trainen rondom hun hok want ze moeten erg op hun qui-vive zijn. Dat belet ze echter niet om regelmatig toch prima prestaties neer te zetten. Zo ook op de wedstrijd vanuit Arras in het noorden van Frankrijk. Het was een uitermate spannende strijd tot op de finish. Een zestal duiven vormde de kopgroep, waaronder twee van Dammis. Met miniem verschil wisten ze de eerste en ook de tweede prijs te veroveren. Hiermee wonnen ze de Grote Prijs van Goed voor Goed. Dit kringloopcentrum biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking; een vertrouwd fenomeen op Goeree-Overflakkee. Uiteraard ging de winnaar Dammis Vroegindeweij graag op de foto met Joost van Welsenis en enkele medewerkers.

Oostmoerse springruiters naar het NK

Oostmoerse Ruiter Yvonne van Dis uit Middelharnis heeft met haar pony Beemsterhoeve’s Any Moment een prachtige vierde plaats behaald bij de Nederlandse Kampioenschappen Springen in Ermelo (foto: Gerda van Dis)

STAD aan 't HARINGVLIET - Twee jonge Oostmoerse springruiters hebben onlangs bij de KNHS Regiokampioenschappen in Heerjansdam fantastisch gepresteerd.

De 10-jarige Desiré Vroegindeweij uit Middelharnis reed er als enige in haar klasse met haar pony Bodi tweemaal een foutloos parcours; goed voor het regiokampioenschap en daarmee afvaardiging naar het NK! Ook Yvonne van Dis (12 jaar, Middelharnis) bleef tweemaal foutloos met haar pony Beemsterhoeve's Any Moment, roepnaam 'Ammie'. In de barrage was de combinatie nèt niet snel genoeg voor het kampioenschap, maar hun prachtige tweede plaats leverde eveneens een startbewijs voor het NK op.

Desiré en Yvonne togen op 1 september jl. met ouders en pony's en de nodige supporters naar Ermelo. Daar werd tijdens de Hippiade 2017 het Nederlands Kampioenschap Springen gehouden, op het terrein van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Een indrukwekkende entourage, maar Desiré en Bodi hielden het hoofd koel en reden een foutloze eerste manche. Helaas maakten zij een foutje in de twee manche en moesten ze uiteindelijk genoegen nemen met de zevende plaats. Maar als je pas tien jaar bent en al in de landelijke top tien weet te eindigen, dan is dat toch een fantastische prestatie! Yvonne en Ammie wisten beide manches foutloos te blijven. Vier andere combinaties bleven ook foutloos, dus moest er barrage gereden worden. Het uiteindelijke verschil tussen de vijf was echt minimaal en Yvonne mag supertrots zijn op het resultaat: ze is met Ammie toch maar mooi vierde van Nederland geworden! (Tekst: Myra Lugthart)

Vrijdag in de krant

Foto van Ton van der Laan.

Rarekiek bestaat 60 jaar

'Laat de molen maar draaien'