info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

20 september 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 20 september 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Opening Beweegweek:
Tokkelend door Nieuw Rijsenburgh

GOEREE-OVERFLAKKEE – Deze week is het de Nationale Sportweek. Een initiatief van NOC*NSF, met als doel sporten en bewegen te promoten. De Sportweek wil het belang onderstrepen van hóe gezond sporten en bewegen is. En met het houden van een Beweegweek haakt CuraMare daar graag op in. In al haar woonzorglocaties vinden de komende dagen bewegingsactiviteiten plaats en wordt aan al haar bewoners de mogelijkheid geboden om op een speelse manier kennis te maken met verschillende vormen van bewegen.

Tekst en foto's: Hans Villerius

De opening van de Beweegweek vond gisterenmorgen plaats in de hal van Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk. Daar legde Linda Dekker, coördinator Dagbesteding en Welzijn, het doel van de samenkomst en van de Beweegweek uit, waarna Wim Driesse als lid van de Raad van Bestuur van CuraMare en Gerrit de Jong als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee samen de opening van de Beweegweek verzorgden. Uiteraard op sportieve wijze.
In haar welkomstwoord gaf Linda Dekker aan dat in 2014 op Goeree-Overflakkee de werkgroep Meer Bewegen voor Ouderen van start is gegaan, om aandacht te vragen voor het belang van bewegen door ouderen en om hierover een stuk bewustwording te bereiken. In de tijd die erop volgde werd gewerkt aan een aantal verbeterpunten in het programma en nu, nu het de Nationale Sportweek is, werd dit als moment gezien om weer aan de weg te timmeren en een programma neer te zetten dat ouderen, en natuurlijk ook jongeren, stimuleert in beweging te komen. "Bewegen doen we overal en zit door het leven van alledag verweven", zei Linda. "Het zit 'm dikwijls in de kleine dingen. Op elke locatie van CuraMare zijn er mogelijkheden om bewust met beweging bezig te zijn. En om daar een handje bij te helpen is er voor elke woongroep een speciale beweegmand beschikbaar met eenvoudige middelen om de spieren extra te activeren".
Wim Driesse juichte het initiatief van de Beweegweek van harte toe. "Laten we ons deze week maar eens wat extra inspannen. Bewegen is belangrijk voor ons lichamelijk en geestelijk welbevinden, zo blijkt steeds meer uit onderzoeksrapporten." En ook de wethouder ziet 't zo. Hij zei het heel bijzonder te vinden dat de opening van de Beweegweek juist hier plaatsvindt, in een woonzorgcentrum, waar ouderen en minder validen wonen. "Complimenten daarvoor. En inderdaad, ook hier moet je mensen stimuleren om in beweging te blijven, passend bij de eigen mogelijkheden. Maar tegelijkertijd zouden we iederéén in beweging willen krijgen. Dertig minuten per dag is de norm, maar er zijn zeker mogelijkheden voor meer. Laten we ertegenaan gaan!"
Aan dat laatste gaven Driesse en De Jong meteen letterlijk invulling door het verrichten van de openingshandeling, die in Nieuw Rijsenburgh een niet alledaagse tafereel opleverde. Vanaf de balustrade boven en rondom de centrale hal was een kabel schuin naar beneden gespannen. En daarvandaan, over het balustradehek stappend, tokkelden ze naar de begane grond terug, om daar met een druk op de knop een paar confettikanonnen te laten knallen en een regen van glimmende slierten neer te laten dalen.
Wie van de aanwezigen interesse had om op dezelfde manier in beweging te komen, kreeg daartoe volop de gelegenheid. En heel wat medewerkers van Nieuw Rijsenburgh grepen die kans aan om nu eens niet via de trap maar op deze speciale manier van boven naar beneden te suizen.
Aanstaande vrijdag vindt in woonzorglocatie Ebbe en Vloed te Oude-Tonge de afsluiting van de Beweegweek plaats, met een terugblik op de week die nu nog bezig is en een beweegprogramma met muziek én kinderen. Aanvang 15.00 uur.

2 / 18

Agenda

Donderdag 22 september

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
DIRKSLAND – Bingo SVIK in de Victoriahal Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur.
GOEDEREEDE – Verenigingsgebouw Oostdam. Goeree Creatief. Een ieder is welkom met zijn of haar werkstuk, breien, haken of ander werkstuk. Tussen 19.00 en 22.00 uur. Elke vierde donderdag van de maand.
SOMMELSDIJK – Lezing Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Aanvang 19.45 uur. Spreker prof. dr. W. van Vlastuin: 'Reformatorische prediking, dus evangelisch'.

Vrijdag 23 september

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl

Zaterdag 24 september

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 12.00 uur.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl

Donderdag 29 september

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Korteweegje 30.

Vrijdag 30 september

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Zaterdag 1 oktober

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 12.00 uur.
STELLENDAM – Verkoop in de container in de tuin van de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 12.00 uur.
SOMMELSDIJK – Koor- en samenzangavond in de Rehobôthkerk. M.m.v. Jong Mannenkoor Jubilate, Korendijks mannenkoor en mannenkoor Thelillim o.l.v. Lennert Knops. Arie v.d. Vlist bespeelt het orgel en de piano en Maria Knops de harp. Aanvang 19.30 uur. Collecte t.b.v. HHG Nieuwe-Tonge.
OUDDORP – Koor- en samenzangavond t.b.v. Stichting Woord en Daad. Medewerkenden Het Delta Mannen Ensemble, Christelijk Gemengd Rehobôthkoor. Eben Haëzerkerk HHG Ouddorp. Aanvang 19.30 uur. Kerk open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis, er is wel een collecte.

Donderdag 6 oktober

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
DIRKSLAND – Bingo SVIK in de Victoriahal Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 7 oktober

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS - Sprokkelmarkt Emmaüskerk aan de Koningin Julianaweg van 18.30 tot 21.30 uur.

Ziekenhuis heeft Kiwanis gift goed besteed

DIRKSLAND – Kiwanis afdeling Goeree-Overflakkee was vorige week dinsdag te gast in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland. De opbrengst van de vorig jaar door Kiwanis gehouden Haringparty was bestemd voor voorzieningen in het ziekenhuis, speciaal voor kinderen. En nu die gerealiseerd zijn, liet het hospitaal graag zien wat er met het geld is gedaan.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Voor de eilandelijke Kiwanis afdeling was het vorige week een beetje terugkomen, toen ze opnieuw te gast was in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Vorig jaar zomer liet ze daar haar gezicht al zien, toen bij de kinderafdeling een nieuwe tuin werd geopend, de Kiwanis Kindertuin. Dit dankzij de opbrengst van één van de jaarlijks door Kiwanis georganiseerde activiteiten ten bate van het goede doel – de Haringparty, die elk jaar weer meer oplevert.
Na het realiseren van de kindertuin uit de opbrengst van Haringparty 2014 werd natuurlijk ook nagedacht over het doel dat aan Haringparty 2015 verbonden zou worden. Dat werd opnieuw het Dirkslandse ziekenhuis, want daar waren ten behoeve van het kind nóg wel wat wensen te vervullen. Op de Spoedeisende Hulp bijvoorbeeld een ruimte speciaal voor kinderen. Geen kille zakelijke onderzoeksruimte, waarvan het aanzicht hoofdzakelijk bepaald wordt door techniek en apparatuur, maar een ruimte waarin toch een kinderklimaat heerst, met een wandvullende gezellige plaat en ook boven de onderzoekstafel een lichtpaneel met kleurige afbeeldingen in het plafond. En niet te vergeten: een flinke i-Pad waarop de kinderen spelletjes kunnen doen. De onderzoeksruimte was er al wel, maar aan een kindvriendelijke aankleding ontbrak het. Bovendien voldeed de ruimte niet meer, zodat een totaal nieuwe inrichting en aankleding hoog op het verlanglijstje stond. En mede dankzij de gift die Kiwanis kon doen na de in 2015 gehouden Haringparty kon deze wens worden vervuld.
De opbrengst van de party bedroeg vorig jaar zoveel, € 18.365, dat er zelfs meer mee kon worden bekostigd. Zo werd op de nieuwe kraamafdeling een kolfkamer gerealiseerd. Deze ruimte was bij de nieuwbouw al wel gepland, maar kon nu daadwerkelijk aangekleed en ingericht worden uit de gift van Kiwanis. Moeders, maar ook medewerksters die pas een kindje kregen, kunnen er in alle rust hun baby voeding geven of hun melk afkolven. En lactatieverpleegkundigen maken graag gebruik van de ruimte om pas voedende moeders daarin te begeleiden.
Maar nóg was er geld beschikbaar, waardoor op verschillende plekken in het ziekenhuis speelhoekjes gerealiseerd konden worden, met op de muur een spelcomputer met touchscreen en een paar kleurige zitplaatsen ervoor.
Nu dit alles gerealiseerd is, vond het ziekenhuis 't hoogtijd om aan Kiwanis te laten zien wat het met haar gift heeft gedaan en daarom was de serviceclub er dinsdag aan 't eind van de middag opnieuw welkom om, onder het genot van een hapje en een drankje, met eigen ogen te zien hoe waardevol haar inspanningen door het jaar heen zijn. Vóór het kind, want dáár draait het bij Kiwanis om.

Toelichting inzet reserve toeristenbelasting

GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van vragen van raadslid Slootweg (SGP) over toegevoegde beheerkosten bij het onderwerp Reserve Toeristenbelasting stelt het college dat genoemde reserve met name is bedoeld voor eenmalige reserveringen. Dus niet voor structurele beheer- en of onderhoudslasten. Daarbij wordt eerst gekeken of deze kosten uit externe- dan wel interne budgetten kunnen worden gedekt. In het uiterste geval kan een beroep worden gedaan op de reserve toeristenbelasting. Als voorbeeld noemt het college het openbaar toilet in Ouddorp. Omdat deze voorziening van belang is geacht voor de gasten is besloten de kosten van 4000 euro structureel te dekken uit genoemde reserve. Dit bedrag komt dus jaarlijks ten laste van het beschikbare budget van 210.000 euro.

Akkerranden en vreemde combinatie op verkeersbord

GOEREE-OVERFLAKKEE – De familie Albrechts maakte vorige week een fietstochtje. Ze bewonderden de in bloei staande akkerranden en maakten daar een foto van, maar ze verwonderden zich over een vreemde combinatie op een verkeersbord en maakten er ook een foto van…

Onderhoudswerk begraafplaatsen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op de openbare lijst van Ingekomen stukken en mededelingen bij de gemeenteraad van afgelopen donderdag stond een reactie van een eilandbewoonster die aandacht vroeg voor onderhoud op een tweetal begraafplaatsen, in Ouddorp en in Herkingen. De briefschrijfster constateerde - bij bezoeken aan genoemde begraafplaatsen - dat vooral de hoeveelheid afgevallen en niet geruimde bladeren bij regen tot overlast aanleiding gaven. Bij begrafenissen is deze 'modderpoel' ongewenst. Het CDA (Pijl) vroeg het college zorgvuldig aandacht aan het onderhoud van de begraafplaatsen te schenken. Zeker ook uit emotioneel oogpunt is dat belangrijk. Wethouder Van der Vlugt gaf aan dat er met de betrokken familie is gesproken. Onderhoud van begraafplaatsen staat hoog genoteerd op het Groenkwaliteitsplan. Ondanks een tekort aan beschikbare uren worden op de genoemde boomrijke Ouddorpse begraafplaats twee keer per week takken en bladeren verwijderd. Ook voorafgaand aan een begrafenis is er inzet. (Jaap Ruizeveld)

Verordening Jeugdhulp

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het collegevoorstel om de Verordening Jeugdhulp Goeree-Overflakkee 2016 aan te passen. Hierdoor wordt het mogelijk om op een laagdrempelige wijze coaching en ondersteuning te bieden aan gezinnen alsmede ambulante opvoedhulp te verlenen. Het draagt bij in een efficiënt en effectief werkend Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) en het vermindert de regeldruk. Uit accountantsonderzoek bleek dat in 2015 niet volledig volgens de Verordening is gewerkt. Dat betekent onrechtmatig handelen. Met het genomen verschoningsbesluit wordt dit mankement opgelost. (Jaap Ruizeveld)

Muziek in de Voorstraat

MIDDELHARNIS - Vrijdagavond 23 september is de vierde editie van het jaarlijkse huiskamerfestival Muziek in de Voorstraat in Middelharnis met een afwisselend programma: musical, piano, piano/klarinet en een swingend koor.

De aanvang is om 19.45 uur in het Oude Raadhuis van Middelharnis (zaal open 19.15 uur). Kaartverkoop bij voorkeur via muziekindevoorstraat@gmail.com € 25,00 inclusief consumptie in de pauze. Eventueel reserveren via Van Vliet Zeilen (overdag) 0187 483790. Facebook Muziek in de Voorstraat.

De festivalformule is even simpel als aantrekkelijk: bezoekers gaan in groepen op bezoek in vier statige panden in de Voorstraat. In de vier gastvrije huiskamers worden de concerten verzorgd. Na het tweede concert is er een pauze in het huis waar men dan is aangeland. De concerten worden dit jaar verzorgd door: Piet Westhoeve (piano), Mannenkoor The Amazing Singers, Studenten van Hogeschool Codarts Rotterdam en het duo Ynke van der Wagt en Jantijs Volker (piano/klarinet).

Na het festival is er nog een nazit met de optredende muzikanten en de bewoners van de concertlocaties van dit jaar in het Oude Raadhuis. Consumpties zijn dan voor eigen rekening. De organiserende werkgroep Muziek in de Voorstraat werkt onder auspiciën van Stichting Podium Goeree-Overflakkee. www.stichtingpodium.nl

Tropenrooster in de herfst

SOMMELSDIJK - Temperaturen die oplopen tot boven de 28 graden. In de lokalen. Geen wonder dat de kinderen niet te motiveren zijn, dacht meester De Jong, directeur van de School met de Bijbel in Sommelsdijk.

Hij nam in overleg met alle partijen de beslissing een tropenrooster in te stellen, zodat de kinderen les zouden krijgen als het qua temperatuur nog een beetje te doen was in de lokalen, en 's middags heerlijk konden genieten van de tropische temperaturen aan het strand of ergens anders. Nu kan het nog… en dat is al bijzonder genoeg. Het is per slot van rekening al herfst. Bijna dan.
September heeft inmiddels een heleboel records gebroken. De afgelopen dagen was er keer op keer sprake van een warmterecord zowel overdag als 's nachts. Ook op de School met de Bijbel werd geschiedenis geschreven. Juf Slootweg, die toch al 40 jaar op onze school werkt, had het nog nooit meegemaakt dat er een tropenrooster in werd gesteld.

Een tropenrooster is een continurooster. Bij het continurooster blijven de leerlingen verplicht tussen de middag over op school. Zo gingen de over het algemeen Sommelsdijkse kinderen naar school van 8 uur tot half 2. Voor sommige ouders was het even omschakelen, maar er volgden veel positieve reacties van ouders die met hun kinderen genoten hadden van een middag op een heerlijk rustig strand. Het was echt een cadeautje, vonden velen!
Het warme weer zorgde voor meer verrassingen. Zo werden donderdag alle kinderen door supermarkt Plus Slingerland getrakteerd op een heerlijk verkoelend ijsje. Dat ging er wel in! Dacht Delta het water om half 12 te moeten afsluiten, wat gelukkig er na een half uur weer op kwam en als klap op de vuurpijl was daar donderdag de brandweer, bemand door de vaders van enkele leerlingen, zodat met een spectaculair waterballet het tropenrooster en de zomer afgesloten kon worden.

Eigen bijdrage vervalt

GOEREE-OVERFLAKKEE – Bij de behandeling van de drie nota's Mantelzorg, Ouderen en Vrijwilligersbeleid heeft de gemeenteraad aan het college van b. en w. gevraagd in contact te treden met de stichting ZIJN. Dit om de wens van de fracties over te brengen dat de eigen bijdrage voor de deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers aan de cursus vervalt. Afgesproken is dat de stichting de eigen bijdrage niet meer zal vragen. Om te zien op welke wijze dergelijke cursussen in de toekomst (met het oog op 2017) betaald moeten worden, is de gemeente met de stichting nog in gesprek. (Jaap Ruizeveld)

Tien jaar Van der Linde Rommelmarkten

OUDDORP – Het is weer al tien jaar geleden dat Lijnie van der Linde begon met haar rommelmarkten voor goede doelen. Zaterdag hoopt ze hierbij stil te staan.

Zaterdag 24 september is er een ingelaste rommelmarkt. Hierbij hoopt men stil te staan bij het tienjarig bestaan van deze markten.
Mensen die spullen brachten, die spullen kochten en andere belangstellenden, dus ook hen die de markten een warm hart toedragen worden uitgenodigd om bij het tienjarig bestaan stil te staan.
De rommelmarkt is ingericht met de voorraadspullen die nog achter de schermen stonden. Koffie, thee en iets fris met iets lekkers staat klaar. Ook zullen er foto's te zien zijn van de cadeaus die in de afgelopen tien jaar zijn gegeven.
De rommelmarkt is van 9.00 tot 13.00 uur en het officiële gedeelte is om 10.30 uur. Het adres is Zuidweg 3, in Ouddorp.

Verfrissende traktatie van de Plus op OBS J.C. van Gent

SOMMELSDIJK - Op donderdag 15 september stopte er onverwachts een auto van de Plus bij de JC van Gent in Sommelsdijk. Uit deze auto kwamen dozen vol met ijsjes voor alle kinderen van de school. Na alle warme dagen konden de kinderen dit wel waarderen! Op het schoolplein genoten ze van de koude lekkernij. "Plus Slingerland, dank je wel voor deze verrassing.", aldus de schoolleiding.

Rectificatie
Gemeentehuis Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT – In het vorige week geplaatste artikel over het gemeentehuis van Ooltgensplaat stond dat de huurder werd gedwongen om toch wat onderhoud te plegen etc. Dit moet echter zijn de verhuurder. De laatste zin van het gedichtje was 'hoe lang gaat dit duren'.

Mondelinge vragen drie raadsfracties

GOEREE-OVERFLAKKEE - Drie fracties maakten gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen aan het college te stellen tijdens de raadsbijeenkomst van donderdagavond.

Door Jaap Ruizeveld

De ChristenUnie (Tuk) vroeg aandacht voor verwijzingsborden, panelen en informatieborden in en bij de dorpskernen die niet altijd representatief en leesbaar meer zijn. Dat doet afbreuk aan de ambities om een aantrekkelijk eiland te zijn voor inwoners, toeristen en recreanten. Is er al een eilandelijk beheer-en onderhoudsplan wilde de CU weten. Wethouder Van der Vlugt zei dat dit plan er nog niet is, maar dat een werkgroep al wel een inventarisatie heeft uitgevoerd. Na het opstellen van het plan worden vanaf 2017 kernen aangepakt.

Indiceren

De fractie VKGO (Vreugde) stelde een vraag over Resultaatgericht indiceren. FNV Zorg en Welzijn zou in een rapport hebben aangegeven dat volgens rechterlijke uitspraak de in onze eilandgemeente uitgevoerde wijze van resultaatgericht indiceren niet zou zijn toegestaan. Bij deze nieuwe manier van indiceren sluit de gemeente contracten met zorgaanbieders over de resultaten die zij moeten behalen. De zorgaanbieders krijgen de vrijheid om dat zelf in te vullen. Volgens VKGO stelt de rechter dat men zo niet mag indiceren. In het indicatiebesluit moet zijn opgenomen hoe het resultaat moet worden bereikt. Wethouder De Jong noemde het een lastige kwestie waarover een advies wordt tegemoetgezien van de VNG. Kijkend naar de rechterlijke uitspraak lijkt het vooralsnog niet nodig veranderingen aan te brengen in het nu gevoerde beleid.

Regeling

De fractie EVV (Van Alphen) stelde een vraag over het onderwerp stand van zaken besluitvormingstraject van de afzonderlijke windlocaties, gericht op de coördinatieregeling. Dit met als achtergrond om te horen of de samenleving voldoende in staat wordt gesteld over het onderwerp mee te denken. Er moet bij dit item een flink aantal procedures (Mer / bestemmingsplan enz) en vergunningaanvragen worden doorlopen. De Wet milieubeheer biedt de mogelijkheid een aantal procedures te combineren (coördinatieregeling). Van Alphen wilde weten of deze regeling inmiddels al wordt toegepast. Wethouder Tollenaar kon de vraag bevestigend beantwoorden.

Week van de Goereese Vis in De Vliedberg

OUDDORP – Aan de Week van de Goereese Vis werd traditiegetrouw ook door De Vliedberg aandacht geschonken. Zo kwam er een groep van de CBS School met de Bijbel samen met de bewoners garnalen pellen. Verder waren er heel veel gezellige activiteiten. De organisatie bedankt alle vrijwilligers die aan het slagen van deze dag hebben meegewerkt. Verder worden de volgende bedrijven bedankt: Coöperatie Westvoorn; de garnalenkotters TH 10, GO 29, GO 57, GO 58, OD 3 EN SL 13. Voor de vis zorgden de SCH 18 en GO 38 en de GO 48 zorgde voor vis en scholfilet.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo ANBO

De ANBO Oostflakkee houdt op woensdag 21 september bingo in de Fios-kantine. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. De kosten zijn € 5,00. Ook niet-leden zijn welkom.

DIRKSLAND

Bingo SVIK

Stichting SVIK organiseert op donderdag 22 september een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Stichting kledingbeurs KLEINe P@RIJS houdt op vrijdag 30 september van 15.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs in zorgcentrum Geldershof, Poldersweegje 2. Entree is gratis. De helft van de verkoopopbrengst wordt geschonken aan beide basisscholen in Dirksland. De andere helft is voor diegene die kleding en/of speelgoed hebben ingeleverd. Lever uw nog mooie najaars- en winterkleding maat 50 t/m 176, jassen, schoenen, binnen- en buitenspeelgoed en babyartikelen in op maandag 26 en dinsdag 27 september van 08:15 tot 11:30 uur en van 13:00 tot 15:00 uur op de locaties: CBS Prins Maurits, Begonia 1 en OBS de Inktvis, Hondsgalgweg 5 in Dirksland. Of neem contact op via kledingbeursdirksland@gmail.com U kunt ervoor kiezen om de niet verkochte kleding/speelgoed terug te nemen of deze te schenken via de stichting aan lokale goede doelen. Meer informatie kunt u vinden op www.kledingbeursdirksland.nl

Opbrengst KWF-collecte

De collecte van het KWF 2016 heeft in Dirksland, Herkingen en Melissant, € 4.974,85 opgebracht. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt. Wilt u zich volgend jaar ook inzetten voor KWF meldt u aan via vrijwilligers@kwf.nl

GOEDEREEDE

Goeree Creatief

Elke vierde donderdag van de maand is er in verenigingsgebouw een avond genaamd Goeree Creatief. U bent van harte welkom donderdag a.s. 22 september met uw eigen werkstuk, breien, haken of ander handwerk. De deuren van Oostdam staan open van 19.00 uur tot 22.00 uur.

HERKINGEN

Scharrelloodsje

"Kringloopwinkels zijn hip en trendy. Het Scharrelloodsje is leuk en elke maand anders. Ons assortiment wordt elke maand aangevuld en daarom blijft het elke keer weer een verrassing. In het Scharrelloodsje kunt u komen schat zoeken onder het genot van een kopje koffie", aldus de organisatie. Het Scharrelloodsje is niet alleen voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor snuffelaars en verzamelaars. "Wij hebben een grote collectie boeken, cd's, dvd's, seizoenartikelen, schilderijen, speelgoed, potten, pannen, puzzels, spelletjes, serviezen, glaswerk en leuke snuisterijen". Het Scharrelloodsje is elke laatste zaterdagmorgen van de maand geopend. Dus ook zaterdag 24 september.

Jeugdvereniging 'de Landman'

Ontmoeting met andere jongeren, gezelligheid rondom een kampvuurtje, zinvolle gesprekken , sportieve activiteiten, samenwerken… Wie dit wel wat lijkt en 13 jaar of ouder is en op het voortgezet onderwijs is van harte welkom, want op zaterdag 24 september begint 'de Landman' weer. Om de week op zaterdagavond komt men bij elkaar. De avonden beginnen om 19.30 uur. Men start met een inleiding over een Bijbelgedeelte en/of een onderwerp wat daarmee te maken heeft. De verdere invulling van de avonden wisselt per keer. Om 22.00 uur wordt de avond afgesloten. De Landman komt bij elkaar in één van de schuren van de boerderij aan Peuterdijk 59.

MELISSANT

Koffieochtend

Woensdag 21 september gaat de koffieochtend in de Melishof weer beginnen. Deze ochtend staat in het teken van met elkaar van gedachten wisselen, ideeën voor de volgende ochtenden. Er is ook een terugblik op wat men allemaal op deze ochtenden gedaan heeft in het afgelopen seizoen. "Misschien heeft u nog leuke vakantieverhalen die u met anderen wilt delen. Tevens is er de mogelijkheid om kennis te maken met het spel Koersbal", aldus de organisatie. Dit alles onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers. De ochtend begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. Entree bedraagt € 1,25; dit exclusief koffie/thee. De volgende koffieochtenden zijn op: 12 oktober, 16 november en de kerstlunch op 19 december.

Heel Melissant Leest

In de Melishof kan er iedere maandagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur een boek voor een boek geruild worden. In de Melishof is men vanaf november 2015 met boeken ruilen gestart. Wie een boek gelezen heeft kan dit ruilen voor een ander boek. Het is gratis. Er zitten enthousiaste dames die graag met u over een gelezen boek praten. Eventueel met een gratis kopje thee. Iedereen is welkom in de Melishof op iedere maandagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Damclub ENEO 52

Op maandag 26 september start damclub ENEO 52 het nieuwe seizoen. De avonden worden gehouden in verenigingsgebouw Melishof en beginnen om 20.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Dus mensen uit Melissant en omstreken die het leuk vinden op deze uitnodiging in te gaan worden op 26 september verwacht.

MIDDELHARNIS

KWF-collecte

Van 4 tot en met 10 september heeft de jaarlijkse KWF-collecte weer plaats gevonden en de totale opbrengst voor Middelharnis / Sommelsdijk was € 6.153,87. De organisatie dankt de collectanten voor hun inzet en de gevers. Er worden nog collectanten gezocht, zie www.kwf.nl

Engelse les

In het wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat wordt weer Engelse les gegeven: Dinsdagmiddag 13.00 tot 15.00 uur; 4, 11, 25 oktober (18 vakantie) 1, 22, 29 november (8 en 15 geen les) 6, 13 december; Woensdagochtend 9.30 tot 11.30 uur; 5, 12, 26 oktober (19 vakantie), 2, 23, 30 november (9 en 16 geen les); 7,14 december. De kosten zijn 75,00 euro voor 8 lessen, contant te voldoen bij de start van de cursus, exclusief materiaal (kopieën) en koffie/thee. Voor vragen over uw niveau etc. kunt u bellen 06-21913954 of mailen info@kunstreis.eu Esther Kranendonk

OOLTGENSPLAAT

Opbrengst nazomermarkt

De opbrengst van de nazomermarkt, t.b.v. de Hersteld Hervormde Gemeente, die op zaterdag 10 september werd gehouden, heeft het mooie bedrag van ruim € 7.000,- netto opgebracht. "Dankzij alle medewerkers, middenstand , sponsors en giften was het een geslaagde dag", aldus de organisatie. De fiets is gewonnen door Jannie Duim, de boodschappenmand door Jannie de Geus uit Nieuwe-Tonge en het aantal hulzen (821) is geraden door dhr. V.d.Windt.

Bingo-avonden

Op vrijdag 23 start men in de kantine van v.v. OFB weer met de maandelijkse bingo-avonden. Een ieder is welkom. De zaal is om 19.30 uur open en de bingo begint om 20.00 uur. De avonden worden gehouden in de kantine van voetbalvereniging OFB.

OUDDORP

Scoutsfair

Zaterdag 24 september is er van 9.30 uur tot 15.00 uur een Scoutsfair, georganiseerd door Scouting Jan Joosten. Op deze dag is er van alles te doen, zoals klimmen en klauteren, hutten bouwen, schatgraven, boogschieten, schilderen, houtbranden en broodjes bakken boven het kampvuur. Verder is er een terras waar iets gedronken of gegeten kan worden. Er is ook een rommelhoek met bruikbare spulletjes. Er worden ook allerlei dingen verkocht, zoals woondecoraties, bloemstukjes, (foto)kaarten, cake, koekjes en jam. De kinderen kunnen weer grabbelen, lollietrekken, cupcakes versieren en bloemschikken. Ook is er een verloting. De fair wordt gehouden bij het scoutinggebouw aan de Hofdijksweg 44. Het terrein is bereikbaar via het parkeerterrein van voetbalvereniging WFB.

Schildercursus

Op dinsdag 27 september start weer een nieuwe serie van vijf schilderlessen in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. De lestijden zijn van 09.30 – 11.30 en van 19.30 – 21.30 uur. Voor beide tijdstippen zijn er nog enkele plaatsen vrij. Onder de vakkundige leiding van Drs. R.H. Hartkamp krijgen zowel beginnelingen als gevorderden de kans om (weer) een mooi doekje te schilderen. De resultaten van de afgelopen cursussen waren verrassend. Wat ook verrassend is, is dat niet alleen voor het eigen plezier wordt geschilderd, want van het cursusgeld van € 55,00 (inclusief materiaal) gaat een deel naar goede doelen. Informatie/opgave: info@rh-hartkamp.nl

Opbrengst KWF-collecte

De organisatoren van het KWF Kankerbestrijding willen alle collectanten heel hartelijk bedanken voor hun inzet bij de collecte. Hierdoor is het mooie bedrag van € 3.553.27 opgehaald.

OUDE-TONGE

Tabletcafé

Op vrijdag 30 september houdt Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta een Tabletcafé in de Bibliotheek (Ebbe en Vloed) in Oude-Tonge. Alle gebruikers van een iPad of een andere tablet zijn van harte welkom. U kunt uw ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit uw tablet te halen. Ook als u nog geen tablet heeft, maar wel geïnteresseerd bent in de mogelijkheden bent u van harte welkom om aan te schuiven. Het café wordt gehouden van 13.30 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

SOMMELSDIJK

Superbingo O-G-O

Zaterdag 1 oktober is er een 'superbingo' van de O-G-O om 19.30 uur in het wijkgebouw de Zwaluw Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. Er worden negen ronden gespeeld voor € 6.50 totaal. Daarnaast zijn er negen gratis prijsjes en in de pauze twee maal een extra ronde voor een euro per ronde. Koffie/thee is gratis.

Creatieve middag

Woensdagmiddag 21 september is er een creatieve middag voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar. Deze middag staat in het teken van handwerken, breien en haken. Door de dames van breiclub de Zwaluw worden de vaardigheden en kennis aangeleerd. Materialen, drinken en een snoepje zijn inbegrepen. Het begint om 14.00 en om 15.30 is het tijd om de breinaalden weer neer te leggen. Entree € 2. Locatie Wijkvereniging de Zwaluw, Sperwer 55.

Eerste GO 112 Dag 'een herhaling waard'

MIDDELHARNIS – Een super geslaagde dag hebben ze neergezet, de organisaties Hart van Goeree-Overflakkee en BL Veiligheid te Middelharnis, die in samenwerking met elkaar voor de eerste keer de GO 112 Dag in Middelharnis hebben georganiseerd. Afgelopen zaterdag waren daar het Spuiplein en de Kaai het decor voor allerlei facetten die met veiligheid en acute hulpverlening te maken hebben. Vandaar de naam 112 Dag voor deze zonovergoten derde zaterdag van september, die massaal werd bezocht en door de organisatoren 'een geweldige dag' en 'een herhaling waard' wordt genoemd.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Politie, ambulance, brandweer, Rode Kruis, Explosieven Opruimingsdienst (EOD), diverse bedrijven die te maken hebben met veiligheid, ze presenteerden zich er allemaal. En met diverse demonstraties brachten ze op de 112 Dag hun taken en hun werkzaamheden dichtbij de burger, die er doorgaans maar weinig van ziet als in geval van calamiteit daadwerkelijk aangepakt moet worden. Voor wie er was, gebeurde 't deze dag echter vlak voor hun neus. Sterker nog, wie interesse had mocht zelf ook aanpakken. Bijvoorbeeld bij de brandweer, met het openknippen van een auto, wat dikwijls aan de orde is bij een verkeersongeval. Of bij de EOD, waar je zelf de robot kon besturen, het rupsvoertuig dat gebruikt wordt bij het onschadelijk maken van explosieven. Of leren reanimeren. Of ervaren hoe het is om in een brandweerauto met zwaailicht en sirene door de straten van het dorp te gaan. Zelf een hogedrukbrandspuit hanteren was voor de kinderen natuurlijk heel stoer. Evenals op de foto gaan met Amerikaanse politieagenten en echte Amerikaanse politieauto's. En de demonstraties met politiehonden, zelfs in en op auto's, ze waren beslist indrukwekkend. En niet te vergeten: wat er gebeurt als je met water denkt de vlam in de pan te kunnen blussen… En een eyeopener voor wie regelmatig achter 't stuur van zijn of haar auto zit: hoe hoger je rijsnelheid, des te progressiever je remweg in lengte toeneemt; een demonstrateur liet 't met zijn auto zelf zien.
Aansprekend voor het publiek was ook de grote demonstratie, bijna aan 't eind van de dag, waarbij een calamiteit in scene was gezet waarbij brandweer, EOD, ambulance en Rode Kruis in samenwerking met elkaar optraden, zodat iedereen kon zien dat onze veiligheidsmensen niet alleen hun eigen taken goed verstaan, maar ook het samenspel met diverse andere disciplines. Wel zo'n veilige gedachte!
Een filmpje is te zien op de Facebookpagina van Eilanden-Nieuws en op www.eilandennieuws.nl.

TechNet brengt vier o's bijeen bij TBP

DIRKSLAND – De eerstvolgende bijeenkomst van TechNet is op woensdag 28 september bij TBP in Dirksland. De bijeenkomst staat in het teken van het verder vormgeven van een platform van ondernemers, organisaties, overheid en onderwijs: de vier o's.

Gastheer op de TechNet-bijeenkomst is Ton Plooy van TBP, het bedrijf dat eerder dit jaar de veertigste verjaardag vierde. De bezoekers krijgen een bedrijfsvideo te zien en kunnen een rondleiding door het bedrijf tegemoet zien, die op het programma staat omschreven als factory tour.

Vervolgens is er een presentatie over Smart Water Visie 2050. Marlies Mulder van De Zakenpartner zal deze verzorgen. Het programma vervolgt met het hoe en waarom van publiek-private samenwerking op Goeree-Overflakkee en een gesprek tussen vertegenwoordigers van de vier o's over de nieuwe onderwijsprofielen en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. Ook de duurzame samenwerking als het gaat om de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt komt aan de orde. De afsluiting van de TechNet-bijeenkomst bij TBP bestaat uit een 'meet & greet' in het grand café van het bedrijf.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur (inloop 18.45 uur).

Inge Hoek wint dinerbon

SOMMELSDIJK – Inge Hoek uit Goedereede is de winnaar geworden van de Omloopactie die Eilanden-Nieuws organiseerde tijdens de Omloop. Deelnemers aan de Omloop konden zich na de finish laten fotograferen. De foto's werden op Facebook geplaatst en wie de meeste likes kreeg zou winnaar worden van een dinerbon. Inge kreeg 98 likes en wint daarmee de prijs.

Arganolie bij de Wereldwinkel

MIDDELHARNIS - Aangezien de lokale berbervrouw centraal staat bij de totstandkoming van de arganolie is het onderwijzen van de vrouwen één van de belangrijke doelen waar onze inspanningen voor het Fairtrade programma voor worden ingezet. Op deze wijze heeft de arganolie de potentie om voor alle partijen in de keten een ware kenz (lees: schat) te zijn.

De Berbers zijn één van de oudste volkeren van Noord Afrika. De schoonheidsgeheimen van de Berbervrouwen worden al generaties lang van moeder op dochter doorgegeven. Argandia heeft dankzij de Berbervrouwen deze heerlijke, natuurlijke en sociaal verantwoorde lijn schoonheidsproducten kunnen ontwikkelen. De grondstoffen van deze productenlijn komen uit de vruchten van de Arganboom en de vijgen van de Opuntia ficus-indica. De olie die wordt gewonnen uit deze vruchten, is een krachtige bron van stralende en natuurlijke schoonheid.

Arganolie zit van zichzelf boordevol vitamine E, een krachtige antioxidant die je huid en haar beschermt tegen schadelijke stoffen en het heerlijke zacht maakt. Daarnaast bevat de olie fenolen, carotenen, vetzuren en squaleen. Dit laatste bestanddeel staat bekend om zijn eigenschap bacteriën tegen te gaan. De bundeling van bovenstaande natuurlijke ingrediënten zorgt ervoor dat Arganolie je huid gezond, fris, jong en strak, maar tegelijk ook elastisch houdt!

Inmiddels zijn de Arganolie, introductieprijs, en diverse andere producten waarin het verwerkt is, te verkrijgenin de Wereldwinkel Goeree Overflakkee op D'n Diek.

Honden slachten schapen af en bezorgen ze verdrinkingsdood

STAD AAN 'T HARINGVLIET – Zowel voor een schapenhouder als voor zijn kudde is het een regelrechte ramp: honden vlakbij het vee. Ook al lopen de huisdieren aangelijnd, schapen ervaren ze als natuurlijke vijand en de stress loopt bij de dieren hoog op als ze honden in hun nabijheid krijgen. En helemáál wanneer die loslopen. Schapenhouder Martin Korteweg uit Stad aan 't Haringvliet weet daar alles van.

Martin Korteweg wijst de plek aan waar twee kostbare schapen van zijn kudde een jammerlijke dood vonden (foto’s links onder). Ondanks de waterschapsborden (rechts onder) blijven hondeneigenaren toch bij schapen hun hond uitlaten. Andere gebruikers van de buitendijk laten klaphekjes openstaan rechts boven), waardoor schapen onbedoeld op ander terrein komen. (Foto’s links onder: Martin Korteweg, overige foto’s: Hans Villerius)

Door Hans Villerius

Vanaf het havenhoofd van Middelharnis tot aan de haven van Den Bommel pacht Martin de buitendijken van waterschap Hollandse Delta. "Al vanaf 1970, nog bij mijn vader, weiden onze schapen hier langs de Zeedijk", vertelt hij, en in principe is híj 't dus die de dijken betaald in gebruik heeft, als mooie ruimte en natuurlijke omgeving om zijn circa driehonderd schapen te laten grazen. Tot Martins verwondering stelde het waterschap in de loop der jaren de buitendijken – ondanks dat deze verpacht zijn en zonder hem als pachter daarin te kennen – open voor publiek. Goed, daar kan hij wel mee leven. Zo lang zijn schapen maar met rust worden gelaten. Maar daar wringt de schoen.

Stress

Vrijwel dagelijks wordt Martin geconfronteerd met honden uitlatende mensen langs de buitendijk, hoewel er bij de opgangen naar de dijk borden van het waterschap staan die aangeven dat mensen er niet met honden mogen komen. "Maar een categorie hondenbezitters heeft daar gewoon schijt aan!", zegt Martin gefrustreerd en geïrriteerd. "Bijna dagelijks komen ze tóch met honden. En je wil niet weten wat 'n impact dit op schapen heeft. Hoeveel keer gebeurt het niet dat bij drachtige schapen, gek van angst door honden die op ze afkomen, de ongeboren lammetjes doodgaan omdat door grote stress de placenta loslaat. Als het dan tijd is dat er gelammerd wordt, zijn 't soms bijna slechts nog botten die geboren worden omdat de lammetjes in de baarmoeder al zó ver tot ontbinding zijn gekomen. Kun je je daarnaast ook voorstellen hoe ziek die drachtige schapen zich al die tijd hebben gevoeld?"
"En dán zijn er natuurlijk de honden waar schapen regelmatig door worden aangevallen. Elke maand is 't wel prijs dat je een paar dieren met beten ziet lopen, de gaten van de hondentanden in hun lijf, of hun bek tot op het kaakbeen afgevreten! Schapen en honden, het kán gewoon niet bij elkaar! Op de waterschapsborden langs de dijk staat ook niet voor niks aangegeven dat 't geen gebied voor honden is?"

Aanspreken

Hondeneigenaren erop aanspreken wanneer ze hier toch met één of meerdere honden verschijnen, doet Martin uiteraard. Maar dikwijls is dat geen plezierig contact, leert de praktijk. "De één vindt dat 'ie alle recht heeft om daar te lopen, de ander wil per se het Haringvlietwater kunnen zien als 'ie z'n hond uitlaat en vindt alleen dát belangrijk, de volgende huldigt het principe 'mijn hond doet niets', weer een ander zegt helemaal geen schapen te zien en nóg weer 'n ander vindt dat ik m'n mond moet houden en wordt ronduit agressief. Ze noemen zich allemaal dierenvriend, maar ze beseffen niet dat ze voor al die dieren langs de dijken één grote plaag zijn…"
Daarnaast loopt Martin er veelvuldig tegenaan dat fietsers de achterover hangende klaphekjes die ze onderweg tegenkomen open laten staan, waardoor schapen probleemloos op ander terrein terecht kunnen komen dan de bedoeling is. Of dat deze hekjes weggehaald en/of houten palen uit de grond gerukt worden omdat men hout 'nodig' heeft om ter plekke vuurtje te stoken. En dat er ladingen afval, veelal plastic en vooral bij het marinesteiger, achtergelaten wordt. De schapen werken dit dikwijls argeloos naar binnen, met alle gevolgen van dien.

Onverteerbaar

Wat twee weken geleden echter gebeurde, slaat voor Martin alles en is voor hem ronduit onverteerbaar. Opnieuw het werk van honden. Ter hoogte van het marinesteiger, tussen Middelharnis havenhoofd en Stad aan 't Haringvliet, dreven op een morgen twee van Martins schapen langs de kant in het Haringvlietwater. Dood. Martin begreep meteen wat er gebeurd moet zijn. En welk tafereel vol verscheurende pijnen en doodsangsten zich daar afgespeeld moet hebben. De twee schapen, door honden aangevallen, hun bekken tot op het bot kapotgerukt, moeten uit doodsnood hun toevlucht hebben genomen tot de voor hen onbegaanbare rotsblokken die vanuit het water tegen de kant aan liggen, zijn daar het water in gestruikeld om daar een gewisse verdrinkingsdood tegemoet te gaan. Martin wordt er nóg beroerd van als hij op zich in laat werken wat twee van zijn dieren hebben moeten doorstaan, dankzij het uitlaatgedrag van hondeneigenaren. Bovendien waren het uitgerekend de dek-ram en de fok-ooi die hij zo kwijtraakte. "Je dek-ram is gewoon de helft van je kudde, een super waardevol dier, en de eigenschappen die déze had, waren vrijwel niet te evenaren. Ook de fok-ooi was een héle goede", weet Martin. "Allebei kwijt."

Betere toekomst

Gesprekken met politie en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente hebben er inmiddels toe geleid dat er regelgeving is gekomen die bepaalt dat aan mensen die mét hond op de buitendijk komen, een prent van € 175 kan worden uitgedeeld. Martin hoopt dat 't bijdraagt aan een betere toekomst voor zijn schapen. Óf dat het besef wat je als hondenbezitter aanricht wanneer je je hond(en) bij schapen uitlaat, reden genoeg is om voortaan uit te zien naar een schapenvrije hondenuitlaatplaats…

Goeree-Overflakkee in oorlogstijd
Expositie WO2GO in Streekmuseum vernieuwd

De lens: Amerikaans topgeheim.

SOMMELSDIJK – Je ziet het er misschien niet aan af, maar de lens was na de atoombom het grootste geheim van de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lens, onderdeel van een analoge computer, maakte het mogelijk vrij precies bommen af te werpen. Dit topgeheim van weleer is te zien in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Om precies te zijn op de bovenste etage, waar WO2GO de expositie over het eiland tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het vernieuwen is.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De lens staat in de geschenkenvitrine, direct boven aan de trap. Het is een geschenk van ene De Jager uit Groningen, wiens vader in de jaren veertig huisarts in Sommelsdijk was. Toen een Amerikaanse B17 in de polder was neergestort, moest de dokter komen opdraven. Dat deed hij. De lens, die hij in de nabijheid van het gecrashte vliegtuig zag liggen, stopte hij in zijn dokterstas en bleef jarenlang in de familie. Tot het moment dat zijn zoon het aan WO2GO gaf.
In de vitrine zijn nog meer bijzonder geschenken te zien. Wat te denken van een ringetje, gemaakt van het aluminium van een Lancaster die bij de Oudelandsedijk te Sommelsdijk neerstortte. Het ging om een Engels vliegtuig met acht bemanningsleden aan boord. Bij het ringetje staat dat de gever anoniem is.
Volgens Dennis Notenboom, voorzitter van WO2GO, kan de vitrine bezoekers ook aan het denken zetten. "Misschien hebben ze zelf ook nog wat uit die tijd in de kelder of op zolder. Hier kunnen ze zien dat het goed terecht komt en dat meer mensen ernaar kunnen kijken."

Een piloot van de Royal Canadian Air Force.

WO2GO, dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee levend houdt door middel van diverse activiteiten, heeft een deel van de expositieruimte in het Streekmuseum gemoderniseerd. De rest volgt volgend seizoen. Het aangepakte gedeelte is overzichtelijk, fris en aantrekkelijk vormgegeven. Er staan diverse diorama's, gemaakt door Pieter den Ouden, er zijn panelen met uitleg bevestigd, het publiek kan geluidsfragmenten horen en de verlichting is verbeterd. Verder hangt er een scherm waarop de WO2GO-film over de voedseldropping en de Hongerwinter te zien is.

Kwaliteitsslag

Al met al krijgt de bezoeker een beter beeld van toen. "Het Streekmuseum is bezig een kwaliteitsslag te maken. Daar doen wij graag aan mee", verklaart Dennis Notenboom de renovatie van de WO2GO-afdelilng in het museum. De voorwerpen, voor het overgrote deel afkomstig van het eiland, komen beter tot hun recht en de informatie, bijvoorbeeld over de luchtoorlog, is completer. Ook is er het een en ander toegevoegd, zoals een pop met het tenue van een piloot van de Royal Canadian Air Force (RCAF), dat de stichting onlangs heeft kunnen aanschaffen.
Een opvallend object is voorts het elektrisch verwarmde pak, dat de bemanning van Amerikaanse bommenwerpers gebruikte om zich bij zeer lage temperaturen nog een beetje behaaglijk te voelen. Drukcabines waren er nog niet, dus het kon er gerust min 50 graden zijn. Met een thermostaat was de temperatuur in het pak te regelen.

Het Streekmuseum is nog tot eind oktober open voor het publiek. Daarna volgt de wintersluiting.

Oecumenische Werkgroep organiseert Vredesdienst

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor de vijftigste keer neemt PAX het voortouw in het organiseren van de Vredesweek. Pax zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld. Deze inzet voor vrede overbrugt verschillen en verbindt mensen. "De Vredesweek is een goed moment om te laten zien dat vrede iets is wat ons allemaal verbindt. Daar kan iedereen aan meedoen. Meer dan 70 lokale groepen in Nederland doen dit al jaren. De Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee organiseert ook ieder jaar een Vredesdienst", aldus de organisatie.

In de kerken die vertegenwoordigd zijn in de Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee, is en zal in de diensten van zondag 18 en zondag 25 september een Vredeskaars branden en zal er een Vredesvlag wapperen. Deze kerken zijn:PKN Exoduskerk Sommelsdijk, Remonstrantse Kerk Sommelsdijk, PKN Emmauskerk Middelharnis,PKN Ichtuskerk Stad aan 't Haringvliet en de Rooms Katholieke Parochie Goeree Overflakkee (kerken in Middelharnis, Oude Tonge, Melissant en Ouddorp). Als afsluiting van de Vredesweek wordt op zondag 25 september om 19.00 uur een Oecumenische Viering gehouden in de Exoduskerk, Dorpsweg 97a te Sommelsdijk. Voorganger is ds. R. Silvis. Medewerking wordt verleend door enkele werkgroepleden. Het Oecumenisch koor Goeree Overflakkee onder leiding van Henk Oosthoek ondersteunt de gemeentezang en brengt een aantal liederen ten gehore, waaronder een aantal Taizéliederen. In dit koor zingen mensen uit verschillende kerken. Regelmatig treedt dit koor op bij diensten die de Oecumenische Werkgroep organiseert. Ook zal spreken mw. Annie van Ree, coordinator Vluchtelingenwerk Goeree Overflakkee. Ook zijn de erkende vluchtelingen die op Goeree Overflakkee wonen, uitgenodigd deze viering bij te wonen. De collecte is bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, afdeling Goeree Overflakkee. De opbrengst zal o.a. worden gebruikt om een informatiefolder te maken voor de buren van de vluchtelingen.

Kinderzwerfboek nieuw fenomeen op Goeree-Overflakkee

Caroline Kuiper bij haar boekenstalletjes tegen de voorgevel van haar huis in Den Bommel. Foto: Hans Villerius

DEN BOMMEL – Gedreven door een passie voor boeken, en natuurlijk het lezen ervan, is Caroline Kuiper afgelopen voorjaar begonnen met een op Goeree-Overflakkee tot dusver onbekend fenomeen: het Kinderzwerfboek. Een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp om te bevorderen dat kinderen weer meer gaan lezen. En omdat Caroline als eerste, dus als enige, op het eiland dit bijzondere leesproject op wilde pakken werd ze meteen gevraagd Kinderzwerfboek ambassadeur te worden op Goeree-Overflakkee. En dat is ze sinds 1 april jl.

Door Hans Villerius

Kinderzwerfboek is ervan overtuigd dat lezen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Toch verlaat vijftien procent van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Daarom wil Kinderzwerfboek bereiken dat lezen weer in wordt bij kinderen. Om dit te bevorderen heeft het een formule bedacht waarbij kinderen gratis leuke boeken mee naar huis kunnen nemen, deze lezen en vervolgens ergens achterlaten waar een ander kind het boek op kan pikken, meeneemt naar huis, leest, ook weer ergens achterlaat, zodat het boek letterlijk een zwervende bestaan krijgt. Vanzelf moet dan wel zichtbaar zijn dat 't om een zwerfboek gaat. Daarom zijn zwerfboeken aan de buitenkant voorzien van een duidelijke sticker waarop is aangegeven dat 't om een zwervend exemplaar gaat dat erom vraagt meegenomen te worden. Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk boeken laten rondzwerven, zodat kinderen overal leuke boeken kunnen vinden. Alleen, waar komen al die boeken dan vandaan en hoe komen ze in omloop? Daarvoor zijn er, door heel Nederland, de Kinderzwerfboek ambassadeurs die zich hiervoor inzetten. Op Goeree-Overflakkee dus Caroline Kuiper, die langs de stoep voor haar woonhuis Voorstraat 36 zelf ook een kinderzwerfboekstationnetje heeft staan én een minibibliotheek, waar mensen gratis kunnen lenen. Om hierin de boekencollecties steeds te kunnen verfrissen zou Caroline 't heel fijn vinden als ze van tijd tot tijd van derden boeken toegeschoven krijgt. En graag zou ze op heel het eiland nog meer kinderzwerfboekenstations op willen richten. Lees het volledige artikel in onze (abonnee-)editie van vrijdag 23 september a.s.

Ondernemers van harte welkom bij prinsjesdagontbijt Visser & Visser in Stellendam

GOEREE-OVERFLAKKEE - Na Prinsjesdag brengt Visser & Visser, tijdens het prinsjesdagontbijt, de belangrijkste maatregelen en gevolgen voor ondernemers in kaart. Welke wijzigingen gaan hun onderneming raken? En hoe ziet het nieuwe Belastingplan eruit?

Op woensdag 28 september 2016 zijn ondernemers en relaties van harte welkom op deze ontbijtbijeenkomst in Zoet of Zout, Haringvlietplein 3 in Stellendam van 7.30 tot 9.00 uur.
Spreker mr. A.J.J. (Harold) van den Berge, fiscalist bij Visser & Visser, geeft een presentatie met een heldere toelichting wat de gevolgen voor ondernemers zijn naar aanleiding van de plannen van het kabinet. Drs. J.C. (Koos) Moerland, voorzitter Raad van Bestuur CuraMare, is gastspreker. Daarnaast is er voor de aanwezigen ook gelegenheid om elkaar te spreken tijdens een compleet verzorgd ontbijt.
U bent van harte uitgenodigd voor het prinsjesdagontbijt. Aanmelden kan via info.visser-visser.nl/prinsjesdagontbijt-2016.
Het prinsjesdagontbijt van Visser & Visser is inmiddels een jarenlange traditie. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op zes locaties in Nederland: Apeldoorn, De Bilt, Dordrecht, Goes, Ridderkerk en Stellendam.

Presentatie natuurfoto's van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

OUDDORP – Donderdag 22 september is er een presentatie van natuurfoto's van het Nationaal Park Utrechts Heuvelrug door Alexander Koenders.

De Utrechtse Heuvelrug loopt als een hoge zandrug van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. De stuwwal met zijn bossen en heidevelden rijst op uit het vlakke agrarische landschap. Het zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug is aangewezen als Nationaal Park (ca. 10.000 ha). Naast de stuwwal horen ook de uiterwaarden van Amerongen bij het Nationaal Park. Het is een gebied van bossen, buitenplaatsen en 'bergen'.

De fotograaf neemt de kijkers mee naar het ontstaan, de bewoning en de natuur in verschillende gebieden op en rondom de heuvelrug. Natuurlijk is de presentatie niet alleen informatief, zij bevat ook beelden van dieren, die daar in diverse gebieden voorkomen. Vooral vogels hebben de aandacht. De nadruk zal liggen op de biodiversiteit versus menselijk handelen.

In het dagelijks leven is Alexander ondernemer en geeft hij leiding aan een ingenieursbureau dat zich o.a. bezig houdt met ecologie. "Naast mijn werk houd ik mij bij voorkeur bezig met natuur gerelateerde reizen in zowel binnen- als buitenland. Daarbij gebruik ik het vastleggen van deze momenten om mijn medemens het belang van een gezonde natuur in te laten zien, alsmede de impact van onze handelwijze." Alexander is ambassadeur van het merk Olympus. Ook is hij oprichter van de website www.deeldenatuur.nl . Op deze site staan prachtige foto's van veel Nederlandse natuurfotografen. Kortom, dit belooft een interessante avond te worden voor natuurbeschermers en -fotografen.

Na de pauze zal hij nog wat beelden laten zien van een van zijn laatste reizen. Voor meer informatie: www.alexanderkoenders.com De aanvang is 20.00 uur en de presentatie wordt gehouden in De Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp. De Toegang is gratis voor leden van de NLGO, niet-leden betalen 5 euro. Aan de zaal betalen. Aanmelden verplicht via de website www.nlgo.nl

Wandeltocht voor Inloophuis De Boei

Wandeltocht voor Inloophuis De Boei

GOEREE-OVERFLAKKEE - Oktober is de jaarlijks terugkerende maand in de strijd tegen borstkanker. Therapie- en bewegingscentrum Goeree, Charbonstraat 11 te Goedereede organiseert daarom een wandeltocht van 6 en 11 kilometer op zaterdag 1 oktober voor Inloophuis De Boei, m.m.v. Theetuin Keizershof en de Echte Bakker K. Akershoek.

Inschrijven kan vanaf 9.00 uur. De 11 km start om 9.30 uur en de 6 km om 10.00 uur. U wandelt in uw eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Wilt u Nordic Walken dan kunt u eventueel onder begeleiding meelopen, we hebben poles beschikbaar. De deelname bedraagt € 7,50 (incl koffie/thee en iets lekkers) De opbrengst komt geheel ten goede aan "Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee ". Een inloophuis en ontmoetingscentrum voor mensen met kanker of mensen die kanker hebben gehad en hun naasten.
Meldt u vooraf aan voor deze wandeltocht rondom Goedereede via telefoonnummer 0187-498555 of per e-mail: info@therapie-goeree.nl

Zwemteam Goeree-Overflakkee succesvol

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een eilandelijk jeugdselectie, samengesteld uit zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil, heeft als Startgemeenschap Goeree-Overflakkee deelgenomen aan het Minioren-Junioren Circuit van de KNZB. In Alblasserdam kwamen ongeveer 35 jonge wedstrijdzwemmers aan de start om de eerste Regio wedstrijd te zwemmen van het vernieuwde KNZB Minioren-Junioren circuit. Er werden door de eilandelijke zwemmers ca. 20 ereplaatsen behaald en diverse persoonlijke records verbeterd.

De junioren (12-15 jaar) kregen 400m vrij en 200m schoolslag voorgeschoteld. Op 400m vrij werd prima gepresteerd door Julien Tanis (2e in 5.13.34, 12 jaar), Xander Vis (2e in 5.11.25, 13 jaar) en Luuk Kieviet (2e in 4.46.97, 15 jaar). Bij de meisjes behaalde Lyke Buscop een 3e plaats in 5.56.47 (categorie 11 jaar). Op 200m schoolslag wonnen Xander Vis en Julian Tanis opnieuw in supertijden van 2.53.59 en 2.59.32 hun races. Luuk Kieviet werd 3e in 2.54.65. Bij de meisjes werd Phaedra Meijer 3e in 3.19.88 (12 jaar) en Lyke Buscop 2e in 3.20.34 (11 jaar). Aan het eind van de wedstrijd werd nog een gouden medaille gewonnen door Julian Tanis op 50m rugslag (35.76) en was er een 3e plaats voor Luuk Kieviet (33.63).

Bij de minioren (tot 11 jaar) kwamen ook serieuze nummers aan bod en waren er eveneens ereplaatsen te vieren. Laurens Kalle won de 50m vlinderslag bij de jongens in 37.46 (10 jaar) en Meyke van Nimwegen bij de meisjes in 44.56 (8 jaar), terwijl Floris Tanis 2e werd op 100m rugslag in 1.32.91 (9 jaar). Later eindigde Laurens Kalle op 100m wisselslag andermaal als 1e in 1.27.82 en opnieuw een 1e plaats voor Meyke van Nimwegen, nu op 100m rugslag (1.45.51). Floris Tanis won de zilveren medaille op 50m vlinderslag (41.80) en er was een 3e plaats voor Luuk Voogd in 49.56. Op de 200m schoolslag bij de meisjes werd Charlize Rovers 3e in 3.55.05.

Nieuw was de estafette bij de minioren. Dit keer dus voor het eerst in een eilandelijke samenstelling. Hierop werd een 2e plaats behaald op 4x 50m vrij door Sanne Holleman, Meyke van Nimwegen, Dominique Overduin en Charlize Rovers in een tijd van 2.54.12. Een tweede estafette met Trijntje de Geus, Hannelore Zorge, Eva v.d. Slik en Thalia Meijer eindigde als 3e in 3.04.36.

De Startgemeenschap Goeree-Overflakkee was in deze wedstrijd verder ook 'kampioen' in 4e plaatsen, die toch ook een aantal erg mooie prestaties opleverden. Vermeldenswaardig: Daniël 't Mannetje (400m vrij: 5.33.67), Jarno Klink (400m vrij: 5.48.49), Dominique Overduin (100m wisselslag: 1.42.07), Thalia Meijer (100m wisselslag: 1.43.43), Luuk Voogd (100m wisselslag: 1.41.55) en Eva v.d. Slik (200m schoolslag: 4.01.54).

Gemeente houdt vrijwilligersenquête

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bent u als vrijwilliger actief binnen de gemeente Goeree-Overflakkee? Of bent u werkzaam als vrijwilligerscoördinator? Dan ontvangt u binnenkort een enquête. De gemeente Goeree-Overflakkee gebruikt de enquête om het vrijwilligersbeleid en de dienstverlening aan vrijwilligers te kunnen verbeteren.

"Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving", geeft wethouder Gerrit de Jong aan. "Op Goeree-Overflakkee zijn heel veel vrijwilligers actief en daar ben ik bijzonder trots op. In alle kernen zijn er mensen die zich vrijwillig inzetten voor een gezonde, sportieve, betrokken, zorgzame gemeente. Daar stellen we als gemeente graag iets tegenover, bijvoorbeeld in de vorm van een blijk van waardering. Maar we willen vrijwilligers ook ondersteunen in hun deskundigheid en voor hen waardevolle informatie aanreiken. We horen daarom graag van de vrijwilligers zelf waar zij behoefte aan hebben. Ik hoop dan ook dat veel van hen medewerking willen verlenen door de enquête in te vullen".

Enquête

In de enquête komen drie onderwerpen aan bod: waardering, deskundigheidsbevordering en informatiebehoefte. De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk haar waardering naar alle actieve vrijwilligers op het eiland te uiten en wilt graag weten op welke manier vrijwilligers het liefst gewaardeerd willen worden voor hun inzet en betrokkenheid bij de samenleving. De gemeente biedt vrijwilligers jaarlijks een aantal cursussen aan ter bevordering van de deskundigheid. Om er zeker van te zijn dat het cursusaanbod aansluit bij de behoeften, worden vrijwilligers gevraagd welke cursussen zij relevant vinden. Daarnaast zijn er talloze onderwerpen die voor vrijwilligers interessant zijn. De gemeente kan deze informatie verstrekken of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Invullen

Vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren van wie de gemeente beschikt over een e-mailadres ontvangen de enquête in de mailbox. Zij kunnen de enquête digitaal invullen en mailen naar de gemeente. Heeft u geen enquête ontvangen? Dan kunt u de enquête online invullen via www.goeree-overflakkee.nl/enquête. Het is ook mogelijk de enquête te printen en op te sturen of af te geven op het gemeentehuis. Wij ontvangen de ingevulde enquête graag uiterlijk 9 oktober 2016 retour.

Vragen?

Bij eventuele vragen of opmerkingen over deze enquête kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk via a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl of Meis Broeders via m.broeders@goeree-overflakee.nl. U kunt ook bellen naar de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 3).

INGEZONDEN:
Selectie naar menselijke normen

In voorlopig één van onze zorginstellingen is helaas weer een scheiding gemaakt tussen gelovigen en gelovigen.
Weer een door mensen gemaakte voorselectie voor het hiernamaals.
Is dit nu wel de opdracht die men als christenen heeft?

Men leest toch nergens dat men scheiding moet maken bij hen die geloven? En hoe groot is nu nog het verschil tussen de farizeeër uit Lukas 18 vers 9-14 en zij die denken ook beter te zijn in hun geloofsbeleving dan anderen?

Piet van Zielst
Sommelsdijk

De Vogel hypotheken breidt aanbod uit

Leon van den Nieuwendijk (De Vogel Hypotheken) en Richard van Maurik (Rabobank Het Haringvliet) tekenen de samenwerkingsovereenkomst

MIDDELHARNIS - Het eigen huis is voor de meeste mensen de duurste aanschaf van hun leven, en dan is het prettig om te weten dat de hypotheekadviseur niet gedreven wordt door eigenbelang.

Een vergelijk van verschillende hypotheekaanbieders in de markt en vervolgens het kiezen van de best passende hypotheek. Dat is de werkwijze van de adviseurs van De Vogel Hypotheken: Leon van den Nieuwendijk, Arjo Spuij en Erik Boender.

Sinds kort zijn de hypotheken van de Rabobank toegevoegd aan het productschap van De Vogel. Leon van den Nieuwendijk tekende samen met Richard van Maurik, directeur Particulieren Rabobank Het Haringvliet, de samenwerkingsovereenkomst. Van den Nieuwendijk, behalve adviseur ook directeur van De Vogel is verheugd met de uitbreiding van het hypotheekaanbod. "Wij willen een hypotheek aanbieden die past bij de situatie van de klant. Door te kunnen kiezen uit het aanbod van zoveel mogelijk verschillende hypotheekaanbieders kunnen wij in elke situatie de beste hypotheek aanbieden. Hierdoor kunnen onze hypotheekadviseurs een betrouwbaar en eerlijk advies geven, zodat onze klanten op financieel gebied echt kunnen genieten van de nieuwe woning."