info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

31 oktober 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 31 oktober 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Meedenken over natuurspeelplaats Middelharnis

GOEREE-OVERFLAKKEE - Kinderen uit Middelharnis en Sommelsdijk mogen meedenken over het ontwerp van een stoere natuurspeelplaats. Er zijn plannen om aan de oever van het Haringvliet, naast het recreatiestrand een natuurspeelplaats aan te leggen.

Deze ontwerpbijeenkomst op de locatie van de toekomstige speelplaats wordt georganiseerd door ARK Natuurontwikkeling en de gemeente Goeree-Overflakkee. De natuurspeelplaats wordt aangelegd in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet. Als in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier gaan, zal dat van invloed zijn op het Haringvliet en haar oevers. Op de natuurspeelplaats kunnen kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met de veranderingen in, van en rond het Haringvliet. Deze speelplaats wordt volgens de initiatiefnemer een echte deltaplek, waar zoet en zout straks weer een beetje mengen. Door de beweging van eb en vloed zullen kreekjes ontstaan langs de oevers. Die bieden toegang aan spannende dieren, zoals bevers. Maar zij vormen ook een speelplek voor kinderen, om pret te hebben in de natuur. Kinderen spelen de hoofdrol op de natuurspeelplaats. Daarom worden zij betrokken bij het ontwerp. Op woensdagmiddag 1 november kunnen zij tussen 14.00 en 16.00 uur hun speelwensen en -fantasieën in daden omzetten. Na een verkennend rondje over het terrein gaan ze in groepjes werken aan een maquette: een schaalmodel in het zand van het strand. Met water, takjes, touw, stof en andere materialen kunnen de kinderen hun wensen visualiseren. Na afloop van al het denk- en doewerk is er iets te eten en te drinken. Alle kinderen van 8 jaar en ouder mogen meedoen, aanmelden kan via ineke.vandort@ark.eu.

Politiecontrole

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdag 26 oktober was er een politiecontrole op de Brouwersdam. Van 14.15 tot 21.30 uur werden er honderden auto's gecontroleerd. Tijdens de controle zijn er veel waarschuwingen uitgedeeld en een aantal boetes uitgeschreven. Opvallende boetes zijn: rijden zonder rijbewijs, losliggende lading, inhalen over de doorgetrokken streep, bumperkleven en 22 kilometer te hard rijden. Iedere bestuurder moest blazen, twee automobilisten ontvingen een boete voor rijden onder invloed.

Lantaarnpalen

GOEREE-OVERFLAKKEE - CityTec vervangt binnenkort het armatuur (bovenste deel) van een groot aantal lantaarnpalen op Goeree-Overflakkee door een energiezuinig en onderhoudsarm LED-armatuur. CityTec voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee.
De werkzaamheden op Goeree-Overflakkee zijn gisteren, maandag 30 oktober, gestart en eindigen naar verwachting op vrijdag 26 januari 2018 (week 4). Vanwege de vervanging kan enige overlast ontstaan. CityTec doet er alles aan om deze overlast tot een minimum te beperken en vraagt hiervoor uw begrip. Inwoners van de betreffende woonkernen ontvangen binnenkort een informatiebrief van CityTec.

Burgemeester in streekdracht

MIDDELHARNIS – Verrassingen alom tijdens de opening van de cultuurhistorische markt, afgelopen zaterdag in de Prins Maurits. In de eerste plaats voor het publiek, dat een in streekdracht geklede burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman voorgeschoteld kreeg. Maar ook voor de burgemeester zelf was er een aangename verrassing: ze onthulde, zonder het vooraf te weten, een gekalligrafeerde kwartierstaat van haar eigen voorouders. Dit laatste als officiële opening van de cultuurhistorische markt. Lees het verslag van de dag op pagina 10.

2 / 30

Agenda

Woensdag 1 november

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. 20.30 uur in Aktivia aan de kerk. Samen danken en bidden met andere christenen voor het dorp.
ACHTHUIZEN – Bingo ASVO in de Fios-kantine. Deelname € 5,-. Aanvang 14.00 uur.
DIRKSLAND – Bingo in de Victoriahal. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 2 november

STELLENDAM – Potermaaltijd Caleido in De Rank, Bosschieterstraat 6. Aanvang 17.30 uur. Aanmelden via 06-23506507 of inloopcaleido@gmail.com.

Vrijdag 3 november

MIDDELHARNIS – Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van 'Goed voor Goed' (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49.
DEN BOMMEL – Verkoping Creaclub van 13.30 tot 19.30 uur. Bij de Bron, naast de Hervormde Kerk.
MIDDELHARNIS – Dichter bij muziek. Foyer Diekhuus door Miranda Schols en Tim Grinwis. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 4 november

DIRKSLAND – Interkerkelijke vrouwenavond, met als thema 'Dank aan Hem'. Er is een creatieve workshop, de avond is van 19.30 tot 21.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Akershoek en Boekhandel Van der Boom.
MIDDELHARNIS – Najaarsverkoping vrouwenverenigingen in een zaal van de Ger. Gemeente aan de Landbouwweg van 9.30 tot 13.00 uur.
NIEUWE-TONGE – Samenzangavond met 'Bovenstemgroep'. Hersteld Hervormde Kerk aan de Westdijk 37. Aanvang 19.30 uur.
OOLTGENSPLAAT – Samenzangavond in het Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang 19.30 uur. Jongerenkoor Hananja en meditatie door ds. P.D. den Haan.

Dinsdag 7 november

DIRKSLAND - Koffieochtend 't Reginahof. Alle ruimte voor ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.
MIDDELHARNIS – Bijbelstudie over Kolossenzenbrief door Jack Nugter. Aanvang 20.00 uur. Diekhuus, Beneden Zandpad.

Woensdag 8 november

HERKINGEN – Inwonersavond Dorpsraad in Ons Huis. De aanvang is om 19.30 uur. Vragen via dorpsraadherkingen@hotmail.com.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Thuisverkoop bij KnutsEls, Molendijk 50, van 9.00 tot 21.00 uur.

Donderdag 9 november

STELLENDAM – Erwtensoepmaaltijd voor 55+. Haegse Huus. Organisatie Stichting ZIJN. Aanvang 17.00 uur. Opgeven via 0187 491653 of 602411. Kosten € 5,-.

Zaterdag 11 november

STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
HERKINGEN – Aankomst Sinterklaas in de haven om 11.00 uur. Na de kinderen van Herkingen een bezoek aan de kinderen van Dirksland.

Investering vanuit opbrengsten oud papier: 128 zonnepanelen voor Koningin Beatrixschool

Leun Tanis en Cor Roon onthullen de informatiedisplay.

OUDDORP – Een feestelijk moment zaterdagmorgen in de hal van de School met de Bijbel Koningin Beatrix. Met de onthulling van een informatiedisplay door de heren Tanis en Roon, werd de ingebruikname van 128 zonnepanelen op het dak van het complex aan de Margrietweg in Ouddorp in de schijnwerper gezet. Gedachtig de begrippen duurzaamheid en klimaatakkoord en de insteek dat goed rentmeesterschap aan kinderen moet worden doorgegeven, paste dit exact in het streven van het schoolbestuur om een deel van de oud papieropbrengsten te investeren in zonnepanelen.

Door Jaap Ruizeveld

Schooldirectie, enkele tientallen vrijwilligers, ouders en verzorgers, die jarenlang op de eerste zaterdag van de maand hun inzet pleegden bij de ophaaldiensten, waren met hun familieleden en kinderen present bij de korte happening. Schoolbestuur-voorzitter N.E. van der Bok schetste de voorgeschiedenis. Vanaf 1993 werd door de school gestructureerd het oud papier en karton ingezameld. In 2007 kwam er een commissie oud papier, die vervolgens de coördinatie van het ophalen op zich nam. Nu - tien jaar later - is er een eind gekomen aan de maandelijkse ophaalrondes. Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee doet vanaf deze novembermaand in alle kernen de blauwe container zijn intrede. De overeenkomst tussen gemeente en het bedrijf Renewi werd vorige week getekend. Overigens met betrokkenheid en inzet van vrijwilligers van scholen, kerken, verenigingen en instanties.

Investeringen

Van der Bok dankte de vrijwilligers voor hun werkzaamheden. Alleen al in Ouddorp waren er een zestal ophaalroutes met ook zes auto's. Elf keer per jaar met volwassenen en jongeren die dan hun zaterdagmorgen inzetten voor de inzameling van het oud papier en het karton. Sinds 1993 is er rond 11.950 ton opgehaald. Bruto leverende het op jaarbasis 32.500 euro op. Netto gelden werden onder andere ook besteed aan speeltoestellen voor de kinderen en aan een berging. De voorzitter van het schoolbestuur hoopt dat de hechte club vrijwilligers ook in de nieuwe situatie bij elkaar kan blijven. Hij was zeer ingenomen met de saamhorigheid die er altijd is geweest. "Een aantal aspecten van hoe het nu gaat verlopen kan nog niet worden ingevuld en ook de financiële revenuen zijn pas op een later tijdstip bekend. Alle bedrijven en instanties die in de afgelopen periode hun medewerking verleenden aan onze actie verdienen een pluim", aldus Van der Bok. Leverancier Saman gaf vervolgens een toelichting op het zonnepanelenproject. Hij wees op de CO2 reductie en op de besparing die in dit geval 27000 KW op jaarbasis kan bedragen.

Veertig jaar zondagsschooljuf

NIEUWE-TONGE - Zaterdag 21 oktober was er alle reden tot dankbaarheid bij zondagsschool 'Samuel en Hanna' in Nieuwe-Tonge. Juf Van der Velde mocht haar 40-jarig jubileum herdenken bij de zondagsschool. Met het personeel en een aantal genodigden stond men hierbij stil tijdens een bijeenkomst. In 1977 is de juf bij de school begonnen, die toen nog op de Molendijk was. Al snel werd haar gevraagd om een vertelling te houden op de herdenking van het 30-jarig jubileum van de school. Door de jaren heen heeft ze in alle bescheidenheid, liefde en oprechtheid aan vele kinderen de Bijbelse verhalen mogen vertellen. Al geruime tijd heeft ze een plaats in het bestuur. Getrouwheid en stiptheid kenmerken haar ook in die taak. "We hopen dat zij haar werk nog vele jaren mag doen. Én dat de Heere haar persoonlijk zal zegenen voor de tijd en eeuwigheid, mét de kinderen van ons dorp. Soli Deo Gloria (aan God alle eer)," aldus het zondagsschoolbestuur.

Inwonersavond Oude-Tonge

OUDE-TONGE - Op maandag 13 november houdt de dorpsraad van Oude-Tonge weer haar jaarlijkse inwonersavond.

Op deze avond wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en natuurlijk krijgt men ook informatie over de plannen voor 2018. Onderwerpen die, onder andere, aan de orde komen zijn de windmolens, de herdenking 65 jaar watersnoodramp, het verkeerscirculatieplan in het dorp en de plannen en projecten rondom het Havenkanaal, Kaai en strandje in samenwerking met de Erfgoedtafel. Ook het leefbaarheidsplan zal worden gepresenteerd.
Kernwethouder Peter Feller is aanwezig en zal een woordje spreken en kan wellicht ook antwoord geven op tal van vragen.
Iedereen uit Oude-Tonge en omstreken is van harte welkom in het gebouw van de Stichting 'Zijn' aan de Bernhardstraat 27. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur. Start programma om 19.30 uur.

Veilig financieel ouder worden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Steeds vaker krijgen ouderen te maken met financiële uitbuiting. Bijvoorbeeld in de vorm van diefstal, ongewenste bemoeienis met geldzaken of een veranderd testament. Plegers zijn veelal familieleden, buren of kennissen, maar ook zorgverleners, mantelzorgers of vrijwilligers. Eerder dit jaar is in de regio de Lokale Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden gestart om daar wat aan te doen.

Financiële uitbuiting is een vorm van ouderenmishandeling. Verschillende beroepsgroepen, zoals notarissen, banken, zorgverleners, gemeenten en bewindvoerders kunnen te maken krijgen met financiële uitbuiting van ouderen. Wanneer deze beroepsgroepen elkaar leren kennen en gaan samenwerken, ontstaat een keten ter bescherming van kwetsbare ouderen. Dat gebeurt overal in Nederland, en vlak voor de zomer ook op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.

Een van de deelnemers van de Lokale Alliantie is Mirjam Knoll uit Dirksland. Zij is bewindvoerder van beroep. Met haar sprak Eilanden-Nieuws onder andere over bewindvoering, hoe het in zijn werk gaat, welke vormen er zijn (beschermingsbewind en schuldenbewind) en over de Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Het interview staat vrijdag 3 november in de krant.

Boekenmarkt afgelast

OOLTGENSPLAAT - De boekenmarkt op woensdag 1 november bij Alles Wisselt zal wegens omstandigheden niet door gaan. Alles Wisselt is wel gewoon geopend. U bent van harte welkom op woensdag, vrijdag en zaterdagmorgen.

Spreekuur Ketenzorg Dementie & Filmavond Het doet zo zeer

MIDDELHARNIS - Op dinsdagmiddag 7 november verzorgen de Casemanagers van de Ketenzorg Dementie een spreekuur in de Bibliotheek in Middelharnis. Dit spreekuur is voortaan iedere eerste dinsdag van de maand gepland van 14:00 tot 15:00 uur.

Bij het Spreekuur van de Ketenzorg Dementie kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van dementie/ziekte van Alzheimer. Heeft u in uw omgeving te maken met dementie, heeft u een vermoeden dat iemand in uw omgeving tekenen van dementie vertoont of heeft u vragen over hulpmiddelen die het leven van mensen met dementie eenvoudiger maken? Met deze en andere vragen kunt u terecht op het spreekuur.

Filmavond Het doet zo zeer

Schrijfster Heleen van Royen filmde gedurende een jaar hoe haar 84-jarige moeder door beginnende dementie van hulp afhankelijk raakte. Een intiem, bitterzoet portret met de nodige ups en downs dat z'n feelgood-waarde dankt aan de welbespraakte, op haar onafhankelijkheid gestelde moeder en de gevatte manier waarop moeder en dochter met elkaar communiceren. Optimistisch van toon omdat de dementie in een pril stadium blijft en Van Royen het 'zo leuk mogelijk' voor haar moeder wil houden. Op dinsdagavond 14 november wordt in Bibliotheekvestiging Middelharnis deze documentaire vertoond. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en ruimte om ervaringen te delen. Toegangskaarten voor deze filmavond zijn te koop aan de balie in de Bibliotheek en via www.leerenbeleef.nl

Geheugenbibliotheek

Het spreekuur Ketenzorg Dementie en de filmavond Het doet zo zeer zijn onderdeel van de Geheugenbibliotheek; een collectie van boeken en hulpmiddelen die in de Bibliotheek in Middelharnis worden uitgeleend bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden.

Spreekuur Ketenzorg Dementie | dinsdag 7 november | 14:00 uur | toegang gratis
Filmavond Het doet zo zeer| dinsdag 14 november| 19:30 uur| €5,00 per persoon

Volg de bibliotheek ook op facebook en twitter! Kijk voor ons complete activiteitenaanbod op www.leerenbeleef.nl.

Oproep CDA: welke mantelzorger krijgt uw waardering?

GOEREE-OVERFLAKKEE - De zorg op Goeree-Overflakkee zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van alle mantelzorgers. Het CDA heeft daar grote waardering voor en voelt het als haar plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken.

Om de waardering naar mantelzorgers over te brengen, hoopt het CDA Goeree-Overflakkee rond de 'Dag van de Mantelzorg' weer vele mantelzorgers op ons eiland te bezoeken.
Zorgen voor elkaar moet volgens het CDA beloond en gewaardeerd worden. Daarom gaat het CDA de door u opgegeven mantelzorgers op Goeree-Overflakkee op zaterdag 11 november – voor het zesde jaar op rij – een persoonlijk bezoekje brengen en een kleinigheidje aanbieden als blijk van waardering.
Kent u mantelzorgers die onbetaald en veelal langdurig zorgen voor zieke, gehandicapte of oudere familieleden of bekenden? Laat weten dat u dit waardeert en geef hen op bij het CDA Goeree-Overflakkee! Dit kunt u doen door de gegevens van maximaal drie mantelzorgers vóór woensdag 8 november door te geven via cdagoereeoverflakkee@gmail.com.

Het verborgen verleden ontsluiten in tijden van koetsen zonder paarden

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, alias Gijsje van Bruinisse, heeft zojuist haar eigen kwartierstaat onthuld. Daarop staan haar voorouders van vaders- en moederszijde.  

Vervolg van de voorpagina.

MIDDELHARNIS - De cultuurhistorische markt was een initiatief van het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, dat dit jaar het 25-jarig jubileum viert. De jubilaris had tal van cultuurhistorische verenigingen en stichtingen weten te interesseren om mee te doen. Het resultaat was een gevarieerde markt, een fraai palet, dat een vrij compleet beeld geeft van wat er allemaal op cultuurhistorisch gebied gebeurt op het eiland. Cor Hameeteman, voorzitter van het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, zei er blij mee te zijn en onderstreepte het belang ervan: "Samenwerken, nu en in de toekomst, dat moeten we zeker doen."

Tekst: Kees van Rixoort, foto: Hans Villerius

Niet alleen voor de burgemeester maar ook voor haar zus Aletta Maria was er een exemplaar van de kwartierstaat. Foto: Hans Villerius

Wat al die clubs en clubjes bindt is dat ze het verborgen verleden openbaar willen maken, ieder een eigen facet en ieder op zijn eigen manier. In het geval van het Genealogisch Centrum gaat het om het ontsluiten van bronnen die nodig zijn voor stamboomonderzoek. "Een groot gedeelte van de Europese bevolking zou afstammen van Karel de Grote. Nou, bewijs het maar eens", aldus Hameeteman in zijn welkomstwoord.

Niet overbodig

De voorzitter gaf het publiek een overzicht van de 25-jarige geschiedenis van het Genealogisch Centrum, dat eerst in de Doele te Sommelsdijk onderdak had, daarna in Het Feyne Kwartier in Dirksland en de laatste jaren in het Streekarchief Goeree-Overflakkee in Middelharnis. De collectie groeide en groeide, maar past tegenwoordig voor een groot deel op een USB-stick van 8 GB. "De computer geeft eindeloze mogelijkheden."

Heeft het internet het Genealogisch Centrum overbodig gemaakt? "Nee", was het stellige antwoord van Hameeteman. "Wij blijven trouw aan onze missie uit 1992: het ontsluiten van archieven en het publiek kennis laten maken met het verleden in alle facetten. Nog steeds maken wij het verborgen verleden openbaar."

Vervolgens was het aan burgemeester Ada Grootenboer, door Stichting Eeuwkant voor even veranderd in Gijsje van Bruinisse, om de markt op stijlvolle wijze te openen. Van Cor Hameeteman mocht ze iedere raadsvergadering wel in streekdracht voorzitten. "Dat komt de besluitvorming ten goede omdat de aandacht dan op iets anders is gericht." Gijsje was in het jaar 2017 beland en kon haar verbazing niet op over de schepen zonder zeilen, de koetsen zonder paarden en de kleine glimmende plaatjes waar veel mensen, vooral jongeren, naar kijken, op tikken en tegen praten. "Heel vreemd."

"Gelukkig is er veel enthousiasme om te zoeken naar informatie over mensen zoals ik", kreeg het publiek te horen over het Genealogisch Centrum en het initiatief om een cultuurhistorische markt te organiseren. Ze sprak haar grote waardering daarover uit. "Ik voel me hier op de cultuurhistorische markt meer thuis dan buiten. Al die koetsen zonder paarden en die herrie… Ik zag één koets zonder geluid. Er stond Tesla op, of zo."

Adriana

In haar zojuist onthulde kwartierstaat kwam Gijsje/Ada verscheidene hoogwaardigheidsbekleders tegen én voorouders met dezelfde voornaam. "Kijk, er is al een Adriana in 1778." De burgemeester was blij met de verrassing, evenals haar zus voor wie het Genealogisch Centrum ook een exemplaar had gemaakt.

De cultuurhistorische markt trok veel belangstelling. Evenals de lezingen en het interview en plein public met 'de koningin van de literaire non-fictie' Annejet van der Zijl, bekend van boeken als 'Sonny Boy', 'De Amerikaanse prinses' en biografieën van onder anderen prins Bernhard en Annie M.G. Schmidt. Al met al: een fraai jubileum en een geslaagde presentatie van de eilandelijke initiatieven om het verborgen verleden te ontsluiten.

Bijzondere tentoonstelling Eerste Flakkeese Vogelvereniging

DIRKSLAND - De Eerste Flakkeese Vogelvereniging houdt van donderdag 9 november tot zaterdag 11 november een bijzondere tentoonstelling in het gebouw van de SVIK, Philipshoofjesweg 57A te Dirksland.

Veel vogelliefhebbers van de vereniging, maar ook van andere verenigingen, kunnen hier hun gekweekte vogels laten zien.
Na het inbrengen van de vogels op dinsdag, volgt woensdag de keuring van de vogels door erkende keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

U als bezoeker bent welkom op donderdag 11 november, na de opening, die 20.00 uur zal plaatsvinden. Vrijdag is de tentoonstelling geopend van 13.00 tot 22.00 uur. Mocht u donderdag en vrijdag niet in de gelegenheid zijn om langs te komen, dan bent u zaterdag alsnog van harte welkom vanaf 10.00 tot 17.00 uur.

Met een totaal van ongeveer 300 vogels belooft het een mooie show te worden. Behalve dat er een grote verscheidenheid aan vogels is, kunt u ook meedoen aan verschillende activiteiten waarmee mooie en leuke prijzen zijn te winnen. Ook aan een hapje en drankje zal het niet ontbreken tijdens de tentoonstelling.

Succesvolle Woon & Lifestyle beurs

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tieleman Keukens organiseerde afgelopen vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober een Woon & Lifestyle beurs . Dit jaar in een nieuw jasje en met maar liefst 34 partners. Het was een inspirerende Woon & Lifestyle beurs, een groot feest voor jong en oud, met o.a. kookdemo's van o.a. Siemens, Bora en Atag (bakbar). Proeverijen van TeaTag, Digusti, enz.

Overal door de grote showroom van keukenspecialist Tieleman waren hapjes en drankjes, het was het een waar spektakel met voor ieder wat wils op het gebied van wonen & lifestyle als interieuradvies, vloeren, (nieuwbouw)woningen, hypotheken & verzekeringen, wijnen, rituals (by DA), verf & behang, woonaccessoires, wintersport, parfums, meubelen en uiteraard keukenadvies. Maar ook de nieuwste kleding, sieraden, scooters, auto's, Quookers en waterontharders waren te zien voor alle bezoekers.

Ook alle kinderen werden vermaakt in de bioscoop, in het Playstation centre en in de speelhoeken. De live muziek werd verzorgd door Els van de Wetering en het goede doel werd vertegenwoordigd door KiKa. Het was een gezellige drukte in Middelharnis, ruim 2.000 beursbezoekers en keukenklanten uit heel Nederland en België wisselden elkaar deze dagen af.

In 9 jaar was dit de meest succesvolle editie van dé (vernieuwde) Woon & Lifestyle beurs van Goeree-Overflakkee. Volgend jaar zal de Woon & Lifestyle beurs gehouden worden op 26 en 27 oktober 2018!

Derde Groene Vlag voor basisschool De Achtsprong

ACHTHUIZEN - Basisschool De Achtsprong in Achthuizen ontving op 25 oktober 2017 opnieuw een Groene Vlag, dit keer uit handen van wethouder Arend-Jan van der Vlugt. Het is voor de school inmiddels de derde Groene Vlag op rij! Al sinds 2010 doet De Achtsprong namelijk mee aan Eco-Schools, een internationaal programma voor duurzaamheid binnen het onderwijs. Om de twee jaar krijgt de school een audit, waarbij wordt gekeken wat er allemaal op het gebied van duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs is gebeurd.

Voorafgaand aan de uitreiking van de Groene Vlag, stelden de leerlingen van het zogenaamde 'Eco-team' zich voor. Dit team bestaat uit zes leerlingen die het voortouw nemen in het proces om Eco-School te zijn. Na de presentatie van het Eco-team, reikte Coöperatie Deltawind een cheque uit en was er een toneelstukje over afval scheiden.

Derde Groene Vlag

Leerlingen en leerkrachten van Eco-School De Achtsprong in Achthuizen hebben de afgelopen twee jaar weer laten zien dat duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs een vaste plek binnen de school heeft. Hun inzet als Eco-School werd woensdagochtend 25 oktober beloond door de uitreiking van de derde Groene Vlag uit handen van wethouder Van der Vlugt. De wethouder feliciteerde De Achtsprong: "Wat een mooie prestatie om hier vandaag de derde Groene Vlag te kunnen uitreiken! Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk door jullie gezamenlijke betrokkenheid, waarbij leerlingen, het schoolteam en ouders de handen ineen slaan voor een beter milieu! Al vanaf 2010 zijn jullie als Eco-School nauw betrokken bij de zorg voor het milieu en vormen onderwerpen zoals afval, water, energie, voedsel, groen, omgeving en veiligheid een onderdeel van jullie lessen. Als jullie je met elkaar blijven inzetten voor duurzaamheid en milieu, dan reiken we over twee jaar de vierde Groene Vlag uit!"

Eco-Schools

Eco-Schools is een internationaal erkend programma voor duurzaamheid en milieuzorg binnen het onderwijs. Betrokkenheid en inzet van de leerlingen, hun ouders en het schoolteam spelen een belangrijke rol bij het bepalen of de school de Groene Vlag verdient. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. De Eco-Schools op Goeree-Overflakkee worden in opdracht van de gemeente door SME Advies (landelijk coördinator van Eco-Schools in Nederland) ondersteund. Meer informatie over Eco-Schools is te vinden op de website: www.eco-schools.nl.

Polderkatern nu te koop

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het polderkatern van Sociëteit Rethorica over Oude- en Nieuwe-Tonge is te koop bij twee boekhandels: Van der Boom Boeken en Muziek in Sommelsdijk en Bruna in Oude-Tonge. Het boek kost 9,95 euro.

Het polderkatern over Oude- en Nieuwe-Tonge behandelt de agrarische geschiedenis van de polders in dit gebied. Aan bod komen onder meer de inpoldering, de verkaveling, de afwatering, de landbouw, de architectuur van de boerderijen en de bewoners. Speciale aandacht is er voor het gewas cichorei en voor de landbouwstaking in de jaren twintig van de vorige eeuw. Het polderkatern, dat op 20 oktober is gepresenteerd tijdens een zeer goed bezochte avond in Ons Dorpshuis te Nieuwe-Tonge, is het tweede deel in de serie 'Blik op de Agrarische Geschiedenis van Goeree-Overflakkee'.

Foto Hapkido

Ter illustratie bij het artikel over de nieuwe Hapkido activiteiten in Stad aan 't Haringvliet ( in de krant van vorige week dinsdag) heeft Eilanden-Nieuws een archieffoto geplaatst van deze sport. Deze foto is gemaakt tijdens een demonstratie op de Diekdag in 2013. De demonstratie werd uitgevoerd door de Hapkidoclub in Oude-Tonge en heeft dus geen betrekking op de nieuwe club in Stad aan 't Haringvliet.

Gemeente en bedrijfsleven trekken samen op

Arend-Jan van der Vlugt bij de informatiezuil in De Staver.

De voorbereiding voor het Duurzaamheidscongres en beurs van vrijdag 8 en 9 december zijn in volle gang. De gemeente Goeree-Overflakkee is initiatiefnemer van het congres en de tegelijkertijd te houden beurs Energy Island 2017. Ze organiseert dit samen met tien partners. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt heeft veel verwachtingen van het evenement.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Twee jaar geleden werd in september rondom het Inspiratiecentrum op de Brouwersdam het energiefestival gehouden. "Vanwege het succes werd met regelmaat gevraagd of we nog een keer zoiets dergelijks konden organiseren om onze eigen inwoners te informeren over de kansen op het gebied van duurzaamheid in hun directe leefomgeving", legt wethouder Van der Vlugt uit. De gemeente stond positief tegenover het organiseren van een dergelijk evenement, maar was van mening dat het dit keer in samenwerking met het bedrijfsleven opgepakt moest worden. Hier heeft men tien partners voor gevonden: Greenpoint, Wonen op Flakkee, Auto Hoogenboom, Deltawind, Stedin, Rabobank, Paulina.nu, Evides, Nuon en Esselink zullen zich ook presenteren op de beurs en verzorgen inloopsessies om voorlichting te geven over duurzaamheid en innovatie. Naast deze partners heeft een groot aantal ondernemers zich aangemeld voor de beurs en zullen daar binnen de thema's duurzaam wonen/bouwen, innovatieve zorg, food en mobiliteit hun bedrijf presenteren. Iedereen is welkom om op 8 en 9 december de beurs met 58 stands te bezoeken en zich te laten informeren over de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en innovatie. "Ik hoop daarom ook dat deze lokale ondernemers goede zaken kunnen doen. Het 'verhaal' van duurzaam ondernemen is in de laatste jaren goed geland bij het bedrijfsleven", benadrukt wethouder Van der Vlugt.
Tijdens de beurs op zaterdag wordt er ook een kidsplein ingericht, waar ook de jongeren zich op een speelse wijze kunnen laten informeren over duurzaamheid.

Het congres op vrijdag 8 december richt zich met name op de zakelijke markt, overheid en instellingen. Het congres biedt ruimte voor 400 mensen, welke middels een persoonlijke uitnodiging zullen worden benaderd. In de ochtend wordt men na een originele opening geïnformeerd en geïnspireerd door nationaal bekende sprekers, zoals Maarten Steinbuch, Bernard Wientjes en Steven van Eijck. Vervolgens gaat men in de middag in deelsessies uit elkaar, om daar in de vier thema's, duurzaam wonen/bouwen, duurzame mobiliteit, food en innovatieve zorg zich verder te verdiepen.

Tegen het einde van de middag zal de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, enkele afsluitende woorden spreken, om vervolgens over te gaan tot het ondertekenen van een Waterstofconvenant. Waterstof zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Door dit convenant zal Goeree-Overflakkee aangewezen als proeftuin op het gebied van groene waterstof. Tot slot wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel en een bezoek aan de beurs.

Evides Waterbedrijf

'Kraanwater is gezond en duurzaam'

Opening van een openbaar tappunt in Ouddorp.

Op 8 en 9 december staat Goeree-Overflakkee in het teken van duurzaamheid en innovatie. Energy Island bestaat uit een congres en een beurs. Een van de deelnemers is Evides Waterbedrijf. Hoofd communicatie Roelinda Vording legt uit waarom Evides meedoet aan Energy Island.

Is duurzaamheid een belangrijk thema voor Evides?

"Heel belangrijk, in 2025 willen we als organisatie klimaatneutraal zijn. Ons product kraanwater is duurzaam: we zuiveren het regionaal en leveren het zonder verpakking en transport thuis af bij onze klanten in Zuidwest-Nederland. Duurzaam handelen voeren we door in al onze processen."

Waaruit blijkt dat?

"Evides bezit meer dan 825 hectare natuurgebieden. Hier laten we zien dat waterwinning en natuurbeheer goed samengaan. Wij doen onderzoek én voeren projecten uit om de kwetsbare natuur meer ruimte te geven. Rivieren, grond- en duinwater zijn onze bron en bescherming ervan is belangrijk voor het kunnen maken en leveren van betrouwbaar drinkwater. Daarnaast zoeken we continu naar mogelijkheden om ons energieverbruik te verminderen en onze CO2-voetdruk te verlagen. Daarbij streven we ook naar hergebruik van water, afval en grondstoffen."

Een ander terrein betreft voorlichting en kennisdeling. "We vergroten de kennis over kraanwater via een lesprogramma voor basisscholen. Kraanwater is een gezond én duurzaam product. Via gastlessen en lesmateriaal krijgen kinderen een kijkje in de wereld van drinkwater. Daarnaast geven we bijvoorbeeld voorlichting bij evenementen en leveren we openbare tappunten. Kennisdeling gaat overigens over de landsgrenzen heen. Schoon drinkwater is in ontwikkelingslanden nog niet vanzelfsprekend. Daarom zetten we onze expertise ook daar in. Zo dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties."

Waarom participeren jullie in Energy Island?

"Duurzaamheid reikt verder dan onze eigen bedrijfsvoering. Bewust omgaan met de bronnen voor drinkwater en met het product kraanwater horen daar ook bij. Onze klanten – onder anderen de inwoners van Goeree-Overflakkee – kunnen zelf een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door milieuvriendelijk te tuinieren en medicijnresten in te leveren bij de milieustraat. Dat voorkomt vervuiling van de rivieren. En door minder warm water te gebruiken bespaar je energie, waardoor de CO2-voetafdruk daalt."

Wat kunnen we tijdens Energy Island van Evides verwachten?

"We laten zien wat we allemaal doen op het gebied van duurzaamheid en innovatie, ter inspiratie, kennisdeling en bewustwording. We geven duurzaamheidstips voor in en om het huis en op het kidsplein laten we de kinderen de waarde van kraanwater ervaren. Ze kunnen hun eigen 'drinkwaterzuivering' bouwen, levend ganzenbord spelen en meedoen aan een kraanwaterquiz."

Duurzaamheid centraal op 8 en 9 december

Goeree-Overflakkee staat op vrijdag 8 en zaterdag 9 december in het teken van het Duurzaamheidscongres. In De Staver en accommodaties in de omgeving wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd rondom het thema Duurzaamheid. Er is een congres waar toonaangevende sprekers het woord zullen voeren. Daarnaast is er een tweedaagse beurs, die zich richt op de publieke markt. Hier zijn alle inwoners van Goeree-Overflakkee welkom.
Het 'duurzaamheidsevenement' is mede tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij de organisatie is ook een aantal partners betrokken die het evenement sponsoren en een bijdrage leveren. In de weken voor het congres komen deze partners aan het woord in een aantal artikelen in Eilanden-Nieuws. In deze editie de eerste twee interviews.

De ontwikkelingen rondom de voorbereiding kan gevolgd worden via www.energy-island.nl of Facebook: energy island goeree-overflakkee.

Groot feest op CBS 'De Hoeksteen' in Ooltgensplaat

De kinderen wachten op de aankomst van de schoolbus.

OOLTGENSPLAAT - Woensdag 25 oktober 2017 reed er al vroeg in de morgen een oude, Amerikaanse schoolbus met kinderen door de straten van Ooltgensplaat. Waren deze kinderen verdwaald? Nee, want dan zouden ze niet zoveel geluid maken en waren ze niet verkleed.

De reden voor deze busrit was dat juf Lian Braber al langer dan 25 jaar werkzaam is als juf. De juf van groep 5, die een echte Plaetenaar is, heeft tijdens deze jaren gewerkt op de christelijke basisscholen van Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat.
De leerlingen van groep 5 hebben de juf en haar man opgehaald met de bus en zijn daarna op weg gegaan naar nog een ander adres in Ooltgensplaat. Op dat adres woont namelijk meester Knoester, de directeur van 'De Hoeksteen'. Ook voor hem was het een speciale dag.
Hij is 40 jaar geleden gestart als meester op de christelijke school in Ouddorp. Hierna is de familie Knoester verhuisd naar Kinderdijk. Daar heeft de meester ervaring opgedaan als basisschooldirecteur. Deze kennis kwam hem goed van pas toen de meester solliciteerde op een vacature als directeur in Ooltgensplaat.

Nadat ook de meester met zijn vrouw waren ingestapt, ging de bus op weg naar de Pieter Biggestraat. Daar stonden de andere kinderen van de school al ongeduldig te wachten op de juf en de meester. Op het met vlaggetjes versierde schoolplein keken de kinderen langs de skytubes om een glimp van de bus op te vangen.
De meester en de juf liepen over een roze en blauwe loper naar het podium op het meester Van Puttenplein. Na het welkomstwoord van de adjunct-directeur Jan Willem van de Werken, werden de cadeaus overhandigd aan de meester en de juf. (Juf Karin had voor deze speciale gelegenheid een lied geschreven. Dit werd door de kinderen luid meegezongen. Ook de aanwezige ouders zongen mee.)

De jubilarissen - in het midden - op het podium.

De meester en juf werden na het zingen bedankt voor hun enorme inzet voor de christelijke dorpsschool van Ooltgensplaat. Meester Jan-Willem haalde in zijn toespraak aan dat God hen in de achterliggende jaren heeft geholpen bij het uitoefenen van hun beroep. Ook bad hij hun de kracht van God toe in de komende jaren op CBS De Hoeksteen.

Omdat de juf en de meester erg muzikaal zijn, had de feestcommissie gezorgd dat er op deze dag ook een muzikale workshop werd gegeven. Alle kinderen van de school hebben in deze workshop kennisgemaakt met djembé. Wat een getrommel was er de hele morgen in school te horen!
Juf Lian heeft deze morgen een feestmorgen gehad in haar eigen groep 5. Meester Knoester is alle groepen langs geweest, waar hem nog meer verrassingen stonden te wachten!
Aan het einde van de morgen hebben ouders en andere belangstellenden de juf en de meester nog kunnen feliciteren met hun 25- en 40-jarig jubileum.

Al met al was het een schitterende dag voor de juf, de meester en de kinderen!

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo

Woensdag 1 november houdt de ASVO een bingo in de Fios-kantine. Deelnamekosten: € 5,-. Aanvang 14.00 uur.

DEN BOMMEL

Verkoping Creaclub

Vrijdag 3 november is er van 13.30 tot 19.30 uur de jaarlijkse verkoping van de Creaclub. Evenals vorig jaar met de taartenbakwedstrijd 'Heel Den Bommel Bakt.' De taarten worden, na de bekendmaking van de winnaar, per punt verkocht. "We verkopen loten voor de verloting met mooie prijzen, hippe retro pannenlappen, leuke woonaccessoires, koek, cake, taart, advocaat, etc. Er zijn leuke raadspellen en voor de kinderen is er een grabbelton. We serveren van 16.30-19.00 uur verse erwtensoep/groentesoep met een luxe boterham en u bent welkom in onze gezellige koffiehoek voor een kopje koffie/thee of fris met een plakje cake of taart. Er is een hoek met tweedehands spullen. De trekking van de verloting is om 18.45 uur", aldus de organisatie. De commissie van 'de groene kerk' is ook aanwezig. Voor vragen kunt u terecht bij Annelies van den Hoek: 612228.

DIRKSLAND

Bingo

Donderdag 2 november is er weer een bingoavond in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen. De start is om 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

VVO naar Alphen aan den Rijn

Zaterdag 11 november hoopt de Vereniging Van Orgelvrienden twee orgels te bezoeken in Alphen aan den Rijn. Om 13.30 uur zijn we welkom in de Oudshoornse kerk aan de Oudshoornseweg 90, waar men een prachtig historisch instrument kan bespelen: een Hess orgel uit 1783. Om 15.30 uur worden de bezoekers verwacht in de Adventskerk, Julianastraat 69, waar we een totaal ander romantisch orgel bespeeld mag worden: een Steinmeyer orgel uit 1923. Meer info: zie www.orgelvrienden.nl.

MIDDELHARNIS

Goederen voor Roemenië

Op zaterdag 4 november is er weer de maandelijkse inzameling van hulpgoederen ten behoeve van de Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. Door de veranderde regelgeving in Roemenië nemen we geen overtollige medicijnen meer aan. Deze mogen niet meer verstrekt worden aan de apotheek of zorginstelling waar die voorheen werden afgegeven. Ook zijn er voorlopig geen (gebruikte) leesbrillen meer nodig. Maar zoals gebruikelijk is nog wel zeer welkom: uw overbodig geworden gebruikte (kinder)kleding, als dit netjes, schoon en nog opnieuw te dragen is. Verder zijn alle spullen welkom die geschikt zijn om als donatie te dienen voor de arme medemensen in Roemenië. Ook kunt u spullen afgeven die in de kringloopwinkel van de werkgroep in Uioara verkocht kunnen worden. Denk b.v. aan huishoudelijke artikelen, speelgoed of klein meubilair. Inleveren kan a.s. zaterdag tussen 9.30 en 11.30 uur in de loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. Vragen? Bel 603051 of 484228, of mail naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl.

Najaarsverkoping vrouwenverenigingen

Op zaterdag 4 november hopen de vrouwenverenigingen 'Bid en Werk' en 'Ruth' hun jaarlijkse najaarsverkoping te houden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Landbouwweg 2 te Middelharnis. U bent van harte welkom van 9.30 uur tot 13.00 uur. Er zullen weer veel zelfgemaakte spullen worden aangeboden. Daarnaast verkoopt men bloemstukjes, groente en fruit, broodjes en gebak, soep en slaatjes, koffie en fris, kaas, speelgoed en crea-materiaal, Tupperware, snoeprollen en uiteraard is er een grabbelton voor de kinderen. De opbrengst is voor verschillende goede doelen, maar vooral zending en evangelisatie.

Dichter bij muziek

Vrijdagavond 3 november, aanvang 20.00 uur, presenteren Miranda Scholts (schrijfgezellin) en Tim Grinwis (bloemsierkunstenaar) in de foyer van het Diekhuus in Middelharnis een fleurig drieluik onder de titel: Dichter bij muziek. Medewerking verlenen Frank Boerboom (gitaar) en Arthur de Visser (handpan). Entree is gratis. Een spektakel dat bol staat met het voordragen van gedichten, live muziek en de creatie van bloemstukken, die onder bezoekers worden verloot. Reserveren kaarten via 0620728232.of passionflowers20@gmail.com.

HERKINGEN/DIRKSLAND

Sinterklaasaankomst

Op 11 november zet de Sint met zijn Pieten om 11.00 uur weer voet aan wal in de haven van Herkingen. Na een lange reis zal de goedheiligman via Herkingen weer aan zijn tocht door het land beginnen. Als eerste zal hij, na de kinderen van Herkingen uitgebreid te hebben toegezwaaid, de jeugd van Dirksland komen begroeten. "Omdat de Dorpsraad Herkingen graag zou willen dat de Sint voet aan wal blijft zetten in Herkingen, zullen we de mensen die hier voor zorgen met een bijdrage financieel ondersteunen", aldus de dorpsraad.

NIEUWE-TONGE

Bovenstemgroep

Zaterdagavond 4 november zal er een (samen)zangavond gehouden worden, waar de Bovenstemgroep Goeree-Overflakkee o.l.v. Corné de Geus hun medewerking aan zal verlenen. Deze zangavond zal plaatsvinden in de Hersteld Hervormde Kerk, Westdijk 37 te Nieuwe-Tonge. De toegang is vrij en de avond begint om 19.30 uur. De kerkdeuren gaan om 19.00 uur open. Wel zal er een collecte gehouden worden voor de aflossing van het kerkgebouw.

OOLTGENSPLAAT

Koor- en samenzangavond

Op zaterdag 4 november wordt er een koor- en samenzangavond gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, van Weelstraat 1. Het jongerenkoor 'Hananja' uit Tholen zal deze avond zingen en ds. P.D. den Haan zal een meditatie, evenals de opening en de sluiting, verzorgen. De aanvang is half 8 en er wordt een collecte gehouden voor het bouwfonds Ger. Gem. Ooltgensplaat. Aan het einde van de avond is er gelegenheid koffie, thee of fris te drinken.

Jeugddienst

Zondag 5 november wordt in de Gereformeerde Kerk te Ooltgensplaat een kerkdienst speciaal voor de jeugd gehouden. Het thema van deze dienst is: 'Online met God.' Maken wij tijdens ons drukke leven nog tijd om stil te zijn en contact met God te hebben? De voorganger deze morgen is ds. André van der Stoel. André is afkomstig uit Ooltgensplaat en woont en werkt nu in Amsterdam. De dienst begint om 9.30 uur. Na afloop is er koffie, fris en taart. Alle jongeren, maar zeker ook ouderen, zijn van harte welkom!

OUDDORP

Themadienst

Op zondag 5 november vindt er in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp weer een bijzondere themadienst plaats. Het thema van de dienst is 'Marktplaats'. Voorganger is ds. K. van Wijngaarden. Aanvang van de dienst: 9.30 uur.

'Open boek?'

Zondagavond 5 november is er een themadienst in de Gereformeerde Kerk van Ouddorp aan de Dorpstienden 15. Dominee W.J. van de Griend zal deze dienst leiden en het combo Eljakim uit Hoogvliet verleent medewerking. Het thema van deze dienst is: 'Ben jij een 'open boek'? De dienst begint om 18.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.

OUDE-TONGE

Spelmiddag

Op de middagen van 31 oktober, 7 en 21 november wordt er een spelmiddag georganiseerd in De Grutterswei door de ASVO. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 3,-, inclusief koffie of thee.

Mosselavond ASVO

A.S.V. Oostflakkee organiseert op vrijdag 17 november een mosselavond in De Grutterswei. Aanvang 18.00 uur. Zaal open 17.15 uur. Entree voor leden € 20,00 en voor niet-leden € 25,00. Deze bedragen zijn inclusief drank tot 19.45 uur. Live muziek van Acoustic4Fun met als thema The Golden Oldies. Aanmelden dinsdag 7 november van 18.00 tot 21.00 uur bij Herman, tel. 630098 of per e-mail: h.zonneveld39@upcmail.nl.

Klassieke muziek

De Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee, De Zonnebloem en Ebbe en Vloed organiseren op dinsdag 14 november een middag met klassieke muziek onder de titel 'Jong voor Oud'. Jonge muzikanten, allen prijswinnaars van het jaarlijks Prinses Christina Concours, presenteren zich aan het publiek om die te vermaken en podiumervaring op te doen. Zij geven hierbij ook uitleg over het instrument dat zij bespelen. Dit concert vindt plaats in Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Aanvang 14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur. Entree slechts € 2,50. Aanmelden op dinsdag 7 november van 18.00 tot 21.00 uur bij Herman, tel. 640098 of per e-mail: h.zonneveld39@upcmail.nl voor de ASVO. Voor De Zonnebloem bij Tonnie Kagchelland, tel. 642414 of per e-mail: tonniekag@hotmail.com.

SOMMELSDIJK

'Biblia Sacra'

De expositie Biblia Sacra is te zien in de Remonstrantse Kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk, van 4 november 2017 t/m 3 januari. Eind 19e eeuw heeft de Franse uitgever Lucien Layus aan verschillende, in die tijd bekende, kunstenaars gevraagd om aan de hand van Bijbelse teksten een voorstelling te maken. De Parijse drukker Lemercier en Co. heeft daarna de prenten als litho's uitgegeven in het jaar 1899. De verstilde sfeer van de 19e eeuw is in iedere afbeelding voelbaar. Mocht u informatie willen over het verhaal achter de litho's, dan kunt u contact opnemen met Ineke van der Jagt-Biezepol, tel.:0181-415119. U bent van harte welkom bij deze expositie na de kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur.

STELLENDAM

Potermaaltijd 'Caleido '

Op donderdag 2 november zal er weer een gezellige poteravond worden georganiseerd bij Inloop 'Caleido 'aan de Bosschieterstraat 6, ver. gebouw De Rank. De start is 17.30 uur. Men is vanaf 17.00 welkom. Kosten voor deze avond zijn € 7,50. Vooraf graag aanmelden via: 06-23506507 of via: inloopcaleido@gmail.com. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Kinderdienst

Woensdag 1 november a.s. zal er om 14.00 uur door ds. D. Hoolwerf een kinderdienst gehouden worden in de Hervormde Kerk te Stellendam, Bosschieterstraat 2. Het thema van deze dienst zal 'Blij verrast' zijn. Neemt u/jij gerust belangstellenden en vriendjes of vriendinnetjes mee. U/jij bent van harte welkom. Na afloop van de dienst drinken we met elkaar nog een kop koffie, thee of fris in De Rank en kunnen de kinderen nog wat knutselen.

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 3 november 2017 houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30-19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Erwtensoepmaaltijd

De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN, afd. Stellendam, organiseert op donderdag 9 november een erwtensoepmaaltijd voor 55+. De maaltijd begint om 17.00 uur en wordt gehouden in het Haegse Huus. De zaal is open om 16.45 uur. Het verzoek is om niet eerder te komen. Wel graag zelf bord plus soepkom meebrengen, evenals bestek. De soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter. Opgeven kan bij mevr. M. van Oostenbrugge, tel: 491653; of bij mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel: 602411. Doet u dit voor 7 november. De kosten bedragen: € 5,-. Ook belangstellenden van buiten Stellendam zijn van harte welkom.

Snertloop voor Carina Saarloos

MIDDELHARNIS - Zaterdag 4 november wordt een snertloop gehouden. De opbrengst is bestemd voor het werk van Carina Saarloos in Mali.

Evenals vorig jaar wordt dit jaar weer een snertloop georganiseerd. Vertrek en aankomst is in het Diekhuus aan het Beneden Zandpad in Middelharnis. Ook nu weer is het werk bestemd voor het werk van Carina Saarloos in Mali. Wandelaars en hardlopers kunnen uit verschillende afstanden kiezen.

De wandelaars kunnen kiezen uit de volgende afstanden:
5 km - 11.30 uur, 10 km - 10.30 uur, 15 km - 9.30 uur.

Hardlopers:
5 km - 12.00 uur, 10 km - 11.00 uur, 15 km - 10.00 uur.

Bij de finish wachten een heerlijk kopje soep en broodjes. De koffie en wat lekkers staat klaar vanaf 9.00 uur. Deelname kost: € 10,- per persoon. Voor opgave of meer info kan men terecht bij Leontine Verolme: leontineverolme@gmail.com.

Woord en Daad Kringloopwinkel gaat goed van start

MIDDELHARNIS - Na de opening op 12 oktober, heeft de kringloopwinkel een goede start gemaakt. Veel publiek weet de winkel te vinden en de spullen die worden gebracht gaan er ook zo weer uit.

De vele vrijwilligers hebben de handen vol om alles in goede banen te leiden en de winkel netjes te houden, waar de Stuurgroep erg blij mee is. Veel positieve belevingen van de klanten maken een succes van deze winkel.
De winkel kan nog steeds vrijwilligers gebruiken, zowel mannen als vrouwen, voor winkel, sorteren, ophalen en bezorgen van spullen. Meld u aan: kringloopwinkelmiddelharnis@gmail.com.
Openingstijden: wo. 13.00-16.00 uur(1 nov. gesloten wegens Dankdag), do. t/m za. 10.00-16.00 uur. Tijdens de openingstijden kunnen ook spullen gebracht worden. Adres: Zernikeweg 43, Middelharnis. Industrieterrein Oostplaat.

Taartbakwedstrijd

DIRKSLAND - Is bakken uw passie? Dan is dit iets voor u. Bak uw lekkerste taart en maak kans op een leuke prijs. Groot of klein, dat maakt niet uit. Het gaat om de smaak en hoe de taart eruit ziet. Het is niet de bedoeling dat u de taart bedekt en versiert met marsepein. Naast een leuke prijs is er een kans dat uw recept een tijdje gebruikt gaat worden in de Snoeperij. U kunt uw taart, na de jurering, doneren aan de bewoners van Zorgcentrum Geldershof, zodat ook daar genoten kan worden van uw bakkunst. Of u kunt hem weer ophalen tussen 14.00 en 15.30 uur. De taart kan ingeleverd worden bij het Careyn Activiteitencentrum 't Reginahof, op donderdag 16 november tussen 9.00 en 11.00 uur. Adres: Reginahof 1 te Dirksland. Graag met het gebruikte recept, uw naam en telefoonnummer erbij. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0653861647, of stuur een e-mail naar: joke.vandijk@careyn.nl.

Jeroen Struik schrijft 'Tim ging op reis' Vrijdag voorlezen voor (groot)vaders

Jeroen Struik toont bij Boekhandel Akershoek zijn boek.

HERKINGEN – Jeroen Struik speelde al geruime tijd met het idee om een kinderboek te schrijven. Met veel trots kon hij vorige week zijn eerste boek presenteren. Het boek 'Tim ging op reis' is in meerdere opzichten een opvallend boek geworden.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Jeroen Struik noemt zijn eerste kinderboek een 'spiegelverhaal'. Een verhaal waarin 'een boodschap' rondom een bepaald thema is verwerkt. Het veertig pagina's tellende boek is bedoeld om voor te lezen voor kinderen in de kleuterleeftijd, maar ook voor hen die pas kunnen lezen.
We treffen Jeroen aan bij Boekhandel Akershoek in Ouddorp, waar hij de eerste exemplaren van zijn werk komt afleveren.
Hoe komt iemand als Jeroen Struik tot het schrijven van een kinderboek? Jeroen heeft zelf geen kinderen, maar leidt wel een zondagsschoolgroepje en mede daardoor is hij wel betrokken bij de leefwereld van kinderen. "Ik wilde een boek voor kinderen schrijven waar nu eens geen draken of sprookjesfiguren in voor komen. Het gaat over een gewoon jongetje dat op reis gaat en op zijn reis verschillende koningen bezoekt en tijdens zijn bezoek aan die verschillende koninkrijken doet Tim verschillende indrukken op". Het begint met een koning die nergens tevreden over is. Zo is er een koning die er in zijn land een rommeltje van maakt. Een andere koning is gemakzuchtig en weer een andere koning is heel streng. Maar in een volgend land is het bijvoorbeeld weer een rommel omdat daar geen koning is.
"Het boek is een handreiking voor mensen uit het onderwijs, van zondagsscholen, maar ook voor ouders en grootouders om Bijbelverhalen praktisch te maken. Want dat is niet altijd eenvoudig. Door de belevenissen van Tim voor te lezen, wordt ook de voorlezer aan het denken gezet". Jeroen tekent hierbij aan dat, hoewel het boek vanuit zijn geloofsachtergrond is geschreven, niet direct over geloven gaat. Het boek kan ook door mensen vanuit een seculiere achtergrond gebruikt worden, want de thema's die aan de orde komen kunnen ook de maatschappij ten goede komen. Er kan gemakkelijk een link gelegd worden naar het omgaan met het milieu en onrecht in de wereld.
Het boek is mooi geïllustreerd door de oorspronkelijk uit Herkingen afkomstige Sonja Mansueti-Luynenburg.
Jeroen heeft al verschillende positieve reacties gehad op 'Tim ging op reis'. Het boek is al op verschillende kindergroepen voorgelezen en ook ouders en grootouders vinden het fijn om het boek te gebruiken en de thema's met hun kinderen en kleinkinderen te bespreken.
Het boek 'Tim ging op reis' is in de boekhandel te koop voor € 13,50.
Meer info is te vinden op Facebook en via www.timgingopreis.nl.


In kader:

Voorleesavond voor mannen!

Bij Boekhandel Akershoek aan de Hoenderdijk in Ouddorp is vrijdagavond 3 november een speciale voorleesavond voor mannen. Welkom zijn vaders, opa's met (klein)kinderen om samen te komen luisteren naar het voorlezen uit het boek. En natuurlijk kan er over worden nagepraat. De aanvang is 19.00 uur.

Kerkdiensten Dankdag woensdag 1 november

Het orgel in de Sionkerk in Middelharnis.

OUDDORP
Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur en 19.00 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. v.d. Griend, (in Stellendam) - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. K. van Wijngaarden
GOEDEREEDE
Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. ten Brinke - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.W. van Estrik
STELLENDAM
Herv. Gem. 14.00 uur ds. D. Hoolwerf, kinderdienst en 17.00 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 14.00 uur en 19.00 uur ds. B.D. Bouman - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend
DIRKSLAND
Herv. Gem. 14.30 uur ds. K. Timmerman, dienst met kinderen en 19.00 uur ds. K. Timmerman
HERKINGEN
Herv. Gem. 14.30 uur ds. M.B. van den Akker en 19.00 uur ds. B.J. van Assen - Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur en 19.00 uur ds. A. van Wijk
SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 14.30 uur Prop. H. Boele en 19.00 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. Kos - Lukaskapel 10.00 uur ds. J. de Jong
MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 14.30 uur en 19.00 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 19.30 uur ds. L.J.
Lingen - Chr. Geref. Kerk 14.30 en 19.00 uur ds. G.R. Procee
NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. B.J. van Assen en 19.00 uur Prop. H. Boele - Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur kand. T.A. Bakker en 19.00 uur ds. H. de Greef
OUDE-TONGE
Herv. Gem. 14.30 uur en 19.00 uur ds. M. Kreuk
STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 19.00 ds. H.J. Catsburg
DEN BOMMEL
Herv. Gem. 11.00 uur bijeenkomst van de scholen en 18.00 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 10.00 uur 11.00 dankdag met de scholen dhr. J. Anninga en 19.00 uur dhr. J. Anninga
OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 14.30 uur Prop. G.R. Mauritz en 19.00 uur ds. W. Meijer - Hersteld Herv. 14.30 uur dr. P.C. Hoek en 19.00 uur kand. M. Diepeveen - Geref. Kerk 19.00 uur ds. Ten Heuw
LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur

50 jaar C.V.B. Goeree

GOEDEREEDE - Afgelopen donderdag 19 oktober 2017 kwam de Christelijke Vrouwenbond 'Goeree' bij elkaar om het 50-jarig jubileum te vieren.

Op 18 oktober 1967 was de eerste avond, als afdeling van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond onder de naam 'Goeree' en met een tijdelijk bestuur. In 1968 kwam er een definitief bestuur met zuster Van der Starre als eerste presidente. Er werden lezingen gehouden, reisjes en excursies aangeboden met als doel de vrouw te betrekken bij de maatschappij. Dit vanwege het feit omdat men op het eiland geïsoleerd woonde. "Een ander doel was om vrouwen van verschillende kerkverbanden bij elkaar te brengen om zo als christenen sterk te mogen staan in een rumoerige wereld.
In 1999 is de vereniging zelfstandig verder gegaan onder de naam C.V.B. (Christelijke Vrouwen Bond) 'Goeree'. Er wordt al vele jaren gebruik gemaakt van verenigingsgebouw 'Oostdam' als middelpunt van de drie kernen Ouddorp, Goedereede en Stellendam.
Deze avond werd daarom ook hier gevierd met een koud- en warmbuffet. Er was een spreekster met verhalen in het dialect en men kon herinneringen ophalen met het zien van oude foto's in de vorm van een presentatie.
Er was één lid, mevr. De Goede-Polet, die vanaf het allereerste begin al op de vereniging zat en zij ontving van het bestuur een bos bloemen en een pakket van de 'Mekkerstee'. Het was een zeer geslaagde avond.

Open Schuur bij Houweling Meubelen

OUDE-TONGE - Zaterdag 4 november wordt er weer Open Schuur gehouden in Oude-Tonge, Langeweg 41A. U kunt van 10.00 tot 15.00 uur zonder afspraak komen kijken in de loods van Houweling Meubelen.
Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, te veel om op te noemen.
Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.

Koffiemiddag PGGO

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het PGGO is actief voor mensen met een beperking. Op dinsdag 7 november organiseert het PGGO weer een koffiemiddag, deze keer in Stellendam, in 't Haagse Huus, om 14.00 uur. De organisatie hoort graag uw ervaring en mening. Partners, mantelzorgers, vrienden of begeleiders zijn ook welkom. Eigen bijdrage is € 3,00 per persoon. Aanmelden via mail: PGGOinfo@gmail.com of per telefoon: 0619722560. Wie geen vervoer heeft, kan dit laten weten. Meer info: www.toegankelijkflakkee.nl.

Inleveren rommelmarktspullen

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 4 november a.s. is er weer de mogelijkheid voor het inleveren van spullen voor de rommelmarkt.

U bent van harte welkom in de schuur die geopend is van 9.00 tot 11.30 uur, welke u kunt vinden op de boerderij in de Van Pallandt polder te Middelharnis. Verder is er elke 1e zaterdag van de maand de mogelijkheid uw rommelmarktspullen in te leveren.
Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te komen brengen, dan kunt u voor het ophalen contact opnemen met 0187-680755, Martin Meijer, of 487124.

Badmintontoernooi

SOMMELSDIJK - Aanstaande zaterdag 4 november houdt badmintonvereniging BC De Krammer in Recreatiecentrum De Staver te Middelharnis het Jeugd- & Senior toernooi 2017.

Hierin zullen de dubbels in de ochtenduren gespeeld gaan worden vanaf 9.00 tot 14.00 uur en de mixen sluiten hier op aan tot ongeveer 17.00 uur. Om één uur zal het toernooi worden stopgezet voor een demo/clinic, welk verzorgd zal gaan worden door Mark Caljouw. Hij is Nederlands kampioen en zal dit samen doen met Joran Kweekel, speler uit de landelijke eredivisie. Zij zullen deze clinic/demo gezamenlijk doen met onze jeugd/senior spelers.
Hierna zullen de resterende dubbels worden gespeeld en de gemengd dubbels (mixen) volgen hier aansluitend op.
Heeft u ook interesse om eens badminton te gaan spelen, kom dan zeker deze zaterdag langs en bent u daarna nog nieuwsgieriger geworden, kom dan eens maandagavond langs om mee te trainen met onze teams/leden in De Grutterswei te Oude-Tonge.
Jeugd vanaf half zeven tot acht uur en senioren volgen hierop tot tien uur.

De zin van 500 jaar Reformatie

OUDDORP - Op donderdagavond 2 november a.s. hoopt de commissie Vorming en Toerusting een bijeenkomst te houden met als thema 'De zin van 500 jaar Reformatie'. Ds. G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel geeft invulling aan deze avond over dit onderwerp in de Gereformeerde Kerk te Ouddorp. Adres: Dorpstienden 15 te Ouddorp. Aanvang 19.30 uur.

Automotions pakt zaterdag uit met Wintertestdag
Advertorial

Automotions, officieel merkdealer van Opel, Peugeot en Volvo op Goeree-Overflakkee, organiseert op zaterdag 4 november aanstaande, de eerste editie van de automotions Wintertestdag. Aan de Langeweg 113 in Middelharnis/Sommelsdijk zijn eigenaren van bovenstaande merken van harte welkom om hun auto gratis te laten checken op tal van punten die tijdens de winterse periode op de proef worden gesteld.

'Onze autotechnici controleren op onder andere remmen, schokdempers, conditie van de banden, accu en verlichting', vertelt vestigingsmanager Twan van der Made. 'Na de check ontvangt de eigenaar een uitgebreid rapport van de gecontroleerde onderdelen. Bovendien vullen we deze dag waar nodig de ruitensproeiervloeistof en olie gratis bij. Kortom; een uitgebreide inspectie om zorgeloos de winterse periode in te gaan'.

Elk merk heeft daarnaast eigen acties. Bij Opel kunt u na de check garantie op de gecontroleerde onderdelen verzekeren door het Opel Winterplancertificaat (geldig tot 1 april 2018) voor € 25,- aan te schaffen. Bij Peugeot ontvangt u de MyPeugeot Card ter waarde van € 49,- geheel gratis indien uw auto goedgekeurd wordt op alle 29 punten. Tijdens de Automotions Wintertestdag zijn er diverse aanbiedingen, zoals korting op de aanschaf van een complete set winterwielen.

Primeurs

Naast de gratis controle van uw voertuig is de Wintertestdag bij uitstek geschikt om een testrit te maken in één van onze nieuwste modellen. Van der Made: 'We presenteren graag onze nieuwste modellen, zoals de Opel Grandland X, Peugeot 5008 en Volvo XC90, en pakken uit met een selectie aan kwaliteitsoccasions'.

Komt u ook?

Tijdens de dag geniet u van een heerlijke winterse versnapering van Flakkeese bodem. Tevens ontvangt iedere bezoeker een gratis weekendeditie van De Telegraaf, zolang de voorraad strekt.

De automotions Wintertestdag aan de Langeweg 113 in Middelharnis/Sommelsdijk op zaterdag 4 november 2017 is van 8:00 uur tot 16.00 uur.

Wat is de FOGO? Artikelserie over de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (1).

GOEREE-OVERFLAKKEE – De FOGO is inmiddels een ingeburgerd begrip op het eiland, maar wat zijn de doelen van de federatie en wie zijn de mensen achter de organisatie? In een maandelijkse artikelserie wordt het verhaal van de FOGO vertelt. Vandaag in deel 1 het ontstaan van de federatie.

Na de gemeentelijke herindeling was de behoefte voor één centraal aanspreekpunt namens de ondernemers op Goeree-Overflakkee groot. De gemeente, maar ook de provincie en andere organisaties, willen graag 'zaken doen' met één organisatie die opkomt voor alle ondernemers op het eiland. Verschillende ondernemerscollectieven hebben daarom in 2013 de handen ineengeslagen, waarna de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee is opgericht. In december 2013 zag de FOGO het levenslicht.

Ondernemersklimaat

Door een federatie te vormen waarbinnen de al bestaande ondernemersverenigingen een plek vinden, kan er een sterk front gevormd worden. Achter de schermen hebben zich al tal van zaken afgespeeld. De FOGO wil nu graag de resultaten hiervan kenbaar maken aan de buitenwereld. Het doel van de FOGO is het verbeteren van het ondernemersklimaat op het eiland voor alle ondernemers. Ondernemers moeten weer geld kunnen verdienen en daar waar de FOGO kan, zal ze alles in het werk stellen om dat te realiseren.

De FOGO opereert als koepelorganisatie voor alle ondernemers op het eiland en behartigt hun belangen vanuit één organisatie. Want samen sta je sterk! Door samen op te trekken vorm je ook een serieuze gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties in het veld. Als ondernemers succesvol zijn op het eiland, is dat goed voor Goeree-Overflakkee en haar inwoners. Want door banen te creëren zorgen ondernemers ervoor dat de welvaart op een aantrekkelijk niveau blijft. Alleen bedrijven kunnen welvaart creëren.

Werkgroepen

De FOGO heeft een aantal werkgroepen opgesteld. Infrastructuur; Detailhandel; Bedrijventerreinen; Duurzaamheid; Horeca, Recreatie en Eiland Marketing. De doelstelling van alle werkgroepen is het pro-actief aandragen van kennis die van belang is voor ondernemend Goeree-Overflakkee. Zo denken de werkgroepen Detailhandel en Bedrijventerreinen na over onder andere bestemmingsplannen en veiligheid, houdt Infrastructuur zich niet alleen bezig met wegen, maar ook met glasvezel, koper en waterwegen en zal Horeca het overleg met de gemeente weer op de kaart zetten. Mogelijk komen er op termijn nog andere werkgroepen bij. Leidend hierbij is de wens van de ondernemers. De FOGO faciliteert bottom-up de wensen van de ondernemers.

Volgende maand meer over de kernwaarden van de FOGO. Kijk voor meer informatie op www.fo-go.nl.

Nieuwe accountmanager Food & Agri bij Rabobank

Anja Luijkx, de nieuwe accountmanager Food & Agri van Rabobank Het Haringvliet. (Foto: Rabobank)

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met ingang van 2 oktober heeft Rabobank Het Haringvliet een nieuwe accountmanager Food & Agri. Anja Luijkx volgt Peter van der Klooster op, die na de zomer vertrok naar Flevoland.

Door: Adri van der Laan

De 40-jarige Anja Luijkx volgde haar opleiding aan de HAS in 's-Hertogenbosch, waarna ze bij de Rabobank in West Brabant aan de slag ging. Zij is nu al ruim 17 jaar actief binnen de Rabobankorganisatie en heeft daar veel ervaring opgedaan.
De laatste jaren was ze actief binnen de organisatie als kredietanalist Agri. Volgens haar was dit toch vooral een kantoorbaan, waarbij persoonlijke contacten met klanten wat verder weg stonden. Haar hart ligt vooral bij persoonlijk contact met klanten en bedrijven, daarom heeft ze in mei 2016 de overstap gemaakt naar Rabobank Het Haringvliet. De vacature die ontstond na het vertrek van Peter van der Klooster is een mooie stap om door te groeien en deze functie is haar op het lijf geschreven. Ze is dan ook heel blij dat zij deze 'droombaan', zoals ze het verwoordt, kan invullen. De functie accountmanager Food & Agri biedt alle mogelijkheden voor contacten met de klanten en dat betreft dan voornamelijk bedrijven in de agrarische sector. Dit is juist wat ze ambieert. Vooral omdat ze zelf op een melkveebedrijf woont waar haar man, samen met zijn broer, het bedrijf verzorgt van ongeveer 500 melkkoeien. Het bedrijf is een 'grensboerderij' en ligt bijna op de grens van West Brabant en België. Hoewel ze in het 'buitenland' woont, is de afstand tussen haar woonplaats, het Belgische Essen, en het werkgebied van Rabobank Het Haringvliet dichtbij. In ruim een half uur kan ze al in de Hoeksche Waard of op Goeree-Overflakkee zijn.
Samen met Sebastiaan Driece en Robert Anema vormt ze het team dat zich richt op de agrarische sector en op de visserij.

Voor de klanten

Anja Luijkx benadrukt dat "zij er is voor agrarische ondernemers". Ze doet dit werk elke dag met veel plezier en ze is er trots op dat ze een bijdrage kan leveren om de plannen van de ondernemers waar te maken! Vanuit haar ervaring in de agrarische sector weet ze waar ze over praat als ze spreekt met de agrarische ondernemers. Ze weet van de problematiek en van de uitdagingen die er voor de ondernemers liggen. Ze streeft er naar om passende oplossingen te zoeken voor vragen die spelen rondom bedrijfsopvolging, bedrijfsovernames en financieringsvormen. Daarbij denkt ze ook mee met de ondernemers als het gaat om 'uitdagingen' als mindere prijzen en de hoge grondprijzen in de regio. "Ik ben er als het goed gaat, maar ook als het minder goed gaat". Ze legt uit dat klanten verwachten dat er met hen wordt meegedacht. Mede door haar afkomst ligt meedenken haar na aan het hart, haar 'agrarische blik' komt hierbij uitstekend van pas.

Oriëntatie

In de afgelopen tijd heeft Anja Luijkx zich al georiënteerd binnen haar werkgebied en ze is onder de indruk van de grote agrarische bedrijven die in de regio gevestigd zijn. Er zijn veel grote bedrijven die voor wat betreft de financiële zaken elk een specifieke aanpak nodig hebben. Hier kan ze samen met haar team in voorzien.
Ze zal er de komende tijd alles aan doen om zoveel mogelijk ondernemers in de Food & Agri sector te ontmoeten. Dit gebeurt in persoonlijke contacten, maar ook door het bezoeken van ondernemersbijeenkomsten. Daarnaast blijft ze voorlopig aanspreekpunt voor de klanten die vorig jaar aan haar zijn toebedeeld. Ze sluit af met: "graag ontmoet ik u komende periode".

Fiori Musical brengt Hooglied van de Troost

Fiori Musicali in actie, eerder dit seizoen.

MIDDELHARNIS – Troost, vrede. Dat is het thema van het concert dat Fiori Musicali op zaterdag 25 november geeft in de oude dorpskerk van Middelharnis. Het publiek kan twee stukken verwachten: het symfonische Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms en het lichtere A Farewell to Arms van Richard Rodney Bennett.

Door Kees van Rixoort

De dag die Fiori Musicali heeft gekozen om dit Hooglied van de Troost uit te voeren, is goed gekozen. 25 november komt immers vlak voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna is het advent en leven we toe naar kerst. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar klinken traditiegetrouw in veel kerken de namen van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Ein Deutsches Requiem is in dat verband een troostrijk stuk voor de nabestaanden. Het requiem is een protestants werk met Bijbelteksten in de Duitse taal. Het gaat over de doden en werkt in zeventig minuten soms hartverscheurend mooie muziek toe naar de wederkomst en de overwinning op de dood. Fiori Musicali verzorgt het vocale deel van Ein Deutsches Requiem, samen met de sopraan Jacqueline Meijer en de bas Noël Casteleijn.

Het muzikale gedeelte is in handen van het Berlage Ensemble, dat in feite uit twee kwintetten bestaat: een strijkkwintet en een blaaskwintet, aangevuld met een paukenist. Overigens is de door Fiori Musicali gekozen uitvoering van Ein Deutsches Requiem vrij uniek. Doorgaans is het stuk te horen in een grote bezetting. Groot koor, groot orkest. Of met twee piano's. Nu kan het publiek, voor het eerst op Goeree-Overflakkee, een uitvoering van Brahms' requiem tegemoetzien met een klein koor en een kamerorkest. Dat maakt het stuk transparanter, wat menig bezoeker nieuwe luisterervaringen zal opleveren, maar niet minder volumineus.

Naast het requiem staat A Farewell to Arms van Bennett op het programma. Dat is een stuk voor koor en cello uit 2001. Bennett, die ook bekendheid kreeg met filmmuziek, componeerde een modern-klassiek stuk dat zich laat kenmerken door spanning en toegankelijkheid. Thema van A Farewell to Arms is het beëindigen van de strijd en het begin van de vrede. Wapens worden omgesmolten tot ploegscharen. Hoogmoed verandert in nederigheid in dit zeer vocale stuk.

Het concert in de hervormde kerk van Middelharnis begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Kaarten kosten 17,50 euro. In het Eilanden-Nieuws verschijnt een bon die recht geeft op 2,50 euro korting. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk, voorafgaand aan het concert. Wie verzekerd wil zijn van een plaats, kan vooraf contact opnemen via telefoon 06-25055891.

Drie jubilarissen en twee leden van verdienste bij VC Intermezzo

De jubilarissen Lenie Domselaar (links) en Nienke van de Kamp. Achter hen voorzitter Pieter Bal.

DIRKSLAND - VC Intermezzo had haar, anders dan anders, algemene ledenvergadering afgelopen vrijdag op een bijzondere locatie. Vlakbij de watertoren is het autobedrijf van sponsor Sjaak Melissant, Axxiauto. Sjaak stelde de showroom beschikbaar om de vergadering te houden. Heel bijzonder tussen de bolides en scooters. De vergadering was ook bijzonder, omdat verschillende leden in het zonnetje werden gezet.

Door Nicky Tuinenburg

Er werd afscheid genomen van bestuursleden en de voorzitter van de jeugdcommissie, Manon Brooshoofd, kon niet aanwezig zijn, omdat ze deze dag beviel van een wolk van een zoon met de mooie naam Job. Scheidend voorzitter Pieter Bal haalde al snel de eerste jubilaris naar voren. Lenie Domselaar is 50 jaar lid bij de volleybalclub. Zij heeft veel betekend voor de vereniging, met name in het trainen en coachen van jeugdteams. De volgende was al 51 jaar lid, Nienke van de Kamp. Zij was de eerste aanvoerder van dames 1 bij VC Intermezzo. Veel successen gekend. Net als Lenie Domselaar is ze erelid van de vereniging. De derde jubilaris is 40 jaar lid van de club, Johan Vogelaar. Volleybalt niet meer, maar is nog wel actief voor de vereniging. Bij de dames recreanten heeft Henk Arink afscheid genomen als trainer. Hij heeft dit 21 jaar gedaan. Sinds 1996 was hij de damestrainer van Sparta en toen deze opging in VC Intermezzo nog een aantal jaren bij deze club. Voor zijn inspanningen werd hij benoemd tot Lid van verdienste en hartelijk bedankt voor zijn inspanningen. Tenslotte haalde Pieter Bal zijn broer Onno naar voren. Ook hij werd lid van verdienste voor zijn vele inspanningen. Hij stopte als voorzitter van de technische commissie senioren. Maar blijft actief als speler en trainer. Na de mooie woorden van de voorzitter nam penningmeester Arjo Wesdorp het woord en bedankte de voorzitter voor zijn inspirerende rol in het bestuur van de volleybalvereniging. Na 7 jaar stopt hij ermee. De vereniging is naarstig op zoek naar een opvolger en staat open voor suggesties. Daarnaast zijn er meerdere vacatures. Kijk op vcintermezzo.nl of op de Facebookpagina voor meer informatie.

Schoenendoosactie in Herkingen

HERKINGEN - Er zijn, ook in 2017, miljoenen kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Actie4kids heeft als slogan 'Voor jou van mij'. Het doel is om dit jaar 50.000 kinderen blij te maken met een gevulde schoenendoos. De cadeaus worden onder andere uitgedeeld aan kinderen van vluchtelingen.

Iedereen die mee wil doen kan een schoenendoos vullen met producten. Als deze, samen met vijf euro voor de transportkosten, worden ingeleverd, zorgt Actie4kids dat de doos bij een kind terechtkomt dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. Op de website www.actie4kids.nl staat uitgelegd wat er wel en juist niet in de schoenendoos mag. In Herkingen kunnen de schoenendozen tot en met donderdag 16 november worden ingeleverd in de Hervormde Kerk, of bij fam. Looij, St. Elizabethstraat 22. Contact opnemen kan via: 0187-669092. Hier zijn ook de formulieren verkrijgbaar.

Gift voor havenwerk van Koop de Goede Hoop

Felix Henrichs (rechts) ontvangt 'de spaarpot' met 1.500,- uit handen van Lucas Hartong van Koop de Goede Hoop.

MIDDELHARNIS - De afgelopen maanden heeft goede doelenwinkel Koop de Goede Hoop gespaard voor de havenzending (SCFS), waarbij de familie Henrichs uit Dirksland nauw betrokken is. De verkoop liep zo goed, dat een prachtig bedrag van 1500 euro kon worden overhandigd voor het werk in de Rotterdamse havens. De SCFS is wereldwijd actief om mensen aan boord van schepen op te zoeken, te bemoedigen en te voorzien van goede christelijke lectuur en dvd's.

Felix Henrichs, die de schepen bijna dagelijks bezoekt, is blij met de gift voor het havenwerk: "De tijd van kerst komt er weer aan en juist in deze tijd voelen mensen zich vaak eenzaam. Vooral als je op een schip moet zitten, ver weg van je gezin en zonder mogelijkheid samen met hen feest te vieren. Voor ons is het onvoorstelbaar om met kerst niet bij onze familie te kunnen zijn. Daarom hebben we ieder jaar de kerstpakkettenactie, waarbij we veel pakketten naar de haven brengen. De gift van Koop de Goede Hoop is daartoe zeer welkom! Soms beginnen zeelui te huilen als ze een kerstcadeau ontvangen. Het is een unieke mogelijkheid om deze mensen te laten merken dat we echt om hen geven door de liefde van de Here Jezus uit te delen".

Familie Van Heiningen

Koop de Goede Hoop spaart tot eind dit jaar voor een nieuw doel: de familie Van Heiningen in Thailand. Zij werken voor de GZB en zijn met name actief in het stichten van nieuwe kerken, in nauwe samenwerking met de plaatselijke christenen. Wilt u meer weten over het werk van de familie Henrichs (havenzending) of Van Heiningen (GZB), dan bent u altijd welkom in de winkel. Uiteraard staat koffie, thee en wat lekkers klaar. U vindt Koop de Goede Hoop aan de Hobbemastraat 1 te Middelharnis. Ook kunt u de Facebookpagina van Koop de Goede Hoop bezoeken.

Concert koor Apollo met Rozenburgs Dameskoor

NIEUWE-TONGE – Het Rozenburgs Dameskoor is dit jaar uitgenodigd om op te treden op het jaarconcert van gemengde zangvereniging Apollo. Iedereen is van harte welkom in Ons Dorpshuis op vrijdag 3 november om beiden koren te zien optreden. Zaal open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur.

Het Rozenburgs Dameskoor begon als gelegenheidskoortje van de bond voor plattelandsvrouwen. In 1975 werd het officieel onder de naam Rozenburgs Dameskoor en het telt nu ongeveer 60 leden. Sinds 1991 zingen de dames onder de bezielende leiding van dirigent Eric van Dalum. Het repertoire is muziek van alle tijden en stijlen. De repetities zijn wekelijks in Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg op woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

Gemengde zangvereniging Apollo zingt onder leiding van Marlous Smit jr. en heeft een modern repertoire. Het koor heeft 35 leden. Het is een gezellige club, die elke donderdagavond repeteert in Ons Dorpshuis. Bekende en minder bekende songs passeren de revue. Enkele bekende nummers worden door de twee koren samen gezongen onder leiding van Van Dalum, met Smit aan de piano. De toegang is € 5,-.

Vocaal ensemble Magnificat kijkt, al zingend, verder

MIDDELHARNIS - Vocaal Ensemble Magnificat uit Middelharnis gebruikt al enkele jaren de slogan 'Laat u zich door ons muzikaal meenemen?' wat een beroep doet op het gehoor. In het najaarsconcert van dit jaar schrijven deze zangers de muziek nog een functie toe, namelijk om verder te 'zien'.

Op het programma staat onder andere 'And I saw a new heaven' geschreven door E.L. Bainton. Tweemaal zal de tekst 'Kyrie eleison' klinken. Eén keer in een compositie van J.S. Bach (BWV235) en één keer in een compositie van L. Vierne. In deze tekst wordt gesmeekt of God in ontferming wil zien op de mens. Van L. Vierne wordt ook 'Agnus Dei' gezongen, wat verwijst naar de tekst 'Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt'. Van J.L. Bach zal 'Das ist meine Freude' uitgevoerd worden. Ook daarin een verwijzing naar het 'verder kijken' als er gezongen wordt over 'das Zuversicht' wat vertaald mag worden met 'het uitzicht'. In 'The Deer's Cry' van Arvo Pärt is de stilte heel indrukwekkend. En ook in die tekst wordt gesproken over 'verder kijken' wanneer de hoop wordt bezongen dat Christus te zien zal zijn in ieders leven.

Het koor staat onder leiding van Rinus Verhage en Wim Diepenhorst zal de zangers vakkundig op het orgel begeleiden. Met dit programma wordt u niet alleen muzikaal meegenomen, maar laat het koor u ook verder kijken. De toegang is vrij en de collecte aan de uitgang is voor de gemaakte onkosten. U bent welkom om meer te horen en verder te zien op zaterdag 11 november in de Hervormde Kerk van Dirksland. De kerk is open om 19.30 uur en het concert begint om 20.00 uur.

Het bestuur van Magnificat kijkt ook vooruit en is druk aan het organiseren om het 30-jarig bestaan van het koor in 2018 op gepaste wijze te vieren. U wordt in het voorjaar uitgenodigd om de uitvoering van de Johannes Passion bij te wonen. Iets om naar uit te zien!

Wilt u weten of bijen houden mogelijk iets voor u is?

DIRKSLAND - Tijdens de open imkerijdag op zaterdag 8 juli jongstleden bleek er voldoende animo te zijn voor het organiseren van een snuffelcursus.

De theorieavond hiervoor zal gehouden worden op: 15 november 2017, van 19.00 tot 21.00 uur aan de Geldersedijk 83 te Dirksland Kosten: € 10,- (contant te voldoen op de cursusavond).

Wanneer u mee wilt doen, kunt u zich nog opgeven tot 10 november 2017. Opgeven kan door een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer naar: secretariaat@bijengo.nl.

De cursus is vooral bedoeld voor mensen die zich afvragen of het houden van bijen mogelijk iets voor hen is.
U krijgt uitleg over het leven van de honingbij in het algemeen, welke werkzaamheden u als imker door het jaar heen hebt aan uw bijen, en welke gereedschappen u nodig hebt.

Daarnaast kunt u met één van de imkers een afspraak maken om één op één mee te kijken tijdens de controle van (een) bijenvolk(en). Ook daarbij zal de imker wat praktische informatie geven.

Als vervolg op deze cursus zou u, wanneer u besluit om bijen te gaan houden, een starterscursus kunnen volgen. Informatie daarover vindt u op de cursusavond. Bij voldoende animo kan de starterscursus op het eiland gehouden worden.

Alzheimer Café

MIDDELHARNIS - Het Alzheimer café heeft op woensdag 1 november als thema 'Inspanningen door mantelzorgers'. Korte film als inleiding en in gesprek met betrokkenen. Locatie: Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27, Middelharnis. Vanaf 19.00 uur Inloop. Programma van 19.30 tot 21.00 uur.

Jubileumviering Gereformeerde Kerk Ouddorp: Feestelijk, ingetogen en in dankbaarheid

Kinderkoor Yess zong tijdens de feestelijke viering.

OUDDORP – Feestelijk, ingetogen en in dankbaarheid. Dat waren de kenmerken afgelopen weekeind van de viering van het 125-jarig jubileum van de Gereformeerde Kerk in Ouddorp. Twee bijzondere bijeenkomsten, op zaterdagavond en zondagmorgen, in het kerkgebouw aan de Dorpstienden. "Momenten om bewust samen te vieren en dank te brengen aan Hem die dat verdient", stelde ds. Van de Griend na het welkomstwoord van jubileumcommissielid Akershoek. "Is 125 jaar slechts een getal, een moment om in verwondering over Zegeningen bij stil te staan, of juist de aansporing om in dankbaarheid verder te gaan?"

Door Jaap Ruizeveld

De jubileumviering werd vorm gegeven door enerzijds koor- en samenzang. Psalmen, Gezangen en een Opwekkingslied. Met inspirerende muzikale impressies. Een Bijbellezing en een korte meditatie ('Vier uw vierdagen') door de predikant. Ruimte ook voor een getuigenis van mevrouw Van Noord en een ontspannende anekdote van koster mevrouw Brinkman. Dat alles voorafgaand aan de receptie, de ontmoetingsplaats voor de talrijke genodigden, onder wie oud-predikanten en predikanten uit de Ouddorpse- en eilandelijke kerkelijke gemeenten. Vertegenwoordiging van het college van b. en w. Goeree-Overflakkee, afgevaardigden van diverse instellingen en uiteraard vele leden en vrienden van de Gereformeerde Kerk.

Ds. Van de Griend overhandigt het jubileumboek aan het oudste lid, mevrouw Tanis-Tanis.

Jubileumbundel

"In de afgelopen maanden werd veelvuldig de vraag gesteld: Dit jubileum mag toch niet onopgemerkt voorbijgaan?" zei ds. Van de Griend. Er werd een jubileumcommissie gevormd, die naast de predikant bestond uit de leden Bram Akershoek, Jan Wagenaar, Caroline Kraaijvanger en Maart Hoek. Gezocht is naar een tastbaar aandenken. Dat werd een jubileumbundel, waarvoor een groot aantal personen een schriftelijke bijdrage leverde. Verhalen en herinneringen op papier gesteld en met illustraties verrijkt. Met de pakkende titel 'Samen in de naam van Jezus' (125 jaar Gereformeerde Kerk Ouddorp).

Passend in deze speciale bijeenkomst kon ds. Van de Griend zaterdagavond de eerste exemplaren van het boekwerk uitreiken aan kerkenraad-voorzitter de heer Oost, aan het oudste kerklid, de 97-jarige mevrouw Tanis-Tanis (van de Klarebeek) en aan mevrouw Voogd-Tanis.

Samen in de naam van Jezus

De kleurrijk geïllustreerde bundel, het jubileumboekwerk, biedt een gevarieerde en aantrekkelijke inkijk in en rondom de 125 jaar waarin de Gereformeerde Kerk in Ouddorp zich via woord en daad in moeilijke, maar ook in vreugdevolle momenten en gebeurtenissen mocht presenteren. Gevarieerd omdat een groot aantal aspecten aan de orde komt. De oproep om verhalen in te zenden werd in ruime mate ingevuld. Zoals artikelen gewijd aan kerkkoor Canticum en praiseband 'eXalt'. Veel herinneringen, geschiedenis, aandacht voor samenkomsten (bijvoorbeeld bij de vuurtoren) en een stuk historie. Van Wuppieclub tot fondswerving. Muzikale details van de organist. De komst van het Liedboek voor de kerken. Naast het voorwoord van de huidige predikant, Willem van de Griend, ook terugblikken van zijn voorgangers. En reacties van onder andere de Vrienden van de Gereformeerde Kerk Ouddorp, die zich met deze kerkelijke gemeenschap verbonden voelen en dit steeds - bij bezoeken aan erediensten - als ' thuiskomen gevoelen'. Dit alles uitmondend in het bijzondere jubileum. Zondagmorgen werd de eredienst in dankbaarheid opgedragen aan de Heer van de kerk. Opnieuw een feestelijk gepaste viering, opgeluisterd met het kinderkoor Yess.

Kerstpakketten voor zeelieden

GOEREE-OVERFLAKKEE – Havenzendeling Felix Henrichs uit Dirksland en zijn team zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie.

"De tijd van kerst komt er weer aan. Juist in deze tijd voelen mensen zich vaak eenzaam. Vooral als je op een schip moet zitten heel ver weg van je gezin en zonder mogelijkheid samen met hun het feest te vieren", legt Felix uit. "Voor ons is het onvoorstelbaar om met kerst niet bij onze familie te kunnen zijn. En toch zijn deze mensen voor ons dagelijks leven zo belangrijk, want rond de 90% van allen goederen die wij gebruiken komen op schepen naar ons toe". Daarom doet Felix rond kerst iets extra's voor de zeelui, maar daar is wel hulp bij nodig.

Vorig jaar konden 1.600 pakketten worden uitgedeeld in de Rotterdamse havens. Deze pakketten konden alleen maar gevuld en bezorgd worden met medewerking van veel vrijwilligers. Deze kerstactie kan op twee manieren ondersteund worden: u kunt geld overmaken op de rekening van Stichting Seamen's Christian Frien Society Rotterdam via IBAN NL11 RABO 0114992096, onder vermelding van 'Kerstactie. Een pakket kost ongeveer € 10,-.

Verder kan men zelf een compleet pakket samenstellen met de volgende artikelen: een gebreide muts en handschoenen, snoepjes (Snickers of Mars, chocolade, enz.), deodorant (voor mannen), shampoo en douchegel, tandpasta en tandenborstel. Verzamel dit in een mooie schoenendoos met een kerstkaart in het Engels.

De coördinator van de Kerstactie is Jaap de Gans, 06-11178183, degansjaap3@gmail.com.

Record opbrengst kinderkledingbeurs Dirksland

DIRKSLAND - De druk bezochte tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs, welke in de eerste week van oktober werd georganiseerd door stichting kledingbeurs KLEINe P@RIJS in zorgcentrum Geldershof, heeft een record opbrengst opgeleverd. Een bedrag van maar liefst 2700 euro kon worden verdeeld onder de twee basisscholen in Dirksland. Beide scholen waren zeer verrast en hebben laten weten dat het een welkome aanvulling is op het krappe schoolbudget en het goed zal worden besteed. Behalve de scholen, inleveraars van de verkochte artikelen die 50% van de opbrengst hebben verdiend en kopers die voor kleine prijsjes leuke kleding konden aanschaffen, hebben er nog meer van deze verkoping geprofiteerd. Zo zijn er tal van goede doelen gesteund met de overgebleven artikelen die inleveraars niet retour wilden. Zoals de kledingbank van het CJG, woon-zorgboerderij Den Ovenkeet, vluchtelingenkamp op Lesbos, Borneo en baby artikelen voor minima. Via deze weg willen wij een ieder bedanken die kleding ingeleverd en gekocht heeft en de vele vrijwilligers voor hun bijdrage aan deze succesvolle beurs.

Vijfentwintig jaar HSV The Islanders

OUDE-TONGE - Het is inmiddels 25 jaar geleden dat de eerste Honk- en Softbalvereniging van Goeree-Overflakkee werd opgericht. Bij gebrek aan een vereniging op het eiland waarbinnen een aantal Flakkeese sportmensen hun favoriete sport konden beoefenen, besloten ze er zelf een op te richten. Vijfentwintig jaar later is HSV The Islanders nog steeds de enige club op Goeree-Overflakkee waar de honkbalsport beoefend kan worden.

In 25 jaar HSV The Islanders heeft de club heel wat veranderingen meegemaakt. Zo groeide het ledenaantal boven de honderd, ondervond het tenue diverse verbeteringen en verhuisde de vereniging van de Melkweg naar sportpark De Koepel in Oude-Tonge. Toch zijn er een aantal zaken nooit verandert bij The Islanders: de clubkleuren (rood en wit), de familiaire sfeer én er zijn nog steeds leden van het allereerste uur actief binnen de vereniging. Zo ook Ben Hameeteman.
Ben heeft in 25 jaar Islanders veel voor de club betekend. Naast het feit dat hij vanaf het eerste moment actief spelend lid is van de vereniging, heeft hij zich ingezet als trainer/coach, bestuurslid en heeft hij vanaf dag één de communicatie verzorgd voor de vereniging.

Na 25 jaar heeft Ben besloten zijn communicatietaken voor The Islanders naast zich neer te leggen. Hij hield onder andere de website bij, zorgde ervoor dat HSV The Islanders zichtbaar was op social media en onderhield het contact met de (lokale) media. Hij draagt het stokje over aan Nicole de Vos. Nicole heeft jaren bij de dames van HSV The Islanders gesoftbald. Inmiddels is ze geen actief lid meer, maar nog wel vaak te vinden op de vereniging. Ze neemt de communicatietaken met plezier van Ben over.

Jonge duiven van Wim Huizer winnen Superleague Albert Heijn

OUDDORP - De Superleague staat voor een serie wedstrijden binnen een bepaald onderdeel in de postduivensport. De komende weken zult u nieuws kunnen lezen over de jonge duiven, oude duiven en overnachters.

Deze keer worden de winnaars van de jonge duiven in de schijnwerpers gezet. Deze zijn in de eerste maanden van dit jaar geboren en worden vanaf juni voorzichtig opgeleerd. Eerst in de omgeving door de duiven coach zelf en daarna via de vereniging. De duiven worden dan vrijdagavond opgehaald met een speciale duivencontainer. Hierin wordt het klimaat optimaal geregeld. Zaterdagmorgen worden ze in België gelost. Aanvankelijk zijn de lossingen in kleine groepen. De eerste officiële wedstrijd gaat over een afstand van 70 kilometer. Met kleine stapjes gaat het verder totdat ze na 10 vluchten een finale race vliegen van ruim 400 kilometer. Een grondige opleiding in het geboortejaar is van belang voor het jonge spul; zo leren ze omgaan met de verschillende omstandigheden. Het is echt genieten als de jonge duiven laten zien dat ze in staat zijn om van steeds grotere afstanden het hok terug te vinden. Het oriëntatievermogen is aangeboren maar moet wel worden gestimuleerd. Al op de eerste vlucht gaf Wim Huizer zijn visite kaartje af door de eerste drie prijzen te winnen. Deze voorsprong werd in de wedstrijden hierna niet meer afgestaan. Hiermee won Wim de Superleague Albert Heijn Ouddorp. De felicitaties werden overgebracht door de vestigingsmanager de heer Matthias van Estrik.

Vrijdag in de krant

Wil van Lent zet punt achter thuiszorg

Volkeraksluizen bestaan 50 jaar

Verkoping

NIEUWE-TONGE - Op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november wordt een verkoping van gebruikte spullen gehouden vanuit het Wagenhuis. Het Wagenhuis is te vinden aan de Duivenwaardsedijk 18a.